Перелік питань до складання екзамену з Фізіології людини
Скачати 88.61 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір88.61 Kb.
Перелік питань до складання екзамену з

Фізіології людини


 1. Фізіологія як наука. Основні поняття фізіології: функції, механізми, процеси, реакції, подразнення, подразники.

 2. Методи фізіологічних досліджень. Експеримент, види. Етапи моделювання експериментів.

 3. Внесок праць І.М. Сеченова, І.П. Павлова, П.К. Анохіна, П.Г. Костюка в розвиток світової фізіології.

 4. Становлення й розвиток фізіології в ХІХ ст.

 5. Форми біологічної регуляції функцій в організмі, значення для організму. Роль зворотного зв’язку в регуляції.

 6. Рефлекс, види, ланки рефлекторної дуги, функції.

 7. Рецептори, класифікація за розміщенням та видами енергії.

 8. Потенціал спокою, механізм походження, параметри, фізіологічна роль.

 9. Потенціал дії, механізм походження, параметри, фізіологічна роль.

 10. Види транспорту йонів через мембрани клітин, значення для утворення електричних потенціалів. Йонні канали і помпи, їхні відмінності.

 11. Збудливість. Критичний рівень деполяризації, поріг деполяризації клітинної мембрани.

 12. Значення параметрів електричних стимулів для виникнення збудження.

 13. Механізми проведення збудження мієліновими та безмієліновими нервовими волокнами.

 14. Закономірності проведення збудження нервовими волокнами.

 15. Механізм передавання збудження через нервово-м’язовий синапс.

 16. Будова та властивості м’язових волокон. Механізм скорочення і розслаблення скелетних м’язів.

 17. Особливості утворення та проведення збудження у м’язових волокнах. Поєднана дія збудження і скорочення.

 18. Види м’язових скорочень: поодинокі та тетанічні; ізотонічні та ізометричні.

 19. Нейрон, його будова, види, функції. Роль мікроглії у функціонуванні нейронів.

 20. Механізм та закономірності передавання збудження в центральних синапсах. Поняття про збуджувальний постсинаптичний потенціал.

 21. Види центрального гальмування. Механізм розвитку пресинаптичного і постсинаптичного гальмування.

 22. Інтегративна функція ЦНС: конвергенція, дивергенція, сумація та іррадіація збуджень.

 23. Координаційна діяльність ЦНС: реципрокна іннервація, принципи домінанти та кінцевого шляху.


Фізіологія нервово-гуморальної регуляції організму


  1. Рухові рефлекси спинного мозку, їхні рефлекторні дуги, фізіологічне значення.

  2. Провідникова функція спинного мозку. Залежність спінальних рефлексів від діяльності центрів головного мозку. Спінальний шок.

  3. Рухові рефлекси довгастого мозку.

  4. Мозочок, його функції, симптоми ураження.

  5. Таламус, його функції.

  6. Гіпоталамус, його функції.

  7. Лімбічна система, її роль у мотивації поведінкових реакцій.

  8. Базальні ядра, функції, симптоми ураження.

  9. Сенсорні, асоціативні і моторні зони кори головного мозку, їхні функції.

  10. Взаємодії різних відділів ЦНС у регуляції рухових функцій. Локомоції, регуляція. Функціональна структура довільних рухів.

  11. Загальний план будови автономної нервової системи. Автономні рефлекси, рефлекторні дуги. Синапси автономної нервової системи, медіатори.

  12. Вплив симпатичної нервової системи на вісцеральні функції.

  13. Вплив парасимпатичної нервової системи на вісцеральні функції.

  14. Роль метасимпатичної нервової системи в регуляції функцій. Єдність симпатичної та парасимпатичної нервових систем у регуляції функцій.

  15. Гуморальна регуляція, відмінність від нервової.

  16. Властивості гормонів, їхні основні впливи. Механізм дії гормонів на клітини-мішені.

  17. Роль гіпоталамо-гіпофізарної системи в регуляції функцій ендокринних залоз.

  18. Роль тироїдних гормонів у регуляції функцій організму.

  19. Роль гормонів підшлункової залози в регуляції функцій організму.

  20. Роль гормонів прищитоподібних залоз у регуляції функцій організму.

  21. Фізіологія жіночої статевої системи, функції, роль статевих гормонів.

  22. Фізіологія чоловічої статевої системи, функції, роль статевих гормонів.

  23. Роль симпато-адреналової системи в регуляції неспецифічної адаптації організму до стресової ситуації.

  24. Роль гіпофізірно-наднирникової системи в регуляції неспецифічної адаптації організму до стресової ситуації.

  25. Основні впливи глюкокортикоїдів і мінералокортикоїдів на організм.


Фізіологія крові, систем кровообігу та дихання


 1. Загальна характеристика системи кровообігу. Фактори, які забезпечують рух крові по судинах, його спрямованість та безперервність.

 2. Автоматизм. Походження потенціалу дії в атипових кардіоміоцитах сино-атріального вузла, фізіологічна роль.

 3. Провідна система серця. Послідовність і швидкість проведення збудження в серці.

 4. Поєднання збудження та скорочення в міокарді. Механізм скорочення та розслаблення міокарда.

 5. Теорія формування ЕКГ. Електрокардіографічні відведення. Походження зубців, сегментів та інтервалів ЕКГ.

 6. Серцевий цикл, його фази, фізіологічна роль.

 7. Роль клапанів серця. Тони серця, механізм походження, аналіз.

 8. Артеріальний пульс, його походження та аналіз.

 9. Внутрішньосерцевий механізм регуляції серцевої діяльності.

 10. Роль симпатичної та парасимпатичної регуляції серцевої діяльності.

 11. Гуморальна регуляція серцевої діяльності.

 12. Особливості структури та функції різних відділів кровоносних судин. Основний закон гемодинаміки.

 13. Лінійна та об’ємна швидкість руху крові в різних ділянках судинного русла. Фактори впливу на їхню величину.

 14. Артеріальний тиск, фактори, що визначають його показники, методи реєстрації.

 15. Кровообіг у капілярах. Механізм обміну рідини між кров’ю та тканинами.

 16. Міогенна, ендотеліальна та гуморальна регуляція тонусу судин.

 17. Гемодинамічний центр. Рефлекторна регуляція тонусу судин.

 18. Регуляція кровообігу внаслідок зміни положення тіла, м’язової роботи.

 19. Особливості кровообігу в судинах головного мозку та його регуляція.

 20. Особливості кровообігу в судинах серця та його регуляція.

 21. Особливості легеневого кровообігу та його регуляція.

 22. Механізм утворення лімфи. Рух лімфи в судинах.

 23. Загальна характеристика системи крові. Склад і функції крові.

 24. Електроліти плазми крові. Осмотичний тиск крові та його регуляція.

 25. Білки плазми крові, їх функціональне значення. Швидкість осідання еритроцитів.

 26. Онкотичний тиск плазми крові та його роль.

 27. Кислотно-основний стан крові, роль буферних систем крові у підтриманні його сталості.

 28. Еритроцити, їхні функції.

 29. Види гемоглобіну та його сполук, фізіологічна роль.

 30. Лейкоцити, функції. Лейкоцитна формула. Фізіологічні лейкоцитози.

 31. Тромбоцити, фізіологічна роль.

 32. Судинно-тромбоцитний гемостаз, його механізм та фізіологічне значення.

 33. Коагуляційний гемостаз, механізм утворення та фізіологічне значення.

 34. Коагулянти, антикоагулянти, фактори фібринолізу, їх значення.

 35. Фізіологічна характеристика системи крові АВ0. Умови сумісності крові донора та реципієнта.

 36. Фізіологічна характеристика резус-системи крові (СDE). Значення резус-приналежності при переливанні крові та вагітності.

 37. Загальна характеристика дихальної системи. Основні етапи дихання. Біомеханіка вдиху та видиху.

 38. Зовнішнє дихання. Показники зовнішнього дихання та оцінювання їх.

 39. Роль еластичної тяги легень, негативного тиску в плевральній порожнині та сурфактанту для здійснення акту дихання.

 40. Дифузія газів у легенях. Фактори, від яких вона залежить.

 41. Транспорт кисню кров’ю. Киснева ємкість крові.

 42. Транспорт вуглекислого газу кров’ю.

 43. Фізіологічна роль дихальних шляхів, регуляція їх просвіту.

 44. Дихальний центр, його будова, регуляція ритмічності дихання та фаз дихального циклу.

 45. Механізм першого вдиху новонародженої дитини.

 46. Роль рецепторів і вегетативної нервової системи в регуляції дихання.

 47. Регуляція зовнішнього дихання під час фізичного навантаження.


Фізіологія органів травлення, виділення та обміну речовин


  1. Загальна характеристика травної системи. Травлення у ротовій порожнині. Жування, ковтання.

  2. Склад слини, її роль у травленні. Регуляція слиновиділення.

  3. Склад і властивості шлункового соку, механізм секреції, методи дослідження.

  4. Фази регуляції шлункової секреції: мозкова, шлункова, кишкова, механізм та фізіологічне значення їх.

  5. Нервові та гуморальні механізми регуляції шлункової секреції.

  6. Рухова функція шлунка та її регуляція. Механізм переміщення шлункового вмісту в дванадцятипалу кишку.

  7. Склад і властивості соку підшлункової залози, методи дослідження.

  8. Механізм регуляції секреторної функції підшлункової залози.

  9. Склад і властивості жовчі. Регуляція та методи дослідження жовчовиділення.

  10. Особливості травлення у дванадцятипалій кишці.

  11. Склад і властивості кишкового соку, регуляція його секреції. Порожнинне та пристінкове травлення.

  12. Усмоктування у травному каналі.

  13. Рухова функція кишок, види скорочень, регуляція їх.

  14. Особливості травлення в товстій кишці. Роль мікрофлори.

  15. Джерела і шляхи використання енергії в організмі людини.

  16. Методи визначення енерговитрат людини. Дихальний коефіцієнт.

  17. Основний обмін, умови його визначення. Фактори, що впливають на основний обмін.

  18. Загальний обмін, методи його визначення, вплив різних факторів на його величину.

  19. Особливості білкового обміну в організмі. Азотистий баланс, його відхилення.

  20. Особливості вуглеводного обміну в організмі людини.

  21. Особливості жирового обміну в організмі людини.

  22. Особливості водно-сольового обміну в організмі людини.

  23. Принципи складання харчового раціону.

  24. Температура тіла людини, її добові коливання, методи визначення.

  25. Роль терморецепторів та центру терморегуляції в механізмі терморегуляції.

  26. Теплоутворення та тепловіддача, регуляція їх.

  27. Регуляція температури тіла в разі впливу різних факторів довкілля.

  28. Загальна характеристика системи виділення. Роль нирок у процесах виділення. Особливості кровопостачання нирки.

  29. Механізм сечоутворення. Фільтрація в ниркових клубочках, її регуляція. Поняття про кліренс.

  30. Реабсорбція та секреція в нефроні, їхні фізіологічні механізми.

  31. Регуляція реабсорбції води та йонів натрію в канальцях нефронів.

  32. Роль нирок у забезпеченні сталості кислотно-основного стану крові.

  33. Невидільні функції нирок.

  34. Сечовипускання та його регуляція.


Фізіологія взаємодії організму та зовнішнього середовища


 1. Сенсорні системи (аналізатори), їхня загальна будова та функції.

 2. Смаковий аналізатор, будова, функції, методи дослідження.

 3. Нюховий аналізатор, будова та функції, методи дослідження.

 4. Шкірний аналізатор, види чутливості, будова, функції, методи дослідження.

 5. Фізіологічні механізми болю та знеболювання. Поняття про антиноцицептивну систему.

 6. Слуховий аналізатор, будова та функції.

 7. Бінауральний слух. Фізіологічні основи дослідження слухового аналізатора.

 8. Зорова сенсорна система, будова та функції.

 9. Рефракція та акомодація. Бінокулярний зір. Фізіологічні основи дослідження зорового аналізатора.

 10. Теорії кольорового зору. Дальтонізм. Методи дослідження сприйняття кольорів.

 11. Уроджені форми поведінки. Інстинкти, біологічна роль їх.

 12. Набуті форми поведінки. Механізм утворення умовних рефлексів, відмінності їх від безумовних.

 13. Роль умовних рефлексів у життєдіяльності людини. Гальмування процесів вищої нервової діяльності.

 14. Пам’ять, види і механізм утворення.

 15. Потреби та мотивації, роль їх у формуванні поведінкових реакцій.

 16. Емоції, механізм формування, біологічна роль.

 17. Вища нервова діяльність людини, роль кори великого мозку в її формуванні.

 18. Функціональна асиметрія кори півкуль великого мозку, його інтегративна роль.

 19. Перша та друга сигнальні системи відображення дійсності. Мова, її функції, фізіологічні основи формування.

 20. Мислення. Роль мозкових структур у процесі мислення.

 21. Типи вищої нервової діяльності людини. Темпераменти й характер.

 22. Вікові аспекти вищої нервової діяльності людини.

 23. Сон, його види, фази, електрична активність кори, фізіологічні механізми.


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка