Перелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю Модуль 1 «анатомія опорно-рухового апарата»
Скачати 154.04 Kb.
Дата конвертації19.04.2016
Розмір154.04 Kb.
Перелік питань для підготовки студентів
до підсумкового модульного контролю


Модуль 1 «АНАТОМІЯ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТА»

Змістовий модуль 1. Вступ до анатомії

  1. Предмет та зміст анатомії

  2. Сучасні напрями розвитку анатомії.

  3. Методи дослідження в анатомії.

  4. Стислі відомості з історії анатомії. (Гіппократ, Гален, Леонардо да Вінчі, Гарвей, Везалій).

  5. Анатомічна школа Імператорського університету святого Володимира: М.І.Козлов, О.П.Вальтер, В.О.Бец, М.А.Тихомиров, Ф.А.Стефаніс: їх вклад в розвиток анатомії.

  6. Розвиток анатомії на Україні.

  7. Київська анатомічна школа.

  8. Сучасна анатомічна школа Національного медичного університету ім.О.О.Богомольця: Бобрик, А.А.Архипович, К.А.Дюбенко, С.В.Стеценко, В.Г.Черкасов, Л.В.Чернишенко, С.Т.Чорнокульський, О.О.Шевченко.

  9. Початкові стадії ембріогенезу людини.

  10. Вчення про зародкові листки. Похідні кожного зародкового листка.

Змістовий модуль 2. Анатомія кісток скелета

1. Основні осі і площини тіла людини.

2. Визначення скелета ;основні функції скелета.

3. Основні стадії розвитку скелета в філо- та онтогенезі.

4. Кістка як орган.

5. Класифікація кісток. Основні етапи розвитку кісток.

6. Загальний план будови хребців: описати і продемонструвати на препаратах..

7. Особливості будови шийних, грудних і поперекових хребців: назвати і продемонструвати на препаратах.

8. Будова крижової кістки і куприка: описати і продемонструвати на препаратах.

9. Хребтовий стовп в цілому. Відділи хребтового стовпа: назвати і продемонструвати на препаратах.

10. Класифікація ребер. Будова 1-XII ребер: описати і продемонструвати на препаратах.

11. Будова груднини: описати і продемонструвати на препараті.

12. Грудна клітка в цілому: описати і продемонструвати на препараті.

13. Відділи черепа: назвати і продемонструвати на препараті.

14. Норми /положення/ черепа, які використовуються при його вивченні в антропології і медицині: назвати і продемонструвати.

15. Мозковий череп: кістки які його утворюють; назвати і продемонструвати на препараті. Особливості розвитку кісток мозкового черепа.

16. Мозковий череп: частини, назвати і продемонструвати на препараті кістки, які утворюють склепіння і основу черепа.

17. Потилична кістка: частини, їх будова, описати і продемонструвати на ізольованому препараті та на черепі.

18. Лобова кістка: частини, їх будова, описати і продемонструвати на ізольованому препараті та на черепі.

19. Тім'яна кістка: поверхні, краї, кути; назвати і продемонструвати на ізольованому препараті та на черепі. Визначити належність кістки до правої чи лівої сторони.

20.Решітчаста кістка: частини, їх будова, описати і продемонструвати на ізольованому препараті та на черепі.

21. Клиноподібна кістка: частини, їх будова, описати і продемонструвати на ізольованому препараті та на черепі.

22. Скронева кістка: частини, їх будова, описати і продемонструвати на ізольованому препараті та на черепі.

23. Канали скроневої кістки: описати і продемонструвати хід каналу лицевого нерва і його відгалуження; хід сонного каналу і його відгалуження; хід м'язово-трубного каналу і його півканалів; хід барабанного і соскоподібного канальців.

24. Лицевий череп: кістки які його утворюють; назвати і продемонструвати на препараті. Особливості розвитку кісток лицевого черепа.

25. Верхня щелепа: частини, відростки, їх будова; описати і продемонструвати на ізольованому препараті та на черепі. Вікові особливості верхньої щелепи.

26. Нижня щелепа: частини, їх будова; описати і продемонструвати на ізольованому препараті та на черепі. . Вікові особливості нижньої щелепи

27. Нижня носова раковина, леміш, під’язикова кістка: їх будова; описати і продемонструвати положення в черепі.

28. Сльозова, носова, вилична, піднебінна кістки: їх будова; описати і продемонструвати положення в черепі.

28. Скронева ямка: межі, стінки; описати і продемонструвати на препараті черепа.

29. Підскронева ямка: межі, стінки, сполучення; описати і продемонструвати на препараті черепа.

30. Крило-піднебінна ямка : межі, стінки, сполучення;

31. Очна ямка: межі очноямкового входу, стінки, сполучення; описати і продемонструвати на препараті черепа.

32. Носова порожнина: межі входу і виходу носової порожнини, іі стінки; описати і продемонструвати на препараті черепа.

32. Носові ходи: іїх будова, сполучення; описати і продемонструвати на препараті черепа.

33. Кісткове піднебіння: його будова; описати і продемонструвати на препараті черепа

34. Анатомічні утворення внутрішньої і зовнішньої поверхні склепіння черепа: описати і продемонструвати на препараті.

35. Анатомічні утворення зовнішньої основи черепа: описати і продемонструвати на препараті.

36. Внутрішня основа черепа: межі, будова, сполучення передньої черепної ямки; описати і продемонструвати на препараті.

37. Внутрішня основа черепа: межі, будова, сполучення середньої черепної ямки; описати і продемонструвати на препараті.

38. Внутрішня основа черепа: межі, будова, сполучення задньої черепної ямки; описати і продемонструвати на препараті.

39. Вікові особливості будови кісток черепа.

40. Статеві та індивідуальні особливості будови кісток черепа.

41. Частини і будова трубчастих кісток: назвати і продемонструвати на препаратах.

42. Верхня кінцівка: її частини і кістки, що їх утворюють. Назвати і продемонструвати на препаратах

43. Розвиток скелета верхньої кінцівки. Варіанти та аномалії розвитку.

44. Кістки поясу верхньої кінцівки: лопатка та ключиця. Описати і продемонструвати на препаратах, визначити належність кісток до правої чи лівої сторони.

45. Плечова кістка: частини; описати і продемонструвати на препараті їх будову, визначити належність кістки до правої чи лівої сторони.

46. Променева кістка: частини, описати і продемонструвати на препараті їх будову, визначити належність кістки до правої чи лівої сторони.

47. Ліктьова кістка: частини, описати і продемонструвати на препараті їх будову, визначити належність кістки до правої чи лівої сторони.

48. Кисть: відділи; будова кісток зап’ястка, кісток п’ястка та фаланг пальців кисті. Описати і продемонструвати на препаратах.

49. Нижня кінцівка: її частини і кістки, що їх утворюють. Назвати і продемонструвати на препаратах.

50. Розвиток скелета нижньої кінцівки. Варіанти і аномалії розвитку.

51. Кульшова кістка: описати і продемонструвати на препараті іі будову. В наслідок зрощення яких кісток вона утворюється?

52. Клубова кістка: частини, описати і продемонструвати на препараті їх будову.

53. Лобкова кістка: частини, описати і продемонструвати на препараті їх будову.

54. Сіднична кістка: частини, описати і продемонструвати на препараті їх будову.

55. Таз в цілому: його частини; описати і продемонструвати на препараті. Статеві та вікові особливості тазу. Назвати та описати основні розміри тазу.

56. Стегнова кістка: частини, описати і продемонструвати на препараті їх будову, визначити належність кістки до правої чи лівої сторони.

57. Великогомілкова кістка: частини, описати і продемонструвати на препараті їх будову, визначити належність кістки до правої чи лівої сторони.

58. Малогомілкова кістка: частини, описати і продемонструвати на препараті їх будову, визначити належність кістки до правої чи лівої сторони.

59. Стопа: відділи, кістки що їх утворюють. Будова заплеснових кісток, плеснових кісток , фаланг пальців стопи. Описати і продемонструвати на препаратах.

60. Визначення “твердої основи стопи”. Продемонструйте кістки, які складають тверду основу стопи.

61. Гомологія кісток верхньої та нижньої кінцівок.


Змістовий модуль 3. З’єднання кісток скелета

1. Класифікація з'єднань кісток: неперервні та перервні з’єднання..

2. Розвиток з’єднань кісток в філо- і онтогенезі.

3. Синдесмози: визначення, види, приклади.

4. Синхондрози: визначення, класифікація, приклади.

5. Синостози: визначення, утворення, приклади.

6. Суглоб: визначення, основні компоненти суглоба : описати і продемонструвати на препаратах.

7. Додаткові компоненти суглобів: назвати, описати і продемонструвати на препаратах.

8. Анатомічна класифікація суглобів: прості та складні суглоби, комплексні, комбіновані, визначення і приклади.

9. Назвати головні осі і рухи, які здійснюються в суглобі навколо цих осей.

10. Класифікація суглобів за кількістю рухів.

11. Одноосьові суглоби: визначення, види одноосьових суглобів за формою суглобових поверхонь, функції, приклади, продемонструвати на препаратах.

12. Двохосьові суглоби: визначення, види двохосьових суглобів за формою суглобових поверхонь, функції, приклади, продемонструвати на препаратах.

13. Багатоосьові суглоби: визначення, види багатоосьових суглобів за формою суглобових поверхонь, функції, приклади, продемонструвати на препаратах.

14. Назвати види сполучень хребтового стовпа, продемонструвати їх н препаратах.

15. З’єднання між тілами хребців: класифікація, будова міжхребцевого диску, його функціональне значення; зв’язки, що укріплюють з’єднання між тілами хребців; описати і продемонструвати на препараті.

16. З’єднання між відростками та дугами хребців: класифікація, будова, зв’язки.

17. З’єднання між крижовою кісткою і куприком: класифікація, будова, зв’язки крижово-куприкового з’єднання; описати і продемонструвати на препараті. Вікові та статеві особливості крижово-куприкового з’єднання.

18. З’єднання між I і II шийними хребцями: будова, класифікація, рухи.

19. З’єднання між ребрами та грудниною: класифікація, їх будова.

20. З’єднання між ребрами і хребцями: види, їх будова, класифікація.

21. Хребет в цілому: будова, згини; вікові особливості.

22. Грудна клітка в цілому: будова, вікові, статеві та індивідуальні особливості.

23. Класифікація з’єднання кісток черепу: неперервні і перервні з’єднання.

24. Неперервні з’єднання кісток черепа: види, назвати і продемонструвати на препараті.

25. Тім’ячка черепа: ії будова, функціональне значення, терміни скостеніння.

26. Скронево-нижньощелепний суглоб: будова, класифікація, рухи.

27. Вікові особливості з’єднання кісток черепа.

28. З’єднання черепа з хребтом: будова, класифікація, рухи.

29. З'єднання кісток плечового пояса: груднинно-ключичний суглоб, його суглобові поверхні, додаткові компоненти, межі прикріплення капсули, зв'язковий апарат, класифікація, рухи; описати і продемонструвати на препаратах. .

30. З'єднання кісток плечового пояса: надплечово-ключичний суглоб , його суглобові поверхні, додаткові компоненти, межі прикріплення капсули, зв'язковий апарат, класифікація, рухи; описати і продемонструвати на препаратах.

31. Плечовий суглоб: суглобові поверхні, додаткові компоненти , межі прикріплення капсули, зв'язковий апарат, класифікація, рухи; описати і продемонструвати на препаратах.

32. Ліктьовий суглоб: назвати суглоби, що його утворюють, їх будова; описати і продемонструвати на препаратах.

33. З'єднання кісток передпліччя: проксимальний променево-ліктьовий суглоб, міжкісткова перетинка, дистальний променево-ліктьовий суглоб;їх будова, класифікація, описати і продемонструвати на препаратах. .

34. Променево-зап’ястковий суглоб: суглобові поверхні кісток, які його утворюють, внутрішньосуглобовий диск, межі прикріплення капсули, зв’язковий апарат, класифікація, рухи; описати і продемонструвати на препаратах.

35. Суглоби кисті: середньозап’ястковий суглоб, його суглобові поверхні, внутрішньо-суглобові зв’язки, описати і продемонструвати на препаратах.

36. Суглоби кисті: міжп’ясткові суглоби , їх суглобові поверхні та зв’язки, що їх укріплюють, описати і продемонструвати на препаратах.

37. Суглоби кисті: зап’ястково-п’ясткові суглоби, їх суглобові поверхні, зв’язковий апарат, Особливості I зап’ястково-п’ясткового суглоба його класифікація, описати і продемонструвати на препаратах.

38. Суглоби кисті: п’ястково-фалангові суглоби, їх суглобові поверхні, зв’язковий апарат, класифікація , рухи, описати і продемонструвати на препаратах.

39. Суглоби кисті: міжфалангові суглоби кисті, їх суглобові поверхні, зв’язковий апарат,

класифікація , рухи, описати і продемонструвати на препаратах.

40. З’єднання кісток таза: класифікація.

41. Крижово-клубовий суглоб: суглобові поверхні кісток, що його утворюють, межі прикріплення капсули, зв'язковий апарат, класифікація , рухи, описати і продемонструвати на препаратах.

42. Лобковий симфіз: будова, зв'язковий апарат, класифікація; описати і продемонструвати на препаратах.

43. Зв’язковий апарат таза: описати і продемонструвати на препаратах.. Назвати та продемонструвати отвори, які утворюються зв’язками таза.

44. Кульшовий суглоб: суглобові поверхні кісток, які його утворюють, додаткові компоненти, межі прикріплення капсули, зв’язковий апарат, класифікація, рухи;описати і продемонструвати на препаратах.

45. Колінний суглоб: суглобові поверхні кісток, що його утворюють, додаткові компоненти /меніски, внутрішньосуглобові зв’язки, складки, синовіальні сумки/, зв’язковий апарат, класифікація , рухи;описати і продемонструвати на препаратах. .

46. З’єднання кісток гомілки: види, їх будова, класифікація; описати і продемонструвати на препаратах.

47. Надп’ятково-гомілковий суглоб: суглобові поверхні кісток, які його утворюють, межі прикріплення капсули, зв’язковий апарат, класифікація, рухи; описати і продемонструвати на препаратах.

48. Суглоби стопи: з'єднання між кістками заплесна, види, їх суглобові поверхні та зв’язки, що їх укріплюють, описати і продемонструвати на препаратах.

49. Поперечний суглоб стопи: суглоби, що його утворюють, зв’язковий аппарат; описати і продемонструвати на препаратах.

50. Суглоби стопи: ззаплесно-плесневі суглоби, їх суглобові поверхні, зв’язковий апарат, класифікація; описати і продемонструвати на препаратах.

51. Суглоби стопи: міжплесневі суглоби, їх суглобові поверхні, зв’язковий апарат. класифікація; описати і продемонструвати на препаратах..

52. Суглоби стопи: плесне-фалангові суглоби, їх суглобові поверхні, зв’язковий апарат, класифікація; описати і продемонструвати на препаратах..

53. Суглоби стопи: міжфалангові суглоби стопи, їх суглобові поверхні, зв’язковий апарат, класифікація, рухи, описати і продемонструвати на препаратах.

54. Склепіння стопи: визначення, утворення, функції. Чим вони укріплені?

55. “Тверда основа стопи”: визначення; продемонструвати на препаратах кістки, які складають тверду основу стопи.
Змістовий модуль 4. Міологія

1. М'яз, як орган: визначення, описати на препараті.

2. Допоміжні апарати м’язів: описати і продемонструвати на препараті.

3. Розвиток скелетних м'язів: загальні закономірності; особливості розвитку м’язів тулуба, кінцівок, голови та шиї. Ембріоголічна класифікація м’язів.


4. Класифікація м’язів за формою, положенням, напрямком волокон, відношенням до суглобів та функцій

5. Біомеханіка м’язів, їх дія на суглоби, поняття про початок і прикріплення м’язів, про рухому і нерухому точки.

6. М’язи спини: топографічна та ембріологічна класифікація, будова (початок, прикріплення), функції; описати і продемонструвати на препаратах.

7. М’язи грудної клітки: топографічна та ембріологічна класифікація, будова (початок, прикріплення), функції; описати і продемонструвати на препаратах.

8. Діафрагма: визначення діафрагми, як м’язово-фасціальної пластинки; її топографія, частини та їх будова; отвори і їх вміст, трикутники, функції; описати і продемонструвати на препаратах.

9. М’язи живота: топографічна класифікація, будова (початок, прикріплення), функції; описати і продемонструвати на препаратах.

10. Фасції тулуба (поверхнева, власна, внутнішньогрудна, нутрощева): їх топографія і функціональне значення.

11. Піхва прямого м’яза живота: стінки та їх будова; описати і продемонструвати на препаратах.

12. Біла лінія живота: топографія, будова; описати і продемонструвати на препаратах.

13. Пахвинний канал: стінки, кільця ї їх будова, вміст; описати і продемонструвати на препаратах.

14. М’язи шиї: топографічна та ембріологічна класифікація, будова (початок, прикріплення), функції; описати і продемонструвати на препаратах.

14. Топографія шиї: ділянки, трикутники, міжм’язові простори, їх межі; описати і продемонструвати на препаратах.

15. Фасціїї шиї: топографічна класифікація за В.М. Шовкуненко, описати хід фасцій та їх походження; відношення до м’язів, внутрішніх органів, судинно-нервових пучків шиї. Визначити міжфасціальні простори, їх вміст та сполучення.

16. Шийна фасція: анатомічна класифікація, описати хід пластинок, їх відношення до м’язів; визначити міжфасціальні простори, їх сполучення та віст. Провести аналогію між фасціями за анатомічною і топографоанатомічної класифікаціями.

17. М’язи голови: класифікація. Жувальні м’язи: будова (початок, прикріплення), функції; описати і продемонструвати на препаратах.

18. М’язи голови: класифікація. М’язи лиця (мімічні м’язи): відміни мімічних м’язів від решта скелетних м’язів; будова ( початок, прикріплення), функції; описати і продемонструвати на препаратах.

19. М’язи голови: класифікація. М’язи лиця (мімічні м’язи): топографія, будова (початок, прикріплення), функції; описати і продемонструвати на препаратах..

20. М’язи плечового поясу: будова (початок, прикріплення), функції; описати і продемонструвати на препаратах.

21. М’язи плеча: топографічна класифікація, будова (початок, прикріплення), функції; описати і продемонструвати на препаратах.

22. М’язи передпліччя: топографічна класифікація, будова (початок, прикріплення), функції; описати і продемонструвати на препаратах.

23. М’язи кисті: топографічна класифікація, будова (початок, прикріплення), функції; описати і продемонструвати на препаратах.

24. Аналіз рухів в плечовому, ліктьовому, променево-зап’ястковому, зап’ястково-п’ясткових і міжфалангових суглобах під дією м’язів-антагоністів і м’язів-синергістів у відповідності до початку і прикріплення кожного окремого м’яза, продемонструвати ці м’язи на препаратах.

25. Фасції верхньої кінцівки та їх похідні (міжм’язові перетинки, футляри та їх вміст, фіброзні і кістково-фіброзні канали та їх вміст).

26. Тримачі м’язів - згиначів передпліччя: утворення, топографія, канали, іх вміст; описати і продемонструвати на препаратах.

27. Тримачі м’язів-розгиначів передпліччя: утворення, топографія, кістково-фіброзні канали в ділянці зап’ястка, іх вміст; описати і продемонструвати на препаратах.

28. Синовіальні піхви кисті: їх будова, топографія, функціональне і практичне значення.

29. Пахвова ямка: межі, стінки ; описати і продемонструвати на препаратах..

30. Пахвова порожнина: стінки, трикутники, отвори їх межі та вміст; описати і продемонструвати на препаратах.

31. Топографія плеча: борозни, канал променевого нерва, ліктьова ямка, їх межі та вміст; описати і продемонструвати на препаратах.

32. Топографія передпліччя: борозни, їх межі та вміст; описати і продемонструвати на препаратах.

33. М’язи тазу: топографічна класифікація, будова (початок, прикріплення), функції; описати і продемонструвати на препаратах.

34. М’язи стегна: топографічна класифікація, будова (початок, прикріплення), функції; описати і продемонструвати на препаратах.

35. М’язи гомілки: топографічна класифікація, будова (початок, прикріплення), функції; описати і продемонструвати на препаратах.

36. М’язи стопи: топографічна класифікація, будова (початок, прикріплення), функції; описати і продемонструвати на препаратах.

37. Аналіз рухів в кульшовому, колінному, надп’ятково-гомілковому суглобах під дією різних груп м’язів у відповідності до початку і прикріплення кожного окремого м’яза. Продемонструвати їх на препараті.

38. Фасції нижньої кінцівки: клубова фасція та її похідні (клубово-гребінна дуга, судинна затока, м’язова затока, їх утворення та вміст); описати і продемонструвати на препаратах.

39. Фасції нижньої кінцівки: широка фасція та її похідні(підшкірний розтвір, його серпоподібний край, утворення та вміст); описати і продемонструвати на препаратах.

40. Фасції нижньої кінцівки: фасції гомілки та її похідні (тримачі м’язів розгиначів,

тримачі м’язів згиначів, тримачі малогомілкових м’язів), топографія і вміст фіброзних і кістково-фіброзних каналів нижньої кінцівки.

41. Топографія тазу: над- і підгрушеподібний отвір, затульний канал, їх межі, утворення і вміст; описати та продемонструвати на препаратах.

41. Топографія стегна: м’язова і судинна затоки, стегнове кільце, їх утворення, межі, вміст; описати та продемонструвати на препаратах.

42. Топографія стегна: клубово-гребінна борозна, передня борозна стегна, стегновий трикутник, їх утворення, межі, вміст; описати та продемонструвати на препаратах.

43. Привідний канал: стінки, отвори, вміст, описати та продемонструвати на препаратах.

44. Підколінна ямка: її межі, дно, зв’язок з каналами стегна і гомілки, описати та продемонструвати на препаратах.

45. Топографія гомілки: гомілково-підколінний канал, верхній та нижній м’язово-гомілкові канали, їх утворення, сполучення, вміст; описати та продемонструвати на препаратах.

46. Стегновий канал: стегнове кільце (вхід), підшкірний розтвір (вихід), їх межі; стінкистегнового каналу.

47. Фасції стопи, топографія стопи: борозни підошви стопи, їх межі і вміст; описати і продемонструвати на препаратах.


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка