Перспективний прогнозований розвиток освітньої галузі Луганської зш І-ІІІ ступенів на 2013-2018 роки
Сторінка1/9
Дата конвертації14.04.2016
Розмір1.03 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Погоджено Затверджено

Голова ради школи Директор школи

___І.Дядечко _____О.Козловська

Перспективний прогнозований

розвиток освітньої галузі

Луганської ЗШ І-ІІІ ступенів

на 2013-2018 роки

ЗМІСТ 1. Вступ……………………………………………………………..3 ст.

 2. Розділ І. Концепція розвитку школи…………………………..5 ст.

 3. Розділ ІІ. Характеристика навчального закладу.…………...16 ст.

 1. Розділ ІІІ. Педагогічний аналіз за попередні роки………….20 ст.

 1. Розділ ІV. Організація навчально-виховного процессу……....25 ст.

 2. Розділ V. Атестація педагогічних працівників……………..…30 ст.

 3. Розділ VІ. Державний стандарт загальної середньої освіти ....32 ст.

 4. Розділ VIІ. Організація контролю та керівництва освітнім закладом………………………………………………………….……..41 ст.

9. Розділ VIIІ. Науково-методичне забезпечення………………53 ст.

10. Розділ IХ. Фінансово-господарча діяльність, матеріально-технічна база……………………………………………………………………..59 ст.11. Розділ X. Робота школи з охорони праці і безпеки життєдіяльності………………………………………………………..62 ст.

ВСТУП
Луганська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів у своїй діяльності керується:

 1. Законами України:

 • «Про освіту» від 23.05.1991 р.№1060-ХІІ;

 • « Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 р. №651-ХІV;

 • «Про мови …..» від 28.10.1989 р. №8312-11;

 • «Про відпустки» від 15.11.1996 р. №504/96-ВР;

 • «Про місцеве самоврядування в Україні» від 06.10.1998 р.№163-ХІV.

 1. Указами Президента України:

 • «Про всеукраїнський конкурс «Учитель року» від 29.06.1995 р. №489/95;

 • «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні» від 20.03.2008 р. №244/2008.

 1. Постановами Кабінету Міністрів України:

 • «Державний стандарт початкової загальної освіти» від 16.11.2000 р. №1717;

 • «Державний стандарт початкової загальної освіти» від 20.04.2011 р. №462;

 • «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» від 14.01.2011 р. №24;

 • «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад» від 27.08.2010 р. N 778.

 1. Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. №63 про затвердження Державних санітарних правил і норм 5.2.008-01 «Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу».

 2. Наказами Міністерства освіти і науки України

 • «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів» від 07.04.2005 р. №204;

 • «Про затвердження 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти» від 04.09.2000 р. №428/48;

 • «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників» від 06.10.2010 р. №930;

 • «Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів» від 20.07.2004 №601;

 • «Про затвердження Порядку державної атестаційної загальноосвітніх дошкільних та позашкільних навчальних закладів» від 24 липня 2001 №553;

 • «Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурсів фахової майстерності» від 18.08.1998 р. №305;

 • «Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності» від 07.11.2000 р. №522;

 • «Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України» від 03.05.1999 р. №127;

 • «Про затвердження Положення про бібліотеку загальноосвітніх навчальних закладів» від 14.05.1999р. №139;

 1. Лист МОНУ від 20.05.2013 р. №1/9-349 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2013/2014 навчального року»

 2. Переліком навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту для використання в початкових класах, основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах.

 3. Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів.

 4. Нормативною базою з питань зовнішнього незалежного оцінювання.

 5. Іншими актами законодавства в галузі освіти у тому числі місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.


РОЗДІЛ І

Концепція розвитку школи
Загальна стратегія закладу

Зміни соціально-економічних та політичних відносин, демократизація суспільства, національне відродження, незалежність України зумовлюють необхідність докорінно переглянути підходи до організації і змісту освіти. Оновлюючись, вона повинна забезпечити якісно новий рівень загальноосвітньої, професійної підготовки, всебічний розвиток кожної дитини як особистості і найвищої цінності суспільства. Звідси – необхідність у виробленні цілісної Програми розвитку школи як системи.

Новий Державний стандарт початкової освіти, базової і повної загальної середньої освіти орієнтує педагогів на перехід від декларування переваг особистісної моделі до її практичного впровадження. У сучасних умовах у школі забезпечується надійна база для всебічного розвитку особистості, формуються її інтелектуальні, моральні та фізичні якості.

Луганська загальноосвітня школа І - IIІ ступенів керується в своїй діяльності Конституцію України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Положенням про загальноосвітній середній заклад», «Концепцією 12-річної освіти», продовжує втілювати у життя Основні положення Державної національної програми «Освіта» (Україна XXI ст.), власним статутом, розробленим на основі чинного законодавства, наказами і розпорядженнями Міністерства освіти, облво, райво.

Школа переживає нині складний і водночас цікавий період реформування. Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», «Концепції загальної середньої освіти», в нашій школі відбувається системне оновлення змісту та переходу до нової структури навчання. І перед педагогами школи постає завдання забезпечити всебічний розвиток особистості учня. Адже «Освіта – основа розвитку особистості, суспільства, нації», – стверджується в Національній доктрині розвитку освіти. Пріоритетним напрямком в діяльності школи визнано виховання творчо розвиненої, соціальне адаптованої особистості, здатної до самореалізації.

Сьогодні школа в усьому змінюється, оновлюється й перебудовується. Нова соціально-економічна ситуація ставить перед нами й нові вимоги. Першою й найголовнішою умовою розвитку творчого потенціалу учнів є творча робота педколективу.

Можна виділити орієнтири подальшої діяльності школи, що має за мету виведення у перспективі її в режим розвитку.

Наш час – час змін і перетворень у різних сферах життя, зокрема в навчально-виховному процесі. Сучасна школа — це складна соціально-педагогічна система, в якій необхідно створити умови для розвитку та саморозвитку особистості. Учитель сьогодні покликаний виховати людину перспективну, ділову, яка вміє поєднати духовний світ, знання, практику та ініціативність, яка сміливо крокує в незвідане завтра. Отже, стратегічною метою діяльності школи, місією є формування особистості, орієнтованої на досягнення успіху в різних сферах діяльності.

В основу Концепції покладено системний підхід, спрямований на розв’язання проблеми створення, розвитку та використання інформаційних та комунікаційних технологій у Луганській ЗШ І-ІІІ ступенів.

Інформатизація управлінської діяльності спрямована на автоматизацію роботи, створення єдиного інформаційного освітнього простору закладу, оперативне одержання необхідної інформації, ефективне використання комп’ютерної та телекомунікаційної техніки, що має на меті досягнення ефективного управління якістю педагогічного процесу.

Створення єдиного інформаційного освітнього простору ґрунтується на таких принципах як:


 • інформаційна й аналітична відкритість, доступність;

 • прогнозування;

 • гнучкість управління;

 • оптимальність функціонування закладу в системі освіти;

 • відокремленість функцій управління.

Використання нових інформаційних технологій у процесі управління якістю освітнього процесу передбачає реалізацію такого комплексу педагогічних умов:

1) використання психолого - педагогічних закономірностей та принципів в процесі навчання школярів та підвищення кваліфікації педагогів із проблеми сучасних інформаційних технологій;

2) мотивування діяльності педагогів щодо використання сучасних інформаційних технологій в освітньому процесі;

3) наявність єдиного інформаційного освітнього простору, що динамічно розвивається, в навчальному закладі.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка