Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів
Сторінка2/6
Дата конвертації14.04.2016
Розмір0.6 Mb.
1   2   3   4   5   6

Лекція

Поняття про психіатрію як медичну науку. Основні етапи розвитку психіатрії. Заслуги вітчизняних учених. ВНД — це вчення про процеси гальмування, збудження та аналізаторно-рефлекторні функції кори головного мозку. Поняття про аналізатори, їх види та будова. Загальні відомості про етіологію, патогенез і класифікації психічних хвороб. Характеристика психозів, межових психічних станів, затримка (дезонтогенез) психічного розвитку. Поняття про непсихотичні та психотичні порушення психічної діяльності. Первинна і вторинна профілактика психічних захворювань.

Роль нервової системи в життєдіяльності організму. Основи медичної психології, етики та деонтології.
Навчальна практика під керівництвом викладача
Відмінності психіки людини від психіки тварин. Характеристика розладів психічних станів: страху, тривоги, підвищеної дратівливості тощо.

Структура і порядок роботи психіатричного відділення. Особливості поведінки та роботи медичного персоналу в психіатричних лікувальних закладах. Окремі поняття медичної психології. Надання психіатричної допомоги в добровільному та недобровільному порядку. Відмова пацієнта від надання допомоги, можливість примусу в психіатрії та критерії його застосування. Робота мультидисциплінарної та сестринської бригад. Документація (історія хвороби пацієнта, журнал спостережень та ін.).

Етичні норми і деонтологія в психіатрії. Професійний кодекс медичних сестер
Практичні навички:


 • спостереження за поведінкою і висловлюваннями пацієнтів, записування їх у журналі;

 • особливості спілкування з пацієнтами на основі принципів етики та деонтології;

 • ознайомлення із веденням медичної документації (правильність і відповідність записів);

 • уміти підготувати пацієнта до проведення основних і додаткових методів обстеження;

 • оцінювання загального стану пацієнта та його психічного статусу;

 • виявлення проблеми пацієнта;

 • планування дій медичної сестри для здійснення догляду за пацієнтом (план сестринського догляду);

 • міжособистісні навички: слухати, заспокоювати, спілкуватися, впливати тощо;

 • технічні навички: повертати хворого в ліжку, розтирати його, масажувати, тренувати, маніпулювати, промивати, рухати з місця;

 • застосування методів психотерапії: аутогенне тренування, раціональна психотерапія.


Тема 2. Методи обстеження психічнохворих. Загальна психопатологія (проблеми пізнання, відчуттів і сприйняття, пам’яті та уваги, емоцій, рухово-вольової сфери та потягів, мислення, свідомості, інтелекту та поведінки у психічнохворих)

Лекція

Порушення пізнавальної діяльності. Розлади відчуття: гіперестезія, гіпестезія, анестезія, сенестопатія. Розлади сприйняття: ілюзії, галюцинації, псевдогалюцинації.

Синдром Кандинського—Клерамбо. Патологія уваги, пам’яті.

Антеро- і ретроградна амнезія. Конфабуляції і псевдоремінісценції. Синдром Корсакова.

Розлади мислення: за темпом, систематизованістю, продуктивністю і цілеспрямованістю. Маячні ідеї та їхні види. Надцінні ідеї. Обсесії. Недоумкуватість (природжена і набута). Патологія емоційної діяльності: ейфорія, депресія; характеристика маніакального і депресивного синдрому. Дисфорія, апатія, афект, страх, емоційна тупість.

Рухово-вольові розлади: рухове збудження (маніакальне, гебефренічне, кататонічне).

Ступорозний стан (кататонічний, психогенний, депресивний). Судомні напади: істеричні та епілептичні. Розлади вольової сфери: інстинкту самозбереження, харчового інстинкту, перверзії статі. Клептоманія. Піроманія. Дромоманія. Розлади свідомості: непродуктивні і продуктивні. Амбулаторні автоматизми.

Навчальна практика під керівництвом викладача
Ознайомлення з основними принципами і методами обстеження психічнохворих. Демонстрація хворих з різною психічною патологією. Оцінювання загального стану, психічного статусу та встановлення проблеми пацієнта. Нагляд і спостереження за поведінкою та висловлюваннями психічнохворих, правильний запис їх у журналі спостереження. Складання плану догляду за пацієнтами з потьмаренням свідомості, депресивним станом (суїцид).

Особливості нагляду за психічнохворими; тактика молодшого медичного персоналу в разі відмови хворих від їжі. Участь у годуванні хворих через зонд. Догляд за соматично ослабленими хворими.


Практичні навички:

 • нагляд, спостереження за поведінкою і висловлюваннями пацієнтів, записування їх у журналі;

 • оцінювання загального стану пацієнта та його психічного статусу;

 • виявлення проблеми пацієнта;

 • складання плану догляду та допомоги пацієнтам;

 • методи фіксації пацієнта в ліжку під час психомоторного збудження;

 • методика амітал-кофеїнового розгальмування;

 • підготовка пацієнта і поживних сумішей, катетерів, лійки для штучного годування через зонд;

 • техніка штучного годування пацієнтів у разі відмови їх від їжі.


Тема 3. Організація психіатричної служби. Принципи догляду, спостереження та лікування в умовах стаціонару та психоневрологічного диспансеру. Експертиза в психіатрії. Робота з пацієнтами, які становлять небезпеку. Види лікувального режиму

Лекція

Організація психіатричної допомоги в Україні. Позалікарняна психіатрична допомога. Робота психіатричного кабінету, психоневрологічного диспансеру. Стаціонарна психіатрична допомога. Проміжні форми психіатричної допомоги.

Законодавство в психіатрії. Умови та порядок надання психіатричної допомоги. Надання психіатричної допомоги в примусовому порядку (госпіталізація, лікування, нагляд). Експертиза, її види. Роль медичної сестри в підготовці пацієнтів до проведення експертизи.

Типи режимів у психіатричних стаціонарах. Групи хворих, які підлягають цілодобовому нагляду. Особливості роботи з пацієнтами, які становлять небезпеку.

Лікувально-охоронний режим та його організація.
Навчальна практика під керівництвом викладача
Амбулаторна, стаціонарна та соціально-реадаптаційна (трудова) психіатрична служба. Ознайомлення з основними відділеннями та структурою психіатричної лікарні та психоневрологічного диспансеру. Робота молодшого медичного персоналу стаціонару. Диспансерне спостереження за психічнохворими. Спеціальний нагляд у групах спеціального обліку. Здійснення нагляду за психічнохворими та ведення документації (журнал нагляду, оформлення документації для проведення експертизи).

Розгляд основних принципів реабілітації психічнохворих. Ознайомлення з роботою лікувально-трудових майстерень. Демонстрація хворих на різних етапах процесу реабілітації.


Практичні навички:

 • особливості спілкування з пацієнтами на основі етики та деонтології;

 • організація диспансерного спостереження за психічнохворими;

 • проведення реабілітаційних заходів;

 • оцінювання загального стану пацієнта та його психічного статусу;

 • виявлення проблеми пацієнта;

 • планування дій медичної сестри щодо догляду за пацієнтом та впровадження його в дію;

 • ведення щоденника нагляду;

 • спілкування з членами родини з метою допомоги у вирішенні проблеми пацієнта;

 • робота медичної сестри щодо підготовки пацієнтів до проведення експертизи.


Тема 4. Невідкладна долікарська допомога. Профілактика екстремальних і кризових станів у психіатрії. Прогноз. Експертиза. Принципи реабілітації психічнохворих

Лекція

Уміння надавати невідкладну допомогу — безумовна прерогатива медичного працівника незалежно від його спеціалізації. Значний обсяг цієї інформації потребує вміння виділити найважливіші її положення, які пропонуються для оволодіння середнім медичним персоналом.

Найчастішим з екстрених станів, небезпечних для пацієнта та оточення, що потребують невідкладної медичної допомоги, є гостре психомоторне збудження. Види психомоторного збудження: галюцинаторно-маячне, делірійне, маніакальне, меланхолічний вибух, кататонічне, гебефренічне збудження, епілептичне збудження, афект, патологічний афект.

Високий ризик суїциду або гомоциду. Високий ризик спрямованого на себе насилля, самоушкоджень, травмування. Невідкладна допомога при конвульсивних нападах. Відмова (або неможливість) від споживання їжі. Відмова від вживання ліків. Надання допомоги при колапсі на фоні парантерального введення нейролептиків.

Запобігання небезпечним діям хворих під час галюцинацій, маячних ідей, тривожних станів, переживання страху. Порушення формули сну.

Надання допомоги при болю різної етіології: спазмах непосмугованих м’язів, серцево-судинних розладах, болю в животі, посттравматичних станах, болю в шийному, грудному, попереково-крижовому відділах хребта.

Патологічна реакція горя. Істеричні напади.

Прогноз. Експертиза. Реабілітація. Роль медичної сестри у їх проведенні.


Навчальна практика під керівництвом викладача
Уміння медичної сестри визначити стан пацієнта, його потреби, встановлення міжособистих відносин між медичною сестрою і пацієнтом.

Визначення екстремальних станів, небезпечних для пацієнта та оточення: психомоторного збудження, депресії. Демонстрація хворих з різними невідкладними станами.

Проведення медсестринської діагностики згідно із загальним станом пацієнта. Планування дій медичної сестри для здійснення догляду та спостереження за пацієнтами, які потребують невідкладної допомоги, та втілення його на практиці. Удосконалення інтелектуальних, міжособистісних і технічних навичок.

Вплив тривалого перебування в лікарні, відрив від рідних і близьких на психіку пацієнта. Навчати студентів доброзичливому, теплому, турботливому ставленню до пацієнтів.

Суть та методи кризового втручання. Дії медичної сестри в екстремальних і кризових ситуаціях. Психологічне втручання. Медикаментозне втручання.

Виконання лікарських призначень. Підготовка апаратури та інструментів. Ведення документації. Оцінювання роботи. Організація лікувально-охоронного режиму.1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка