Перелік питань підсумкового контролю
Скачати 329.05 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації22.04.2016
Розмір329.05 Kb.
  1   2
Міністерство охорони здоров’я України

Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра мовознавства

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор ІФНМУ

Професор Г.М. Ерстенюк

______ __________ 2013 р.
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Дисципліна латинська мова

Вид контролю модульний контроль

Факультет медичний

Спеціальність «Лікувальна справа», «Педіатрія»

Курс І


м. Івано-Франківськ

Перелік питань підсумкового модульного контролю складений на основі переліку питань типової програми доц. Гуцол М.І., ст. викл. Рудик О.В., викл. Зобнів І.М., викл. Чопик Ю.С., викл. Романів С.М., викл. Ящук О.Д., викл. Бондар Н.В., викл. Брігіневіч О.О., викл. Рибак Ю.Ю., викл. Алексієнко А.В.

 1. Фонетика. Латинський алфавіт. Класифікація звуків. Дифтонги. Диграфи. Буквосполучення.

 2. Довгота і короткість складів. Наголос. Поняття “науковий термін”. Структура анатомо-гістологічних термінів. Огляд системи іменників. Неузгоджене означення.

 3. Граматичні категорії прикметника, поділ на групи. Узгоджене означення. Структура анатомічних термінів. Поточний тестовий контроль.

 4. Морфологія. І відміна іменників. Загальні відомості про клінічну термінологію. Прийменник. Латинсько-грецькі дублети І відміни. Кінцеві терміноелементи І відміни. Найбільш вживані прийменники з Acc. i Abl.

 5. ІІ відміна іменників. Латинсько-грецькі дублети іменників ІІ відміни. Кінцеві терміноелементи ІІ відміни.

 6. Прикметники І групи. Узгодження прикметників з іменниками. Субстантивація. Суфікси. Сталі вирази. Греко-латинські еквіваленти.

 7. ІІІ відміна іменників. Приголосний тип. Голосний тип. Мішаний тип.

 8. Чоловічий рід іменників ІІІ відміни. Латинсько-грецькі дублети іменників ІІІ відміни чоловічого роду. Сталі вирази.

 9. Голосний тип, закінчення середнього роду. Винятки. Особливості відмінювання деяких іменників середнього роду (vas, gramma). Греко-латинські еквіваленти. Сталі вирази.

 10. Жіночий рід іменників ІІІ відміни. Узгодження прикметників І групи з іменниками жіночого роду ІІІ відміни. Латинсько-грецькі дублети іменників ІІІ відміни жіночого роду. Кінцеві терміноелементи ІІІ відміни. Особливості відмінювання іменників грецького походження на “sis”. Греко-латинські еквіваленти. Сталі вирази.

 11. Прикметники ІІІ відміни. Греко-латинські еквіваленти. Сталі вирази. Узгодження з іменниками І, ІІ, ІІІ відміни.

 12. Іменники IV відміни. Греко-латинські еквіваленти. Сталі вирази.

 13. Іменники V відміни. Греко-латинські еквіваленти. Сталі вирази. 1. Які з букв вживаються лише у словах запозичених із старогрецької мови:

a) e, i; b) y, z; c) a, u; d) x, c.

 1. У якому слові буква s вимовляється як українське [з]:

a) mos; b) sanus; c) botulismus; d) superius.

 1. Буквосполучення ti вимовляється як українське [ці] у слові:

a) lectio; b) satis; c) Tilia; d) mixtio.

 1. У якому слові буква c вимовляється як українське [ц]:

a)Cuprum; b) cerebrum; c) caput; d) cortex.

 1. Які буквосполучення вживаються у словах грецького походження:

a) ngu, su; b) ch, ph, th; c) ti, qu, su; d) ngu, ti.

 1. Латинська буква і позначає український звук [й]:

a) на початку слова; b) між двома голосними; c) в кінці слова; d) на початку слова перед голосним.

 1. Наголос в латинській мові залежить від довготи:

a) першого складу від кінця слова; b) третього складу від кінця слова; c) другого складу від кінця слова; d) другого, а в деяких випадках третього складу від кінця слова.

 1. Вказати ряд, у якому всі наголоси поставлені правильно:

a) éphedra, fácies, tubérculum, dysentería; b) unguéntum, areóla, scaphoídeus, septúlum; c) acústicus, medicátes, mobílis, arterióla; d) supérius, cerébellum, venósus, sútura.

 1. Яке із слів містить склад, довгий за природою:

a) medicus; b) vertebra; c) incissura; d) tuberculum.

 1. Яке із слів містить склад, короткий за природою:

a) medicina; b) arteriola; c) calvaria; d) meatus.

 1. Визначити відміну іменникa musculorum:

a) I; b) II; c) III; d) IV; e) V.

 1. Визначити відміну іменникa processus, us, m:

a) I; b) II; c) III; d) IV; e) V.

 1. Визначити відміну іменникa partibus:

a) I; b) II; c) III; d) IV; e) V.

 1. Визначити відміну іменникa faciebus:

a) I; b) II; c) III; d) IV; e) V.

 1. Визначити відміну іменникa concham:

a) I; b) II; c) III; d) IV; e) V.

 1. Визначити основу іменника venter, ntris, m:

a) ven; b) vent; c) ventr; d) venter.

 1. Визначити основу іменника vertebra, ae, f:

a) verteb; b) vertebr; c) vertebrae; d) vertebra.

 1. Перекладіть анатомічний термін щільна речовина:

a) substantia squamosa; b) substantia compacta; c) substantivum compactum;

d) substantia spongiosa. 1. Перекладіть анатомічний термін клинопіднебінна вирізка:

a) incissura sphenoidalis; b) incissura sublingualis; c) incissura palatina;

d) incissura sphenopalatina. 1. Визначте відмінок іменника з прикметником scapulae dextrae:

a) Nom. Sing.; b) Gen. Sing.; c) Abl. Sing.; d) Acc. Sing.

 1. Визначте відмінок іменника з прикметником musculis longis:

a) Nom. Sing.; b) Dat. Sing.; c) Nom. Plur.; d) Abl. Plur.

 1. Визначте відмінок іменника з прикметником fissuram medianam:

a) Gen. Sing.; b) Acc. Sing.; c) Acc. Plur.; d) Abl. Plur.

 1. Визначте відмінок іменника з прикметником ligamenta transversa:

a) Nom. Sing.; b) Abl. Sing.; c) Nom. Plur.; d) Abl. Plur.

 1. Визначте відмінок іменника з прикметником vitra nigra:

a) Nom. Sing.; b) Gen. Sing.; c) Abl. Plur.; d) Acc. Plur.

 1. Узгодити прикметник з іменником spatium, i, n:

a) interosseus; b) interossea; c) interosseum; d) interosseo.

 1. Узгодити прикметник з іменником tela, ae, f:

a) fibrosus; b) fibroso; c) fibrosa; d) fibrosum.

 1. Узгодити прикметник з іменником nodus, i, m:

a) profunda; b) profundus; c) profundum; d) profundi.

 1. Перекласти українською мовою клінічний термін cholecystectomia:

a) розріз жовчного міхура; b) розширення жовчного міхура; c) видалення жовчного міхура; d) захворювання жовчного міхура.

 1. Перекласти українською мовою клінічний термін phlebographia:

a) зшивання вени; b) крововилив із вени; c) розширення вени;

d) дослідження вени. 1. Перекласти українською мовою клінічний термін glossalgia:

a) резекція язика; b) біль у язиці; c) захворювання язика; d) параліч язика.

 1. Перекласти українською мовою клінічний термін cystorrhaphia:

a) розтин сечового міхура; b) огляд сечового міхура; c) параліч сечового міхура; d) ушивання сечового міхура.

 1. Перекласти українською мовою клінічний термін spondylodynia:

a) розріз хребця; b) огляд хребця; c) біль у хребці; d) розм’якшення хребця.

 1. Перекласти латинською мовою клінічний термін водолікування:

a) hydraemia; b) hydrophobia; c) hydrotherapia; d) hydrorrhoea.

 1. Перекласти латинською мовою клінічний термін зміщення залози:

a) adenectomia; b) adenoscopia; c) adenalgia; d) adenectopia.

 1. Перекласти латинською мовою клінічний термін зшивання маткової труби:

a) salpingorrhagia; b) salpingographia; c) salpingorrhaphia; d) salpingectomia.

 1. Перекласти латинською мовою клінічний термін захворювання молочної залози:

a) mastographia; b) mastalgia; c) mastectomia; d) mastopathia.

 1. Перекласти латинською мовою клінічний термін вчення про клітину:

a) cystologia; b) cytologia; c) histologia; d) cystalgia.

 1. Перекласти латинською мовою клінічний термін розм’якшення м’яза:

a) mycotherapia; b) omphalotomia; c) myomalacia; d) myotonia.

 1. Перекласти латинською мовою клінічний термін крововилив у мозок:

a) encephalolithus; b) encephalalgia; c) encephalocele; d) encephalorrhagia.

 1. Перекласти латинською мовою клінічний термін параліч м’язів очей:

a) ophthalmotherapia; b) ophthalmoplegia; c) ophthalmorrhoea;

d) ophthalmoneuralgia. 1. Перекласти латинською мовою клінічний термін хвороблива схильність до ліків:

a) pharmacotherapia; b) pharmacologus; c) pharmacophobia;

d) pharmacomania. 1. Перекласти латинською мовою клінічний термін розрізання сліпої кишки:

a) typhlotonia; b) typhlotomia; c) typhlographia; d) typhlorhaphia.

 1. Перекласти українською мовою клінічний термін dactyloscopia:

a) біль у пальцях; b) розрізання пальця; c) корч пальця; d) огляд пальця.

 1. Перекласти українською мовою клінічний термін rhinopathia:

a) наука про ніс; b) витікання слизу з носа; c) зшивання країв рани носа;

d) захворювання носа. 1. Перекласти українською мовою клінічний термін proctologus:

a) наука про хвороби прямої кишки; b) зшивання прямої кишки;

c) звуження прямої кишки; d) спеціаліст з хвороб прямої кишки. 1. Перекласти українською мовою клінічний термін syndesmopexia:

a) наука про зв’язки; b) прикріплення зв’язок; c) розрізання зв’язок;

d) напруження зв’язок. 1. Перекласти українською мовою клінічний термін gastrorrhagia:

a) обстеження слизової оболонки шлунка; b) наука про кишкові та шлункові захворювання; c) видалення шлунка; d) шлункова кровотеча.

 1. Перекласти українською мовою клінічний термін pneumectomia:

a) розріз легені; b) грижа легені; c) видалення легені; d) фіксація легені.

 1. Перекласти українською мовою клінічний термін osteocytus:

a) кісткова клітина; b) розтин кістки; c) пластика кісток; d) розм’якшення кісток.

 1. Узгодити прикметник з іменником: зорова вісь (axis, is, m – вісь, opticus, a, um – зоровий):

a) axis opticus; b) axis optica; c) axis opticum; d) axis opticis.

 1. Перекласти неузгоджене означення кут грудини (angulus, i, m – кут, sternum, i, n - грудина):

a) angulus sterni; b) angulus sternum; c) anguli sterni; d) anguli sterna.

 1. Вибрати варіант з вірним закінченням в Nom. Sing. (os, ossis n – кістка, brevis, e – короткий):

a) os breve; b) os brevis; c) os breves; d) ossa brevia.

 1. Перекласти анатомічний термін здорова людина (homo, hominis m – людина, sanus, a, um – здоровий):

a) homo sanus; b) homo sana; c) hominis sanus; d) hominis sanae.

 1. Перекласти анатомічний термін грудна порожнина (cavitas, atis f – порожнина, thoracicus, a, um – грудний):

a) cavitas thoracica; b) cavitas thoracicus; c) cavitas thoracicum; d) cavitas thoracicas.

 1. Перекласти анатомічний термін тіло язика (corpus, oris n – тіло, lingua, ae f – язик):

a) corpus linguae; b) corpus lingua; c) corporis linguae; d) corporis lingua.

 1. Перекласти анатомічний термін суглобовий відросток (processus, us m – відросток, articularis, e – суглобовий):

a) processus articularis; b) processus articulare; c) processus articulares;

d) processus articularia. 1. Перекласти анатомічний термін внутрішня поверхня (facies, ei f – поверхня, internus, a, um – внутрішній):

a) facies interna; b) facies internae; c) faciei internae; d) faciem internam.

 1. Узгодити прикметник brevis, e з іменником ossa:

a) brevis; b) breve; c) breves; d) brevia.

 1. Узгодити прикметник superior, ius з іменником cornua:

a) superior; b) superioris; c) superiora; d) superius.

 1. Перекласти латинською мовою термін конвульсивний кашель:

a) pertussis convulsivis; b) tussis convulsiva; c) tussis convulsivus; d) pertusses convulsivae.

 1. Дописати закінчення прикметника у словосполученні cartilago lateral… .

 2. Дописати закінчення прикметника у словосполученні foramen mental… .

 3. Дописати закінчення прикметника у словосполученні arteriae maxillar(Nom. Plur).

 4. Дописати закінчення прикметника у словосполученні dentes praemolar… .

 5. Дописати закінчення прикметника у словосполученні crus anter… .

 6. Дописати закінчення прикметника у словосполученні faciebus costal(Dat.plur.).

 7. Дописати закінчення прикметника у словосполученні vasa capillar

 8. ( Nom. Plur.) .

 9. Дописати закінчення прикметника у словосполученні dentium molar(Gen.Plur.).

 10. Дописати закінчення прикметника у словосполученні cornu brev… .

 11. Дописати закінчення прикметника у словосполученні fasciae cervical(Nom. Plur).

71. Зазначте кінцевий терміноелемент зі значенням «біль (без ор­ганічної причини)»:

а)         -aemia

б)         -logia

в)         -pathia

г)         -algia

д)         -scopia

72. Зазначте кінцевий терміноелемент зі значенням «видалення, вирізання»:

а)         -tonia

б)         -ectopia

в)         -ectomia

г)         -tomia

д)         -rrhaphia

73. Зазначте кінцевий терміноелемент зі значенням «хвороба, хво­робливий стан»:

а)         -pathia

б)         -necrosis

в)         -philia

г)         -phobia

д)         -spasmus

74. Зазначте кінцевий терміноелемент зі значенням «параліч»:

а)         -sclerosis

б)         -pathia

в)         -necrosis

г)         -plegia

д)         -stenosis

75. Зазначте кінцевий терміноелемент зі значенням «кровотеча»:

а)         -rrhaphia

б)         -rrhoea

в)         -rrhagia

г)         -plegia

д)         -trophia

76. Зазначте кінцевий терміноелемент зі значенням «накладання шва»:

а)         -rrhagia

б)         -rrhoea

в)         -sthenia

г)         -scopia

д)         -rrhaphia

77. Зазначте кінцевий терміноелемент зі значенням «витікання»:

а)         -rrhoea

б)         -ectomia

в)         -logia

г)         -lysis

д)         -rrhaphia

78. Зазначте кінцевий терміноелемент зі значенням «розрив»:

а)         -rrhaphia

б)         -rrhoea

в)         -rrhagia

г)         -rrhexis

д)         -ectomia

79. Зазначте кінцевий терміноелемент зі значенням «патологічне затвердіння та ущільнення тканини або органу»:

а)         -stenosis

б)         -spasmus

в)         -sclerosis

г)         -scopia


д)         -algia
80. Зазначте кінцевий терміноелемент зі значенням «звуження»:

 а)         - sclerosis

б)         - stenosis

в)         -paresis

г)         -rrhexis

д)         -schisis
 1. Які голосні передають звук [і]:

a) e; b) i; c) y; d) ae.

 1. Яка буква має дві назви:

a) i; b) z; c) y; d) h.

 1. Назвіть, в яких випадках вживається літера “z”:

a) у словах негрецького походження; b) у словах грецького походження;

c) перед голосними; d) перед приголосними. 1. Якими буквами на письмі передається звук [k]:

a) c, x; b) k, q; c) c, k; d) ch, k.

 1. Як може читатися буква x”:

a) кз, гз, зк; b) кс, зг, зк; c) кс, гс, кз; d) ікс, ігз, ігс.

 1. Що таке дифтонг:

a) сполучення голосного і приголосного; b) сполучення двох голосних, які вимовляються одним звуком; c) сполучення двох голосних, які вимовляються одним складом; d) сполучення двох голосних, які вимовляються як один звук або один склад.

 1. Наголос в латинській мові ставиться:

a) на другому або на третьому складі від кінця слова; b) на третьому або четвертому складі від кінця слова; c) лише на другому складі від кінця слова; d) на першому складі від кінця слова.

 1. Вказати ряд, у якому всі наголоси поставлені правильно:

a) dígitus, procéssus, medicátes, cerebéllum; b) unguéntum, fovéa, scaphoidéus, scapúlum; c) acústicus, Vióla, móbilis, árteriola; d) vértebra, cerébellum, chlorícus, sutúra.

 1. Яке із слів містить склад, довгий за природою:

a) medicina; b) vertebra; c) iunctura; d) tuberculum.

 1. Яке із слів містить склад, короткий за природою:

a) aquosus; b) arteriola; c) calvaria; d) meatus.

 1. Визначити відміну іменникa meatus, i, m:

a) I; b) II; c) III; d) IV; e) V.

 1. Визначити відміну іменникa spiritus, us, m:

a) I; b) II; c) III; d) IV; e) V.

 1. Визначити відміну іменникa paries, parietis, f:

a) I; b) II; c) III; d) IV; e) V.

 1. Визначити відміну іменникa superficies, ei, f:

a) I; b) II; c) III; d) IV; e) V.

 1. Визначити відміну іменникa calvaria, ae, f:

a) I; b) II; c) III; d) IV; e) V.

 1. Визначити основу іменника gaster, tris, f:

a) gaster; b) gas; c) gast; d) gastr.

 1. Визначити основу іменника vertebra, ae, f:

a) verteb; b) vertebr; c) vertebrae; d) vertebra.

 1. Перекладіть анатомічний термін губчаста речовина:

a) substantia squamosa; b) substantia compacta; c) substantia spongiosa;

d) substantia ossea. 1. Перекладіть анатомічний термін під’язикова вирізка:

a) incissura sphenoidalis; b) incissura sublingualis; c) incissura palatina;

d) incissura sphenopalatina. 1. Визначте відмінок іменника з прикметником facies externae:

a) Nom. Sing.; b) Gen. Sing.; c) Nom. Plur.; d) Gen. Plur.

 1. Визначте відмінок іменника з прикметником musculis longis:

a) Nom. Sing.; b) Dat. Sing.; c) Nom. Plur.; d) Abl. Plur.

лошщогa) Gen. Sing.; b) Acc. Sing.; c) Acc. Plur.; d) Abl. Plur. 1. Визначте відмінок іменника з прикметником ligamenta transversa:

a) Nom. Sing.; b) Abl. Sing.; c) Nom. Plur.; d) Acc. Plur.

 1. Визначте відмінок іменника з прикметником vitra nigra:

a) Nom. Sing.; b) Gen. Sing.; c) Abl. Plur.; d) Nom. Plur.

 1. Узгодити прикметник з іменником spatium, i, n:

a) interosseus; b) interossea; c) interosseum; d) interosseo.

 1. Узгодити прикметник з іменником tela, ae, f:

a) fibrosus; b) fibroso; c) fibrosa; d) fibrosum.

 1. Узгодити прикметник з іменником nodus, i, m:

a) profunda; b) profundus; c) profundum; d) profundi.

 1. Перекласти українською мовою клінічний термін cholecystectomia:

a) розріз жовчного міхура; b) розширення жовчного міхура; c) видалення жовчного міхура; d) захворювання жовчного міхура.

 1. Перекласти українською мовою клінічний термін phlebographia:

a) зшивання вени; b) крововилив із вени; c) розширення вени; d) дослідження вени.

 1. Перекласти українською мовою клінічний термін glossalgia:

a) резекція язика; b) біль у язиці; c) захворювання язика; d) параліч язика.

 1. Перекласти українською мовою клінічний термін cystorrhaphia:

a) розтин сечового міхура; b) огляд сечового міхура; c) параліч сечового міхура; d) ушивання сечового міхура.

 1. Перекласти українською мовою клінічний термін spondylodynia:

a) розріз хребця; b) огляд хребця; c) біль у хребці; d) розм’якшення хребця.

 1. Перекласти латинською мовою клінічний термін сповільнене серцебиття:

a) bradycardia; b) bradyphagia; c) bradypnoё; d) hydrorrhoea.

 1. Перекласти латинською мовою клінічний термін збільшення вмісту цукру у крові:

a) hypoglykaemia; b) glykaemia; c) hyperglykaemia; d) adenectopia.

 1. Перекласти латинською мовою клінічний термін параліч всього тіла:

a) panotitis; b) panhidrosis; c) panplegia; d) salpingectomia.

 1. Перекласти латинською мовою клінічний термін пухлина зеленого кольору:

a) melanoma; b) chloroma; c) carcinoma; d) mastopathia.

 1. Перекласти латинською мовою клінічний термін однаковість асматичного тиску:

a) isotonia; b) isothermia; c) isosthenuria; d) cystalgia.

 1. Перекласти латинською мовою клінічний термін запалення всіх оболонок серця:

a) panarthritis; b) panplegia; c) pancarditis; d) myotonia.

 1. Перекласти латинською мовою клінічний термін прискорене серцебиття:

a) tachycardia; b) tachypnoё; c) tachyphagia; d) bradicardia.

 1. Перекласти латинською мовою клінічний термін наука, що вивчає явища старості:

a) gerontologia; b) gerontopia; c) geriatria; d) ophthalmoneuralgia.

 1. Перекласти латинською мовою клінічний термін (гнійне) запалення всіх оболонок ока:

a) panplegia; b) panotitis; c) panophthalmitis; d) pharmacomania.

 1. Перекласти латинською мовою клінічний термін розм’якшення кісток:

a) osteomalacia; b) osteodynia; c) osteochondropathia; d) typhlorhaphia.

 1. Перекласти українською мовою клінічний термін dactyloscopia:

a) біль у пальцях; b) розрізання пальця; c) корч пальця; d) огляд пальця.

 1. Перекласти українською мовою клінічний термін rhinorrhagia:

a) наука про ніс; b) кровотеча з носа; c) зшивання країв рани носа; d) захворювання носа.

 1. Перекласти українською мовою клінічний термін proctologia:

a) наука про хвороби прямої кишки; b) зшивання прямої кишки; c) звуження прямої кишки; d) проктолог.

 1. Перекласти українською мовою клінічний термін syndesmopexia:

a) наука про зв’язки; b) прикріплення зв’язок; c) розрізання зв’язок; d) напруження зв’язок.

 1. Перекласти українською мовою клінічний термін gastroscopia:

a) обстеження слизової оболонки шлунка; b) наука про кишкові та шлункові захворювання; c) видалення шлунка; d) шлункова кровотеча.

 1. Перекласти українською мовою клінічний термін pneumectomia:

a) розріз легені; b) грижа легені; c) видалення легені; d) фіксація легені.

 1. Перекласти українською мовою клінічний термін osteomalacia:

a) кісткова клітина; b) розтин кістки; c) пластика кісток; d) розм’якшення кісток.

 1. Узгодити прикметник з іменником: венозна кров (sanguis, inis, m – кров, venosus, a, um – венозний):

a) sanguis venosa; b) sanguis venosus; c) sanguis venosum; d) sanguinis venosi.

 1. Перекласти неузгоджене означення основа черепа (basis, is, f – основа, cranium, i, n - череп):

a) basis cranium; b) basis cranii; c) bases crania; d) basis craniis.

 1. Вибрати варіант з вірним закінченням в Nom. Sing. (os, ossis n – кістка, sacralis, e – крижовий):

a) os sacralis; b) os sacrale; c) os sacrales; d) ossa sacralia.

 1. Перекласти анатомічний термін доброякісна пухлина (tumor, tumoris m – пухлина, benignus, a, um – доброякісний):

a) tumor benigna; b) tumor benignus; c) tumoris benigni; d) tumoris benignae.

 1. Перекласти анатомічний термін суха шкіра (cutis, is f – шкіра, siccus, a, um – сухий):

a) cutis siccus; b) cutis sicca; c) cutis sicci; d) cutis siccae.

 1. Перекласти анатомічний термін різцевий отвір (foramen, inis n – отвір, incisivus, a um – різцевий):

a) foramen incisiva; b) foramen incisivum; c) foramen incisivus; d) foraminis incisivus.

 1. Перекласти анатомічний термін сонне сплетіння (plexus, us m – сплетіння, caroticus, a, um – сонний):

a) plexus carotica; b) plexus caroticus; c) plexus caroticum; d) plexus carotici.

 1. Перекласти анатомічний термін зовнішня поверхня (facies, ei f – поверхня, externus, a, um – зовнішній):

a) facies externae; b) facies externa; c) faciei externae; d) faciem externam.

 1. Узгодити прикметник brevis, e з іменником ossa:

a) brevis; b) breve; c) breves; d) brevia.

 1. Узгодити прикметник superior, ius з іменником cornu:

a) superior; b) superioris; c) superiora; d) superius.

 1. Перекласти латинською мовою термін конвульсивний кашель:

a) pertussis convulsivis; b) tussis convulsiva; c) tussis convulsivus; d) pertusses convulsivae.

 1. Дописати закінчення прикметника у словосполученні crus anter… .

 2. Дописати закінчення прикметника у словосполученні arteria lingual… .

 3. Дописати закінчення прикметника у словосполученні nervi abdominal(Nom. Plur).

 4. Дописати закінчення прикметника у словосполученні musculus longitudinal… .

 5. Дописати закінчення прикметника у словосполученні canales dental(Nom. Plur).

 6. Дописати закінчення прикметника у словосполученні articulationis simplic...

 7. Дописати закінчення прикметника у словосполученні sinus maxillar… .

 8. Дописати закінчення прикметника у словосполученні fructus recen… .

 9. Дописати закінчення прикметника у словосполученні facies lingual… .

 10. Дописати закінчення прикметника у словосполученні calvities simpl.

71. Зазначте кінцевий терміноелемент зі значенням «біль ( з ор­ганічної причини)»:

а)         - scopia

б)         -logia

в)         -pathia

г)         -algia

д)         -odynia

72. Зазначте кінцевий терміноелемент зі значенням «зміщення органа »:

а)         -tonia

б)         -ectopia

в)         -ectomia

г)         -tomia

д)         -rrhaphia

73. Зазначте кінцевий терміноелемент зі значенням «хвороблива схильність»:

а)         -pathia

б)         - rragia

в)         -philia

г)         -phobia

д)         -mania

74. Зазначте кінцевий терміноелемент зі значенням «неповний параліч»:

а)         -sclerosis

б)         -paresis

в)         -necrosis

г)         -plegia

д)         -stenosis

75. Зазначте кінцевий терміноелемент зі значенням «кровотеча»:

а)         -rrhaphia

б)         -rrhoea

в)         -rrhagia

г)         -plegia

д)         -trophia

76. Зазначте кінцевий терміноелемент зі значенням «накладання шва»:

а)         -rrhagia

б)         -rrhoea

в)         -sthenia

г)         -scopia

д)         -rrhaphia

77. Зазначте кінцевий терміноелемент зі значенням «розшеплення»:

а)         -paresis

б)         -sclerosis

в)         -schisis

г)         -lysis

д)         -rrhaphia

78. Зазначте кінцевий терміноелемент зі значенням «розрив»:

а)         -rrhaphia

б)         -rrhoea

в)         -rrhagia

г)         -rrhexis

д)         -ectomia

79. Зазначте кінцевий терміноелемент зі значенням «патологічне затвердіння та ущільнення тканини або органу»:

а)         -stenosis

б)         -spasmus

в)         -sclerosis

г)         -scopia


Д) -algia
80. Зазначте кінцевий терміноелемент зі значенням «звуження»:

 а)         - sclerosis

б)         - stenosis

в)         -paresis

г)         -rrhexis

д)         -schisis
 1. Що таке диграф:

a) сполучення двох приголосних; b) сполучення голосного і приголосного; c) сполучення двох голосних, які вимовляються одним звуком;

d) сполучення двох приголосних, які вимовляються як один звук. 1. У якому слові буква c вимовляється як українське [ц]:

a) cuprum; b) cerebrum; c) caput; d) cortex.

 1. Як читаються сполучення ae, oe:

a) е; b) о; c) а; d) ае.

 1. Які буквосполучення пишуться в словах, запозичених з грецької мови:

a) tio, qu, su; b) ch, th, rh, ph; c) ngu, mi, ti; d) su, ngu.

 1. Яке буквосполучення передає звук [р]:

a) rt; b) rm; c) rh; d) re.

 1. Як на письмі передаються звуки [кв]:

a) qu; b) kv; c) qv; d) cu.

 1. Наголос в латинській мові залежить від довготи:

a) першого складу від кінця слова; b) третього складу від кінця слова;

c) другого складу від кінця слова; d) другого, а в деяких випадках третього складу від кінця слова. 1. Вказати ряд, у якому всі наголоси поставлені правильно:

a) ephedra, facies, tuberculum, dysenteria; b) unguentum, areola, scaphoideus, septulum; c) acusticus, medicates, mobilis, arteriola; d) superius, cerebellum, venosus, sutura.

 1. Яке із слів містить склад, довгий за природою:

a) medicus; b) vertebra; c) incissura; d) tuberculum.

 1. Яке із слів містить склад, короткий за природою:

a) medicina; b) arteriola; c) calvaria; d) meatus.

 1. Визначити відміну іменникa musculus, i, m:

a) I; b) II; c) III; d) IV; e) V.

 1. Визначити відміну іменникa processus, us, m:

a) I; b) II; c) III; d) IV; e) V.

 1. Визначити відміну іменникa pars, partis, f:

a) I; b) II; c) III; d) IV; e) V.

 1. Визначити відміну іменникa facies, ei, f:

a) I; b) II; c) III; d) IV; e) V.

 1. Визначити відміну іменникa concha, ae, f:

a) I; b) II; c) III; d) IV; e) V.

 1. Визначити основу іменника venter, ntris, m:

a) ven; b) vent; c) ventr; d) venter.

 1. Визначити основу іменника vertebra, ae, f:

a) verteb; b) vertebr; c) vertebrae; d) vertebra.

 1. Перекладіть анатомічний термін щільна речовина:

a) substantia squamosa; b) substantia compacta; c) substantivum compactum;

d) substantia spongiosa. 1. Перекладіть анатомічний термін клинопіднебінна вирізка:

a) incissura sphenoidalis; b) incissura sublingualis; c) incissura palatina;

d) incissura sphenopalatina. 1. Визначте відмінок іменника з прикметником scapulae dextrae:

a) Nom. Sing.; b) Gen. Sing.; c) Abl. Sing.; d) Acc. Sing.

 1. Визначте відмінок іменника з прикметником musculis longis:

a) Nom. Sing.; b) Dat. Sing.; c) Nom. Plur.; d) Abl. Plur.

 1. Визначте відмінок іменника з прикметником fissuram medianam:

a) Gen. Sing.; b) Acc. Sing.; c) Acc. Plur.; d) Abl. Plur.

 1. Визначте відмінок іменника з прикметником ligamenta transversa:

a) Nom. Sing.; b) Abl. Sing.; c) Nom. Plur.; d) Acc. Plur.

 1. Визначте відмінок іменника з прикметником vitra nigra:

a) Nom. Sing.; b) Gen. Sing.; c) Abl. Plur.; d) Nom. Plur.

 1. Узгодити прикметник з іменником spatium, i, n:

a) interosseus; b) interossea; c) interosseum; d) interosseo.

 1. Узгодити прикметник з іменником tela, ae, f:

a) fibrosus; b) fibroso; c) fibrosa; d) fibrosum.

 1. Узгодити прикметник з іменником nodus, i, m:

a) profunda; b) profundus; c) profundum; d) profundi.

 1. Перекласти українською мовою клінічний термін cholecystectomia:

a) розріз жовчного міхура; b) розширення жовчного міхура; c) видалення жовчного міхура; d) захворювання жовчного міхура.

 1. Перекласти українською мовою клінічний термін phlebographia:

a) зшивання вени; b) крововилив із вени; c) розширення вени;

d) дослідження вени. 1. Перекласти українською мовою клінічний термін glossoplegia:

a) резекція язика; b) біль у язиці; c) захворювання язика; d) параліч язика.

 1. Перекласти українською мовою клінічний термін cystorrhaphia:

a) розтин сечового міхура; b) огляд сечового міхура; c) параліч сечового міхура; d) ушивання сечового міхура.

 1. Перекласти українською мовою клінічний термін spondylodynia:

a) розріз хребця; b) огляд хребця; c) біль у хребці; d) розм’якшення хребця.

 1. Перекласти латинською мовою клінічний термін гнилокрів’я:

a) anaemia; b) sapraemia; c) glykaemia; d) hydrorrhoea.

 1. Перекласти латинською мовою клінічний термін зміщення залози:

a) adenectomia; b) adenoscopia; c) adenalgia; d) adenectopia.

 1. Перекласти латинською мовою клінічний термін зшивання маткової труби:

a) salpingorrhagia; b) salpingographia; c) salpingorrhaphia; d) salpingectomia.

 1. Перекласти латинською мовою клінічний термін захворювання молочної залози:

a) mastographia; b) mastalgia; c) mastectomia; d) mastopathia.

 1. Перекласти латинською мовою клінічний термін вчення про клітину:

a) cystologia; b) cytologia; c) histologia; d) cystalgia.

 1. Перекласти латинською мовою клінічний термін розм’якшення м’яза:

a) mycotherapia; b) omphalotomia; c) myomalacia; d) myotonia.

 1. Перекласти латинською мовою клінічний термін крововилив у мозок:

a) encephalolithus; b) encephalalgia; c) encephalocele; d) encephalorrhagia.

 1. Перекласти латинською мовою клінічний термін параліч м’язів очей:

a) ophthalmotherapia; b) ophthalmoplegia; c) ophthalmorrhoea;

d) ophthalmoneuralgia. 1. Перекласти латинською мовою клінічний термін хвороблива схильність до ліків:

a) pharmacotherapia; b) pharmacologus; c) pharmacophobia;

d) pharmacomania. 1. Перекласти латинською мовою клінічний термін розрізання сліпої кишки:

a) typhlotonia; b) typhlotomia; c) topophobia; d) typhlorhaphia.

 1. Перекласти українською мовою клінічний термін dactylospasmus:

a) біль у пальцях; b) розрізання пальця; c) корч пальця; d) огляд пальця.

 1. Перекласти українською мовою клінічний термін rhinorhaphia:

a) наука про ніс; b) витікання слизу з носа; c) зшивання країв рани носа;

d) захворювання носа. 1. Перекласти українською мовою клінічний термін proctologia:

a) наука про хвороби прямої кишки; b) зшивання прямої кишки;

c) звуження прямої кишки; d) проктолог. 1. Перекласти українською мовою клінічний термін syndesmopexia:

a) наука про зв’язки; b) прикріплення зв’язок; c) розрізання зв’язок;

d) напруження зв’язок. 1. Перекласти українською мовою клінічний термін gastroscopia:

a) обстеження слизової оболонки шлунка; b) наука про кишкові та шлункові захворювання; c) видалення шлунка; d) шлункова кровотеча.

 1. Перекласти українською мовою клінічний термін pneumectomia:

a) розріз легені; b) грижа легені; c) видалення легені; d) фіксація легені.

 1. Перекласти українською мовою клінічний термін osteomalacia:

a) кісткова клітина; b) розтин кістки; c) пластика кісток; d) розм’якшення кісток.

 1. Узгодити прикметник з іменником: складний суглоб (articulatio, onis, f – суглоб, compositus, a, um – складний):

a) articulatio compositus; b) articulationis compositi; c) articulatio composita; d) articulationis compositae.

 1. Перекласти неузгоджене означення вирізка підшлункової залози (incisura, ae, f – вирізка, pancreas, atis, n – підшлункова залоза):

a) incisurae pancreas; b) incisura pancreas; c) incisura pancreatis; d) incisurae pancreatis.

 1. Вибрати варіант з вірним закінченням в Nom. Sing. (os, ossis n – кістка, frontalis, e – лобовий):

a) os frontalis; b) os frontales; c) os frontale; d) ossa frontalia.

 1. Перекласти анатомічний термін права нога (pes, pedis m – нога, стопа, dexter, tra, trum – правий):

a) pes dextra; b) pedis dexter; c) pes dexter; d) pedis dextra.

 1. Перекласти анатомічний термін кісткова частина (pars, partis f – частина, osseus, a, um – кістковий):

a) pars osseus; b) partis osseus; c) pars ossea; d) partis osseae.

 1. Перекласти анатомічний термін нервова система (systema, atis n – система, nervosus, a, um – нервовий):

a) systematis nervosus; b) systema nervosa; c) systema nervosum; d) systema nervosi.

 1. Перекласти анатомічний термін бічна дуга (arcus, us m – дуга, lateralis, e – бічний):

a) arcus laterale; b) arcus laterales; c) arcus lateralis; d) arcus lateralia.

 1. Перекласти анатомічний термін суглобова поверхня (facies, ei f – поверхня, articularis, e – суглобовий):

a) faciei articularis; b) faciei articulare; c) facies articularis; d) facies articulare.

 1. Узгодити прикметник lacrimalis, e з іменником ossa:

a) lacrimalis; b) lacrimale; c) lacrimales; d) lacrimalia.

 1. Узгодити прикметник inferior, ius з іменником tuberculum:

a) inferior; b) inferioris; c) inferiora; d) inferius.

 1. Перекласти латинською мовою термін невизначений синдром:

a) symptoma incerta; b)symptoma incertus; c) symptomata incerta;

d) symptoma incertum. 1. Дописати закінчення прикметника у словосполученні foramen anter… .

 2. Дописати закінчення прикметника у словосполученні lineae temporal(Nom. Plur).

 3. Дописати закінчення прикметника у словосполученні alveoli dental(Nom. Plur).

 4. Дописати закінчення прикметника у словосполученні ostium auricular… .

 5. Дописати закінчення прикметника у словосполученні pulveres dental… .

 6. Дописати закінчення прикметника у словосполученні
  1   2


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка