Програма запобігання та лікування серцево-судинних захворювань на 2011 2013 роки 1
Скачати 60.18 Kb.
Дата конвертації25.04.2016
Розмір60.18 Kb.
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради


28.12.2011 № 71

Міська програма

запобігання та лікування серцево-судинних захворювань

на 2011 - 2013 роки


1. Загальна частина
Сучасна демографічна ситуація в Україні вкрай складна і характеризується стрімким скороченням чисельності населення, що становить одну з найбільш серйозних загроз національній безпеці країни.

Середня тривалість життя чоловіків в Україні сьогодні складає 64 роки, жінок - 74 роки, що на 13 та на 8 років відповідно менше ніж у країнах Європейського Союзу.

Хвороби системи кровообігу є найбільш поширеною патологією в структурі загальної захворюваності населення України й займає провідне місце у структурі первинної інвалідності й загальної смертності населення (відповідно 23,7% і 65%).

Протягом останніх 10 років поширеність хвороб системи кровообігу серед дорослого населення зросла в 1,8 раза, захворюваність – на 55%. Смертність від хвороб системи кровообігу в Україні займає одне з перших місць в Європі як серед усього населення, так і серед населення працездатного віку.

Верховною Радою 2009 рік був оголошений роком боротьби з гострим інфарктом міокарда. Незважаючи на важливість вирішення цієї проблеми, Україна відстає від економічно розвинутих країн у питаннях діагностики та ефективного лікування інфаркту міокарда на основі сучасних технологій. В Україні у 2009 році зареєстровано 50296 інфарктів міокарда, серед них – 16416 (32,6%) осіб працездатного віку. Протягом року після перенесеного інфаркту міокарда помирає кожний 5-й хворий. У багатьох випадках має місце раптова коронарна смерть. Слід зазначити, що 85,9% хворих померло у стаціонарах, а решта на дому. За період з 2006 по 2009 роки спостерігається зростання показника смертності від інфаркту міокарда на 2,8%, а у працездатному віці – на 8,6%. Особливо значним є показник смертності від інфаркту міокарда серед чоловіків (27,4 на 1 тис. населення), що на 25,1% вище середнього (21,9 на 1 тис. населення). При цьому чоловіків з діагнозом «інфаркт міокарда» в місті помирає на 80% більше ніж у селі.

Захворюваність на гострий інфаркт міокарда зросла протягом 10 останніх років на 17,5%. За даними офіційної статистики, у 2009 році захворюваність на гострий інфаркт міокарда в Україні досягла 133,1 випадку

2

на 100 тис. населення (95,4 - Херсонська область), смертність - 21,9 (14,4- Херсонська область) на 100 тис. населення.Таким чином, основними медико-соціальними проблемами кардіології в Україні на сучасному етапі є зростання захворюваності та поширеності найбільш соціально значущих хвороб системи кровообігу: атеросклерозу, артеріальної гіпертензії, ішемічної хвороби серця, а також висока інвалідизація, спричинена цими хворобами; висока смертність хворих працездатного віку; зменшення тривалості життя населення.

Кожна з цих хвороб несе в собі поєднання декількох факторів ризику, а саме: високий артеріальний тиск, тютюнопаління, зловживання алкоголем, підвищений рівень холестерину в крові, надлишкова маса тіла, малорухомий спосіб життя.

Причиною зменшення смертності і захворюваність від інфаркту міокарда в розвинених країнах є ефективне впровадження новітніх технологій у діагностиці та лікуванні серцево – судинних захворювань. Для поліпшення демографічної ситуації, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги хворим з серцево-судинними захворюваннями реалізуються програми:


  • «Програма профілактики і лікування артеріальної гіпертензії в Україні»;

  • Міжгалузева комплексна програма «Здоров'я нації» на 2002-2011 роки;

  • Державна програма «Запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань на 2006-2010».

Щорічно в міських установах охорони здоров'я реєструється понад 190 тис. випадків хвороб системи кровообігу.

За останні роки поліпшилася матеріально-технічна база відділень кардіологічного профілю, оснащеність палат інтенсивної терапії, активно проводиться лабораторна діагностика, системний тромболізис у хворих на гострий інфаркт міокарда. Однак високі рівні захворюваності, смертності, інвалідизації від серцево-судинних захворювань диктують необхідність перспективної стратегії боротьби з ними.


2. Мета Програми
Метою Міської програми запобігання та лікування серцево – судинних захворювань на 2011-2013 роки (далі – Програма) є зниження захворюваності населення на артеріальну гіпертензію, ішемічну хворобу серця, смертності від ускладнень (інфаркти, інсульти, фатальні порушення ритму), лікування системних захворювань сполучної тканини та ревматизму, збільшення тривалості життя хворих на серцево-судинні захворювання.
3. Основні завдання Програми
3.1.Формування у населення ставлення до профілактики серцево-судинних захворювань як до складової частини здорового способу життя.

3

3.2. Забезпечення ефективної діагностичної, лікувальної, реабілітаційної допомоги хворим на серцево – судинні захворювання.3.3. Відкриття відділу інтервенційної кардіології, із забезпеченням цілодобового проведення реперфузії у хворих на гострий інфаркт міокарду.

3.4. Активізація санітарно-просвітницької роботи з профілактики серцево-судинних захворювань у засобах масової інформації (радіо, телебачення, преса).

3.5. Підвищення кваліфікації медичних працівників з питань ранньої діагностики, лікування і реабілітації хворих на серцево – судинні захворювання.
4. Шляхи реалізації Програми
4.1. Для реалізації положень Програми необхідно створити на базі комунального закладу «Херсонська міська клінічна лікарня ім.О.С.Лучанського» «Міський центр серця», який виконуватиме функції координатора Програми у місті.

4.2. Структура «Міського центру серця»:

4.2.1. Приймальне відділення;

4.2.2. Міське відділення гострої коронарної недостатності (міське

інфарктне відділення на 50 ліжок с блоком інтенсивної терапії (БІТ) на 12 ліжок і відділом інтервенційної кардіології);

4.2.3. Кардіологічне відділення на 55 ліжок з палатами інтенсивної терапії (ПІТ) на 8 ліжок;

4.2.4. Міське ревматологічне відділення на 30 ліжок;

4.2.5. Відділення анестезіології та інтенсивної терапії на 7 ліжок;

4.2.6. Кардіологічні кабінети в структурі відділень відновлювального лікування поліклінік міста.

4.3. Показання для госпіталізації у відділення  гострої коронарної недостатності :

4.3.1. Гострий коронарний синдром з елевацією SТ (інфаркт міокарда з зубцем Q);

4.3.2. Гострий коронарний синдром без елевації SТ (інфаркт міокарда без зубця Q та нестабільна стенокардія);

4.3.3. Хворі з ранньою післяінфарктною стенокардією (протягом 28 днів від розвитку гострого інфаркту міокарда).

4.3.4. Госпіталізація хворих після хірургічних та ендоваскулярних втручань на фоні атеросклерозу вінцевих артерій (за показаннями та після хірургічної кліники).

4.4. Показання для госпіталізації у кардіологічне відділення:

4.4.1.Ускладнені гіпертензивні кризи у хворих працездатного віку.

4.4.2. Порушення ритму високих градацій у хворих працездатного віку.

4

4.4.3. Сінкопальні стани на фоні порушення ритму та провідності


у хворих працездатного віку.

4.4.4. Гостро виникла блокада лівої ножки пучка Гіса з клінікою коронарної недостатності у хворих працездатного віку.

4.4.5. Нестабільна  стенокардія  без  змін  сегмента SТ  та  вперше
виникла стенокардія у хворих працездатного віку.

4.5. Показання для госпіталізації до ревматологічного відділення:

4.5.1. Системні васкуліти (вперше виявлені або в стадії загострення).

4.5.2. Дифузні хвороби сполучної тканини в стадії загострення або


вперше виявлені. 

4.5.3.  Хвороби кістково-м'язової системи з високою активністю та


вісцеральними проявами.

  4.5.4. Гостра ревматична лихоманка.Хворі з хронічними формами захворювань серцево-судинної системи, які не мають показань до госпіталізації до «Міського центру серця», лікуються за місцем проживання.
5. Очікувані результати Програми
Реалізація заходів, затверджених Програмою, дасть можливість поліпшити стан здоров'я населення:

  • зменшити кількість випадків захворювання на інфаркт, інсульт,

тромбоемболію легеневої артерії, фатальні порушення ритму;

  • знизити первинний вихід на інвалідність на 10%;

  • знизити рівень тимчасової та стійкої втрати працездатності на 10%;

  • знизити смертність від інфаркту міокарда на 3%.

6. Фінансове забезпечення Програми
Фінансування Програми планується у межах коштів, передбачених бюджетом галузі, за рахунок коштів місцевого, державного бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка