Пояснювальна записка Програма розроблена на основі навчальної дисципліни «Спортивна фізіологія». Організаційні форми контролю: фахове випробування зі спеціальності «Спорт» (Фізіологія спорту) у формі усної
Скачати 57.46 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір57.46 Kb.Пояснювальна записка

Програма розроблена на основі навчальної дисципліни «Спортивна фізіологія».

Організаційні форми контролю: фахове випробування зі спеціальності «Спорт» (Фізіологія спорту) у формі усної відповіді на питання екзаменаційних білетів та відповіді на додаткові запитання викладачів кафедри.
ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Тема 1. Фізіологічні основи адаптації організму до фізичних навантажень

Адаптація як загально-біологічна властивість організму людини. Механізми адаптації до фізичного тренування. Загальний адаптаційний синдром (за Гансом Сельє) та особливості його прояву за умов фізичного тренування. Адаптація киснево-транспортної системи при розвитку витривалості. Адаптація м’язового апарату при силовій підготовці. Види гіпертрофії скелетних м'язів. Адаптаційні зміни у м’язах спортсменів, які займаються швидкісно-силовими вправами та вправами на витривалість. Фізіологічні механізми адаптації серцево-судинної системи до фізичних навантажень.


Тема 2. Фізіологічна характеристика тренованості та резервних можливостей організму

Фізіологічна характеристика впливу занять фізичними вправами на здоров’я та працездатність людини. Тренованість як стан організму. Основні функціональні ефекти спортивного та оздоровчого тренування. Функціональні резерви організму. Види та розподіл резервів («ешелони» мобілізації). Фізіологічні показники тренованості у стані спокою та за стандартних не максимальних навантажень.


Тема 3. Фізіологічна характеристика фізичних вправ та рухових якостей

Основи фізіологічної класифікації фізичних вправ. Фізіологічні основи регуляції рухової діяльності спортсменів. Фізіологічні основи формування рухових навичок. Фізіологічна характеристика циклічних вправ різної потужності. Феномен статичних зусиль (феномен Ліндгарда). Фізіологічні основи прояву м’язової сили. Фізіологічні механізми прояву витривалості у спорті. Фізіологічні основи прояву швидкісних спроможностей спортсмена. Фізіологічна характеристика координаційних спроможностей спортсменів.


Тема 4. Фізіологічна характеристика станів, що виникають під час фізичних навантажень

Фізіологічна характеристика розминки, її вплив на передстартовий стан і працездатність спортсменів. Фізіологічна характеристика передстартових станів, їх вплив на працездатність спортсменів. Фізіологічна характеристика процесу впрацьовування. Фізіологічні особливості стійкого стану під час фізичних навантажень. Фізіологічна характеристика прояву станів «мертвої точки» та «другого дихання» у спорті. Відновлення як фізіологічний процес. Закономірності відновлення організму спортсменів. Стомлення як фізіологічний стан спортсменів. Теорії та механізми розвитку стомлення під час спортивного і оздоровчого тренування.


Тема 5. Фізіологічний контроль та показники тренованості спортсменів

Види фізіологічного контролю в спортивному тренуванні. Особливості оперативного фізіологічного контролю у спорті, його значення. Фізіологічний поточний контроль у спорті. Особливості етапного фізіологічного контролю та поглиблених обстежень у спорті. Контроль і нормування фізичних навантажень за даними пульсометрії під час спортивного та оздоровчого тренування. Показник максимального споживання кисню і фактори, що його зумовлюють. Поріг анаеробного обміну (ПАНО), його фізіологічне значення та використання у практиці спорту.


Тема 5. Фізіологічні особливості прояву працездатності спортсменів

Фізична працездатність спортсменів, її види за механізмами енергозабезпечення. Загальні принципи оцінки фізичної працездатності у спортсменів. Фізіологічні механізми прояву та методи оцінки анаеробної фізичної працездатності. Сучасні методи визначення фізичної працездатності спортсменів. Використання біохімічних показників у процесі контролю за адаптацією організму до фізичних навантажень.


Тема 6. Фізіологічні особливості відбору в спорті

Фізіологічні основи спортивного відбору і орієнтації спортсменів. Композиційний склад м’язів та його врахування при відборі та орієнтації в спорті. Провідні морфофункціональні критерії відбору у видах спорту на витривалість. Провідні фізіологічні критерії відбору юних спортсменів у швидкісно-силових видах спорту.Тема 7. Онтогенез людини та особливості фізіологічного забезпечення рухової діяльності у різних вікових періодах

Вікова періодизація онтогенезу людини як основа організації рухової діяльності в різних вікових періодах. Основні етапи онтогенезу та особливості розвитку рухових якостей організму людини. Методи визначення біологічного віку у юних спортсменів та напрямки використання цього критерію у практиці спорту. Морфофункціональні особливості організму дітей періоду першого і другого дитинства, їх урахування в процесі занять фізичними вправами. Морфофункціональні особливості організму підлітків та їх урахування під час планування рухової діяльності. Морфофункціональні особливості організму зрілого та похилого віку та їх урахування під час організації рухової діяльності.


Тема 8. Клімато-географічні та екологічні фактори, що впливають на фізичну працездатність спортсменів

Фактори, що знижують рівень фізичної працездатності спортсменів. Фізіологічне обґрунтування спортивної підготовки в гірських умовах. Етапи адаптації до гірських умов та фізіологічні особливості реадаптації. Питний режим спортсмена. Особливості прояву рухових якостей жінок – спортсменок в різні фази менструального циклу та їх урахування в структурі тренувального процесу. Особливості фізичної працездатності жінок-спортсменок у різні фази менструального циклу. Значення у практиці спортивного тренування.


Критерії оцінювання знань абітурієнтів

10 – 12 б. (відмінно) – виставляється у тому випадку, коли абітурієнт правильно і повністю виявив всесторонні глибокі знання предмета, продемонстрував вміння аналізувати програмний матеріал і застосовувати його у конкретних ситуаціях, викладати матеріал грамотно, логічно, послідовно. Також абітурієнт знає терміни дисципліни, конкретні факти, методи, основні поняття, правила і принципи; інтерпретує словесний матеріал; слідує логіці викладеного матеріалу.

7 – 9 б. (добре) – виставляється у тому випадку, коли абітурієнт в основному правильно відповів на питання білету, виконав поставлені завдання, продемонстрував добрі знання предмета, показав здатність аналізувати програмний матеріал, вміння грамотно і логічно його викладати, але припустився поодиноких несуттєвих помилок.

4 – 6 б. (задовільно) – виявляється у тому випадку, коли абітурієнт в цілому продемонстрував знання окремих розділів психології, але не вміє аналізувати і творчо інтерпретувати засвоєний програмний матеріал, припустився окремих несуттєвих помилок.1 – 3 б. (незадовільно) – виявляється у тому випадку, коли абітурієнт припустився грубих помилок, продемонстрував незнання програмного матеріалу, не вирішив поставлені завдання.
Література

  1. Земцова І.І. Спортивна фізіологія / І.І. Земцова. К.: Олімпійська література, 2010.- 219 с.

  2. Спортивная физиология: Учебник для институтов физической культуры / Под ред . Я.М. Коца. – М.: Физкультура и спорт, 1986 – 240с.

  3. Солодков А.С. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная / Солодков А.С., Сологуб Е.Б. - Учебное пособие для вузов физической культуры. М.: Советский спорт, 2005 - 528с.

  4. Уилмор Дж. Х. Физиология спорта и двигательной активности / Уилмор Дж. Х., Д.Л. Костилл. – Киев: Олимпийская литература, 1997. – 502 с.

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка