Перелік практичних навичок до проведення диференційованого заліку
Скачати 102.28 Kb.
Дата конвертації19.04.2016
Розмір102.28 Kb.
ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ДО ПРОВЕДЕННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ


 1. Виконувати етапи медсестринського процесу при конкретному захворюванні.

 2. Проводити антропометрію дитячого та дорослого населення, оцінювання фізичного розвитку за отриманими даними.

 3. Вимірювати температуру тіла, графічно зображувати її.

 4. Підраховувати частоту дихальних рухів.

 5. Визначити пульс, графічно зображувати його.

 6. Вимірювати артеріальний тиск, записувати дані в температурному листку.

 7. Визначати добовий діурез.

 8. Підготувати пацієнта до взяття біологічного матеріалу для лабораторних досліджень.

 9. Визначати рівень глікемії експрес-методами, електронним глюкометром.

 10. Проводити тест на толерантність до глюкози.

 11. Визначати групи крові, резус-фактор, проводити проби на біологічну сумісність при переливанні крові.

 12. Підготувати пацієнта до взяття сечі на загальний аналіз, за методами Зимницького, Нечипоренка тощо.

 13. Виявляти глюкозурію експрес-методами.

 14. Підготувати пацієнта до взяття калу на приховану кров, копрологію, яйця гельмінтів.

 15. Підготувати пацієнта до взяття зішкрібу з періанальних складок на ентеробіоз.

 16. Підготувати пацієнта до взяття мазків із носоглотки на вірусологічне дослідження.

 17. Підготувати пацієнта до взяття мазків із мигдаликів, слизової носа та кон’юнктиви на бактеріологічне дослідження, BL.

 18. Підготувати пацієнта до взяття харкотиння для бактеріологічного та загального клінічного дослідження.

 19. Проводити алергійні проби.

 20. Підготувати пацієнта до рентгенологічного, ендоскопічного та інших інструментальних обстежень.

 21. Проводити електрокардіографію.

 22. Проводити спірометрію.

 23. Проводити штучну вентиляцію легень та непрямий масаж серця.

 24. Проводити катетеризацію сечового міхура м’ягким катетером.

 25. Проводити оксигенотерапію.

 26. Промивати шлунок без зонда і зондовим методом.

 27. Проводити постановку клізм (очисної, сифонної, послаблюючої, медикаментозної).

 28. Допомагати сімейному лікареві в організації та веденні домашнього стаціонару.

 29. Розводити антибіотики.

 30. Виконувати всі види маніпуляцій, передбачених за фахом “сестра медична”.

 31. Виконувати найпростіші фізіотерапевтичні процедури (накладання зігрівальних компресів, гірчичників, банок, проведення інгаляції тощо).

 32. Проводити диспансерне спостереження за пацієнтом при конкретному захворюванні.

 33. Визначати статистичні показники “ефективність диспансеризації”, “якість диспансеризації”.

 34. Проводити самостійний патронаж, візит до вагітної, немовляти, пацієнта похилого віку.

 35. Заповнювати та вести медичну та медсестринську документацію.

 36. Планувати та проводити імунізацію дитячого, дорослого населення.

 37. Укомплектувати набори медикаментів, сумки сімейного лікаря для надання невідкладної медичної допомоги вдома.

 38. Надавати невідкладну долікарську медичну допомогу при:

  • непритомності;

  • анафілактичному шоку;

  • травматичному шоку;

  • судинному колапсі;

  • гіпертермічному синдромі;

  • фебрильних судомах;

  • стенозуючому ларинготрахеїті;

  • кровохарканні;

  • легеневій кровотечі;

  • шлунковій кровотечі;

  • кишковій кровотечі;

  • нападі бронхіальної астми;

  • астматичному статусі;

  • серцевій астмі;

  • інфаркті міокарда;

  • нападі стенокардії;

  • набряку легень;

  • еклампсії;

  • зупинці серця;

  • зупинці дихання;

  • гіпертонічній кризі;

  • гострому животі;

  • гіпо- і гіперглікемічній комах.

 39. Підготувати необхідні дані для написання статистичного звіту.

 40. Проводити протиепідемічні заходи при інфекційних захворюваннях.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ


 1. Сімейна медицина — нова галузь у системі охорони здоров’я України.

 2. Концепція сімейної медицини. Засади її впровадження в Україні.

 3. Досвід країн Західної Європи, Росії та Америки в галузі сімейної медицини.

 4. Переваги сімейного принципу надання медичної допомоги.

 5. Основні принципи та моделі функціонування сімейної медицини.

 6. Основні напрями діяльності сімейних медиків.

 7. Нормативні документи із сімейної медицини.

 8. Основні показники роботи на дільниці сімейної медицини.

 9. Домашні стаціонари, профілі, форми. Денний стаціонар.

 10. Патронажні візити, участь у них сімейної медсестри.

 11. Комунікація між сімейною медичною сестрою, пацієнтом, членами його родини.

 12. Медична етика та субординація.

 13. Сумка сімейного лікаря для надання невідкладної медичної допомоги вдома.

 14. Функціональні обов’язки сімейної медичної сестри на амбулаторному прийомі і вдома.

 15. Медична та медсестринська документації сімейної медсестри.

 16. Деонтологія в роботі сімейної медичної сестри. Деонтологічні аспекти спілкування з пацієнтами похилого віку.

 17. Моральна та правова відповідальність сімейної медичної сестри.

 18. Медична таємниця.

 19. Ятрогенні захворювання, профілактика їх.

 20. Види професійних порушень, їх вплив на пацієнта.

 21. Медичні працівники і закон.

 22. Диспансеризація населення дільниці сімейної медицини. Види. Участь сімейної медсестри в її проведенні.

 23. Організація профілактичної роботи з немовлятами, пацієнтами похилого віку, вагітними.

 24. Раціональне харчування дорослої людини. Лікувальні дієти.

 25. Профілактика рахіту, анемії, дистрофії на дільниці сімейної медицини.

 26. Профілактика онкопатології, туберкульозу, участь сімейної медсестри в її проведенні.

 27. Протиепідемічна робота на дільниці, участь сімейної медсестри в її проведенні.

 28. Обмежувальні заходи при грипі, дитячих інфекціях.

 29. Організація, проведення імунізації населення дільниці сімейної медицини.

 30. Функціональні обов’язки сімейної медичної сестри в осередку особливо небезпечних інфекцій.

 31. Кашель. Визначення, характер кашлю, основні причини. Нозології, які супроводжуються кашлем.

 32. Гострі респіраторні захворювання.

 33. Бронхіти. Пневмонія. Вікові аспекти.

 34. Туберкульоз легень. Класифікація. Вікові аспекти.

 35. Респіраторні алергози.

 36. Серцева астма. Набряк легень. Вікові аспекти.

 37. Підготовка пацієнта з кашлем для лабораторних та інструментальних обстежень. Тактика сімейної медичної сестри у вирішенні проблем пацієнта в домашніх умовах.

 38. Задишка. Визначення, види задишки, основні причини. Захворювання, які супроводжуються задишкою.

 39. Обструктивний бронхіт. Стенозуючий ларинготрахеїт.

 40. Бронхіальна астма. Вікові аспекти.

 41. Вроджений стридор у немовлят.

 42. Лабораторні та інструментальні обстеження пацієнта із задишкою на догоспітальному етапі, участь сімейної медичної сестри в їх проведенні. Медсестринський підхід до вирішення проблем пацієнта в домашніх умовах.

 43. Біль у грудній клітці. Причини виникнення. Нозології, які супроводжуються болем у грудній клітці.

 44. Стенокардія. Інфаркт міокарда. Проблеми пацієнта. Невідкладна терапія, участь сімейної медсестри в її проведенні. Лікувальна дієта. Реабілітаційні заходи.

 45. Плеврити.

 46. Невралгії. Оперізувальний лишай.

 47. Біль у грудній клітці в дітей і підлітків. Вікові аспекти.

 48. Лабораторні та інструментальні обстеження пацієнта з болем у грудях, участь сімейної медичної сестри в підготовці до них. Тактика сімейної медичної сестри у вирішенні проблем пацієнта.

 49. Значення загальної диспансеризації в ранньому виявленні ІХС. Участь сімейної медичної сестри в проведенні заходів первинної та вторинної профілактики.

 50. Біль у животі. Основні причини. Характер болю, локалізація, іррадіація, зв’язок із вживанням їжі. Нозологїї, які супроводжуються болем у животі.

 51. Гострий живіт. Класифікація нозологій. Вікові аспекти.

 52. Гастрити. Виразкова хвороба. Вікові аспекти.

 53. Хронічний холецистит. Хронічний панкреатит. Хронічний коліт. Вікові аспекти. Фітотерапія при хронічних захворюваннях органів травлення.

 54. Біль у животі у немовлят. Диспепсії. Гастроентероколіт.

 55. Тактика медичної сестри у вирішенні проблем пацієнта з болем у животі в домашніх умовах.

 56. Невідкладна долікарська медична допомога при гострому животі на догоспітальному етапі.

 57. Шлункові та кишкові кровотечі. Визначення, найбільш часті причини.

 58. Медсестринський підхід до вирішення проблем пацієнта із шлунковою (кишковою) кровотечею. Невідкладна долікарська медична допомога на догоспітальному етапі.

 59. Біль голови. Найчастіші причини. Психогенний біль голови. Травми мозку. Загальні захворювання. Судинна патологія. Вікові аспекти.

 60. Біль голови в дітей. Тактика сімейної медичної сестри у вирішенні проблем пацієнта при конкретному захворюванні в домашніх умовах.

 61. Закрепи. Основні причини. Закрепи органічні та функціональні. Вікові аспекти. Лабораторні та інструментальні обстеження пацієнта на догоспітальному етапі та участь сімейної медсестри в їх проведенні. Медсестринський підхід до вирішення проблем пацієнта із закрепами.

 62. Суглобовий синдром. Основні причини. Патологічні стани, які супроводжуються болем у суглобах і спині.

 63. Ревматична хвороба. Вікові аспекти. Профілактика.

 64. Ревматоїдний артрит. Вікові аспекти.

 65. Системний червоний вовчак. Деформівний остеоартроз. Подагра. Вікові аспекти. Методи обстеження пацієнта, участь сімейної медичної сестри в їх проведенні.

 66. Медсестринський підхід до вирішення проблем пацієнта з болем у суглобах та спині.

 67. Артеріальна гіпертензія. Визначення. Актуальність проблеми.

 68. Національна програма з артеріальної гіпертензії та завдання сімейних медиків.

 69. Пограничні показники артеріального тиску. Нейроциркуляторна дистонія.

 70. Симптоматичні артеріальні гіпертензії.

 71. Гіпертонічна хвороба. Чинники ризику. Класифікація. Вікові аспекти. Артеріальна гіпертензія у підлітків, вагітних та геріатричних пацієнтів.

 72. Методи активного виявлення артеріальної гіпертензії.

 73. Ускладнення артеріальної гіпертензії (інфаркт міокарда, інсульт, недостатність кровообігу, ниркова недостатність), участь сімейної медичної сестри в їх профілактиці.

 74. Етапи реабілітації при артеріальній гіпертензії, участь сімейної медичної сестри в її проведенні. Диспансерний нагляд. Періодичність спостереження за пацієнтом на дільниці. Особливості догляду в домашніх умовах. Немедикаментозна терапія артеріальних гіпертензій.

 75. Роль сімейної медичної сестри в профілактиці артеріальних гіпертензій.

 76. Гіперглікемія. Визначення. Основні причини. Чинники ризику.

 77. Класифікація захворювань, які супроводжуються гіперглікемією.

 78. Епідеміологія цукрового діабету. Методи активного виявлення. Вікові аспекти. Методи обстеження пацієнта, участь сімейної медичної сестри в їх проведенні.

 79. Гострі та хронічні ускладення цукрового діабету.

 80. Невідкладна долікарська медична допомога при діабетичній та гіпоглікемічній комах.

 81. Реабілітація при цукровому діабеті. Дієтотерапія. Участь сімейної медичної сестри в диспансерному нагляді за пацієнтом.

 82. Соціальна адаптація пацієнта з цукровим діабетом. Профілактика, участь сімейної медичної сестри в її проведенні.

 83. Гіпер- або гіпотиреоз. Визначення. Основні причини виникнення. Класифікація нозологій, які супроводжуються гіпер- та гіпотиреозом.

 84. Дифузне тиреотоксичне воло. Ендемічне воло.

 85. Аутоімунний тиреоїдит. Рак щитоподібної залози. Профілактика.

 86. Йододефіцитний стан. Методи діагностики. Вікові аспекти. Етапи реабілітації. Диспансеризація. Роль сімейної медичної сестри в проведенні йодної профілактики.

 87. Функції гемопоетичної системи. Сучасний погляд на кровотворення.

 88. Анемії. Визначення, етіологія, класифікація.

 89. Постгеморагічна, залізодефіцитна, мегалобластна, гіпо- та апластична, гемолітична анемії. Вікові аспекти.

 90. Особливості перебігу анемій у немовлят, підлітків, вагітних, пацієнтів похилого віку. Анемія хронічної хвороби. Діагностика. Принципи лікування. Реабілітаційні заходи, участь сімейної медичної сестри в їх проведенні. Диспансерний нагляд. Профілактика.

 91. Гемобластози. Визначення. Актуальність проблеми. Сучасні погляди на етіологію.

 92. Мієлоїдні пухлини. Вікові аспекти. Методи діагностики. Основні принципи лікування. Реабілітація. Профілактика.

 93. Лімфоїдні пухлини. Вікові аспекти.

 94. Геморагічні захворювання. Визначення. Етіологія. Класифікація. Вікові аспекти. Методи діагностики. Реабілітаційні заходи, участь сімейної медсестри в їх проведенні. Профілактика.

 95. Лихоманка. Визначення. Основні причини. Класифікація лихоманки за висотою температури, тривалістю, характером температурної кривої.

 96. Інфекційні захворювання — основна причина лихоманки. Вікові аспекти проблем пацієнта при лихоманці.

 97. Лихоманка у новонародженого, немовляти.

 98. Гіпертермічний синдром, фебрильні судоми. Участь сімейної медичної сестри у попередженні.

 99. Методи лабораторних та інструментальних обстежень пацієнта з лихоманкою, участь сімейної медичної сестри в їх проведенні.

 100. Тактика сімейної медичної сестри у вирішенні проблем пацієнта з лихоманкою.

 101. Невідкладна долікарська медична допомога при гіпертермічному синдромі, фебрильних судомах.

 102. Біль у горлі. Найчастіші причини.

 103. Гострий тонзиліт. Хронічний тонзиліт. Профілактика.

 104. Дифтерія. Епідеміологія. Основні причини виникнення. Чинники ризику. Вікові аспекти проблем пацієнта. Обстеження пацієнта, участь сімейної медичної сестри у його проведенні.

 105. Схема повідомлення та протиепідемічні заходи при дифтерії. Особливості роботи з контактними. Правила виписки в колектив.

 106. Особливості догляду за пацієнтом з гострим тонзилітом в домашніх умовах.

 107. Роль імунізації в профілактиці дифтерії на дільниці сімейної медицини. Наказ МОЗ України № 48.

 108. Висип. Дитячі екзантематозні інфекції. Кір. Скарлатина. Вітряна віспа. Краснуха. Епідеміологія. Основні причини виникнення.

 109. Проблеми пацієнта при дитячих екзантематозних інфекціях.

 110. Основні протиепідемічні заходи в колективі при дитячих екзантематозних інфекціях. Особливості догляду за пацієнтом в домашніх умовах. Правила виписки в колектив.

 111. Роль профілактичних щеплень у профілактиці кору, краснухи на дільниці сімейної медицини. Шлунково-кишкові розлади. Епідеміологія.

 112. Кишкові інфекції. Дизентерія. Сальмонельоз.

 113. Особливо небезпечні інфекції. Холера. Основні причини виникнення. Вікові аспекти проблем пацієнта при кишкових інфекціях. Протиепідемічні заходи в осередку інфекції. Схема повідомлення. Особливості обстеження контактних.

 114. Функціональні обов’язки сімейної медичної сестри в осередку особливо небезпечної інфекції. Нормативні документи. Накази СЕС.

 115. Гепатит. Епідеміологія. Основні причини вірусного гепатиту А і В. Актуальність проблеми. Вікові аспекти. Диспансерне спостереження за реконвалісцентами. Протиепідемічні заходи в осередку інфекції. Спостереження за контактними.

 116. Роль сімейної медичної сестри в ранній діагностиці та профілактиці вірусного гепатиту на дільниці сімейної медицини.

 117. Санітарно-освітня робота, участь сімейної медсестри в її проведенні на дільниці сімейної медицини.

 118. Медико-соціальні аспекти планування сім’ї.

 119. Роль сім’ї у формуванні здорового способу життя.


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка