Пояснювальна записка Метою спеціалізації є підвищення рівня практичної підготовки випускників вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти III-IV рівнів акредитації, медичних факультетів університетів
Скачати 339.91 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації14.04.2016
Розмір339.91 Kb.
1   2
Загальні знання

Згідно з вимогами фаху лікар-терапевт повинен знати та вміти:

 • основи законодавства про охорону здоров'я;

 • директивні документи, що визначають діяльність закладів охорони здоров'я та питання організації терапевтичної допомоги в Україні;

 • організацію роботи лікарняно-поліклінічних закладів;

 • організацію роботи швидкої та невідкладної допомоги дорослому населенню;

 • основи лікарського контролю, медико-соціальної експертизи.

 • організацію диспансерного нагляду;

 • протиепідемічні заходи при виникненні осередку інфекції;

 • принципи дієтотерапії, фізіотерапії та лікувальної фізкультури;

 • показання та протипоказання до санаторно-курортного лікування;

 • форми і методи санітарно-просвітньої роботи;

 • брати активну участь у поширенні медичних знань серед населення;

 • вміти узагальнювати науково-практичну літературу;

 • знати сучасну літературу за фахом.
Загальні навики

 • оцінити тяжкість стану хворого;

 • застосувати об'єктивні методи обстеження;

 • визначити необхідність проведення спеціальних методів обстеження;

 • визначити показання для госпіталізації та організувати її;

 • встановити клінічний діагноз, план і тактику ведення хворого;

 • оформити медичну документацію, що передбачена законодавством про охорону здоров'я.


Спеціальні знання та уміння.

Лікар-терапевт повинен знати профілактику, діагностику, клініку і провести необхідне лікування таких захворювань:

Захворювання системи кровообігу: артеріальні гіпертензії; ішемічна хвороба серця; захворювання міокарда; захворювання ендокарда; захворювання перикарда; вроджені і набуті вади серця; порушення ритму серця і провідності; недостатність кровообігу.

Захворювання органів дихання: бронхіти; гнійні захворювання легень; бронхіальна астма; емфізема легень; пневмонії; рак легень; тромбоемболія легеневої артерії; легеневе серце; дихальна недостатність; пневмоконіози; грибкові та паразитарні захворювання легень; туберкульоз легень; захворювання плеври; особливості клініки, діагностики і лікування людей старечого і літнього віку, підлітків.

Захворювання системи травлення: захворювання стравоходу; гастрити; функціональні захворювання шлунка; виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки; рак шлунка; захворювання оперованого шлунка; ентерити; захворювання товстої кишки; панкреатити; рак підшлункової залози; захворювання жовчних шляхів; холецистити; жовчнокам’яна хвороба; пухлини жовчного міхура та жовчних шляхів; гепатити; цирози печінки; печінкова недостатність; диференційна діагностика при гепатомегалії; диференціальна діагностика при асциті; диференційна діагностика при «гострому животі»; особливості клініки, діагностики та лікування захворювань системи травлення у підлітків, людей літнього і старечого віку.

Захворювання нирок: гломерулонефрит; пієлонефрит; нефротичний синдром; амілоїдоз нирок; диференціальна діагностика при протеїнурії та патологічному сечовому осаді; гостра і хронічна ниркова недостатність; нирковокам'яна хвороба; радіаційні і токсичні ураження нирок; особливості клініки, діагностики і лікування захворювань нирок у підлітків, людей літнього і старечого віку.

Хвороби системи крові: анемії; гемобластози; еритремія; мієломна хвороба; геморагічні діатези; синдром дисемінованого внутрішньосудинного зсідання крові; лімфогранулематоз; лімфоми та лімфаденопатія; агранулоцитоз; променева хвороба.

Хвороби ендокринної системи та обміну речовин: цукровий діабет; хвороби щитовидної залози; хвороби гіпофіза та гіпоталамуса; хвороба Аддісона; феохромоцитома; ожиріння; диференціальна діагностика ендокринних ком; особливості клініки, діагностики та лікування захворювань ендокринної системи та обміну речовин у підлітків, людей літнього і


старечого віку.

Ревматичні хвороби, алергози: ревматична лихоманка; захворювання суглобів; дифузні захворювання сполучної тканини; диференційна діагностика, при дифузних захворюваннях сполучної тканини; протизапальна і імуносупресивна терапія; системні васкуліти; алергози; анафілактичний шок; специфічна гіпрсенсибілізація та кортикостероїдна терапія; медикаментозна хвороба.

Гарячкові стани та інфекційні захворювання: бактеріальний сепсис; диференційна діагностика при гарячці, висипі, лімфаденопатії, гепатоспленомегалія; діагностика гострих кишкових інфекцій; синдром набутого імунодефіциту (СНІД).

Невідкладні стани: гостра серцева недостатність; гостра судинна недостатність; гіпертонічні кризи; гострі порушення ритму серця та провідності; стенокардія та інфаркт міокарда; біль в ділянці серця; кардіогенний шок; гостра дихальна недостатність; астматичний статус при бронхіальній астмі; спонтанний пневмоторакс; легенева кровотеча; тромбоемболія легеневої артерії; анафілактичний шок;

Диференціальна діагностика «гострого живота»: кровотеча з органів травлення; печінкова кома; гостра ниркова недостатність; гостра недостатність наднирників; тиреотоксичний криз; діабетичні коми; алкогольна кома; гострі отруєння; гострі променеві та радіаційні ураження;

Поліклініка: організація амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню дільниці; організація роботи дільничного терапевта; принципи реабілітації хворих та інвалідів; санаторно-курортний відбір в поліклініці.

Окремі питання: лікувально-діагностична робота; оформлення медичної документації; первинна, вторинна профілактика захворювань внутрішніх органів; використання фізичних факторів при амбулаторному лікуванні хворих (електро-світлове лікування, бальнеотерапія, мінеральні води та ін.); облік захворюваності та аналіз діяльності лікаря; пропаганда санітарно-гігієнічних знань та здорового способу життя.

Перелік практичних навичок

Назва маніпуляції

Ступінь

оволодінняМетоди фізичного обстеження хворих.

+++

Запис та оцінка електрокардіограми.

+++

Оцінка фонокардіограми та ехокардіограми.

++

Проведення функціональних тестів для оцінки кінцевого кровообігу (велоергометрії)

++

Клінічна оцінка даних рентгенологічного дослідження органів грудної порожнини.

++

Клінічна оцінка даних рентгенологічного дослідження органів травлення.

++

Показання та підготовка хворого до бронхоскопії та бронхографії.

+

Техніка проведення пункції плеври, показання.

+++

Туберкулінові проби та їх клінічна оцінка.

+

Показання та техніка трахеотомії.

+

Ендотрахеальні та ендобронхіальні вливання.

+

Визначення показників функції зовнішнього дихання (пневмотахометрія, спірометрія, пікфлуометрія).

++

Штучне дихання.

+++

Техніка промивання шлунка.

+++

Показання до парацентезу, техніка проведення.

+++

Техніка фракційного дуодентального зондування та клінічна оцінка результатів.

+++

Показання до проведення езофагогастродуоденофіброскопії та оцінка її результатів.

++

Клінічні можливості ректороманоскопії.

++

Клінічна оцінка скенограм та ультразвукового дослідження печінки.

+++

Клінічна оцінка загального аналізу сечі.

+++

Проведення та клінічна оцінка проб Зимницкого, Нечипоренка, Амбурже.

+++

Рентгенологічне дослідження нирок (екскреторна урографія, пієлографія).

++

Оцінка загальноклінічного аналізу крові.

+++

Клінічна оцінка коагулограми.

+++

Визначення груп крові та резус-фактора.

+++

Оцінка тестів на виявлення цукрового діабету.

+++

Клінічна оцінка біохімічних печінкових тестів.

+++

Клінічна оцінка результатів комплексного біохімічного дослідження у хворих на серцево-судинні захворювання.

+++

Клінічна оцінка результатів біохімічного дослідження функціонального стану нирок.

+++

Правила та техніка переливання крові та препаратів крові, кровозамінників.

+++

Техніка проведення новокаїнових блокад.

++

Показання та техніка кровопускань.

++

Тимчасова зупинка кровотеч.

+++

Техніка закритого масажу серця.

+++

Підшкірні, внутрішньом’язеві та внутрішньовенні вливання.

+++

Накладання пов’язок на рану.

+++

Катетеризація сечового міхура.

+++

Примітка:

+ - ознайомлення (1-й рівень); ++ - уміння застосовувати набуті знання і навички при курації хворих, виконувати певні маніпуляції (2-й рівень); +++ - уміння самостійно застосовувати набуті знання та навички в обстеженні, діагностиці і лікуванні хворих (3-й рівень).СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Накази Міністерства охорони здоров’я України, стандарти і протоколи діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів.

 1. Амосова Е.Н. Клиническая кардиология. - Киев: Здоров'я, 2002. - Т. 2. - 989 с.

 2. Диагностика и лечение гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, пищевода Баррета и предупреждение рака пищевода в вопросах и ответах гастроентеролога врачу общей практики и пациенту. 2-е издание. Монография. – Луганск: ОАО “ЛОТ”, 2004. – 170 с.

 3. Внутрішні хвороби. / За ред. проф. Глушка Л.В. в 2-х т., Івано-Франківськ, 2004.

 4. Дзяк Г.В., Василенко А.М., Перцева Т.О. Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб: Підручник.- Дніпропетровськ: Пороги, 2002.

 5. Дядык А.И., Багрий А.Э. Хроническая сердечная недостаточность в современной клинической практике.- Донецк: КП „ Регион”, 2005.- 549 с.

 6. Ішемічна хвороба серця – стенокардія: навчальний посібник / Під ред. проф. О.І. Дядика. - Донецьк: КП Регіон, 2005.-132 с.

 7. Клінічна пульмонологія / За ред. І.І. Сахарчука. – К.: Книга плюс, 2003.-368 с.

 8. Коломоєць М.Ю., Хухліна О.С. Професійні хвороби, 2004р.

 9. Лікування артеріальної гіпертензії в особливих клінічних ситуаціях / За ред. В.М. Коваленка, Є.П. Свіщенко та ін. - Кам’янець-Подільський: ПП. Мошак М.І., 2005.-504 с.

 10. Лікування гострого інфаркту міокарда у пацієнтів з елевацією сегменту SТ // Метод, рекомендації Європейського кардіологічного товариства. - 2003.

 11. Лікування гострого коронарного синдрому без стійкого підйому сегменту SТ на ЕКГ // Рекомендації Європейського товариства кардіологів. - 2002.

 12. Москаленко В.Ф., Рощін Г.Г., Анкін Л. М. та ін. Протоколи з надання екстреної медичної допомоги в разі невідкладних станів / - Київ, 2001 .-111с.

 13. Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб / За ред. Г.В. Дзяка. - Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2004. - 517с.

 14. Нейко Є.М. та ін. Хронічний пієлонефрит: клініко-патогенетичні аспекти діагностики та лікування / Є.М. Нейко, Д.П. Соломчак, А.Г. Шевчук. – Івано-Франківськ, 2004 – 144с.

 15. Нейко Є.М. та ін. Аритмії серця: монографія / Є.М. Нейко, І.Г. Купновицька, І.П. Вакалюк. – Івано-Франківськ: Місто-НВ, 2004. – 144с.

 16. Нейко Є.М. та ін. Медицина катастроф. Базові схеми лікування невідкладних станів: навч. посібник / Є.М. Нейко, О.В. Волошинський, І.І. Тітов. – Івано-Франківськ. 2003 – 170с.

 17. Нетяженко В.З. «Класифікації внутрішніх хвороб», Київ.- 2005.- 456 с.

 18. Обструктивные заболевания легких: образовательная программа для врачей / Ю.И. Фещенко, Л.А. Яшина, А.М. Полянская, А.Н. Туманов. - Київ, 2004.

 19. Передерий В.Г. Язвенная болезнь: прошлое, настоящее, будущее. — Київ, 2004. -256 с.

 20. Передерій В. Г., Ткач СМ. Заболевания поджелудочной железы. - К., 2001.

 21. Посібник з ендокринології: Навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / П.М. Боднар, Ю.І. Комісаренко, Г.П. Михальчишин, В.Є. Мілер’ян, О.М. Приступюк; За ред.: П.М. Боднара, С.Д. Максименка. – К.: Здоров’я, 2004. – 181 с. – Бібліогр.: с. 179.

 22. Принципи ведення хворих з фібриляцією та тріпотінням передсердь. Рекомендації Асоціації кардіологів України. - 2005. - 46 с

 23. Свіщенко Є.П., Багрій А.Е., Єна Л.М. та ін. Рекомендації Української Асоціації кардіологів з профілактики та лікування артеріальної гіпертензії : Посібник до Нац. програми профілактики і лікування артеріальної гіпертензії.-К., 2004.-80 с.

 24. Стародуб Є.М. і співавт. Алгоритм діагностики і лікування захворювань органів травлення. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. – 164 с.

 25. Сучасні класифікації та стандарти лікування розповсюджених захворювань внутрішніх органів / За ред. д-ра мед. наук, проф. Ю.М.Мостового. -Вид. сьоме, доп. і перероб. - Вінниця: ДП ДКФ, 2005. -480 с.
1   2


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка