Положення про фельдшерсько-акушерський пункт села їжівці їжівської сільської ради, сторожинецькеого району, чернівецької області село Їжівці 2009 рік. Положення про фельдшерсько-акушерський пункт села Їжівці
Скачати 54.89 Kb.
Дата конвертації19.04.2016
Розмір54.89 Kb.
«Затверджено» «Зареєстровано»

Рішенням ХХІІІ сесії У скликання

Їжівській сільський голова №85-23/09

від 28.09.2009 року

______________________Піцул А.Д.

«Погоджено»

Головний лікар Сторожинецької

Центральної районної лікарні

_____________________________

__________________Плегуца М.Д.
ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ФЕЛЬДШЕРСЬКО-АКУШЕРСЬКИЙ

ПУНКТ СЕЛА ЇЖІВЦІ

ЇЖІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ,

СТОРОЖИНЕЦЬКЕОГО РАЙОНУ,

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Село Їжівці

2009 рік.


ПОЛОЖЕННЯ

про фельдшерсько-акушерський пункт села Їжівці
Їжівської сільської ради, Сторожинецького району,


Чернівецької області
І.Загальна частина

Фельдшерсько-акушерський пункт - амбулаторний лікувально-профілактичний заклад, який створюється у сільських населених пунктах для надання долікарської медичної допомоги.

Фельдшерсько-акушерський пункт є самостійною юридичною особою та має право відкриття рахунків в казначействі та банківських установах.

Рішення про організацію та закриття фельдшерсько-акушерського пункту приймається Їжівською сільською радою за узгодженням з територіальним органом управління охорони здоров’я.

Фельдшерсько-акушерський пункт очолює фельдшер, який призначається та звільняється Їжівською сільською радою за узгодженням з головним лікарем центральної районної лікарні.

Фельдшерсько-акушерський пункт перебуває у віданні сільської ради. Загальне керівництво діяльністю фельдшерсько-акушерського пункту здійснюється центральною районною лікарнею. Безпосереднє керівництво роботою фельдшерсько-акушерського пункту здійснюється головним лікарем сільської лікарської дільниці, в межах обслуговування якої знаходиться фельдшерсько-акушерський пункт.Населення, прикріплене до фельдшерсько-акушерського пункту, визначається територіальним органом управління охороною здоров’я і затверджується територіальними органами місцевого самоврядування.

2. Основні завдання фельдшерсько-акушерського пункту:

 • надання долікарської медичної допомоги та своєчасне виконання лікарських призначень в умовах фельдшерсько-акушерського пункту, денного та домашнього стаціонару та вдома;

 • раннє виявлення захворювань, своєчасне амбулаторне обстеження і забезпечення направлення хворих на консультування до лікаря;

 • видачу листків непрацездатності хворих за наказом органів охорони здоров’я в установленому порядку.

 • надання невідкладної медичної допомоги населенню при загрозливих для життя станах, нещасних випадках (травми, отруєння і т. д.), забезпечення транспортування хворих, що потребують лікарської допомоги, у відповідний лікувально-профілактичний заклад;

 • здійснення під керівництвом лікаря комплексу профілактичних, протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів щодо попередження захворювань, травм та отруєнь, зниження захворюваності, інвалідності і смертності серед прикріпленого населення, в тому числі проведення профілактичних щеплень населенню та дегельмінтизації;

 • здійснення динамічного спостереження за станом здоров’я дітей, підлітків, вагітних жінок, інвалідів та інших контингентів населення;

 • своєчасне повідомлення територіальної санітарно-епідеміологічної станції у встановленому порядку про інфекції, паразитарні та професійні захворювання, отруєння населення та випадки порушення діючих санітарно-гігієнічних вимог;

 • проведення заходів щодо зниження дитячої та материнської смертності;

 • участь у запобіжному та поточному санітарному нагляді за установами і закладами для дітей та підлітків, комунальними, харчовими, промисловими та іншими об’єктами, водопостачанням, очисткою сільських населених пунктів, станом довкілля тощо;

 • внесення питань щодо поліпшення санітарно-епідемічного стану населеного пункту та організації проведення протиепідемічних та протипаразитарних заходів на розгляд сільської ради;

 • проведення щорічних оглядів дорослого населення з метою раннього виявлення хворих з перед- та онкопатологією, хворих на основі неепідемічні захворювання (ІХС, гіпертонічна хвороба, цукровий діабет та інші);

 • здійснення лікувально-профілактичних заходів щодо диспансерної групи хворих за рекомендаціями лікарів з метою запобігання розвитку ускладнень (інсульт, інфаркт, кровотеча, та інше), інвалідизації, передчасної смерті хворих;

 • організація та контроль флюорографічного обстеження населення, до обстеження флюропозитивних;

 • проведення подвірних обходів за епідемічними показаннями з метою виявлення осередків інфекційних захворювань, інфекційних хворих, контактних осіб та осіб, підозрілих щодо інфекційного захворювання;

 • фельдшерсько-акушерській пункт може виконувати функції аптечного пункту з продажу населенню готових лікарських форм та медикаментів при наявності належних умов їх зберігання.

3. Кваліфікаційні вимоги до медичного персоналу

Медичний персонал фельдшерського-акушерського пункту зобов’язаний підвищувати свій професійний рівень при центральній районній лікарні та на курсах підвищення кваліфікації не рідше одного разу на п’ять років.4.Штати.

Штати персоналу фельдшерського-акушерського пункту та нормативи їх навантаження встановлюються відповідно до наказу МОЗ України від 23.02.2000 р. №33 «Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров’я» та коригуються в наступному при проведені змін у законодавстві.5. Оснащення.

Фельдшерсько-акушерський пункт повинен мати набір приміщень, що відповідають діючим санітарно-гігієнічним вимогам та завданням роботи цього закладу.


6. Режим роботи.

Режим роботи фельдшерсько-акушерського пункту затверджується головним лікарем центральної районної лікарні за узгодженням з територіальними органом місцевого самоврядування.7. Регламентуючі документи.

Фельдшерсько-акушерський пункт веде облікову і звітну медичну документацію згідно переліку затверджених форм і звітує про свою діяльність у встановленому порядку.

Персонал фельдшерсько-акушерського пункту керується в своїй роботі чинним законодавством, наказами, вказівками та інструкціями МОЗ України, наказами та розпорядженнями головного лікаря центральної районної лікарні, територіальних органів місцевого самоврядування та цим Положенням.

8.Фінансування.

Фінансування фельдшерсько-акушерського пункту, утримання та оснащення медичною апаратурою, інструментарієм, обладнанням, твердим інвентарем і господарським майном згідно діючих нормативів здійснюються за рахунок коштів місцевого бюджету, власних надходжень, благодійних (добровільних) внесків, пожертвувань від юридичних та фізичних осіб, інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Фельдшерсько-акушерський пункт має свій кошторис, штамп та печатку із зображенням назви та місця його розташування.

9.Права та обов’язки:

ФАП керується правами і має обов’язки згідно з даним Положенням, Законами України про охорону здоров’я, нормативними актами МОЗ України, наказами та розпорядженнями ОУОЗ, ЦРЛ, СЕС, ЦРА.10.Має право:

Розробляти та впроваджувати заходи по забезпеченню в повному обсязі надання медичної допомоги прикріпленому населенню.

За дорученням ЦРЛ, СЕС, ЦРА, амбулаторії ЗПСМ виконувати основні завдання, які покладені на ФАП.

11.Оцінка діяльності та критерії якості.

Оцінка роботи ФАП проводиться по : • Своєчасному та якісному виконанню планових завдань, показників моделей кінцевих результатів.

 • Участі у виконанні територіальних медичних програм.

 • Виконанню вимог директивних нормативно-правових документів.

 • Виконанню правил внутрішнього трудового розпорядку.

 • Дотриманню трудової дисципліни.

Оцінку роботи ФАП проводить головний лікар амбулаторії ЗПСМ (ДЛ) та керівництво Сторожинецької ЦРЛ.


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка