Перелік питань до складання диференційованого заліку з Інфектології Загальна частина
Скачати 80.26 Kb.
Дата конвертації17.04.2016
Розмір80.26 Kb.
Перелік питань до складання диференційованого заліку з

Інфектології
Загальна частина

 1. Основні питання загальної патології інфекційних хвороб. Сучасне вчення про інфекційні хвороби. Поширення інфекційних хвороб. Зміна структури інфекційної захворюваності

 2. Місце інфекційних хвороб у патології людини. Міжнародна класифікація інфекційних хвороб.

 3. Значення чинника патогенності мікроорганізмів. Значення імунітету та вікової реактивності організму в інфекційному процесі. Значення чинників навколишнього середовища, попередніх і супутніх захворювань, умов харчування, професійних чинників, вітамінної недостатності у виникненні та клінічному перебігу інфекційних хвороб. Вплив ТОRСН-інфекції на перебіг вагітності і плід. Особливості перебігу дитячих інфекційних хвороб у дорослих.

 4. Періоди гострих інфекційних хвороб, їх значення в діагностиці, лікуванні та епідеміології. Зв’язок періодів хвороби з їх діаг­ностикою, особливостями клінічного перебігу, розвитком усклад­нень і лікуванням.

 5. Клінічні форми інфекційної хвороби. Гострий, підгострий, затяжний і хронічний перебіг інфекційних хвороб. Загострення, рецидиви, ускладнення. Повторні захворювання, носійство. Змішані інфекції.

 6. Методика обстеження інфекційного хворого. Значення анамнезу та епідеміологічного анамнезу у діагностиці. Огляд хворого за системами. Визначення окремих провідних симптомокомплексів у перебігу хвороби.

 7. Лабораторні та інструментальні методи діагностики інфекційних хвороб. Лабораторні методи: специфічні і неспецифічні. Специфічні: бактеріоскопічний, бактеріологічний, серологічний, шкірно-алергійний, вірусологічний. Індивідуальний захист акушерки під час взяття матеріалу від хворого для лабораторних досліджень.

 8. Реактивність організму. Імунітет. Сучасний погляд на значення імунітету в запобіганні інфекційним хворобам. Поняття про анафілаксію та алергію. Використання реакцій імунітету для діагностики інфекційних хвороб.

 9. Лікувально-охоронний режим, його вплив на перебіг інфекційної хвороби та його наслідки.

 10. Лікування комплексне та індивідуальне, специфічне і неспецифічне. Основні лікарські засоби специфічної дії, характеристика кожної групи лікарських засобів.

 11. Неспецифічне лікування, основні групи лікарських засобів. Показання щодо їх призначення.

 12. Значення догляду за хворими як лікувального чинника, роль молодшого медичного персоналу при цьому. Особливості догляду за інфекційними хворими.

 13. Лікувальне харчування. Режим харчування інфекційних хворих. Значення лікувального харчування.

 14. Загальні принципи профілактики інфекційних хвороб. Заходи щодо джерела інфекції, знешкодження шляхів передачі інфекцій, робота із категоріями населення, сприйнятливими до інфекційних заражень.

 15. Спостереження за вогнищем інфекційної хвороби. Протиепідемічні заходи у вогнищі інфекції.

 16. Вакцинопрофілактика і серопрофілактика. Живі, ослаблені та вбиті вакцини. Хімічні вакцини. Комбіновані вакцини. Анатоксини. Сироватки, імуноглобуліни.

 17. Принципи організації проведення щеплень. Планові щеплення та щеплення за епідеміологічними показаннями. Вакцинація та ревакцинація. Протипоказання щодо щеплень, ускладнення вакцинації. Правила зберігання вакцин і сироваток. Поняття про особливо небезпечні, карантинні, конвенційні інфекційні хвороби.


Спеціальна частина

 1. Черевний тиф. Паратифи А і В. Етіологія, епідеміологія, основні положення патогенезу. Патологічні зміни в тонкій кишці. Основні клінічні симптоми початкового періоду хвороби. Типи гарячкових кривих. Симптоматика з боку окремих органів і систем. Лабораторна діагностика. Ускладнення: кишкова кровотеча і перфорація виразки кишки; невідкладна допомога на госпітальному етапі. Рецидиви та загострення черевного тифу. Режим, дієта. Особливості догляду за хворими. Принципи лікування. Профілактика. Умови виписування.

 2. Шигельоз. Етіологія, епідеміологія, сприйнятливість, імунітет, основні положення патогенезу. Патологічні зміни в кишках. Клінічна класифікація. Симптоматика згідно з класифікацією. Диференціальна діагностика. Ускладнення. Лабораторна діагностика: бактеріоскопічний, бактеріологічний та серологічний методи. Ректороманоскопія, техніка підготовки хворого. Лікування. Режим. Дієта. Специфічне лікування. Виписування реконвалесцентів. Диспансерне спостереження. Профілактика.

 3. Харчові токсикоінфекції (ХТІ). Загальна характеристика інфекцій. Етіологія, основні збудники хвороб. Епідеміологія: джерела інфекції. Спорадичні захворювання і групові спалахи. Основні положення патогенезу. Клінічні ознаки ХТІ. Значення клінічного та епідеміологічного анамнезу, симптоматики, лабораторних досліджень у діагностиці ХТІ. Лабораторна діагностика, специфічні методи: бактеріологічний, серологічний. Патогенетичне і симптоматичне лікування, основні лікарські засоби. Використання адсорбентів. Значення догляду. Дієта. Виписування реконвалесцентів. Профілактика.

 4. Ботулізм. Етіологія, стійкість збудника і токсинів у зов­нішньому середовищі, епідеміологія. Ранні клінічні ознаки хвороби, особливості клінічного перебігу. Симптоми ураження центральної нервової системи та органів травлення. Лабораторна діагностика. Диференціальна діагностика. Принципи специфічного лікування протиботулінічною сироваткою. Дезінтоксикаційна терапія. Догляд за хворими, значення догляду у процесі одужання. Профілактика, роль домашнього консервування в поширенні ботулізму.

 5. Сальмонельоз. Етіологія, епідеміологія, основні положення патогенезу. Клінічні ознаки, значення клінічних та епідеміологічних даних. Лабораторні дослідження: бактеріологічні, серологічні. Диференціальна діагностика. Принципи патогенетичного лікування. Профілактика.

 6. Вірусний гепатит. Етіологія, епідеміологія, патогенез. Клініка згідно з існуючою класифікацією, діагностика. Лабораторна діагностика. Ускладнення. Лікування. Лікувальне харчування. Значення режиму в лікуванні хворих на вірусний гепатит. Індивідуальний захист медичного персоналу під час роботи з хворим на вірусний гепатит. Профілактика. Передстерилізаційне оброблення і стерилізація медичних інструментів. Диспансерне спостереження за реконвалесцентами.

 7. Грип. Етіологія, епідеміологія. Поняття про епідемії та пандемії грипу. Клініка. Ускладнення та наслідки хвороби. Диференціальна діагностика. Лабораторна діагностика. Особливості догляду за хворими. Заходи з профілактики внутрішньолікарняних заражень на грип. Ізоляція хворого в домашніх умовах. Показання до госпіталізації хворого. Лікування. Основні противірусні лікарські засоби. Дезінфекція. Профілактика.

 8. ГРВІ. Поняття про гострі вірусні респіраторні інфекції. Аденовірусна хвороба та парагрип: етіологія, патогенез, клінічні особливості, лабораторна діагностика, диференційна діагностика, лікування, догляд, профілактика.

 9. Герпесвірусна інфекція: етіологія, епідеміологія, сприйнятливість населення, імунітет, клініка, діагностика, лікування, догляд, профілактика. Герпесвірусні інфекції, характеристика групи, актуальність. Типи герпес-вірусів, які виділені від людини. Характеристика захворювань, які спричинюють віруси простого герпесу та цитомегаловірус. Вплив цитомегаловірусної інфекції на перебіг вагітності, на плід.

 10. Вітряна віспа, актуальність. Етіологія, епідеміологія. Клініч­­ні форми, перебіг хвороби, ураження шкіри та слизових оболонок, синдром інтоксикації, тяжкість перебігу. Особливості перебігу вітряної віспи у дорослих. Оперізувальний лишай, характеристика захворювання. Вагітна хвора на вітряну віспу або оперізувальний лишай. Наслідки зараження для плода залежно від термінів вагітності. Методи діагностики. Принципи лікування. Профілактика.

 11. Краснуха. Етіологія, епідеміологія, клініка, діагностика, лікування, догляд за хворими. Вплив краснухи на перебіг вагітності.

 12. Інфекційний мононуклеоз. Етіологія, епідеміологія, клініка. Лабораторна діагностика: специфічні зміни гемограми, серологічні реакції. Ускладнення.

 13. Дифтерія. Етіологія, епідеміологія. Сучасний стан захворюваності на дифтерію в країні. Клінічні прояви різних форм дифтерії згідно з існуючою класифікацією. Тактика акушерки щодо хворих на ангіну, показання до госпіталізації. Диференціальна діагностика. Ускладнення. Лікування, догляд. Режим роботи медичного персоналу біля хворого на дифтерію.

 14. Менінгококова інфекція. Етіологія, епідеміологія. Роль носіїв менінгокока у поширенні захворювання. Симптоматика і перебіг різних форм менінгококової хвороби. Ускладнення, прогноз. Діагностика. Лабораторна діагностика. Диференційна діагностика. Лікування, догляд, профілактика.

 15. Геморагічні гарячки. Характеристика групи хвороб. Етіоло­гія, епідеміологія, клініка, діагностика, лікування, профілактика.­

 16. Епідемічний висипний тиф. Етіологія, епідеміологія, патоге­нез, клініка, ускладнення. Характеристика висипнотифозної екзантеми. Діагностика, лікування. Профілактика, заходи у вогнищі інфекції.

 17. Хвороба Брілла. Етіологія, епідеміологія, патогенез. Клініка, особливості хвороби, ускладнення. Диспансеризація. Профілактика, заходи у вогнищі інфекції.

 18. Малярія. Етіологія, епідеміологія. Сучасний епідеміологічний стан з малярії в Україні і в світі. Клініка різних форм малярії, ускладнення. Специфічна діагностика. Лікування: основні протималярійні лікарські засоби. Догляд за хворими та профілактика у вогнищі інфекції

 19. ВІЛ-інфекція. Сучасна епідеміологічна ситуація у світі. Етіологія, епідеміологія, механізм зараження. Клініка, діагностика, профілактика.

 20. Правець. Етіологія, епідеміологія. Чинники, що сприяють захворюванню. Класифікація, клініка, ускладнення. Догляд, його особливості. Лікування. Серотерапія. Специфічна і неспецифічна профілактика, термінова профілактика. Значення первинного оброблення рани. Санітарно-освітня робота.

 21. Лептоспіроз. Етіологія, епідеміологія, патогенез. Клініка, діагностика. Лабораторна діагностика. Лікування, профілактика.

 22. Сказ. Етіологія. Епідеміологія. Клініка. Основні клінічні прояви хвороби. Лабораторна діагностика. Медична допомога хворому. Значення первинного оброблення вкушеної рани. Профілактика сказу серед населення. Профілактичні заходи у вогнищі.

 23. Сибірка. Етіологія, епідеміологія. Клініка, характерні особливості сибіркового карбункулу. Діагностика. Лабораторна діагностика. Догляд і профілактика.

 24. Бруцельоз. Етіологія, епідеміологія, патогенез. Клініка, особливості перебігу. Характер температурної кривої. Діагностика. Лабораторна діагностика. Лікування, догляд за хворими, про­філактика.

 25. Лістеріоз. Етіологія. Епідеміологія. Патогенез. Клінічні форми лістеріозу, перебіг у вагітних. Діагностика. Лікування. Про­філактика.

 26. Токсоплазмоз. Етіологія, епідеміологія, патогенез. Клініка. Діагностика. Лабораторна діагностика. Лікування, профілактика. Вплив токсоплазмозу на перебіг вагітності.

 27. Натуральна віспа. Етіологія. Епідеміологія. Клінічні форми натуральної віспи, ускладнення. Діагностика. Лікування, догляд за хворими. Профілактика.

 28. Холера. Етіологія, епідеміологія, сприйнятливість населення, патогенез. Клінічний перебіг різних форм холери. Лабораторна діагностика. Особливості взяття матеріалу від хворого на дослідження; транспортування матеріалу до бактеріологічної лабораторії. Диференціальна діагностика. Лікування. Використання сольових розчинів, принципи регідратації. Контроль за хворим з боку медичного персоналу. Використання антибіотиків. Догляд за хворими. Режим роботи медичного персоналу в госпіталі для хворих на холеру. Виписування осіб, що видужали. Профілактика. Правила ізоляції хворих, вібріоносіїв і контактних осіб, обстеження на носійство.

 29. Чума. Етіологія, епідеміологія. Природні вогнища інфекції. Клініка, ускладнення, особливості догляду. Лабораторна діагностика, техніка безпеки медичного персоналу під час роботи з інфікованим матеріалом. Лікування, догляд. Режим роботи медичного персоналу у госпіталі для хворих на чуму. Профілактика, заходи у вогнищі інфекції.


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка