Програма Для студентів 1 2 курсу, факультету фізичного виховання 0102 для спеціальності 6010201
Сторінка3/4
Дата конвертації19.04.2016
Розмір0.65 Mb.
1   2   3   4

СПОРТИВНА МОРФОЛОГІЯ ЯК НАУКА


Морфологія як наука. Морфофункціональні ознаки

організму спортсмена і їх значення.Основний зміст, мета і задачі курсу.

Значення спортивної морфології в системі підготовки

тренерів і педагогів з фізичного виховання.

Історія розвитку спортивної морфології. Визначні вчені-морфологи.

ТЕМА №10

ЗАГАЛЬНОБІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ АДАПТАЦІЇ

ОРГАНІЗМУ СПОРТСМЕНА

ДО ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ

Спорт як фактор впливу на біологічну і соціальну природу людини.

Пристосованість організму спортсмена до тренувальних

та змагальних навантажень.

Гомеостаз. Принцип надлишкової організації організму.

Поняття про адаптацію, фактори адаптації, її види. Стадії адаптації.

Морфологічні прояви компенсаторно-пристосувальних процесів.

Поняття про гіпертрофію, її види. Зміни, які відбуваються в

клітинах при гіпертрофії. Атрофія, її прояви.

ТЕМА №11

МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ

Поняття про фізичний розвиток людини. Фактори, що впливають

на фізичний розвиток.

Особливості фізичного розвитку у спортсменів різних спеціалізацій.

Роль спадковості.ТЕМА №12

МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИХ

ОСОБЛИВОСТЕЙ ОРГАНІЗМУ СПОРТСМЕНА

Поняття про антропометрію. Основні вимоги при проведенні

антропометричних обстежень.

Антропометричний інструментарій, його характеристика.

Антропометричні точки, місця їх визначення.

Визначення поздовжніх., поперечних (діаметрів) і обвідних розмірів тіла.

Визначення товщини шкірно-жирових складок.

Рентгенографічний метод дослідження.

Використання сучасних методів вивчення закономірностей

адаптації організму спортсменів.ТЕМА: №13
ЗАГАЛЬНІ РОЗМІРИ І СКЛАД ТІЛА

Поняття про тотальні розміри тіла: довжина, вага,

обвід грудної клітки.

Склад тіла людини. Моделі складу тіла людини.

Методи визначення компонентів ваги тіла.

Зміни складу тіла під впливом занять спортом.

ТЕМА: №14

ПРОПОРЦІЇ ТІЛА

Поняття про пропорції тіла. Модулі і канони.

Статеві і вікові особливості в пропорціях тіла.

Способи оцінки пропорцій тіла.

Основні типи пропорцій тіла.

Класифікація пропорцій тіла.

Пропорції тіла у спортсменів різних спеціалізацій.ТЕМА: №15

КОНСТИТУЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗМУ

І ЇХ РОЛЬ В СПОРТИВНІЙ ПРАКТИЦІ

Поняття про конституцію.

Фактори, що обумовлюють конституцію людини.

Ознаки, що лежать в основі конституції людини.

Класифікація конституцій людини. Основні типи конституції, їх ознаки.

Критерії оцінки конституції людини: форма грудної клітки, живота,

спини, ніг, ступінь розвитку мускулатури жирових відкладень,

їх локалізація і величина поверхні тіла.

Поняття про поставу, її види, ознаки.

Конституційні особливості статури спортсменів різних спеціалізацій.ТЕМА: №16

СТРУКТУРНІ ЗМІНИ В КІСТКОВІЙ СИСТЕМІ ПІД

ВПЛИВОМ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ

Основний закон остеології П.Ф. Лесґафта. Методи вивчення змін,

що відбуваються в кістковій системі під впливом фізичних навантажень.

Адаптаційні зміни скелета під впливом занять спортом.

Морфологічні зміни в будові кісток різних відділів скелета: черепа,

верхньої і нижньої кінцівок у спортсменів на різних рівнях організації

організму.

Виникнення передпатологічних і патологічних змін в скелеті.ТЕМА: №17

ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ЗВ’ЯЗКОВО-

СУГЛОБОВОГО АПАРАТУ У СПОРТСМЕНІВ

Поняття про гнучкість тіла і рухливість в суглобах.

Фактори, що забезпечують рухливість в суглобах: температура

оточуючого середовища; час доби; стать і вік індивідума;

взаємне розташування кісткових ланок в суглобі;

кісткові обмежувачі і функціональні гальмівні механізми.

Адаптаційні зміни зв’язково-суглобового апарату у спортсменів різних

спеціалізацій. Передпатологічні і патологічні зміни в руховому

апараті спортсмена, причини їх виникнення, профілактика.

Засоби і методи збільшення рухливості в суглобах.ТЕМА: №18

СТРУКТУРНА ПЕРЕБУДОВА М’ЯЗОВОЇ СИСТЕМИ

ПІД ВПЛИВОМ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ

Робоча гіпертрофія м’язової тканини, її морфологічні ознаки.

Перебудова м’язів під впливом статистичних і динамічних навантажень.

Особливості перебудови скелетних м’язів під впливом фізичних

навантажень різної інтенсивності.

Наслідки порушення рухового режиму.ТЕМА: №19

ВНУТРІШНІ ОРГАНИ І СПОРТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Серце при фізичному навантаженні; зміна розмірів, гіпертрофія

міокарда, перебудова мікроциркуляторного русла.

Нераціональні прояви адаптації, способи їх усунення.

Реакція крові на фізичні навантаження.

Вплив фізичних навантажень на будову нерва.

Спорт і залози внутрішньої секреції.

Лабораторні заняттяТематика

Кількість годин

Література

Обладнання

Кількість балів

9.

Спортивна морфологія як наука.

1

Башкиров П.Н., Чтецова В.П. Строение тела и спорт. – М.: узд. МГУ, 1968.

Фотографії, муляжі, таблиці, альбом, атлас анатомії

2,5

10.

Загальнобіологічні основи

адаптації організму

спортсмена до фізичних

навантажень
2

Башкиров П.Н., Чтецова В.П. Строение тела и спорт. – М.: узд. МГУ, 1968.

Фотографії, муляжі, таблиці, альбом, атлас анатомії

2,5

11.

Морфологічні особливості фізичного розвитку

2

Башкиров П.Н., Чтецова В.П. Строение тела и спорт. – М.: узд. МГУ, 1968.

Фотографії, муляжі, таблиці, альбом, атлас анатомії

2,5

12.

Методи вивчення морфофункціональних особливостей організму спортсмена

2

Башкиров П.Н., Чтецова В.П. Строение тела и спорт. – М.: узд. МГУ, 1968.

Фотографії, муляжі, таблиці, альбом, атлас анатомії

2,5

13.

Загальні розміри і склад тіла

1

Башкиров П.Н., Чтецова В.П. Строение тела и спорт. – М.: узд. МГУ, 1968.

Фотографії, муляжі, таблиці, альбом, атлас анатомії

2,5

14.

Пропорції тіла

1

Башкиров П.Н., Чтецова В.П. Строение тела и спорт. – М.: узд. МГУ, 1968.

Фотографії, муляжі, таблиці, альбом, атлас анатомії

2,5

15.

Конституційні особливості спортсмена і їх роль в спортивній практиці

2

Башкиров П.Н., Чтецова В.П. Строение тела и спорт. – М.: узд. МГУ, 1968.

Фотографії, муляжі, таблиці, альбом, атлас анатомії

2,5

16.

Структурні зміни в кістковій системі під впливом фізичних навантажень

2

Башкиров П.Н., Чтецова В.П. Строение тела и спорт. – М.: узд. МГУ, 1968.

Фотографії, муляжі, таблиці, альбом, атлас анатомії

2,5

17.

Особливості будови звязочно-суглобового апарату у спортсменів

1

Башкиров П.Н., Чтецова В.П. Строение тела и спорт. – М.: узд. МГУ, 1968.

Фотографії, муляжі, таблиці, альбом, атлас анатомії

2,5

18.

Структурна перебудова м’язової системи під впливом фізичних навантажень.

1

Башкиров П.Н., Чтецова В.П. Строение тела и спорт. – М.: узд. МГУ, 1968.

Фотографії, муляжі, таблиці, альбом, атлас анатомії

2,5

19.

Внутрішні органи і фізична діяльність

1

Башкиров П.Н., Чтецова В.П. Строение тела и спорт. – М.: узд. МГУ, 1968.

Фотографії, муляжі, таблиці, альбом, атлас анатомії

2,5


Індивідуальна робота студентів

Консультації

Індивідуальні науково-дослідні завдання

Самостійна роботаТематика

Кількість годин

Література

Обладнання

Кількість балів

9.

Спортивна морфологія як наука.

2

Башкиров П.Н., Чтецова В.П. Строение тела и спорт. – М.: узд. МГУ, 1968.

Фотографії, муляжі, таблиці, альбом, атлас анатомії

2,5

10.

Загальнобіологічні основи

адаптації організму

спортсмена до фізичних

навантажень
2

Башкиров П.Н., Чтецова В.П. Строение тела и спорт. – М.: узд. МГУ, 1968.

Фотографії, муляжі, таблиці, альбом, атлас анатомії

2,5

11.

Морфологічні особливості фізичного розвитку

2

Башкиров П.Н., Чтецова В.П. Строение тела и спорт. – М.: узд. МГУ, 1968.

Фотографії, муляжі, таблиці, альбом, атлас анатомії

2,5

12.

Методи вивчення морфофункціональних особливостей організму спортсмена

2

Башкиров П.Н., Чтецова В.П. Строение тела и спорт. – М.: узд. МГУ, 1968.

Фотографії, муляжі, таблиці, альбом, атлас анатомії

2,5

13.

Загальні розміри і склад тіла

2

Башкиров П.Н., Чтецова В.П. Строение тела и спорт. – М.: узд. МГУ, 1968.

Фотографії, муляжі, таблиці, альбом, атлас анатомії

2,5

14.

Пропорції тіла

1

Башкиров П.Н., Чтецова В.П. Строение тела и спорт. – М.: узд. МГУ, 1968.

Фотографії, муляжі, таблиці, альбом, атлас анатомії

2,5

15.

Конституційні особливості спортсмена і їх роль в спортивній практиці

2

Башкиров П.Н., Чтецова В.П. Строение тела и спорт. – М.: узд. МГУ, 1968.

Фотографії, муляжі, таблиці, альбом, атлас анатомії

2,5

16.

Структурні зміни в кістковій системі під впливом фізичних навантажень

2

Башкиров П.Н., Чтецова В.П. Строение тела и спорт. – М.: узд. МГУ, 1968.

Фотографії, муляжі, таблиці, альбом, атлас анатомії

2,5

17.

Особливості будови звязочно-суглобового апарату у спортсменів

2

Башкиров П.Н., Чтецова В.П. Строение тела и спорт. – М.: узд. МГУ, 1968.

Фотографії, муляжі, таблиці, альбом, атлас анатомії

2,5

18.

Структурна перебудова м’язової системи під впливом фізичних навантажень.

1

Башкиров П.Н., Чтецова В.П. Строение тела и спорт. – М.: узд. МГУ, 1968.

Фотографії, муляжі, таблиці, альбом, атлас анатомії

2,5

19.

Внутрішні органи і фізична діяльність

1

Башкиров П.Н., Чтецова В.П. Строение тела и спорт. – М.: узд. МГУ, 1968.

Фотографії, муляжі, таблиці, альбом, атлас анатомії

2,5

Опрацювання спеціальної літератури( в кінці програми)

Опрацювання додаткової теми

Робота в інформаційних мережахМодульний контроль

СПОРТИВНА МОРФОЛОГІЯ”
 1. Спортивна морфологія як наука.

 2. Значення спортивно морфології в системі підготовки тренерів і педагогів по фізичному вихованні.

 3. Історія розвитку спортивно морфології.

 4. Пристосованість організму спортсмена до тренувальних та змагальних навантажень.

 5. Поняття про адаптацію, фактори адаптації, її види. Стадії адаптації.

 6. Поняття про гіпертрофію, її види.

 7. Атрофія, її прояви.

 8. Фізичний розвиток людини. Фактори, що впливають на фізичний розвиток.

 9. Особливості фізичного розвитку у спортсменів різних спеціальностей.

 10. Поняття про антропометрію. Антропометричні точки, місця їх визначення.

 11. Визначення поздовжніх, поперечних і обхватних розмірів тіла.

 12. Склад тіла людини. Зміни складу тіла під впливом занять спортом.

 13. Поняття про пропорції тіла. Модулі і канони.

 14. Класифікація пропорцій тіла. Пропорції тіла спортсменів різних спеціалізацій.

 15. Поняття про конституцію. Фактори, що обумовлюють конституцію людини.

 16. Поняття про поставу, її види, ознаки.

 17. Конституційні особливості статури спортсменів різних спеціалізацій.

 18. Основний закон остеології П.Ф.Лесгафта.

 19. Методи вивчення змін, що відбуваються в кістковій системі під впливом фізичних навантажень.

 20. Адаптаційні зміни скелета під впливом занять спортом.

 21. Морфологічні зміни в будові кісток різних відділів скелета.

 22. Виникнення передпатологічних і патологічних змін в скелеті.

 23. Поняття про гнучкість тіла і рухливість в суглобах.

 24. Фактори, що забезпечують рухливість в суглобах.

 25. Адаптаційні зміни зв’язочно-суглобового апарату у спортсменів різних спеціалізацій.

 26. Передпатологічні зміни в руховому апараті спортсмена.

 27. Засоби і методи збільшення рухливості в суглобах.

 28. Робоча гіпертрофія м’язової тканини. Її морфологічні ознаки.

 29. Перебудова м’язів під впливом статичних і динамічних навантажень.

 30. Особливості перебудови скелетних м’язів під впливом фізичних навантажень різної інтенсивності.

 31. Наслідки порушення рухового режиму.

 32. Серце при фізичному навантаженні.

 33. Нераціональні прояви адаптації, способи їх усунення.

 34. Реакція крові на фізичні навантаження.

 35. Вплив фізичних навантажень на будову нерва.

 36. Спорт і залози внутрішньої секреції.


3. Навчальна та наукова література до всієї дисципліни (книжні та електронні ресурси).
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка