Пояснювальна записка до випускної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на тему: управління конкурентоспроможністю банку
Сторінка1/19
Дата конвертації19.04.2016
Розмір2.05 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи Національного банку України»

Факультет банківських технологій

Кафедра банківської справи

Пояснювальна записка


до випускної роботи
освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

на тему: УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ БАНКУ

Виконав: студентка 4 курсу, групи БС-93

напряму підготовки 6.030508 – «Фінанси і кредит» («Банківські технології і процеси»)

Струк Л. Є.

Керівник: Олещук М. Г.

Рецензент: Доценко Т. В.

Суми – 2013 року
РЕФЕРАТ

Випускна робота містить 136 сторінки, 15 таблиць, 15 рисунків, 17 формул, список використаних джерел з 75 найменувань, 21 додаток.

На даному етапі функціонування банківської системи України банки концентрують свою увагу на підвищенні своєї конкурентоспроможності з метою завоювання лідируючих позицій, що вимагає детального дослідження ринку та побудови ефективного механізму управління конкурентоспроможністю. Предметом дослідження є процес управління конкурентоспроможністю банку.

Об’єктом дослідження є теоретико-методичні та практичні основи управління конкурентоспроможністю банку.

Метою випускної роботи є дослідження основних підходів до управління конкурентоспроможністю банку та аналіз основних методик; визначення та удосконалення заходів та інструментарію, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності банку.

Методи дослідження: аналіз та синтез, формалізація, порівняння та систематизація, спостереження, теоретичне узагальнення, горизонтальний аналіз, вертикальний аналіз, коефіцієнтний методи, методи табличного та графічного зображення даних.

За результатами дослідження сформульовані наступні висновки:

Під поняттям «конкурентоспроможність банку» пропонується розуміти його потенційну або реалізовану здатність до функціонування у мінливому зовнішньому середовищі з урахуванням внутрішніх факторів, що забезпечує реалізацію конкурентних переваг та сприятливі умови для розвитку.

У дипломній роботі запропоновано методичний підхід до комплексного аналізу конкурентоспроможності банку на основі методу еталонного банку, що полягає у аналізі середовища функціонування банку.

Апробацію методу на макрорівні здійснено на сформованій вибірці банків. Отримані результати дозволяють визначити, що за період аналізу конкурентоспроможність банків була на досить низькому рівні. Досліджено, що АТ «Умовний банк» має середній рівень конкурентоспроможності, через низьку активність залучення та розміщення коштів, а також низьку частку дохідних активів в сукупних активах банку. Отримані результати аналізу конкурентоспроможності банків дають можливість зробити висновок, що більшість з них мають середній або низький рівень конкурентоспроможності.

Метод еталонного банку є універсальним і може застосовуватись для визначення конкурентоспроможності усіх банків України. Також проведено прогнозування рівня конкурентоспроможності з використанням запланованих змін у активах та пасивах банку.

Охорона праці в АТ «Умовний банк» здійснюється відповідно до Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів, що регулюють зазначені питання. За результатами проведеного дослідження суттєвих порушень в охороні праці та забезпеченні безпеки життєдіяльності в установі банку виявлено не було.

Визначені наступні перспективи (шляхи) розвитку:

З метою покращення рівня конкурентоспроможності банку необхідно: підвищувати ефективність роботи персоналу, створювати позитивний імідж, проводити ефективні рекламні заходи, підвищувати частку банку на ринку, збільшувати кількість клієнтів, оптимізувати регіональну мережу та організаційну структуру, вдосконалювати інформаційне забезпечення, здійснювати ефективну політику управління ризиками.

Результати дослідження, викладеного в дипломній роботі, були оприлюднені та отримали схвальну оцінку на VІ Всеукраїнській науково-практичної студентської конференції «Теорія та практика розвитку банківської справи» (м. Львів, 2012).

Ключові слова: управління конкурентоспроможністю банку, модель еталонного банку, конкуренція; фактори конкурентоспроможності.

Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи Національного банку України»

Факультет банківських технологій

Кафедра банківської справи

Випускна робота


на тему: УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ БАНКУ

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ «БАКАЛАВР»

Виконала: студентка 4 курсу, групи БС-93

напряму підготовки 6.030508 – «Фінанси і кредит» («Банківські технології і процеси»)

Струк Л. Є.


Керівник: ас. Олещук М. Г

Консультант: к.е.н., доцент Гончарова М. Л.

Суми – 2013 року

Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи Національного банку України»

Факультет банківських технологій

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка