Програм а «Репродуктивне здоров’я нації» на 2008-2015 роки в Долинському районі
Скачати 149.55 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір149.55 Kb.


П Р О Г Р А М А

«Репродуктивне здоров’я нації» на 2008-2015 роки

в Долинському районі
1. Загальні положення

Людина, її життя та здоров’я є найвищими соціальними цінностями держави, визначеними Конституцією України. Майбутнє держави обумовлюється комплексом політичних, економічних, соціальних факторів, що впливають на демографічну ситуацію та стан здоров’я населення. Статистичні дані за останні 10-15 років свідчать про те, що Україна перебуває у стані глибокої демографічної кризи, зумовленої депопуляцією, збільшенням питомої ваги осіб похилого віку і зменшенням середньої тривалості життя, що негативно впливає на розвиток продуктивних сил, рівень добробуту людей та економічну ситуацію в державі. Особливе занепокоєння викликає стан репродуктивного здоров’я, який є невід’ємною складовою частиною здоров’я нації в цілому і має стратегічне значення для забезпечення сталого розвитку суспільства.

Комплекс заходів, здійснених у районі протягом останніх років у рамках Національної програми «Репродуктивне здоров’я 2001-2005 рр.», сприяв позитивним змінам у цій сфері. Так, створено службу планування сім’ї, підвищився рівень обізнаності населення щодо здорового способу життя, безпечної статевої поведінки, відповідального батьківства, методів профілактики непланованої вагітності, використання сучасних методів контрацепції. Спостерігається тенденція до зменшення кількості абортів, зниження рівня материнської та дитячої смертності. Однак, ці показники залишаються високими і значно перевищують середньоєвропейські. Потребують розв’язання проблеми невиношування вагітності та безпліддя, що є наслідками небезпечної статевої поведінки і причиною значних репродуктивних втрат. Такий стан справ зумовлює необхідність подальшого здійснення комплексу заходів, спрямованих на поліпшення репродуктивного здоров’я населення.

Проблеми, що виникають у сфері репродуктивного здоров’я, зумовлені:

- незадовільним соціальним становищем громадян, недостатньою увагою до ролі інституту сім’ї, збереження традиційної культури взаємовідносин у сім’ї як основної складової суспільства;

- недостатньою соціальною і правовою захищеністю у сфері праці, відсутністю належного контролю за дотриманням правил і норм охорони праці та техніки безпеки; дискримінацією жінок, особливо у сфері приватної підприємницької діяльності, що витісняє їх у низькооплачувані галузі або змушує шукати роботу в тіньовому секторі економіки чи за кордоном;

- недосконалістю нормативно-правової бази;

- смертністю чоловіків працездатного віку, що у 3,6 раза перевищує смертність жінок. Незворотні втрати чоловічого населення у репродуктивному віці позначаються на статевому співвідношенні у суспільстві, зумовлюючи наявність значної кількості одиноких жінок, неповних сімей та дітей-сиріт;

- високим рівнем материнської та малюкової смертності, пов’язаним із недостатньою поінформованістю населення щодо здорового способу життя, відповідальної статевої поведінки, планування сім’ї, сучасних стандартів профілактики, діагностики і лікування хвороб репродуктивної системи, а також недостатнім рівнем оснащення сучасним високотехнологічним обладнанням закладів охорони здоров’я та підготовки спеціалістів, що призводить до зниження якості медичної допомоги;

- незадовільним станом здоров’я вагітних жінок, що призводить до збільшення кількості ускладнень під час пологів, які спричиняють виникнення хвороб у новонароджених, а також впливають на рівень захворюваності дітей віком до 14 років та дитячої інвалідності;

- високим рівнем штучного переривання вагітності (на 1000 жінок репродуктивного віку: по Україні - 19,1, по району 2,8), що впливає на фертильність і перебіг наступної вагітності і пологів. Штучне переривання вагітності і пов’язані з ним ускладнення призводять до смерті майже кожної десятої жінки в Україні, в районі таких випадків за останні 3 роки не було;

- незадовільним станом здоров’я підлітків, на яке негативно впливає поширення порнографії, пропаганда сексуального насильства, широке рекламування шкідливих звичок (тютюнокуріння, вживання алкоголю, наркотиків);

- високим рівнем безпліддя українських сімей, що можна віднести до прямих репродуктивних втрат;

- високим рівнем захворювання вагітних жінок карієсом та тканин пародонта;

- поширеною онкологічною патологією репродуктивних органів, що є однією з основних причин смертності і призводить до втрати значної кількості молодих жінок, які не реалізували свою репродуктивну функцію;

- недостатнім рівнем матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров’я, що надають послуги у сфері репродуктивного здоров’я.

Одним з основних факторів розладу репродуктивного здоров’я населення вважаються інфекційні хвороби, що передаються статевим шляхом, які в підлітковому та дорослому віці нерідко стають причиною безпліддя, невиношування вагітності, онкологічної патології, а також внутрішньоутробного інфікування плода з можливими тяжкими наслідками і навіть вадами розвитку. Прямі репродуктивні втрати від невиношування вагітності щороку в державі становлять 36-40 тис. ненароджених дітей. У зв’язку із високими темпами поширення ВІЛ-інфекції особливої уваги потребує вирішення проблем ВІЛ-інфікованих вагітних жінок, що тісно пов’язані з негативною динамікою збільшення ВІЛ-інфікованих дітей.
2. Мета та основні завдання Програми

Мета Програми полягає у поліпшенні репродуктивного здоров’я населення району як важливої складової загального здоров’я, що значно впливає на демографічну ситуацію та забезпечення соціально-економічного розвитку країни.

Основними завданнями Програми є:

- створення умов безпечного материнства;


- формування репродуктивного здоров’я у дітей та молоді;

- удосконалення системи планування сім’ї;

- збереження репродуктивного здоров’я населення;

- забезпечення ефективного управління виконання Програми.


Для більш ефективного розв’язання проблеми репродуктивного здоров’я визначені такі групи:

- діти віком до 14 років;

- діти підліткового віку 15-17 років;

- молодь у віці 18-20 років;

- молоді сім’ї (віком до 35 років);

- вагітні жінки;

- жінки та чоловіки репродуктивного віку.
3. Пріоритетні напрями виконання Програми

Пріоритетними напрямами виконання Програми є:3.1. У соціально-економічній сфері

- формування та подання у відповідні органи пропозицій щодо удосконалення нормативно-правової бази з питань охорони репродуктивного здоров’я сім’ї;

- пропагування сімейних цінностей, забезпечення медико-соціальної підтримки молодої сім’ї;

- охорона здоров’я соціально незахищених верств населення.3.2.У сфері освіти

- розроблення та реалізація заходів, спрямованих на пропагування, формування і заохочення до здорового способу життя, відповідального батьківства та безпечного материнства;

- інформування населення з питань відповідального ставлення до охорони особистого здоров’я;

- проведення просвітницьких заходів з питань охорони здоров’я, пропагування здорового способу життя, планування сім’ї, зміцнення репродуктивного здоров’я населення, охорони материнства, а також профілактики онкологічних захворювань.3.3. У сфері медицини

- забезпечення посилення профілактичної спрямованості медичних послуг щодо збереження репродуктивного здоров’я для кожної цільової групи;

- впровадження стратегії надання послуг щодо збереження репродуктивного здоров’я лікарями загальної практики та сімейними лікарями;

- забезпечення надання високоякісної медичної допомоги у сфері репродуктивного здоров’я та планування сім’ї відповідно до протоколів її надання;

- забезпечення рівних для чоловіків та жінок умов надання послуг щодо збереження репродуктивного здоров’я;

- розширення доступу до медичних послуг підлітків, а також сільського населення;


- розроблення та впровадження новітніх технологій у сфері репродуктивного здоров’я на основі висновків науково-доказової медицини;

- поліпшення матеріально-технічного забезпечення закладів охорони репродуктивного здоров’я;

- удосконалення та оптимізація системи планування сім’ї;

- розроблення стратегії з питань забезпечення населення засобами запобігання неплановій вагітності;

- створення системи підготовки сімейних лікарів і лікарів загальної практики з питань репродуктивного здоров’я та планування сім’ї;

- підвищення рівня професійної підготовки фахівців, які надають медичну допомогу у сфері репродуктивного здоров’я;

- удосконалення системи управління в закладах охорони здоров’я району.


3.4. У сфері науки

Участь закладів охорони здоров’я району в наукових дослідженнях з метою:

- виявлення факторів та механізму впливу на збереження і поліпшення репродуктивного здоров’я;

- проведення аналізу щодо впливу захворюваності туберкульозом на репродуктивну систему.


4. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть можливість:

- знизити рівень материнської смертності;

- знизити рівень анемії у вагітних;

- знизити рівень малюкової смертності;

- знизити рівень гемолітичної хвороби новонароджених;

- знизити рівень підліткової вагітності;

- знизити рівень запальних захворювань статевих органів у підлітків 15-17 років;

- знизити рівень штучного переривання вагітності серед підлітків 15-17 років;

- знизити рівень штучного переривання вагітності у дорослих жінок;

- знизити рівень захворюваності на інфекційні хвороби, що передаються статевим шляхом;

- знизити рівень захворюваності на гонорею серед дорослого чоловічого населення;

- знизити рівень захворюваності на рак шийки матки;

- знизити рівень онкологічної захворюваності молочної залози;

- знизити рівень смертності новонароджених від синдрому дихальних розладів;

- збільшити до 60 відс. кількість дітей, які перебувають на грудному вигодовуванні до 6-ти місяців;

- довести до 90 відс. впровадження в амбулаторно-поліклінічних педіатричних закладах системи надання послуг „Клініка дружня до молоді”;

- підвищити рівень використання сучасних засобів запобігання непланованій вагітності.5. Заходи щодо реалізації Програми
з/п


Назва заходу

Викона-вець

Термін виконання, роки

Орієнтовні обсяги фінансування (тис.грн.)

Очікувані результати

роки

сума ви-датків

1.

Забезпечення акушерських відділень препаратами для надання невідкладної медичної допомоги у разі кровотеч

Центра-льна районна лікарня

2008-2015


2008-2015

в т.ч.


2008

2009


2010

2011


2012

2013


2014

2015


560,0

в т.ч.


70,0

70,0


70,0

70,0


70,0

70,0


70,0

70,0


Зниження рівня ма-теринської смертності, ускладнень вагітності та пологів

2.

Забезпечення акушерських стаціонарів необхідними витратними матеріалами (одноразовими вакуумекстракторами) для впровадження сучасних перинатальних технологій відповідно до рекомендацій ВООЗ

Центра-льна районна лікарня

2008-2015


2008-2015

в т. ч.:


2008

2009


2010

2011


2012

2013


2014

2015


25,0

в т. ч.:


3,1

3,1


3,1

3,1


3,1

3,1


3,1

3,3


Зниження рівня ма-теринської смертності, ускладнень вагітності та пологів

3.

Забезпечення родопомічних закладів комп’ютерами для проведення моніторингу за вагітними, роділлями та породіллями високого ступеня акушерського та перинатального ризику

Центра-льна районна лікарня

2008-2015


2008-2015

в т. ч.:


2008

2009


2010

2011


2012

2013


2014

2015


10,0

в т. ч.:


10,0

-

--

-

--

-


Зниження рівня ма-теринської смертності, ускладнень вагітності та пологів

4.

Закупівля препаратів для лікування тяжких форм анемії у вагітних

Центра-льна районна лікарня

2008-2015

2008-2015

в т. ч.:


2008

2009


2010

2011


2012

2013


2014

2015


240,0

в т. ч.:


30,0

30,0


30,0

30,0


30,0

30,0


30,0

30,0


Зниження рівня анемії серед вагітних та породіль

5.

Реорганізація акушерських та неонатологічних відділень для впровадження сучасних перинатальних технологій (індивідуальні/ сімейні пологові зали, палати для спільного перебування матері і дитини, забезпечення теплового ланцюжка)

Центра-льна районна лікарня

2008-20152008-2015

в т. ч.:


2008

2009


2010

2011


2012

2013


2014

2015


400,0

в т. ч.:


400,0

-

--

-

--

-


Зниження рівня малюкової смертності

6.

Закупівля реанімобілів та сучасного обладнання (апарати для штучної вентиляції легень, інкубатори, нейросонографи, лампи для фототерапії, пульсоксиметри, лабораторне обладнання) для неонатологічних відділень

Центра-льна районна лікарня

2008-2015


2008-2015

в т. ч.:


2008

2009


2010

2011


2012

2013


2014

2015


450,0

в т. ч.:


350,0

100,0


-

-

--

-

-Зниження рівня малюкової смертності

7.

Розроблення системи просвітницької роботи для дітей, підлітків та молоді з питань здорового способу життя, планування сім’ї та профілактики інфекцій, які передаються статевим шляхом. (Видання відпо-відної літератури, соціальної реклами, запровадження скриньок запитань-відповідей в навчальних закладах)

Центра-льна районна лікарня, відділ освіти райдерж-адміні-страції

2008-2015


2008-2015

в т. ч.:


2007

2008


2009

2010


2011

2012


2013

2014


2015

5,0

в т. ч.:


-

0,625


0,625

0,625


0,625

0,625


0,625

0,625


0,625

Зниження рівня штучного перериван-ня вагітності серед підлітків 15-17 р. на 20 відсотків

8.

Впровадження в центрі планування сім’ї та репродукції людини комп’ютерної інформаційної системи

Центра-льна районна лікарня

2008-2015


2008-2015

в т. ч.:


2008

2009


2010

2011


2012

2013


2014

2015


5,0

в т. ч.:


5,0

-

--

-

--

-


Підвищення рівня вико-ристання сучасних засобів запобігання непланова-ної вагіт-ності на 20 відсотків

9.

Підвищення рівня матеріально-технічного оснащення центру планування сім’ї та репродукції людини

Центра-льна районна лікарня

2008-2015


2008-2015

в т. ч.:


2008

2009


2010

2011


2012

2013


2014

2015


3,5

в т. ч.:


2,0

1,5


-

-

--

-

-Зниження рівня штучного перериван-ня вагітності на 20 відсотків

10.

Впровадження стандартів/ протоколів забезпечення послуг з планування сім’ї для первинної ланки медичної допомоги (сімейних лікарів/ лікарів загальної практики), лікарів жіночої консультації і центру планування сім’ї та репродукції людини відповідно до рекомендації ВООЗ

Центра-льна районна лікарня

2008-2015


2008-2015

в т. ч.:


2008

2009


2010

2011


2012

2013


2014

2015


7,6

в т. ч.:


0,950

0,950


0,950

0,950


0,950

0,950


0,950

0,950


Зниження рівня штучного перериван-ня вагітності на 20 відсотків

11.

Розроблення та впровадження щорічного проведення інформаційно-просвітницьких кампаній для населення з питань здорового способу життя, репродуктивного здоров’я та запобігання непланованій вагітності за допомогою видання брошур, листівок, буклетів та рекламних плакатів

Центра-льна районна лікарня

2008-2015


2008-2015

в т. ч.:


2008

2009


2010

2011


2012

2013


2014

2015


10,0

в т. ч.:


1,25

1,25


1,25

1,25


1,25

1,25


1,25

1,25


Зниження рівня штучного перериван-ня вагітності на 20 відсотків

12.

Розроблення та забезпечення населення інформаційними матеріалами з питань профілактики онкогінекологічного захворювання жінок

Центра-льна районна лікарня

2008-2015


2008-2015

в т. ч.:


2008

2009


2010

2011


2012

2013


2014

2015


10,0

в т. ч.:


1,25

1,25


1,25

1,25


1,25

1,25


1,25

1,25


Зниження рівня штучного перериван-ня вагітності на 20 відсотків

13.

Забезпечити широку саносвітню роботу з метою

профілактики карієсу та захворювання тканин пародонта, зокрема серед учнівської молоді та вагітних жінок
Центра-льна районна лікарня

2008-2015


2008-2015

в т. ч.:


2008

2009


2010

2011


2012

2013


2014

2015


10,0

в т. ч.:


1,25

1,25


1,25

1,25


1,25

1,25


1,25

1,25


Зниження рівня захворюва-ності на карієс та тканин пародонта

Затверджено рішенням районної ради

від 10.04.2008 року № 305-17/2008База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка