Програма для вищих медичних навчальних закладів І ііі рівнів акредитації за спеціальністю 12010105 «Акушерська справа»
Скачати 269.2 Kb.
Дата конвертації14.04.2016
Розмір269.2 Kb.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ


Державна установа «Центральний методичний кабінет

підготовки молодших спеціалістів» МОЗ України

Погоджено

Директор державної установи

«Центральний методичний кабінет

підготовки молодших спеціалістів»

МОЗ України

______________ Т.І. Чернишенко
Затверджено

Заступник директора департаменту

кадрової політики,

освіти, науки та запобігання корупції

МОЗ України

______________О.П. Волосовець

ОФТАЛЬМОЛОГІЯ

ПРОГРАМА


для вищих медичних навчальних закладів

І – ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю5.12010105 «Акушерська справа»

Київ


2011

ОФТАЛЬМОЛОГІЯУкладач:

О.О. Бом — голова циклової комісії, викладач вищої категорії, викладач-методист КРВНЗ «Кримський медичний коледж»
Програму розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії вузьких дисциплін КРВНЗ «Кримський медичний коледж» 22.06.2011 р., протокол №12
Рецензенти:

Н.В. Іванова – завідувач кафедри офтальмології та отоларингології ДУ «Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського» МОЗ України, доктор медичних наук, професор.

Л.М. Ярошева – головний офтальмолог МОЗ АР Крим, завідувач II офтальмологічним відділенням, лікар офтальмолог вищої категорії.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма призначена для студентів вищих медичних навчальних закладів І—ІІI рівнів акредитації зі спеціальності 5.12010105 «Акушерська справа». Програма передбачає забезпечити майбутніх фахівців знаннями та вміннями, які вони використовують для надання кваліфікованої медичної долікарської допомоги, догляду за пацієнтами з хворобами та травмами очей, проведення диспансеризації населення та профілактики очного травматизму.

Програма курсу передбачає вивчення предмета послідовно за розділами та темами.

При вивченні всіх розділів необхідно підкреслювати:


 • особливе значення акту зору в життєдіяльності людини, завдяки чому людина отримує інформацію про навколишній світ;

 • зв’язок хвороб ока із захворюваннями інших органів і систем, вплив на орган зору факторів зовнішнього середовища.

Програма теоретичного курсу передбачає вивчення анатомо-фізіологічних особливостей органа зору, зорових функцій та методів їхнього дослідження, ознайомлення з оптичною системою ока. видами клінічної рефракції, механізмом акомодації.

Важливо звернути особливу увагу на хвороби очей соціального походження: туберкульозне ураження ока, інфекційні кон’юнктивіти, ураження органа зору при загальних захворюваннях організму (цукровий діабет, гіпертонічна хвороба тощо).

Значну увагу слід приділяти глаукомі, яка є однією з основних причин сліпоти. Необхідно знати характерні симптоми глаукоми, вміти надавати невідкладну долікарську допомогу в разі гострого нападу глаукоми. Студенти повинні вміти проводити диференційну діагностику нападу глаукоми і гострого іридоцикліту, а також відрізняти втрату зору через глаукому та внаслідок помутніння кришталика. Необхідно володіти методами визначення внутрішньоочного тиску для раннього виявлення глаукоми. Велику увагу треба приділяти диспансеризації хворих на глаукому для профілактики зниження зорових функцій та сліпоти.

Програма передбачає вивчення очних хвороб та станів ока, що потребують надання не­відкладної медичної допомоги: ураження переднього відділу очного яблука, іридоцикліт, глаукома, травми органа зору тощо.

Велику увагу треба приділяти очному травматизму, значенню профілактичних заходів для запобігання йому, питанням охорони праці та техніки безпеки.

Слід звернути особливу увагу на можливе ураження органа зору при патології вагітності (еклампсії), токсоплазмозі, вродженому сифілісі, гонореї.

Необхідно підкреслити важливість формування гігієнічної культури населення з метою пропаганди медичних знань та санітарної освіти.

Під час занять студенти ознайомлюються з улаштуванням та обладнанням офтальмологічного кабінету поліклініки й стаціонару, лікарськими засобами, інструментами, перев’язувальним матеріалом і методами їх стерилізації; засвоюють основні методи обстеження органа зору та їх послідовність: вчаться збирати анамнез, враховувати його дані в розвитку очних хвороб, засвоюють методи зовнішнього огляду ока, обстеження прозорих середовищ ока, визначення функцій органа зору (гострота зору, кольоровідчуття, поле зору).

Під керівництвом викладача студенти виконують окремі маніпуляції: промивання кон’юнктивального мішка, закапування крапель в очі, закладання мазі за повіки, накладання пов’язок на очі, видалення з кон’юнктиви та рогівки сторонніх тіл, вимірювання внутрішньоочного тиску), ознайомлюються з технікою промивання слізних шляхів.

Для оптимізації навчального процесу слід використовувати різні методи самостійної роботи, наочні та технічні засоби, комп’ютеризацію і проблемне навчання.По закінченні курсу навчання проводиться диференційований залік.
Після вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • анатомо-фізіологічні особливості органа зору;

 • функції органа зору та методи дослідження їх;

 • аномалії клінічної рефракції, клініку прогресуючої міопії і профілактику короткозорості;

 • загальні принципи й методи лікування хворих на очні хвороби;

 • лікарські засоби, які найчастіше застосовують в офтальмології;

 • етіологію, клініку, методи діагностики, надання невідкладної допомоги, принципи лікування, профілактику найбільш поширених і соціально значимих хвороб та ушкоджень органа зору.

 • вроджену патологію органа зору


Студенти повинні вміти:

 • збирати анамнез;

 • проводити зовнішній огляд органа зору;

 • досліджувати клінічну рефракцію суб’єктивним методом;

 • досліджувати гостроту зору, межі поля зору, кольоровідчуття, темнову адаптацію;

 • підбирати прості окуляри і виписувати рецепти на них;

 • вимірювати внутрішньоочний тиск;

 • промивати кон’юнктивальну порожнину;

 • капати очні краплі;

 • закладати за повіки мазі;

 • накладати моно- та бінокулярні пов’язки;

 • видаляти з кон’юнктиви повік та рогівки ока сторонні тіла;

 • надавати долікарську медичну допомогу при найбільш поширених захворюваннях та ушкодженнях ока;

 • проводити профілактику гонобленореї новонароджених;

 • проводити санітарно-епідемічні заходи в разі виявлення інфекційних хвороб ока.

 • проводити диспансерний огляд вагітних з захворюванням очей.


Студенти мають бути поінформовані про:

 • організацію офтальмологічної служби в Україні;

 • диспансеризацію населення та роль медичного персоналу в її проведенні;

 • медичні аспекти екології;

 • поняття про медичну етику та деонтологію;

 • значення формування гігієнічної культури та санітарної освіти населення в подоланні захворювання очей;

 • сучасні методи діагностики та лікування очних хвороб.

Апаратура офтальмологічного кабінету

 1. Апарат Рота.

 2. Периметр.

 3. Набір оптичних скелець.

 4. Тонометр Маклакова для вимірювання внутрішньоочного тиску.

 5. Офтальмоскоп.

 6. Бінокулярна лупа.

 7. Щілинна лампа.

 8. Синоптофор.

 9. Чотириточковий кольоротест.

 10. Скіаскопічні ленійки

 11. Таблиця Сівцева-Головина.

 12. Таблиця Орлової.

 13. Таблиці Рабкіна.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

п/п

Тема

Усього

Кількість годин

Теоретичні заняття

Практичні заняття

Самостійна

робота

1

Історія розвитку офтальмології.

Організація офтальмологічної

допомоги в Україні. Анатомічна

будова органа зору та зв’язокйого з організмом у цілому. Охорона праці в офтальмологічному стаціонарі і кабінеті.

2

1

1
2

Акт зору. Функції органа зору. Методи дослідження зорових функцій. Охорона праці в офтальмологічному стаціонарі і кабінеті.

2

1

1
3

Оптична система ока. Уявлення про рефракцію та акомодацію

3

1

2
4

Основні принципи й методи лікування хворих на очні хвороби

22
5

Хвороби очної ямки та рухового апарату ока

22
6

Хвороби захисного апарату ока (повік та сльозових органів)

3

1

2
7

Хвороби кон’юнктиви

3

1

2
8

Хвороби рогівки та склери

3

1

2
9

Хвороби судинної оболонки

3

1

2
10

Хвороби кришталика та склистого тіла

3

1

2
11

Глаукома

3

1

2
12

Хвороби сітківки та зорового нерва

3

1

2
13

Травми органа зору

4

2

2
14

Самостійна робота

1818Усього


54

12

24

18


Примітка: години для самостійної роботи студентів розподіляють за темами предметні (циклові) методичні комісії навчальних закладів.

ЗМІСТ
1. Історія розвитку офтальмології

Організація офтальмологічної допомоги в Україні

Анатомічна будова органа зору та зв’язок його з організмом у цілому
Теоретичні заняття

Зміст, стисла історія розвитку офтальмологічної науки, вклад українських та зарубіжних вчених офтальмологів (акад. В.П. Філатов, акад. Н.О. Пучковська, проф. І.М. Логай, проф. М.М. Сергієнко, проф. Л.Л. Гіршман, проф. Х.Я. Гюббент), сучасні досягнення офтальмології в Україні. Офтальмологічні заклади. Роль молодшого медичного спеціаліста в боротьбі за охорону зору населення.

Диспансеризація населення. Значення санітарної освіти та санітарної гігієнічної культури в подоланні очних хвороб. Групи ризику при очних хворобах і методи подолання загрози зниження функцій зору у вагітних.

Зв’язок очних хвороб із загальними захворюваннями організму. Охорона праці в офтальмологічному стаціонарі і кабінеті.

Анатомо-фізіологічні особливості ока (зовнішня оболонка, судинна оболонка, сітківка кришталик, склисте тіло), захисного і додаткового апарату ока (орбіта, повіки, слізні органи, окоруховий апарат). Роль зорового аналізатора. Анатомічні фізіологічні особливості ока у новонароджених та дітей. Око як частина єдиного організму. Роль акту зору у взаємодії з навколишнім середовищем.
2. Акт зору. Функції органа зору. Методи дослідження зорових функцій.
Теоретичні заняття

Фізіологія зорового акту (фотохімічні, електричні та ретиномоторні явища в сітківці). Центральний зір. Гострота зору. Кольоровідчуття. Периферійний зір. Поле зору. Світловідчуття Характер зору. Методи дослідження зорових функцій.


Практичні заняття

Улаштування та обладнання очного кабінету поліклініки, розміри кабінету, забарвлення стін, освітлення. Таблиці для визначення гостроти зору та кольоровідчуття.

Лікарські засоби та їх зберігання. Перев’язувальний матеріал, інструменти, їх стерилізація та зберігання. Підготовка офтальмологічного кабінету до приймання хворих. Обстеження хворого: скарги, анамнез, спадковість, загальні захворювання, професійні шкідливості. Дослідження зорових функцій та дослідження характеру зору за допомогою кольоротесту. Охорона праці в офтальмологічному стаціонарі і кабінеті.
Практичні навички:


 • визначення гостроти зору за таблицями Головіна—Сивцева, Орлової та світловідчуття характеристики гостроти зору;

 • визначення меж поля зору за допомогою периметра та контрольним методом;

 • визначення кольоровідчуття за таблицями Рабкіна;

 • визначення темпової адаптації орієнтовним методом;

 • дослідження характеру зору за допомогою кольоротесту.


3. Оптична система ока. Уявлення про рефракцію та акомодацію
Теоретичні заняття

Поняття про фізичну та клінічну рефракції. Види клінічної рефракції: еметропія, міопія (короткозорість), гіперметропія (далекозорість), астигматизм. Прогресуюча короткозорість, ускладнення, сучасні методи лікування та профілактики. Визначення рефракції суб’єктивним методом. Корекція аномалій рефракції. Поняття про діоптрію. Оптичні скельця, їх властивості та призначення. Підбір простих окулярів, виписування рецептів. Поняття про контактну та хірургія корекцію аметропії. Поняття про акомодацію та її порушення (спазм і параліч акомодації, “старечий зір”), об’єм та довжину акомодації. Догляд за окулярами, контактними лінзами. Вагітність і клінічні рефракції.


Практичні заняття

Ознайомлення з набором оптичних лінз. Визначення виду клінічної рефракції суб’єктивним методом.

Підбір окулярів при міопії, гіперметропії, пресбіопії. Завдання з виписування рецептів на окуляри. Визначення резерву акомодації. Догляд за окулярами, контактними лінзами.
Практичні навички:


 • визначення гостроти зору;

 • визначення виду рефракції суб’єктивним методом;

 • підбір окулярів;

 • вимірювання відстані між центрами зіниць;

 • виписування рецептів на окуляри;

 • стерилізація контактних лінз.


4. Основні принципи й методи лікування хворих на очні хвороби
Практичні заняття

Принципи й методи загального лікування. Основні лікарські засоби, які застосовуються при захворюваннях очей.

Опанування методами місцевого лікування: туалет очей, закладання очних лікувальних плівок, промивання кон’юнктивального мішка, закапування крапель в очі, закладання мазей за повіки. Фізіотерапевтичні методи лікування: електрофорез, УВЧ, ультразвук, лазер-терапія, масаж, теплові процедури (солюкс, очні грілки, парафінові та озокеритові аплікації). Накладання пов’язок (монокулярні, бінокулярні), показання та протипоказання до їх застосування. Ознайомлення з технікою парабульбарних та субкон’юнктивальних ін’єкцій та перивазальних новокаїнових блокад.
Практичні навички:


 • закапування крапель в очі;

 • закладання мазей за повіки;

 • промивання кон’юнктивального мішка;

 • накладання моно- та бінокулярних пов’язок на очі;

 • масаж повік;

 • застосування теплових процедур;

 • виписування рецептів на основні лікарські засоби;

 • туалет очей;

 • закладання ОЛП.


5. Хвороби очної ямки та рухового апарату ока
Практичні заняття

Поняття про співдружню та паралітичну косоокість. Діагностика, принципи лікування профілактика. Догляд за хворими. Огляд хворих з патологією м’язового апарата ока та орбіти. Ознайомлення з апаратурою для лікування амбліопії та косоокості; проведення профілактики та диспансерного нагляду за пацієнтами з косоокістю.


Практичні навички:

 • оцінювання положення очного яблука за допомогою лінійки та екзофтальмометра;

 • визначення видів косоокості;

 • визначення кута косоокості за методом Гіршберга;

 • визначення особливостей зору (монокулярний, бінокулярний, одночасний) за допомогою чотириточкового кольоротесту.


6. Хвороби захисного апарату ока (повік та сльозових органів)
Теоретичні заняття

Анатомо-фізіологічні особливості повік, сльозових органів. Запальний і незапальний набряки повік, крововилив: етіологія, ознаки, догляд за хворими. Види блефаритів (простий, лусочковий і виразковий блефарит), етіологія, клініка, профілактика, лікування, догляд за хворими. Ячмінь: клініка, лікування, профілактика, догляд. Халазіон: клінічні ознаки, лікувальні процедури, догляд. Блефароспазм, лагофтальм, птоз. Догляд за хворими при вивороті та завороті повік. Вроджена патологія повік, сльозних органів.

Хвороби сльозової залози, сльозових шляхів: діагностика, клінічні ознаки, лікування, профілактика, догляд за хворими. Види дакріоциститів, діагностика, клініка і лікування. Гостре запалення сльозової залози: етіологія, клінічні симптоми, лікування, догляд за хворими. Новоутворення повік і сльозових органів.
Практичні заняття

Огляд хворих із запаленням повік і сльозового мішка: положення повік, забарвлення шкіри, наявність набряків, ріст вій, болючість ділянки сльозової залози та сльозового мішка. Демонстрація хворих на блефарит, ячмінь, халазіон, дакріоцистит. Ознайомлення з методикою канальцевої та нососльозової (коларголової) проби Веста. Виконання лікувальних процедур під наглядом викладача в разі цих захворювань.Практичні навички

 • зовнішній огляд повік і сльозових органів;

 • проведення канальцевої та нососльозової (коларголової) проби Веста;

 • підготовка інструментарію для промивання сльотних шляхів;

 • ознайомлення з технікою промивання і зондування нососльозових шляхів;

 • закладання мазей за повіки;

 • оброблення краю повік лікувальними засобами;

 • масаж повік;

 • накладання аплікацій на повіки;

 • закладання туруни за повіки з лікувальними засобами.


7. Хвороби кон’юнктиви
Теоретичні заняття

Анатомо-фізіологічні особливості кон’юнктиви. Види кон’юнктивітів. Гострий бактеріальний кон’юнктивіт: стафілококовий, пневмококовий, дифтерійний, вірусний. Діагностика, симптоматика, лікування, догляд за хворими, епідеміологія.

Гонобленорея новонароджених. Тактика акушерки в профілактиці гонобленореї новонароджених.

Особливості перебігу, лікування, догляд за хворими з вірусними кон’юнктивітами.

Алергійний кон’юнктивіт (скрофульозний, медикаментозний, весняний): симптоми, лікування, догляд за хворими. Диференційна діагностика з фолікулярним кон’юнктивітом. Лікування, профілактика.

Хронічні кон’юнктивіти: роль професійних факторів і загальних хвороб у їх виникненні; клініка, лікування, профілактика.


Практичні заняття

Огляд хворих з ураженням кон’юнктиви. Виконання лікувальних процедур при цих хворобах.


Практичні навички:

 • огляд кон’юнктиви при фокальному освітленні;

 • виворіт верхньої повіки;

 • взяття мазків з кон’юнктиви;

 • промивання кон’юнктивального мішка;

 • оброблення кон’юнктиви в новонароджених;

 • видалення сторонніх тіл з кон’юнктивальної порожнини;

 • закладання мазій за повіки.


8. Хвороби рогівки та склери
Теоретичні заняття

Анатомо-фізіологічні особливості рогівки та склери.

Види кератитів. Загальна симптоматика кератитів. Екзогенний кератит, етіологія, зв’язок із загальними захворюваннями організму, клініка, лікування, догляд за хворими.

Поверхневий кератит: скрофульозний, герпетичний та повзуча виразка рогівки. Етіологія, клінічні особливості перебігу, ускладнення, наслідки. Глибокий кератит (туберкульозний, сифілітичний), клініка, ускладнення, наслідки. Медикаментозне та хірургічне лікування рубців рогівки (кератопластика). Тактика акушерки при сифілітичному кератиті. Вродженні захворювання рогівки і тактика акушерки.

Хвороби склери: елісклерит, склерит. Синдром голубих склер. Етіологія, клінічний перебіг, лікування, догляд за хворими.
Практичні заняття

Огляд хворих. Виявлення дефектів рогівки за допомогою флюоресцеїнової проби. Відмінність кон’юнктивальної ін’єкції судин від перикорнеальної. Демонстрація техніки видалення поверхневих сторонніх тіл рогівки.


Практичні навички:

 • обстеження рогівки методом зовнішнього огляду та фокального освітлення;

 • проведення флюоресцеїнової проби;

 • визначення чутливості рогівки;

 • проведення місцевих лікувальних процедур (закапування крапель в очі, закладання мазей за повіки);

 • ознайомлення з технікою перивазальної новокаїнової блокади;

 • проведення очних лікувальних ванночок.


9. Хвороби судинної оболонки

Теоретичні заняття

Анатомо-фізіологічні особливості судинної оболонки. Загальна симптоматика запальних захворювань переднього відрізка судинного тракту ока, тісний зв’язок хвороб судинної оболонки із загальними хворобами організму (вірусні інфекції, токсоплазмоз, бруцельоз, ревматизм, сифіліс, туберкульоз, СНІД). Гострий ірит, іридоцикліт: клініка, наслідки, лікування, заходи щодо профілактики ускладнень (вторинна глаукома). Невідкладна допомога, догляд за хворими. Вродженні захворювання судинної оболонки.


Практичні заняття

Огляд хворих на ірит та іридоцикліт. Акцентування уваги на недопустимість утворення спайок між райдужкою і кришталиком (загроза вторинної глаукоми). Невідкладна допомога, лікування, догляд за хворими. Акцентування уваги на необхідності розширити зіницю хворих на гострий іридоцикліт (за умови гіпотонації ока). Надання першої медичної допомоги при гострих іритах та іридоциклітах.Практичні навички:

 • обстеження райдужки методом зовнішнього огляду та фокального освітлення (колір райдужки, форма та розмір зіниці, реакція на світло, наявність спайок з кришталиком);

 • визначення тонусу очного яблука пальпаторним методом;

 • визначення циліарної болючості ока;

 • проведення лікувальних процедур (закапування крапель в очі, закладання мазей за повіки);

 • накладання пов’язки на очі;

 • виписка рецептів на мідріатики;

 • надання невідкладної допомоги при гриті та гридоцикліті.


10. Хвороби кришталика та склистого тіла
Теоретичні заняття

Анатомо-фізіологічні особливості кришталика та склистого тіла. Вивихи та підвивихи кришталика. Катаракти: природжені й набуті. Форми природженої катаракти та методи її лікування. Ознаки старечої катаракти, стадії її розвитку. Лікування хворих, профілактика.

Досягнення сучасної офтальмології в оперативному лікуванні катаракти. Догляд хворих до операції і після неї. Афакія. Лікарські засоби для профілактики розвитку катаракти. Помутніння склистого тіла запального і дегенеративного характеру, клініка, лікування та профілактика.
Практичні заняття

Огляд хворих із природженими й набутими катарактами. Методи дослідження кришталика (зовнішній огляд, фокальне освітлення, в прохідному світлі) та склистого тіла. Визначення стадії катаракти. Підготовка хворого до операції і догляд за хворим у післяопераційний період.


Практичні навички:

 • зовнішній огляд кришталика (фокальним освітленням);

 • огляд кришталика та склистого тіла в прохідному світлі;

 • підготовка хворого до операції;

 • догляд за хворим після операції;

 • підбір окулярів при афакії;

 • виписування рецептів на основні лікарські засоби, що використовуються при катаракті.


11. Глаукома
Теоретичні заняття

Поняття про дренажну систему ока, гідродинаміку внутрішньоочної рідини та внутрішньоочний тиск. Етіологія глаукоми. Глаукома як одна з причин сліпоти.

Природжена глаукома: її ознаки, лікування.

Вторинна глаукома, зв’язок з основними захворюваннями організму.

Класифікація первинної глаукоми: за формою (закритокутова, відкритокутова, змішана); за стадією (І, II, ІІІ, IV); за станом внутрішньоочного тиску (а, б, с); за динамікою зорових функцій (стабілізована, нестабілізована). Підозра на глаукому. Гострий напад глаукоми.

Диференційна діагностика гострого нападу глаукоми та гострого іридоцикліту. Тактика акушерки при гострому нападі глаукоми. Лікування, диспансеризація хворих на глаукому, роль профілактичних оглядів у ранній діагностиці глаукоми. Ознайомлення студентів з безконтактною тонометрією, методикою Гольдмана та індикатором внутрішньоочного тиску.


Практичні заняття

Огляд хворих на глаукому. Визначення зорових функцій ока (гострота зору, поле зору), огляд переднього відділу ока (глибина передньої камери, структура райдужки, оцінювання зіничного краю райдужки). Визначення внутрішньоочного тиску пальпаторно та за допомогою тонометра Маклакова. Закапування препаратів, що знижують внутрішньоочний тиск. Акцентування уваги на небезпеці закапування мідріатичних засобів та введення атропіну хворим на глаукому.


Практичні навички

 • визначення гостроти зору;

 • визначення поля зору;

 • вимірювання внутрішньоочного тиску методом пальпації;

 • вимірювання внутрішньоочного тиску за допомогою тонометра;

 • виконання лікувальних процедур (закапування крапель в очі);

 • надання невідкладної допомоги під час гострого нападу глаукоми;

 • виписування рецептів на препарати, які знижують внутрішньоочний тиск міотики;

 • знайомство з гоніоскопією.


12. Хвороби сітківки та зорового нерва
Теоретичні заняття

Анатомо-фізіологічні особливості сітківки та зорового нерва. Зв’язок патології сітківки із загальними хворобами організму (гіпертонічна хвороба, цукровий діабет, хвороби нирок, вагітність, ускладнена нефропатією).

Відшарування сітківки як ускладнення високої прогресуючої короткозорості. Клінічні ознаки відшарування сітківки. Особливості надання невідкладної допомоги та терміни госпіталізації при діагностуванні відшарування сітківки. Ретинобластома, Клініка, рання діагностика. Вікова манулодістрофія. Клініка, сучасні методи лікування.

Підготовка хворих до операції та догляд після неї.

Неврит і атрофія зорового нерва, зв’язок із загальними захворюваннями організму (туберкульоз, грип, сифіліс, СНІД) та дією токсинів па організм. Симптоматика та лікування. Заходи щодо профілактики.
Практичні заняття

Демонстрація хворих з ураженням сітківки та зорового нерва. Демонстрація таблиць, малюнків зі змінами очного дна (відшарування сітківки, дегенерація сітківки, неврит, застійний диск, атрофія зорового нерва). Зв’язок патології сітківки та зорового нерва із загальними захворюваннями організму.Практичні навички:

 • збір скарг;

 • визначення гостроти зору;

 • визначення поля зору;

 • визначення темнової адаптації;

 • дослідження кольоровідчуття за таблицями Рабкіна;

 • визначення темнової адаптації орієнтовним методом.


13. Травми органа зору
Теоретичні заняття

Класифікація травм органа зору: контузії, поранення очного яблука та захисного апарату ока. Травма ока як одна з причин зниження зору та сліпоти.

Контузія ока: симптоми, перша допомога, догляд за хворими.

Проникні та непроникні ушкодження ока, їх діагностика, невідкладна допомога, ускладнення (халькоз, сидероз, симпатофтальмія). Заходи щодо профілактики цих захворювань.

Опіки органа зору: хімічні, термічні, променеві, комбіновані. Клініка, невідкладна допомога. Догляд за хворими. Ознайомлення з протезуванням ока. Кератопластика, кератопротезування. Роль молодших медичних спеціалістів у запобіганні очного травматизму.
Практичні заняття

Надання невідкладної допомоги в разі поверхневих ушкоджень переднього відділу ока. Діагностика проникного поранення ока. Надання першої допомоги при проникних пораненнях ока. Профілактика розвитку вторинної інфекції. Тактика акушерки при опікових ураженнях органа зору. Профілактика стовбняка.


Практичні навички:

 • видалення поверхневих стороннього тіла з кон’юнктиви очного яблука й повік;

 • видалення поверхневого стороннього тіла з рогівки;

 • промивання кон’юнктивального мішка при хімічних опіках ока;

 • надання невідкладної допомоги при травмах ока;

 • накладання монокулярної та бінокулярної пов’язок;

 • виявлення прямих та непрямих ознак проникного поранення ока;

 • невідкладна допомога та транспортування хворого з проникним пораненням ока.

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК

1. Визначення гостроти зору за таблицями Головіна—Сивцева, Орлової та світловідчуття як характеристики гостроти зору. Визначення характеру зору.

2. Орієнтовна перевірка зору новонароджених.

3. Визначення меж поля зору за допомогою периметра та орієнтовним методом.

4. Визначення кольоровідчуття за таблицями Рабкіна.

5. Суб’єктивний метод визначення рефракції; підбір простих окулярів.

6. Виписування рецептів на окуляри.

7. Вимірювання внутрішньоочного тиску пальпаторним методом.

8. Вимірювання внутрішньоочного тиску тонометром Маклакова.

9. Вивертання повік та огляд кон’юнктиви при захворюваннях переднього відділу ока та травмах ока.

10. Взяття мазка з кон’юнктиви.

11. Промивання кон’юнктивального мішка.

12. Закапування крапель в очі.

13. Закладання мазей за повіки.

14. Накладання пов’язок на очі.

15. Видалення стороннього тіла з кон’юнктиви й рогівки.

16. Проведення проби з коларголом.

17. Проведення проби с флюоресцеїном.

18. Визначення чутливості рогівки.

19. Проведення туалету очей.20. Підготовка інструментів для промивання сльозових шляхів.
Перелік питань

до диференційованого заліку

 1. Будова зорового аналізатора.

 2. Анатомія очного яблука.

 3. Анатомо-фізіологічні особливості захисного апарату ока (орбіти, повік) у дітей.

 4. Анатомо-фізіологічні особливості рухового й слізного апарату ока у дітей.

 5. Центральний зір. Гострота зору. Кольоровідчуття. Методи дослідження.

 6. Периферійний зір. Поле зору. Світловідчуття. Методи дослідження.

 7. Види клінічної рефракції, методи корекції аметропії.

 8. Акомодація, її зміни.

 9. Види косоокості, принципи лікування.

 10. Симптоматика гострих запальних хвороб орбіти і невідкладна допомога при них.

 11. Основні клінічні ознаки новоутворень орбіти.

 12. Клінічні ознаки ячменя, лікування.

 13. Форми та клінічні ознаки блефариту.

 14. Дакріоцистит новонароджених, особливості лікування.

 15. Загальні ознаки різних видів гострого бактеріального кон’юнктивіту.

 16. Клінічні особливості різних видів бактеріального кон’юнктивіту.

 17. Лікування хворих на гострий бактеріальний кон’юнктивіт, профілактичні заходи. Профілактика гонобленореї новонароджених.

 18. Клінічні ознаки вірусного кон’юнктивіту, принципи лікування, профілактика.

 19. Алергійний кон’юнктивіт, його види, принципи лікування.

 20. Загальні ознаки різних видів кератиту. Вродженні захворювання рогівки.

 21. Лікування хворих на поверхневий травматичний кератит.

 22. Симптоматика гострого іридоцикліту та невідкладна допомога при ньому.

 23. Вроджена катаракта, принципи лікування.

 24. Клінічний перебіг старечої катаракти.

 25. Принципи лікування хворих у разі старечої катаракти.

 26. Вроджена глаукома, її ознаки, принципи лікування.

 27. Основні ознаки первинної глаукоми.

 28. Відмітні клінічні ознаки відкритокутової та закритокутової глаукоми.

 29. Причини й клінічні ознаки гострого нападу глаукоми.

 30. Невідкладна допомога під час гострого нападу глаукоми.

 31. Принципи лікування хворих і профілактика ускладнень глаукоми.

 32. Симптоми проникного поранення очного яблука.

 33. Перша допомога при травмах очного яблука.

 34. Симптоми контузії ока, перша допомога.

 35. Невідкладна допомога при опіках очей.

 36. Клінічні ознаки електрофтальмії та зніженої офтальмії, принципи лікування.

 37. Диспансерний огляд вагітних при захворюваннях очей.

ЛІТЕРАТУРА

Основна


Дубовская П.А. Глазные болезни: Учебник. — М.: Медицина, 1986. — 240 с.

Новицький І.Я. Очні хвороби: Підручник. — К.: Здоров’я, 1998. — 184 с.

Додаткова


Жабоедов Г.Д., Кіреєв В.В. Практикум з очних хвороб. — К.: Здоров’я, 2002. — 62 с.

Ковалевский Е.И. Глазные болезни (атлас). — М.: Медицина, 1985. — 244 с.

Лебедев П.И. Неотложная доврачебная помощь при заболеваниях и повреждениях глаз: Учеб. пособие. — М.: Медицина, 1982. — 104 с.

Терапевтическая офтальмология: Учеб. пособие / Под ред. М.Л. Краснова, Н.Б. Шульпиной. — М.: Медицина, 1985. — 402 с.База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка