Програма превентивного виховання для учнів 5-7 класів Людмила Пасько, заступник директора з виховної роботи
Скачати 408.66 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації21.04.2016
Розмір408.66 Kb.
  1   2
Щастя в твоїх руках

Програма превентивного виховання для учнів 5-7 класівЛюдмила Пасько,

заступник директора з виховної роботи

Глибоцької ЗОШ І-ІІІ ступенів

Пояснювальна записка

Усім добре відомий вислів про те, що краса врятує світ. Видатний німецький поет Гейне писав, що єдина краса людини, відома йому ,- це здоров’я. Проблема людини та її здоров’я – одвічна. Адже здоров’я – це багатопланове поняття, яке включає в себе не лише відсутність хвороб, а й високий рівень пристосування, благополуччя, комфортне психологічне самопочуття, добрі соціальні відносини. Сьогодні проблема загрози здоров’ю розглядається світовою спільнотою як одна із загроз планетарного масштабу – антропологічна катастрофа.

У рамках ЮНЕСКО однією з найпріорітетніших проблем світової науки в системі психолого-педагогічних, правових, соціологічних досліджень є проблема превентивного виховання.

Дана програма з превентивного виховання передбачає реалізацію заходів, спрямованих на попередження злочинів і злочинності, вдосконалення способу життя учнів без порушень норм моралі: розвиток умов, що сприяють збереженню здоров’я та життя дітей, виявлення негативних змін у поведінці учнів, вивчення причин і умов, що передують скоєнню злочину, попередження їх подальшого розвитку; організацію змістовного дозвілля, поліпшення роботи з підлітками девіантної поведінки, надання їм допомоги в самовихованні.

Здійсненню превентивного виховання сприяють психолого-педагогічна профілактика та корекція відхилень у поведінці учнів, використання нестандартних форм виховання, забезпечення зайнятості та змістовного відпочинку дітей під час канікул, допомога соціально дезадаптованим категоріям дітей, профілактика дитячої бездоглядності, просвітницька робота щодо запобігання протиправній поведінці, наркоманії, алкоголізму, захворювання на ВІЛ/СНІД та хвороб, що передаються статевим шляхом; правильне статеве виховання.

Програма «Щастя в твоїх руках» розрахована на виховну роботу з учнями підліткового віку 5 – 7 класів.

Підлітковий вік – складний відповідальний період становлення особистості, формування образу «Я». Образ «Я» підліток створює у своїй свідомості і розглядає його найчастіше у двох площинах: це фізичне «Я» (уявлення про свою зовнішність) і «Я» психічне (уявлення про риси характеру, про свої здібності). З образом «Я» пов’язана самооцінка. Для підлітка важливо знати не тільки, який він є, але й наскільки значущими є його індивідуальні особливості.

Актуальність програми

Школа і сім’я не в змозі уберегти дитину від проблем соціалізації. Значну роль відіграє сама дитина. Ідея саморозвитку – узагальнена мета, до якої повинні прагнути усі. Самоактуалізація, самореалізація, самодостатність, інтеграція, психічне здоров’я, індивідуалізація, автономія, креативність, продуктивність – складові реалізації потенційних можливостей індивіда. Самовиховання і самопізнання передбачає становлення людини як особистості.Мета програми: формування здорового способу життя, навичок відповідальної поведінки, вироблення імунітету до негативних впливів соціального оточення, позитивного ставлення до життя.

Завдання програми:

 • створення умов для формування позитивних якостей особистості в процесі різноманітних видів навчальної, трудової, позашкільної й іншої діяльності, що сприяють інтелектуальному, морально-етичному, естетичному розвитку, виробленню стійкості до негативних впливів;

 • забезпечення соціально-психологічної діяльності, педагогічно зорієнтованої на протидію втягування дітей та молоді в негативні ситуації;

 • формування правової свідомості на основі тих правових знань, уявлень, переконань, що склалися в нашому суспільстві; почуттів, що регулюють поведінку; законності обраної мети, правомірності шляхів її реалізації; справедливості, активної протидії порушникам законів нашої країни;

 • докорінне підвищення правової культури всіх учасників навчально-виховного процесу; попередження асоціальних проявів серед учнів;

 • профілактика вживання наркотичних речовин; просвітницька робота із запобігання шкідливим звичкам; правильне статеве виховання;

 • забезпечення адекватної соціальної реабілітації неповнолітніх, які вчинили протиправні дії або зловживають психоактивними речовинами;

 • стимулювати неповнолітніх до здорового способу життя і позитивної орієнтації, сприяння валеологізації навчально-виховного процесу, навчання з раннього віку навичкам охорони власного життя і здоров’я;

 • досягнення сталої і відповідальної поведінки, сформованості імунітету до негативних впливів соціального оточення;

 • формування здорового способу життя.

Методологічні засади програми визначені

 • Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства»;

 • Національною програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»;

 • Концепцією національного виховання;

 • Концепцією громадянського виховання;

 • Концепцією превентивного виховання дітей та молоді щодо здорового способу життя серед молоді України;

 • Концепцією формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді;

 • Комплексною програмою профілактики правопорушень на 2007-2009 роки;

 • Законом України «Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду і підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки».

Основними формами роботи є: дискусійні гойдалки, рольові, ділові ігри, тестування, анкетування, тренінги, психологічні практикуми, конкурси, екскурсії, колективне спілкування, колективно-творчі справи, презентації, проекти, літопис, ігрові програми, свята, відверта розмова, психологічні практикуми, моделювання, години спілкування.

Розділи програми

Розділ І. Щастя бути людиною (ключовий пріоритет: розвиток особистісних ресурсів дитини).

Розділ ІІ. З любов’ю до людей (ключовий пріоритет: розвиток ідеалів добра та людяності).

Розділ ІІІ. Життя за правилами (ключовий пріоритет: профілактика асоціальних проявів у поведінці, правова освіта).

Розділ ІV. Здоров’я – найбільший скарб (стимулювання до здорового способу життя).

Розділ V. Щастя бути разом (превентивна педагогіка сім’ї).

Кожен з розділів має ключовий пріоритет, конкретно визначену і чітко сформульовану мету виховної роботи і завдання діяльності, основні поняття, форми і методи діяльності, пропонується цікава науково-публіцистична література для самостійного прочитання учнями як ключ до самоосвіти і самопізнання, дотримано принцип диференціації, відповідно до вікових особливостей учнів 5-7 класів, враховано і дотримано принцип наступності.

Програма містить добірку висловів визначних особистостей «Скарбниця мудрих думок», список використаної і рекомендованої літератури з проблем превентивного виховання.Спрямування діяльності

 • класний керівник – учень

 • класний керівник – батьки

 • класний керівник – психолог

 • класний керівник – вчитель-предметник

 • учень – психолог

 • учень – батьки

 • учень – вчитель-предметник

 • учень – класний керівник – батьки.

Очікувані результати: особистість, яка прагне зберігати і зміцнювати своє здоров’я, живе за моральними і правовими законами, прагне творити і радіти життю.
Розділ І. Щастя бути людиною

Ключовий пріоритет: розвиток особистісних ресурсів дитини
Пізнай себе і світ навколо

стане зрозумілішим.

Г. СковородаМета: становлення моральної особистості на основі формування почуттів терпимості, толерантності, милосердя, честі, совісті, доброти.

5 клас

Основні поняття

Особистість. Індивідуальні риси. Інтереси. Нахили. Здібності. Самостійність.Форми і тематика виховних справ

 • Діагностика соціального, духовного, фізичного і психічного рівнів

розвитку дітей.

Орієнтовний зміст: вивчення індивідуальних і психологічних особливостей кожної дитини, анкетування, тестування.

 • Рольова гра „Чарівний стілець“.

Орієнтовний зміст: висвітлення всіх позитивних якостей дитини, „чарівний стілець“ не повинен висвітлювати негативні якості.

 • Класні діалоги „Розкажи мені про мене“.

Орієнтовний зміст: вправа на створення письмової характеристики учня його однокласниками.

 • Година спілкування „Я – маленька частинка цілого“.

Орієнтовний зміст: мозковий штурм „З чого складається ціле?“, тренувальна вправа „Значення частинки в цілому“, моделювання „Ким я можу бути в колективі?“, висновки.

 • Заняття з елементами тренінгу „Я в промінчику класного сонця“.

Орієнтовний зміст: вправи „Ти – неповторний“, „Колір твого промінчика“, „Сила сяйва“, „Сильні, бо разом“.

 • Самопрезентація „А ось і я“.

Орієнтовний зміст: представлення у творчій формі кожного учня.

 • Година спілкування „Про мене, про тебе, про нього“.

Орієнтовний зміст: вправа „Мікрофон“: „Я і ті, хто навколо мене“, продовж речення „Говорити правду – це…“, обмін думками „Перш ніж говорити про когось, подивись на себе“.

 • Суд над лихослів’ям.

Орієнтовний зміст: гра „Суд“: судді, захисник, прокурор, свідки розглядають питання вживання ненормованої лексики в класному колективі.

 • Вернісаж „Магія наших імен “.

Орієнтовний зміст: візитки „Чудо-імена нашого класу“, практичні вправи „Ім’я – код людини“, „Розшифруй своє ім’я“.

 • Тестування „Ти справжній друг?“.

Орієнтовний зміст: визначення якостей особистості, які найбільше цінуються в дружбі“, інтерпретація тесту.

6 клас

Основні поняття

Характер. Риси характеру. Позитивні і негативні якості. Темперамент та його типи. Талант. Геніальність.Форми і тематика виховних справ


 • Конверт дружніх питань.

Орієнтовний зміст: анонімне опитування учнів щодо актуальних тем міжособистісних відносин; відповіді на дані питання.

 • Моніторинг по вивченню індивідуальних особливостей.

Орієнтовний зміст: вивчення змін, які відбулися в розвитку кожної особистості, корекція і проектування.

 • Час відвертої розмови „Що мене хвилює?“.

Орієнтовний зміст: скринька запитань, обговорення, відповіді.

 • Колективне ігрове спілкування „Чому я вартий пошани і поваги“.

Орієнтовний зміст: експрес-опитування „Коли людину шанують і поважають“, обмін думками „Що у мене є такого, щоб мене поважали“, практична вправа „Квітка поваги“.

 • Година спілкування „Можливості твого Я“.

Орієнтовний зміст: інформаційний блок „Здібності. Таланти. Геніальність“, бібліотечний пошук „Генії в історії людства“, вправи „Як розкривати і розвивати здібності“, „Я маю талант“.

 • Презентація „Світ моїх захоплень“.

Орієнтовний зміст: представлення у творчих формах захоплень учнів.

 • Сходинки зростання „Веселкою вгору“.

Орієнтовний зміст: створення моделі веселки із зазначенням успіхів у різних видах діяльності; визначення цілеспрямувань на майбутнє.

 • Ігровий тренінг „Не кажи – не вмію, а кажи – навчусь“.

Орієнтовний зміст: вправи на відпрацювання впевненості, наполегливості на шляху до поставленої мети.

 • Практичні вправи „Повір у себе“.

Орієнтовний зміст: творчі практичні вправи „Побудуй дім“, „Посади дерево“, „Кроки до Олімпу“.

7 клас

Основні поняття

Самовдосконалення. Самореалізація. Самооцінка. Програма життя.Форми і тематика виховних справ

 • Анкетування по визначенню акцентуації характерів учнів.

Орієнтовний зміст: визначення позитивних і негативних рис в характері учнів; поради щодо корекції, самовдосконалення і самовиховання.

 • Тренінгове заняття „Хто сильніший: я чи колектив?“.

Орієнтовний зміст: вправи „Сильна особистість“, „Хто кого: особистість чи колектив?“, „Формула сили“, „Відкритий океан“.

 • Обмін листами „Порадь мені друже“.

Орієнтовний зміст: скринька порад однокласників.

 • Круглий стіл „Чи важко жити одному?“

Орієнтовний зміст: інформаційна сторінка „Одинокість в сучасному світі“, обмін думками, вправа „Я на безлюдному острові“.

 • Рольова гра „Треба – хочу – можу“.

Орієнтовний зміст: з’ясування взаємозв’язку „треба – хочу – можу“, складання списку „Треба“, „Хочу“, поєднання їх між собою з метою розуміння „Можу“; висновки.

 • Тренінг „Чи можна удосконалити характер?“.

Орієнтовний зміст: практичні вправи на удосконалення позитивних рис характеру і послаблення негативних.

 • Ярмарок „Що найкраще маю, те людям представляю“.

Орієнтовний зміст: представлення-продаж у вигляді реклами найкращих рис характеру учнів.

 • Психологічний практикум „Я в своїх очах і очах інших людей“.

Орієнтовний зміст: порівняння самооцінки учнів з оцінкою однокласників.

 • Ділова гра „Сварка – не доказ“.

Орієнтовний зміст: вироблення умінь не доводити непорозуміння до сварки.
Цікаво прочитати

 • Белый М.И. Познай себя (30 популярных тестов)/М.И.Белый. – Экономика , 1992. – 93 с.

 • Богдан С.К. Мовленнєвий етикет українців: традиції і сучасність. – К.: Рідна мова, 1998.

 • Экельман Н.Б. Начни с себя. Советы 13-16 летним. – М. – ЮНИИТИ,8. – 1996. – 216 с.

 • ДєхтяренкоЛ.І. Школа любові і добра. – Кіровоград, 2007 – 378 с.

 • Кумар В. Кто я? какой ? – СПб.: Питер Пресс, 1997. – 128 с.

 • Махно О.П., Життя буває в колективі тоді, коли кожен щось віддає товаришам / Світ творчості, духовності й краси. – Кіровоград, 2008 – С. 24-35.

 • Николаев П. Этикет. Умение жить и вести себя дома, в семье и в обществе. – М. : Цитадель триада, 1996. – 228 с.

 • Они И.Л. Орлова Т.В. Тесты для всех. – К.6 Довыра, 1994. – 222 с.


Розділ ІІ. З любов’ю до людей

Ключовий пріоритет: розвиток ідеалів добра та людяності
Стався до людей так, як би ти хотів,

щоб ставилися до тебе.

Народна мудрість


Мета: духовне зростання особистості учнів, гармонізація душі й зовнішньої поведінки., розвиток духовно-моральних якостей дитини як фактор у профілактиці негативних проявів поведінки, дезадаптації.

Завдання:

 • визначення нових цілей та орієнтирів, породжених сучасним суспільством;

 • допомогти молодому поколінню адаптуватися до нових умов;

 • навчитися долати недоліки, притаманні нашому менталітету: лінощі, безініціативність, інфантилізм;

 • ознайомити школярів зі світовими художніми і культурними цінностями;

 • розкрити багатство досягнень людського духу.

5 клас

Основні поняття

Добро. Мораль. Духовність. Моральні якості. Особисті, родинні, громадянські, національні, загальнолюдські цінності. Чесність, чуйність, справедливість.Форми і тематика виховних справ

 • Година спілкування „Поспішайте творити добро“.

Орієнтовний зміст: ознайомлення з казкою „Подорож Добрика“; малюнок „добра“; поради Добрика; вправи „Дарую добро“, „Кошик добрих слів“.

 • Відверта розмова: „Мої добрі вчинки».

Орієнтовний зміст: що таке вчинок; коли вчинок приносить задоволення і похвалу; вправа „Дерево добрих вчинків“.

 • Акція милосердя «Допоможи тим, кому гірше, ніж тобі».

Орієнтовний зміст:збір речей, іграшок, одягу для дітей із малозабезпечених родин, які потребують соціальної підтримки.

 • КТС „Чекаємо друзів в гості“.

Орієнтовний зміст: етапи: оформлення класної кімнати під вітальню, запрошення гостей, концерт, конкурси-забави, чаювання.

 • Театр для малят.

Орієнтовний зміст: підготовка і показ вистави для учнів молодших класів.

 • Свято „Дідусі й бабусі – наші вірні друзі“.

Орієнтовний зміст: вітання „Вам найдорожчим“; концерні номери; виготовлення подарунків-сюрпризів; творчі роботи „Мої дорогенькі дідусь і бабуся“; малюнки; конкурси „Співаночка“, „Вишиваночка“, „Я вас знаю“.

 • Книга добрих справ.

Орієнтовний зміст: створення в класі книги, куди записуються добрі справи класного колективу і кожного учня зокрема.

 • Лист подяки „Фронтовий трикутник“.

Орієнтовний зміст: трагічні та героїчні події Великої Вітчизняної війни;

подяки учасникам Великої Вітчизняної війни, солдатським вдовам.


6 клас

Основні поняття

Єдність слова і діла. Ідеали в родині, колективі, особистому житті. Толерантність, милосердя, товариськість. Етичні правила стосунків.Форми і тематика виховних справ

 • Роздуми в голос „Що таке краса і чому її обожнюють люди“.

Орієнтовний зміст: легенда про Дівчину-красу; створення творчого портрету Краси; на що надихає краса; краса людини – це не лише зовнішній вигляд, зачіска, одяг, а й душевні якості, які не видно неозброєним оком; висновок : краса – це те, що людина має всередині.

 • Зустрічі з цікавими людьми „Людина з великої літери поруч з нами“.

Орієнтовний зміст:зустріч з людьми, які творять добро не чекаючи подяк.

 • Заняття з елементами тренінгу „Мистецтво бачити інших“.

Орієнтовний зміст: вправи „Я і ті, що біля мене“, „Квіти в букеті“, „Дерево в саду“, „Зірка і сузір’я“; висновок – усі мають право, щоб їх чули і бачили.

 • Заняття з елементами тренінгу „Толерантність у спілкуванні“.

Орієнтовний зміст: практичні вправи „Що означає слово „толерантність“, „Квітка толерантності“, „Ситуації життя“, Зрозумій мене“.

 • Театралізована інсценізація „Для чого людині серце“.

Орієнтовний зміст: за літературними творами учні готують і презентують показ творчих проектів.

 • Анкетування „Портрет мого класу“.

Орієнтовний зміст: з’ясування того, яким повинен бути класний колектив, чи є між членами колективу взаєморозуміння, підтримка.

 • Диспут „Добрим бути просто чи не просто?“.

Орієнтовний зміст: групова робота. Діти об’єднуються у дві групи, одна з яких відстоює думку, що бути добрим просто, інша – бути добрим непросто. Висновок – добрим повинен бути кожен незалежно від віку, статі, поглядів.

 • Гра-практикум „Добрі вчинки“.

Орієнтовний зміст: інсценізація життєвих ситуацій, уривків із казок, оповідань. Висновку:кожна людина здатна на добрі вчинки, головне – бажання і розуміння.

7 клас

Основні поняття

Активна моральна життєва позиція. Взаємодопомога, співпереживання, повага до особистості. Міжособистісна злагода. Вміння прощати і просити пробачення. Культура самопізнання.Форми і тематика виховних справ

 • Година спілкування: „Добро починається з тебе“

Орієнтовний зміст: де можна побачити прояви добра; що ти зробив доброго в своєму житті; чому добро починається з кожного; створення талісману-добрика.

 • Інформаційне анкетування „ Твої моральні якості?“

Орієнтовний зміст:позитивні і негативні якості характеру, побудова стежинок до „ідеалу“ моральності.

 • Заняття з елементами тренінгу „Життєві цінності“.

Орієнтовний зміст: життя дається один раз – чи не так?; твоє життя – це…, що є цінного в житті, вправи „Дерево життя“, „Гілка мого роду“, „Квіти життя“.

 • Дискусійна гойдалка „У чому щастя людини?“.

Орієнтовний зміст: щастя – реальність чи міф; щастя – це коли…, вправи „Квітка щастя“, „Вершина щастя“, „Сходження“.

 • Колаж „Моє майбутнє“.

Орієнтовний зміст: створення творчого проекту майбутнього, презентація-виставка у класі, для батьків.

 • Дослідження „Цінності життя в минулому і сьогодні“.

Орієнтовний зміст: учні проводять дослідження за літературними творами, історичною літературою, опитування людей старшого віку по даній темі, презентують результати, обмінюються думками, роблять карту-висновок „Цінності людського життя“.

 • Творчий проект „Про доброту всім людям розкажу“.

Орієнтовний зміст:збір творчих матеріалів про людей свого села, міста, які творять добро, створення і представлення презентацій.

 • Творчий проект „Душі людської доброта“.

Орієнтовний зміст: діти перетворюються на дослідників, фольклористів, акторів, лікарів моральних хвороб і доводять, що людина повинна бути доброю, пропонують власні рецепти від моральних хвороб, створюють дерево мудрості, скриньку порад.

 • Практикум „Спілкування між хлопчиками і дівчатками“

Орієнтовний зміст :учні об’єднуються у дві групи. Вчитель заздалегідь готує ситуації, а діти, отримавши їх, розв’язують і доводять, що спілкування не повинно ділитися за віком, статтю, статусом. Як висновок: спілкування повинно бути ввічливим, добрим, чесним.
Цікаво прочитати

 • Белый М.И. Познай себя (30 популярных тестов)/М.И.Белый. – Экономика , 1992. – 93 с.

 • Богдан С.К. Мовленнєвий етикет українців: традиції і сучасність. – К.: Рідна мова, 1998.

 • Экельман Н.Б. Начни с себя. Советы 13-16 летним. – М. – ЮНИИТИ,8. – 1996. – 216 с.

 • ДєхтяренкоЛ.І. Школа любові і добра. – Кіровоград, 2007 – 378 с.

 • Кумар В. Кто я? какой ? – СПб.: Питер Пресс, 1997. – 128 с.

 • Махно О.П., Життя буває в колективі тоді, коли кожен щось віддає товаришам / Світ творчості, духовності й краси. – Кіровоград, 2008 – С. 24-35.

 • Николаев П. Этикет. Умение жить и вести себя дома, в семье и в обществе. – М. : Цитадель триада, 1996. – 228 с.

 • Они И.Л. Орлова Т.В. Тесты для всех. – К.6 Довыра, 1994. – 222 с.

 • Феофилов Л.Г. Умеете ли вы себя вести? – К. : Знание, 1990. – 48 с.

 • http://dialogs.org.ua/ua/dialog.php?id=68&op_id=1180 (Криза цінностей: що таке - добре, а що – погано).

 • http://sd.net.ua/2009/09/27/dukhovn_cnnost_jak_osnova_vdrodzhennja_ukransko_nac.html. (Духовні цінності).


Розділ ІІІ. Життя за правилами

Ключовий пріоритет: профілактика асоціальних проявів у поведінці, правова освіта
Людина повинна сама виробляти максими своєї поведінки.

Здійснюючи моральне виховання, слід заохочувати дітей

до пошуків відповідей на те, що добре, а що погано.

Й.Кант


Мета: формування вихованості школяра, вираженої в його відповідальній позиції як здатній закріпити творчу активність, моральні вчинки і самодисципліну.

Завдання:

 • навчити учнів розрізняти типи поведінки, що відповідає нормам, прийнятим у суспільстві та закріплених у законодавстві, і поведінки з протиправними відхиленнями;

 • визначити причини чи обставини проявів протиправної поведінки;

 • розмежовувати види правопорушень: проступок – правопорушення – злочин;

 • знати особливості девіантної поведінки;

 • визначити детермінанти девіантної поведінки;

 • розглянути моделі деструктивної субкультури та вплив на підлітка.

5 клас

Основні поняття

Поведінка і дисципліна. Правопорушення і злочин. Відхилення у поведінці. Соціальний паспорт сучасного підлітка. Причини негативних явищ у поведінці.Форми і тематика виховних справ

 • Діагностика відхилень у поведінці.

Орієнтовний зміст:анкетування, тестування

 • Інформаційно-повчальний час „Права і обов’язки учнів“.

Орієнтовний зміст: права та обов’язки, навчання – головний обов’язок школяра, що важливіше: права чи обов’язки?

 • Розробка карти вихованості учня і самооцінки його рис.

Орієнтовний зміст: за допомогою теста-малюнка визначити рівень самооцінки учнів; яку людину вважають вихованою?; складання карти вихованості.

 • Година спілкування „Закон і право“.

Орієнтовний зміст: розповідь казки про країну де не було законів і жив Хаос; скласти закони країни за сюжетом казки; розказати жителям країни проїх права; закони і права в житті п’ятикласника.

 • Роздуми „Від неробства до злочину – один крок“.

Орієнтовний зміст: що таке злочин; як стають на шлях злочину; хто в цьому винен; поради як не стати злочинцем.

 • Гра „Світова книга прав дитини“

Орієнтовний зміст: ознайомлення дітей з їхніми правами, практична вправа „Знайди право за малюнком“, практикум „Які права порушено?“; виготовлення стенда „Світова книга прав дитини“.

 • Дискусійна гойдалка „Які я маю права і які права мають інші?“

Орієнтовний зміст: дискусія про власні права і права інших. Висновок – кожен має права і обов’язки, які повинен знати і дотримуватис.

 • Пізнавально-розважальна гра „Щоб не трапилось біди, правил дорожніх дотримуйся завжди“

Орієнтовний зміст: ігровій формі вивчаємо правила дорожнього руху; висновк:дотримання правил дорожнього руху – запорука щасливого здорового майбутнього.

6 клас

Основні поняття

Гострота проблеми злочинності і правопорушень серед школярів. Її зв’язок з соціальним фоном. Характерні ознаки криміногенності дітей і підлітків в сучасний період. Вікові особливості підліткового віку та правопорушення. «Важковиховуваний», «важковиховуваність». Чинники і причини важковиховуваності.Форми і тематика виховних справ

 • Діагностика типів поведінки.

Орієнтовний зміст:проведення тестування

 • Колаж „Мої інтереси“

Орієнтовний зміст: складання особистої карти інтересів.

 • Рольова гра «Конфлікт».

Орієнтовний зміст:що таке конфлікт, як він виникає, сторони конфлікту, як знайти порозуміння, сходження до вершини „Мир“.

 • Правова карусель „Право, обов’язок і честь“

Практикум „Вчинок, відповідальність, наслідки“Орієнтовний зміст: вчитель готує кожному учневі завдання, а діти повинні вказати, яка їх чекає відповідальність за певні вчинки і які будуть наслідки.

 • Конкурс малюнків „Права дитини в малюнках“

Орієнтовний зміст: за допомогою фарб діти зображають свої права. Вчитель організовує виставку малюнків

 • Година спілкування „Закон обов’язковий для всіх“.

Орієнтовний зміст: залучення дітей до правової культури, розуміння обов’язкового дотримання законів України
Орієнтовний зміст: кожен учень повинен пам’ятати, що він громадянин України, який має права і обов’язки, повинен дотримуватися законів і не порушувати права людини. Учні самостійно готують матеріал.

7 клас

Основні поняттяПрирода та причини негативних явищ у поведінці учнів. Девіантна поведінка. Характеристика понять «аморальний вчинок», «проступок». Шкідливість і небезпека окремих вчинків. Мимовільні дії та вчинки. Безумовні рефлекси. Імпульсивні дії та вчинки. Сила мотиву та складність самоконтролю. Афективні дії та вчинки.

Форми і тематика виховних справ

 • Година спілкування „Неформальні об’єднання підлітків“.

Орієнтовний зміст: хто такі неформали; чому виникають такі об’єднання; як не потрапити під вплив неформалів.

 • Анкетування «Важкий підліток».

Орієнтовний зміст: проведення анкетування

 • Дискусія «Неформальний лідер. Який він?»

Орієнтовний зміст: конструктивні і неформальні лідери; яка між ними різниця, а ти – лідер, який?; тренувальні вправи „Як вести за собою“.

 • Класні збори «Взаємостосунки у колективі: добре і погане».

Орієнтовний зміст: ми – колектив чи група?; дві сторони медалі нашого класу; як позбутися „поганого“.

 • Колаж „Добрі і погані вчинки“

Орієнтовний зміст: Створення фотокартки дня.

 • Рольова гра «Суд над байдужістю».

Орієнтовний зміст: чому існує байдужість; характеристика байдужості і її прови; як не бути байдужим.

 • Тестування „Визначення стилю поведінки у конфліктних ситуаціях“

(за методикою К.Томаса),

Орієнтовний зміст: проведення тестування, інтерпретація.

 • Пізнавальна година „Головний Закон України“

Орієнтовний зміст: Конституція України – це основний закон країни, які ми повинні знати, вміти користуватися законами, розуміти їх.

 • Зустрічі з працівниками кримінальної міліції.

Орієнтовний зміст: запитання і відповіді.

 • Рольова гра „Суд над поганими вчинками“.

Орієнтовний зміст: інсценізація судового засідання; кожна дитина повинна розуміти: наскільки серйозними можуть бути злочини, настільки справедливими можуть бути покарання.

 • Конкурс плакатів „Правова абетка“

Орієнтовний зміст: учні створюють правову абетку для учнів молодших класів, яка включає такі поняття як «закон», «право»,«злочин», «обов’язок»
Цікаво прочитати

 • Актуальные проблемы социологии девиантного поведения и социального контроля /Отв. ред. Я. И. Гилинский. — М.: Институт социологии РАН, 1992. — 282 с.

 • Волкова Н.П. Педагогіка. Посібник. – К.: ВЦ «Академія», 2001.

 • Ворітник Б.М., Голован О.А., Голубов О.П., Коломієць В.П., Подшивалов К.В. Безпечна поведінка: Інформаційний посібник для

підлітків та молоді. – К., 1999.

 • Діти вулиці: хто вони і як їм допомогти /Упоряд. О.Головник, Н.Комарова. – К., 2006.

 • Смир­но­ва Т.П.. Пси­хо­ло­ги­чес­кая кор­рек­ция аґрес­сив­но­го по­ве­де­ния у де­тей. — Рос­тов-на-До­ну: Фе­никс, 2005.


Розділ ІV. Здоров’я – найбільший скарб

Ключовий пріоритет: стимулювання до здорового способу життя
Мета: формування здорового способу життя та культури здоров’я, позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у підлітка, розглядати здоров’я як стан повного фізичного, духовного та соціального благополуччя.

Завдання:

 • створення сприятливих умов для розвитку особистості дитини; пробудження її творчих можливостей;

 • удосконалення природних здібностей: гуманізація способу мислення, інтелектуальний розвиток;

 • орієнтованість виховного процесу на розвиток особистості учня в соціальному, психічному, біологічному аспектах;

 • навчити учня не тільки писати, читати, рахувати, а й:

   1. вчитися берегти своє здоров'я;

   2. знати орієнтири в нормальному стані людини;

   3. вести здоровий спосіб життя;

   4. активно займатися фізичною культурою;

   5. дотримуватися гігієнічних норм;

   6. раціонально харчуватися;

   7. загартовуватися;

   8. уміти управляти своїми почуттями, настроєм, жити в ладу з довкіллям;

   9. усвідомлювати переваги підтримки свого організму в нормальному стані та страшних наслідків шкідливих звичок.

5 клас

Основні поняття

Здоров’я. Здоровий спосіб життя. Культура здоров’я. Оцінка якості здоров’я. Розповсюдження хронічної і гострої патології. Поняття «фізичний стан». Залежність здоров’я від рухової активності. Раціональне харчування, його характеристика. Оздоровче загартування. Загартування водою, повітрям.Форми і тематика виховних справ

 • Інформаційно-повчальний час „Режим дня та здоров’я“.

Орієнтовний зміст:чому важливо дотримуватися режиму дня, складання режиму дня для кожного учня, заповнення «Щоденника здоров’я».

 • Зустріч з цікавими людьми „У нас в гостях – майстри спорту“.

Орієнтовний зміст: зустріч-спілкування з людьми, які займаються спортом.

 • Профілактичні бесіди „Особиста гігієна дівчаток“,

„Особиста гігієна хлопчиків“.

Орієнтовний зміст:гігієна – запорука здоров’я; особливості гігієни хлопчиків, дівчаток; поради лікарів.

 • Творчий проект „Абетка здоров’я“.

Орієнтовний зміст: складання правил, які допомагають зберігати здоров’я, створення друкованих листівок для учнів класу.

 • Презентація „Мудрі думки – пам’ятай завжди“.

Орієнтовний зміст: творчі групи презентують висловлювання відомих людей про здоров’я, створюється „Колесо історії“, де занотовані дані висловлювання в хронологічному порядку, висновок: здоров’ям дорожили в усі віки.

 • Конкурс-огляд „Дерево Здоров’я“.

Орієнтовний зміст: учні створюють дерева особистого здоров’я, де записують від чого залежить їх здоров’я, що на нього впливає, як його зберегти і покращити, що вже зробив і, що планує зробити.

 • Спортивна естафета „ Щоб здоров’я гарне мати – треба спортом всім займатись».

Орієнтовний зміст: різні види спортивних конкурсів-змагань.

 • Спортивно-туристичний похід „Стежками рідного краю“.

Орієнтовний зміст: одноденний похід із залученням батьків.

 • Казкова прес-конференція „Про тютюн вустами героїв літературних творів“.

Орієнтовний зміст: казкові герої – головні учасники прес-конференції (їх роль виконують учні старших класів), учні задають питання пов’язані з проблемою тютюнопаління, герої роблять анти тютюнову рекламу.

 • Аукціон знань «Ми – за здоровий спосіб життя!».

Орієнтовний зміст: за правильні відповіді на питання, пов’язані зі збереженням здоров’я, учні отримують жетони-живчики, хто матиме найбільше – той і переможець, отримує посвідчення „Про здоров’я знає все“.
6 клас

Основні поняття

Складові психічного, соціального та духовного здоров’я дитини. Основні форми ризику у розвитку патологій. Поняття про якість і комфортність стилю життя. Поняття «фізичний розвиток», «фізичні якості». Особливості здорового харчування. Призначення загартовування. Його принципи і методи. СНІД.Форми і тематика виховних справ

 • Година спілкування „Фізична краса не постійна, а духовна – вічна“.

Орієнтовний зміст: фізична і духовна краса, що в людині цінять більше, фізична краса має здатність змінюватися, душевність залишається на все життя.

 • Складання словника „Здоровий спосіб життя“.

Орієнтовний зміст:що включають слова „здоровий спосіб життя“?, створення словника слів, пов’язаних зі здоров’ям.

 • Колаж „Піраміда здоров’я“.

Орієнтовний зміст: створення кожною дитиною моделі свого здоров’я.

 • Спортивні змагання «Смуга перешкод».

 • Спортивно-туристичний похід «Джерельні долини мого краю».

 • Заняття з елементами тренінгу „Палити чи ні?“.

Орієнтовний зміст: практичні вправи „Два берега річки“, „Вершина“, „Прірва“, „Дотримайся слова“.

 • Конкурс малюнків чи плакатів „НІ! – шкідливим звичкам“.

Орієнтовний зміст: створення альбому учнівських робіт за даною темою.

 • Інформаційно-пізнавальний час „Хвороба-вбивця – СНІД“.

Орієнтовний зміст: що таке СНІД, як він передається, які міри безпеки слід дотримуватися.

 • Година спілкування «Культура харчування українців» (можна за участю батьків).

Орієнтовний зміст: діти презентують самостійно підготовлені реферати, доповіді на дану тематику, рецепти здорового харчування. Батьки презентують страви.

 • Випуск класних стінгазет «Листок здоров’я» та «Здоровецькі поради».

Орієнтовний зміст: творчі групи учнів створюють поради з різних питань здоров’я та здорового способу життя.

 • Година спілкування «Геть спиртне, геть куріння! Ми – за здорове покоління»

Орієнтовний зміст: учні відповідають на питання анкети, в ігровій формі презентують шкідливість паління та вживання алкогольних напоїв.
7 клас

Основні поняття

Впровадження ідеї здорового способу життя в Україні. Зміст «Я-концепції» підлітка та основні чинники її розвитку. Шляхи забезпечення здоров’я: прямий і зворотний. Фактори впливу на процес формування фізичного здоров’я. Принципи раціонального харчування. Раціональне меню. Режими загартовування: оздоровче, спеціальне та протипоказання до загартовування.Форми і тематика виховних справ

 • Усний журнал „Ровесник ровеснику про здоровий спосіб життя“.

Орієнтовний зміст: творчі групи учні готують окремі інформаційні повідомлення по окремим питання, які стосуються здоров’я: вітаміни, хвороби, гігієна, загартування, фізичні вправи і т.д.

 • Конкурс малюнків-проектів „Основні складові здорового способу життя“.

Орієнтовний зміст: діти в довільній форма, різними художніми техніками створюють проекти складових здоров’я.

 • Театр для малят „Подорож до міста Здоров’янська“.

Орієнтовний зміст: підготовка і показ учням молодших класів вистави.

 • Створення образів-експонатів „Жертви поганих звичок“.

Орієнтовний зміст: учні створюють моделі „жерт“ і демонструють їх показ.

 • Туристичний похід „Лісові таємниці“.

Орієнтовний зміст: екскурсія до лісу з подальшою презентацією результатів.

 • Тренінг „Здоров’я – моя цінність“.

Орієнтовний зміст: проблеми здоров’я; репродуктивне здоров’я; складові і чинники здоров’я; все залежить від тебе.

 • Спортивні змагання з різних видів спорту «Наш спортивний клас».

Орієнтовний зміст: змагання-конкурси із залученням батьків.

 • Година спілкування „Цигарка – ворог, зброя проти неї – ваша воля“

Орієнтовний зміст: звідки прийшла цигарка; як ставилися до паління в різні епохи та в різних країнах; чому цигарка небезпечна, як не піддатися спокусі.

 • Колективний творчий проект „Алкоголь. Міфи і реальність“.

Орієнтовний зміст: створення творчими групами комп’ютерної презентації.

 • Прес-конференція „Ні – наркотикам“.

Орієнтовний зміст: зустріч з лікарями, людьми, які були наркозалежними.

 • Дискусія „Майбутнє – без СНІДу. Чи можливе таке?“.

Орієнтовний зміст:СНІД – непереможний: чи так?; чи ведеться боротьба борют проти СНІДу у світі, нашій країні.

 • Галерея „Мистецтво проти “.

Орієнтовний зміст: підбірка і оформлення виставки творів мистецтва за даною тематикою, проведення екскурсії для учнів школи.

 • Твір-роздум „Чи модно бути здоровим?“

Орієнтовний зміст: написання творів, обмін думками.

 • Агітбригада „Давайте, друзі, разом здоров’я берегти“.

Орієнтовний зміст: підготовка і виступ агітбригади перед учнями школи.
Цікаво прочитати

 • Амосов М.М.Роздуми про здоров’я. – Київ: Здоров’я, 1989. – 62 с.

 • Боян І.П. Виховання у старшокласниць прагнення до фізичного самовдосконалення. – К.: 1995,-158 с.

 • Лаптев А.П. Береги здоровье смолоду. – М. Медицина, 1999, - 165 с.

 • Лисицин Ю.П. Здоровый способ жизни. – М., 1993. – 166 с.

 • Мартиненко А.В., Валентик Ю.В. Формирование здорового образа жизни молодежи. – М.: Медицина, 1998. – 192 с. .

 • Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2005.

 • http://www.sportfamily.ru/ .

 • http://zakalivanie.ru/section.php?ID=258

 • http://www.zdobr.ru/ (Здоровий спосіб життя)Розділ V. Щастя бути разом

Ключовий пріоритет: превентивна педагогіка сім’ї
Дитина – дзеркало сім’ї: як у краплі води відбивається сонце,

так у дітях відбивається моральна чистота матері і батька.

В.О.СухомлинськийЩасливий той, хто щасливий у себе вдома.

Мета: усвідомлення батьками істини: сім’я – основна ланка формування ціннісних орієнтирів дитини; відновлення функціональної спроможності родини.

Завдання:

 • оздоровлення умов сімейного виховання через ланцюжок довірливих стосунків батьків і педагога;

 • визначити основні прорахунки батьків у вихованні;

 • розширити педагогічний кругозір батьків, їх знання, навички і уміння

для виховання дітей;

 • підвищення рівня психолого-педагогічної культури батьків;

 • донести до батьків сутність моделі поведінки батьків;

 • допомогти батькам осягнути значення родинної педагогіки, яка є

серцевиною народної виховної практики.

5 клас

Основні поняття

Рід. Родина. Родинне дерево. Родинні цінності. Морально-етичні традиції сім’ї. Ролі в сім’ї. Родинні обов’язки. Зв’язок поколінь. Родинна спадщина.Форми і тематика виховних справ

 • Родинне свято „ Моя сім’я – мій скарб“.

Орієнтовний зміст: програма: „Дитина – перлинка родинного скарбу“, „Родина в житті кожної людини“, „Традиції української родини“.

 • Тестування „Малюнок моєї родини“.

Орієнтовний зміст: визначення кольорів та символів родини.

 • Анкетування „Найдорожчі люди у моєму житті“.

Орієнтовний зміст: з’ясування вибору і цінності найдорожчої людини.

 • Родинне спілкування „Зернятка, посіяні в родині“.

Орієнтовний зміст: зернятка: „Родинні цінності“, „Морально-етичні традиції сім’ї“, висновок-колосок „Добробут моєї родини“.

 • Фоторепортаж „Як народилася наша сім’я“.

Орієнтовний зміст: фото і розповіді про народження сім’ї.

 • Дослідження „Якого я роду-племені?“.

Орієнтовний зміст: етапи: хто мої батьки, дідусі, бабусі?; етнічне походження; історія виникнення мого прізвища.

 • Вернісаж родинних дерев.

Орієнтовний зміст: творення і виставка моделей генеологічних дерев.

 • КТС „Мамине сонечко в руках у донечки“.

Орієнтовний зміст: етапи: міні-твори „Моя рідненька“, конкурси, концерт талантів, визначення пар мама+донька.

 • Інтелектуальна гра „Зірковий час “.

Орієнтовний зміст: зустріч команд батьків і учнів класу, змагання у знанні шкільних наук, визначення „зірки“-учня, „зірки“-батька.

 • Відверта розмова „Принципи виховання у вашій родині“.

Орієнтовний зміст: що таке принципи виховання; чому їх варто дотримуватися; складаємо „валізку“ принципів виховання родини.

 • Батьківський лекторій: „Виховання здорової дитини в родині“.

Орієнтовний зміст: що означає здорова дитина; фактори здоров’я; що робити, щоб зберегти здоров’я дитини; батьки – приклад для дитини.

 • Відверта розмова „Десять золотих правил для батьків“.

Орієнтовний зміст: для чого люди придумують правила; практичні вправи по складанню правил; прислухаємося до порад мудрих.

6 клас

Основні поняття

Родинне виховання. Сім’я – джерело гармонійного всебічного розвитку дитини. Дерево родоводу. Здоровий мікроклімат в родині. Його доброзичлива толерантність і загальна спрямованість. Авторитет батьків. Батьківський приклад.Форми і тематика виховних справ

 • Виставка „Захоплення наших родин“.

Орієнтовний зміст: представлення виробів, творчих захоплень родин учнів.

 • День родини учня в класі.

Орієнтовний зміст: організація шкільного дня родиною одного з учнів: перевірка домашніх завдань, дозвілля на перервах, заохочення, сюрприз.

 • Вікторина „Один день із життя класу“.

Орієнтовний зміст: згадка про яскраві події з життя класного колективу.

 • Фоторепортаж „Мій тато найкращий“.

Орієнтовний зміст: фото, цікаві підписи, захист репортажу.

 • Конкурсно-ігрова програма „ На березі дитинства“.

Орієнтовний зміст: конкурси: „Ми – дошкільнята“, „Перший раз у перший клас“, „Домашнє завдання“, „Співаємо разом“, „Ти – я, я – ти“.

 • Година спілкування „З роду в рід прокладає життя мости“.

Орієнтовний зміст: сюжетні лінії: зв’язок поколінь – скарб для родини; відносини діти – батьки – дідусі; взаєморозуміння – стежка до злагоди; написання листів нащадкам.

 • Вітальня „Зустрічаємо вас у родині у нас“.

Орієнтовний зміст: інтер’єр: гостинність – українська вдача; родинні традиції; родинна пісня.

 • Презентації „Смакуємо по-домашньому“.

Орієнтовний зміст: українська кухня, традиції, представлення улюблених страв родин, визначення знавців українськиїх страв.

 • Аукціон ідей сімейної педагогіки.

Орієнтовний зміст: сімейна педагогіка – що це?; видатні педагоги про сімейну педагогіку; ділимося ідеями сімейного виховання.

 • Тренінг „Усвідомлене і відповідальне батьківство“.

Орієнтовний зміст: ми батьки – а це значить…; закони України про відповідальність батьків; народна мудрість про батьків; усвідомлене і відповідальне батьківство – це…
7 клас

Основні поняття

Виховання дітей у родині – справа державного значення. Типи батьківства. Батьки і школа. Утвердження в родині принципів загальнолюдської моралі.Форми і тематика виховних справ
  1   2


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка