Перспективний прогнозований розвиток освітньої галузі Луганської зш І-ІІІ ступенів на 2013-2018 роки
Сторінка7/9
Дата конвертації14.04.2016
Розмір1.03 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Організація контролю та керівництва освітнім закладом

з\п

Назва заходу

Дата проведення

Відповідальна особа

1

2

3

4

1

Забезпечити контроль за виконанням Статуту школи, законів України «Про освіту», «Про мови…», правил внутрішнього трудового розпорядку.

Протягом


року

Директор
2

Видати наказ “Про розподіл обов’язків між адміністрацією школи”.

Серпень

Директор


3

Медико-педагогічний контроль (уроки фізичного виховання ).

Протягом

Року


Адміністрація

4

Контроль за обліком учнів, які потребують соціальної допомоги

Протягом

року


Заступник з ВР

5

Організувати роботу методичних об’єднань учителів, призначити керівників МО .

Серпень


Заступник з НВР

6

Основні питання діяльності навчального закладу вирішувати на загальних зборах трудового колективу.

Протягом

рокуДиректор

Голова ПК7

Підготовка і проведення тематичних педагогічних рад.

Протягом року

Адміністрація

8

Проводити:

наради при директорові, оперативні наради при заступниках директора.


1 раз на місяць

щотижня


Адміністрація

9

Організувати засідання Ради школи.

вересень

жовтень


січень

червень


Директор
Перспективний план вивчення адміністрацією стану викладання предметів
Початкова школаПредмет

Рік останньої перевірки

2013/14 н.р.

2014/15 н. р.

2015/16 н. р.

2016/17 н. р.

2017/18 н. р.

1

Математики

2011/12

+

2

Укр. мова

2008/09
+


3

Читання


+4

Фізична культура
+

5

Я і Україна

+
6

Сходинки до інформатики

+

Основна і старша школаПредмет

Рік останньої перевірки

2013/14 н.р.

2014/15 н. р.

2015/16 н. р.

2016/17 н. р.

2017/18 н. р.

1

Математики

2011/12


+
2

Укр. мова та література

2012/13

+

3

Російська мова


+4

Світова

література2009/10
+


5

Англійська мова

2009/10
+


6

Географія
+

7

Інформатика

2012/13

+

8

9


Біологія


+10

Хімія

2011/12


+
11

Фізика+


12

Історія

2012/13

+

13

Правознавство

2012/13

+

14

Природознавтво
+

15

Основи здоров’я+


16

Музичне мистецтво

2012/13

+

17

Художня культура


+18

Образотворче мистецтво

2012/13

+

19

Фізична культура
+

20

Захист Вітчизни
+

21

Астрономія

+
22

Креслення

+

РОЗДІЛ VІІІ

Науково-методичне забезпеченняз/п

Зміст заходів

Строки виконання

Відповідальні

за

виконання

1

2

3

4Підготувати наказ «Про організацію науково-методичної роботи в школі». Затвердити структуру методичної роботи.

Серпень

Адміністрація
Скласти план заходів щодо відстеження впровадження Нового Державного стандарту основної школи

серпень

Заступник директора з НВР

 1. .

Провести інструктивно-методичні наради для класних керівників з питань:

Серпень

Заступник директора з НВРСкласти графік проведення предметних тижнів, декад, місячників.

До 12.09

Керівники МОПоновити банк даних про інноваційні форми роботи вчителів школи.

Вересень

Заступник директора з НВР

 1. 2

Спланувати роботу психолого-педагогічного семінару, його завданням вважати напрацювання методик психолого-педагогічного супроводу саморозвитку особистості учня, вчителя.

До 15.09ПсихологСпланувати роботу шкільних методичних об’єднань :

- учителів початкової школи;

- класних керівників ;

-учителів суспільно-гуманітарного циклу;

- учителів природничо-математичного циклу.

До 15.09Заступник директора з НВР Керівники МО

Спланувати роботу:

-міжшкільного методичного об’єднання учителів інформатикиДо 15.09


Лівак Н.І.- міжшкільного методичного обєднання учителів художньо-естетичного циклу

До 15.09


Лисиціна Г.В.

Заходи до відзначення дня народження В.О.Сухомлинського:

 • Підготувати виставку робіт до серпневої конференції педагогічних працівників

 • Провести Тиждень пам’яті В.О.Сухомлинського

Серпень-вересеньЗаступник директора з НВРПідготувати проект наказу про вивчення перспективного педагогічного досвіду учителів

До 25.09

Заступник з НВРПродовжити роботу по вивченню перспективного педагогічного досвіду учителів

До 01.06

Заступник з НВР

Робоча група вчителів 1. 4

Організувати роботу по стажуванню молодих спеціалістів (за наявністю):

 • інструктаж зі складання тематичних і поурочних планів. Залучення до роботи в МО, закріплення наставників;

 • ознайомлювати молодих учителів із нормативними документами в галузі освіти.

 • організація відкритих уроків фахівців для молодих спеціалістів;

 • діагностика роботи і надання конкретної методичної допомоги;

 • діагностика методичної майстерності молодих фахівців.

Вересень

Протягом року
Жовтень
Січень

Березень


Заступник директора з НВР

З метою пропаганди досвіду майстрів педагогічної праці скласти розклад проведення відкритих уроків.


До 01.10

Голови МО

Заступник директора з НВР

Продовжити роботу по створенню електронних порт фоліо учителів в міжатестаційний період.

Протягом року

Учителі-предметникиВивчити, систему роботи вчителів, які атестуються.


Протягом року

АдміністраціяПровести творчі звіти учителів, які атестуються.

Березень


Взяти участь у районних та обласних заходах (за планом роботи РМК відділу освіти)

Протягом року

Педагогічний колективЗдійснювати роботу щодо організації профільного навчання в старших класах.

Протягом року

Адміністрація


19.

Проводити аналіз працевлаштування випускників школи з урахуванням обраного профілю.

Протягом І семеструАдміністрація

20.

Заходи на виконання Концепції державної мовної політики:

 • Місячник української писемності та мови.

 • День української писемності та мови

 • Міжнародний день рідної мови.

 • Міжнародний конкурс з української мови ім. П. Яцика”.

 • Проводити інформаційно-просвітницьку та роз’яснювальну роботу серед учнів, батьків, громадськості щодо законодавчої та нормативно-правової бази про статус державної мови та мов національних меншин.

Листопад


9 листо-

пада


21 лютого
Листопад

Протягом року


Заступник з НВР

Філологи

Учителі початкової школи.21.

Проводити «Круглі столи» з питань ознайомлення з методичними новинами.

Протягом року

Заступник директора з НВР

Учителі, які пройшли курси22.

Для якісного виконання шкільної програми « Обдарованість ” здійснити такі заходи:

 • поновити інформаційний банк даних обдарованих дітей

 • на засіданнях ШМО обговорити проблему

«Особливості роботи вчителя з обдарованими та здібними учнями».

 • Організувати роботу консультпунктів для обдарованих учнів по підготовці до участі в предметних олімпіадах.

 • Проведення психолого-педагогічного обстеження учнів 3, 5 і 8-их класів з метою встановлення типу обдарування дитини;

 • Здійснювати постійний психологічний супровід яскраво обдарованих дітей;

 • Постійно поповнювати папку „Обдарованість” такими матеріалами: банк даних обдарованих дітей з предмета, їхні здобутки; завдання олімпіад, конкурсів; тематика творчих робіт; детальний аналіз участі учнів в олімпіадах різних рівнів.

 • Провести моніторингові дослідження ефективності

роботи з обдарованими дітьми.

Вересень

Листопад

Лютий

Протягом року


Вересень/

січень

Протягом року


Протягом року

Протягом рокуЗаступник директора з НВР

Психолог школи
23.

Укласти графік вивчення системи роботи вчителів 4-х класів вчителями-предметниками з метою забезпечення високої ефективності адаптаційного періоду майбутніх п’ятикласників

лютий

Заступник директора з НВР


24.

Сприяти проведенню районних семінарів.

Згідно плану

Адміністрація


25.

Забезпечити роботу районних шкіл.

Протягом року

Керівники шкіл

26.

Провести Тиждень молодого учителя.

Березень-квітень

Адміністрація школи

27.

Провести моніторингові дослідження з питання ефективності науково-методичної роботи.

Квітень

Ініціативна група учителів

28.

Організувати випуск науково-методичних збірників та методичних бюлетенів.

Протягом року

Заступники директора, голови МО

29.

Поновити зміст матеріалів методичного кабінету школи, продовжити роботу по обладнанню методичного кабінету.

Протягом

року
Заступник директора з НВР


30.

На виконання державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» провести таки заходи:

 • Моніторинг змісту веб-сайту навчального закладу

 • Підготовка та проведення Дня безпечного Інтернету в навчальному закладі

 • Продовжити роботу щодо впровадження програми «Інтел. Навчання для майбутнього» в практику

 • Організовувати участь учнів та педагогічного колективу в ІКТ-конкурсах

 • Моніторинг ІКТ-компетентності едагогічних працівників

Протягом


року

Заступники директора

Вчителі інформатики


31.

Стимулювати якісну самоосвітню діяльність кожного педагога школи як необхідну умову самовдосконалення вчителя через:

 • забезпечення ефективності, результативності засідань МО;

 • поповнення необхідної науково-методичної, інформаційної бази для підвищення рівня педагогічної майстерності;

 • реалізація планів самоосвіти.
Протягом року

Адміністрація
32.

Сприяти висвітленню в засобах масової інформації досягнень працівників школи.


Постійно

Адміністрація

1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка