Посадова інструкція сестри медичної з масажу
Скачати 45.28 Kb.
Дата конвертації25.04.2016
Розмір45.28 Kb.

_________________________________
(назва медичного закладу)

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
СЕСТРИ МЕДИЧНОЇ З МАСАЖУ

ЗАТВЕРДЖУЮ

______________________________

(керівник медичного закладу або посадова

______________________________

особа, уповноважена затверджувати

______________________________

посадову інструкцію)
_________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

"___" ____________ ____ р.1. Загальні положення

1.1. Сестра медична з масажу належить до професійної групи "Фахівці".

1.2. Призначення на посаду сестри медичної з масажу та звільнення з неї здійснюється наказом __________________ за поданням __________________ із дотриманням вимог чинного законодавства про працю.

1.3. Сестра медична з масажу підпорядковується безпосередньо _________.

1.4. Указівки сестри медичної з масажу в межах її компетенції є обов'язковими для молодшого медичного персоналу.

1.5. ____________________________________________________________.


2. Завдання та обов'язки

Сестра медична з масажу:

2.1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність закладів охорони здоров'я.

2.2. Володіє методиками масажу та лікувальної фізкультури при різних захворюваннях.

2.3. Виконує призначення лікарів.

2.4. Вміє надати допомогу при травматичних пошкодженнях, кровотечах, колапсі, анафілактичному шоці.

2.5. Веде медичну документацію.

2.6. Дотримується принципів медичної деонтології.

2.7. Бере участь у поширенні медичних знань серед населення.

2.8. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

2.9. ____________________________________________________________.
3. Права

Сестра медична з масажу має право:

3.1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва, що стосуються її діяльності.

3.2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

3.3. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі її діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.4. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні нею посадових обов'язків.

3.5. Давати вказівки молодшому медичному персоналові в межах своєї компетенції.

3.6. Отримувати інформацію, необхідну для виконання своїх посадових обов'язків.

3.7. Самостійно приймати рішення в межах своєї компетенції.

3.8. Періодично у встановленому порядку проходити атестацію на присвоєння чергової кваліфікаційної категорії.

3.9. ____________________________________________________________.
4. Відповідальність

Сестра медична з масажу несе відповідальність:

4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що входять у сферу її компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.

4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

4.3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4.4. За неякісне ведення медичної документації та недостовірність інформації, що вноситься до документації, - в межах, визначених чинним законодавством України.

4.5. ____________________________________________________________.
5. Сестра медична з масажу повинна знати:

5.1. Чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність закладів охорони здоров'я.

5.2. Права, обов'язки та відповідальність сестри медичної з масажу.

5.3. Нормальну й патологічну анатомію та фізіологію людини.

5.4. Показання та протипоказання до застосування масажу.

5.5. Методику проведення різних видів масажу.

5.6. Сумісність та послідовність процедур масажу і лікувальної фізкультури з іншими процедурами в процесі лікування.

5.7. Показання та протипоказання до застосування масажу, роль і значення його в медичній реабілітації хворих.

5.8. Правила оформлення медичної документації.

5.9. Сучасну літературу за фахом.

5.10. ___________________________________________________________.
6. Кваліфікаційні вимоги

6.1. Сестра медична з масажу вищої кваліфікаційної категорії: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта (бакалавр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Сестринська справа", "Лікувальна справа" або "Акушерська справа". Спеціалізація за фахом "Лікувальний масаж". Підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 10 років.

6.2. Сестра медична з масажу I кваліфікаційної категорії: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта (бакалавр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Сестринська справа", "Лікувальна справа" або "Акушерська справа". Спеціалізація за фахом "Лікувальний масаж". Підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) I кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 7 років.

6.3. Сестра медична з масажу II кваліфікаційної категорії: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта (бакалавр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Сестринська справа", "Лікувальна справа" або "Акушерська справа". Спеціалізація за фахом "Лікувальний масаж". Підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) II кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 5 років.

6.4. Сестра медична з масажу: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта (бакалавр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Сестринська справа", "Лікувальна справа" або "Акушерська справа". Спеціалізація за фахом "Лікувальний масаж". Без вимог до стажу роботи.


Керівник
структурного підрозділу:

______
(підпис)


________________


(прізвище, ініціали)

"___" __________ ____ р.УЗГОДЖЕНО:
Начальник юридичного підрозділу:

______
(підпис)


________________


(прізвище, ініціали)

"___" __________ ____ р.З інструкцією ознайомлений:

______
(підпис)

________________
(прізвище, ініціали)

"___" __________ ____ р.
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка