Перелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю Модуль 3
Скачати 233.2 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір233.2 Kb.
Перелік питань для підготовки студентів
до підсумкового модульного контролю


Модуль 3
Змістовий модуль 13. Черепні нерви

 1. Назвати дванадцять пар черепних нервів.

 2. Класифікація черепних нервів за складом волокон.

 3. Класифікація черепних нервів за походженням.

 4. Анатомічні відміни черепних і спинномозкових нервів.

 5. Загальний план будови рухових черепних нервів. Намалювати схему.

 6. Загальний план будови чутливих ( справжніх) черепних нервів. Намалювати схему.

 7. Загальний план будови змішаних черепних нервів. Намалювати схему.

 8. Загальний план будови чутливих черепних нервів, похідних головного мозку.

 9. Анатомічні відміни будови чутливих черепних нервів, похідних головного мозку, від справждініх чутливих черепних нервів.

 10. I пара черепних нервів: розвиток, загальна характеристика, утворення, топографія.

 11. II пара черепних нервів: розвиток, загальна характеристика, утворення, топографія.

 12. III пара черепних нервів: розвиток, загальна характеристика, ядра, вихід із мозку, вихід із черепу, гілки, ділянки іннервації.

 13. Загальна будова вегетативного вузла голови: корінці, їх утворення; гілки, їх склад і об’єкти іннервації.

 14. Війковий вузол: топографія, корінці, гілки, ділянки іннервації.

 15. IV пара черепних нервів: розвиток, загальна характеристика, ядро, вихід із мозку, вихід із черепу, ділянки іннервації.

 16. V пара черепних нервів: розвиток, загальна характеристика; внутрішньочерепна частина V пари.

 17. V пара черепних нервів: чутливий вузол V пари, його топографія, хід центральних і периферійних волокон.

 18. V пара черепних нервів: 1-ша гілка V пари – утворення, вихід з черепа, гілки, ділянки іннервації.

 19. V пара черепних нервів: 2-га гілка V пари – утворення, вихід з черепа, гілки, ділянки іннервації.

 20. Крилопіднебінний вузол: топографія, корінці, гілки, ділянки іннервації.

 21. V пара черепних нервів: 3-тя гілка V пари – утворення, вихід з черепа, гілки, ділянки іннервації.

 22. Піднижньощелепний вузол: топографія, корінці, гілки, ділянки іннервації.

 23. Під’язиковий вузол: топографія, корінці, гілки, ділянки іннервації.

 24. Вушний вузол: топографія, корінці, гілки, ділянки іннервації.

 25. VI пара черепних нервів: розвиток, загальна характеристика, ядро, вихід із мозку, вихід із черепа, ділянки іннервації.

 26. VII пара черепних нервів і проміжний нерв: розвиток, загальна характеристика, ядра, топографія, гілки, ділянки іннервації.

 27. Вегетативні вузли голови, зв’язані із проміжним нервом: їх корінці, гілки, ділянки іннервації.

 28. VIII пара черепних нервів: розвиток, частини, їх загальна характеристика, ядра, утворення, топографія.

 29. IX пара черепних нервів: розвиток, загальна характеристика, ядра, вихід із мозку, вихід із черепу, гілки, ділянки іннервації.

 30. X пара черепних нервів: розвиток, загальна характеристика, ядра, вихід із мозку, вихід із черепа, частини, їх топографія.

 31. X пара черепних нервів: гілки головної і шийної частин – їх топографія, склад волокон, ділянки іннервації.

 32. X пара черепних нервів: гілки грудної і черевної частин – їх топографія, склад волокон, ділянки іннервації.

 33. XI пара черепних нервів: розвиток, загальна характеристика, ядра, вихід із мозку, вихід із черепа, ділянки іннервації.

 34. XII пара черепних нервів: розвиток, загальна характеристика, ядро, вихід із мозку, вихід із черепа, топографія, ділянки іннервації.


Змістовий модуль 14. Анатомія серця

 1. Серцево-судинна система: компоненти, функції.

 2. Розвток серця в ембріогенезі: джерела розвитку, стадіїї розвитку, їх характеристика.

 3. Вади розвитку серця.

 4. Вікові особливості будови серця.

 5. Серце: топографія, варіанти положення серця, варіанти форми серця.

 6. Серце: зовнішня будова; описати і продемонструвати на препаратах.

 7. Серце: камери серця, назвати і продемонструвати на препараті.

 8. Праве передсердя: судини, які в нього впадають, вушко, рельєф внутрішньої поверхні, міжпередсердна перегородка; описати і продемонструвати на препаратах.

 9. Правий передсердно-шлуночковий клапан: топографія, стулки, їх будова; описати і продемонструвати на препаратах.

 10. Правий шлуночок: сполучення, будова, рельєф внутрішньої поверхні; описати і продемонструвати на препаратах.

 11. Клапан легеневого стовбура: топографія, будова; описати і продемонструвати на препаратах.

 12. Міжшлуночковая перегородка: частини, їх будова.

 13. Ліве передсердя: судини, які в нього впадають, вушко, рельєф внутрішньої поверхні; описати і продемонструвати на препаратах.

 14. Лівий передсердно-шлуночковий клапан: топографія, стулки, їх будова; описати і продемонструвати на препаратах.

 15. Лівий шлуночок: сполучення, будова, рельєф внутрішньої поверхні; описати і продемонструвати на препаратах.

 16. Клапан аорти: топографія, будова; описати і продемонструвати на препаратах.

 17. Клапани серця: топографія, будова; описати і продемонструвати на препаратах

 18. Серце: будова стінки.

 19. Серце: ендокард, його будова. Які структури серця утворені ендокардом?

 20. Серце: міокард передсердь, його будова.

 21. Серце: міокард шлуночків, його будова.

 22. Провідна система серця: вузли, пучки, їх топографія, функції.

 23. Серце: джерела кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.

 24. Серце: права вінцева артерія, її топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.

 25. Серце: ліва вінцева артерія, її топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.

 26. Серце: анастомози між правою і лівою вінцевими артеріями, назвати і описати їх топографію.

 27. Серце: описати шляхи відтоку венозної крові від стінки серця.

 28. Серце: вінцева пазуха, її топографія, притоки; описати і продемонструвати на препаратах.

 29. Осердя ( перикард):будова, порожнини, закутки.

 30. Серце: проекція серця на передню стінку грудної клітки.

 31. Серце: ділянки аускультації клапанів серця.

 32. Велике коло кровообігу. Роботи Гарвея і їх значення.

 33. Мале коло кровообігу.

 34. Кровообіг плода.


Змістовий модуль 15. Судини голови та шиї

 1. Аорта: частини, їх топографія. Дуга аорти, її гілки: описати і продемонструвати на препараті.

 2. Варіанти та аномалії розвитку гілок дуги аорти. Роботи М.А.Тихомирова.

 3. Загальна сонна артерія: початок ( лівої і правої), їх топографія, гілки; описати і продемонструвати на препараті.

 4. Зовнішня сонна артерія: топографія, класифікація гілок.

 5. Зовнішня сонна артерія: передня група гілок, їх топографія, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препараті.

 6. Зовнішня сонна артерія: язикова артерія, її топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препараті.

 7. Зовнішня сонна артерія: лицева артерія, її топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препараті.

 8. Зовнішня сонна артерія: задня група гілок, їх топографія, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препараті.

 9. Зовнішня сонна артерія: середня група гілок, їх топографія, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препараті.

 10. Зовнішня сонна артерія: поверхнева скронева артерія, її топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препараті..

 11. Зовнішня сонна артерія: верхньощелепна артерія, її топографія, частини, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препараті.

 12. Внутрішня сонна артерія: частини, їх топографія; описати і продемонструвати на препараті.

 13. Внутрішня сонна артерія: шийна, кам’яниста, печериста частини, їх топографія, гілки, ділянки кровопостачання.

 14. Внутрішня сонна артерія: мозкова частина, її топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препараті.

 15. Внутрішня сонна артерія: очна артерія, її топографія, гілки, ділянки кровопостачання.

 16. Підключична артерія: початок ( правої і лівої артерії), топографічні відділи підключичної артерії, гілки в кожному відділі; продемонструвати на препараті.

 17. Підключична артерія: хребтова артерія, частини, їх топографія, гілки кожної частини, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препараті.

 18. Основна артерія: утворення, топографія, гілки; описати і продемонструвати на препаратах.

 19. Артеріальне коло мозку: топографія, утворення, функціональне значення; описати і продемонструвати на препараті.

 20. Підключична артерія: внутрішня грудна артерія, топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препараті.

 21. Підключична артерія:щито-шийний стовбур, його гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препараті.

 22. Підключична артерія:реброво-шийний стовбур, його гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препараті.

 23. Внутрішня яремна вена: утворення, топографія.; класифікація приток..

 24. Внутрішньочерепні притоки внутрішньої яремної вени: назвати, описати і продемонструвати на препаратах.

 25. Позачерепні притоки внутрішньої яремної вени: назвати, описати ділянки збору венозної крові.

 26. Крилоподібне сплетення: топографія, утворення.

 27. Анастомози між внутрішньочерепними та позачерепними притоками внутрішньої яремної вени.

 28. Венозний кут: утворення, топографія; описати і продемонструвати на препаратах.

 29. Зовнішня яремна вена: утворення. топографія, притоки.

 30. Передня яремна вена: утворення. топографія, притоки. Яремна венозна дуга: топографія, утворення.

 31. Плечо-головна вена: утворення. топографія, притоки.

 32. Верхня порожниста вена: утворення, топографія, притоки.

 33. Грудна протока: корені, топографія, притоки, місце впадіння у венозну систему.

 34. Права лімфатична протока: корені, топографія, місце впадіння у венозну систему.

 35. Яремні стовбури:: утворення, топографія, ділянки збору лімфи, впадіння до лімфатичних проток.

 36. Лімфатичні вузли голови: класифікація, топографія, ділянки збору лімфи, шляхи відтоку лімфи.

 37. Лімфатичні вузли шиї: класифікація, топографія, ділянки збору лімфи, шляхи відтоку лімфи.

 38. Кровопостачання великого мозку.

 39. Кровопостачання мозочка.

 40. Кровопостачання стовбура мозку.

 41. Кровопостачання і іннервація твердої оболони головного мозку.

 42. Кровопостачання та іннервація слизової оболонки носової порожнини..

 43. Кровопостачання та іннервація очного яблука.

 44. Кровопостачання та іннервація сльозової залози.

 45. Кровопостачання та іннервація зовнішніх м’язів очного яблука.

 46. Кровопостачання та іннервація зовнішнього вуха.

 47. Кровопостачання та іннервація середнього вуха.

 48. Кровопостачання та іннервація барабанної порожнини.

 49. Кровопостачання та іннервація внутрішнього вуха.

 50. Кровопостачання та іннервація привушної залози.

 51. Кровопостачання та іннервація ніднижньощелепної залози.

 52. Кровопостачання та іннервація під’язикової залози.

 53. Кровопостачання та іннервація слизової оболонки ротової порожнини.

 54. Кровопостачання та іннервація м’якого піднебіння.

 55. Кровопостачання та іннервація язика.

 56. Кровопостачання та іннервація верхніх зубів.

 57. Кровопостачання та іннервація нижніх зубів.

 58. Кровопостачання та іннервація глотки.

 59. Кровопостачання та іннервація піднебінних мигдаликів.

 60. Кровопостачання та іннервація гортані.

 61. Кровопостачання та іннервація щитоподібної залози.

 62. Кровопостачання та іннервація жувальних м’язів.

 63. Кровопостачання та іннервація м’язів лиця (мімічних) м’язів.

 64. Кровопостачання та іннервація надпід’язикових м‘язів та підпід’язикових м‘язів шиї.

 65. Кровопостачання та іннервація глибоких м’язів шиї.

 66. Кровопостачання та іннервація шкіри лиця.

 67. Кровопостачання та іннервація скронево-нижньощелепного суглоба.

 68. Стінки вміст і сполучення підскроневої ямки: назвати, описати і продемонструвати на препаратах.

 69. Стінки вміст і сполучення крилопіднебінної ямки: назвати , описати і продемонструвати на препаратах.


Змістовий модуль 16. Судини та нерви тулуба

 1. Загальна анатомія артерій: анатомічна класифікація; класифікація за будовою стінки артерій; функції різних груп артерій.

 2. Закономірності розподілу артерій в організмі людини. Варіанти разгалуження артерій.

 3. Розвиток артеріальних судин в ембріогенезі: джерела, механізми розвитку.

 4. Розвиток артеріальних судин в ембріогенезі: аортальні дуги, їх похідні. Варіанти та аномалії розвитку артерій. Роботи М.А.Тихомирова.

 5. Поняття про органну специфічність кровоносного русла.

 6. Гемомікроциркуляторне русло: ланки ії функціональна характеристика. Джерела і механізми розвитку судин гемомікроциркуляторного русла в ембріогенезі. Роботи кафедри нормальної анатомії Національного медичного університету
  ім. О.О.Богомольця.

 7. Аорта: частини, топографія, описати і продемонструвати на препаратах.

 8. Грудна аорта: топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.

 9. Грудна аорта: топографія, пристінкові гілки, ділянки їх кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.

 10. Грудна аорта: топографія, нутрощеві гілки, ділянки їх кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.

 11. Черевна аорта: топографія, класифікація гілок; назвати і продемонструвати на препаратах.

 12. Черевна аорта: пристінкові гілки, їх топографія, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.

 13. Черевна аорта: нутрощеві гілки, іх класифікація, топографія, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.

 14. Черевна аорта: парні нутрощеві гілки, топографія, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.

 15. Черевна аорта: непарні нутрощеві гілки, топографія, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.

 16. Черевна аорта: черевний стовбур, його топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.

 17. Черевний стовбур: загальна печінкова артерія, її топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.

 18. Черевний стовбур: селезінкова артерія, її топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.

 19. Черевна аорта: верхня брижова артерія: топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.

 20. Черевна аорта: нижня брижова артерія: топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.

 21. Міжсистемні та внутрішньосистемні артеріальні анастомози між гілками черевної аорти.

 22. Спільна клубова артерія: утворення, топографія, гілки; описати і продемонструвати на препаратах.

 23. Внутрішня клубова артерія: топографія, класифікація гілок, назвати і продемонструвати на препаратах.

 24. Внутрішня клубова артерія: пристінкові гілки, їх топографія, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.

 25. Внутрішня клубова артерія: нутрощеві гілки, їх топографія, ділянки їкровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.

 26. Внутрішня клубова артерія: внутрішня соромітна артерія, її топографія, гілки, ділянки кровопостатчання; описати і продемонструвати на препаратах.

 27. Загальна анатомія вен: анатомічна класифікація; класифікація за будовою стінки артерій; функції різних груп вен.

 28. Закономірності розподілу вен в організмі людини. Корені і притоки вен: визначення.

 29. Розвиток венозних судин в ембріогенезі: джерела, механізми розвитку. Варіанти та аномалії розвитку вен. Роботи М.А.Тихомирова.

 30. Верхня порожниста вена: утворення (корені), топографія, притоки; описати і продемонструвати на препаратах.

 31. Непарна вена: утворення, топографія, класифікація приток; описати і продемонструвати на препаратах.

 32. Непарна вена: нутрощеві притоки, ділянки збору венозної крові; описати і продемонструвати на препаратах.

 33. Непарна вена: пристінкові притоки, ділянки збору венозної крові; описати і продемонструвати на препаратах.

 34. Півнепарна вена: утворення, топографія, класифікація приток; описати і продемонструвати на препаратах.

 35. Півнепарна вена: нутрощеві притоки, ділянки збору венозної крові; описати і продемонструвати на препаратах.

 36. Півнепарна вена: пристінкові притоки, ділянки збору венозної крові; описати і продемонструвати на препаратах.

 37. Додаткова півнепарна вена: топографія, притоки; описати і продемонструвати на препаратах.

 38. Міжреброві вени: топографія, притоки, ділянки збору венозної крові; описати і продемонструвати на препаратах.

 39. Вени хребтового стовпа: хребтові венозні сплетення, їх топографія, шляхи відтоку венозної крові.

 40. Нижня порожниста вена: утворення ( корені), топографія, класифікація приток; описати і продемонструвати на препаратах.

 41. Нижня порожниста вена: нутрощеві притоки, ділянки збору венозної крові; описати і продемонструвати на препаратах.

 42. Нижня порожниста вена: пристінкові притоки, ділянки збору венозної крові; описати і продемонструвати на препаратах.

 43. Ворітна печінкова вена: утворення ( корені), притоки, ділянки збору венозної крові; топографія; описати і продемонструвати на препаратах.

 44. Ворітна печінкова вена: утворення( корені), притоки, топографія, розгалуження в печінці, функціональне значення.

 45. Внутрішня клубова вена: топографія, класифікація приток

 46. Внутрішня клубова вена: пристінкові притоки, їх топографія, ділянки збору венозної крові; описати і продемонструвати на препаратах.

 47. Венозні сплетення малого тазу: утворення, топографія, ділянки збору венозної крові.

 48. Внутрішньосистемні і міжсистемні венозні анастомози: визначення.

 49. Порто-кавальні венозні анастомомози в ділянці стравоходу.

 50. Порто-кавальні анастомози в ділянці прямої кишки.

 51. Порто-кавальні анастомози на задній стінці черевної порожнини.

 52. Кава-кавальні анастомози на передній стінці черевної порожнини.

 53. Порто- кава-кавальний анастомоз на передній стінці черевної порожнини.

 54. Кава-кавальний анастомоз на задній стінці черевної порожнини.

 55. Кава-кавальний анастомоз в ділянці хребтового стовпа.

 56. Лімфатична система: загальна характеристика, функції. Роботи Київської анатомічної школи: Ф.А.Стефаніс, М.С.Спіров, О.А.Сушко, О.І.Свиридов, Л.С.Беспалова, Л.В.Чернишенко.

 57. Лімфатичні судини: ланки, їх будова, топографія, функції.

 58. Лімфатична система: грудна протока, її корені, топографія, притоки,місце впадіння у венозну систему.

 59. Лімфатична система: права лімфатична протока, її корені, топографія, місце впадіння у венозну систему.

 60. Лімфатичні судини та вузли грудної порожнини.

 61. Лімфатичні судини та вузли черевної порожнини.

 62. Лімфатичні судини та вузли порожнини тазу.

 63. Автономна частина периферійної нервової системи ( вегетативна нервова система): частини, функції, об‘єкти іннервації.

 64. Відмінності між соматичною нервовою системою і вегетативною нервовою системою.

 65. Морфологічні відмінності рефлекторної дуги автономної частини периферійної нервової системи (вегетативної нервової системи).

 66. Морфологічні відмінності між симпатичною і парасимпатичною частинами автономної частини периферійної нервової системи (вегетативної нервової системи).

 67. Вегетативна нервова система: центральний відділ, його класифікація, топографія, утворення.

 68. Вегетативна нервова система: периферійний відділ, його компоненти.

 69. Вегетативні вузли: класифікація, будова, топографія, відмін від чутливих вузлів.

 70. Симпатичний стовбур: топографія, відділи, вузли, їх з’єднення.

 71. Сполучні білі гілки: утворення, топографія.

 72. Сполучні сірі гілки: утворення, топографія.

 73. Шийний відділ симпатичного стовбура: вузли, що його утворюють, їх топографія, джерела передгангліонарних волокон.

 74. Шийний відділ симпатичного стовбура: верхній шийний вузол, його топографія, джерела передгангліонарних волокон, гілки, ділянки іннервації..

 75. Шийний відділ симпатичного стовбура: середній шийний вузол, його топографія, джерела передгангліонарних волокон, гілки, ділянки іннервації..

 76. Шийний відділ симпатичного стовбура: нижній шийний вузол, його топографія, джерела передгангліонарних волокон, гілки, ділянки іннервації..

 77. Грудний відділ симпатичного стовбура: вузли, їх топографія, джерела передгангліонарних волокон, гілки, ділянки іннервації.

 78. Великий, малий і найнижчий нутрощеві нерви: їх утворення, склад волокон, топографія.

 79. Поперековий віддій симпатичного стовбура: вузли, їх топографія, джерела передгангліонарних волокон, гілки, ділянки іннервації.

 80. Крижовий віддій симпатичного стовбура: вузли, їх топографія, джерела передгангліонарних волокон, гілки, ділянки іннервації.

 81. Вегетативні сплетення черевної порожнини: утворення, топографія, склад волокон, ділянки іннервації.

 82. Черевне аортальне сплетення: вторинні сплетення, їх топографія, склад волокон, вузли, ділянки іннервації.

 83. Вегетативні сплетення малого таза: утворення, топографія, склад волокон, ділянки іннервації.

 84. Нижнє підчеревне сплетення: вторинні сплетення, їх топографія, склад волокон, ділянки іннервації.

 85. Об’єкти іннервації головного центру парасимпатичної частини вегетативної нервової системи.

 86. Об’єкти іннервації крижового центру парасимпатичної частини вегетативної нервової системи.

 87. Кровопостачання і іннервація сечоводів.

 88. Кровопостачання і іннервація сечового міхура.

 89. Кровопостачання і іннервація сечівника.

 90. Кровопостачання і іннервація надниркових Кровопостачання і іннервація стінок грудної клітки.

 91. Кровопостачання і іннервація діафрагми.

 92. Кровопостачання і іннервація трахеї

 93. Кровопостачання і іннервація бронхів.

 94. Кровопостачання і іннервація легень

 95. Кровопостачання і іннервація плеври.

 96. Кровопостачання і іннервація стравоходу

 97. Кровопостачання і іннервація серця

 98. Серце: серцеві нервові сплетення, їх топографія, джерела утворення, склад волокон.

 99. Серце: інтрамуральні нервові сплетення, їх топографія, джерела утворення, склад волокон.

 100. Кровопостачання і іннервація осердя.

 101. Кровопостачання і іннервація спинного мозку.

 102. Кровопостачання і іннервація стінок черевної порожнини.

 103. Кровопостачання і іннервація печінки.

 104. Кровопостачання і іннервація жовчного міхура.

 105. Кровопостачання і іннервація шлунка.

 106. Кровопостачання і іннервація тонкої кишки.

 107. Кровопостачання і іннервація дванадцятипалої кишки.

 108. Кровопостачання і іннервація порожньої кишки.

 109. Кровопостачання і іннервація клубової кишки.

 110. Кровопостачання і іннервація товстої кишки.

 111. Кровопостачання і іннервація сліпої кишки.

 112. Кровопостачання і іннервація висхідної ободової кишки.

 113. Кровопостачання і іннервація поперечної ободової кишки.

 114. Кровопостачання і іннервація низхідної ободової кишки

 115. Кровопостачання і іннервація сигмоподібної кишки.

 116. Кровопостачання і іннервація прямої кишки.

 117. Кровопостачання і іннервація підшлункової залози.

 118. Кровопостачання і іннервація селезінки.

 119. Кровопостачання і іннервація нирок. Будова внітрішньоорганного кровоносного русла нирки.

 120. Кровопостачання і іннервація залоз.

 121. Кровопостачання і іннервація яєчників.

 122. Кровопостачання і іннервація матки.

 123. Кровопостачання і іннервація маткових труб.

 124. Кровопостачання і іннервація піхви.

 125. Кровопостачання і іннервація зовнішніх жіночих статевих органів.

 126. Кровопостачання і іннервація яєчка.

 127. Кровопостачання і іннервація сім’явиносної протоки.

 128. Кровопостачання і іннервація сім’яних пухирців.

 129. Кровопостачання і іннервація передміхурової залози.

 130. Кровопостачання і іннервація зовнішніх чоловічих статевих органів.

 131. Кровопостачання і іннервація промежини.Змістовий модуль 17. Судини і нерви верхніх та нижніх кіфнцівок

  1. Пахвова артерія: топографія, відділи, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.

  2. Плечова артерія: топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.

  3. Плечова артерія: глибока артерія плеча, її топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.

  4. Променева артерія: топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.

  5. Ліктьова артерія: топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.

  6. Ліктьова суглобова сітка: джерела утворення, топографія, ділянки кровопостачання.

  7. Поверхнева долонна дуга: джерела утворення, топографія, гілки, ділянки кровопостачання.

  8. Глибока долонна дуга: джерела утворення, топографія, гілки, ділянки кровопостачання.

  9. Тильна зап”ясткова сітка: джерела утворення, топографія, гілки, ділянки кровопостачання.

  10. Долонна зап”ясткова сітка: джерела утворення, топографія, ділянки кровопостачання.

  11. Артеріальні анастомози кисті.

  12. Вени верхньої кінцівки: класифікація. Поверхневі вени: їх топографія, ділянки впадіння до венозних судин. Анастомози між поверхневими венами.

  13. Вени верхньої кінцівки: класифікація. Глибокі вени, їх топографія, особливості розташування на кисті, передпліччі і плечі; описати і продемонструвати на препаратах.

  14. Пахвова вена: топографія, притоки; описати і продемонструвати на препаратах.

  15. Лімфатичні судини та лімфатичні вузли верхньої кінцівки.

  16. Зовнішня клубова артерія: утворення, топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.

  17. Стегнова артерія: топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.

  18. Стегнова артерія: глибока стегнова артерія, її топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.

  19. Підколінна артерія: топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.

  20. Передня великогомілкова артерія: топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.

  21. Задня великогомілкова артерія: топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.

  22. Задня великогомілкова артерія: малогомілкова артерія, її топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.

  23. Суглобова колінна сітка: джерела утворення, топографія, ділянки кровопостачання.

  24. Присередня кісточкова сітка: джерела утворення, топографія, ділянки кровопостачання.

  25. Бічна кісточкова сітка: джерела утворення, топографія, ділянки кровопостачання.

  26. П’яткова сітка: : джерела утворення, топографія, ділянки кровопостачання.

  27. Присередня підошвова артерія: утворення, топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.

  28. Бічна підошвова артерія: утворення, топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.

  29. Тильна артерія стопи: утворення, топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.

  30. Артеріальні анастомози стопи.

  31. Вени нижньої кінцівки: класифікація. Поверхневі вени: їх топографія, ділянки впадіння до венозних судин.

  32. Поверхневі вени нижньої кінцівки: велика підшкірна вена, її утворення, топографія; описати і продемонструвати на препаратах.

  33. Вени нижньої кінцівки: класифікація.. Глибокі вени, їх топографія, особливості розташування на стопі, гомілці і стегні; описати і продемонструвати на препаратах.

  34. 13.Лімфатичні судини та лімфатичні вузли нижньої кінцівки.верхньої кінцівки.

  35. 33. Стегнова вена: топографія, притоки; описати і продемонструвати на препаратах.

  36. Периферійна нервова система: компоненти, їх загальна характеристика.

  37. Спинномозковий нерв: утворення, топографія, гілки; відповідність сегментам спинного мозку

  38. Задні гілки спинномозкових нервів: склад волокон, топографія, ділянки іннервації.

  39. Задня гілка I шийного спинномозкового нерва: склад волокон, топографія, ділянки іннервації.

  40. Задня гілка II шийного спинномозкового нерва: склад волокон, топографія, ділянки іннервації.

  41. Передні гілки спинномозкових нервів: склад волокон; загальні закономірності будови та топографії передніх гілок різних спинномозкових нервів.

  42. Грудні нерви: утворення, гілки, топографія, ділянки іннервації.

  43. Міжреброві нерви: утворення, гілки, топографія, ділянки іннервації.

  44. Загальні принципи будови соматичних нервових сплетень

  45. Шийне сплетення: утворення, топографія, гілки, ділянки іннервації; описати і продемонструвати на препаратах.

  46. Шийне сплетення: діафрагмовий нерв, його склад волокон, топографія, гілки, ділянки іннервації; описати і продемонструвати на препаратах.

  47. Плечове сплетення: утворення, топографія, частини, класифікація гілок.

  48. Плечове сплетення: стовбури, пучки, їх топографія; описати і продемонструвати на препаратах.

  49. Плечове сплетення: надключична частина, її топографія, компоненти ; описати і продемонструвати на препаратах.

  50. Короткі гілки плечового сплетення: їх топографія, ділянки іннервації; описати і продемонструвати на препаратах.

  51. Короткі гілки плечового сплетення: пахвовий нерв, його топографія, ділянки іннервації; описати і продемонструвати на препаратах.

  52. Плечове сплетення: підключична частина, її топографія, компоненти ; описати і продемонструвати на препаратах .

  53. Довгі гілки плечового сплетення: їх топографія, ділянки іннервації; описати і продемонструвати на препаратах.

  54. Довгі гілки плечового сплетення: м’язово-шкірний нерв, його утворення, топографія, гілки, ділянки іннервації; описати і продемонструвати на препаратах.

  55. Довгі гілки плечового сплетення: серединний нерв, його утворення, топографія, гілки, ділянки іннервації; описати і продемонструвати на препаратах.

  56. Довгі гілки плечового сплетення: ліктьовий нерв, його утворення, топографія, гілки, ділянки іннервації; описати і продемонструвати на препаратах.

  57. Довгі гілки плечового сплетення: променевий нерв, його утворення, топографія, гілки, ділянки іннервації; описати і продемонструвати на препаратах.

  58. Довгі шкірні гілки плечового сплетення: їх утворення, топографія, ділянки іннервації

  59. Поперекове сплетення: утворення, топографія, гілки, ділянки іннервації; описати і продемонструвати на препаратах.

  60. Поперекове сплетення: стегновий нерв, його топографія, гілки, ділянки іннервації; описати і продемонструвати на препаратах.

  61. Поперекове сплетення: затульний нерв, його топографія, гілки, ділянки іннервації; описати і продемонструвати на препаратах.

  62. Крижове та куприкове сплетення: утворення, топографія, класифікація гілок.

  63. Крижове сплетення: короткі гілки, їх топографія, ділянки іннервації; описати і продемонструвати на препаратах.

  64. Короткі гілки крижового сплетення: соромітний нерв, склад волокон, його топографія, ділянки іннервації; описати і продемонструвати на препаратах.

  65. Довгі гілки крижового сплетення: їх топографія, ділянки іннервації; описати і продемонструвати на препаратах.

  66. Довгі гілки крижового сплетення: сідничний нерв, його топографія, гілки, ділянки іннервації; описати і продемонструвати на препаратах.

  67. Великогомілковий нерв, його утворення, топографія, гілки, ділянки іннервації; описати і продемонструвати на препаратах.

  68. Загальний малогомілковий нерв: його утворення, топографія, гілки, ділянки іннервації; описати і продемонструвати на препаратах.

  69. Куприкове сплетення: утворення, топографія, гілки, ділянки іннервації.

  70. Кровопостачання і іннервація м’язів спини.

  71. Кровопостачання і іннервація м’язів грудей.

  72. Кровопостачання і іннервація м’язів живота.

  73. Кровопостачання і іннервація м’язів плечового поясу.

  74. Кровопостачання і іннервація м’язів плеча.

  75. Кровопостачання і іннервація м’язів передпліччя.

  76. Кровопостачання і іннервація м’язів кисті.

  77. Кровопостачання і іннервація м’язів таза.

  78. Кровопостачання і іннервація м’язів стегна.

  79. Кровопостачання і іннервація м’язів гомілки.

  80. Кровопостачання і іннервація м’язів стопи.

  81. Кровопостачання і іннервація суглобів пояса верхньої кінцівки.

  82. Кровопостачання і іннервація плечового суглоба.

  83. Кровопостачання і іннервація ліктьового суглоба.

  84. Кровопостачання і іннервація променево-зап’ясткового суглоба.

  85. Кровопостачання і іннервація кульшового суглоба.

  86. Кровопостачання і іннервація колінного суглоба.

  87. Кровопостачання і іннервація надп’ятково-гомілкового суглоба.

  88. Кровопостачання і іннервація пальців кисті ( тильна і долонна поверхні).

  89. Кровопостачання і іннервація I пальця кисті .( тильна і долонна поверхні).

  90. Кровопостачання і іннервація пальців стопи ( тильна і піпідошвова поверхні).

  91. Іннервація шкіри верхньої кінцівки.

  92. Іннервація шкіри нижньої кінцівки.


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка