Правила з радіаційної безпеки циклотронного виробництва джерел іонізуючого випромінювання
Скачати 439.95 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації24.04.2016
Розмір439.95 Kb.
  1   2   3   4
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної інспекції

ядерного регулювання України
Правила з радіаційної безпеки циклотронного виробництва джерел іонізуючого випромінювання (ДІВ) для цілей радіонуклідної діагностики із застосуванням позитронної емісійної томографії (ПЕТ)

(Правила з радіаційної безпеки циклотронів та застосування ПЕТ)


 1. Загальні положення


  1. Дія цих Правил поширюються на суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії, діяльність яких пов’язана з циклотронним виробництвом джерел іонізуючого випромінювання (ДІВ) та їх застосуванням для діагностики методом позитронної емісійної томографії (далі - ПЕТ).

  2. Нагляд за дотриманням вимог Правил здійснює Держатомрегулювання України безпосередньо або через її територіальні органи – державні інспекції з ядерної та радіаційної безпеки (далі - Держінспекції).

  3. У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:

установка з циклотронного виробництва ДІВ (циклотрон) - резонансний циклічний прискорювач нерелятивістських важких заряджених частинок (протонів, іонів), в якому частки рухаються в постійному і однорідному магнітному полі, а для їх прискорення використовується високочастотне електричне поле незмінної частоти, призначений для напрацювання позитрон-випромінюючих ізотопів для виробництва радіофармпрепаратів, що використовуються для позитронно-емісійної томографії;

позитронна емісійна томографія (ПЕТ) вище – метод ядерної медицини, що представляє собою радіонуклідну томографічну візуалізацію просторового розподілу позитронно-випромінюючого радіофармпрепарату в тілі пацієнта по анігіляційному випромінюванню;

радіофармпрепарати (РФП) – радіоактивні ізотопи, або їх сполуки з різними неорганічними або органічними речовинами, призначені для медико-біологічних досліджень, радіоізотопної діагностики та лікування захворювань, зареєстровані в Держлікслужбі України та дозволені для медичної практики;

зона спостереження – будь-яка зона, в якій проводиться контроль за умовами професійного опромінення персоналу;

контрольована зона – будь-яка зона, в якій запроваджуються заходи радіаційного захисту персоналу з метою контролю за іонізуючим випромінюванням та запобігання поширенню радіоактивного забруднення, попередження чи обмеження рівня потенційного опромінення персоналу. Розміри контрольованої зони встановлюються з урахуванням результатів вимірювання потужності дози випромінювання. Межами контрольованої зони можуть бути стаціонарні конструкції (стіни приміщень), або тимчасові бар’єри;

процедурна – приміщення, призначене для проведення процедур введення РФП до організму пацієнта або сканування пацієнта;

гентрі – рухома, кільцева, частина томографічного апарата, що містить скануюче обладнання. Система багатопільного ротаційного опромінення лежачого пацієнта;

«гаряча» камера – захисна конструкція для роботи з високоактивними радіоактивними матеріалами;

«гаряча» лабораторія - приміщення для роботи з радіоактивними препаратами високої активності, «гарячі» лабораторії розміщуються в окремих корпусах і складаються з робочих ("гарячі" камери з операторськими залами, лабораторії із захисними боксами, сховище радіоактивних відходів тощо) і допоміжних (саншлюзи з душами, приміщення для переодягання співробітників в захисний спецодяг і т. п. ) приміщень;

сховище радіоактивних відходів – приміщення, призначене для тимчасового зберігання (до 6 місяців) твердих і рідких радіоактивних відходів (РАВ) з метою їх витримки протягом часу необхідного для зниження активності до значень нижчих за значення допустимих рівнів встановлених в НРБУ-97, або їх накопичення для наступної передачі до спеціалізованих підприємств з поводження з РАВ;

сховище РФП – приміщення, призначене для тимчасового зберігання РФП для радіонуклідної діагностики у період, коли з ними не проводяться роботи;

пультова (кімната управління) – приміщення постійного перебування персоналу категорії А, в якому розташований пульт керування й контролю за роботою установки циклотрона;

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії», а також у Вимогах до системи управління якістю проведення діагностичних та терапевтичних процедур, затверджених наказом Держатомрегулювання України від 03.10.2008 №166, зареєстрованих у Мінюсті України 29.10.2008 за № 1054/15745.

1.6. При роботі циклотрона основними факторами радіаційної небезпеки є: • пучок прискорених заряджених частинок;

 • вторинне випромінювання, що складається з заряджених частинок і гама-квантів, утворених при взаємодії первинного прискореного пучка з мішенями, коліматорами, деталями циклотрона й устаткуванням, зокрема гальмівне випромінювання;

 • наведена радіоактивність у деталях установки циклотрона та встановленого устаткування;

 • наведена радіоактивність повітря й води, радіоактивні аерозолі в приміщеннях, через які проходять первинні й вторинні пучки;

 • рентгенівське випромінювання, що виникає при роботі допоміжних високовольтних електронних пристроїв, радіоактивне забруднення, що знімається, яке виникає в результаті активації пилу, металів, випару активованих матеріалів вузлів прискорювача під дією пучка випромінювання;

 • радіоактивні гази й аерозолі, що утворюються при опроміненні компонентів повітря й речовин, що поступають з опромінюваних об'єктів, а також з активованої води, що охолоджує вузли циклотрона;

 • невикористовуване рентгенівське випромінювання від високовольтної електронної апаратури циклотрона.

1.7. Проектна документація на розміщення циклотрона (технічні умови, технічний опис, інструкції з монтажу, пусконалагоджувальних робіт, експлуатації, ремонту, введення та виведення з експлуатації тощо) підлягає державній експертизі з ядерної та радіаційної безпеки у встановленому законодавством порядку.

1.8. Діяльність з виробництва та використання циклотрона та РФП здійснюється за наявності ліцензії на відповідний вид діяльності, отриманої у встановленому законодавством порядку.

1.9. Циклотрон і приміщення, в яких він розміщується до початку експлуатації, приймаються комісією суб’єкта діяльності із залученням представників Держатомрегулювання України та /або її територіального органу.

Комісія встановлює відповідність об’єкта (циклотрона, обладнання, приміщень, в яких вони розміщені) технічній документації, проекту розміщення та вимогам норм, правил та стандартів з радіаційної безпеки, та складає акт приймання з висновками щодо можливості введення циклотрона в експлуатацію із зазначенням: ефективності та достатності заходів радіаційного захисту, максимальної енергії і струму прискорених електронів, потужності дози гальмівного випромінювання (електронів) на відстані 1 м від мішені, а також дозволеного режиму роботи циклотрона.


  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка