Перспективний прогнозований розвиток освітньої галузі Луганської зш І-ІІІ ступенів на 2013-2018 роки
Сторінка6/9
Дата конвертації14.04.2016
Розмір1.03 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

РОЗДІЛ VІ

Державний стандарт загальної середньої освіти
Перспективний план заходів переходу основної школи на роботу за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти з 2013/2014 навчального року на 2013-2018 рокиз/п

Зміст діяльності

Термін виконання

Відповідальні

Примітка

І. Науково-методичний супровід учителя

1. Самоосвіта вчителя

1.1

Опрацювати Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти

Серпень-вересень 2013 р.

Учителі-«предметними»
1.2

Вивчити нові навчальні програми, визначити основні зміни в змісті навчальних предметів

Вересень –жовтень

2013 р.


Учителі-«предметними»
1.3

Ознайомитися зі змістом нових підручників

2013-2017 рр.

Учителі-«предметними»
1.4

Опрацювати психолого-педагогічну літературу з питань особистісно орієнтовного компетентнісного навчання на діяльнісній основі, упровадити інноваційні технології навчання

Постійно, за індивідуальними планами

Учителі-«предметними»
2. Участь у районних методичних заходах

2.1

Взяти участь у районній науково-методичній конференції « Нові стандарти – якісні зміни, нова освіта.»

Березень 2014

Директор

Заступник директора з НВР


2.2

Взяти участь у майстер-класах для вчителів-«предметників»

2013 - 2018 рр.

Учителі-«предметними»
2.3

Взяти участь в роботі творчих груп

2013-2018 рр.

Заступник директора з НВР

Учителі-«предметними»


2.4

Взяти участь у районних семінарах-практикумах, творчих звітах:

 • «Розвиток ключових компетентностей учнів в умовах гуманізації та особистісно-орієнтованих технологій виховання»;

 • «Формування комунікативних та літературних компетентностей учнів засобами інноваційних технологій»;

 • «Активізація пізнавальної діяльності та формування ключових компетентностей учнів на уроках фізики та математики шляхом використання ІКТ»

протягом усього терміну
29.01.2014 р.
23.01.2014 р.
22.01.2014 р.

Голова ШМО класних керівників


Учителі світової літератури


Учителі фізики, математики


2.5

Участь в роботі психологічного лекторію «Формування психологічних компетентностей учасників навчально-виховного процесу»

протягом усього терміну


Практичний психолог
3. Науково-методична робота у школі

3.1

Провести методичні оперативки з питань упровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти і роботи за новими програмами

протягом усього терміну
3.2

Провести засідання методичних об’єднань

3.2.1

Порівняльний аналіз поперед-нього і нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти

Вересень 2013

Голови МО
3.2.2

Випустити бюлетень нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти

Лютий 2014

Голови МО
3.2.3

Компетентнісний розвиток учнів п'ятих класів засобами курсів за вибором. Навчально-методичне забезпечення курсів за вибором

2013 -2018 рр., щороку в березні

Голови МО
3.2.4

Вимоги до матеріальної бази навчального середовища учнів 5-х (6-9-х) класів. Завдання щодо оновлення навчальних кабінетів основної школи

2013 -2018 рр., щороку в травні

Голови МО
3.2.5

Навчально-методичне забезпечення основної школи. Використання літератури, що має гриф МОН України

2013-2017 рр., щороку в серпні

Голови МО
3.2.6

Успіхи і проблеми в умовах упровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Динаміка результатів навчальних досягнень учнів основної школи

2014-2018 рр., щороку в січні

Голови МО
3.3

Провести педагогічні читання та семінари-практикуми

3.3.1

Компетентнісний підхід як чинник модернізації змісту повної загальної середньої освіти

квітень 2014 р.

Заступник директора з НВР
3.3.2

Фізіологогігієнічні аспекти навчання учнів п'ятих класів

вересень 2013 р.

Заступник директора з НВР
3.3.3

Психолого-педагогічні умови навчання в умовах упровадження нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти

вересень 2013 р.

Заступник директора з НВР
3.3.4

Концептуальні засади навчання української мови в основній школі. Особливості вивчення української мови у 5-х (6-9-х) класах

вересень 2013 -2017 рр.

Заступник директора з НВР
3.3.5

Концептуальні засади навчання математики в основній школі. Особливості вивчення математики у 5-х (6-9-х) класах

вересень 2013 -2017 рр.

Заступник директора з НВР
3.3.6

Концептуальні засади навчання природознавства в основній школі. Особливості вивчення природознавства у 5-х (6-х] класах

вересень 2013 -2017 рр.

Заступник директора з НВР
3.3.7

Концептуальні засади вивчення природничих дисциплін в основній школі. Особливості вивчення природничих дисциплін у 7-х (8-9-х) класах

2013-2017 рр.

Заступник директора з НВР
3.3.8

Концептуальні засади курсу «Інформатика» в основній школі. Особливості вивчення курсу «Інформатика» у 5-х (6-9-х) класах

вересень 2013 -2017 рр.

Заступник директора з НВР
3.3.9

Особливості вивчення іноземної мови, у тому числі другої, учнями 5-х (6-9-х) класів

вересень 2013 -2017 рр.

Заступник директора з НВР
3.3.10

Упровадження навчальної програми з основ здоров'я в практику роботи основної школи. Особливості уроків з основ здоров'я у 5-х (6-9-х) класах

вересень 2013 -2017 рр.

Заступник директора з НВР
3.3.11

Здоров'язбережувальний аспект нової програми з фізичної культури. Особливості реалізації індивідуального підходу на уроках фізичної культури

вересень 2013 р.

Заступник директора з НВР
3.3.13

Реалізація нового змісту програм художньо-естетичного циклу у 5-х (6-9-х) класах

вересень 2013 -2016 рр.

Заступник директора з НВР
3.3.14

Компетенції і компетентність у результатах шкільної освіти. Особливості контрольно-оцінювальної діяльності у 5-9-х класах

вересень 2013 -2017 рр.

Заступник директора з НВР
3.4

Провести майстер-класи, тренінги

3.4.1

Особливості уроку в системі компетентнісно-орієнтованої освіти

вересень 2013 р.

Заступник директора з НВР
3.4.2

Формування самоосвітньої компетентності учнів п'ятих класів засобами проектної діяльності

квітень 2014 р.

Учителі-«предметники»
3.4.3

Розвиток пізнавального інтересу учнів п'ятих класів засобами дослідницької діяльності на уроках природознавства

червень 2014-2018 рр.3.4.4

Соціокультурний розвиток учнів 5-6-х класів у системі роботи з формування комунікативних умінь на уроках української мови

червень 2014 -2018 рр.3.4.5

Становлення досвіду читацької діяльності учнів на уроках української та світової літератури

червень 2014 -2018 рр.3.4.6

Реалізація комунікативної спрямованості уроків іноземної мови засобами інтерактивних технологій навчання

квітень 2015 р.3.4.7

Педагогічні умови навчання математичному моделюванню процесів навколишньої дійсності на уроках математики

червень 2014 -2018 рр.3.4.8

Особливості організації лабораторного практикуму на уроках природничих дисциплін

червень 2014 -2018 рр.3.4.9

Інноваційні підходи в організації навчальних екскурсій та навчальної практики

червень 2014 -2018 рр.3.4.11

Виховання емоційної культури учнів на уроках художньо-естетичного циклу

червень 2014 -2018 рр.
3.4.12

Формування морально-вольових якостей учнів з урахуванням рівня їх фізичної підготовленості на уроках фізичної культури

червень 2014 -2018 рр.3.5

Провести науково-практичні конференції

3.5.1

Фактори успіху нової основної школи

червень 2014 -2018 рр.

Заступник директора з НВР
II. Організація навчально-виховного процесу

1

2


Упровадити в навчально-виховний процес особистісно й компетентнісно-орієнтовані технології навчання:

 • технологію діяльнісного навчання (за навчальним проектом «Росток»)

 • ІКТ «1 учень — 1 комп'ютер»

 • проектну технологію

 • технології інтерактивного навчання (0. Пометун)

 • технологію розвитку критичного мислення (А. Кроуфорд]

 • технологію продуктивного навчання (І. Підласий)

Організувати роботу з розвитку інтелектуальної обдарованості учнів:

 • загальношкільний конкурс «Найрозумніший»

 • олімпіади різних рівнів

 • конкурси «Колосок», «Кенгуру», «Бобер»

експериментально-дослідницьку діяльність учнів (пропедевтика участі в роботі МАН)

протягом усього терміну

протягом усього терміну
Учителі-«предметники»

Заступник директора з НВР

Голови МО

3

Організувати роботу з розвитку дитячої творчості (заходи виховної роботи, участь у конкурсах різних рівнів)

протягом усього терміну


Заступник директора з ВР
4

Провести предметні тижні


протягом усього терміну


Заступник директора з НВР

Голови МО


ІІІ. Робота з батьками

1

Провести загальношкільні батьківські збори для батьків учнів 4-8-х класів

2013 -2017 рр., щороку

Заступник директора з НВР

Заступник директора з BP


2

Провести батьківські збори по класах

за планами

класних


керівників

Класні керівники
3

Провести лекторій для батьків

за окремим планом

Заступник директора з BP
4

Провести опитування серед батьків щодо організації навчально-виховного процесу в школі та оцінки результатів діяльності школи

щороку (березень)

Практичний психолог
5

Провести консультації для вчителів, батьків з питань вікових психологічних особливостей учнів основної школи

щороку (за окремим планом)

Практичний психолог


IV. Діяльність соціально-психологічної служби

1

Забезпечити процес адаптації учнів п'ятих класів до умов навчання в основній школі

щороку (вересень-жовтень)

Практичний психолог
2

Провести моніторинг розвитку особистісних якостей учнів основної школи

щороку (за окремим планом)

Практичний психолог
3

Здійснити соціометричне діагностування класних колективів

щороку (за окремим планом)

Практичний психолог


4

Провести індивідуальну роботу з учнями основної школи

постійно

Практичний психолог


5

Провести консультації для вчителів, батьків з питань вікових психологічних особливостей учнів основної школи

щороку (за окремим планом)

Практичний психолог


V. Матеріально-технічне забезпечення

1

Організувати забезпечення учнів основної школи підручниками та навчальними посібниками

щороку

Заступник директора з НВР

Бібліотекар


2

Обладнати кабінет інформатики для учнів основної та початкової школи

до вересня 2013 року

Учителі інформатики
3

Відремонтувати навчальні кабінети

за потреби

Учителі-«предметники»
4

Обладнати лабораторії у кабінетах хімії, фізики, біології

серпень 2015 -2017 рр.

Заступник директора з АГЧ

Завідувачі

навчальними

кабінетами


5

Обладнати кімнати самоврядування

щороку (серпень)

Організатор

і вихователі ГПД


6

Обладнати ігрові та спортивні майданчики на шкільному подвір'ї

2015 р.

Заступник директора з АГЧ

РОЗДІЛ VІІ
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка