Правила транспортування збуджених хворих. Надання невідкладної допомоги при епілептичному нападі, епілептичному статусі. Особливості годування пацієнтів із порушенням психіки
Скачати 110.36 Kb.
Дата конвертації14.04.2016
Розмір110.36 Kb.
ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК


 1. Оцінювання загального стану пацієнта.

 2. Методи фіксації пацієнта.

 3. Правила транспортування збуджених хворих.

 4. Надання невідкладної допомоги при епілептичному нападі, епілептичному статусі.

 5. Особливості годування пацієнтів із порушенням психіки.

 6. Техніка штучного годування пацієнтів у разі відмови від їжі.

 7. Методика лікування інсуліном (під наглядом лікаря).

 8. Визначення алкогольного сп’яніння.

 9. Надання долікарської допомоги при гострій алкогольній інтоксикації.

 10. Визначення та зняття алкогольного абстинентного синдрому.

 11. Визначення наркотичного сп’яніння.

 12. Санітарно-освітня робота серед молоді з проблеми алкоголізму.

 13. Санітарно-освітня робота серед молоді з проблеми наркоманії.

 14. Надання долікарської допомоги при гострій наркотичній інтоксикації.

 15. Визначення абстинентного синдрому при морфінізмі, барбітуроманії, гашишизмі.

 16. Надання долікарської медичної допомоги при гострих отруєннях наркотиками та іншими токсикоманічними речовинами.

 17. Зняття абстинентного синдрому при наркоманіях.

 18. Надання медичної допомоги пацієнтам із психомоторним збудженням.

 19. Допомога хворим при депресії та при високому суїцидальному ризику.

 20. Допомога пацієнтові з високим ризиком насилля, спрямованого на себе або на своє оточення.

 21. Допомога пацієнтам із галюцинаторно-маячним синдромом.

 22. Допомога пацієнтам із тривожно-фобічними розладами.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО СЕМЕСТРОВОГО ЕКЗАМЕНУ


 1. Принципи догляду, спостереження та лікування психічнохворих.

 2. Психотерапія як один із основних методів лікування психічнохворих.

 3. Розлади свідомості, сприймання, пам’яті, мислення у психічнохворих.

 4. Психопатологія емоцій, уваги та рухово-вольової сфери.

 5. Психічні розлади при соматичних неінфекційних та інфекційних хворобах, інтоксикаціях: причини, симптоми. Порушення психіки при СНІДі, нейросифілісі.

 6. Проблеми пацієнтів, хворих на шизофренію. Етіологія, патогенез, основні клінічні форми, принципи лікування. Характеристика дефектів особистості.

 7. Проблеми пацієнтів із біполярним афективним розладом. Етіологія, основні клінічні симптоми маніакальної та депресивної фаз, принципи лікування і нагляду за хворими.

 8. Порушення інтелекту (природжені — олігофренії, набуті — деменції). Етіологія, види, основні симптоми, лікування і нагляд за хворими.

 9. Епілепсія. Етіологія, патогенез, основні прояви: великий судомний напад, безсудомні напади, дисфорії, присмерковий стан свідомості. Особливості нагляду, прогноз.

 10. Невідкладна медична допомога при великому судомному нападі та епілептичному статусі.

 11. Розлади психіки на фоні судинної патології мозку: атеросклерозу судин головного мозку, гіпертонічної хвороби.

 12. Стареча деменція: етіологія, патогенез, клінічні прояви. Догляд та нагляд за пацієнтами з деменцією.

 13. Пресенільні деменції (хвороба Піка, Альцгеймера): етіологія, патогенез, клініка, лікування. Прогноз.

 14. Неврози: патофізіологічні механізми виникнення, їх види, клінічна характеристика. Особливості лікування та нагляду. Диспансеризація.

 15. Реактивні психози: механізм виникнення, клінічні форми. Особливості догляду та нагляду. Експертиза. Прогноз.

 16. Психопатії: основні критерії, роль сімейного виховання у виникненні психопатій. Клінічні типи, особливості лікування. Профілактика.

 17. Розлади особистості та поведінки. Акцентуації особистості.

 18. Клінічні прояви алкоголізму та алкогольних психозів.

 19. Терапія алкогольних психозів. Прогноз.

 20. Клінічні прояви наркоманій та токсикоманій. Етапи лікування. Прогноз.

 21. Тютюнопаління. Клініка абстинентного синдрому. Профілактика та диспансеризація пацієнтів з токсикоманіями.

 22. Охорона праці в установах психіатричного профілю.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ


 1. Загальна психопатологія. Розлади сфер психічної діяльності.

 2. Основні принципи обстеження психічнохворих.

 3. Основні принципи лікування психічнохворих.

 4. Основні принципи догляду та нагляду за психічнохворими.

 5. Розлади психіки при інфекційних та соматичних захворюваннях: етіологія, клініка, лікування.

 6. Розлади психіки під час клімаксу: етіологія, клініка, лікування.

 7. Шизофренія: етіологія, форми, типи перебігу, клініка, лікування.

 8. Біполярний афективний розлад: етіологія, клініка, лікування.

 9. Алкоголізм: етіологія, клініка, лікування.

 10. Особливості клініки алкогольних психозів, невідкладна допомога.

 11. Наркоманія: етіологія, клініка, лікування, невідкладна допомога при отруєнні наркотичними препаратами.

 12. Тютюнопаління: етіологія, клініка, лікування.

 13. Психози сенільного та пресенільного віку: етіологія, клініка, лікування.

 14. Епілепсія: етіологія, клініка, лікування.

 15. Особливості безсудомних проявів епілепсії.

 16. Розумова відсталість: етіологія, клініка, лікування.

 17. Психогенні захворювання: етіологія, клініка, лікування.

 18. Диференційна діагностика епілептичного та істеричного нападів.

 19. Психопатії: етіологія, клініка, психологічна корекція.

 20. Охорона праці в установах психіатричного профілю.

ЛІТЕРАТУРА

Основна


Медсестринство в психіатрії / За ред. О.С. Чабана. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2001.

Психіатрія / За ред. О.К. Напрєєнка. — К.: Здоров’я, 2001.

Психіатрія / За ред. В.К. Гаєнко, чл.-кор. АМН України проф. В.С. Битенського, 2009.

Додаткова


Безпека життєдіяльності / Е.П. Желібо, Н.М. Заверуха. — К.: Каравела, 2005.

Віннічук С.М. Судинні захворювання нервової системи. — К.: Наук. думка, 1999.

Дуднікова І.І. Безпека життєдіяльності: навч. посіб. / І.І. Дуднікова; Європейський ун-т. — 2-ге вид., доп. — К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2006. — 268 с.

Минко А.И., Линский И.В. Наркология. — М.: Эксмо, 2004.
ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК


 1. Оцінювання загального стану пацієнта.

 2. Методи фіксації пацієнта.

 3. Правила транспортування збуджених хворих.

 4. Надання невідкладної допомоги при епілептичному нападі, епілептичному статусі.

 5. Особливості годування пацієнтів із порушенням психіки.

 6. Техніка штучного годування пацієнтів у разі відмови від їжі.

 7. Методика лікування інсуліном (під наглядом лікаря).

 8. Визначення алкогольного сп’яніння.

 9. Надання долікарської допомоги при гострій алкогольній інтоксикації.

 10. Визначення та зняття алкогольного абстинентного синдрому.

 11. Визначення наркотичного сп’яніння.

 12. Санітарно-освітня робота серед молоді з проблеми алкоголізму.

 13. Санітарно-освітня робота серед молоді з проблеми наркоманії.

 14. Надання долікарської допомоги при гострій наркотичній інтоксикації.

 15. Визначення абстинентного синдрому при морфінізмі, барбітуроманії, гашишизмі.

 16. Надання долікарської медичної допомоги при гострих отруєннях наркотиками та іншими токсикоманічними речовинами.

 17. Зняття абстинентного синдрому при наркоманіях.

 18. Надання медичної допомоги пацієнтам із психомоторним збудженням.

 19. Допомога хворим при депресії та при високому суїцидальному ризику.

 20. Допомога пацієнтові з високим ризиком насилля, спрямованого на себе або на своє оточення.

 21. Допомога пацієнтам із галюцинаторно-маячним синдромом.

 22. Допомога пацієнтам із тривожно-фобічними розладами.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО СЕМЕСТРОВОГО ЕКЗАМЕНУ


 1. Принципи догляду, спостереження та лікування психічнохворих.

 2. Психотерапія як один із основних методів лікування психічнохворих.

 3. Розлади свідомості, сприймання, пам’яті, мислення у психічнохворих.

 4. Психопатологія емоцій, уваги та рухово-вольової сфери.

 5. Психічні розлади при соматичних неінфекційних та інфекційних хворобах, інтоксикаціях: причини, симптоми. Порушення психіки при СНІДі, нейросифілісі.

 6. Проблеми пацієнтів, хворих на шизофренію. Етіологія, патогенез, основні клінічні форми, принципи лікування. Характеристика дефектів особистості.

 7. Проблеми пацієнтів із біполярним афективним розладом. Етіологія, основні клінічні симптоми маніакальної та депресивної фаз, принципи лікування і нагляду за хворими.

 8. Порушення інтелекту (природжені — олігофренії, набуті — деменції). Етіологія, види, основні симптоми, лікування і нагляд за хворими.

 9. Епілепсія. Етіологія, патогенез, основні прояви: великий судомний напад, безсудомні напади, дисфорії, присмерковий стан свідомості. Особливості нагляду, прогноз.

 10. Невідкладна медична допомога при великому судомному нападі та епілептичному статусі.

 11. Розлади психіки на фоні судинної патології мозку: атеросклерозу судин головного мозку, гіпертонічної хвороби.

 12. Стареча деменція: етіологія, патогенез, клінічні прояви. Догляд та нагляд за пацієнтами з деменцією.

 13. Пресенільні деменції (хвороба Піка, Альцгеймера): етіологія, патогенез, клініка, лікування. Прогноз.

 14. Неврози: патофізіологічні механізми виникнення, їх види, клінічна характеристика. Особливості лікування та нагляду. Диспансеризація.

 15. Реактивні психози: механізм виникнення, клінічні форми. Особливості догляду та нагляду. Експертиза. Прогноз.

 16. Психопатії: основні критерії, роль сімейного виховання у виникненні психопатій. Клінічні типи, особливості лікування. Профілактика.

 17. Розлади особистості та поведінки. Акцентуації особистості.

 18. Клінічні прояви алкоголізму та алкогольних психозів.

 19. Терапія алкогольних психозів. Прогноз.

 20. Клінічні прояви наркоманій та токсикоманій. Етапи лікування. Прогноз.

 21. Тютюнопаління. Клініка абстинентного синдрому. Профілактика та диспансеризація пацієнтів з токсикоманіями.

 22. Охорона праці в установах психіатричного профілю.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ


 1. Загальна психопатологія. Розлади сфер психічної діяльності.

 2. Основні принципи обстеження психічнохворих.

 3. Основні принципи лікування психічнохворих.

 4. Основні принципи догляду та нагляду за психічнохворими.

 5. Розлади психіки при інфекційних та соматичних захворюваннях: етіологія, клініка, лікування.

 6. Розлади психіки під час клімаксу: етіологія, клініка, лікування.

 7. Шизофренія: етіологія, форми, типи перебігу, клініка, лікування.

 8. Біполярний афективний розлад: етіологія, клініка, лікування.

 9. Алкоголізм: етіологія, клініка, лікування.

 10. Особливості клініки алкогольних психозів, невідкладна допомога.

 11. Наркоманія: етіологія, клініка, лікування, невідкладна допомога при отруєнні наркотичними препаратами.

 12. Тютюнопаління: етіологія, клініка, лікування.

 13. Психози сенільного та пресенільного віку: етіологія, клініка, лікування.

 14. Епілепсія: етіологія, клініка, лікування.

 15. Особливості безсудомних проявів епілепсії.

 16. Розумова відсталість: етіологія, клініка, лікування.

 17. Психогенні захворювання: етіологія, клініка, лікування.

 18. Диференційна діагностика епілептичного та істеричного нападів.

 19. Психопатії: етіологія, клініка, психологічна корекція.

 20. Охорона праці в установах психіатричного профілю.

ЛІТЕРАТУРА

Основна


Медсестринство в психіатрії / За ред. О.С. Чабана. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2001.

Психіатрія / За ред. О.К. Напрєєнка. — К.: Здоров’я, 2001.

Психіатрія / За ред. В.К. Гаєнко, чл.-кор. АМН України проф. В.С. Битенського, 2009.

Додаткова


Безпека життєдіяльності / Е.П. Желібо, Н.М. Заверуха. — К.: Каравела, 2005.

Віннічук С.М. Судинні захворювання нервової системи. — К.: Наук. думка, 1999.

Дуднікова І.І. Безпека життєдіяльності: навч. посіб. / І.І. Дуднікова; Європейський ун-т. — 2-ге вид., доп. — К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2006. — 268 с.

Минко А.И., Линский И.В. Наркология. — М.: Эксмо, 2004.


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка