Програма гуртка "Оздоровча фізкультура" затверджую: Директор пнзгшсз п. С. Шампаніна
Скачати 77.46 Kb.
Дата конвертації18.04.2016
Розмір77.46 Kb.
ЗАТВЕРДЖУЮ:

Начальник відділу освіти

Шепетівської райдержадміністрації

_________________ П. Ф. Дзяворук

_______________________________

ПРОГРАМА


гуртка

“Оздоровча фізкультура”
ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор ПНЗГШСЗ

______________П. С. Шампаніна

____________________________

Адаптована програма гуртка “Оздоровча фізкультура” складена на основі програми предмета “Основи здоров’я” для середньої загальноосвітньої школи (5 – 9 класи) та Програми гуртка «Валеологія» (Суми, 2005)

ПРОГРАМА РОБОТИ ГУРТКА “ОЗДОРОВЧА ФІЗКУЛЬТУРА”

Пояснювальна записка


Особливості сучасних умов життя, швидкі темпи розвитку техніки, модернізація освітніх, трудових процесів, зростання обсягу інформації ставлять перед організмом учні високі вимоги.

Пластичність функціональних систем здорової дитини сприяє порівняно швидкій адаптації до різноманітних впливів зовнішнього та внутрішнього середовищ. Недостатня рухова активність призводить до порушень, а потім і до хронічних захворювань.

Навчання в школі вимагає від організму дитини витривалості. По-перше, через велике статичне навантаження, яке потребує спеціальної організації рухового режиму для задоволення природних потреб організму в рухах. По-друге, через потребу засвоювати значну кількість різноманітної інформації і довготривалу роботу з дрібними предметами під час читання, письма, конструювання. Ці фактори є причиною відхилення у стані здоров'я учнів початкової та середньої школи – порушення постави, зору, артеріального тиску, а також збільшення зайвої ваги, що веде до порушення обміну речовин, знижує захисні сили організму.

Програма гуртка з оздоровчої фізкультури спрямована на: • виховання загальнолюдської культури;

 • опанування теоретичними відомостями з фізичної культури, принципами здорового харчування, практичними навичками, загально-розвивальними вправами та спеціальними вправами для виховання правильної постави, профілактики і корекції плоскостопості, попередження розвитку короткозорості;

 • формування навичок здорового способу життя;

 • вивчення рухливих ігор та естафет.

Головні завдання фізичного виховання учнів на заняттях з «Оздоровчої фізкультури»:

 • Виховання морально-вольових якостей: дисциплінованості, колективізму, патріотизму, сміливості, наполегливості, витривалості та терпіння, свідомого ставлення до занять та суспільної власності;

 • Виховання загальної культури поведінки, почуття такту та ввічливості, власної гідності;

 • Зміцнення здоров'я та повноцінного лікування;

 • Загартування;

 • Підвищення розумової та фізичної працездатності;

 • Виховання правильної постави та профілактика і корекція хребта, плоскостопості та вад зору, виховання культури рухів;

 • Формування основних рухових умінь та навичок;

 • Прищеплення навичок здорового способу життя, звичок особистої та громадської гігієни, обов'язкових у побуті та навчанні.

Спеціальними завданнями оздоровчої фізкультури є:

 • Сприяти корекції хребта та його розвантаженню;

 • Сприяти поліпшенню діяльності органів дихання, травлення, серцево-судинної, сечовивідної та нервово-психічної системи;

 • Сприяти загальному зміцненню організму, підвищенню опору до застудних захворювань;

 • Вивчення та закріплення лікувальних вправ при захворюваннях внутрішніх органів, та нервово-психічної системи.

Програма гуртка базується на дидактичних і організаційно-методичних засадах педагогіки.

Слід на кожному занятті диференційовано підходити до кожної дитини, враховувати її фізичні можливості, стан здоров'я, психоемоційний стан та ступінь захворювання, особливу увагу приділяти вправам на розслаблення, самонавіювання, формування позитиву у дітей.

У програмі занять у теоретичній частині є методика безпечних лікувальних вправ, методика виконання фізичних вправ, релаксаційних ігор та самонавіювання, звертається увага на виховання правильної постави, розглядаються гігієнічні вимоги.

Програма розрахована на 4 години занять на тиждень. Як свідчать спостереження, групи потрібно комплектувати з 8 – 10 чоловік з урахуванням діагнозу, функціональних здібностей дитячого організмі, фізичної підготовки.Тематичний план гуртка
п/п

Тема

Кількість годин

теорія

практика

разом

1.

Вступне заняття

2

6

8

2.

Поняття про здоровий спосіб життя

3

9

12

3.

Порушення постави та викривлення хребта

3,5

16,5

20

4.

Порушення зору

2

14

16

5

Плоскостопість

3

7

10

6.

ЛФК при захворюваннях внутрішніх органів

5

23

28

7.

ЛФК при захворюваннях нервової системи

3

11

14

8.

Профілактор Євмінова

5

21

26

9.

Формування позитиву у дітей

7

9

16

10.

Підсумкове заняття

-

6

6

Всього:156


Зміст програми
1. Вступне заняття (8 год)

Знайомство з гуртківцями. Вступна бесіда «Поняття про оздоровчу фізкультуру». Первинний огляд гуртківців. Визначення вихідного рівня фізичного розвитку. Оформлення паспорту здоров’я.


2. Поняття про здоровий спосіб життя (12 год)

Основні принципи здорового харчування. Вітаміни, їх роль в нашому житті. Шкідливі звички, та їх вплив на роботу внутрішніх органів людини, нервову та серцево-судинну системи. Загартовування, види та способи загартування. Комплекс вправ ранкової гімнастики, її значення у підтриманні здоров’я. Розучування вправ ранкової гімнастики. Закріплення вправ ранкової гімнастики. Рухливі ігри та естафети.


3. Порушення постави (20 год)

Загальні відомості про порушення постави та викривлення хребта, їх види. Поняття про гігієну поз. Розучування основних побутових рухів та поз. Причини сколіозу. Розучування вправ для попередження розвитку сколіозу. Закріплення вправ для попередження розвитку сколіозу. Загально-розвиваючі вправи. Ігри з скакалкою. Естафети.


4. Порушення зору (16 год)

Поняття про короткозорість та інші види порушення зору. Вправи для попередження розвитку короткозорості. Вправи для покращення зору. Вправи для зняття втоми очей. Загально-розвиваючі вправи. Релаксаційні ігри, самонавіювання.


5. Плоскостопість (10 год)

Поняття про плоскостопість, їх види, значення у розвитку захворювань хребта. Вправи для попередження розвитку плоскостопості. Вправи при плоскостопості.


6. ЛФК при захворюваннях внутрішніх органів (28 год)

Первинне поняття про систему органів дихання. Розучування комплексу вправ для попередження розвитку захворювань органів дихання. Закріплення комплексу вправ для попередження розвитку захворювань органів дихання. Основні види оздоровчого дихання. Поняття про систему органів травлення. Розучування комплексу вправ для попередження розвитку захворювань органів травлення. Закріплення комплексу вправ для попередження розвитку захворювань органів травлення. Органи серцево-судинної системи. Розучування комплексу вправ для попередження розвитку захворювань органів серцево-судинної системи. Закріплення комплексу вправ для попередження розвитку захворювань органів серцево-судинної системи. Поняття про систему органів сечовивідної системи. Розучування комплексу вправ для попередження розвитку захворювань органів сечовидільної системи. Закріплення комплексу вправ для попередження розвитку захворювань органів сечовидільної системи. Розучування рухливих та релаксаційних ігор.


7. ЛФК при захворюваннях нервово-психічної системи (14 год)

Первинне поняття про нервову систему. Як зняти стрес. Розучування комплексу вправ для попередження розвитку захворювань нервової системи. Закріплення комплексу вправ для попередження розвитку захворювань органів нервової системи. Профілактика неврозів у дітей. Релаксаційні ігри, самонавіювання.


8. Профілактор Євмінова (26 год)

«Чому болить спина?». Головне захворювання хребта – остеохондроз. Авторська методика лікування та профілактики захворювань хребта. Профілактор Євмінова – «зубна щітка» для хребта. Розучування комплексу вправ для лікування сколіотичної хвороби. Закріплення комплексу вправ для лікування сколіотичної хвороби. Комплекс вправ для профілактики захворювань хребта.


9. Формування позитиву у дітей (16 год)

Вміння володіти собою. Біоритми в житті людини. Спілкування – складова психічного здоров’я людини. Методи спілкування. Мова жестів. Лікарські трави в нашому житті. Засоби підвищення імунітету. Способи покращення пам’яті. Релаксаційні ігри.


10. Підсумкове заняття (6 год)

Визначення кінцевого рівня фізичного розвитку здоров’я. Оформлення паспорту здоров’я. Конкурс на кращий фіточай.Література:

 1. Ефимова Л.К. Лечебная физкультура при заболеваниях органов дыхания у детей. – К.: Здоровье, 1988.

 2. Корекция нарушений осанки у школьников / Науч. Ред. Г. А. Халемский. – М.: Детство-Пресс, 2001.

 3. Лікувальна та коригувальна гімнастика в школі: Методичний лист. – К.: Рад.шк., 1966.

 4. Мурза В. П., Філіпов М. М. Методи функціональних досліджень у фізичній реабілітації та спортивній медицині: Навчальний посібник для вищих навчальних закладів. – К.: Університет «Україна», 2001.

 5. Пособие по лечебной физкультуре/ Под ред. Проф. В. Г. Вограликеа. – М., 1952.

 6. Програма «Основи здоров'я». – К., 2001.

 7. Студеникын М. Я. Книга о здоровье детей. – М.: Медицина, 1988


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка