Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів
Скачати 481.18 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації14.04.2016
Розмір481.18 Kb.
  1   2


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ
Державна установа “Центральний методичний кабінет

підготовки молодших спеціалістів” МОЗ України

ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНА ПІДГОТОВКА ТА МЕДИЦИНА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ПРОГРАМА

для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів

І—ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю

5.12010102 “Сестринська справа”


Київ


2011

ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНА ПІДГОТОВКА ТА МЕДИЦИНА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
Укладач
А.М. Матвєєв — викладач І категорії Вінницького медичного коледжу ім. Д.К. Заболотного.
Програму розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії хірургічних дисциплін (протокол № 9 від 06 квітня 2011 р.) та методичної ради Вінницького медичного коледжу (протокол № 8 від 12 квітня 2011 р.).
Програму затверджено опорною цикловою комісією дисциплін хірургічного профілю на спільному засіданні 04 жовтня 2011 р. протокол № 1.
Рецензент
А.В. Пірникоза — головний лікар Вінницького обласного Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф;

В.С. Тарасюк — канд. мед. наук, професор кафедри медицини катастроф Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.

© МОЗ України, 2011

© ВСВ “Медицина”, 2011ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Актуальність вивчення предмета зумовлена змінами, що відбулися внаслідок реорганізації і розбудови Збройних сил України, зміною поглядів на ведення бойових дій, застосування сучасних видів зброї, накопиченням досвіду роботи військово-медичної служби під час виникнення локальних воєнних конфліктів, надання першої медичної допомоги під час надзвичайних ситуацій.

У локальних воєнних конфліктах, під час надзвичайних ситуацій у мирний та воєнний час важлива роль у своєчасному наданні медичної допомоги пораненим та хворим належить молодшому та середньому медичному персоналу.

Наскільки своєчасно, правильно і чітко буде надано першу медичну допомогу, настільки підвищуються шанси щодо збереження життя та успішного лікування поранених і хворих на подальших етапах медичної евакуації.

Усі питання військово-медичної підготовки та медицини надзвичайних ситуацій повинні вивчатися з урахуванням знань і практичних навичок, отриманих студентами з інших навчальних дисциплін, насамперед з анатомії та фізіології людини, хірургії, терапії, фармакології, гігієни, епідеміології та інфекційних хвороб.

Програма розкриває зміст дисципліни відповідно до вимог складових галузевих стандартів вищої освіти — освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) та освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки молодших спеціалістів за спеціальностістю “Сестринська справа”, затверджених МОН і МОЗ України в 2011 р. і навчальних планів (2011 р.).

Дисципліна “Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій” складається з лекцій, навчальної практики під керівництвом викладача і самостійної роботи студентів. На практичних заняттях особливу увагу приділено питанням надання першої медичної допомоги пораненим та ураженим на полі бою та екстренної медичної допомоги під час надзвичайних ситуацій


Після вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • основні завдання медичної служби Збройних сил України у воєнний час;

 • основи організації лікувально-евакуаційних заходів у військах;

 • завдання та структуру організації Державної служби медицини катастроф;

 • особливості та медико-тактичні характеристики різного виду аварій, стихійних лих;

 • принципи лікувально-евакуаційного забезпечення населення в системі Державної служби медицини катастроф, особливості організації лікувально-евакуаційних заходів в осередках масового ураження;

 • принципи надання медичної допомоги пораненим та хворим під час бойових дій та при надзвичайних ситуаціях.


Студенти повинні вміти:

 • надавати та організовати першу медичну допомогу пораненим і ураженим в умовах бойової обстановки;

 • організовувати медичне забезпечення роти та при різних видах бойових дій;

 • надавати першу медичну і долікарську допомогу в осередках надзвичайних ситуацій у мирний та воєнний час;

 • користуватися засобами індивідуального і колективного захисту, а також засобами індивідуального медичного захисту;

 • надавати першу медичну допомогу в разі отруєння сильнодіючими отруйними речовинами;

 • працювати в складі бригад і загонів екстреної медичної допомоги в осередках масового ураження.


Студенти мають бути поінформовані про:

 • умови діяльності медичної служби Збройних сил у сучасній війні;

 • екологічну обстановку на території України, регіону та можливі аварії й катастрофи;

 • досвід роботи служби екстреної медичної допомоги під час ліквідації наслідків великомасштабних надзвичайних ситуацій різного походження.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


з/п

Тема

Кількість годин

Загальний обсяг

Лекції

Навчальна практика під керівництвом викладача

Самостійна робота
Частина І. Військово-медична підготовка
Розділ 1. Основи організації медичного забезпечення військ

1

Основні завдання медичної служби Збройних сил України у воєнний час.

Уражуюча дія сучасної зброї та характеристика санітарних втрат4

22

2

Основи організації лікувально-евакуаційного забезпечення військ

2

2

3

Організація надання першої медичної допомоги пораненим на полі бою. Індивідуальні та групові засоби медичного захисту. Медичне оснащення санітара та санітарного інструктора роти

444

Медичне забезпечення механізованої роти і батальйону в оборонному та наступальному боях

2

2
Розділ 2. Охорона праці в галузі

2

2
Розділ 3. Основи організації забезпечення медичним майном і технікою у воєнний час

42

2
Розділ 4. Основи військово-польової хірургії

5

Заходи першої медичної допомоги при пораненнях та ураженнях

446

Травматичний шок. Синдром тривалого роздавлювання тканин. Термічні опіки. Відмороження

64

2
Розділ 5. Основи військово-польової терапії

7

Завдання та зміст військово-польової терапії. Характеристика ядерної зброї. Радіаційні ураження

42

2

8

Особливості хімічної зброї. Характеристика осередку хімічного зараження. Ураження бойовими отруйними речовинами

42

2
Розділ 6. Основи військової гігієни

9

Основи організації санітарно-гігієнічних заходів у військах

2

2

10

Гігієна розташування та пересування військ, особливості гігієни військово-службовців спеціальних родів військ

2-

2

11

Гігієна харчування особового складу військ

22

-

12

Гігієна польового водопостачання

2

2
Розділ 7. Основи військової епідеміології

13

Завдання та основи протиепідемічного захисту військ

2

2

14

Загальна характеристика протиепідемічних сил і засобів, протиепідемічний захист на етапах медичної евакуації. Санітарно-епідеміологічна розвідка

42

2

15

Протиепідемічний захист військ в умовах застосування ворогом бактеріологічної зброї

2

2
Частина ІІ. Медицина надзвичайних ситуацій
Розділ 8. Завдання та основи організації медичного забезпечення населення у надзвичайних ситуаціях

16

Організація захисту населення у надзвичайний період. Основи створення, структура і завдання Державної служби медицини катастроф

2

2

17

Організація екстреної медичної допомоги постраждалим у надзвичайних ситуаціях. Система лікувально-евакуаційного забезпечення населення в надзвичайних ситуаціях

42

2
Розділ 9. Техногенні катастрофи

18

Транспортні катастрофи, їх медико-тактична характеристика. Лікувально-евакуаційні заходи в осередку транспортних аварій і катастроф

42

2

19

Аварії на АЕС і радіаційно-небезпечних об’єктах, їх медико-тактична характеристика

42

2

20

Хіміко-технологічні катастрофи. Класифікація сильнодіючих отруйних речовин, симптоми отруєння. Основні лікувально-профілактичні заходи в осередку хімічного ураження

42

2
Розділ 10. Стихійні лиха, їх класифікація і медико-тактичні особливості. Основи організації та проведення аварійно-рятувальних і невідкладних робіт, медична допомога в районах стихійних лих

3

12
Розділ 11. Екстрена медична допомога при масових ураженнях у мирний та воєнний час. Основні принципи і способи захисту населення при масових ураженнях у надзвичайних ситуаціях природного та техногенного характеру

42

2
Розділ 12. Організація санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів у надзвичайних ситуаціях. Зміст та організації режимно-обмежувальних заходів у епідемічних осередках

44


Усього


81

9

36

36
  1   2


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка