Причини та наслідки вживання наркотичних речовин підлітками
Скачати 77.52 Kb.
Дата конвертації21.04.2016
Розмір77.52 Kb.
Тема : Причини та наслідки вживання наркотичних речовин підлітками.
Мета: надати відповідну до віку та особливостей учасників тренінгу інформацію про наркотичні речовини як фактор загрози здоров’ю; з’ясувати причини вживання наркотичних речовин підлітками; вплив на організм і соціальні наслідки їх вживання .
Поняття: наркотичні речовини як фактор ризику, тютюн, алкоголь, наркотики, поширення, наслідки вживання, залежність, реклама.
Хід заняття

Вправа 1. «Мої очікування».

Мета: виявити очікування підлітків від тренінгу, рівень зацікавленості проблемою.

Учасники записують на стікерах свої очікування від тренінгу. Кожен зачитує свій запис і приклеює на плакаті «Очікування».


Вправа 2. «Правила роботи групи».

Мета : прийняти правила роботи групи.

Учасникам пропонується на обговорення перелік правил роботи, які за бажанням змінюються і доповнюються (додаток 1).


Вправа 3. «Асоціація».

Мета : визначити рівень знань учасників групи з проблеми, створити підґрунтя для більш глибокого змісту подальшої роботи .

Учасники отримують завдання : «Назвіть 1-2 слова, які спадають вам на думку, коли ви чуєте слова «наркотики», «наркоманія»».Далі по колу учасники називають свої асоціації.

Запитання для обговорення

*Причини виникнення подібних асоціацій.

*Чи відображають асоціації особисте ставлення до цієї проблеми?
Вправа 4. «Симпозіум в НДІ».

Мета :отримати і обговорити відомості про наркотичні речовини як фактор ризику для здоров’я людини.

Симпозіум –– нарада фахівців однієї або кількох країн з певних наукових питань.Рольова гра

Тренер. Уявіть, що ви - співробітники науково-дослідних інститутів різних країн, які вивчають наркотичні речовини як фактор ризику для здоров'я людини і суспільства. Ви з'їхалися на симпозіум з метою обміну результатами своїх досліджень.

Тренер пропонує учасникам об'єднатися в 3 групи і обговорити позитивне і негативне значення використання наркотичних речовин у суспільстві: алкоголю (перша група), наркотиків (друга), тютюну (третя).

Кожна група отримує інформаційний матеріал з даної проблеми

(додатки 2 – 7).

Доповідають про результати своїх досліджень за схемою:

а) загальна назва наркотичних речовин;

б) позитивні наслідки використання;

в)негативні наслідки використання.

Запитання для обговорення

*Коли використання наркотичних речовин має позитивне значення?

*А якщо використовує людина наркотичні речовини не за призначенням, то які будуть наслідки?


Вправа 5 «Що таке залежність?».

Мета: надати учасникам інформацію про зміст поняття « залеж-

ність», види залежності.

До наркотичних речовин відносять всі ті речовини, які викликають отруєння організму людини і викликають залежність.

Залежність від наркотичних речовин –– гостра , домінуюча над усім потреба в їхньому прийманні. Розвиваючись, вона послідовно проходить кілька стадій –– соціальну, психологічну, фізичну.

Соціальна залежність –– людина ще не почала вживати наркотичні речовини, але потрапила у середовище тих, хто їх вживає. Вона приймає стиль поведінки, ставлення до наркотичних речовин і зовнішні атрибути групи. В такій ситуації людина часто вже внутрішньо готова почати вживання.

Психологічна –– на цій стадії змінюється поведінка людини. Вона починає вживати наркотичні речовини, Вони необхідні їй для зміни свого емоційного стану; іншим шляхом вона вже не може впливати на свої емоції.Фізична залежність - наступає після включення наркотичних речовин у процес обміну речовин. Це - непереборна фізична потреба, яка виникає в результаті постійного або періодичного вживання наркотиків. У цьому випадку різке припинення вживання наркотичних речовин викликає фізичний розлад різного ступеня, який називають абстинентним синдромом, синдромом позбавлення (відміни). На цій стадії людина потребує лікування.

Наркоманія - це захворювання, зумовлене залежністю від наркотичних речовин. Основними симптомами наркоманії є:

–шкідливі наслідки для споживача наркотику, його


безпосереднього оточення і суспільства в цілому;

–тенденція до постійного збільшення дози наркотику;

–психологічна і часто фізична залежність і прагнення
отримати наркотик будь-яким чином.
«Здоров'я - це стан повного фізичного, духовного і соціального благополуччя». Благополуччя - багатовимірний підхід, згідно з яким відповідальність за здоров'я лежить на особистості та рішеннях, які вона приймає стосовно свого життя.

Можна намагатися створити для наркотиків перепони і кордони, та наркотик подолає всі перешкоди. Але він не зможе перейти один-єдиний кордон - кордон усередині самої людини.


Вправа 6. «Як ви думаєте?».

Мета: визначити причини залучення підлітків до вживання наркотичних речовин та усвідомити, що в більшості випадків наркотичні речовини виступають замінниками і не вирішують проблеми, а лише поглиблюють її.

Учасники об'єднуються в чотири групи: перша -підлітки, друга - «батьки», третя - «медичні працівники», четверта - «представники наркобізнесу».

Кожна з груп протягом 10 хвилин виконує завдання: визначити причини вживання підлітками наркотичних речовин з позиції певної цільової групи.

Перелік причин учасники фіксують на окремому аркуші, який кожна група, по черзі, прикріплює на фліп-чарті і презентує.

Після презентації учасники обговорюють результати вправи.

Запитання для обговорення


 • Чому важливо знати причини, які можуть призвести до
  вживання наркотичних речовині


 • Що дала робота над цією вправою!

Основні причини вживання наркотиків

 1. Цікавість.

 2. Втрата життєвих орієнтирів, почуття самотності, сильне душевне потрясіння.

 3. Невдоволення життям, яке виникає на грунті постійних конфліктів в сім’ї, в колективі.

 4. Вплив оточення, друзів, компанії,

 5. Простота переходу від сигарет і алкоголю до найнебезпечніших наркотиків.

 6. Знання про шкоду наркоманії на рівні загальноприйнятого штампу: «Дуже шкідливо», і не знання того до якої міри це шкідливо.

 7. Недостатній рівень «заборонного» внутрішнього фактора ( в неповних сім’ях, за неправильного виховання).

 8. Кримінальна «романтика».Деяким підліткам подобається спілкуватися із старшими, які порушували закон , але загальновідомим є той факт, що найбільше наркоманів –– саме серед злочинців.

Вправа 7. «ВПЛИВ НАРКОТИЧНИХ РЕЧОВИН НА ЛЮДИНУ»

Мета: з'ясувати наслідки вживання наркотичних речовин.

Учасники об'єднуються у три малі групи. Кожна з них отримує завдання - визначити наслідки вживання наркотичних речовин для:

а) людини,

б) сім'ї,

в) суспільства.

Завдання можна виконати у вигляді таблиць, схем, малюнків тощо.

Після закінчення вправи представники кожної малої групи, презентують свою роботу.

За результатами обговорення заповнюється схема на зразок:


Вплив наркотиків
На людину На сім’ю На суспільство

Тренер акцентує увагу учасників на негативних наслідках уживання наркотичних речовин, які виявляються у таких сферах життєдіяльності людини: • духовній;

 • емоційній;

 • інтелектуальній;

 • соціальній (негативний вплив на оточення, негативний
  імідж);

 • економічній (потреба у значних коштах на придбання наркотичних речовин);

 • психологічній (психологічна залежність);

 • професійній;

 • фізичній (погіршення стану здоров'я, потреба у постійному
  збільшенні дози наркотичних речовин, фізична залежність).


Вправа 8. Кросворд «Скажи наркотикам – «НІ!»».

Мета : закріпити та перевірити знання, отримані на занятті.

1. Саморобна цигарка, в котру разом із тютюном засипають сильний наркотик (КОСЯК).

2. Процес формування наркотичної залежності, як
результат поступового збільшення дози наркотичної
речовини (ЗВИКАННЯ).

3. Велика червона квітка, з листків і стебел якої отримують

дуже сильний наркотик, а насіння якої ми любимо в булочних

виробах (МАК).

4. Найцінніше, що є в людини. Його тривалість у курців скорочується в середньому на 17 років (ЖИТТЯ).

5. Одна з головних складових тютюну. Дуже небезпечна отрута. Кінь гине від однієї її краплі, людина — від 2—3 крапель (ця доза проникає в організм при випалюванні 20-25 цигарок) (НІКОТИН).

6. Добровольці, котрі розповідають своїм одноліткам про шкідливість уживання наркотиків, тютюну та алкоголю (ВОЛОНТЕРИ).

7. Наркотик, який згадує у своїй пісні співачка Лінда, однак вживати його не варто в жодному випадку (МАРИХУАНА).

8. Смертельна хвороба печінки, яка виникає, як правило, при зловживанні алкогольними напоями (ЦИРОЗ).

9. Діяльність спеціалістів і волонтерів, спрямована на зміну поведінки, що, в свою чергу, може знизити бажання курити, пити алкоголь чи вживати наркотики (ПРОФІЛАКТИКА).

10. Двоє читають газету. Один: «П-пияцтво скоороочує жисть у два рази. О, Васьок! Тобі скільки рокків?» —

«Ти-ри, ти-ри, тридцять!» — «Во! А коли б не пив, було б шістдесят!»

Персонаж цього анекдоту (із 100 % тих, хто вживає алкоголь, 10— 20 % рано чи пізно стають такими, як він) (АЛКОГОЛІК).

11.Гнітючий стан зі страшними болями, що виникає в наркомана, коли в нього немає наркотиків. Ще має назву «ломка» (АБСТИНЕНЦІЯ).

12.Вид наркотику, який виготовляють з коноплі. Його вживання, як правило, відкриває шлях до «важких»наркотиків (ГАШИШ).

13.Прізвище мореплавця, котрий зробив дві речі, відомі всьому світові — відкрив Америку та завіз до Європі тютюн (легкий, однак усе-таки наркотик) (КОЛУМБ).

14.Смертельна хвороба, яка серед курців зустрічається в ЗО разів частіше, ніж серед тих, хто не курить, і яка має таку саму назву, як і представник типу членистоногих (РАК).

15.Зловживання лікарськими препаратами, продуктами побутової хімії з метою одурманювальної дії на організм. Веде до ураження серця, легенів, нирок, печінки, мозку та інших органів (ТОКСИКОМАНІЯ).


16.Дуже важливий внутрішній орган, який більше за інші потерпає від куріння (ЛЕГЕНІ).

17.Набутий синдром, який викликається вірусом імунодефіциту людини (СНІД).


Вправа 9.Підведення підсумків.

Мета: визначити рівень реалізації очікувань учасників тренінгу.

Учасники переклеюють свої стікери на плакаті «Очікування»,чим вище тим краще справдилися їхні сподівання і очікування щодо тренінгу.


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка