Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів
Сторінка4/6
Дата конвертації14.04.2016
Розмір0.6 Mb.
1   2   3   4   5   6

Лекція

Церебральний атеросклероз, фактори, що його зумовлюють. Порушення психіки на різних етапах хвороби. Атеросклеротичні психози. Гострі судинні психози. Профілактичні заходи і лікування. Особливості догляду за хворими. Зміни психіки при гіпертонічній хворобі та артеріальній гіпотензії.

Підвищена емоційна лабільність і афективність пацієнтів із судинними ураженнями головного мозку. Дотримання деонтологічних принципів під час догляду за пацієнтами. Прогноз.

Пресенільні психози. Класифікація психічних розладів пізнього віку.

Психічні розлади при атрофічних захворюваннях головного мозку. Інволюційна депресія, параноїд. Ажитована меланхолія. Перебіг та основні симптоми. Особливості догляду за хворими з депресією. Методи лікування деменції пресенільного віку. Хвороба Піка, Альцгеймера. Хорея Гентінгтона. Основні симптоми перебігу, наслідки. Особливості догляду. Синільні психози. Клінічна картина прогресуючої старечої недоумкуватості. Фізичний і психічний маразм. Особливості догляду за хворими.

Етіологія. Патогенез. Справжня епілепсія та епілептиформний синдром. Форми епілепсії. Великий епілептичний напад, провісники, аура. Судомні фази. Епілептичний стан, перша допомога. Малий епілептичний напад. Безсудомні форми епілепсії. Еквіваленти судомних нападів. Епілептична зміна особистості. Лікування пацієнтів, хворих на епілепсію. Прогноз. Експертиза.

Судомні стани в дитячому віці (спазмофілія, гіпертермія), лікування.

Працевлаштування хворих.

Розумова відсталість. Основні критерії олігофренії. Причини (ендогенні та екзогенні фактори). Ступені олігофренії — дебільність, імбецильність, ідіотія. Прогноз. Соціальна адаптація хворих на олігофренію. Медсестринський процес при цих станах. Прогноз. Профілактика
Навчальна практика під керівництвом викладача
Демонстрація хворих з різними стадіями церебрального атеросклерозу, гіпертонічною хворобою (післяінсультні стани). Медсестринський процес при цих станах.

Демонстрація хворих з пресенільною депресією і параноїдом. Ознайомлення з особливостями догляду за хворими з депресією і маячною ідеєю переслідування. Ознайомлення з деменцією пресенільного і сенільного віку.

Диференціально-діагностичні критерії. Особливості догляду та нагляду за пацієнтами.

З’ясування проблеми пацієнта та планування дій медичної сестри щодо реалізації цього плану (опікунство, соціальна захищеність, експертиза).

Критерії хворобливих станів (розлади свідомості, напади, зміни особистості). Демонстрація пацієнтів, що хворіють на епілепсію, на початкових етапах хвороби, з вираженими змінами особистості та еквівалентами судомних нападів (в анамнезі). Тактика молодшого медичного персоналу і особливості догляду за хворими під час епілептичного нападу, епілептичного статусу та після них (при розладах свідомості, амбулаторних автоматизмах, дисфоріях). Впровадження медсестринського процесу за цих станів.

Демонстрація хворих з розумовою відсталістю. Особливості спілкування з родичами та близькими. Роль медичної сестри у проведенні заходів соціальної адаптації хворих на олігофренію, проведенні експертизи.


Практичні навички:

 • спілкування з пацієнтами на основі принципів етики та деонтології;

 • оцінювання загального стану пацієнта та його психічного статусу. Виявлення проблем пацієнта;

 • складання плану догляду та допомоги пацієнтам з психічними порушеннями на фоні судинної патології мозку, сенільної та пресенільної патології психіки;

 • відпрацювання методики співбесіди з родичами пацієнтів та допомога у здійсненні заходів соціального захисту;

 • складання плану догляду та допомоги пацієнтам при епілепсії та розумовій відсталості;

 • надання невідкладної допомоги під час епілептичного нападу, епілептичного статусу та після них;

 • особливості введення медикаментів при епілептичному статусі;

 • методика введення хлоралгідрату в пряму кишку;

 • нагляд, спостереження за поведінкою і висловлюваннями пацієнтів, записування їх у журналі;

 • техніка зняття психомоторного збудження;

 • годування хворих у разі відмови від їжі та підготовка харчової суміші;

 • нагляд і спостереження за пацієнтами. Ведення журналу нагляду;

 • уміння доброзичливо, турботливо, тепло ставитися до пацієнтів;

 • виконання призначень лікаря.


Тема 7. Психогенні хвороби. Невротичні розлади. Неврози. Неврастенії. Істерії. Психопатії. Основні питання дитячої психіатрії. Розлади особистості і поведінки. Акцентуації

Лекція

Загальне поняття про психогенні чинники. Поняття про емоційний стрес.

Неврози. Визначення. Неврастенії, нав’язливі стани (обсесії). Істеричний невроз, депресивні неврози, системні неврози. Особливості вегетативно-соматичних розладів при неврозах. Характеристика симптомів кожного з видів неврозів. Розлади поведінки у хворих із тривожно-фобічними розладами.

Роль психотерапії в комплексному лікуванні пацієнтів з неврозами. Неврози в дітей. Клінічні особливості. Догляд. Профілактика і лікування.

Реактивні психози. Реактивна депресія, реактивний параноїд, реактивно-істеричні психози (пуерилізм, псевдодеменція). Основні симптоми. Диференціальна діагностика реактивних депресій і параноїду зі схожими ендогенними хворобами. Догляд і спостереження. Лікування.

Критерії психопатій. Ядерні і крайові психопатії. Характерологічні і патохарактерологічні реакції. Систематика психопатій: збудливі, гальмівні і змішані. Клінічні особливості. Патологія потягів.

Суїцид. Суїцидальні висловлювання та наміри. Суїцидальна спроба. Фактори ризику суїциду.

Поведінка молодшого медичного персоналу з хворими на психопатії. Лікування хворих на психопатії: медикаментозне, психо-, трудотерапія. Прогноз. Експертиза.

Психопатоподібні розлади в дітей і підлітків. Реакції протесту, імітації, дромоманії. Заходи медико-психологічного і педагогічного характеру. Особливості догляду за дітьми та медсестринський процес при цих розладах.

Розлади особистості (дисоціальні, шизоїдні, емоційно-нестійкі) та поведінки. Типи поведінки і стану. Обсесивно-компульсивні, тривожні розлади. Акцентуації.

Особливості ставлення медичного персоналу до пацієнтів. Соціальна спрямованість роботи медичної сестри при розладах поведінки та особистості.

Значення психотерапії в лікуванні психогенних хвороб. Прогноз. Сестринські діагнози та втручання.


Навчальна практика під керівництвом викладача
Демонстрація пацієнтів із різними невротичними розладами. Оцінювання загального стану, визначення потреб і проблем пацієнта. Побудова взаємовідносин медичної сестри і хворих з тривожнофобічними розладами.

Аналіз карток стаціонарних хворих. Основні принципи та особливості догляду і лікування. Дотримання медичним персоналом правил медичної етики і деонтології. Розв’язування ситуаційних задач.

Демонстрація психотерапевтичних методів. Основи сестринської психотерапії: зовнішній впевнений вигляд, спокійний і тактовний тип поведінки, грамотне мовлення, лагідне ставлення до пацієнтів, високий професіоналізм у темпі і якості виконання роботи, забезпечення охоронного режиму, підтримка віри в одужання або поліпшення стану, проведення раціональних психотерапевтичних бесід тощо.

Демонстрація хворих з розладами поведінки та особистості, психопатіями. Оцінювання загального стану, визначення потреб і проблем пацієнтів.

Особливості поведінки та спілкування медичної сестри з хворими на психопатію, розладами особистості та їх родичами для вирішення соціальних проблем пацієнта.

Аналіз карток стаціонарних хворих. Агресія та насильство у хворих на психопатію. Фактори ризику. Значення психотерапевтичного середовища. Запобігання проявам насильства. Основні принципи й особливості догляду і лікування. Дотримання медичним персоналом правил медичної етики і деонтології. Розв’язування ситуаційних задач. Показ психотерапевтичних методів.

Навчитися виявляти ранні ознаки погіршення стану хворих, які перебувають за межами стаціонару. Поширені медсестринські діагнози та втручання.
Практичні навички:


 • спілкування з пацієнтами на основі принципів етики та деонтології;

 • оцінювання загального стану пацієнта та його психічного статусу. Виявлення проблеми пацієнта;

 • складання плану догляду та допомоги пацієнтам при епілепсії та розумовій відсталості;

 • відпрацювання методики бесіди з пацієнтами: слухати, заспокоювати, впливати тощо;

 • проведення самостійної медичної практики щодо догляду та здійснення протирецидивної терапії;

 • навчитися виявляти ранні ознаки погіршення стану пацієнтів з психічною патологією, а в разі їх виявлення негайно повідомляти лікаря-психіатра;

 • оволодіння основами сестринської психотерапії;

 • виконання призначень лікаря;

 • роль медичної сестри в проведенні трудотерапії.

Розділ 3. Загальні аспекти наркології
Тема 8. Наркологія та основні етапи її розвитку. Медичні та соціальні аспекти наркологічних захворювань. Організація наркологічної служби. Лікувально-профілактична робота

1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка