Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів
Сторінка6/6
Дата конвертації14.04.2016
Розмір0.6 Mb.
1   2   3   4   5   6

Лекція

Визначення понять “наркоманія”, “токсикоманія”, “полінаркоманія”, “ускладнена наркоманія”. Сучасна класифікація наркотичних речовин, які зумовлюють пристрасть. Поняття про наркологічні речовини, наркологічні лікувальні засоби з медико-соціальних і медико-юридичних позицій.

Причини розвитку наркоманій.

Епідеміологія наркоманій.

Форми наркоманій.

Опійні наркоманії. Клінічна картина. Ознаки наркотичного сп’яніння, абстинентного синдрому.

Клінічна картина барбітуроманії. Ознаки барбітуратового сп’яніння, абстинентного синдрому.

Клінічна картина гашишизму. Ознаки гашишного сп’яніння, абстинентного синдрому.

Ефедронова (та інші стимулятори) наркоманія. Клінічна картина, ознаки наркотичного сп’яніння, абстинентного синдрому. Інші наркоманії.

Полінаркоманії: поєднання хронічного алкоголізму з морфінізмом, барбітуроманією та ін.

Роль медичної сестри в проведенні експертизи наркотичного сп’яніння.

Методи віднімання наркотичних речовин.

Невідкладна допомога при наркотичному отруєнні.

Етапність лікування хворих на наркоманії. Піротерапія. Психофармакотерапія. Атропін-коматозна терапія. Інсулінотерапія, загальнозміцнювальне лікування, фізіотерапія. Основні принципи замісної терапії. Підтримувальна протирецидивна терапія.

Допомога медичної сестри під час проведення різних видів лікування наркоманій.

Облік, зберігання, використання, знешкодження ампул з-під використаних наркотичних речовин.

Облік використання і списання використаних медичних шприців для ін’єкцій.

Принципи профілактичного спостереження та облік осіб, схильних до немедичного вживання наркотичних речовин.

Робота фельдшера-нарколога з педагогічними колективами шкіл вищих і середніх навчальних закладів з метою виявлення осіб, що мають схильність до зловживання наркотичними речовинами.

Профілактична та санітарно-освітня робота.


Навчальна практика під керівництвом викладача
Клінічна картина морфінізму, гашишизму. Демонстрація хворих. Полінаркоманії.

Ознаки гострої інтоксикації морфієм, гашишем; роль медичної сестри в діагностиці цих станів.

Принципи лікування наркоманій. Синдром відміни наркотичних речовин. Методи та засоби, що їх застосовують для зняття абстинентного синдрому. Тактика медичного персоналу щодо хворих на наркоманію, які перебувають в абстинентному стані. Запобігання таємному вживанню наркотиків.

Участь медичної сестри в лікуванні пацієнтів з наркоманічною та токсикоманічною залежностями. Особливості та види режимів наркологічних стаціонарів. Прогноз.


Практичні навички:

 • оцінювання загального стану пацієнта та його психічного статусу;

 • виявлення проблеми пацієнта;

 • особливості роботи молодшого медичного персоналу в наркологічному диспансері;

 • документація в сестринській роботі;

 • медсестринський процес при наркоманіях;

 • взаємовідносини між медичною сестрою та пацієнтом;

 • проведення дезінтоксикаційних заходів;

 • методика приведення до тверезості при простому алкогольному сп’янінні;

 • психотерапевтична робота медичної сестри;

 • санітарно-освітня робота.


Тема 12. Токсикоманії та проблеми пацієнтів з токсикоманіями. Прогноз. Експертиза. Нормативні акти МОЗ про строки лікування. Прогноз. Експертиза. Диспансерний облік. Роль медичної сестри в профілактиці токсикоманій
Лекція
Визначення поняття “токсикоманії” та проблеми пацієнтів з токсикоманіями. Поняття про токсичні речовини з медико-соціальних та медико-юридичних позицій.

Причини розвитку токсикоманій. Епідеміологія токсикоманій. Види токсикоманій.

Токсикоманії снодійними препаратами і транквілізаторами. Клінічна картина стану сп’яніння, абстинентного синдрому, диференційно-діагностичні критерії. Політоксикоманії.

Роль медичної сестри в проведенні експертизи наркотичного сп’яніння.

Невідкладна допомога при токсичному отруєнні.

Етапність лікування хворих на токсикоманії. Піротерапія. Психофармакотерапія. Атропін-коматозна терапія. Інсулінотерапія, загальнозміцнювальне лікування, фізіотерапія. Підтримувальна протирецидивна терапія.

Допомога медичної сестри під час проведення різних видів лікування токсикоманій.

Облік, зберігання, використання, знешкодження ампул з-під використаних токсичних речовин.

Облік використання і списання використаних медичних шприців для ін’єкцій.

Принципи профілактичного спостереження та обліку осіб, схильних до немедичного вживання токсичних речовин.

Робота фельдшера-нарколога з педагогічними колективами шкіл, вищих і середніх навчальних закладів з метою виявлення осіб, що мають схильність до зловживання токсичних речовин.

Санітарно-освітня робота.


Навчальна практика під керівництвом викладача
Клінічна картина барбітуроманії. Демонстрація хворих. Полінаркоманії.

Ознаки гострої інтоксикації барбітуратами; роль медичної сестри в діагностиці цих станів.

Принципи лікування токсикоманій. Синдром відміни токсичних речовин. Зняття абстинентного синдрому. Тактика медичного персоналу щодо хворих на токсикоманію та їх близьких. Запобігання таємному вживанню токсичних речовин.

Участь медичної сестри в лікуванні пацієнтів із залежністю від токсичних речовин. Експертиза. Прогноз. Профілактика токсикоманій.


Практичні навички:

 • оцінювання загального стану пацієнта та його психічного статусу;

 • виявлення проблеми пацієнта;

 • особливості роботи молодшого медичного персоналу в наркологічному диспансері;

 • документація в сестринській роботі;

 • медсестринський процес при токсикоманіях;

 • взаємовідносини між медичною сестрою та пацієнтом;

 • проведення дезінтоксикаційних заходів;

 • психотерапевтична робота медичної сестри;

 • санітарно-освітня робота;

 • особливості спілкування та поради рідним і близьким токсикозалежних пацієнтів.


Тема 13. Тютюнокуріння. Клінічна картина абстинентного синдрому. Профілактика та диспансеризація пацієнтів з токсикоманіями

Лекція

Тютюнокуріння. Хворобливі розлади, що виникають в організмі під дією нікотину. Вплив нікотину на психіку та внутрішні органи. Характеристика абстинентного нікотиноманічного синдрому.

Роль медичних працівників у боротьбі з тютюнокурінням. Методи доказової медицини, що характеризують залежність від нікотину (підвищений ризик виникнення раку дихальних шляхів, горла, легенів, гіпертонічної хвороби, облітеруючого ендартеріїту, гангрени кінцівок).

Організація роботи наркологічного кабінету, обов’язки фельдшера кабінету. Групи профілактичного обліку. Особливості роботи підліткового наркологічного кабінету. Організація лікувально-профілактичної роботи з різними групами хворих. Роль молодшого медичного персоналу в проведенні лікувально-профілактичних заходів.

Роль молодшого медичного працівника в наркологічних закладах Міністерства внутрішніх справ (ЛТП, лікування у відділеннях закритого типу за рішеннями суду). Законодавчі акти, спрямовані на боротьбу з наркоманіями.
Навчальна практика під керівництвом викладача
Роль медичних працівників у боротьбі з тютюнокурінням. Методи доказової медицини, що характеризують залежність від нікотину (підвищений ризик виникнення раку дихальних шляхів, горла, легенів, гіпертонічної хвороби, облітеруючого ендартеріїту, гангрени кінцівок).

Організація роботи наркологічного кабінету, обов’язки фельдшера кабінету. Групи профілактичного обліку. Особливості роботи підліткового наркологічного кабінету. Організація лікувально-профілактичної роботи з різними групами хворих. Роль молодшого медичного персоналу в проведенні лікувально-профілактичних заходів.

Роль молодшого медичного працівника в наркологічних закладах Міністерства внутрішніх справ (ЛТП, лікування у відділеннях закритого типу за рішеннями суду). Законодавчі акти, спрямовані на боротьбу з наркоманіями.
Практичні навички:


 • оцінювання загального стану пацієнта та його психічного статусу;

 • виявлення проблеми пацієнта;

 • особливості роботи молодшого медичного персоналу в наркологічному диспансері;

 • документація в сестринській роботі;

 • планування медсестринської допомоги;

 • взаємовідносини між медичною сестрою та пацієнтом;

 • проведення дезінтоксикаційних заходів;

 • методика приведення до тверезості при простому алкогольному сп’янінні;

 • психотерапевтична робота медичної сестри;

 • санітарно-освітня робота.


Тема 14. Обов’язки молодшого медичного персоналу наркологічної служби (стаціонару, наркологічного кабінету, фельдшерського наркологічного пункту). Безпека життєдіяльності. Охорона праці в галузі

Лекція

Особливості прийому хворих наркологічного профілю на лікування. Оформлення документації. Проведення бесіди молодшими медичними працівниками з пацієнтами: вступна бесіда, бесіда з метою поради, бесіда про погану новину, освітня бесіда тощо.

Уміння надати інформацію про пацієнта лікареві, іншим спеціалістам, родичам пацієнта. Вимоги щодо таких повідомлень. Догляд: загальний, індивідуальний. Спостереження, ведення журналу спостереження (мета, поведінка хворого, виявлення того, що хворий бажає приховати від медперсоналу, збирання інформації про пацієнта, визначення ситуацій, при якій змінюється поведінка пацієнта).

Участь пацієнта в спілкуванні з іншими людьми: як поводиться пацієнт у групових заходах; чи здатний він обговорювати свої проблеми і почуття; чи може відстоювати свої інтереси; які зміни відбулися в психіці пацієнта відтоді, як він був госпіталізований.

Організація лікувально-охоронного режиму у відділенні. Профілактика екстремальних і кризових станів. Дії медичної сестри за цих ситуацій. Охорона праці в галузі.
Навчальна практика під керівництвом викладача
Види немедикаментозного лікування, що можуть здійснюватися медичними сестрами: психотерапія колективна та індивідуальна; когнітивна терапія; креативна (відновна) терапія — малювання, ліплення, плетіння, виготовлення іграшок, макраме, штучні квіти; музична терапія (можливість виразити себе через спів або музику); соціальна терапія, повернення до соціального середовища, до нормального життя; поведінкова; психодрама (розігрування життєвих ситуацій, у які потрапляють пацієнти); психомоторна терапія; ЛФК; трудотерапія.

Організація харчувального процесу. Розклад споживання їжі. Надання допомоги пацієнтові під час споживання їжі.

Супроводження пацієнтів. Нагляд за стаціонарними пацієнтами поза межами стаціонару.

Відвідувачі. Години відвідування хворих і регламентування візитів. Робота з відвідувачами.

Переведення хворих в інші відділення чи лікарні. Виписування хворих.

Особисті речі хворого, їх зберігання. Проведення огляду особистих речей хворого та особливості контакту з пацієнтами, які не дають згоди на огляд своїх речей.

Сестринська допомога пацієнтам, які вмирають у лікарні.

Питання соціальної допомоги. Опікунство. Робота з працевлаштування хворих психіатричних закладів. Роль молодшого медичного персоналу в сімейних взаємовідносинах пацієнтів. Сімейне консультування. Особливості медсестринської допомоги в амбулаторних умовах. Планування, звітність.

Особливості роботи медичного персоналу в психіатричних закладах.

Особливі випадки роботи зі збудженими хворими та такими, що є небезпечними для себе та оточення. Нагляд і оснащення кабінетів для утримання таких хворих.Охорона праці в галузі.
Практичні навички:

 • оцінювання загального стану пацієнта та його психічного статусу;

 • виявлення проблеми пацієнта;

 • особливості роботи молодшого медичного персоналу в наркологічному диспансері;

 • охорона праці в наркології;

 • документація в сестринській роботі;

 • планування медсестринської допомоги;

 • взаємовідносини між медичною сестрою та пацієнтом;

 • проведення дезінтоксикаційних заходів;

 • методика приведення до тверезості в разі простого алкогольного сп’яніння;

 • психотерапевтична робота медичної сестри;

 • санітарно-освітня робота.


ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК


 1. Оцінювання загального стану пацієнта.

 2. Встановлення проблеми пацієнта.

 3. Планування дій медичної сестри по догляду за пацієнтом.

 4. Інтелектуальні навички: вміння критично мислити, вирішувати проблему, приймати рішення, найефективніші в тій чи тій ситуації.

 5. Міжособистісні навички: слухати, заспокоювати, спілкуватися, інформувати, впливати, направляти, повідомляти та ін.

 6. Технічні навички: краплинне введення лікарських речовин (підшкірне, внутрішньовенне, через пряму кишку).

 7. Уведення хлоралгідрату через пряму кишку.

 8. Методи фіксації пацієнта в ліжку у випадку психомоторного збудження.

 9. Правила транспортування збуджених хворих.

 10. Надання невідкладної допомоги при епілептичному нападі, епілептичному статусі.

 11. Особливості годування пацієнтів з порушенням психіки.

 12. Підготовка поживних сумішей, катетерів, лійки для штучного годування через зонд.

 13. Техніка штучного годування пацієнтів у разі відмови від їжі.

 14. Методика лікування інсуліном (під наглядом лікаря).

 15. Визначення алкогольного та наркотичного сп’яніння.

 16. Оволодіння навичками роботи з приладами для визначення пари спирту у видихуваному повітрі та з хроматографічним аналізатором.

 17. Надання долікарської допомоги при гострій алкогольній інтоксикації.

 18. Визначення та зняття алкогольного (похмільного) абстинентного синдрому.

 19. Техніка проведення сенсибілізуючої терапії.

 20. Надання допомоги при алергійній реакції на сенсибілізатори.

 21. Визначення абстинентного синдрому при морфінізмі, барбітуроманії, гашишизмі.

 22. Надання долікарської медичної допомоги при гострих отруєннях наркотиками та іншими токсичними речовинами.

 23. Зняття абстинентного синдрому при наркоманіях.

 24. Оформлення документації стаціонару, наркологічного кабінету, наркопункту.

 25. Організіція та проведення патронажу.

 26. Санітарно-освітня робота. Організація та здійснення контактів з медичними та суспільними організаціями.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ та комплексного кваліфікаційного екзамену


 1. Історія розвитку психіатрії як науки. Її роль у системі охорони здоров’я.

 2. Організація психіатричної допомоги в Україні.

 3. Науковий внесок вітчизняних фізіологів І.М. Сєченова та І.П. Павлова у вчення про вищу нервову діяльність.

 4. Робота молодшого медичного персоналу в психіатричній лікарні та психоневрологічному диспансері. Охорона праці в психіатрії.

 5. Принципи догляду, спостереження та лікування психічнохворих.

 6. Експертиза в психіатрії, її види.

 7. Психотерапія як один з основних методів лікування психічнохворих. Основи медсестринської психотерапії.

 8. Розлади свідомості, сприймання, пам’яті, мислення у психічнохворих.

 9. Психопатологія емоцій, уваги та рухо-вольової сфери.

 10. Поширені медсестринські діагнози.

 11. Етико-деонтологічні принципи спілкування з пацієнтами.

 12. Психічні розлади при соматичних неінфекційних та інфекційних хворобах, інтоксикаціях: причини, симптоми. Порушення психіки при СНІДі, нейросифілісі.

 13. Проблеми пацієнтів, хворих на шизофренію. Етіологія, патогенез, основні клінічні форми, принципи лікування. Характеристика дефектів особистості.

 14. Проблеми пацієнтів з маніакально-депресивним психозом. Етіологія, основні клінічні симптоми маніакальної та депресивної фаз, принципи лікування і нагляду за хворими.

 15. Порушення інтелекту (природжені — олігофренії, набуті — деменції). Етіологія, види, основні симптоми, лікування і нагляд за хворими.

 16. Роль медичної сестри в проведенні соціальної адаптації при різних психічних розладах: шизофренії, МДП, порушеннях інтелекту.

 17. Епілепсія. Етіологія, патогенез, основні прояви: великий судомний напад, безсудомні напади, дисфорії, потьмарення свідомості. Особливості нагляду, прогноз.

 18. Невідкладна допомога при великому судомному нападі та епілептичному статусі.

 19. Розлади психіки на фоні судинної патології головного мозку: атеросклерозу судин головного мозку, гіпертонічної хвороби, гіпотонічної хвороби.

 20. Стареча недоумкуватість: етіологія, патогенез, клінічні прояви. Догляд та нагляд за пацієнтами. Роль медичної сестри в проведенні соціального захисту пацієнтів.

 21. Пресенільні деменції (хвороба Піка, Альцгеймера): етіологія, патогенез, клінічна картина, лікування. Прогноз.

 22. Психічні розлади при черепно-мозковій травмі — ранні та віддалені. Основні клінічні прояви, принципи лікування, догляду та нагляду за пацієнтами.

 23. Екологічна психіатрія. Розлади психіки внаслідок природних катаклізмів, радіації, вібрації і звуку, несприятливих клімато-метеорологічних умов, змін атмосферного тиску і газового середовища, екзогенних інтоксикацій.

 24. Психічні розлади, пов’язані з наслідками аварії на ЧАЕС, екологічними катастрофами, терористичними актами.

 25. Неврози: патофізіологічні механізми виникнення, їх види, клінічна характеристика. Особливості лікування та нагляду. Диспансеризація.

 26. Реактивні психози: механізм виникнення, клінічні форми. Особливості догляду та нагляду. Експертиза. Прогноз.

 27. Психопатії: основні критерії, роль сімейного виховання у виникненні психопатій. Клінічні типи, особливості лікування. Профілактика.

 28. Розлади особистості та поведінки. Акцентуації особистості.

 29. Наркологія та основні етапи її розвитку. Медичні та соціальні аспекти наркологічних захворювань.

 30. Організація наркологічної служби. Лікувально-профілактична робота медичного персоналу. Охорона праці в наркології.

 31. Проблеми пацієнтів з алкоголізмом та алкогольними психозами. Їхні види.

 32. Терапія алкогольних психозів. Прогноз. Експертиза.

 33. Проблеми пацієнтів з наркоманіями та токсикоманіями. Етапи лікування. Прогноз. Експертиза.

 34. Нормативні акти МОЗ про строки лікування хворих наркологічного профілю.

 35. Тютюнокуріння. Клінічна картина абстинентного синдрому. Профілактика та диспансеризація пацієнтів з токсикоманіями.

 36. Обов’язки молодшого медичного персоналу наркологічної служби: наркологічного кабінету, стаціонару, фельдшерського наркологічного пункту. Безпека життєдіяльності.

 37. Сучасна концепція медсестринського діагнозу. Найпоширеніші медсестринські діагнози.

 38. Невідкладні стани в психіатрії та наркології. Основні принципи й алгоритми медсестринської допомоги.

 39. Поняття про госпіталізм. Роль медичної сестри в запобіганні й подоланні його серед психічнохворих.

 40. Роль медичної сестри у виявленні агравації, симуляції та дисимуляції.

 41. Основи психогігієни та психопрофілактики. Профілактика психічних захворювань.

 42. Охорона праці в наркології.

ЛІТЕРАТУРА

Основна


Губенко І.Я., Шевченко О.Т., Бразалій Л.П., Апшай В.Г. Медсестринський процес. — К.: Здоров’я, 2001.

Губенко І.Я., Шевченко О.Т., Бразалій Л.П., Апшай В.Г. Медсестринський догляд за пацієнтом. — К.: Здоров’я, 2000.

Медсестринство в психіатрії / За ред. О.С. Чабана. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2001.

Минко А.И., Линский И.В. Наркология. — М.: Эксмо, 2004.

Психіатрія / За ред. О.К. Напрєєнка. — К.: Здоров’я, 2001.

Додаткова


Гавенко В.Л., Самардакова Г.О., Бачеріков М.Є. Психіатрія і наркологія. — К.: Здоров’я, 1993.

Драчова З.Н., Блейхер В.М., Крук І.В. Нервові та психічні хвороби. — К.: Вища шк., 1993.

Дупленко П.Ю. Молодіжна наркоманія в Україні: стан, проблеми вивчення та профілактика. — К.: Б. в., 1966.

Руководство по психиатрии / Под ред. А.В. Снежневского. — М.: Медицина, 1983.

Фрумкин Я.П., Воронков Г.Л., Шевчук И.Д. Психиатрия. Таблицы и схемы. — К.: Вища шк., 1977.

Ясперс К. Общая психопатология. — М.: Практика, 1997.


1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка