Пояснювальна записка мета гуртка «Юні етнографи»
Скачати 301.41 Kb.
Дата конвертації16.04.2016
Розмір301.41 Kb.
Автори:

авторський колектив Тернопільського обласного комунального центру туризму, краєзнавства, спорту, екскурсій учнівської молоді.ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Мета гуртка «Юні етнографи» — ознайомлення школярів з історичною наукою етнографією. Заняття в гуртку дозволять учням глибше вивчити і оцінити багатство, значення матеріальних і духовних цінностей, накопичених українським народом за багатовікову історію. Вивчення етнографії сприяє формуванню історичного мислення, пробудженню потягу до наукових досліджень, стимулює творчі здібності.

Завданням навчальної програми є виховати у дітей любов до рідного краю, звичаїв та традицій свого народу, розвинути почуття гармонії людини і навколишнього середовища, спонукання гуртківців до народної творчості.

Заняття у гуртку сприяють підвищенню освітнього і культурного рівня гуртківців, розширенню і поглибленню знань з історії, мови, літератури, географії, народознавства, трудового навчання, музики, образотворчого мистецтва.

Форми занять можуть бути різними: теоретичні та практичні заняття, навчально-тренувальні походи, екскурсії, зустрічі з народними умільцями та ін. Практичні заняття та літні пошукові експедиції передбачають збирання етнографічної колекції, яка може мати велику наукову і навчальну цінність і повинна стати основою для створення шкільного етнографічного музею.

Програма розрахована на два роки навчання для гуртківців 5-9 класів. Загальна кількість годин на один рік навчання – 216. Тижневе навантаження – 6 годин. Практичні заняття в приміщенні 2 – 4 год., місцеві екскурсії 4 год., одноденні (8 год.), дводенні (14 год.), триденні (22 год.) походи здійснюються в робочі, вихідні та святкові дні. Канікулярний час використовується для проведення багатоденних навчальних та залікових подорожей, експедицій.

Протягом першого року навчання гуртківці знайомляться з предметом та актуальними проблемами етнографії, з розвитком матеріальної сфери народної культури, з основами пішохідного туризму, загальної фізичної підготовки, гігієни та долікарської допомоги. Наприкінці першого року навчання гуртківці вивчають методику етнографічних досліджень і готуються до проведення літньої пошукової експедиції. Пошукова-дослідницька діяльність спрямовує гуртківців на самостійну роботу, творче застосування знань і вмінь.

Програма другого року навчання передбачає вивчення народного календаря, українського фольклору, народне образотворче мистецтво, народний одяг.

На основі проникнення у зміст і характер різноманітних видів народної творчості найкраще розвивається дитяча творчість. Наукова і творча робота відіграє важливу роль в активізації інтелектуального розвитку шкільної молоді. Гурток дає можливість розвинути здібності гуртківців у різноманітних видах творчої діяльності, формувати гуртківців як майбутніх творчих працівників науки, техніки, культури, мистецтва, виконати соціальне замовлення суспільства, що потребує особистість, яка б змогла розв’язувати як щоденні, так і масштабні завдання, що забезпечують прогрес нації. Ефективна дослідницька робота дає дітям почуття впевненості в своїх силах, в своєму творчому потенціалі, радість від досягнутого.

Особлива увага в роботі гуртка надається безпечному проведенню робіт та дотриманню санітарно-гігієнічних вимог.Підсумком творчої і наукової роботи гуртківців є створення шкільного етнографічного музею, проведення конкурсів, олімпіад, науково-практичних конференцій.


Початковий рівень, перший рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
п/п


Назва теми

Кількість годин

всього

теоретичні заняття

Практичні заняття

1

Вступне заняття, інструктаж з техніки безпеки

4

4

_

2

Етнографія – як частина історичної науки

8

4

4

3

Формування української народності та нації

8

4

4

4

Історико-етнографічне районування України та етнографічні групи українського народу

12

4

8

5

Основні та допоміжні галузі господарства

10

2

8

6

Домашні промисли та ремесла

18

6

12

7

Народний календар, родинні свята, звичаї, традиції, обряди

18

6

12

8

Транспорт і засоби пересування

6

2

4

9

Поселення та житло

20

4

16

10

Одяг

18

6

12

11

Туристсько-спортивна підготовка

36

10

26

12

Загальна фізична підготовка

23

6

17

13

Підготовка до літнього залікового походу

35

6

29

14

Заліковий похід

Всього

216

64

152


ЗМІСТ ПРОГРАМИ
1. Вступне заняття, інструктаж з техніки безпеки (4 години).

Завдання гуртка на навчальний рік. Інструктаж з техніки безпеки.2. Етнографія – як частина історичної науки (8 годин).

Етнографія – як частина історичної науки. Об’єкт і завдання етнографії. Зв’язок з іншими науками.Практичні заняття. Відвідання краєзнавчого, історичного музеїв.

3. Формування української народності та нації (8 годин).

Письмові джерела про слов’ян ("Повесть временных лет"). Об’єднання слов’янських племен у складі єдиної держави (ІХ-ХІІ ст.). Формування спільних рис культури. Виникнення назви "руси", "руські"; поширення назви "Русь" на території розселення східних слов’ян.

Історичні дані про перші поселення на території України.

"Київська земля" - ядро формування української народності. Виникнення назви "Україна". Розширення української етнічної території у ХVІ-ХVП ст. Запорозька Січ.

Умови переходу від української народності до вищої етнічної спільності - нації (XVIII-ХІХ ст.). Основні ознаки української нації. Зміцнення національних зв’язків.

Здійснення на сучасному етапі програми розвитку української національної культури, культури інших етнічних груп, які проживають на території України; розширення сфери використання української та інших мов народів України.

Декларація про державний суверенітет України. Закон про мову. Державна та обрядова символіка.

Практичні заняття. Робота в архіві, краєзнавчому (історичному, етнографічному) музеї. Вивчення письмових, документальних джерел, археологічних пам’яток.

4. Історико-етнографічне районування України та етнографічні групи українського народу (12 годин).

Характеристика основних етнографічних зон України: Придніпров’я, Поділля, Полісся, Волинь, Карпати, Слобожанщина, Полтавщина, Таврія. Особливості їх розвитку і побутування. Етнографічні групи українського народу: гуцули, лемки, бойки, поліщуки, черкаси та ін. Діалекти української мови. Антропологічні особливості українського народу.Практичні заняття. Проведення дослідницької роботи з визначення етнічного складу і чисельності населення свого міста, області. Нанесення на карту області дослідницьких даних.

5. Основні та допоміжні галузі господарства (10 годин).

Українці — народ стародавньої землеробської культури. Культурні рослини. Техніка обробітку ґрунту. Сільськогосподарське знаряддя праці: плуг, рало, соха, борона, серп, коса, граблі, вила; ціп, жорна і т. д. Тваринництво. Мисливство. Рибальство. Бджільництво.

Транспорт. Засоби пересування. Найдавніші шляхи: Муравський, Соляний, Ізюмський, Кальміуський, Український, Чумацький, Чорний та ін.

Практичні заняття. Вивчення географічних умов існування землеробства і тваринництва у своєму районі (області). Вивчення за архівними і статистичними даними розвитку сільськогосподарського виробництва з кінця XIX ст. і до нашого часу. Збирання відомостей від старожилів про старовинну систему землеробства. Збирання старовинних сільськогосподарських знарядь праці, їх зарисовка, опис і фотографування. Екскурсія до краєзнавчого (історичного, етнографічного) музею.

6. Домашні промисли та ремесла (18 годин).

Старослов’янське походження промислів і ремесел, які побутували в Україні в XIX ст.

Домашні промисли переробки сировини. Ткацтво. Вишивка. Деревообробка. Лозоплетіння. Гончарство. Писанкарство. Обробка металу, каменю тощо.

Особливості домашніх промислів і ремесел різних районів.Практичні заняття. Знайомство з народними умільцями рідного краю, зустрічі з ними. Збирання зразків їх творчості (опис, фотографування, кінозйомка, записи з уст умільця). Складання альбому "Народні художні промисли рідного краю". Навчання основ окремого виду ремесла (на вибір): вишивки, гончарства, лозоплетіння, писанкарства тощо.

7. Народний календар, родинні свята, звичаї, традиції, обряди (18 годин).

Цикли календарних свят (зимові, весняні, літні, осінні). Свята: Різдво, Новий рік, Свято Андрія, Водохреща, Великдень, Трійця тощо. Обряди: народження, весільний, поховальний.Практичні заняття. Збирання та запис святкових обрядових дій.

Збирання матеріалів про проведення сімейних свят і обрядів у своєму населеному пункті.8. Транспорт і засоби пересування (6 годин).

Транспортні артерії (сухопутні, водні) й засоби пересування.

Найдавніші шляхи: Муравський, Соляний, Ізюмський, Кальміуський, Чумацький та ін.

Стародавні засоби пересування. Види традиційного транспорту.Практичні заняття. Збирання матеріалів про традиційні засоби пересування свого міста (села, району) - фотографій, малюнків, записів про їх призначення, використання, технологію виготовлення та місцевих назв.

9. Поселення та житло (20 годин).

Типи традиційних поселень. Малодвірні поселення (хутори, зимівники, двори).

Селянська садиба, її частини (подвір’я, сад, город). Забудова подвір’я.

Житловий будинок, його архітектурно-конструктивні елементи, декоративне оздоблення. Планування житла в XIX — на початку XX ст., зміни в наш час. Піч, її розміри, конструкція. Інтер’єр житлових приміщень у минулому і сьогодні. Господарські будівлі: хлів, комора, стайня, саж, курник, стодола, шпіхлір, клуня, возівня тощо. Льох. Млини (водяні, вітряні). Культові споруди. Малі архітектурні форми.Практичні заняття. Складання планів поселення, окремих садиб, будівель. Опитування старожилів про історію поселення. Опис і фотографування будівель та інтер’єрів. Виготовлення макетів поселень і будівель для шкільного музею.

10. Одяг (18 годин).

Жіночий і дівочий одяг. Українська сорочка. Плечовий одяг (свита, кептар, корсетка, кофта, кожушок, сердак, камізелька, кунтуш, жупан тощо). Поясний одяг (запаска, плахта, спідниця). Декоративне оздоблення убрання. Пояси, Дівочі зачіски, зачіски заміжніх жінок. Вбрання голови (стрічки, віночки, хустки, очіпки, рантухи, намітки, перемітки та ін.); Прикраси. Взуття, Відмінності між буденним і святковим одягом.

Чоловічий одяг. Сорочка. Плечовий, одяг (свита, сіряк, кептар, кожух, кобеняк, кирея, гуня, чумарка, жупан, опанча тощо). Поясний одяг (штани, гачі, ногавиці, шаровари та ін.). Пояси. Зачіски. Головні убори.

Взуття. Різниця між повсякденним і святковим чоловічим одягом. Своєрідність костюмів різних етнографічних районів України. Зміни одягу протягом XX ст. Елементи народних традицій в сучасному одязі.Практичні заняття. Вивчення традиційного одягу населення рідного краю. Виготовлення викройок, фотографування, копіювання орнаментів. Пошук старовинних фотографій із зображенням земляків у традиційних костюмах. Збирання колекції одягу, взуття, головних уборів, прикрас для шкільного музею.

11. Туристсько-спортивна підготовка ( 36 години).

Організація і проведення туристських походів, експедицій, екскурсій. Правила і вимоги техніки безпеки на маршрутах. Туристське спорядження, його використання, зберігання, ремонт. Привали і ночівлі на маршруті. Харчування у поході. Надання першої долікарської допомоги. Елементи топографії та орієнтування на місцевості (орієнтування за природними ознаками, компасом, картою; схеми і топографічні карти місцевості; умовні позначення; окомірна топографічна зйомка простих полігонів та лінійних маршрутів). Техніка руху групи на маршруті. Забезпечення безпеки.Практичні заняття: тренування з орієнтування на місцевості по карті та компасу, визначення азимутів та віддалей, складання кроків, окомірна топографічна зйомка найпростіших полігонів, проведення тренувальних одноденних походів.

12. Загальна фізична підготовка (23 години).

Вимоги до фізичного стану юних мандрівників. Необхідні фізичні та морально-вольові якості юного мандрівника. Загальна та спеціальна фізична підготовка туриста як фактори попередження і профілактики захворювань, травм, нещасних випадків, аварій.Практичні заняття. Демонстрація вправ загальної і спеціальної фізичної підготовки. Медичний огляд у лікаря.

13. Підготовка до літнього залікового походу (35 годин).

Джерела та методика етнографічних досліджень. Наукова підготовка і матеріальне забезпечення походу. Джерела етнографічних досліджень: речовий музейний матеріал, архівні письмові джерела, польова робота. Основні види польової роботи: особисті спостереження, опитування населення, опис предметів, фотографування, зарисовки, копіювання, збирання етнографічної колекції.Практичні заняття. Відвідування бібліотек, краєзнавчого, історичного музею, вивчення літератури, письмових джерел, які характеризують географію, історію та етнографію, культуру та побут населеного району, де проводитиметься похід. Визначення теми, завдань, розробка маршруту. Складання запитальників, анкет. Підготовка польових щоденників. Набуття навичок фіксування етнографічних матеріалів: фотографування, складання планів, малювання.

14. Заліковий похід.
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Вихованці мають знати:

 • основні поняття етнографічної науки; питання формування української народності та нації; історико-етнографічні райони та етнографічні групи українського народу;

 • характеристики основних видів господарської діяльності, промислів і ремесел, традиційних засобів пересування, поселення та житла різних регіонів України.


Вихованці мають вміти:

 • визначати пам’ятки народної культури рідного краю; працювати з письмовими, документальними джерелами та археологічними пам’ятками в архіві та музеї;

 • визначати етнічний склад населення своєї області, району, міста, села;

 • проводити регіональне обстеження, визначати належність свого міста, села до певного історико-етнографічного району;

 • охарактеризувати основні види господарської діяльності, промисли і ремесла, традиційні засоби пересування, поселення та житла свого регіону;

Основний рівень, другий рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
п/п


Назва теми

Кількість годин

всього

теоретичні заняття

практичні заняття

1

Вступне заняття, інструктаж з техніки безпеки

4

4
2

Складання звіту про літній заліковий похід

2

2
3

Народний одяг

12

4

8

4

Народна кулінарія

10

2

8

5

Сільська община та сімейний побут

16

4

12

6

Усна народна творчість

14

4

10

7

Народне образотворче мистецтво

10

2

8

8

Народні знання

16

4

12

9

Народні промисли і ремесла

12

4

8

10

Релігійні вірування

12

4

8

11

Загальна фізична підготовка

24

6

18

12

Гігієна туриста

10

6

4

13

Народна медицина

10

2

8

14

Основи техніки пішохідного туризму

14

2

12

15

Топоніміка

6

2

4

16

Культура та побут інших народів України

10

2

8

17

Підготовка до проведення етнографічної експедиції

14

6

8

18

Етнографічна експедиція


19

Підсумки етнографічної експедиції. Створення виставочної експозиції

20

6

14
Всього

216

66

150


ЗМІСТ ПРОГРАМИ
1. Вступне заняття (4 години)

Підбивання підсумків літнього залікового походу.

Завдання гуртка на навчальний рік. Складання плану роботи. Інструктаж з техніки безпеки.
2. Складання звіту про літній заліковий похід (2 години)

Систематизація і класифікація матеріалів, зібраних під час походу.

Вимоги до складання звіту про похід.

Практичні заняття. Складання звіту про експедицій. Обробка зібраних матеріалів. Виготовлення наочних посібників для музею або кабінету народознавства. Організація виставки етнографічних матеріалів.

3. Народний одяг (12 годин)

Верхній та натільний одяг. Головні убори. Взуття. Прикраси. Вплив географічного середовища та господарської діяльності народу на тип одягу та його тканину.

Своєрідність традиційного костюму різних історико-етнографічних районів України. Загальні риси в народному одязі східних слов'ян. Використання старовинних елементів, народних традицій у крої та прикрасах сучасного одягу.

Практичні заняття. Вивчення одягу населення свого села, району, області. Групування одягу за видами. Виділення комплексів одягу. Фіксація елементів одягу: викройка, фотографування, копіювання.

Збирання матеріалів про старовинний одяг, прикраси, обряди, пов'язані з народним одягом та його виготовленням.4. Народна кулінарія (10 годин)

Традиційні страви української народної кулінарії, обрядове значення їжі, ритуальні страви.Практичні заняття. Збирання рецептів традиційних українських страв минулого та сьогодення, найпоширеніших у своєму районі, місті, селі. Запис обрядових дій під час приготування та споживання ритуальних страв, відомостей про обрядове значення їжі. Приготування українських страв у польових умовах.

5. Сільська община та сімейний побут (16 годин)

Залишки сільської общини: самоврядування, судове право, форми колективної взаємодопомоги.

Релігійний світогляд стародавніх слов'ян. Утвердження християнства в Україні. Пережитки дохристиянських уявлень у свідомості людей.

Цикли календарних свят і обрядів (зимові, весняні, літні, осінні), магічні обряди, пісні (веснянки, маївки, гаївки) та ігри.

Давні типи і форми сім'ї в Україні, її соціальні функції. Сімейні відносини. Сімейні обряди та звичаї: весільний, родинний, похоронний, поминальний.

Локальні звичаї в різних географічно-етнографічних районах України.Практичні заняття. Бесіди зі старожилами про стародавній уклад суспільного та сімейного побуту. Вивчення архівних матеріалів та літератури сучасного громадського життя. Збирання матеріалів про проведення календарних, сімейних свят і обрядів, що побутували в минулому і поширені в рідному краї сьогодні. Записи ходу проведення свят; художнього, музичного та поетичного оформлень (пісень, прислів'їв, термінології, фото, малюнків, обрядових дій). Виявлення спільних і відмінних рис у святкуванні календарних і сімейних свят у своєму місті (селі, області) та сусідніх районах.

6. Усна народна творчість (14 годин)

Визначення поняття "фольклор". Характерні особливості фольклору. Відображення в творах фольклору історичних подій, явищ суспільного життя, сімейних відносин і духовної діяльності людини. Жанри українського фольклору: казки, легенди, оповідання, балади, думи, героїчний епос, народна драма, вертеп тощо,Практичні заняття. Запис творів усної народної творчості: прислів'їв, казок, загадок, легенд, народних пісень рідного краю. Систематизація, вивчення та оформлення зібраних матеріалів. Відтворення різних видів календарно-обрядового фольклору. Проведення вечорів-зустрічей з майстрами народної творчості.

7. Народне образотворче мистецтво (10 годин)

Основні напрямки народного образотворчого мистецтва: пластичний (архітектурна та побутова пластика, різьблення по дереву, художня обробка шкіри, металу, кісток, народна скульптура); живописний та графічний (декоративні розписи, вишивки та ін.); архітектурний (пропорції народної архітектури).

Глибокі історичні корені різних видів народного образотворчого мистецтва.

Загальні риси народного образотворчого мистецтва росіян, білорусів та інших слов'янських народів.

Локальні особливості українського народного мистецтва історико-етнографічних районів України.

Зв'язок народного образотворчого мистецтва з уснопоетичною творчістю.Практичні заняття. Ознайомлення зі зразками художніх промислів і ремесел, декоративно-прикладного мистецтва в краєзнавчому, етнографічному музеях, майстернях народних умільців. Збирання матеріалів про розвиток художніх промислів і ремесел у XIX - на початку XX ст. і про їх сучасний стан (фотографій, малюнків, знарядь праці та художніх виробів, відомостей про поширення художніх ремесел, локальних особливостей орнаментики, її смислове значення і місцеву термінологію; функціональне призначення декоративних предметів тощо). Виявлення характерних рис народної творчості свого міста (району, села, області).

8. Народні знання (16 годин)

Відображення в народних знаннях особливостей навколишнього середовища, господарської діяльності українців, рівня їх культурного розвитку, міжетнічних відносин з іншими народами.

Астрономічні знання. Метеорологічні знання та народна метеорологічна термінологія, методи визначення погоди. Народний календар.

Медичні та ветеринарські знання.

Народна етика та мораль. Народна педагогіка.

Використання народних знань у сучасних наукових галузях.Практичні заняття. Збирання матеріалу про народні прикмети, на основі якого старожили визначали зміни погоди, а також про народні методи лікування. Проведення одно-, дводенних походів по рідному краю з метою виявлення лікарських рослин, вивчення народних прикмет.

9. Народні промисли і ремесла (12 годин)

Ковальство, гутництво, ткацтво та килимарство.

Обробка шкіри: кушнірство, чинбарство, шевство, лимарство. Лісові промисли: вуглярство, смолярство, вигонка дьогтю. Деревообробні промисли: бондарство, токарство, стельмашество, гребінництво, ложкарство, різьбярство. Плетіння з кори, лози, соломи.

Гончарство. Традиційні керамічні вироби: будівельні матеріали, кахлі, посуд, дитячі іграшки. Писанкарство. Українська вишивка. Матеріал і техніка вишивання: низь, занизування, гладь, хрестик, мережка набирування та ін. Орнаментальні мотиви та їх символіка.Практичні заняття. Екскурсія на виставку творів декоративно-ужиткового мистецтва. Зустріч з народними майстрами. Збирання виробів для шкільного музею, їх опис, зарисовка, фотографування. Копіювання орнаментів.

10. Релігійні вірування (12 годин)

Міфи наших предків. Сонцепоклоніння давніх українців. Очищальна сила вогню. Мати сира земля. Вода і її культ у древніх слов’ян. Деревопоклоніння. Легендарні квітки: папороть, євшан-зілля, розрив-трава, любисток, барвінок, рута, м’ята, лобода, терлич, розмай-зілля, рожа, братки. Культ хліба в українців. Тотемізм: коза — символ урожаю; вовк — символ швидкості; ведмідь — символ недотепи; заєць — символ боягузтва; тур —символ сили, відваги та мужності; собака — символ вірності; вівця — символ невинності; зозуля — символ суму та вдівства; чайка — символ материнського побивання за дітьми; голуби — символ щирої любові; яструб — символ хижацтва; ластівка — символ весни; сокіл — символ хоробрості; чорногуз — символ праці.

Головні дохристиянські боги Київської Русі: Сварог, Перун, Даждьбог, Хоре, Велес, Стрибог, Симарегл, Мокоша, Лада й Ладо, Лель, Ярило, Купайло, Див, Тур, Ріді, Рожаниця, Троян, Доля, Переплут, Марена.

Українська демонологія. Домовик — бог домового вогнища, охоронитель родини. Піч — родинний вівтар, де знаходяться боги родинного вогнища. Поріг — границя хата. Водяники, болотяники, очеретники, криничники, лісовики, гайовики, польовики, русалки, мавки, перелесник.

Сили природи та дохристиянські божества у творах українського фольклору.

Прийняття християнства та його вплив на народний світогляд. Поєднання дохристиянської віри з християнством, старих свят та обрядів з новими.Практичні заняття. Збирання і вивчення міфів, легенд, переказів та інших фольклорних творів, що відображають релігійні вірування.

11. Загальна фізична підготовка (24 години)

Вимоги до фізичного стану юних мандрівників. Необхідні фізичні та морально-вольові якості юного мандрівника. Загальна та спеціальна фізична підготовка туриста як фактори попередження і профілактики захворювань, травм, нещасних випадків, аварій.Практичні заняття. Демонстрація вправ загальної і спеціальної фізичної підготовки. Медичний огляд у лікаря.

12. Гігієна туриста (10 годин)

Правила особистої гігієни (догляд за шкірою, зубами, чистота ніг тощо). Гігієна одягу та взуття (правильний вибір взуття та одягу). Гігієна харчування та водно-солевий режим. Профілактика захворювань і травмувань під час подорожі. Запобігання простудним захворюванням і відмороженням. Допомога при травмах і захворюваннях, що виникли через неправильні дії туристів (опіки, рани ріжучими та колючими предметами, отруєння). Потертості, мозолі тощо. Переломи та їх види, вивихи, розтяги, струс мозку, удари голови, грудей, живота. Допомога при травмах і захворюваннях, що виникли внаслідок несприятливих умов. Рани, нанесені дикими тваринами, укуси отруйних змій, комах, лісових кліщів. Отруєння та опіки отруйними дикоростучими рослинами. Долікарська допомога при гострих захворюваннях черевини (гострив живіт). Простудні захворювання. Лікування в польових умовах. Похідна аптечка.Практичні заняття. Накладання пов’язок, шин при різних типах переломів, вивихів, розтягів, ударів тощо. Вивчення ознак і причин різних захворювань. Виготовлення нош. Способи транспортування потерпілого та ін.

13. Народна медицина (10 годин)

Лікарські рослини та їх використання в народній медицині. Охорона природи. Надання першої медичної допомоги народними засобами.Практичні заняття. Записи старовинних рецептів лікувальних зборів, чаїв.

14. Основи техніки пішохідного туризму ( 14 годин)

Техніка руху і подолання природних перешкод у різних умовах. Принципи економії сил, раціональності руху і способу подолання перешкод, забезпечення небезпеки учасників походу, рух по стежках, рух по трав’янистих схилах, рух через лісову хащу, рух через болото, подолання водних перешкод.Практичні заняття. Набуття навичок подолання простих перешкод: через болото по купинах; канави, струмка, рову за допомогою жердини.

15. Топоніміка (6 годин)

Визначення терміну "топоніміка". Фактори, які впливають на створення топонімів. Принципи фіксації топонімів.Практичні заняття. Запис, вивчення та фотографування топонімів.

16. Культура та побут інших народів України (10 годин)

Основні галузі господарської діяльності. Домашні промисли та ремесла. Транспорт і засоби пересування. Особливості традиційного житла різних народів України. Комплекси традиційного одягу різних народів України. Особливості кулінарії в різних народів.

Традиційні свята, звичаї, обряди. Раціональні народні знання.

Традиційні сімейні звичаї та обряди. Нові риси в сучасному сімейному побуті різних народів України.Практичні заняття. Складання карти етнографічних пам'яток свого села, району, міста. Збирання колекцій традиційних знарядь праці, одягу, керамічного та дерев'яного посуду, декоративних тканин, документальних матеріалів, які відображують риси традиційно-побутової культури свого народу. Виготовлення макетів: знарядь праці, поселень, житла та ін. Записи творів усної народної творчості. Проведення вікторин, конкурсів на краще знання матеріальної та духовної культури свого народу та його історії.

17. Підготовка до проведення етнографічної експедиції (14 годин)

Програма пошукової роботи: тема та завдання. Розробка маршруту експедиції. Перелік етнографічних матеріалів, необхідних для збирання.

Розподіл обов'язків між учасниками експедиції. Матеріальне забезпечення пошукової роботи.

Практичні заняття. Складання анкет, запитальників із переліком проблем, які потрібно вивчити під час польової роботи. Закріплення навичок фіксації речових матеріалів: графічних прийомів, фото- та кінозйомки, зйомки планів поселень і житла; складання польової документації.

18. Етнографічна експедиція

19. Підсумки етнографічної експедиції, створення виставочної експозиції (20 годин)

Підсумки літньої етнографічної експедиції. Складання звіту. Оформлення виставки.Практичні заняття. Обробка матеріалів, зібраних під час експедиції. Систематизація графічних та фотоматеріалів. Виготовлення наочних посібників. Робота зі створення виставочної експозиції: розробка тематичної структури і визначення основного змісту експозиції; вивчення і добір матеріалів; виготовлення обладнання, текстового, допоміжного матеріалу, монтаж експозиції.
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Вихованці мають знати:

 • особливості традиційного одягу та народної кулінарії різних історико-етнографічних районів України;

 • характерні особливості сімейного побуту, фольклору та народного образотворчого мистецтва України;

 • основи народних знань (астрономічних, метеорологічних, медичних тощо);

 • основні поняття з топоніміки;

 • особливості культури та побуту інших народів України;

 • основні вимоги, методику збирання та обробки етнографічних і фольклорних матеріалів, створення музейної експозиції.


Вихованці мають вміти:

 • виявляти риси традиційно-побутової культури, які свідчать про етнічну своєрідність українців, про локальні особливості населення свого району;

 • складати етнографічну карту населеного пункту;

 • схарактеризувати основні топологічні ознаки житла, його загально-національні риси та локальну специфіку одягу, засоби пересування, промисли і ремесла тощо;

 • виявляти характерні риси народної творчості свого району;

 • використовувати народні знання з астрономії, метеорології, медицини тощо;

 • записувати географічні назви (топоніми), назви народів і етнічних груп (етноніми) тощо;

 • збирати, обробляти та вивчати етнографічні та фольклорні матеріали;

 • створювати виставочні експозиції.


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Антонович Є.А., Захарчук-Чугай Р.В., Станкевич М.Є. Декоративно-прикладне мистецтво. - Львів, 1992.

 2. Артюх Л.Ф. Українська народна кулінарія. - К., 1977.

 3. Багринець В. Початок нашого роду // Дзвін. – 1992. - №1-2.

 4. Баран В.Д., Козак Д.Н., Терпиловський Р.В. Походження слов'ян. - К., 1991.

 5. Болтарович З.Є. Народна медицина українців. - К., 1990.

 6. Борисенко В.К. Весільні звичаї та обряди на Україні. - К., 1988.

 7. Булашов Г.О. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. - К.: Довіра, 1992.

 8. Воропай О. Звичаї нашого народу. - К.: Оберіг , 1993.

 9. Грушевський М. Історія України-Руси. - К., 1991.

 10. Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть. – К., 1991.

 11. Глушко М. Традиційний транспорт українців // Рад. школа. - 1990. - № 7. - С. 32-38.

 12. Гуцульщина: Історико-етнографічні дослідження / За ред. Ю.Г. Гошка. - К., 1987.

 13. Данілевський Г. Чумаки: Художньо-документальний нарис. - К., 1992.

 14. Данилюк А.Г. Українська хата. - К., 1991.

 15. Дмитренко М.К. Уроки з народознавства. - К., 1995

 16. Заставний Ф.Д. Українські етнічні землі. - Львів, 1993,

 17. Захарчук-Чугай Р.В. Українська народна вишиванка: Західні області УРСР. - К., 1988.

 18. Етнографія Києва і Київщини: Традиції і сучасність. - К., 1986.

 19. Історія української культури / За ред. І.Крип'якевича. - К.: Либідь, 1994.

 20. Кара-Васильєва Т.В. Полтавська народна вишиванка. - К., 1983.

 21. Культура і побут населення України / За ред. В.І.Наулка. - К.: Либідь, 1993.

 22. Лозко Г.С. Українське народознавство. - К.: Зодіак-ЕКО, 1995.

 23. Макарчук С.А., Гошко Ю.Г., Кирчів Р.Ф. Етнографія України. - Львів: Світ, 1994.

 24. Матейко К.І. Український народний одяг. - К., 1977.

 25. Мацейків Т.І., Якименко Н.Д. Шляхи організації фольклорно-пошукової роботи учнів: Метод. рекомендації. - К., 1990.

 26. Митрополит Іларіон. Дохристиянські вірування українського народу. - К., 1992.

 27. Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу: Ескіз української міфології. - К., 1992.

 28. Общественный семейный быт и духовная культура населения Полесья. - Минск, 1987.

 29. Павлюк С.П. Традиційне хліборобство України: Агротехнічний аспект. - К., І991.

 30. Прислів'я та приказки. Природа. Господарська діяльність людини. - К., 1993.

 31. Сергійчук В. Доля української символіки. – К., 1990.

 32. Скуратівський В. Покуть. - К.: Довіра, 1992.

 33. Скуратівський В. Місяцелік. - К., 1993.

 34. Українці: народні вірування, повір’я, демонологія. – К., 1991.

 35. Щербачов В. Секрети здоров’я і сили . – К.: Здоров’я, 1990.

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка