Програма Для студентів 1 2 курсу, факультету фізичного виховання 0102 для спеціальності 6010201
Сторінка4/4
Дата конвертації19.04.2016
Розмір0.65 Mb.
1   2   3   4
Основна

Билич Г.Л., Крыжановский В.А. Биология. Полный курс. В 3-х томах.Т-1. Анатомия. – Москва .: ОНИКС 21век, 2004. 862 с.

Гайда С.П. Анатомія і фізіологія людини . – К.: Вища школа, 1980. - 216 с.

Гладишева А.А. Анатомія человека. – М.: Физкультура и спорт, 1977. -280 с.

Козлов В.И. Анатомия человека. – М.: Физкультура и спорт, 1978. –265 с.

Коляденко Г.І. Анатомія людини. – К.: Либідь, 2001. 380 с.

Краев А.В. Анатомия человека в 2-х томах. – М.: Медицина, 1978.

Курепина М.М., Воккен Г.Г. Анатомия человека. – М.: Просвещение, 1979.

Курепина М.М., Воккен Г.Г. Анатомия человека. Атлас. – М.: Просвещение, 1979.

Левитський П.М., Яловецький В.С., Кисильов Ф.С. Практичні заняття з анатомії, фізіології і гігієни людини.- К.: Радянська школа, 1977. 127 с.

Массаргін А.Г. Анатомія і фізіологія людини. -К.: Радянська школа, 1975. 256 с.


Додаткова

Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкович В.И. Анатомия человека. – Ленинград.: Медицина, 1974. 671 с.

Сапин М.Р. Анатомия человека в 2-х томах. – М.: 1989.

Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека в 3-х томах.– М.: Медицина, 1974.

Старушенко Л.И. Анатомия и физиология человека. – М.: Медицина, 1989.208 с.

Сауляк-Савицька М.М. Анатомия людини. – К.: Радянська школа, 1966.

Хоменко Б.Г. Анатомія людини. Практикум. – К.: Вища школа, 1991.184 с.

Спортивна морфологія

Башкиров П.Н., Чтецова В.П. Строение тела и спорт. - М.: изд. МГУ, 1968.

Иваницкий М.Ф. Анатомия человека (с основами динамической и спортивной морфологии). - М.: 1985.

Карпман В.Л. Хрущов С.В., Борисова Ю.А. Сердце и работоспособность спортсмена. - М.: Физкультура и спорт, 1978.

Козлов В.И., Гладышева А.А. Основы спортивной морфологии.


 • М.: Физкультура и спорт, 1977.

Мак. Комас. А. Дж. Скелетные мышцы. – К.: Олимпийская литература, 2001. – 408 с.

Никитюк Б.А. Общая спортивная морфология. Лекции для студентов институтов физической культуры. - М.: ГЦОЛИФК, 1980.

Никитюк Б.А., Гладышева А.А. Анатомия и спортивная морфология (практикум). - М.: 1989.

Никитюк А.А., Коган Б.И. Адаптация скелета спортсменов. - К.: 1989.

Никитюк Б.А., Чтецова В.П. Морфология человека. - М.: Изд. МГУ, 1990.

Туманян Г.С., Мартиросов Э.Г. Телосложение и спорт. - М.: 1976. 1. Теми для наукових студій (рефератів).

 2. Перелік питань для підсумкового контролю студентів.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАНЯ З КУРСУ

АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ З ОСНОВАМИ СПОРТИВНОЇ МОРФОЛОГІЇ”для студентів 2 курсу факультету фізичного виховання 1. Анатомія як наука. Сучасні методи анатомічного дослідження.

2.Поняття про вікову анатомію. Значення знання вікової анатомії для майбутніх вчителів фізичного виховання.

 1. Етапи розвитку анатомічних знань. Розвиток анатомії в сучасний період. Українська школа анатомів.

 2. Осі та площини тіла. Анатомічна номенклатура.

 3. Скелет як частина опорно-рухового апарата. Відділи скелета. Його значення.

 4. Кістка як орган. Будова кісток, їх форма. Окістя і його значення.

 5. Кісткова тканина. Остеон. Щільна та губчаста речовина кістки. Кістковий мозок.

 6. Класифікація кісток. Морфологічні зміни кісток протягом життя.

 7. Хімічний склад і фізичні властивості кісток.

 8. Сполучення кісток. Види зрощення кісток за допомогою сполучної, хрящової та кісткової тканини.

 9. Будова суглобів, їх види та форма.

 10. Рухоме з’єднання кісток. Суглоби з однією, двома та багатьма осями обертання. Приклади.

 11. Скелет тулуба, кістки, які його складають. Хребетний стовп. Будова хребців. Вікові особливості.

 12. Грудна клітка як ціле. Види і будова ребер. Вікові особливості грудної клітки.

 13. Скелет верхньої кінцівки. Сполучення кісток, осі обертання суглобів. Вікові особливості верхньої кінцівки.

 14. Скелет нижньої вільної кінцівки. Кістки які її складають. Сполучення кісток нижньої кінцівки, осі обертання суглобів. Вікові особливості.

 15. Тазовий пояс. Кістки таза, їх сполучення. Вікові особливості таза.

 16. Скелет голови. Відділи черепа. Сполучення черепа. Вікові особливості черепа. Види швів.

 17. Мозковий відділ черепа. Кістки мозкового відділу, їх з’єднання. Вікові особливості. З’єднання черепа із хребтом.

 18. Лицевий відділ черепа, кістки, що його складають, їх з’єднання. Вікові особливості.

 19. М’язи – активна частина опорно-рухового апарата. М’яз як орган. Форма м’язів.

 20. Поняття про м’язову тканину, її види. Скелетні м’язи, їх будова. Вікові особливості м’язів.

 21. Серцевий м’яз. Провідна система серця.

 22. Допоміжні апарати м’язів, їх будова і значення.

 23. М’язи голови. Особливості мімічних м’язів. Початок та місце їх прикріплення. Функції.

 24. Жувальні м’язи, їх топографія. Початок та місце їх прикріплення. Функції.

 25. М’язи шиї. Основні групи м’язів шиї. Топографія. Функції.

 26. М’язи грудей. Група м’язів плечового пояса. Початок та місце прикріплення. Функції.

 27. М’язи спини. Поділ їх на глибокі та поверхневі. Початок та прикріплення. Функції.

 28. Власні м’язи грудей. Початок та місце прикріплення. Функції.

 29. М’язи живота. Топографія. Вплив фізичних вправ на розвиток м’язів черевного преса.

 30. М’язи тазового пояса. Їх початок та місце прикріплення. Функції.

 31. М’язи вільної верхньої кінцівки. Початок і місце прикріплення. Функції.

 32. М’язи вільної нижньої кінцівки. Топографія. Функції.

 33. М’язи різних ділянок тіла, які приймають участь в акті дихання. Вплив фізичних вправ на розвиток дихальної мускулатури.

 34. Система органів травлення. Загальна характеристика. Ротова порожнина, її стінки.

 35. Органи ротової порожнини, їх будова. Слинні залози, їх протоки. Вікові особливості.

 36. Топографія і будова глотки та стравоходу. Вікові особливості.

 37. Шлунок його топографія та будова. Мікроскопічна будова його стінки. Вікові особливості будови шлунка.

 38. Дванадцятипала кишка, її будова. Протоки, що в неї відкриваються.

 39. Тонкий кишечник, його відділи. Мікроскопічна будова слизової оболонки тонкого кишечника. Вікові особливості.

 40. Товстий кишечник, будова, його топографія. Відділи товстого кишечника. Вікові особливості.

 41. Залози травної системи. Підшлункова залоза, її будова, значення для травлення.

 42. Печінка, її топографія і будова. Жовчні протоки і жовчний міхур. Функції.

 43. Система органів дихання, загальна характеристика. Носова порожнина, її поділ на дихальну і нюхову частини. Вікові особливості.

 44. Топографія і будова гортані, її хрящі, суглоби і м’язи. Гортань як орган голосоутворення. Вікові особливості гортані.

 45. Будова трахеї і бронхів. Розгалудження бронхів в легенях.

 46. Легені, їх топографія і будова. Плевра, її листки, порожнина. Вікові особливості легень.

 47. Мікроскопічна будова легень. Ацинус – структурно-функціональна одиниця легень.

 48. Середостіння: органи, що складають переднє і заднє середостіння.

 49. Система органів сечовиділення. Загальна характеристика. Топографія, форма, будова нирок. Мікроскопічна будова нирок. Нефрон. Вікові особливості.

 50. Сечоводи, сечовий міхур, сечівник. Їх топографія, будова, значення. Вікові особливості.

 51. Чоловічі статеві органи. Загальна характеристика. Їх поділ на зовнішні та внутрішні. Розвиток. Вікові особливості.

 52. Жіночі статеві органи. Загальна характеристика. Їх поділ на зовнішні та внутрішні. Циклічні та вікові зміни.

 53. Внутрішнє середовище організму. Склад і функції крові.

 54. Лімфатична система її значення. Склад лімфи. Лімфатичні вузли і протоки. Селезінка, її будова.

 55. Органи кровотворення та імунної системи. Будова та значення.

 56. Серце. Топографія, будова, функції. Вікові особливості.

 57. Судини організму. Види, будова. Кола кровообігу.

 58. Судини голови і шиї. Кровопостачання головного мозку.

 59. Основні судини тулуба. Топографія.

 60. Судини верхніх кінцівок, топографія.

 61. Артерії і вени нижніх кінцівок.

 62. Система ворітної вени.

 63. Поняття про залози внутрішньої секреції. Класифікація. Гормони, їх значення. Гіпер- та гіпофункція залоз.

 64. Епіфіз і гіпофіз. Топографія, будова. Гормони цих залоз, дія на організм. Вікові особливості.

 65. Щитоподібна залоза. Топографія і будова. Гіпер- та гіпофункція залози. Дія її гормонів на організм.

 66. Прищитоподібна залоза. Топографія, будова. Гормони , їх дія на організм. Гіпер- та гіпофункція залоз.

 67. Вилочкова залоза. Топографія, будова. Вікові особливості вилочкової залози, її значення для організму.

 68. Ендокринна частина підшлункової залози, її гормони, значення для організму.

 69. Надниркові залози, топографія і будова. Гормони кіркового та мозкового шару наднирників. Функціональне значення цих гормонів.

 70. Ендокринна частина статевих залоз. Чоловічі та жіночі статеві гормони, їх дія на організм. Вікові особливості.

 71. Нервова система. Її функціональне значення, відділи. Нейрон, нервове волокно, нерви. Рефлекс, як основний принцип діяльності нервової системи. Рефлекторна дуга, її ланки.

 72. Центральна нервова система. Спинний мозок, його будова і функція. Оболонки мозку.

 73. Головний мозок, його відділи. Оболонки мозку. Вікові особливості.

 74. Топографія та будова довгастого мозку. Його функціональне значення

 75. Задній та середній мозок. Топографія, будова. Функціональне значення цих відділів головного мозку.

 76. Топографія та будова проміжного мозку. Морфологія зорових горбів. Значення різних ділянок проміжного мозку.

 77. Кінцевий мозок. Кора мозку, її мікроскопічна будова. Структурно-функціональна організація кори великих півкуль.

 78. Поняття про цитоархітектоніку кори. Основні поля кори великих півкуль. Кора як система мозкових кінців аналізаторів.

 79. Периферична нервова система. Спинно-мозкові нерви. Нервові сплетіння, зони їх іннервації.

 80. Черепно-мозкові нерви. Кількість, назва, місця відходу від мозку, зони іннервації.

 81. Автономна нервова система, її відділи, будова. Анатомічні і функціональні особливості автономної нервової системи.

 82. Поняття про аналізатори, їх відділи. Значення органів чуттів як периферичної частини аналізаторів. Аналізатор нюху. Центральний та периферичний відділи. Вікові особливості.

 83. Аналізатор смаку. Будова периферичного відділу. Центр смаку. Вікові особливості.

 84. Слуховий аналізатор. Будова периферичного відділу. Мікроскопічна будова внутрішнього вуха. Вікові особливості.

 85. Вестибулярний аналізатор. Периферична і центральна частина, їх будова. Значення вестибулярного аналізатора.

 86. Аналізатор шкірного чуття. Рецептори шкіри. Центральний відділ. Значення.

 87. Аналізатор зору. Очне яблуко, його оболонки, рецептори зору. Центральний відділ зорового аналізатора.

 88. Акомодація ока, допоміжний апарат ока, його складові. Їх будова.

 89. Спортивна морфологія як наука.

 90. Значення спортивно морфології в системі підготовки тренерів і педагогів по фізичному вихованні.

 91. Історія розвитку спортивно морфології.

 92. Пристосованість організму спортсмена до тренувальних та змагальних навантажень.

 93. Поняття про адаптацію, фактори адаптації, її види. Стадії адаптації.

 94. Поняття про гіпертрофію, її види.

 95. Атрофія, її прояви.

 96. Фізичний розвиток людини. Фактори, що впливають на фізичний розвиток.

 97. Особливості фізичного розвитку у спортсменів різних спеціальностей.

 98. Поняття про антропометрію. Антропометричні точки, місця їх визначення.

 99. Визначення поздовжніх, поперечних і обхватних розмірів тіла.

 100. Склад тіла людини. Зміни складу тіла під впливом занять спортом.

 101. Поняття про пропорції тіла. Модулі і канони.

 102. Класифікація пропорцій тіла. Пропорції тіла спортсменів різних спеціалізацій.

 103. Поняття про конституцію. Фактори, що обумовлюють конституцію людини.

 104. Поняття про поставу, її види, ознаки.

 105. Конституційні особливості статури спортсменів різних спеціалізацій.

 106. Основний закон остеології П.Ф.Лесгафта.

 107. Методи вивчення змін, що відбуваються в кістковій системі під впливом фізичних навантажень.

 108. Адаптаційні зміни скелета під впливом занять спортом.

 109. Морфологічні зміни в будові кісток різних відділів скелета.

 110. Виникнення передпатологічних і патологічних змін в скелеті.

 111. Поняття про гнучкість тіла і рухливість в суглобах.

 112. Фактори, що забезпечують рухливість в суглобах.

 113. Адаптаційні зміни зв’язочно-суглобового апарату у спортсменів різних спеціалізацій.

 114. Передпатологічні зміни в руховому апараті спортсмена.

 115. Засоби і методи збільшення рухливості в суглобах.

 116. Робоча гіпертрофія м’язової тканини. Її морфологічні ознаки.

 117. Перебудова м’язів під впливом статичних і динамічних навантажень.

 118. Особливості перебудови скелетних м’язів під впливом фізичних навантажень різної інтенсивності.

 119. Наслідки порушення рухового режиму.

 120. Серце при фізичному навантаженні.

 121. Нераціональні прояви адаптації, способи їх усунення.

 122. Реакція крові на фізичні навантаження.

 123. Вплив фізичних навантажень на будову нерва.

 124. Спорт і залози зовнішньої секреції.

1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка