Програми для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих учнів
Сторінка2/2
Дата конвертації19.04.2016
Розмір0.89 Mb.
1   2

Програма підготовлена, доопрацьована та доповнена на основі існуючої програми з соціально-побутового орієнтування для учнів 5-10 класів спеціального загальноосвітнього закладу для розумово відсталих дітей.Програма

п\п


К-

сть


год

Зміст навчального матеріалуНавчальні досягнення учнівСпрямованість корекційно-розви-

вальної роботи та очікувані ре-

зультати

1


2

3


4

5


6

7

81

2

34

5

67

8

9


10


11

1

23

4

56

7

8


9


10

11

121

2

3


4


5

6


7

8

910

11

12


1


2

3


4

5

67

8


9

10

1112

1


2

3

4


5

67

8

9


10


11

12

13
1

4

6


12

4


2

2


4

48

16

24

10

64

8


4

4

212

14

44

10


6

2

46

4

42

6

14


6


4

4


4

4

46

4

12


2

614

6


4

6


4

6


4

4

410

2


6

12

64

6

46

4


4

4


8

8

8
Вступне заняття

Приміщення для соціально побутового оріентування, правила поведінки в ньому. Дотримання правил безпеки і санітарно-гігієнічних вимог під час навчання.


Особиста гігієна
Правила особистої гігієни (розши-

рення знань). Послідовність виконання ранкового і вечірнього туалету.

Догляд за волоссям (миття, зачіс-

ка). Миття голови (переодичність). Добір мила, шампуні залежно від стану волоссся.Причісування волосся. Добір зачіски. Засоби боротьби з лупою..

Гігієна зору. Гігієна читання. Гігієна зору під час користування

телевізором. Освітлення приміщенн. Охорона зору при читанні й перегляді телевізійних передач.-


Догляд за одягом та взуттям
Види одягу и головних уборів, їх

Призначення ( повсякденний, святковий, спортивний). Добирати одяг за сезоном.

Повсякденний догляд за одягом

(попередження забруднення, чи-

щення). Сушіння мокрого одягу

Види взуття, їх призначення, дог-

ляд за взуттям (сушіння, чищення,

креми, готування сезонного взуття

до зберігання). Добирання кремів для взуття. Чистити замшеве, валяне та текстильне взуття, сушити мокре взуття

Культура харчування

Продукти харчування (хліб, м’ясо,

овочі, фрукти). Різноманітність

продуктів харчування, їх значення

для здоров’я людини.

Біологічна цінність основних про-

дуктів харчування. Вітаміни в основних продуктах харчування.
Приготування їжі. Сніданок.При-

готування простих і комбінованих

бутербродів, відварювання яєць,

приготування яєчні, салату, вінег-

рету, заварювання чаю.
Кухонні речі та прибори, посуд.

Правила користування і догляду за

ними. Хімічні засоби догляду за

посудом.
Сервірування столу до сніданку з урахуванням різного меню.
Культура поведінки

Осанка. Постава при ходьбі, у по-

ложенні сидячи і стоячи.
Форми звертання до старших і од-

нолітків при зуcтрічі та розставан-

ні.
Поведінка в школі, класі, бібліоте-

ці, їдальні.


Розмова зі старшими й однолітка-

ми (форма звертання, прохання,

запитання до старших і однолітків)
Догляд за житлом

Види житлових приміщень у місті

й селі. Варіанти квартир. Житло-

вий будинок і підсобні приміщен-

ня. Інтернат та його приміщення. Види опалення. Поштова адреса.

Транспорт

Види транспорту ( розширення та уточнення знань). Поїзд, електричка, автобус, тролейбус, метро, літак, велосипед та ін.

Проїзд до школи-інтернату(марш-

рут). Транспорт у місті, селі, селищі.


Поведінка у транспорті.

.Правила дорожнього руху. Оплата проїзду.
Торгівля

Види торгівлі.Магазини, їх назви, призначення, відділи, асортиметн товарів. Кіоски. Ринок (відкритий, закритий), розташування продукції.

Універмаги. Спеціалізовані магазини. Супермаркети та ін. Місце розташування. Обслуговуючий персонал ( продавці, касири, консультанти та ін.)

Порядок купівлі товарів у різних

магазинах (на місцевому матеріа-

лі).


Екскурсії

Екскурсії до магазинів, крамниць, на ринок.
Особиста гігієна

Загартування організму (зарядка,

обтирання, сезонний одяг, фізку-

льтурні заняття).

Догляд за руками (догляд за нігтя-

ми і шкірою рук). Косметичні засоби для догляду за руками ( креми, ласьйони). Добір косметичних засобів ( спосіб застосування, термін виготовлння)

Догляд за ногами (догляд за нігтя-

ми і шкірою ніг). Косметичні засоби для догляду за ногами. Добір косметичних засобів (спосіб застосування, термін виготовлення)


Догляд за одягом
Дрібний ремонт одягу(пришиван-

ня гудзиків, вішалок, петель і гач-

ків, зашивання розпоротого шва). Ручні швейні голки, Розміри голок. Нитки для шиття. Підбір голок, ниток залежно від виду ремонту. Правила безпечної праці з голкою, ножицями ( повторення)
Прання виробів з кольорових бавовняних і шовкових тканин. Миючі засоби. Підбір миючх засобів з урахуванням якості тканини.

Електрична праска. Правила безпечної праці з електропраскою.

Прасування виробів ( фартухів, косинок,серветок та ін.) з бавовняних і шовкових тканин .

Культура харчування та техно -

логія приготування кулінарних страв

Режим харчування. Гігієна приготування їжі. Зберігання продуктів харчування і готової їжі.


Приготування страв із крупи, макаронних виробів, картоплі та інших овочів,

молока й молочних продуктів.


Сервірування стола до вечері.

Родина

Склад сім’ї учнів: імена, по-бать-

кові, вік, місце роботи членів сім’ї.

Родина: мати, батько, брат, бабуся.

Особисті стосунки в родині. Походження та значення своїх імен.Культура поведінки
Поведінка в кіно, театрі, клубі, за-

лах музею, бібліотеці та інших ус-

тановах.
Поведінка за столом.Користування столовими приборами серветкою, уміння сидіти за столом та красиво вживати їжу.

Догляд за житлом
Гігієнічні вимоги до житлового

приміщення і заходи їх забезпе-

чення. Основні правила організа-

ції робочого місця школяра.


Щоденне прибирання квартири

(сухе й вологе ). Пилосос.


Догляд за підлогою залежно від

покриття (лак, мастика, олійна фарба, лінолеум). Засоби догляду

за підлогою.

Догляд за кімнатними рослинами.


.

Транспорт

Основні транспортні засоби.

Користування міським транспор-

том. Оплата проїзду на всіх видах

міського транспорту (разовий, проїзний квитки).Компостування
Найбільш раціональні маршрути

пересування в різні точки міста,

селища, в найближчі населені пун-кти.
.
Торгівля
Продовольчі та спеціалізовані ма-

газини. Види товарів, їх можлива

вартість. Придбання товарів. Ціни.

Види упаковок. Розфасовка щодо виду товарів, виміри ( грами, кілограми, літри,тощо)

Екскурсія в спеціалізовані мага-

зини.Засоби зв’язку

Основні засоби зв’язку(пошта,те-

леграф, телефон, мобільний зв’я- зок).
Види поштових відправлень(лис-

ти, бандеролі, посилки, грошові

перекази, телеграми).
Види листів (закриті, відкриті,про-

сті, рекомендовані), порядок від-

правлення листів різних видів.Ва-

ртість пересилки.Написання адре-

си на конверті.
Телеграф.Види телеграфних пос-

луг.Тарифи. Заповнення телеграф- них бланків. Складання тексту те-леграм.


Медична допомога
Медичні установи: поліклініки, аптеки, диспансери, лікарні та їх

призначення. Працівники медич-

них установ (лікарі, медичні сест-

ри, молодший медичний персонал,

реєстратори, працівники аптеки).
Види медичної допомоги: «швидка допомога», обслуговування дома,

амбулаторний прийом, госпіталізація. Виклик «швидкої допомоги» й лікаря додому.

Екскурсія до поліклініки..

Установи й організації
Дитячі ясла, дитсад, школа. Цент-

ри дитячої творчості, клуби. Їх призначення.


Професійні навчально-виховні за-

клади, групи.


Екскурсія
Екскурсія в центр дитячої творчос-

ті, клуб.Особиста гігієна
Особиста гігієна підлітка . Раціональне харчування для забезпечення здоров'я .

Догляд за одягом
Ремонт розірваних місць одягу,

штопання.


Прання бавовняної білизни вручну

і за допомогою пральної машини.


Прасування білизни, брюк, спор-

тивного одягу.


Чищення одягу.Види послуг.Пра-

вила користування ними.


Прання дрібних предметів з білої бавовняної тканини вручну і за допомогою пральної машини.

Екскурсія до прального комбінату.


Культура харчування та технологія приготування кулінарних страв
Приготування їжі. Обід. Закуски,

перші і другі страви з овочів, риб-

них і м’ясних продуктів. Треті страви. Мікрохвильова піч. Будова та призначення, правила безпеки.Способи обробки овочевих, рибних продуктів. Рецепти у кулінарних посібниках
Сервірування стола до обіду.
.

Сім’я

Склад сім'ї. Родинні стосунки

Допомога батькам у догляді за молодшими дітьми: одягання, роздягання, проведення різних ігор, прибирання іграшок, прогулянки тощо.

Організація ігор, прогулянок.

Культура поведінки
Правила поведінка в гостях. Подарунки. Види подарунків, їх вибір та вручення. Одержання подарунків
Культура поведінки в кафе, ресто-

рані.


Догляд за житлом.
Регулярне й сезонне прибирання

житлового приміщення.


Готування квартири до зими і літа.

Санітарне оброблення помешкан-ня в разі необхідності.


Догляд за меблями залежно від

його покриття(м’яка оббивка, по-

ліровка, лак та ін.)
Прибирання приміщення, чищен-

ня м’яких меблів, миття дзеркал,

вікон, утеплення вікон. Правила топлення печей. Миючі засоби,


Транспорт
Приміський залізничний транс-

порт.Приміський вокзал.Розклад

руху поїздів. Напрямки.
Порядок придбання квитків та по-

садка на приміські поїзди.


Екскурсія
Екскурсія на приміський залізнич-

ний вокзал.


Торгівля

Універмаги і спеціалізовані пром-

товарні магазини. Їх відділи. При-

значення магазинів. Вартість де-

яких товарів. Порядок придбання

товарів. Касовий чек.Види упаковки. Анотація, характеристика (якість, спосіб експлуатації, розмір тощо)


Екскурсія

Екскурсія до промтоварного магазину
Засоби зв’язку

Види бандеролей (прості, цінні,

рекомендовані). Порядок від-

правлення бандеролей.. Упакування. Заповнення бланків за зразком..


Екскурсія на пошту. Заповнення

бланків на відправлення бандеро-

лей.

Медична допомога
Домашня аптечка. Зміст домашньої аптечки: перевязувальні матеріали, дизенфікуючі засоби, ліки знеболюючі, термометр. Інформація про ліки на упаковці ( призначення, спосіб застосування, термін придатності).

Самолікування та його шкідливість.

Лікарські рослини.

Практичні роботи, екскурсія
Приготування відварів й настоїв

із лікарських рослин, екскурсія до

аптеки.


Промислові підприємства та під-

приємства сільського господар-

ства
Промислові підприємства, сільсь-

когосподарські об’єкти.

Форми виробництва. Види продукції.

Назви робітничих спеціальностей.

Зарплата. Пенсії та умови її призначення.. Стаж роботи.
Екскурсії

Екскурсії на промислові підприєм-

ства, на окремі сільськогосподар-

ські об’єкти.Бюджет сім’ї
Бюджет сім’ї. Джерела прибутку.

Заробітна плата членів сім’ї. Прожитковий мінімум. Матеріальні потреби членів родини. Доручення на одержання зарплти. Бажання, потреби, можливості.Практичні роботи

Вправи з визначення прибутку

сім’ї. Складання доручення на

одержання зарплати.Особиста гігієна
Догляд за шкірою обличчя. Косме-

тичні засоби (лосьйони, креми, то-

що) їх характеристика. Правила користування залежно від характеристики на упаковках.Застосування косметичних засобів залежно від мети, стану шкіри, пори року.

.

Догляд за одягом


Прання одягу із шерстяних і син -

тетичніх тканин у домашніх умо-

вах.

Прасування блузок, сорочок, су –конь.

Пральний комбінат. Підготовка речей до здавання для прання. Правила користування (мітка, заповнення бланків, оплата ). Види послуг. Пральня самообслуговування.


. Екскурсія до пральні.

Культура харчування
Приготування виробів з тіста (млинці, печиво, вареник).
Консервування овочів, фруктів і

ягід ( квашення соління, пастеризування.). Приготування варення.


Складання меню сніданку, обіду,

вечері, на день, на тиждень.


Практичні роботи
Приготування млинців, печива та

інших виробів з тіста. Консерву-

вання овочів, фруктів, ягід.Вправи

у складанні меню.
Сім’я. Догляд за немовлям.
Догляд за немовлям (годування із

соски і ложечки, купання, одяган-

ня пеленання, прибирання постелі,

правила утримання дитячого посу-

ду, іграшок).
Практичні роботи
Вправи у купанні, одяганні, пеле-

нанні ляльки; миття дитячого по-

суду, іграшок.

Культура поведінки
Культура спілкування юнака й дів-

чини при знайомстві, у громадських місцях, вдома


Зовнішній вигляд молодих людей. Косметичні засоби. Прикраси, зачіска, одяг ( добирати враховуючи вік, характер майбутнього заходу.

Догляд за житлом
Прибирання кухні,санвузла,догляд за ванною, унітазом, раковинами.

Миючі засоби, що використовую-

ться при прибиранні кухні й санвузла ( назви, види упаковок). Інструкції до миючих засобів ( призначення, спосіб застосування, застереження) на упаковках.

Транспорт
Міжміський залізничний транс-

порт. Вокзали. Довідкова служба

вокзалів. Розклад руху поїздів.
Види пасажирських вагонів. Пра-

вила перевезення багажу. Прид-

бання залізничних квитків. Камера

зберігання багажу ( види камер, місце знаходження, термін зберігання, вартість)


Екскурсія
Екскурсія на залізничний вокзал.

Торгівля
Універмаги, спеціалізовані магази-

ни (книгарні, спортивні магазини, тканини, взуття, одяг тощо), продовольчі магазини.Вартість основних промислових та

продовольчих товарів.
Практичні роботи, екскурсія
Екскурсія в різні магазини..Вправи у рахуванні вартості покупок.
Засоби зв’язку
Телефон. Користування міським

телефоном-автоматом, квартир-

ним телефоном. Користування те-

лефонним довідником. Культура

розмови по телефону. Виклик мі-

ліції, пожежної, аварійних служб при витоку газу, пошкодженні водопроводу, несправності

електромережі; одержання довідок

по телефону, служба точного часу

(«Годинник, що говорить»).

Мобільний зв'язок.

Міжміський телефонний зв’язок.

Порядок користування автоматич-

ним телефонним зв’язком. Замов-

лення міжміської телефонної роз-

мови. Тарифи на телефонні розмо-

ви.
Екскурсія


Екскурсія на переговорний пункт, до магазину мобільного зв'язку.


Медична допомога
Перша допомога при ранах.Зупин-

ка кровотечі. Види пов’язок.


Перша допомога при забоях, виви-

хах, переломах.


Судинна недостатність. Непритом-

ність, колапс. Перша допомога.


Практичні роботи, екскурсія.
.

Ознайомлення з травматологічним

пунктом.

Установи та організації
Підприємства побутового обслуго-

вування: «Служба побуту»,

«Ремонт житла» та інші. Види послуг. Правила користування послугами. Професії працівників. Розклад роботи, Термін виконання замовлення, вартість виконання замовлення.
Екскурсія
Екскурсія на підприємство побутового обслуговування населення.

Бюджет сім’ї
Основні статті витрат (харчування,

утримання житла, придбання одя-

гу і взуття, культурні потреби, до-

помога родичам).

Витрати на харчування.Книга вит-

рат. Планування витрат на день, на два, на тиждень, з урахуванням бюджету і складу сім’ї.

Великі покупки (одяг, меблі, взут-

тя тощо).


Практичні роботи
Вправи у веденні книги витрат, плануванні витрат на день, два,

тиждень ( на конкретних прикла-

дах). Вправи у плануванні великих

покупок (на конкретних прикла-

дах).


Особиста гігієна

Шкідливість куріння.


Шкідливість алкоголю.

Догляд за одягом та взуттям
Вибір одягу та взуття при купівлі.

Розміри одягу та взуття. Інстркції на упаковках. Гарантіні строки носіння, умови повернення.

Журнал мод.
Систематичний догляд за одягом і

взуттям (щоденний, сезонний). Види плям: фруктові, від олії, фарби, крові, молока, шоколаду, кави,


Виведення дрібних плям з одягу в

домашніх умовах (засоби, правила

виведення). Техніка безпеки при

користуванні засобами для виве-

дення плям.
Практичні роботи, екскурсії
Екскурсія в спеціалізований мага-

зин, визначення розмірів одягу і

взуття, примірювання одягу та

взуття.


Культура харчування
Основні компоненти їжі та їх роль

у харчуванні дитини. Харчування

дітей ясельного віку. Дієтичне харчування. Дитяче харчування: види упаковок, рекомендації на упаковках. Готування страв для дітей ясельного віку.
.
Сімейні стосунки
Шлюб і сім’я. Правові основи

шлюбу. Функції сім’ї. Морально-етичні основи шлюбу. Конфліктні ситуації.


Гігієна шлюбу.

Культура поведінки
Правила спілкування.
Прийом гостей.

Догляд за житлом

Раціональне розташування меблів

у квартирі. Інтер’єр: добір штор, тюлі, світильників. Призначення кімнат.

Частковий ремонт квартири (побілка стелі, замазування щілин, фарбування рам, дверей, підлоги).


Дрібний ремонт (вбивання цвяхів,

вкручування шурупів).


Практичні роботи
Вправи у раціональному розташу-

ванні меблів, доборі деталей інтер’

єра.

Транспорт
Міжміський автотранспорт. Авто-

вокзал. Основні автобусні маршрути. Розклад руху автобусів.

Придбання квитків. Вартість

проїзду.
Водний транспорт. Основні марш-

рути. Розклад. Придбання квитків. Вартість проїзду.
Екскурсія

Екскурсія на автобусну станцію чи

в порт.


Торгівля
Ринок. Роль ринку у забезпеченні

населення продуктами харчування

й реалізації сільськогосподарських

продуктів. Відділи ринку. Ціни на товари.

Правила торгівлі на ринку. Права поживача.
Екскурсія
Екскурсія на ринок.

Засоби зв’язку
Посилки. Види упаковок. Правила упакування івідправлення. Заповнення бланків.

Вартість відправки посилок.


Грошові перекази. Види переказів

(поштові, телеграфні). Заповнення

бланків.Вартість відправлення пе-

реказів.
Комп’ютер, як засіб зв’язку (фак-

си, інтернет).
Екскурсія до поштового відділення.
Медична допомога
Перша медична допомога при не- щасних випадках (опіках, обморо -жуванні, отруєнні, тепловому і со-

нячному ударах).


Перша допомога потопаючим.
Глистяні захворювання і заходи їх

запобігання.


.
.

Установи та організації
Міська і сільська Ради. Виконкоми

міських і сільських Рад. Їх функції, відділи


Екскурсія

Екскурсія у виконком міської чи

сільської Ради.
Бюджет сім’ї
Утримання житла:

- оплата житлової площі; запов-

нення квитанцій;

- оплата комунальних послуг;

заповнення квитанцій;

- оплата за електроенергію (зняття

показників лічильників; підрахунок вартості витраченої електроенергії; заповнення квитанцій;

- плата за газ (зняття показників

лічильника, підрахунок вартості

спожитого газу; заповнення кви-

танцій);

- плата за користування квартир-

ним телефоном.

Практичні роботи

Заповнення квитанцій на оплату

житлової площі та комунальних

послуг. Зняття показників лічиль-

ників, підрахунок вартості витраченої електроенергії та газу. Заповнення квитанцій


Особиста гігієна
Випадкові статеві стосунки. Їх наслідки.
Наркотична залежність.

Догляд за одягом та взуттям
Стиль одягу, використання одягу за призначенням, оздоблення одягу.
Оновлення одягу (заміна дрібних

деталей).


Характеристика догляду за текс-

тильними матеріалами.


Практичні роботи
Розпізнавання стандартних знаків

догляду за текстильними вироба-

ми.

Культура харчування

Національні страви. Приготування національних страв.

Повсякденні та святкові страви.

Меню святкового столу.

Обрядова їжа.

Сервірування святкового столу


Практичні роботи

Приготування національних страв:

повсякденних, святкових, обрядо-

вих; складання меню святкового

столу.

Сімейні стосунки
Сім’я. Обов’язки членів сім’ї. Мо-

рально-етичні норми. Сімейні традиції, дозвілля та відпочинок
Культура поведінки

Товаришування і дружба.


Любов як вище людське почуття.

Догляд за житлом
Художнє оформлення інтер’єру

(освітлення сучасної квартири, ко-

лір у квартирі, шпалери та худож-

ній текстиль, твори мистецтва).


Частковий ремонт у квартирі (оз-

доблення стін шпалерами).


Практичні роботи
Вправи у розташуванні централь-

ного та місцевого освітлення у

квартирі; підборі кольору кімнати

залежно від розташування та фун-

кціонального призначення; підборі

шпалер .


Транспорт
Авіатранспорт. Аеровокзал Маршрути літаків. Порядок придбання квитків. Вартість проїзду. Служби аеровокзалу
Екскурсія
Екскурсія в аеропорт чи в касу

Аерофлоту.
Торгівля
Оптова та роздрібна торгівля.

Права споживачів. Організація за-

хисту прав споживачів.
Екскурсія на оптову базу до магазину.

Засоби зв’язку
Правила поштових відправлень

(листи,бандеролі,посилки,грошові

перекази,телеграми) за межі Укра-

їни. Заповнення бланків. Вартість.

Повторення, узагальнення знань.
Практичні роботи
Написання адреси на конвертах;

заповнення бланків для відповід-

них поштових відправлень (банде-

роль, посилка, грошовий переказ).Медична допомога
Інфекційні захворювання і заходи

щодо їх попередження.


Догляд за хворими:

одягання, умивання, годування хворого (дорослого, дитини )

вимірювання температури, накла-

дання гірчичників перестиланні постелі лежачого хво рого. Листок непрацездатності.Установи та організації

Обласна, районна державна адмі-

ністрація.

Екскурсія

Екскурсія у районну держадміні-страцію.Бюджет сім’ї
Витрати на задоволення культур-

них потреб і деякі поточні витрати

(квитки в кіно, театри, дискотеку,

проїзд, предмети особистої гігієни,

ремонт взуття, одягу).
Економія у домашньому господар-

стві.


Заощадження. Призначення заощаджень. Зберігання грошей у банку.
Види вкладів.
Практичні роботи, екскурсія

Вправи у підрахуванні витрат на

задоволення культурних потреб.

Вправи у раціональному веденні

домашнього господарства. Екскур-

сія до банку.


Працевлаштування

Установи і відділи з працевлашту-

вання (відділ кадрів, центр зайня-тості).

Оформлення на роботу. Докумен-

ти, необхідні для зарахування на

роботу. Їх оформлення.

Ділові папери (заява, анкета, роз-

писка, заявка), правила їх складан-

ня.

Практичні роботи, екскурсія

Екскурсія в установи й відділи з

працевлаштування.

Складання ділових паперів: заяви,

автобіографії; заявки на матеріали,

інструменти; розписки, доповідної

записки; заповнення анкети.П’ятий клас – 35 год

Учень: має уявлення про обладнання приміщення для уроків соціально-побутового оріентування, зміст навчання та правила безпеки


Учень має уявлення:

- про правила особистої гігієни для збереження і зміцнення здоров’я людини;

- про догляд за волосям, очима.Знає:

- послідовність виконання ранкового, вечірнього туалету; періодичність і правила миття голови;

засоби боротьби з лупою й випадінням волосся

Уміє:

виконувати ранковий і вечірній туалет; причисувати волосся й вибирати зачіску; добирати мило і шампунь.

.
Учень: знає види одягу, головних уборів та взуття.
Учень має уявлення:

про те , що одяг потрібно утримувати в чистоті.Знає: правила догляду за одягом і взуттям.

Уміє:

добирати одяг, головні убори і взуття по сезону; розрізняти одяг і взуття залежно від їх призначення (повсякденний, святковий, спортивний);сушити мокрий одяг; чистити верхній і легкий одяг, готувати його до зберігання;

добирати крем і чистити шкіряне взуття; чистити замшеве, валяне текстильне взуття; сушити мокре

взуття, готувати його до зберігання.


Учень має уявлення:

про значення продуктів харчування для здоров’я людини, про вітаміни, що містяться в основних продуктах харчування.


Знає:

види бутербродів; різні меню сніданку; правила сервірування столу до сніданку, призначення кухонних речей і посуду; санітарно-гігієнічні вимоги до процесу приготування їжі, безпечне використання хімічних засобів догляду за посудом.Уміє:

різати ножем продукти для бутербродів, відварювати яйця, смажити яєчню, нарізати варені овочі накривати на стіл з урахуванням конкретного меню, мити і чистити кухонні речі та посуд; користуватися друкованими інструкціями до різних побутових хімічних засобів.


Учень знає:

вимоги до осанки людини, постави

при ходьбі, у положенні сидячи і стоячи; правила поведінки при зустрічі та розставанні; форми звертання з проханням, запитанням.Учень:

- намагається слідкувати

за своєю поставою, ходою,

і жестикуляцією;

-додержується правильної постави у положенні сидячи і стоячи; ввічливо та тактовно поводити себе під час розмови зі старшими та однолітками.


Учень знає:

види житлових приміщень у місті й селі та їх відмінність; поштову адресу свого будинку та школи-інтернату, види опалення.
Уміє:

писати адресу на поштових листівках

Учень знає:

- види транспотру, найбільш раціональний маршрут проїзду до школи інтернату; варіанти проїзду до школи різними видами транспорту, кількість часу, витраченого на дорогу, пересадки, пішоходний маршрут; правила пересування на велосипеді.Уміє:

- дотримуватися правил поведінки в громадському транспорті (правила посадки, купівлі квитка, поведінки в салоні й при виході) .

Учень знає:

- види торгівлі (магазини, ринки );

- основні види магазинів, їх призначення, назви;

- асортимент товарів у магазинах, на ринках;

- назви працівників торгівлі;


Шостий клас – 70 год.

Учень знає:

- правила загартовування організму, обтирання, дотримання особистої гігієни під час фізкультурних занять;

- наявність косметичних засобів;

- правила догляду за руками, ногами.

Уміє: - добирати косметичні засоби для догляду за шкірою рук і ніг;

- визначати спосіб застосування косметичних засобів за анотацією на упаковці;

- перевіряти термін використання косметичних засобів;

- мити руки, ноги, стригти нігті;

- читати анотації на косметичних засобах.

Учень знає:

правила прання виробів з бавовняних і шовкових тканин, санітарно-гігієнічні вимоги і правила безпеки при роботі з колючими і ріжучими

інструментами, електронагрівальними приладами і побутовими хімічни-ми засобами.Уміє:

- добирати гудзики і гачки, нитки до одягу за кольором, фактурою, призначенням;

- пришивати гудзики, гачки, кнопки,

зашивати одяг по розпоротому шву;

- добирати миючі засоби для прання виробів з бавовняних і шовкових тканин;

- прати вироби з кольорових бавовняних і шовкових тканин; прасувати ці вироби;

- знаходити інстрцкцію на упаковках миючих засібів.

- дотримуватися безпечної праці з голкою, ножицями

Учень має уявлення:

про режим харчування,


Знає:

способи первинної і теплової обробки макаронних виробів, круп, молока і молочних продуктів, овочів; різні меню вечері; зберігання продуктів при наявності холодильника і без нього.Уміє: за інструкційною картою:

відварювати макаронні вироби; варити кашу; відварювати картоплю і готувати пюре; готувати запіканки з овочів і сиру; оформляти готові страви; сервірувати стол до вечері з урахуванням різних меню.


Учень має уявлення:

про поняття « сім’я», про склад сім’ї, а також про розподіл господарчо-побутових обов’язків між членами сім’ї.

Знає:

склад своєї сім’ї, імена, по-батькові, близьких родичів; місце роботи й посаду батьків; обов’язки дітей у сім’ї

Учень знає:

правила поведінки у видовищних і

культурно-освітніх установах; правила поведінки за столом.
Уміє: дотримуватися правил

поводити себе у театрі, клубі, залах

музею, читальному залі, бібліотеці

тощо;


правильно сидіти за столом,ко-

ристуватися столовими приборами,

серветками

Учень знає:

гігієнічні вимоги до житлового приміщення;; правила і послідовність проведення сухого й вологого прибирання; користування пилососом; санітарно-гігієнічні вимоги і правила безпеки при роботі з побутовими електроприладами; назви кімнатних рослин, їх розташування у помешканні, періодичність поливу, підкормки.

Уміє:

виконувати сухе й вологе прибирання приміщення; чистити килими, книжкові полиці, батареї; доглядати за підлогою залежно від покриття; використовувати побутові хімічні засоби;

доглядати за квітами.

Учень знає:

основні наявні в місті, селі транс-портні засоби; види міського транспорту; порядок придбання квитків і талонів та компостування талонів (в метро,маршрутному таксі).

Уміє:

вибирати найбільш раціональні маршрути при пересуванні по місту; купувати квитки, талони та компостувати їх.

Учень знає:

основні види продовольчих магазинів, їх відділи; види спеціалізованих магазинів; види й можливу вартість різних товарів; порядок їх придбання; види розфасовки, упаковки, виміри..Уміє:

добирати продукти до вечері з урахуванням різних меню; звертатися до продавця, касира; визначати кількість.

Учень знає:

основні види зв’язку, види поштових відправлень; поштових та телеграфних послуг;функції мобільного зв’язку.Має уявлення:

про призначення основних засобів

зв’язку; про порядок відправлення

листів, посилок, бандеролей, грошових переказів, телеграм.Уміє:

знаходити за довідником індекс підприємства зв’язку; написати адресу на конверті; складати різні тексти телеграм; заповнювати телеграфні бланки ( за зразком)


Учень має уявлення:

про призначення поліклініки, аптеки, диспансеру, лікарні; про запис до лікаря; про придбання ліків;

виклик «швидкої допомоги», -

виклик лікаря додому; відмін-

ність медичного обслуговування вдома від амбулаторного прийому і амбулаторного лікування від стаціонарного; лікування у санаторії і профілакторії

Знає:

види медичної допомоги; функції основних лікарав-спеціалістів.Уміє:

записуватися на прийом до лікаря ;

викликати лікаря додому; купувати

ліки в аптеці.

Учень знає:

види дитячих та учбових установ і їх призначення; адресу місцевого Центру дитячої творчості; гуртки і секції, що існують в ЦДТ; де можна продовжити навчання після закінчення школ;.

як звертатися до працівника клубу, ігротеки та ін.; правильно поводити себе під час гри, перегляду фільму чи журналу в читальному залі; дотримуватися правил поведінки.

Сьомий клас – 70 год.
Учень має уявлення:

про значення правильного режиму

життя й раціонального харчування

для здоровья підлітка.Знає:

правила особистої гігієни підлітка

(дівчини і юнака); раціональне харчування

Учень знає:

особливості прання кольорової та білої білизни; правила користування миючими засобами; правила користування пральою машиною;

санітарно-гігієнічні вимоги і правила безпеки при ремонті одягу, пранні вручну і за допомогою пральної машини; послідовність прасування одягу з різних тканин, постільної білизни, рушників, скатертин тощо; призначення і види підприємств з хімічного чищення одягу, види послуг, що ними надаються.Уміє:

доглядати за одягом, оцінювати його загальний вигляд, визначати ступінь забруднення і ушкодженості; ремонтувати розірвані місця), прати білизну..


Учень знає:

способи оброблення овочевих, м’ясних, рибних продуктів; визначає послідовність приготування страв; призначення мікрохвильової печі; саніратно-гігієнічні вимоги та правила безпеки; правила користування столовими приборами.Уміє:

готувати обід (закуски, перші й другі страви з овочів, рибних і м’ясних продуктів, консервованих продуктів і напівфабрикатів, готувати треті страви) за кулінарними рецептами.


Учень:

називає можливий склад сім''ї; знає види допомоги батькам (називає їх); визачає послідовність одягання та роздягання дітей; знає різні ігри для організації дозвілля дітй.

Учень знає:

правила поведінки при привітанні й прощанні, правила поведінки в гостях, громадському місці; вручення та одержання подарунків.Уміє:

культурно поводити себе в гостях (виявляти увагу одноліткам та старшим,запрошувати на танок, підтримувати бесіду); вибирати подарунки; виготовляти прості сувеніри; вручати та одержувати подарунки; правильно поводити себе в кафе (користуватися гардеробною, робити замовлення).


Учень знає:

послідовність проведення регулярного і сезонного прибирання житлового

приміщення; способи й періодич-

ність догляду за вікнами; види миючих засобів, що використовуються при прибиранні і митті вікон; способи утеплення вікон; правила догляду за меблями залежно від їх покриття.
Уміє:

прибирати житлові приміщення; чистити меблі; мити дзеркала і скло; утеплювати вікна.

Учень знає:

призначення приміських вокзалів;

порядок придбання квитків; правила посадки на приміські поїзди.
Уміє:

орієнтуватися у розкладі руху приміських поїздів;визначати напрямок руху поїзда; купувати квитки у приміських залізничних касах.

Учень має уявлення:

про призначення промтоварних магазинів; про порядок придбання товарів, види упаковок, касовй чек на покупку; про анотацію на товар.Знає:

асортимент деяких відділів промтоварних магазинів; вартість окремих товарів.Уміє:

купувати деякі товари у магазині; підраховувати вартість купленого; правильно поводити себе в магазині;

Учень знає:

перелік предметів, які пересилаються бандероллю; максимальна вага й вартість предметів, що пересилаються; види і способи упакування бандеролей.Уміє:

заповнювати бланки на відправлення бандеролей за зразком; складати опис предметів, що посилаються; упаковувати бандеролі за зразком.

Учень має уявлення:

про шкідливість самолікування, про домашню аптечку та її наповнюваність.

Знає:

склад домашньої аптечки (перев’язувальні та дезинфікуючі засоби, ртутний і електронний термометр, гірчичники); правила застосування і призначення медичних засобів, що входять до складу домашньої аптечки; місцеві лікарські рослини.Уміє:

користуватися ртутним і електронним термометром, готувати відвари і настої з лікарських рослин, знаходити на упаковках відомосиі про спосіб застосування, призначення, термін використання ліків.

..

Учень знає:нові форми виробництва сільськогосподарської продукції; назви цехів і відділів, що є на підприємствах; види продукції,що випускається ними; назви; оплату праці: назви робітничих спеціальностей.

Уміє:

звертатися із запитаннями за темою екскурсії до працівників підприємств.

Учень має уявлення:

про порядок і умови одержання зарплати; види пенсії: за віком, за інвалідності, втрати годувальника; про стаж роботи.


Учень знає:

складові частини бюджету сім’ї; заробітки членів сім’ї.

має уявлення про прожитковий мінімум, потреби, бажання.

Уміє:

підраховувати бюджет сім’ї; складати доручення на одержання зарплати за зразком.Восьмий клас – 70 год.

Учень знає:

правила догляду за шкірою обличчя; види косметичних засобів для догляду за шкірою обличчя і правила користування ними.

Уміє:

добирати косметичні засоби залежно від мети, стану шкіри, пори року; правильно користуватися косметичними засобами; читати рекомендації на упаковках, визначат призначення, спосіб користування, термін придатності.

Учень знає:

правила прання і сушіння виробів із шерстяних і синтетичних тканин; правила і послідовність прасування виробів, користування пральнею, види послуг; підготувку речей до здавання у пральню; пришивання міток, користування пральнею самообслуговування.Уміє:

прати і сушити вироби з шерстяних і синтетичних тканин; прасувати сорочки, блузки, сукні; заповнювати бланки для здавання білизни в пральню.

Учень має уявлення:

про вироби з тіста.Знає:

способи й послідовність приготування виробів з тіста, консервація овочів фруктів і ягід (квашення, соління, пастеризування).Уміє:

готувати вироби з тіста за рецептами; оформляти ці вироби; консервувати овочі, фрукти, ягоди за рецептами; варити варення; складати меню сніданку, обіду й вечері, враховуючи наявність продуктів і правила раціонального харчування; користуватися посібниками з кулінарії.


Учень знає:

правила й періодичність годування

дитини із соски, і ложечки, купання дитини; послідовність одягання і пеленання немовля; санітарно-гігієнічні вимоги до утримання дитячої постелі, посуду, іграшок.


Уміє:

купати, одягати, пеленати ляльку; годувати ляльку з ложечки чи з соски.

Учень знає:

правила поведінки юнака і дівчини

при знайомстві, у громадських місцях вдома; вимоги до зовнішнього вигляду молодих людей.

Уміє:

ввічливо поводити себе при знайомстві, у громадських місцях

(в кіно, на танцях і т.і.), вдома; додержуватись правил особистої гігієни,добирати косметичні засоби, прикраси, зачіску, одяг відповідно виду майбутнього заходу (збори, відвідання театру, танці, турпоход тощо)..

Учені знає:

Правила і періодичність прибирання кухні і санвузла; миючі засоби, що використовуються при прибиранні кухні, санвузла.

Уміє:

Мити кахельні стіни, чистити раковини; користуватися друкованими інструкціями до миючих засобів, що використовуються при прибиранні кухні й санвузла.

Учень має уявлення:

про призначення вокзалів і основних служб вокзалів; про порядок придбання залізничних квитків (купівля в касі, замовлення по телефону і за допомогою листівки); про порядок здавання і одержання багажу у камері схову.Знає:

види пасажирських вагонів (загальний, плацкартний, купейний, м’який); правила перевезення багажу; види довідкових служб; види камер схову; строки і вартість зберігання багажу.Уміє:

купувати квитки у залізничній касі; користуватися розкладом руху поїздів.

Учень має уявлення:

про призначення універсамів, універмагів і спеціалізованих магазинів.


Знає:

асортимент товарів у різних магазинах; вартість основних

продовольчих і промислових товарів.

Уміє:

вибирати покупку, визначати придатність товару (термін зберігання, тощо), підраховувати вартість покупок; культурно поводити себе в магазині.


Учень знає:

правила користування міським телефоном-автоматом, домашнім телефоном; правила користування телефонним довідником; де знайти номери телефонів термінового виклику(пожежної служби, аварійних служб, міліції і т.ін.);

функції й види міжміського телефонного зв’язку; правила користування автоматичним телефонним зв’язком; тарифи на телефонні розмови у денний і вечірній час, вихідні дні, залежність оплати від дальності відстані.


Уміє:

пояснити причину дзвінка по телефону термінового виклику; одержувати по телефону довідки, дізнаватися про час; культурно розмовляти по телефону; користуватися мобільним зв'язком, апаратом.


Учень знає:

Правила зупинки кровотечі; оброблення рани і накладання пов’язки, заходи попередження ускладнень після мікротравм; надання першої медичної допомоги при сильних забоях (спокій, компрес), при розтягненнях та вивихах (спокій і фіксація кінцівок за допомогою пов’язки чи тимчасової шини). Надання першої допомоги при

непритомності (свіже повітря, нашатир).
Вміє:

обробляти рани і накладати пов’язки

Учні мають уявлення:

про призначення підприємств побутового обслуговування населення та види послуг.знають:

місцезнаходження підприємств побутового обслуговування; види послуг; правила користування послугами; професії працівників підприємст.Уміє:

звертатися із запитаннями, проханнями до працівників побутового обслуговування.

Учень знає:

основні статті витрат у сім’ї; облік

витрат; спосіб планування великих покупок; приблизну вартість основного одягу, взуття, меблів тощо.
Уміє:

підраховувати витрати; планувати витрати на день, два, тиждень з урахуванням бюджету сім’ї; планувати великі покупки.
Дев’ятий клас – 70 год.

Учень має уявлення:

про шкідливість куріння для курців і оточуючих; про шкідливий вплив алкоголю на організм людини; про соціальні наслідки, до яких призводять погані звички.
Знає :

про необхідність боротьби з курін-

ням.

Учень має уявлення:про підбір одягу та взуття відповідно до потреб та естетичних смаків; про дію засобів виведення плям на різні види тканин.

Знає :

розміри одягу та взуття, гарантійні

строки носіння, правила повернення;

засоби виведення плям у домашніх

умовах; санітарно-гігієнічні вимоги і правила техніки безпеки при роботі із засобами для виведення плям.

Вміє :

добирати одяг та взуття відповідно; користуватися журналом мод; раціонально вибирати товари, враховуючи їх призначення і власні можливості; виводити плями різними способами; користуватися інструкціями на упаковках різних засобів.

Учень має уявлення:

Про дитяче та дієтичне харчування.Знає :

основні компоненти їжі; меню дитини ясельного віку.Вміє : складати меню для дитини ясельного віку;

готувати окремі страви для дітей

ясельного віку; читати вказівки, рекомендації на упаковках для дитячого та дієтичного харчування.

Учень має уявлення:

про правові основи шлюбу, морально-етичні основи вступу в шлюб, що таке сім’я і її функції.
знаіє :

про різні ситуації стосунків між молодими людьми морально-етичного характеру; про конфліктні ситуації


Учень знає :

правила суспільного співжиття; пра-

вила прийому гостей ( правила пове-

дінки господарів при зустрічі, розста-

ванні, під час візиту).Уміє :

зустрічати гостей, ввічливо поводити

себе під час прийому гостей; аналізу-

вати вчинки людей і давати їм пра-

вильну оцінку.

Учень знає :

правила розташування меблів у квар-

тирі (з урахуванням розміру і особли-

вості площі, призначення кімнат, на-

явність меблів); вимоги до добору штор, занавісок, світильників та інших деталей інтер’єра; правила збереження

житлового фонду;

Уміє:

розташовувати меблі в квартирі (на

макеті); добирати деталі інтер’єра;

готувати побілку, замазку за рецепта-

ми на упаковках; готувати двері, рами

для фарбування.

Учень має уявлення:

про призначення міжміського авто-

вокзалу, річкового й морського порту
Знає:

основні автобусні маршрути; основні

маршрути водного транспорту.
Уміє:

користуватися розкладом; визначати

вартість проїзду; купувати виток;

звертатися за довідкою.

Учень має уявлення:

про призначення ринку.Знає:

відділи ринку; ціни на окремі товари;

правилі торгівлі на ринку; права спо-

живачів.
Уміє:

добирати покупки відповідно до сво-

їх потреб і можливостей; ввічливо

звертатися до продавця; підраховува-

ти вартість покупок.


Учень знає:

перелік предметів, які дозволено від-

правляти в посилках; види упаку-

вання і відправлення посилок; види

грошових переказів, їх вартість;Уміє:

упаковувати предмети за зразком, заповнювати бланки для відправлення посилок, надписувати посилку за зразком; заповнювати бланки поштового й телеграфного переказів за зразком..

Учень знає:

прийоми надання першої допомоги при нещасних випадках

(правила обробки ураженої при опіках ділянки шкіри, промивання

шлунка при отруєнні, заходи при обмороженні різних ступенів, при со-

нячних і теплових ударах); види глистяних захворювань і заходи їх попередження.
Уміє:

надавати першу допомогу при опіках,обмороженні; надавати першу допомогу потопаючому.


Учень має уявлення:

Про органи місцевого самоврядування.


Знає:

адресу місцевого виконкому; функції деяких відділів виконкому.


Учень знає:

розмір квартплати; розмір і порядок внесення плати за телефон; періодичність оплати житлової площі й комунальних послуг; тарифи на електроенергію і газ.Уміє:

знімати показники лічильника і підраховувати вартість витраченої електроенергії і газу; заповняти квитанції за зразком.Десятий клас – 70 год.
Учень має уявлення:

про небезпечність випадкових стате вих стосунків; про венеричні захворювання; про шкідливість наркотичних речовин; про СНІД – чуму ХХ1 сторіччя.Знає:

про культуру статевих стосунків; про необхідність боротьби з наркоманією; про способи поширення СНІДу.

Учень має уявлення:

про стиль одягу; моду на одяг; про

види оздоблення одягу; про характеристику догляду за текстильними виробами.

Знає:

назви елементів одягу; способи оновлення одягу за допомогою дрібних деталей; види оздоблення одягу; стандартні знаки характеристики догляду за текстильними виробами.Уміє:

використовувати одяг за призначенням (робоча,ділова, вечірня, спортивна); добирати одяг (по стилю, моді, оздобленню) відповідно віку; користуватися журналами мод; читати стандартні знаки характеристики догляду за текстильними виробами.


Учень має уявлення

про різницю між святковою і обрядовою їжею.


Знає:

способи приготування національних страв; відмінності у меню святкового столу; правила сервірування святкового столу.


Уміє:

готувати національні страви за рецептами; сервірувати святковий стіл; готувати окремі обрядові страви за рецептами.


Учень має уявлення:

про основи сімейних стосунків, сі-

мейні традиції, організацію дозвілля і відпочинку в сім’ї; про морально-етичні норми стосунків у сім’ї; про обов’язки членів сім’ї; про розподіл господарчо побутових обов’язків між членами сім’ї.


.
Учень має уявлення: про сутність товаришування і дружби як форм моральних відносин між людьми; взаємозв’язок дружби і товаришування; норми поведінки, які регулюють відносини дружби, сутність кохання як найвищого людського почуття здатного збагатити людину духовно.

Уміє:

розрізняти такі поняття як товаришу-

вання, дружба, кохання.

Учень знає:

правила розташування світильників у

квартирі; розташування побутової техніки – телевізор,DVD; правила підбору кольору залежно від розташування кімнати та призначення; види шпалер; способи наклеювання шпалер.


Уміє:

створювати затишок у кімнаті;; раціонально підібрати шпалери ; виконувати правила безпеки при користуванні електропобутовою технікою.


Учень знає:

призначення авіатранспорту,

основні маршрути літаків; розклад

служби аеровокзалу; порядок придбання і повернення квитків; правила посадки в літак; вартість проїзду.

Уміє:

орієнтуватися у розкладі; визначати маршрут, придбати кваток

Учень має уявлення:

про оптову і роздрібну торгівлю; про захист прав споживача.Знає:

правила купівлі товарів на оптових

базах; права споживачів.

Уміє:

добирати покупки відповідно до своїх можливостей; вибирати торгівельний заклад для покупки товарів..


Учень знає:

вартість конвертів для листів за межі України; правила написання адреси на різних поштових відправленнях за межі України; правила упаковки поштових відправлень.


Уміє:

написати адресу на різних поштових відправленнях за зразком; заповнювати бланки поштових відправлень за межі України за зразком.

Учень має уявлення:

про кишкові інфекційні захворюван-

ня; про повітряно-крапельні інфекції;

шляхи поширення інфекції.Знає:

заходи щодо попередження інфекційних захворювань; правила догляду за хворими; умови звільнення від роботи (через хворобу, по догляду за хворим.

Уміє:

одягати, вмивати, годувати хворого(дорослого, дитину); вимірювати температуру; перестеляти постіль лежачого хворого.


Учень знає:

адресу райдержадміністрації; функції деяких відділів держадміністрації.


Учень має уявлення:

про значення і характер культурних потреб; про значення економії в домашньому господарстві; про види і функції банків.

Знає:

правила економії (врахування реальних можливостей, контроль витрат, реставрація одягу, економія електроенергії та ін.); види і цілі заощаджень; порядок вкладання грошей у банк.Уміє:

планувати і підраховувіти витрати на культурні та щоденні потреби; дотримуватися правил економії.

Учень знає:

устнови і відділи працевлаштуван-

ня; місцезнаходження і назви підпри- ємств, де є потреба в робітниках; види документів, необхідних для вступу на роботу; правила переходу на іншу роботу; перелік основних ділових паперів і вимоги до їх написання.

Уміє:

заповнювати анкету (за зразком); писати заяву (за зразком), автобіографію; складати заявки на матеріали, інструменти; писати розписку за зразком, доповідну записку (за зразком); звертатися у відділ кадрів установ для влаштування на роботу.


Уточнення та розширення уявлень

про збереження та зміцнення здо-

ров’ я шляхом засвоєння правил особистої гігієни;

формування наочно-дійового мис-

лення шляхом встановлення послі-

довності дій при виконанні ранкового та вечірнього туалету;

розвиток наочно-логічного мислен-ня на основі підбору миючих засобів для волосся відповідно їх властивостей;

уточнення та збагачення словнико-

вого запасу назвою засобів особис-

тої гігієни.

Розширення обсягу пам’яті шляхом засвоєння видів одягу, головних уборів та взуття;

розвиток операцій мислення на основі класифікації різноманітних предметів одягу за їх призначенням;

розвиток аналітичного мислення на підставі визначення способів догляду за одягом та взуттям;

розвиток уваги в процесі обстеження предметів одягу
формування загальнотрудових

умінь (планування, самоконтролю)

при визначенні послідовності та виконанні чистки одягу.

Уточнення та збагачення словника

лексикою, що позначає назву одягу, головних уборів та взуття.
.

Збагачення та уточнення уявлень

про кухонні речі та їх призначення.

. Удосконалення рухової сфери шляхом відпрацювання точності, злагодженості, координованості рухів.

Формування діяльності на основі

визначення послідовності приготування страв до сніданку. Розвиток вмінь

орієнтуватися у часі на приготування страв (відварювання яєць,

нарізання салату).


виховання естетичних смаків на основі сервірування столу та оформлення блюд.

Корекція рухової сфери під

час відпрацювання вправ вироблення правильної осанки, постави при ходьбі.

уточнення активного словника висловлюваннями, які використовуються при спілкуванні :

зустрічі, розставанні, звертанні з

проханням та запитанням;

розвиток уваги під час розмови зі

знайомими і незнайомими людьми,

виховання моральних якостей (доб-

розичливості, ввічливості, тактов-

ності) під час звертання до старших, дівчини, жінки.

Розширення уявлень про житлові

приміщення, їх відмінність стосовно розташування та умов проживання; розвиток пам’яті на основі пригадування та запису домашньої адреси; виховання самостійності при напи-

санні адреси на поштових листівках.

Розширення та уточнення уявлень

про різні види транспорту та його призначення;

розвиток мислення шляхом встановлення причинних залежностей під час вибору маршруту та видів пересування;

розвиток уміння орієнтуватися у часі на основі визначення маршруту(пішоходного,велосипедного, громадським транспортом);

- збагачення активного словникового запасу назвами транспортних засобів.

Розвиток мислення на основі засвоєння інформації про різні види підприємств торгівлі та їх призначення;

Розвиток мовлення на основі засвоення нових слів-термінів стосовно видів торгівлі.

Формування уявлення про санітарно-гігієнічну культуру людини шляхом засвоєння правил загартовування організму;

формування причинно-наслідкових

зв’язків в процесі визначення та підбору косметичних засобів уходу за шкірою відповідно їх властивостей та способу використання;

розвиток естетичних смаків на

прикладі дотримання правил особистої гігієни.

Розвиток умінь орієнтування в письмових характеристиках до косметичних засобів.

Формування діяльності на основі виконання завдання за інструкцією та технологічною картою (аналізу, планування, здіснення самоконтролю);

розвиток аналітичного сприймання

в процесі обстеження та визначення виду ремонту одягу;

розвиток орієнтування в способі виконання практичного завдання;

виховання охайності, естетичного смаку.


Розвиток уваги та пам’яті на основі

запам’ятовування послідовності

приготування страв за рецептом та

інструкцією вчителя;

формування діяльності на основі визначення послідовності. приготування страв;

розвиток відчуття та сприймання на основі визначення готовності страв;

формування причинно-наслідкових

операцій мислення при визначенні

енергетичної та біологічної користі

страв в процесі складання відповід-

ного меню;

виховання ощадливого відношення

до продуктів харчування

Формування уяви про стосунки в родині на основі засвоєння ролі членів сім’ї у родині;

розвиток пізнавального інтересу на основі актуалізації знань про себе, свою сім’ю, походження та значення своїх імен;

виховання усвідомленного відноше- ння до членів сім’ї, байливого ставлення до старших, відповідального

ставлення до виконання своїх обов’язків у родині.

Розщирення уяви про місця видовищних та культурно-освітніх установ; збагачення та розширення активного словника словами привітання, звернення під час спілкування в місцях громадського користування;

формування та відпрацювання навичок користування столовими приборами,


Розвиток аналітичного сприймання, шляхом обстеження і визначення ступеня забруднення житла та способів його прибирання;

формування причинно-

наслідкових зв’язків в процесі виз-

начення та засвоєння послідовності

етапів прибирання (сухого й воло-

гого); формування елементів са-

мостійності під час виконання по-

дібних або аналогічних вправ з прибирання житла; розвиток наочно-дійового мислення при виборі засобів догляду за підлогою.


Розвиток пам’яті шляхом заскріплення видів та відповідних назв міського транспорту; формування уявлень про способи користування міським

громадським транспортом; формування просторової орієнтациї на основі визначення населених пунктів міста, установлення їх відстані, розробки раціонального маршруту;

виховання навичок культурної поведінки у громадському транспорті

( оплачувати проїзд, поступатися

місцем).
Розширення уявлень про види спеціалізованих магазинів та їх призначення; розвиток пам’яті шляхом закріплення знань про види продовольчих магазинів,їх відділів та асортименту товарів в них; розвиток пам’яті на основі запам’ятовування вартості продуктів під час їх придбання;

розвиток усного мовлення на прик-

ладі спілкування з працівниками магазину під час вибору товарів та їх оплаті.

Розширення обсягу пам’яті на осно-

ві відтворення видів зв’язку та їх призначення; формування мислене-

вих операцій на основі підрахунку вартості поштових та телеграфних послуг; уточнення та розширення уявлень про способи здійснення

зв’язку (листування, телефон, SMS,

грошові перекази, посилки);

розвиток письмового мовлення шля-

хом уміння складати ділові папери

під час заповнення бланків, написання адреси, тексту телеграм.

Розширення, уточнення та конкре-

тизація уявлень про призначення

медичних закладів; розвиток наоч-

но-логічного мислення при встановленні відмінності амбулаторного та

стаціонарного обслуговування, ме-

дичної допомоги вдома;

розвиток усного мовлення під час

звертання по допомогу лікаря, «швидкої допомоги», придбання необхідних ліків; збагачення лексики учнів термінами що означають назву медичних установ, спеціальності лікарів;

виховання уважного та дбайливого

ставлення до свого здоров’ та своїх

близьких.

Розширення та уточнення понять

про види дитячих та учбових уста –нов, робітничих спеціальностей, які можна одержати в ПНВЗ; розширення уявлень про види та форми активного дозвілля, розвиток просторової орієнтації шляхом встановлення адреси місцевого Центру дитячої творчості та визначення шляху, яким можна до нього дістатися;

засвоєння навичок культури поведінки та спілкування в громадських місцях і школі;

розвиток усного мовлення під час

спілкування з працівниками установ для відпочинку та присутніми.

Розширення уявлень про особисту

гігієну людини на підстави засво-

єння правильного режиму життя та

навичок особистої гігієни дівчини та юнака;

збагачення словникового запасу

термінами, що позначають здоровий образ життя (режим,гігієна).
Розвиток мисленевих операцій на підставі визначення та групування

речей за видами текстилю та кольо-

ру, добирання миючих засобів від-

носно їх якості; розвиток аналітичного сприймання на основі обстеження та визначення забруднення одягу та його пошкодження; формування самостійної практичної діяльності з прасування білизни та предметів одягу шляхом визначення послідовності прання вручну;

розвиток мовлення на основі збага-

чення словникового запасу назвами одягу та прикметниками, що позначають його якісну характеристику;

Становлення практичної діяльності

в процесі приготування їжі.

Формування умінь самостійно визначати послідовність дій на основі приготування страв; формування організаційних умінь практичної діяльності: підготовка робочого місця,добір кухонних приладів та пристосуван.

розвиток наочно-дійового мислення під час добирання столових приборів для сервірування стола. розвиток мовлення шляхом засвоєння лексики, що позначає назву страв, кухонних приладів, операції, що відображають етапи приготуван-

ня різних страв.;

.
Розширення уявлень дітей про зна-

чення ігрової діяльності для особистого розвитку дитини.;

формування організаційних здібно-

стей в процесі навчання навчання організації дозвілля дітей. формування особистістних якостей

(поваги,уваги, шанобливості, тер-

піння) під час надання допомоги вихователям та батькам; виховання

дбайливого ставлення до молодших дітей під час проведення з ними дозвілля.

Розширення та збагачення уявлень

про культуру спілкування у това-

ристві друзів і знайомих; формування почуття поваги до однолітків та старших на основі вибору для них відповідних подарунків, виготовлення сувенірів;

виховання правил культурної поведінки на прикладі вміння вручати і одержуаати подарунки;

розвиток усного мовлення під час

засвоєння мовного етикету при зу-

стрічі та розставанні, під час бесіди

за столом.


Розвиток абстрактно-логічного мислення на основі визначення періодичності та способу прибирання квартири відповідно сезону;

формування організаційних навичок практичної діяльності;

розвиток наочно-образного мислення в процесі вибору заходів і способів догляду за меблями; формування наочно-дійового мислення на основі вибору миючих засобів та пристосувань для прибирання оселі; збагачення активного словника лексикою, що позначає назву житлових

приміщень, меблів та їх характери-

стику.


Розвиток наочно-образної пам’яті

на основі розширення та запам’ято-

вування інформаціі про залізничний транспорт та служби, що його забезпечують; формування умінь орієнтуватися у розкладі руху та напрямку руху поїздів на приміському залізничному вокзалі;

розширення та збагачення словни-

кового запасу лексикою, що засто-

совується при користуванні заліз-

ничним транспортом: вокзал, каса,

білет,розклад руху,напрямок руху;

.
Розвиток обсягу пам’яті шляхом запам’ятовування інформації про види промтоварних магазинів та їх відділів; розвиток уявлень на основі визначення асортименту товарів окремих відділів промтоварного магазину;

формування абстрактно-логічного

мислення в процесі вибору необхідного товару у відповідному відділі, з’ясування його вартості та порядку придбання.

Розширення та уточнення понять

про види зв’язку; розвиток пам’яті

на основі складання переліку та за-

пам’ятовування предметів, що пересилаються бандероллю; формування наочно-дійового мислення шляхом визначення порядку відправлення бандеролей (складання опису, упакування, підпис адреси, заповнювання бланків); розвиток наочно-об-

разного мислення при визначенні

ваги, відстані пересилки і вартості

бандеролі та їх взаємозв’язок.


Формування наочно-образного ми-

слення на основі підбору ліків та

лікарських трав до складу домаш-

ньої аптечки; формування діяльно-

сті на основі встановлення етапів та послідовності приготування відварів настоїв, постановки гірчичників;

виховання таких рис як відповідальність, усвідомленість, поміркованість при використанні лікувальних засобів та дбайливого ставлення до свого організму –збагачення лексики термінами, що позначають назву ліків та медичних пристосувань.

Розширення обсягу пам’яті шляхом

засвоєння інформації про види

промислових підприємств та сільськогосподарських об’єктів; формування наочно-образного мислення шляхом встановлення специфіки виробництва, продукції, що випускається;;

формування вмінь орієнтуватися в

місцевості з метою визначення міс-

цезнаходження об’єктів;

розвиток усного мовлення при спілкуванні з працівниками виробництва, збагачення лексики спеціальними термінами: назви цехів, відділів, професій.

Формування уявлень про джерела

прибутку сім’ї та її прожитковий мінімум; розвиток наочно- логічного мислення під час виконання вправ з підрахунку бюджету сім’ї:заробітна плата, пенсія, стипендія;

розвиток мовлення та письма при

складанні заяв і доручень на одер-

жання зарплати;

виховання уміння співвідносити бажання і потреби зі своїми можливостями.


Розширення обсягу пам’яті на осно-

ві відтворення і збагачення інформа-

ції про косметичні засоби догляду

за шкірою; розвиток аналітичного сприймання при встановленні стану шкіри та її властивостей;

формування наочно-дійового мис-

лення під час визначення та підбору косметичних засобів залежно від особливостей шкіри та способу застосування; уточнення та збагачення активного словника назвами косметичних та парфумерних засобів; виховання дбайливого ставлення до особистої зовнішності.


Формування стійких понять про окремі види тканин (шерстяні, синтетичні); формування трозвиток рухових навичок прання виробів з шерстяних та синтетичних тканин; становлення практичної діяльності

шляхом засвоєння послідовності

етапів здійснення ручного прання

шерстяних та синтетичних виробів;

формування наочно-логічного мис-

лення шляхом визначення власти-

востей тканин і, на цій підстави,

здійснення правильного прасування;

розширення та уточнення уявлень

про правила користування пральнею
Формування наочно-дійового мис-

лення під час визначення та засво-

єння послідовности етапів приготу-

вання виробів з тіста, консервуван-

ня; удосконалення рухових навичок на основіобробки фруктів та овочів, що готуються для консервування; формування вмінь орієнтуватися у часі з метою визначення тривалості

приготування окремих блюд; вихо-

вання свідомого засвоєння необхід-

ності додержуватися санітарно- гігієнічних правил під час приготування їжі.

Уточнення й розширення уявлень

дітей про сім’ю; формування та удосконалення навичок догляду за немовлям;формування діяльності шляхом визначення та засвоєння послідовності одягання, пеленання немовляти; розвиток у школярів відчуття часу на основі визначення періодичності годування немовля;

виховання у учнів бажання турбуватися про молодших членів сім’ї.
Формування вміння дбайливо ставитись до себе, до своєї зовнішності, розвивати естетичний смак; виховання навичок культурного спілкування на прикладі доброзичливого та

ввічливого ставлення до однолітків; корекція морально-етичних норм;

розвиток усного мовлення на основі розширення інформації про мовний етикет, розширення та збагачення лексики словами подяки, вітання, вибачення.
Формування стійких понять про устаткування службових приміщень житла; формування наочно-дійового мислення на основі визначення та засвоєння етапів прибирання кухні, санвузла, користування інструкціями до миючих засобів; формування

елементів самостійності на основі

вибору миючих засобів відповідно

їх призначення; розвиток уміння

орієнтуватися у часі шляхом вста-

новлення періодичності прибирання;

виховання у дітей бережливого ставлення до свого будинку, бажання підтримувати чистоту та порядок в ньому.

Формування стійких уявлень про

призначення вокзалів та їх служб;

розвиток пам’яті на основі засвоєн-

ня та відтворення інформації про

залізничний транспорт та його функції; формування вмінь користуватися службами вокзалу;

розвиток зв’язного мовлення під

час звертання до каси та довідково-

го бюро і діяти відповідно одержа-

ним відомостям;

виховання у учнів уміння самостій-

но та усвідомлено вирішувати проблемні питання: як придбати необхідний квиток, що робити коли запізнився на потяг, у камері схову не приймають багаж.

Розвиток пам’яті на основі відтво-

рення назви відділів магазину та

асортименту товарів в ньому; розви-

ток уваги на основі обстеження продуктів споживання та визначення їх якості і терміну придатності; розширення уявлення про ціни на товари.

;

Розширення та уточнення уявленьпро види телефонного зв’язку; формування вмінь користуватися міжміським телефоном (робити замовлення, встановлювати тариф); формування вмінь викликати служби допомоги (медичної, пожежної, міліцію), користуватися довідником;

вдосконалення навичок культури

спілкування, розвиток вміння висловити свою думку, слухати відповідь, адекватно діяти.

Розширення обсягу пам’яті на основі засвоєння інформації про види травм; формування наочно-дійового мислення шляхом встановлення виду травми; форму-

вання стійких понять про необхід-

ність додержання санітарно-гігієнічних вимог під час надання невідкладної медичної допомоги;

виховання таких якостей як співчуття та взаємодопомога.

Збагачення та уточнення уявлень

про підприємства побутового обслуговування та їх специфіку; розвиток просторової орієнтації шляхом визначення місцезнаходження підприємств побутового обслуговування;

розвиток усного мовлення під час

спілкування з працівниками служби побуту; формування вміння вести змістовну бесіду, одержувати відповідь на запитання, приймати відповідне рішення.
Формування стійких понять про сі-

мейний бюджет та основні види

витрат у родині;

розвиток наочно-логічного мислення шляхом визначення та планування великих покупок відповідно матеріальних можливостей сім’ї;

виховання у учнів вміння усвідом-

лювати власні потреби, співвідносити їх із можливостями сімейного бюджету.

Уточнення та розширення уявлень

про шкідливість алкоголю та курін-

ня для здоров’я людини; формування причинно-наслідкових зв’язків на основі розуміння шкідливого впливу алкоголю й куріння на здоров’я підлітка та необхідність узв’язку з цим, боротися з ними; формування вмінь усвідомлено та відповідально ставитись до власного здоров’я та вести

здоровий спосіб життя.


Фомування дбайливого ставлення

до себе та своєї зовнішності шляхом систематичного догляду за предметами свого одягу; формування уявлень про зовнішню та внутрішню привабливість; формування наочно-логічного мислення в процесі визначення та підбору одягу і взуття за

розміром; формування усвідомленого ставлення до власних потреб та бажань і співвідносити їх зі своїми

можливостями в процесі придбання одягу в магазині;

виховання естетичного смаку на ос- нові добирання вбрання за журналом мод;

розвиток практичних навичок дог-

ляду за одягом (виведенн плям,чис-

тка).

Розширення уявлень прохарчування дітей ясельного віку; розвиток та становлення практичної діяльності на основі виконання рекомендацій, що надаються у рецептах дитячого та дієтичного харчування.

Уточнення та розширння уявлень

про сім’ю та сімейні відносини;

формування стійких понять про

правові та морально-етичні основи

шлюбу;


виховання позитивного ставлення

до сім’ї, сімейних традицій, турботливого ставлення до її членів; формування умінь аналізувати конфліктні ситуації, давати їм оцінку, знаходити взаємопорозуміння;

розширення уявлень про санітарно-

гігієнічну культуру молоді, гігієну

шлюбу, здоровий спосіб життя.

Вдосконалення навичок культури

спілкування на прикладі зустрічі та

прийому гостей; розвиток логічного мислення на основі аналізу різних ситуацій та поведінки людей;

формування навичок мовного етикету: вміти вислуховувати, говорити змістовно; активізувати мовлення словами подяки, вітання, вибачення.

Розвиток просторової орієнтації на

площі квартири з метою раціональ-

ного розташування меблів; розвиток наочно-образного мислення при доборі меблів в кімнатах, відповідно до їх призначення; виховання ес- тетичних смаків як складової куль- тури; формування уміння естетично сприймати різні об’єкти інтер’єра квартири: занавіски, світильники; розвиток естетичної спостережливості; становлення діяльності в процесі виконання часткового ремонтуквартири;


Розширення та засвоєння стійких

уявлень про водний та автотранс-

порт та його функції; розвиток про-

сторової орієнтації в процесі визна-

чення автобусного маршруту відповідно цілі поїздки; розвиток наочно-дійового мислення при формуванні умінь користуватися розкладом, касою, службою довідки на вокзалі;

вдосконалення навичок культури

спілкування на прикладі звернення

по допомогу до довідкової служби,

розвиток усного мовлення.

Розширення обсягу пам’яті на основі відтворення інформації про сферу торгівлі на прикладі ринку; збагачення, уточнення та конкретизація уявлень про види товарів на ринку і їх ціну; формування наочно-логічного мислення шляхом визначення ціни на продукти та усвідомлено

співвідносити їх зі своїми можливостями;

формування навичок культури спілкування, збагачуючи лексику учні словами звернення, вибачення, подяки.

Розвиток пам’яті на основі запам’я -товування інформації про види пош-

тових, телеграфних та інших видів зв’язку; розвиток наочно-логічного

мислення при визначенні вартості

посилки відповідно до її ваги та відстані пересилки; розвиток пись- мового мовлення в процесі запов -нення бланків, складання переказів.

Розширення та засвоєння уявлень

про види першої медичної допомо-

ги; формування діяльності шляхом

визначення послідовності та засво-

єння правил надання першої медичної допомоги при нещасних випадках;

виховання навичок співчуття та ем-

патичної взаємодії відносно людей,

які потребують допомоги;

надання медичної допомоги.

Розширення обсягу пам’яті на основі відтворення та збереження інформації про органи місцевого саврядування; формування навичок

соціальної компетентності шляхом

визначення функцій окремих відді-

лів виконкому.
Розвиток аналітичного мислення на основі визначення показників лічильників та співвідносити їх з попередніми данними;

виховання в учнів ощадливого відношення до енергоресурсів та співвідносити їх вартість з власними можливостями.

Формування усвідомленої поведінки у колі оточуючих людей; розвиток уявлень про змістовне проведення вільного часу, формування навичок здорового способу життя.

Формування наочно-логічно-

го мислення шляхом добирання одягу за призначенням; розвиток естетичного смаку, як складової культури: слідкувати за модою, підбирати оздоблення одягу; формування понять про зовнішню і внутрішню привабливість людини.

Розвиток пам’яті на основі збагачення і відтворення інформації про національні свята і обряди; формування наочно-дійового мислення шляхом знайомства з національними та

обрядовими стравами;

виховання у учнів почуття поваги

до національних традицій через свята, обряди, приготування національних страв; виховання естетичного смаку під час сервірування святкового столу,

складання святкового меню.

Формування позитивного ставлення до сім’ї і своїх обов’язків в ній: турбуватися про сім’ю, її членів, відповідально відноситись до виконання

домашніх обов’язків; формування

логічного мислення шляхом встановлення причинно наслідкових зв’язків в процесі з’ясування та аналізу різних ситуацій; виховання дбайливого ставлення до сімейних традицій, реліквій, домашніх свят.
Формування уявлень про значення

дружби і товаришування у людсь-

ких стосунках; виховання уміння ставитись до інших доброзичливо, з повагою, бу-

ти відповідальним у дружніх взає-

минах; формування уявлень про любов як почуття, що відображає духовний

рівень культури особистості.


Формування естетичного смаку під

час оформлення інтер’єру шляхом

підбору кольорової гами шпалер,

текстилю, розташування освітлення;

виховання почуття прекрасного

шляхом сприймання творів мистец-

тва, як складової загальнолюдської

культури.

Розвиток пам’яті на основі засвоєн-

ня інформації про служби аеровок-

залу та їх функції; Розвиток діяльності на основі вмінь орієнтуватися у розкладі, виз-

начати маршрут, оплачувати вар -тість проїзду;

.

Формування вмінь орієнтуватися увидах оптової та роздрібної торгів-

лі;;


виховання вміння співвідносити

свої бажання та матеріальні можливості .

Розширення уявлень про засоби

зв’язку та правила поштових від-

правлень які здійснюються за межі

України; розвиток письмового мовлення на прикладі написання адреси та заповнення бланків щодо поштових відправлень за межі України.

Розширення та уточнення уявлень

про хвороби які мають інфекційну

природу;

виховання навичок емпатичної вза-

ємодії та співчуття у відношенні до

хворих.


Формування стійких уявлень про

функції державної адміністрації та

її відділів; розвиток пам’яті шляхом визначення та запам’ятовування адреси міської та районної держадміністрації та переліку її відділів.

Розвиток уміння раціонально розподіляти бюджет, обгрунтовувати витрати, співвідносити особисті ба-

жання зі своїми можливостями; розширення та конкретизація уявлень про форми заощаджень та зберігання грошей,

виховання вмінь відповідально і усвідомлено ставитися до свого

вільного часу .

Розширення та уточнення уявлень

про установи й відділи з працевлаштування і їх місцезнаходження; розвиток письмового мовлення при

складанні ділових паперів, які оформлюються при працевлаштуванні та в процесі роботи;

виховання відповідального і свідо-

мого відношення до набутої профе-

сії, відчуття самоповаги та самови-

значення на своєму робочому місці.


1   2


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка