Програма державної атестації лікарів-інтернів за
Дата конвертації14.04.2016
Розмір79.7 Kb.


Львівський Національний Медичний Університет

імені Данила Галицького

Кафедра фтизіатрії і пульмонології

Програма державної атестації лікарів-інтернів за

спеціальністю «пульмонологія та фтизіатрія» на визначення знань та практичних навиків
1.Особливості епідемічної ситуації з туберкульозу в Україні.

2.Клінічна класифікація туберкульозу ( наказ МОЗ України від 9.06.06р.№385)

3.Диспансеризація пульмонологічних та фтизіатричний хворих

4.Група диспансерного обліку хворих на туберкульоз (наказ №385 від 27.06.2006р.).

5.Функціональні методи діагностики дихальної недостатності.

6. Роль мікробіологічних методів в діагностиці туберкульозу легеневої і позалегеневої локалізації.

7.Алергія та імунітет при туберкульозі та неспецифічних захворюваннях легень.

8.Шляхи профілактики туберкульозу: соціальна, санітарна та специфічна. Хіміопрофілактика.

9.Протитуберкульозна вакцинація та ревакцинація: покази та методи ведення.

10.Туберкулінова діагностика. Туберкуліновий віраж

11.Первинний туберкульозний комплекс. Патогенез, клініка , перебіг та прогноз.

12.Туберкульз внутрішньогрудних лімфатичних вузлів. Патогенез, клініка, перебіг, диференційна діагностика, лікування та прогноз

13.Первинні форми туберкульоз у дорослих. .Особливості клініки та лікування.

14. Вогнищевий туберкульоз легенів. Патогенез, клініка , перебіг, лікування та прогноз.

15.Туберкульома. Класифікація, патогенез, клініка , перебіг, лікування та прогноз.

16.Інфільтративний туберкульоз і казеозна пневмонія. Патогенез, клініка , перебіг, лікування та прогноз.

17.Диференціальна діагностика інфільтративного туберкульозу

18.Дисемінований туберкульоз. Класифікація, патогенез, клініка , перебіг, лікування та прогноз.

19.Диференційна діагностика неспецифічних дисемінованих процесів в легенях

20.Фіброзно-кавернозний туберкульоз. Патогенез, клініка , перебіг, лікування та прогноз.

21.Циротичний туберкульоз легень. Патогенез, клініка , перебіг, лікування та прогноз.

22.Туберкульоз дихальних шляхів. Патогенез, клініка , перебіг, лікування та прогноз.

23.Туберкульоз плеври. Клінічні різновидності плевритів. Патогенез, клініка , перебіг, лікування та прогноз.

24.Туберкульоз і материнство.

25..Туберкульоз органів дихання у дітей та підлітків. Патогенез, клініка, перебіг, лікування та прогноз.

26.Силікотуберкульоз. Патогенез, клініка, перебіг, лікування та профілактика.

27.Туберкульоз у похилому віці. .Особливості клініки та лікування.

28..Туберкульоз та цукровий діабет. Клініка, лікування та прогноз

29.Хронічне легеневе серце. Патогенез , клініка й діагностика.

30.Класифікація антимікобактеріальних препаратів

31.Особливості лікування хіміорезистентного туберкульозу згідно ДОТС + (наказ №384 і 385 від 27.06.2006р.)

32.Принципи лікування хворих на туберкульоз згідно ДОТС (наказ №384 від 27.06.2006р.)

33.Критерії ефективності лікування хворих на туберкульоз легень (наказ №384 і 385 від 27.06.2006р.)

34.Побічні дії протитуберкульозних препаратів першого ряду.

35.Патогенетична терапія при туберкульозі.

36.Бронхологічні обстеження та їх роль у сучасній діагностиці легеневої патології.

37.Неінвазіни методи діагностики легеневої патології.

38.Класифікація пневмонії згідно наказу МОЗ України від 19.03.2007р. № 128.

39.Особливості лікування позалікарняних пневмоній.

40.Особливості лікування внутрішньолікарняної пневмонії (наказ №128 від 19.03.2007р.)

41.Класифікація, клініка і діагностика ХОЗЛ (наказ №128 від 19.03.2007р.).

42.Сучасна класифікація та діагностика раку легень.

43.Лікування та профілактика хронічного легеневого серця.

44.Класифікація, клініка і діагностика бронхіальної астми (наказ №128 від 19.03.2007р.).

45.Лікування ХОЗЛ (наказ №128 від 19.03.2007р.).

46.Особливості лікування бронхіальної астми залежно від важкості процесу (наказ №128 від 19.03.2007р.).

47.Клініка, діагностика та лікування муковісцидозу (наказ №128 від 19.03.2007р.).

48.Бронхіти. Класифікація, патогенез, клініка , перебіг, лікування та прогноз.

49.Класифікація і диференційна діагностика пневмонії залежно від етіології

50.Етіологія та клініка деструктивних форм пневмонії.

51.Етіологія, клініка та лікування позалікарняної пневмонії (наказ №128 від 19.03.2007р.).

52.Етіологія, клініка та лікування внутрішньолікарняної пневмонії (наказ №128 від 19.03.2007р.).

53.Саркоїдоз . Етіологія й патогенез. Клініка , діагностика й лікування.

Зав. кафедри акад. Ільницький І.Г.Лікар-інтерн повинен знати:
— основні законодавства з охорони здоров'я та директивні документи, які визначають діяльність органів і установ з охорони здоров'я, правові питання;

— епідеміологічні показники, статистику неспецифічних захворювань ор­ганів дихання;

— збудників неспецифічних захворювань органів дихання та їх біологічні властивості, засоби виявлення та культивації;

— імунітет при неспецифічних захворюваннях органів дихання;

— організацію та методи своєчасного виявлення неспецифічних захворю­вань органів дихання;

— клінічні класифікації неспецифічних захворювань органів дихання;

— клініку неспецифічних захворювань органів дихання;

— особливості неспецифічних захворювань органів дихання у дітей та під­літків;

— загальні принципи лікування неспецифічних захворювань органів ди­хання;

— показання до хірургічного лікування хворих на неспецифічні захворю­вання органів дихання;

— групування диспансерних контингентів пульмонологічних хворих;

— передумови ліквідації туберкульозу, як поширеного захворювання;

— туберкульозу, організацію протиепідемічних заходів при туберкульозі;

— збудника туберкульозу, його біологічні властивості, засоби виявлення та культивації;

— епідеміологію, патогенез і патоморфологію туберкульозу;

— імунітет при туберкульозі;

— організацію та методи своєчасного виявлення туберкульозу;

— методи клінічного, рентгенологічного, лабораторного та функціонального обстеження хворих;

— методику туберкулінодіагностики;

— показання до бронхоскопії та біопсії при захворюванні на туберкульоз та іншу патологію органів дихання;

— клінічну класифікацію туберкульозу;

— клінічну та рентгенологічну картину усіх форм туберкульозу органів дихання, та їх диференційну діагностику;

— ускладнення туберкульозу органів дихання, заходи по їх запобіганню та лікуванню;

— туберкульоз у дітей та підлітків, його виявлення, діагностику, клініку. лікування та профілактику;

— клініку та принципи діагностики позалегеневих форм туберкульозу: абдомінального, сечостатевої системи, кісток та суглобів, периферичних лім­фатичних вузлів, нервової системи і мозкових оболонок, шкіри та підшкірної клітковини, очей та інших органів;

— невідкладні лікувальні заходи, які використовуються при загрозливих станах в клініці туберкульозу та інших легеневих захворюваннях: легеневій кровотечі, спонтанному пневмотораксі, гострій легеневій недостатності, гострому легеневому серці, анафілактичному шоці;

— хворих на туберкульоз;

— принципи хіміотерапії, класифікацію, характеристику, механізм дії про­титуберкульозних хіміопрепаратів, побічні реакції, заходи їх профілактики та лікування;

категорії хіміотерапії, індивідуалізована хіміотерапія;

— хіміотерапія хіміорезистентного туберкульозу;

— методи та засоби патогенетичної терапії;

— показання до хірургічного лікування хворих на туберкульоз;

— показання до колапсотерапії;

— показання до вакцинації БЦЖ;

— показання до ревакцинації БЦЖ;

— показання та принципи санаторного лікування хворих на туберкульоз

оцінку ефективності лікування;

— класифікацію залишкових змін після перенесеного туберкульозу;

— специфічну, санітарну та соціальну профілактику туберкульозу;

— протитуберкульозних закладів;

— задачі і методи санітарно-просвітньої роботи;

— проведення протитуберкульозних заходів у вогнищах туберкульозної інфекції діючі облікові та звітні форми документації щодо туберкульозу.Лікар повинен вміти:

— організувати проведення профілактичних заходів в районі обслугову­вання та працювати з закладами загальної медичної мережі;

— проводити санітарно-просвітницьку роботу серед населення стосовно неспецифічних захворювань органів дихання;

— оцінювати основні епідеміологічні показники з неспецифічних захво­рювань органів дихання;

— проводити санітарно-просвітницьку роботу серед населення, хворих і в осередках туберкульозної інфекції;

— оцінювати основні епідеміологічні показники з туберкульозу та їх ди­наміку;

— виявити групи з підвищеним ризиком захворювання на туберкульоз;

— проводити диспансеризацію осіб з груп ризику захворювання на туберкульоз;

— складати план обстеження хворого;

— проводити клінічне обстеження хворого на туберкульоз;

— виявити ознаки захворювання, оцінити важкість стану хворого, надати необхідну екстрену допомогу;

оцінювати данні флюорографії, прямої та бокової рентгенограм органів грудної порожнини, а також томографії легень та середостіння;

— призначити необхідні лабораторні аналізи та оцінити їх результати;

— проводити і оцінювати пробу Манту;

— проводити і оцінювати пробу Коха;

— визначити показання до бронхоскопії та біопсії, оцінювати їх результати;

— вміти аналізувати показники спірограми, пікфлуорометрії та ЕКГ;

— провести диференційну діагностику захворювання;

— сформулювати діагноз неспецифічних захворювань органів дихання та туберкульозу згідно чинних наказів МОЗ України;

— складати план лікування хворого;

— призначити комплексну терапію, визначити категорію хіміотерапії;

— проводити внутрішньовенне введення препаратів;

— проводити аерозольтерапію;

— проводити інтратрахеальне і ендобронхіальне введення лікарських речовин;

— використовувати засоби патогенетичної терапії;

— визначити показання до хірургічного лікування захворювань органів дихання;

— визначити показання до плевральної пункції та виконувати її;

— надавати невідкладну допомогу при спонтанному пневмотораксі;

— надавати невідкладну допомогу при легеневій кровотечі;

— надавати екстрену допомогу при анафілактичному шоці;

— надавати інтенсивну терапію при астматичному стані;

— надавати інтенсивну терапію при тромбоемболії легеневої артерії;

— вирішувати питання щодо працездатності хворого;

— оформлювати «Листок непрацездатності», заповнювати «Направлення на МСЕК»;

— проводити диспансеризацію хворих на захворювання органів дихання;

— заповняти, аналізувати і працювати з діючою обліковою та звітною документацією;

— давати оцінку якості вакцинації та ревакцинації, проводити профілакти­ку та діагностику її ускладнень;

— проводити хіміопрофілактику;— проводити профілактичні заходи у вогнищах туберкульозної інфекції.База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка