Положення про бібліотеки у Збройних Силах України та Інструкції про порядок вилучення і списання документів з фондів бібліотек у Збройних Силах України
Скачати 249.65 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір249.65 Kb.МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Н А К А З

26.12. 2013 м. Київ № 916

Про затвердження Положення про бібліотеки у Збройних Силах України та Інструкції про порядок вилучення і списання документів з фондів бібліотек у Збройних Силах України

Відповідно до Положення про Міністерство оборони України та Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 406 (зі змінами), та з метою впорядкування діяльності бібліотек у Збройних Силах України, задоволення інформаційних, освітніх і культурних потреб військовослужбовців, членів їх сімей та працівників Збройних Сил України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про бібліотеки у Збройних Силах України, що додається.

2. Затвердити Інструкцію про порядок вилучення і списання документів з фондів бібліотек у Збройних Силах України, що додається.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністра оборони України від 01 липня 2002 року № 218 “Про затвердження Положення про бібліотеки у Збройних Силах України”.

4. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.

Міністр оборони України П.В.ЛЕБЕДЄВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства оборони України

26.12. 2013 № 916

ПОЛОЖЕННЯ

про бібліотеки у Збройних Силах України  1. Загальні положення

1.1. Бібліотеки у Збройних Силах України – інформаційні, культурні, освітні структурні підрозділи органів управління, з’єднань, військових частин, вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, установ і організацій Збройних Сил України, що мають упорядковані фонди документів, доступ до інших джерел інформації та головним завданням яких є забезпечення інформаційних, ідеологічних, науково-дослідних, освітніх, культурних та інших потреб користувачів бібліотек.

1.2. У своїй діяльності бібліотеки керуються Конституцією України, Законами України “Про культуру”, “Про бібліотеки та бібліотечну справу”, “Про інформацію”, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.3. Бібліотечна діяльність визначається принципами науковості, загальнодоступності, безоплатності основних послуг, поєднанням військового управління і громадського самоуправління.

1.4. Бібліотечні ресурси – упорядковані бібліотечні фонди документів на різних носіях інформації, бази даних, мережні інформаційні ресурси, довідково-пошуковий апарат, матеріально-технічні засоби опрацювання, зберігання та передачі інформації.

1.5. Бібліотеки створюються за наявністю мінімуму бібліотечного фонду, матеріально-технічного та кадрового забезпечення.

Керівництво бібліотеками здійснюють командири військових частин, у складі яких перебувають бібліотеки.

1.6. Основними завданнями діяльності бібліотек є:

здійснення бібліотечного, інформаційного, освітнього та культурного обслуговування користувачів бібліотек в інтересах усебічного й своєчасного забезпечення їх запитів на документи та інформацію, яка сприяє підвищенню їхнього загального, теоретичного, ідеологічного й культурного рівня, рівня військових знань, фахової та службової кваліфікації;

сприяння засобами і формами бібліотечної діяльності підвищенню бойової готовності, організації бойової підготовки, зміцненню військової дисципліни, навчально-педагогічній та іншим видам діяльності Збройних Сил України;

організація дозвілля й розвиток творчої самодіяльності військовослужбовців, членів їх сімей та працівників Збройних Сил України;

сприяння впровадженню через бібліотечні ресурси передових методів навчання і виховання особового складу;

виховання у військовослужбовців громадської активності, патріотизму, відповідальності за виконання військового обов’язку, морально-психологічної готовності до виконання службових завдань;

збереження своїх бібліотечних фондів як загальнодержавного надбання, їх систематичне та планове поповнення новими виданнями;

проведення заходів щодо поліпшення і розширення бібліотечних послуг на основі традиційних та нових інформаційних технологій, створення електронних каталогів бібліотечних фондів, їх функціонування і розвиток;

виховання бібліотечно-інформаційної культури користувачів, прищеплення їм навичок користування інформаційними ресурсами бібліотеки.

1.7. Бібліотеки є складовою частиною інформаційної системи держави.

Бібліотеки виконують покладені завдання у взаємодії з органами військового управління, всіма підрозділами військових частин, бібліотеками, що належать до мережі бібліотек Збройних Сил України, бібліотечної системи України, культурно-освітніми і науковими установами та закладами Збройних Сил України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України, діяльність яких пов’язана із створенням, збиранням, обробкою, накопиченням та збереженням інформації.

Забезпечення взаємодії бібліотек різних видів покладається на бібліотеки, що виконують функції центральних.

Взаємодія бібліотек з культурно-освітніми і науковими установами та закладами Збройних Сил України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України здійснюється у межах своєї компетенції в рамках розвитку бібліотечної справи в Україні та бібліотечної роботи в Збройних Силах України, а також на основі угод, укладених військовою частиною (закладом або установою), у підпорядкуванні якої перебуває бібліотека.

2. Мережа бібліотек, їх класифікація та функції

2.1. Бібліотеки у Збройних Силах України складають єдину мережу бібліотек, об’єднаних спільними завданнями і принципами діяльності.

За функціональним призначенням, складом фондів, а також контингентом користувачів бібліотеки поділяються на публічні бібліотеки та спеціальні бібліотеки. Кожен із цих видів бібліотек має бібліотеку, що виконує функції центральної бібліотеки.

2.2. Публічні бібліотеки є універсальними бібліотечно-інформаційними, культурно-просвітницькими структурними підрозділами

військових частин (закладів і установ). Вони організовують свою роботу в інтересах сприяння бойовій підготовці, навчанню, вихованню та розширенню загальноосвітнього культурного рівня всіх категорій військовослужбовців, членів їх сімей та працівників Збройних Сил України.

До публічних бібліотек належать бібліотеки будинків офіцерів, бібліотеки клубів військових частин, установ, фонди художньої літератури бібліотек вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів. При публічних бібліотеках можуть створюватися фонди спеціальної літератури, виходячи зі специфіки, характеру та потреб діяльності військової частини (закладу або установи).

Функції центральної публічної бібліотеки виконує бібліотека Центрального будинку офіцерів Збройних Сил України, яка є науково-методичним центром для всіх бібліотек у Збройних Силах України.

У публічних бібліотеках забороняється зберігати документи та інші матеріальні носії інформації, які містять інформацію з обмеженим доступом.

2.3. Спеціальні бібліотеки є освітніми, науково-допоміжними підрозділами, призначеними для бібліотечно-інформаційного забезпечення освітньої, наукової, науково-дослідної діяльності військових частин (закладів і установ) в інтересах розвитку військової теорії і практики, озброєння і військової техніки, професійної підготовки офіцерів.

До спеціальних бібліотек належать наукові бібліотеки, бібліотеки вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, довідкові бібліотеки, фонди довідкової або науково-технічної інформації установ і закладів Збройних Сил України.

Функції центральної бібліотеки для спеціальних бібліотек виконує бібліотека Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, яка організовує зберігання та використання бібліотечних фондів учбової та наукової літератури і здійснює консультативно-методичну допомогу науковим бібліотекам, бібліотекам вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, довідковим військовим бібліотекам, фондам довідкової або науково-технічної інформації установ і закладів Збройних Сил України, проводить навчально-методичні збори, семінари, видає методичні посібники.

Секретні видання, секретна науково-технічна документація, а також інші документи і матеріальні носії інформації, які містять інформацію з обмеженим доступом зберігаються виключно у спеціальних бібліотеках. Облік, зберігання, використання та перевірка наявності носіїв такої інформації здійснюється у відповідності з вимогами законодавства у сфері захисту інформації з обмеженим доступом.

2.4. До наукових бібліотек належать наукові бібліотеки органів військового управління Збройних Сил України; наукові військові бібліотеки науково-дослідних установ Збройних Сил України; науково-технічні військові бібліотеки установ і закладів; фонди науково-технічної інформації вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів; науково-історичні бібліотеки та фонди військових частин, установ і закладів Збройних Сил України.

У військових частинах, установах Збройних Сил України, які не мають бібліотек, але мають у своєму складі підрозділи науково-технічної інформації, відповідні документально-інформаційні ресурси зосереджуються у фондах науково-технічної інформації цих підрозділів.

Наукові бібліотеки, фонди довідкової, наукової та науково-технічної літератури Центрального будинку офіцерів Збройних Сил України забезпечують роботу штабів і управлінь щодо запитів на документи, інформаційно-довідкові матеріали, необхідні за характером службової діяльності.

Наукові бібліотеки науково-дослідних установ Збройних Сил України здійснюють бібліотечно-інформаційне обслуговування науково-дослідної і виробничої діяльності установ, широко інформують користувачів про всі новинки вітчизняної та іноземної спеціальної, наукової, технічної літератури за профілем діяльності установ.

Науково-технічні бібліотеки установ і закладів Збройних Сил України та фонди науково-технічної інформації бібліотек вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів будують свою роботу відповідно до планів дослідно-конструкторської, навчальної та іншої службової діяльності, здійснюють збереження та використання технічної літератури й документації, бібліотечне обслуговування співробітників.

Науково-історичні бібліотеки та фонди військових частин, установ і закладів Збройних Сил України організовують зберігання та використання літератури й документів з історії українського війська, військової історії, історії військового мистецтва, теорії і практики військової справи.

Наукова бібліотека Національного військово-історичного музею України зберігає і систематично комплектує книжковий фонд вітчизняної і зарубіжної військово-історичної, суспільно-політичної, мемуарної, музеєзнавчої, художньої і спеціальної літератури за профілем музею, виявляє, збирає, систематизує і зберігає цінні книги і фондові матеріали, колекції журналів і газет, зібрання книг видатних військових начальників, рукописи спогадів ветеранів війни та Збройних Сил, веде бібліотечно-інформаційну роботу.

2.5. Бібліотеки вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів за характером фондів та функціональним призначенням є універсальними бібліотеками. Вони забезпечують навчальною літературою, інформаційними і довідковими матеріалами навчальний процес, науково-дослідну, виховну роботу та повсякденну діяльність закладів.

Бібліотеки вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів комплектують, організовують зберігання і використання загальнодоступних методичних

посібників, матеріалів наукових конференцій, дисертацій, рефератів і дипломних робіт, підготовлених у даному військовому закладі, інших бібліотечних ресурсів, розробляють і видають методичні посібники за відповідним профілем.

2.6. Довідкові бібліотеки та фонди довідкової інформації установ і закладів Збройних Сил України призначені для забезпечення необхідною спеціалізованою інформацією та документами за окремою дисципліною чи галуззю знань поточної діяльності установ і закладів Збройних Сил України, що не займаються навчальною та науковою діяльністю.

3. Бібліотечне обслуговування

Порядок бібліотечного обслуговування визначається правилами користування бібліотеками, що затверджуються командиром військової частини, до складу якої входить бібліотека. Користувачі бібліотек повинні бути з ними ознайомлені під час запису у бібліотеку.

4. Бібліотечні фонди

4.1. Фонди бібліотек складають книги та інші друковані видання, рукописи, аудіовізуальні матеріали та інші матеріальні носії інформації, що називаються документами.

Фонди бібліотек складають єдиний бібліотечний фонд Збройних Сил України.

Склад фонду повинен відповідати профілю бібліотеки, завданням навчання і виховання особового складу. Наукові бібліотеки формують фонди, в основному, відповідно до завдань військової частини (закладу або установи), яку обслуговує бібліотека, а також за суміжними галузями знань, пов’язаними з вирішенням службових завдань. Публічні бібліотеки формують фонди за всіма галузями знань. Бібліотеки вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів можуть формувати фонди за всіма або за більшістю галузей знань, але більшою кількістю примірників учбової літератури.

4.2. Комплектування фондів бібліотек здійснюється шляхом придбання документів у бібліотечних колекторах і торгових організаціях, передплати на періодичні видання; шляхом безкоштовного комплектування; на основі планового забезпечення бібліотек через відповідні управління центрального апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України; у формі документообміну з іншими бібліотеками дублетними примірниками документів (за наявністю більше п’яти примірників); шляхом

отримання документів в дарунок від юридичних та фізичних осіб чи різного виду депонування документів; шляхом отримання книг від внутрішньодержавного і міждержавного обміну та з інших джерел, якщо вони не суперечать вимогам нормативно-правових актів щодо бібліотечної справи в України.

4.3. Облік фондів бібліотек здійснюється відповідно до нормативно-правових актів щодо обліку матеріальних засобів Збройних Сил України та нормативно-правових актів Міністерства культури України.

Облік, зберігання й використання документів, що знаходяться у фондах бібліотек і є пам’ятками історії та культури, організовуються відповідно до законодавства України про охорону і використання пам’яток історії і культури.

Обліку підлягають усі документи, включені в бібліотечний фонд. У бібліотеках застосовується сумарний (кількісний) облік документів та індивідуальний облік.

Бухгалтерський облік бібліотечного фонду ведеться у фінансовому органі в установленому законодавством порядку.

Перевірка бібліотечного фонду проводиться один раз на 4 – 6 років, а також під час передачі бібліотеки в цілому або її частини від одного працівника іншому, після стихійного лиха та у разі інших надзвичайних обставин. Перевірку бібліотечного фонду проводить призначена наказом командира військової частини комісія шляхом звіряння наявності документів. Перевірка бібліотечного фонду може носити загальний або вибірковий характер. Підсумки перевірки оформляються Актом перевірки бібліотечного фонду.

4.4. Бібліотеки систематично звільняють свої фонди від документів, що не користуються читацьким попитом, а також від застарілих за змістом, та які непридатні за своїм станом для використання читачами.

Документи, що знаходяться в бібліотеках у великій кількості примірників або не відповідають профілю її фонду, обмінюються або передаються в установленому порядку іншим бібліотекам. Фонди бібліотек розформованих військових частин передаються за актами в інші бібліотеки.

Питання про передачу документів з однієї публічної бібліотеки до іншої та використання фондів публічних бібліотек, розформованих військових частин та будинків офіцерів вирішує орган по роботі з особовим складом.

Питання про передачу документів із фондів спеціальних бібліотек вирішує начальник відповідного управління центрального апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України.

Порядок вилучення і списання документів із фондів бібліотек визначається Інструкцією про порядок вилучення і списання документів із фондів бібліотек Збройних Сил України.
Документи, книги та інші носії інформації, які мало використовуються, але цінні в науковому і художньому відношенні, можуть передаватися в бібліотеки-депозитарії у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв.

5. Організація роботи бібліотек

5.1. Відповідальність за збереження бібліотечних фондів бібліотек покладається на працівників, які мають доступ до фондів.

Працівники бібліотек зобов’язані дотримуватися встановлених правил обліку, зберігання і використання бібліотечних фондів, організовувати їх дрібний та поточний ремонт.

Командири військових частин зобов’язані створювати умови, що забезпечують збереження фондів бібліотек.

5.2. Діяльність бібліотеки організовує завідувач бібліотеки. Він відповідає за комплектування, облік і збереження бібліотечного фонду, організацію роботи бібліотеки, перепідготовку, підвищення кваліфікації та атестацію працівників бібліотеки.

Розпорядок роботи бібліотеки і посадові інструкції її працівників затверджуються командиром військової частини (закладу або установи), у складі якої знаходиться бібліотека.

Для підтримання у бібліотеках чистоти і порядку щомісячно встановлюється санітарний день. Видача документів у цей день не проводиться. Для своєчасної і правильної обробки і розстановки фондів щоденно у бібліотеках передбачається 2 години на внутрішню бібліотечну роботу.

Кожна бібліотека повинна мати книгосховище, абонементи для індивідуальної видачі документів та читальний зал.

Приміщення бібліотек повинно бути теплим, світлим і сухим, там повинен підтримуватися зразковий порядок, рівномірний температурний режим, створюватися необхідний затишок. Забороняється використання бібліотечних приміщень не за прямим призначенням або переміщення бібліотек без надання рівноцінного приміщення для обслуговування читачів, роботи працівників, зберігання фондів.

Бібліотеки повинні бути обладнані спеціальним бібліотечним інвентарем та меблями (стелажами, шафами, вітринами для книжкових виставок, ящиками для каталогів та іншим обладнанням). Бібліотеки забезпечуються бібліотечною технікою відповідно до мінімуму бібліотечної техніки, встановленому для бібліотек України.

5.3. Бібліотека може залучатися до участі в науково-дослідних роботах, а також створювати підрозділи для виконання договірних робіт.


5.4. Бібліотека має право вести листування і взаємодіяти із закордонними організаціями (за наявністю міжурядових угод) через відповідні підрозділи військової частини та уповноважений орган Міністерства оборони України в галузі міжнародного співробітництва.

6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення бібліотек

6.1. Фінансування бібліотек на придбання літератури, бібліотечної техніки і проведення бібліотечних заходів здійснюється з урахуванням необхідності систематичного поповнення бібліотечних фондів через фінансові органи військових частин, у підпорядкуванні яких знаходяться бібліотеки, в межах асигнувань, передбачених на ці цілі в кошторисі військової частини (закладу або установи), за загальним та спеціальним фондами на відповідний рік.

Додатковим джерелом фінансування військових частин (закладів і установ) на бібліотечні потреби можуть бути спонсорські (благодійницькі) фінансові та матеріально-технічні адресні надходження на розвиток бібліотеки від юридичних та фізичних осіб.

6.2. Матеріально-технічне забезпечення бібліотек, ремонт їх приміщень і обладнання проводяться у межах асигнувань, затверджених у кошторисі військової частини (закладу або установи), якій підпорядкована бібліотека.

7. Керівництво бібліотечною роботою у Збройних Силах України

7.1. Загальне методичне керівництво бібліотечною роботою у Збройних Силах України здійснює Головне управління по роботі з особовим складом Збройних Сил України. Воно розробляє нормативні документи щодо бібліотечної справи і організовує контроль за їх виконанням, здійснює методичне керівництво публічними бібліотеками та художніми фондами бібліотек вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів та наукових бібліотек Збройних Сил України, координує їх діяльність, організовує взаємодію бібліотек різного підпорядкування щодо питань виховної та ідеологічної роботи, поширює передовий досвід роботи бібліотек.

Методичне керівництво науковими бібліотеками здійснює воєнно-наукове управління Генерального штабу Збройних Сил України. Воно визначає порядок використання бібліотечних фондів у системі військово-наукової інформації Міністерства оборони України, направляє та координує роботу наукових бібліотек, організовує проведення досліджень, направлених на поліпшення їх діяльності.

Методичне керівництво бібліотеками вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів здійснює Департамент військової освіти та науки Міністерства оборони України відповідно до мети та завдань військової освіти.

7.2. Керівництво роботою бібліотек здійснюють командири (начальники або директори), у підпорядкуванні яких знаходяться бібліотеки. Вони направляють практичну діяльність бібліотек і систематично перевіряють їх роботу, турбуються про планове комплектування і збереження бібліотечних фондів, зміцнення матеріально-технічної бази бібліотек, своєчасне їх фінансування й укомплектованість бібліотечними кадрами.

Практичне керівництво публічними бібліотеками здійснюють органи по роботі з особовим складом Збройних Сил України. Вони відповідають за зміст і напрями діяльності публічних бібліотек, правильне використання бібліотечних фондів в інтересах виховання особового складу.

Безпосереднє керівництво діяльністю публічної бібліотеки військової частини здійснює начальник клубу, бібліотеки будинку офіцерів – начальник будинку офіцерів. Вони затверджують плани роботи бібліотеки, перевіряють їх виконання, разом із завідувачем бібліотеки забезпечують правильне комплектування, використання і збереження бібліотечного фонду, організовують масові заходи щодо пропаганди книги, допомагають створити у бібліотеці необхідний затишок.

У вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів керівництво повсякденною діяльністю бібліотек здійснюють заступники начальників з наукової та навчальної роботи, а у науково-дослідних установах Збройних Сил України – заступники начальників з наукової роботи.

Начальник Головного управління по роботі

з особовим складом Збройних Сил України

генерал-майор І.М.ЧУБЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства оборони України


ІНСТРУКЦІЯ

про порядок вилучення і списання

документів з фондів бібліотек у Збройних Силах України

1. Загальні положення

1.1. Інструкція про порядок вилучення і списання документів із фондів бібліотек (далі – Інструкція) визначає загальні критерії, правила та порядок вилучення і списання документів.

1.2. Постійне вивчення фондів бібліотек, своєчасне виявлення документів, що підлягають вилученню, сприяє поліпшенню складу фондів та є обов’язковою вимогою для всіх бібліотек. Відповідальність за правильне та своєчасне вилучення видань і документів несуть командири (начальники) військових частин (закладів і установ), у складі яких знаходяться бібліотеки, а також завідувачі бібліотек.

1.3. Забороняється вилучення документів із фондів бібліотек за ідеологічними і політичними ознаками.

1.4. Документи з фондів бібліотек вилучаються, якщо мають місце тимчасовий термін зберігання, надлишкові видання, непрофільність, застарілість за змістом, зношеність, дефектність, втрата.

1.5. Вилучення документів проводиться не менше ніж один раз на рік.

1.6. У фондах бібліотек, що виконують функції центральних та спеціальних бібліотек з дозволу командирів військових частин (закладів і установ), до складу яких входять військові бібліотеки, можуть бути збережені 1 – 2 примірники видань, що підлягають вилученню, і які містять фактичні, історичні та інші відомості, необхідні для наукової роботи та довідок.

2. Критерії і порядок вилучення документів з фондів бібліотек

2.1. Виявлення та відбір документів для вилучення з фонду бібліотеки, їх перерозподіл і списання здійснюються на підставі вивчення змісту і придатності документів для подальшого використання.

2.2. До видань тимчасового терміну зберігання (3 – 6 років) належать періодичні видання та інші документи короткотривалого користування, що втратили свою інформативність та актуальність.

Періодичні видання вилучаються і списуються:

різнономерні примірники газет та журналів – за наявності повних комплектів;

комплекти газет із фондів бібліотек військових частин, гарнізонних будинків офіцерів, установ, закладів Збройних Сил України – після 3-х років зберігання, із фондів бібліотек кораблів – після одного року зберігання.

У бібліотеках Центрального будинку офіцерів Збройних Сил України, будинків офіцерів видів Збройних Сил України, бібліотеках, що виконують функції центральних, у обов’язковому порядку постійно зберігаються 1 – 2 комплекти основних центральних газет, газет Міністерства оборони України, виду Збройних Сил України та оперативного командування.

Комплекти журналів можуть вилучатися з фондів публічних бібліотек, художніх фондів спеціалізованих бібліотек після п’яти років зберігання, а з фондів корабельних (судових) бібліотек – після 2 – 3 років зберігання.

Бібліотеки у разі необхідності можуть продовжувати термін зберігання у своїх фондах періодичних видань.

2.3. До надлишкових видань належать дублети наявних однойменних видань, яких забагато для читацького попиту.

2.4. Непрофільними вважаються видання і матеріали, що за будь-якими ознаками (тематикою, роком видання, мовою, типом чи видом, місцем видання тощо) не відповідають профілю комплектування фонду бібліотеки.

2.5. Застарілими за змістом вважаються документи, що втратили свою інформативність, наукову, виробничу, історичну і практичну цінність у зв’язку з виходом видань, які розкривають питання більш повно і точно у світлі сучасних знань. Під час вилучення документів, застарілих за змістом, враховується рівень забезпеченості бібліотеки більш повними публікаціями.

Не підлягають вилученню і списанню як застарілі за змістом видання творів художньої літератури, енциклопедичні видання, повні зібрання творів.

Під час вилучення з фондів бібліотек суспільно-політичної та партійної літератури радянського періоду залишають у фондах 1 – 2 примірники зібрання творів класиків марксизму-ленінізму, матеріалів з’їздів і конференцій КПРС, ВЛКСМ, з’їздів Рад народних депутатів і сесій Верховної Ради СРСР і УРСР, монографії та інші наукові та довідкові видання.

2.6. До зношених належать видання, які у процесі багаторазового використання користувачами дійшли стану, що ускладнює чи робить неможливим їх подальше використання (природна застарілість, фізична зношеність, відсутність сторінок), які не підлягають за своїм станом ремонту або реставрації.

2.7. Дефектними є документи, що мають поліграфічний чи інший брак, або документи з наявними ознаками пошкодження, а також документи, що постраждали від стихійного лиха, пожежі, затоплення тощо, які не підлягають за своїм станом ремонту або реставрації.

2.8. Втраченими вважаються документи, загублені чи не повернені читачами, ті, що зникли під час поштових пересилок, в умовах відкритого доступу читачів до фондів, експонування на виставках, а також ті, яких немає на місці з невідомих причин (нестача) або які викрадені. З причин втрати документи вилучаються і в тих випадках, коли повна втрата відбулася внаслідок стихійного лиха чи зберігання документів в умовах, що не відповідають стандартам.

2.9. Надлишкові та непрофільні документи підлягають вилученню з фондів бібліотеки. За рішенням органу по роботі з особовим складом вони можуть передаватися до інших бібліотек, де ці документи відсутні й відповідають їх профілю.

2.10. Списанню і здачі підприємствам, що переробляють вторинну сировину, підлягають дефектні, застарілі за змістом документи.

2.11. Для депозитарного зберігання замість застарілих чи дефектних видань виготовляються копії.

3. Порядок списання документів, що вилучаються із фондів бібліотек

3.1. Для відбору документів, що підлягають вилученню з фондів бібліотеки, створюється комісія, яка затверджується наказом командира військової частини, до складу якої входить бібліотека. До складу комісії разом з бібліотечними працівниками включаються кваліфіковані фахівці органів військового управління, фахівці фінансового органу, члени ради бібліотеки.

3.2. Відбір документів передбачається планами роботи військової частини (закладу або установи) і проводиться працівниками бібліотек із залученням до перегляду книжкового фонду членів комісії. Кожний розділ бібліотечного фонду ретельно переглядається, вивчається фізичний стан, наукова і практична цінність кожного документа, при цьому враховується частота і тривалість користування документом.

3.3. На документи, що підлягають вилученню і списанню з фондів бібліотек, складається у двох примірниках акт про списання з балансу вилученої з бібліотеки літератури за типовою формою бухгалтерського обліку разом з описом на вилучення з бібліотеки літератури.

Для документів, застарілих за змістом, зношених, дефектних, тимчасового терміну зберігання, дозволяється замість опису на вилучення з бібліотеки літератури використовувати титульні аркуші документів за наявністю на них інвентарного номера, шифру, місця і року видання, автора або укладача. Видання і документи в списку або титульні аркуші розташовуються у порядку зростання інвентарних номерів. У кожний окремий акт про списання з балансу вилученої з бібліотеки літератури включаються видання і документи, що списуються за однією з причин. Акти про списання з балансу вилученої з бібліотеки літератури і описи на вилучення з бібліотеки літератури оформляються чітким почерком, без довільних скорочень. Виправлення не допускаються.

3.4. В один акт про списання з балансу вилученої з бібліотеки літератури включається не більше ніж 300 документів, що вилучаються з однієї причини.

3.5. Перед здаванням вилучених та списаних застарілих, зношених, дефектних документів та документів тимчасового зберігання до пунктів прийому вторинної сировини, з них вилучаються титульні аркуші та аркуші із службовими відмітками, що знищуються на місці.

За відсутності пунктів прийому вторинної сировини, коли здавання її економічно недоцільне, бібліотека знищує документи на місці у присутності членів комісії, які брали участь у відборі та вилученні документів.

Відповідна відмітка робиться в акті про списання з балансу вилученої з бібліотеки літератури.

Квитанції про здачу макулатури на пункти прийому вторинної сировини додаються до акта про списання з балансу вилученої з бібліотеки літератури і здаються до фінансового органу.

Грошові кошти, отримані від здачі макулатури, зараховуються до відповідного виду надходжень спеціального фонду державного бюджету.

3.6. На документи, що передаються іншим бібліотекам, тощо, складається у двох примірниках акт прийому-передачі основних засобів за типовою формою бухгалтерського обліку та алфавітний список основних засобів, що підлягають прийому-передачі.

Один примірник акта прийому-передачі основних засобів передається бібліотеці, що отримала документи, і є прибутковим документом, другий примірник разом з дорученням представника бібліотеки, який отримує документи, передається до фінансового органу і є підставою для списання документів з балансу військової частини (закладу або установи), алфавітний список основних засобів, що підлягають прийому-передачі, залишається у справах бібліотеки як документ, що засвідчує передачу документів з бібліотечного фонду.

Під час поштової пересилки чи відправлення транспортом документів бібліотечного фонду, що підлягають передачі, один примірник акта прийому-передачі основних засобів і алфавітного списку основних засобів відправляється з документами. Виправдувальним документом для списання документів з балансу бібліотеки є поштова квитанція чи накладна.

3.7. Зазначені акти прийому-передачі та списання вилучених документів фондів публічних бібліотек будинків офіцерів, видів Збройних Сил України затверджуються начальниками органів по роботі з особовим складом видів Збройних Сил України, для бібліотеки Центрального будинку офіцерів Збройних Сил України – начальником Головного управління по роботі з особовим складом Збройних Сил України, а для інших бібліотек – командирами військових частин, начальниками установ і навчальних закладів, до складу яких входять бібліотеки.
3.8. Вилучення документів, втрачених або дефектних, здійснюється на підставі записів у формулярах, що підтверджують втрату або дефектність, а також згідно із записами у Зошиті обліку документів, прийнятих від користувачів бібліотеки замість втрачених, або згідно із документами про відшкодування кратної вартості видань.

На документи, що приймаються на баланс військової частини (закладу або установи) замість втрачених або придбані на заставну суму, складається акт прийому-передачі основних засобів.

3.9. Вилучення видань, втрачених в умовах відкритого доступу читачів до фонду, експонування на виставках, а також таких, що були втрачені під час поштових пересилок, у випадках, коли конкретні винуватці не можуть бути встановлені, здійснюється тільки після досконалої перевірки дійсної відсутності винних осіб і вжиття заходів щодо недопущення фактів збитку в подальшому. При цьому складається акт на факт втрати, до якого додаються протокол засідання бібліотечної ради і матеріали розслідування обставин втрати.

3.10. За такої умови, коли конкретного винуватця не встановлено, а також у випадках смерті користувача бібліотеки та за інших обставин, що не дозволяють відшкодувати нанесену бібліотеці втрату, списання втрачених або пошкоджених документів може проводитися за рахунок держави в установленому чинним законодавством порядку.

3.11. Затверджені відповідними командирами (начальниками) акти про списання з балансу вилученої з бібліотеки літератури і описи на вилучення з бібліотеки літератури до них, а також акти прийому-передачі основних засобів разом з алфавітними списками основних засобів, що підлягають прийому-передачі, є підставою для зняття даних документів з обліку. В інвентарних книгах обліку бібліотечного фонду. Перші примірники актів про списання з балансу вилученої з бібліотеки літератури разом з описами на вилучення з бібліотеки літератури, а також алфавітні списки основних засобів, що підлягають прийому-передачі, зберігаються у бібліотеці й знищуються тільки після проведення чергового переобліку, другі примірники актів про списання з балансу вилученої з бібліотеки літератури та актів про прийом-передачу основних засобів передаються за належністю в бухгалтерію. Картки на списану літературу вилучаються з усіх каталогів.

3.12. Списання документів, втрачених або пошкоджених внаслідок аварій, стихійного лиха, бойових дій та за інших обставин, проводиться на підставі інспекторських свідоцтв.

3.13. Бібліотеки не мають права вилучати і списувати документи, що належать до пам’яток історії та культури, режим зберігання і використання яких визначається відповідно до законодавства України.

Начальник Головного управління по роботіз особовим складом Збройних Сил України

генерал-майор І.М.ЧУБЕНКО


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка