Професія 8322. 2 Водій автотранспортних засобів
Сторінка4/4
Дата конвертації14.04.2016
Розмір0.5 Mb.
1   2   3   4
Тема 3. Медичне забезпечення безпеки дорожнього руху Загальні положення.

Дорожньо-транспортний травматизм. Принципи організації медичної допомоги потерпілим. Юридичні аспекти в питаннях подання медичної допомоги потерпілим. Медична аптечка для спорядження транспортних засобів.

Основи анатомії та фізіології людини.

Організм людини. Органи дихання, серцево-судинна система, їх функції. Характеристика судин. Розміщення основних кровоносних судин, місця для притиснення артерій.

Пульс, його характеристика. Опорно-руховий апарат. М"язи і зв"язки.

Центральна нервова система.

Стан, небезпечний для життя людини.

Кровотеча, її види та ознаки. Ранова інфекція, асептика та антисептика.

Зупинка серця: причини, ознаки.

Сонячний і тепловий удари, їх ознаки.

Отруєння чадним газом, його ознаки.

Перша долікарняна допомога людині у ДТП.

Загальні поняття про першу долікарняну допомогу особам, які потерпіли при нещасних випадках або дорожньо-транспортних пригодах.

Забиті місця, розтягнення зв"язок та вивихи: ознаки, ускладнення, перша допомога.

Переломи: види та ознаки, ускладнення при переломах. Надання першої допомоги при переломах щелепи, ключиць, ребер, хребта та кісток таза. Правила накладання шин.

Травма грудей і живота: види та ознаки. Пневмоторакс. Перша допомога. Особливості транспортування.

Зупинка дихання. Техніка і способи штучного відновлення дихання. Непритомність: ознаки, перша допомога.

Опіки теплові та хімічні. Ураження електричним струмом. Отруєння газами, етиловим бензином, антифризом.

Перша допомога потопаючим.

Подання першої допомоги при теплових і сонячних ударах, опіках, отруєннях газами, замерзанні, обмороженні та потопленні.

Перша допомога при отруєнні чадним газом.

Послідовність у поданні допомоги потерпілим у ДТП.

Визначення і термінове припинення дії травмуючого фактора, вивільнення потерпілого із транспортного засобу. Подання першої допомоги.

Правила і засоби перенесення потерпілого. Правила і способи транспортування потерпілого різними видами транспортних засобів.

Дія алкоголю та наркотиків на працездатність водія.

Небезпечні наслідки вживання алкоголю, наркотиків і ліків, що негативно впливають на стан людини і зниження швидкості реакції, послаблення уваги, погіршання зорового відчуття, сонливість, невідворотні зміни в організмі.

Лабораторно-практичні роботи
1. Відпрацювання техніки зупинки кровотечі, накладання пов"язок, подання першої допомоги.

2. Відпрацювання техніки надання допомоги у ДТП: послідовність дій подання допомоги при ДТП.

3. Напрацювання навичок подання першої допомоги.
Тема 4. Основи автотранспортного права

Основні нормативні акти про працю. Право власності на транспортні засоби.

Основні нормативні акти, що діють на автомобільному транспорті. Закон України «Про дорожній рух». Категорії автомобільного транспорту.

Правила перевезення вантажів автомобільним транспортом. Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами. Кваліфікаційна характеристика професії водія автотранспортних засобів.

Право власності, суб"єкти прав власності на транспортні засоби. Придбання, реєстрація, утримання та експлуатація транспортних засобів.

Положення про проведення технічного огляду. Мета, методи, періодичність і порядок проведення технічних оглядів.

Відповідальність власників за технічний стан транспортних засобів. Податковий збір за транспортний засіб та його роботу.

Адміністративна відповідальність за порушення Правил дорожнього руху.

Соціально-економічні і правові наслідки дорожньо-транспортних пригод і порушень Правил дорожнього руху. Поняття і види правопорушень і відповідальність по діючому праву. Поняття і види адміністративних порушень. Адміністративна відповідальність і відмінність її від інших видів відповідальності. Поняття і види адміністративних стягнень. Органи, які накладають адміністративні стягнення, порядок їх виконання.

Поняття матеріальної відповідальності за збитки, які були нанесені з вини водія.

Кримінальна відповідальність за транспортні злочини.

Поняття про злочин на автотранспорті і його ознаки. Склад злочину.

Види автотранспортних злочинів. Характеристика автотранспортних злочинів.

Права та обов"язки водія — потерпілого.

Права та обов"язки водія, притягнутого до кримінальної відповідальності.

Кримінально-правові наслідки за вчинені автотранспортні злочини.

Відповідальність за спричинення матеріальної шкоди та шкоди природі.

Відшкодування збитків, що виникли під час аварії.

Значення охорони природи.

Характеристика законодавства про охорону природи. Цілі, форми і методи охорони природи.

Автомобіль як джерело забруднення навколишнього середовища.

Тематика практичних занять
Практичне заняття №1 – тема «Відпрацювання навичок керування автомобілем та послідовність дій під час рушання і зупинки та керування автомобілем в обмежених проїздах»

Практичне заняття №2 – «вивчення і практичне виконання вправ швидкісного керування рульовим колесом з метою стабілізації автомобіля під час заносу малої і середньої амплітуди та критичному заносі»

Практичне заняття №3 – «вивчення і практичне виконання вправ швидкісного керування рульовим колесом з метою стабілізації автомобіля під час екстреного гальмування, ритмічного заносу і відновлення керованості автомобіля при помилці в гальмуванні.»

Практичне заняття №4 – «вивчення і практичне виконання вправ швидкісного керування рульовим колесом при заносах, переривчате та ступінчате гальмування.»

Практичне заняття №5 – «вивчення і практичне виконання вправ швидкісного керування рульовим колесом при водінню автомобіля в екстремальних умовах»

Практичне заняття №6 – «Стан небезпечний для життя. Відпрацювання техніки зупинки кровотечі, непрямого масажу серця.»

Практичне заняття №7 – « Відпрацювання техніки накладання шин та пов’язок.»

Практичне заняття №8 – « Відпрацювання техніки вивільнення потерпілого з транспортного засобу та транспортування в залежності від виду травми до лікувального закладу.»КРИТЕРІЇ ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ

І НАВИЧОК СТУДЕНТІВ

Оцінка знань, умінь та навичок студента з навчальної дисципліни при підсумковому контролі здійснюється виходячи із наступних загальних рекомендацій:«відмінно» - якщо студент демонструє обгрунтовні та повні знання навчального матеріалу, достовірний рівень розвитку умінь і навичок, правильне й обгрунтоване формування практичних висновків, уміння приймати необхідне рішення у нестандартних ситуаціях, вільне володіння науковими термінами, високу кумунікативну культуру;

«добре» - якщо студент виявляє дещо обмежені знання навчального матеріалу, допускає окремі несуттєві помилки та неточності;

«задовільно» - якщо студент засвоїв основний навчальний матеріал, володіє необхідними уміннями та навичками для вирішення стандартних завдань, проте, при цьому допускає неточності, не виявляє самостійності суджень суджень, допускає недоліки комунікативної культури;

«незадовільно» - якщо студент не володіє необхідними знаннями, уміннями, навичками, науковими термінами, демонструє низький рівень комунікативної культури.

Підсумковий контроль знань проводиться у таких формах:

- без обов’язкової присутності студента шляхом сумування результатів модульного та поточного контролю навчальної роботи студентів;

- контрольна письмова робота, якщо студент не набрав мінімальної кількості балів із модульних та поточного контролів або отримана оцінка не влаштовує студента. При цьому для визначення оцінки додаються бали набрані студентом за поточний контроль та бали отримані за модульні контролі чи залікову контрольну роботу і виставляється більша з них.ШКАЛА ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ НА ЗАПИТАННЯ

ТЕСТУ

Кількість Критерії

балів

5 - Студент правильно відповів на всі тестові запитання4 - Студент правильно відповів 19 з 20 запитань

3 - Студент правильно відповів 18 з 20 запитань2 - Студент правильно відповів менше ніж на 18 з 20 запитань


Перелік питань до Модуля №1


 • Закон України «Про дорожній рух». Правила дорожнього руху як правова основа дорожнього руху.

 • Органи керування автомобілем та користування ними.

 • Послідовність дій органами керування автомобіля.

 • Прийоми керування рульовим колесом під час зміни напрямку руху.

 • Прийоми керування гальмовою системою.

 • Керування автомобілем у транспортному потоці.

 • Керування транспортними засобами у місцях зупинок маршрутних транспортних засобів.

 • Керування транспортними засобами під час руху через штучні споруди.

 • Керування автомобілем на перехрестях.

 • Керування автомобілем під час проїзду пішохідних переходів.

 • Керування автомобілем за складних дорожніх умов.

 • Керування автомобілем за особливих умов (буксирування механічних транспортних засобів).

 • Керування автомобілем за особливих умов (бездоріжжя і гірські дороги).

 • Керування автомобілем за особливих умов (рух в автомобільній колоні).

 • Керування автомобілем у темну пору доби і в умовах недостатньої видимості.

 • Керування автомобілем під час руху на міських і заміських дорогах у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості.

 • Особливості керування автомобіля з причепом.

 • Робоче місце водія та вимоги до нього.

Перелік питань до Модуля №2

 • Експлуатаційні властивості транспортного засобу.

 • Поняття про конструктивну безпеку автомобіля.

 • Характеристика сил, що діють на транспортний засіб.

 • Вплив зчеплення коліс з покриттям дороги на безпеку водіння.

 • Вплив конструкції та технічного стану шин на керованість автомобіля.

 • Вплив стійкості транспортного засобу на безпеку водіння.

 • Гальмівні властивості транспортного засобу.

 • Особливості керування автомобілем з передніми ведучими колесами.

 • Екологічна безпека транспортного засобу.

 • Поняття про пасивну безпеку автомобіля.

 • Фактори і обставини вибору водієм безпечної швидкості руху.

 • Фактори і обставини вибору водієм безпечної дистанції та інтервалу.

 • Дорожні умови та їх вплив на керованість автомобіля.

 • Вплив дорожніх умов на безпечне водіння автомобіля.

 • Дорожньо-транспортні пригоди та їх характеристика.

 • Класифікація автомобільних доріг та їх основні елементи.

 • Умови, які сприяють виникненню дорожньо-транспортних пригод.

 • Умови попередження дорожньо-транспортних пригод.

 • Будова людини.

 • Будова скелета людини.

 • Визначення живий чи мертвий потерпілий.

 • Види кровотечі.

 • Способи зупинки кровотечі.

 • Зупинка серця: причини, ознаки, перша допомога.

 • Сонячний і тепловий удари, їх ознаки, перша допомога.

 • Отруєння чадним газом, його ознаки, перша допомога.

Перелік питань до Модуля №3

 • Основні нормативні акти про працю. Право власності на транспортні засоби.

 • Основні нормативні акти, що діють на автомобільному транспорті. Закон України «Про дорожній рух». Категорії автомобільного транспорту.

 • Право власності, суб"єкти прав власності на транспортні засоби. Придбання, реєстрація, утримання та експлуатація транспортних засобів.

 • Адміністративна відповідальність за порушення Правил дорожнього руху.

 • Поняття і види правопорушень і відповідальність по діючому праву.

 • Поняття і види адміністративних порушень.

 • Кримінальна відповідальність за транспортні злочини.

 • Поняття про злочин на автотранспорті і його ознаки. Склад злочину.

 • Види автотранспортних злочинів. Характеристика автотранспортних злочинів.

 • Відповідальність за спричинення матеріальної шкоди та шкоди природі.

 • Значення охорони природи.
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка