Питання до модулю для студентів 5-го курсу анестезіологія та інтенсивна терапія
Скачати 57.47 Kb.
Дата конвертації18.04.2016
Розмір57.47 Kb.
Питання до модулю для студентів 5-го курсу

« АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ «

1. Який вид гіпоксії виникає при отруєнні СО?

2. При в/в введенні каліпсолу в дозі 1 мг/кг хірургічна стадія наркозу відповідно наступає і триває ?

3. При в/в введенні оксибутирату натрію в дозі 100-120мг/кг глибокий сон відповідно наступає і триває?

4.Хворому в/в ввели 2 мг/кг МТ пропофолу. За який час хворий прокинеться?

5. Хворому під час наркозу ввели фентаніл в дозі 1 мкг/кг. Наступну дозу треба ввести?

6. Хворому в/в ввели 0,06 мг/кг ардуану. За який час наступить повна міорелаксація і скільки часу вона триватиме?

7. Гостра недостатністьзовнішнього дихання супроводжується таким порушенням газового складу артеріальної крові?

8. Підвищення РаСО2 можна очікувати при?

9. Які лабораторні ознаки свідчать про метаболічний ацидоз (артеріальна кров)?

10. У 95% хворих для повного знерухомдення концентрація анестетика має?

11. Для гіповолемічного шоку характерно?

12. Що з переліченого свідчить про перевантаження правого шлуночка рідиною?

13. Лабораторними показами до ШВЛ ?

14. Для кардіогенного шоку характерно?
15. З чим синхронізується розряд дефібрилятора під час кардіоверсії?

16. Стратегія проведення ШВЛ у хворих з гострим респіраторним дистрес – синдромом є такою ?

17. Механізм розвитку кардіогенного набряку легень?

18. При гідростатичному набряку легенів з підвищеним артеріальним тиском внаслідок передозування рідини першим терапевтичним заходом є введення?

19. У хворого 34 років після успішної реанімації з приводу утоплення в прісній воді діагностовано фібриляцію шлуночків. Запобігти рецидиву фібриляції шлуночків можна: ?

20 Пацієнтові планується остеосинтез перелому плечової кістки, тривалість операції 2 години. Виберіть оптимальний вид анестезії, якщо пацієнт висловив бажання спати під час операції.

21. Пацієнтові планується видалення пухлини головного мозку. Виберіть оптимальний вид анестезії.

22. Який із ефектів не характерний для епідуральної анестезії?

23. Гіпотонічна дегідратація характеризується такими клінічними ознаками?

24. Для клініки гіпертонічної дегідратації властиві ?

25. Про порушення детоксикаційної функції печінки свідчить?

26. Тиск заклинювання легеневої артерії відображає?

27. Підвищення РаСО2 можна очікувати при?

28. У хворого виник анафілактичній шок. Першочергово треба ввести ?

29. Одноразова наркотична доза тіопентал – натрію становить і його дія триває ?

30. Абсолютним проти показом до застосування анестетиків барбітурового ряду є?

31.Каліпсол не доцільно використовувати у хворих з ?

32. Збільшення співвідношення вентиляція / перфузія виникає при?

33. Яке з перелічених оперативних втручань може бути виконане під епідуральною анестезією?

34. Критеріями ефективності терапії гіповолемічного шоку буде:?

35. У хворих з міастенією протипоказано застосовувати?

36. При введенні сукцинілхоліну до інкубації можна приступати через ? хв. і тривалість міорелаксації становить ?

37. У хворих з полі травмою та гострим пошкодженням нирок небезпечним є введення ?

38. Дорослому хворому з ціллю спинно-созгової анестезії введено 15 мг бупівакаїну гіпербаричного. Яку тривалість дії цього анестетика слід очікувати ?

39. У якій дозі вводять атропін внутрішньовенно при фібриляції шлуночків?


  1. Ефективним методом лікування респіраторного дистрес-синдрому є?

41. Які головні ЕКГ-ознаки фібриляції шлуночків?

42. Що з переліченого є показанням до прямого масажу серця в разі зупинки кровообігу?

43. Який із перелічених заходів у разі виявлення зупинки кровообігу є першочерговим?

44. Яким повинне бути співвідношення між частотою штучних вдихів мішком Амбу через лицеву маску та компресії грудної клітки?

45. Який із перелічених дихальних контурів передбачає обов’язкове застосування адсорбера?

46. Препарати якої з перелічених груп застосовують для спинномозкової анестезії?

47.Який із перелічених препаратів пригнічує дихальний центр?

48.Який із перелічених препаратів має протисудомний ефект?

49.Пацієнтові планується видалення пухлини головного мозку. Виберіть оптимальний вид анестезії.

50..Пацієнтові планується пластика трахеї. Виберіть оптимальний вид анестезії.

51.Пацієнтові планується гастректомія

52.Пацієнтові планується видалення травматичної епідуральної гематоми. Виберіть оптимальний вид анестезії.

53..Яке з перелічених захворювань зазвичай супроводжується гіпергідратацією?

54.Який із показників становить безпосередню загрозу для життя пацієнта?

55.Який із перелічених показників може пояснювати судомний синдром?

56.Які водно-електролітні зміни характерні для гострої ниркової недостатності?

57.Стадія олігоанурії супроводжується такими синдромами:

58. Якій стадії гострої ниркової недостатності згідно критеріїв RIFLE відповідає темп

діурезу 0,4 мл/кг/год протягом 12 год?

59. Показом до проведення замісної ниркової терапії Згідно з наказом МОЗ №430 від

03.07.2006 р. цієнтам з гострою нирковою недостатністю є рівень креатиніну:

60.До методів еферентної терапії відносяться:

61.Характерною клінічною картиною при алкогольному отруєнні є:

62.Які лабораторні зміни характерні для отруєння етанолом:

63.При отруєнні ФОС атропінізація проводиться до появи таких ознак:

64. Cпецифічна терапія при отруєнні чадним газом включає:

65.Лабораторною ознакою гіпоксії є

66.В результаті виникнення гострої гіпокапнії відбувається:

67.Який вид гіпоксії виникає при отруєнні чадним газом (СО):

68.Що із нижче перерахованого є показником неефективності ШВЛ:

69. Терапію приступу бронхіальної астми слід почати з:

70. Механізм розвитку кардіогенного набряку легень:

71. Про ГРДС свідчить :

72.З метою профілактики аспіраційного синдрому передопераційно доцільно:

73. Про що свідчить зростання ЦВТ?

74. Який із препаратів застосовують для корекції брадикардії?

75. Ознакою правошлуночкової недостатності серця є:

76. Вживання яких лікарських засобів може призвести до виникнення колапсу?

77.Для шоку властиві всі перераховані нижче зміни у мікроциркуляторному руслі, за

винятком:

78. Загрожує життю:

79.Гіповолемічний шок супроводжується такими змінами, за винятком:80 Препаратом вибору для інтенсивної терапії перерозподільчого шоку, зумовленого алергією є:


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка