Перспективний прогнозований розвиток освітньої галузі Луганської зш І-ІІІ ступенів на 2013-2018 роки
Сторінка2/9
Дата конвертації14.04.2016
Розмір1.03 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9


Мета та завдання


Головна мета школи — забезпечення умов для інтелектуального, соціального, морального і фізичного розвитку та саморозвитку учнів, виховання громадянина-патріота, впровадження інноваційних технологій навчання, перебудова виховної роботи в школі на національній основі, забезпечення знань базових навчальних предметів на рівні вимог сучасної школи шляхом реалізації нових концепцій навчання, розгортання експериментальної та пошукової роботи.

Проблема, над якою працює педколектив школи : “Від інноваційних технологій освіти через педагогічну майстерність учителя до формування особистості учня та підготовки його до життя в сучасних умовах ”.


На реалізацію визначеної мети спрямовані основні завдання діяльності:

 • розробка, апробація та впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних та комунікативних технологій у навчально-виховному процесі та в управлінській діяльності Луганської ЗШ І-ІІІ ступенів;

 • забезпечення застосування інформаційних технологій в навчально-виховному процесі та управлінській діяльності закладу освіти;

 • створення єдиного інформаційного простору закладу освіти з подальшою інтеграцією його в систему відкритої освіти;

 • розробка технологій застосування окремих складових інформатизації управління загальноосвітнім навчальним закладом та механізму створення і користування базами даних;

 • впровадження у навчально – виховний процес новітніх інформаційних технологій навчання;

 • введення в практику роботи вчителів методу проектів, як однієї з компетентнісно зорієнтованих технологій навчання та виховання учнів;

 • впровадження заходів у навчальній та виховній діяльності, спрямованих на розвиток письмової та усної комунікації, навичок роботи в групі, самопрезентації, ораторського мистецтва учнів;

 • запровадження в навчально – виховний процес здоров’язберігаючих технологій, створення безпечних умов навчання та виховання дітей;

 • створення шкільного середовища, що сприятиме прагненню учнів до самопізнання, самоаналізу, саморозвитку.


Основними очікуваними результатами вирішення цих завдань є:

 • формування культури спілкування та інформаційної культури учасників навчально – виховного процесу;

 • автоматизація типових операцій;

 • впорядкування інформаційного обміну баз даних;

 • автоматизація збору даних і статистичних звітів, що періодично формуються за визначеними формами;

 • можливість надання в оперативному режимі аналітичним службам, керівникам та іншим суб’єктам педагогічного процесу інформації про стан та тенденції розвитку того або іншого напряму діяльності для прогнозування та прийняття управлінського рішення;

 • розвиток соціальної та комунікативної активності учнів;

 • формування в учнів навичок ефективного спілкування;

 • формування в учнів культури збереження і зміцнення свого здоров’я;

 • створення безпечного толерантного шкільного середовища;

 • формування системи моніторингу освітнього процесу з метою аналізу стану та динаміки розвитку закладу освіти;

 • оснастити заклад сучасними навчальними та управлінськими комп’ютерними комплексами;

 • сформувати інформаційну культуру учасників НВП;

 • підняти навчально-виховний процес на новий якісний рівень.


Принципи діяльності школи

Основними принципами діяльності школи є: гуманізація, демократизація, єдності навчання й виховання, народності, оволодіння культурно-історичним досвідом рідного краю, диференціація навчання та виховання.Принцип гуманізації полягає в послідовному поєднанні інтересів учнів та вчителів і виявляється у довірі та диференційованому підході до школярів, заснованому на врахуванні й розумінні їхніх індивідуальних особливостей і здібностей, запитів та інтересів, поваги до їх честі і гідності

Майстерність педагога – це не тільки глибоке знання предмета, а й уміння зрозуміти дитину, повага до її особистості, бажання бачити її кращою. Байдужість і пасивність не сумісні з гуманізмом.

Завдання вчителя – виявляти та реалізовувати виховний потенціал навчального матеріалу з метою формування гуманних якостей особистості, добирати зміст навчального матеріалу, принципи, методи, форми й способи навчання, які б максимально впливали на емоційну сферу учня, розвиваючи в ньому добрі почуття та прагнення.

Принцип демократизації навчально-виховного процесу наповнює діяльність школи новим змістом. Сприйняття особистості школяра як вищої соціальної цінності, визначення та надання йому права на свободу, розвиток здібностей і виявлення індивідуальності, створення атмосфери, де учень і вчитель діють як рівноправні громадяни, є практичними шляхами реалізації принципу демократизації

Однією з форм розвитку самостійності та демократичності у відносинах школярів є залучення їх до оцінювання навчальної діяльності, що сприяє формуванню почуття такту, міри, об'єктивності. Вміння доводити, переконувати, спілкуватися.

Демократизація – це шлях до відкритості системи освіти та навчально-виховного процесу, який орієнтує вчителя на максимальну реалізацію інтелектуальних, фізичних і моральних можливостей кожного учня, розвиток творчої активності, створює атмосферу довіри та співробітництва, поліпшує їх дисципліну й самодисципліну, спонукає їх до самостійних дій і вчинків.

Принцип нероздільності навчання й виховання полягає в органічному поєднанні засвоєння знань із духовним збагаченням особистості, підпорядкуванні змісту навчання й виховання формуванню національно свідомих громадян України. Засвоєння змісту загальної освіти відбувається шляхом розвитку в учнів творчих задатків, здібностей, спрямованих на створення нових цінностей, знань і вмінь.

Принцип народності включає формування національної свідомості, виховання любові до рідної землі, свого народу, вироблення шанобливого ставлення до культури, спадщини, народних традицій.

Принцип диференціації навчання та виховання учнів у школі передбачає варіативність реалізації змісту, форм і методів навчально-виховного процесу з урахуванням їхніх вікових та індивідуальних особливостей

Шляхи його реалізації в школі такі:

- рівнева диференціація – за ступенем навчання і рівнем розвитку учнів;

- профільна диференціація - надання переваги вивченню одного-двох навчальних предметів, урахування нахилів та інтересів учнів через відкриття факультативів, курсів за вибором.

В Луганській ЗШ І-ІІІ ступенів з 2011-2012 н.р. впроваджується інформаційно-технологічний профіль шляхом поглибленого вивчення інформатики у 10-11 класах та профільних курсів за вибором в інших класах.

Навчальний заклад працює відповідно до плану роботи, основним документом, що регулює навчальний процес є робочі навчальні плани, які складаються на основі типових навчальних планів, затверджених МОНмолоді та спорту України.


1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка