Програма VI міжнародного медичного форуму «Інновації в медицині здоров’я нації»
Скачати 224.33 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір224.33 Kb.
c:\users\user\desktop\новая папка (2)\plashka_imf-congr-15_2_ua.jpgНауково-практична програма

VI МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО ФОРУМУ «Інновації в медицині – здоров’я нації»

III МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО КОНГРЕСУ «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров'я України»

15 – 17 квітня 2015 року

Конгрес внесений в Реєстр з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2015 році (розділ «Конгреси», №3 , стор.8)

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ'Я

15 квітня

Науково-практична конференція «Загальнообов’язкове медичне страхування: проблеми та перспективи впровадження у медичну практику закладами ОЗ України»

Організатор: Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, кафедра менеджменту охорони здоров'я НМУ ім. О.О. Богомольця

СПЕЦІАЛЬНА ПРОГРАМА «ДНІ ПРИВАТНОЇ МЕДИЦИНИ»

16 квітня

IV Практична конференція «Приватна медицина: реалії практики»

Організатори: Журнал «Практика управління медичним закладом»,

Компанія LMT

16 квітня

Круглий стіл «Взаємодія приватних медичних установ зі страховими компаніями: переваги та недоліки»

Організатори: Журнал «Практика управління медичним закладом»,

Компанія LMT

16 квітня

Круглий стіл «Просування медичних послуг: правові та організаційні аспекти. Практичні поради »

Організатори: Журнал «Практика управління медичним закладом»,

Компанія LMT

17 квітня

Круглий стіл «Розробка та впровадження системи управління якістю в закладах охорони здоров'я»

Організатори: Журнал «Практика управління медичним закладом»,

Компанія LMT

СПЕЦІАЛЬНА ПРОГРАМА «ДНІ ЛАБОРАТОРНОЇ МЕДИЦИНИ»

15-16 квітня

Науково-практична конференція «Лабораторна діагностика в клініці внутрішніх хвороб»

Нарада-семінар головних обласних позаштатних фахівців з клінічної лабораторної діагностики та голів регіональних осередків Всеукраїнської Асоціації клінічної хімії та лабораторної медицини

Круглий стіл: «Кваліфікаційні вимоги та професійні компетенції спеціалістів з лабораторної медицини»

Організатори: Міністерство охорони здоров'я України, Всеукраїнська асоціація клінічної хімії та лабораторної медицини, Національна медична академія післядипломної освіти України ім. П.Л. Шупика


15 квітня

Науково-практичні доповіді «Лабораторне обладнання (URIT). Катриджні аналізатори (DRG, DIESSE)», «Лабораторна діагностика алергічний захворювань», «Біохімічні дослідження в лабораторній діагностиці», «Інновації в діагностиці Антимюллерового гормону»

Організатор: Група компаній Авантіс

16 квітня

Науково-практична конференція «Стрес та лабораторне супроводження»

Організатори: Національна академія медичних наук України,

Лабораторна та метрологічна служби НАМН України, Референтна лабораторія НАМН України, ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України»

16 квітня

Науково-практична конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин»

Організатори: Національна академія медичних наук України, Лабораторна та метрологічна служби НАМН України, Референтна лабораторія НАМН України,

ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН»

16 квітня

УКРАЇНСЬКА ЛАБОРАТОРНА ШКОЛА

Майстер-клас «Новинки модельного ряду MINDRAY: ВС-5000/ВС5150 – сучасні 5-diff гематологічні аналізатори в дії»

Майстер-клас «Особливості проведення біохімічних досліджень на автоматичному біохімічному аналізаторі «Miura» (I.S.E. S.r.l., Італія)»

Майстер-клас «Практичні прийоми та програмне забезпечення в побудові системи управління якості аналітичної лабораторії на принципах ISO 15189»

Майстер-клас «Сучасне використання систем для забору крові»

Організатори: Національна академія медичних наук України, Лабораторна та метрологічна служби НАМН, Референтна лабораторія НАМН, компанія LMT, компанія «УКР ДІАГНОСТИКА», ТОВ «Вектор-Бест-Україна», ТОВ «Організація медичного бізнесу», ТОВ «БІО ТЕСТ МЕД»


СПЕЦІАЛЬНА ПРОГРАМА «МЕДИЧНА РАДІОЛОГІЯ»

15 квітня

Науково-практична конференція «Інноваційні технології в медичній візуалізації»

Організатори: ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України», кафедра променевої діагностики НМАПО ім. П.Л. Шупика

16 квітня

ШКОЛА УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ

Засідання обласних позаштатних спеціалістів зі спеціальності «Ультразвукова діагностика» та Ради УАФУД

Майстер-клас «Алгоритм дуплексного дослідження брахіоцефальних артерій»

Майстер-клас «Інтервенційні втручання під ультразвуковим контролем з використання еластографії»

Майстер-клас «Місце компресійої еластографії в категоріях»

Майстер-клас «Застосування допплерівського високочутливого кодуванні мікрокровотоків (режим SMI) в ультразвуковому дослідженні органів черевної порожнини»

Майстер-клас «Пункційна ендоваскулярна безперервно УЗ-контрольована лазерна абляція при варикозній хворобі вен нижніх кінцівок»

Організатори: Асоціація радіологів України, Українська Асоціація фахівців ультразвукової діагностики, компанія LMT


16 квітня

Засідання Асоціації клінічних нейрофізіологів

Секція «Функціональна діагностика захворювань нервової системи»Організатор: Асоціації клінічних нейрофізіологів

17 квітня

Семінар «Стратегії розвитку радіологічних та ядерних медичних технологій в Україні»

Організатор: ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор'єва НАМН України»

СПЕЦІАЛЬНА ПРОГРАМА «ВІЙСЬКОВА МЕДИЦИНА»

15-16 квітня

Науково-практична конференція «Впровадження наукових розробок НАМН України та особливості надання медичної допомоги учасникам АТО та постраждалому населенню»

Організатор: Національна академія медичних наук України

15-17 квітня

ТАКТИЧНА МЕДИЦИНА

Лекції:

Що таке стандарти TCCC. ТССС&PHTLS

Принципи допомоги пораненим в зоні під вогнем. Тактика&медицина

Алгоритм допомоги пораненим «MARCH»

Принципи сортування та евакуації поранених

Майстер-класи:

«Зупинка зовнішньої кровотечі»

 • Турнікети

 • Тампонада рани, гемостатики.

 • Механічні пристрої - ITClamp

«Інфузійна терапія»

 • Внутрішньовенний доступ – особливості встановлення в умовах бойових дій

 • Внутрішньокістковий доступ

«Відновлення прохідності дихальних шляхів та забезпечення адекватного дихання»

 • Назофарингеальна трубка

 • Конікотомія

 • Пункція плевральної порожнини при напруженому пневмотораксі

 • Дії при відкритому пневмотораксі

Сценарії: Відпрацювання окремих елементів надання допомоги пораненим в умовах бойових дій – «зона під вогнем»

Координатор: Всеукраїнська рада реанімації (ресусцитації) та екстреної медичної допомоги

15 квітня

Міжгалузевий науково-практичний семінар «Бойові ушкодження опорно-рухової системи: госпітальний етап та медико-соціальна реабілітація»

Організатор: ДУ «Інститут патології хребта та суглобів

ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України»

За участі: Військово-медичної академії МО України, Українського НДІ протезування, протезобудування та відновлення працездатності (Мінсоцполітики України), Національного медичного університету

ім. О.О. Богомольця (МОЗ України), ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», Харківської медичної академії післядипломної освіти

(МОЗ України), Головного військово-медичного клінічного центру – «ГВКГ»

МО України, Військово-медичного клінічного центру Північного регіону

МО України, Ірпінського військово-медичного клінічного центру професійної патології особового складу ЗС України

За підтримки: ВГО «Українська асоціація ортопедів-травматологів»

15 квітня

Науково-практична конференція «Особливості надання нейрохірургічної допомоги в умовах АТО»

Організатори: ДУ «Інститут нейрохірургії імені академіка А.П. Ромоданова НАМН України», Кафедра Нейрохірургії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Українська Асоціація Боротьби з Інсультом

15 квітня

Науково-практична конференція «Невідкладні стани в кардіохірургії. Організація та надання екстреної медичної допомоги»

Організатори: ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії

ім. М.М. Амосова НАМН України», Асоціація серцево-судинних хірургів України

15 квітня

Круглий стіл з медичної реабілітації учасників АТО

Організатори: ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України», Всеукраїнська асоціація фізіотерапевтів та курортологів, Українська академія реабілітації та здоров'я людини, Міжнародний благодійний фонд «Реабілітаційний центр «Шпиталь Майдану»

15 квітня

Науково-практична конференція «Нові організаційні та діагностично-лікувальні технології в дерматовенерологічній практиці»

Організатор: ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України»

16 квітня

Симпозіум «Медицина невідкладних станів та медицина катастроф»

Організатори: Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика (кафедра медицини невідкладних станів та медицини катастроф), Харківська медична академія післядипломної освіти (кафедра медицини невідкладних станів і медицини катастроф), Запорізька медична академія післядипломної освіти (кафедра медицини невідкладних станів), Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф, ВГО «Асоціація працівників швидкої, невідкладної медичної допомоги та медицини катастроф»

16 квітня

Симпозіум «Інноваційні технології лікування поширених та глибоких опіків та ран не опікової етиології»

Нарада головних обласних позаштатних фахівців і з комбустіологіїОрганізатор: Кафедра комбустіології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

15-17 квітня

ШКОЛА ЕКСТРЕННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

Майстер-класи: «Особливості надання екстреної медичної допомоги за умов проведення АТО»

Організатори: Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика (кафедра медицини невідкладних станів та медицини катастроф), Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф, ВГО «Асоціація працівників швидкої, невідкладної медичної допомоги та медицини катастроф»

17 квітня

Науково-практична конференція «Актуальні питання біомедичної та реабілітаційної інженерії»

Організатори: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Факультет біомедичної інженерії,

Громадська організація «Всеукраїнська асоціація біомедичних інженерів і технологів»

СПЕЦІАЛЬНА ПРОГРАМА «ОНКОЛОГІЯ»

15-16 квітня

Науково-практична конференція «Сучасні підходи до профілактики, діагностики та лікування злоякісних пухлин»

Організатор: Національний інститут раку МОЗ України

16 квітня

Семінар (майстер-клас) «Нові технології в діагностиці та лікуванні онкологічних захворювань»

Організатор: Компанія Med WIO

СПЕЦІАЛЬНА ПРОГРАМА «ТЕРАПІЯ»:

алергологія, гастроентерологія, гематологія, ендокринологія, імунологія, кардіологія, неврологія, нефрологія, урологія, офтальмологія, пульмонологія, ревматологія, сімейна медицина, трансфузіологія, сестринська справа

15 квітня

Симпозіум «Проблеми діагностики та лікування хвороб органів травлення»

Організатор: ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України»

15 квітня

ШКОЛА ТЕРАПІЇ «Сучасні підходи до діагностики, лікування та профілактики захворювань внутрішніх органів»

Організатор: кафедра терапії НМАПО імені П.Л. Шупика

15 квітня

Українська кардіологічна школа ім. М.Д. Стражеска «Малосимптомний пацієнт з високим кардіоваскулярним ризиком: від первинної ланки до високоспеціалізованого лікування»

Організатори: Національна академія медичних наук України, Міністерство охорони здоров'я України, Асоціація кардіологів України, ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України, Департамент охорони здоров'я Київської обласної державної адміністрації

15 квітня

Науково-практична конференція «Невідкладні стани в кардіохірургії. Організація та надання екстреної медичної допомоги»

Організатори: ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії

ім. М.М. Амосова НАМН України», Асоціація серцево-судинних хірургів України

15 квітня

Науково-практична конференція «Актуальні питання оториноларингології та дитячої оториноларингології»

Організатори: Кафедра дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії, кафедра оториноларингології НМАПО ім. П.Л. Шупика, Асоціація дитячих оториноларингологів України


15 квітня

Майстер-класи:

 • «Інфекції сечової системи»

 • «Артеріальна гіпертензія при хронічній і діабетичній хворобі нирок»

 • «Генетичні захворювання нирок»

Організатор: Кафедра нефрології та нирковозамісної терапії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

15 квітня

Семінар «Актуальні питання офтальмології»

Організатор: ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України»

За підтримки: Товариства офтальмологів України

16 квітня

Міжнародна науково-практична конференція «Роль імунології в сучасній гематології та трансфузіології»

Організатор: ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України»

15 квітня

Круглий стіл «Ожиріння у дітей: сучасні технології лікування та профілактики»

Організатор: ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України»

15 квітня

Семінар «Ендокринологічні, імунологічні, психоневрологічні аспекти (проблеми) стресових станів в сучасному світі»

Організатор: ДУ «Інститут проблем ендокринної патології

ім. В.Я. Данилевського НАМН України»

15 квітня

Круглий стіл «Харчування та здоровий спосіб життя – основні пріоритети в збереженні здоров’я населення»

Організатор: ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України»

15 квітня

Семінар «РАДОН: радіаційні ризики для здоров’я»

Організатор: ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України»

16 квітня

Науково-практична конференція «Проблеми профілактики неінфекційних захворювань та шляхи їх вирішення»

Організатор: ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України»

16 квітня

Семінар «Актуальні питання геронтології і геріатрії»

Організатор: ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України»

16 квітня

Семінар «Нові методи діагностики, лікування і профілактики патології кістково-м’язової системи у людей літнього віку»

Організатор: ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України»

16 квітня

Конференція «Трансфер медичних технологій в широку медичну практику»

Організатор: Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

17 квітня

Семінар «Сучасні діагностичні підходи в неврологічній практиці: науково-практичні засади і дискусійні питання»

Організатор: Кафедра неврології №2 Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

17 квітня

Науково-практична конференція «Концептуальні основи сучасних принципів діагностики та лікування запальних захворювань сечовивідних шляхів»

Організатор: ДУ «Інститут урології НАМН України»


17 квітня

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання сучасної трансфузіології та гематології: перспективи реалізації світового досвіду в Україні»

Організатори: Кафедра гематології та трансфузіології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Науковий відділ виробничої і клінічної трансфузіології Київського міського центру крові Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

17 квітня

Семінар «Медичні проблеми збереження здоров’я дітей за час здобуття освіти в навчальних закладах України»

Організатор: ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України»

16 квітня

Вікторовські читання «Безпека лікарських засобів і раціональна фармакотерапія» в пам’ять видатного науковця, педагога і Людини Олексія Павловича Вікторова

Організатори: Громадська організація «Українська асоціація медичної освіти», АМО України, Видавничий дім «Заславський», Міжнародний благодійний фонд «Видавництво Сфера», газета «Новини медицини і фармації»

17 квітня

УКРАЇНСЬКА ШКОЛА МЕДСЕСТРИНСТВА. Майстер-класи:

 • Сучасні методи зупинки кровотечі на догоспітальному етапі

 • Нові міжнародні рекомендації з техніки ін’єкцій інсуліну під час лікування цукрового діабету

 • Критерії безпеки в інфузійній терапії

Організатори: Журнал «ЖУРНАЛ ГОЛОВНОЇ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ», Журнал «Практика управління медичним закладом», Компанія LMT

СПЕЦІАЛЬНА ПРОГРАМА «ФІЗІОТЕРАПІЯ І РЕАБІЛІТАЦІЯ»

15 квітня

Міжгалузевий науково-практичний семінар «Бойові ушкодження опорно-рухової системи: госпітальний етап та медико-соціальна реабілітація»

Організатор: ДУ «Інститут патології хребта та суглобів

ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України»

За участі: Військово-медичної академії МО України, Українського НДІ протезування, протезобудування та відновлення працездатності (Мінсоцполітики України), Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (МОЗ України), ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», Харківської медичної академії післядипломної освіти

(МОЗ України), Головного військово-медичного клінічного центру – «ГВКГ»

МО України, Військово-медичного клінічного центру Північного регіону

МО України, Ірпінського військово-медичного клінічного центру професіональних захворювань МО України

За підтримки: ВГО «Українська асоціація ортопедів-травматологів»

15 квітня

Організатори: ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України», Всеукраїнська асоціація фізіотерапевтів та курортологів, Українська академія реабілітації та здоров'я людини, Міжнародний благодійний фонд «Реабілітаційний центр «Шпиталь Майдану»

16 квітня

ШКОЛА РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ

Майстер-клас «Терапевтичні вправи в фізичній реабілітації»

Майстер-клас «Відновлення активності та рухових функцій після інсульту»

Майстер-клас «Фізична терапія та реабілітаційна медицина. Перспективи розвитку в Україні»Організатор: Українська асоціація фізичної реабілітації

17 квітня

Науково-практична конференція «Актуальні питання біомедичної та реабілітаційної інженерії»

Організатори: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Факультет біомедичної інженерії,

Громадська організація «Всеукраїнська асоціація біомедичних інженерів і технологів»

Спеціальна програма «HEALTH BEAUTY»: дерматологія, дерматокосметологія, естетична медицина, пластична хірургія. Напрямок anti-aging

15 квітня

Науково-практична конференція «Нові організаційні та діагностично-лікувальні технології в дерматовенерологічній практиці»

Організатор: ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України»

16 квітня

Симпозіум «Інноваційні технології лікування поширених та глибоких опіків та ран не опікової етиології»

Організатор: Кафедра комбустіології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

17 квітня

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Регенеративна медицина на основі аутологічної плазми»
Організатор
: PlasmoliftingTM України

МЕДИЦИНА НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ

15 квітня

Науково-практична конференція «Невідкладні стани в кардіохірургії. Організація та надання екстреної медичної допомоги»

Організатори: ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії

ім. М.М. Амосова НАМН України», Асоціація серцево-судинних хірургів України

16 квітня

Симпозіум «Медицина невідкладних станів та медицина катастроф»

Організатори: Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика (кафедра медицини невідкладних станів та медицини катастроф), Харківська медична академія післядипломної освіти (кафедра медицини невідкладних станів і медицини катастроф), Запорізька медична академія післядипломної освіти (кафедра медицини невідкладних станів), Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф, ВГО «Асоціація працівників швидкої, невідкладної медичної допомоги та медицини катастроф»

15-17 квітня

ШКОЛА ЕКСТРЕННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

Майстер-класи:

 • «Особливості надання екстреної медичної допомоги за умов проведення АТО»

 • «Методика проведення муляжування травм та захворювань»

 • «Контроль прохідності дихальних шляхів на догоспітальному етапі»

Організатори: Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика (кафедра медицини невідкладних станів та медицини катастроф), Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф, ВГО «Асоціація працівників швидкої, невідкладної медичної допомоги та медицини катастроф»

ХІРУРГІЯ: абдомінальна хірургія, ортопедія, травматологія, ендоскопія, хірургія серця і магістральних судин, нейрохірургія, анестезіологія, торакальна хірургія, трансплантологія, комбустіологія

15 квітня

Науково-практична конференція «Особливості надання нейрохірургічної допомоги в умовах АТО»

Організатори: ДУ «Інститут нейрохірургії імені академіка А.П. Ромоданова НАМН України», Кафедра Нейрохірургії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Українська Асоціація Боротьби з Інсультом

15 квітня

Пленум Української асоціації ортопедів-травматологів

 • Міжгалузевий науково-практичний семінар «Бойові ушкодження опорно-рухової системи: госпітальний етап та медико-соціальна реабілітація»

 • Підсумки роботи Української асоціації ортопедів-травматологів та її осередків за 2014 рік

 • Підготовка до XVІI з'їзду ортопедів-травматологів України

Організатор: ВГО «Українська асоціація ортопедів-травматологів»

16 квітня

Науково-практична конференція «Інновації в нейрохірургії»

Організатор: ДУ «Інститут нейрохірургії імені академіка А.П. Ромоданова НАМН України», Українська Асоціація Нейрохірургів

16 квітня

Симпозіум «Інноваційні технології лікування поширених та глибоких опіків та ран не опікової етиології»

Організатор: Кафедра комбустіології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

17 квітня

Науково-практична конференція «Сучасне анестезіологічне забезпечення періопераційного періоду»

Організатор: ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова НАМН України»

17 квітня

Науково-практична конференція «Сучасні досягнення ендоваскулярної нейрорентгенохірургії»

Організатор: ДУ «Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України»

17 квітня

Круглий стіл «Нові підходи до ортопедичного лікування дітей та підлітків»

Організатор: ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»

ПЕДІАТРІЯ І НЕОНАТОЛОГІЯ, АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЯ

15 квітня

Науково-практична конференція «Вагітність і пологи високого ризику»

Організатор: Кафедра акушерства і гінекології № 2 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця

15 квітня

Круглий стіл «Ожиріння у дітей: сучасні технології лікування та профілактики»

Організатор: ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України»

16 квітня

Круглий стіл «Актуальні проблеми алергії у дітей»

Організатори: ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», Асоціація педіатрів України

16 квітня

Науково-практична конференція «Сучасні напрямки та технології післядипломної підготовки лікарів неонатологів»

Організатори: Кафедра Неонатології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Асоціація неонатологів України, ДУ «Інститут педіатрії акушерства і гінекології НАМН України»

ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ І ЕПІДЕМІОЛОГІЯ, ВІЛ/СНІД, ТУБЕРКУЛЬОЗ, ВЕНЕРОЛОГІЯ, ПАРАЗИТОЛОГІЯ

17 квітня

Науково-практична конференція «Інновації в епідеміології, діагностиці та лікуванні інфекційних хвороб»

Організатор: ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб

ім. Л.В. Громашевського НАМН України»

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ФАРМАЦІЄЮ: КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ, ЗАГАЛЬНА ФАРМАЦІЯ

16 квітня

Науково-практична конференція

Організатор: Український фармацевтичний інститут якості

17 квітня

Школа-семінар «Актуальні питання фармакології та лікарської токсикології»

Організатор: ДУ «Інститут фармакології і токсикології НАМН України»

МЕДИЧНИЙ ТУРИЗМ

16 квітня

Семінар «Медичний туризм в Україні і за кордоном. Стажування та працевлаштування лікарів за кордоном. Можливості українсько-польської співпраці. Практична медицина у Великобританії»

Організатор: ГО «Асоціація Лікарів Медичного Туризму»

За участі: Кадрова компанія «Medical Personnel International»

БФ «Фонд протидії хворобам цивілізації»

Британська консалтингова компанія «BRAYT»

За підтримки: ГО «Українська Асоціація Медичного Туризму»

У програмі можливі зміни та доповнення

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка