Проучване ефективността на масовата специфична имунопрофилактика при епидемичния паротит
Скачати 346.01 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації21.04.2016
Розмір346.01 Kb.
  1   2   3
ПРОУЧВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА МАСОВАТА СПЕЦИФИЧНА ИМУНОПРОФИЛАКТИКА ПРИ ЕПИДЕМИЧНИЯ ПАРОТИТ
АВТОРЕФЕРАТ, Плевен, 2010

М. Карчева
SUMMARY

The specific immunoprophylaxis against mumps used in the last 2 to 3 decades has lead to serious changes in the intensity and dynamics of the disease worldwide.

We participate in the ongoing debate on the global immunization policy through systematic epidemiological surveillance of mumps morbidity, including control over the herd immunity, the immunization status and the immunological structure of the susceptible population.

Mumps elimination and eradication is the ultimate goal in fighting the disease, and according to our conclusions this is likely to be achieved through discussion and application of new vaccination schedules in the near future using more effective epidemiological strategies. We deeply believe that mumps elimination is a real possibility.ЕПИДЕМИЧЕН ПАРОТИТ /ЕПИДЕМИОЛОГИЯ/

МОНОГРАФИЯ, Плевен, 2011

М. Карчева
Представената монография прави теоретичен анализ на познанието за епидемиологията на паротита от дълбока древност до навечерието на неговата ликвидация през 21 век. Монографията извършва оценка на всички епидемиологични параметри както през доимунизационния, така и през периода на масовата специфична имунопрофилактика.

Изнася се съвременна информация относно етиологията и имунологията на паротитната инфекция.

Системно се изнасят организацията и методите на противоепидемичната борба преди използването на специфичната противопаротитна ваксина. Дава се оценка на тази дейност като се посочва недостатъчната нейна ефективност.

Особено ценна е информацията относно постепенно нарастналите възможности на клиничната диагностика и на етиотропното и патогенетично лечение. Изтъкват се убедителни данни за полиорганното засягане на организма и произтичащите от това медикосоциални проблеми.

Анализа и оценката на масовата имунопрофилактика се основава на модела за колективния имунитет, имунологичната структура и на имунологичните изследвания осветляващи антитялоотговора и епидемиологичната ефективност сред населението в гр. Плевен. Оценяват се съвременните схеми използвани в имунизационнат практика у нас и в другите европейски страни.

Предлага се усъвършенстване на ваксиналните приеми, като се внедри втора реимунизация. Тази идея се появава през последните 1-2 години, независимо от същата идея изложена и от други водещи страни като САЩ, Великобритания и др.

Монографията внушава убеденост в епидемиологичната теория, че епидемичният паротит като антропоноза може да бъде ликвидиран с масова имунопрофилактика, която премахва третото звено на епидемичния процес.

Епидемиологичните проучвания по наша дълбока убеденост са сериозен принос за активизиране на практическото здравеопазване и постигане на целите формулирани и рекомендирани от СЗО.


РЕГИСТРИРАНИ АКТИВНИ ПРИРОДНО-АНТРОПУРГИЧНИ ОГНИЩА НА БЯС СРЕД ЖИВОТНИТЕ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 1999-2003 ГОДИНА
М. Карчева, Л. Лавчев, Н. Илиев

Проблемът за беса продължава да бъде актуален за нашата страна. Заболяването сред хората е елиминирано – последният случай е регистриран през 1994 година. Въпреки това епизоотичната обстановка в определени райони в страната е неблагоприятна. Персистирането на активни природни огнища е причина за установените случаи на бяс сред домашните животни и представлява реална опасност за хората. Целта на проучването е да установи персистиращите огнища на бяс сред животните в България. Използвани са данни от Rabies bulletin Europe, Районна ветеринарно-медицинска служба – Плевен и от собствено проучване. Използван е ретроспективен и графичен анализ.Ключови думи: бяс, епизоотичен процес, надзор
ДВА СЛУЧАЯ НА ДИРОФИЛАРИОЗА ПРИ ХОРА
Р. Начев, С. Поповска, М. Карчева
Дирофилариозите са трансмисивни хелминтозоонози, причинени от дирофиларии, паразитиращи в диви и домашни животни в цял свят. Вектор на причинителите са различни комари и други кръвосмучещи артроподи. Понякога в биологичния цикъл на паразита като факултативен гостоприемник се включва и човекът. В нашата страна са идентифицирани два типа дирофиларии. В настоящото съобщение са представени два случая на дирофилариоза с различна локализация – подкожен възел в шийната област и кожа на долния клепач на лявото око. И в двата случая от клинична гледна точка паразитозата не е влезала в диференциалнодиагностичния план. Диагнозата е поставена морфологично при хистопатологично изследване на лезията.

Ключови думи: хелминтозоонози, дирофилариоза
СЪВРЕМЕННО СЪСТОЯНИЕ НА ПРОБЛЕМА БЯС
М. Карчева
Бесът е фатално вирусно заболяване, което се предава от животни на хора и е причина за повече от 35000 смъртни случая годишно в световен мащаб. За нашата страна проблемът за беса е актуален предвид персистиращите природни огнища. Заболяването е елиминирано, но профилактичните и противоепидемични мерки продължават да са важна част в борбата със заболяването.Целта на настоящият обзор е да анализира епизоотичната и епидемиологичната обстановка по отношение на беса в миналото и настоящето.Задачите на обзора са да се докаже, че eпизоотичният и епидемичният процес търпят промени във времето и да се представят тенденциите в разпространението, патогенеза, диагностика и имунопрофилактиката на заболяването. Използвани са данни от Rabies bulletin Europe, Районна ветеринарно-медицинска служба – Плевен, оригинални научни сатии, ретроспективен и графичен анализ.

Ключови думи : бяс, епизоотичен процес, превенция, контрол


ОЦЕНКА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИМУНИЗИРАНЕ НА

СТУДЕНТИТЕ ПО МЕДИЦИНА С ПРОТИВОХЕПАТИТНА ВАКСИНА
М. Карчева, Цв. Валентинова, М. Камбурова,

М. Атанасова, А. Блажев, В. Иванчева


Вирусният хепатит В е едно от най-разпространените заболявания в света /над 350 милиона са хроничните носители/. В България носителите са над 450 хиляди. Годишно в света умират между 1 и 2 милиона. Епидемиологично значение за разпространението на заболяването имат хроничните носители на HbsAg. България се намира в средна ендемична зона – около 5% от населението са хронични носители. През 2002 г. е въведена регистрация на новооткритите случаи с хронично носителство на HbsAg, както и на случаите с хроничен вирусен хепатит, B,C и D. Статистическите данни показват, че най-атакуваните възрастови групи са : 15-19, 20-29, 30-39 г., което има своето логично обяснение, изхождайки от основните пътища на предаване на вируса и от факта, че от 1992 г. имунизацията е въведена като задължителна в Имунизационния календар на Република България. Разпространението на носителството на HbsAg сред рискови групи е по-голямо от средното за страната. Това са лица, на които се препоръчва имунизация срещу вирусен хепатит тип В. Сред тях са медицинските и немедицински специалисти, вкл. обслужващия персонал в лечебните и здравните заведения, студентите по медицина и стоматология от висшите медицински училища и колежите, които са отрицателни за повърхностния антиген на хепатит В вируса и нямат лабораторно потвърдени данни за естествено придобит или постваксинален имунитет. Цел: Проучване на имунния статус на студенти специалност”Медицина” /I-III курс/ по отношение на вирусен хепатит тип В и оценка потребността им от имунизация. Материал и методи: Проведено проучване чрез групова анонимна анкета на студентите от първи, втори и трети курс през учебната 2005/2006 г. Резултати: От обучаващите се 251 студенти в І, ІІ и ІІІ– ти курс специалност “Медицина” с преподаване на български език, в проучването са участвали 166 (66%). От тях 133 студенти с българско гражданство и 33 чуждестранни студенти. Резултатите показват, че едва 15,6% от анкетираните съобщават за проведена имунизация с противохепатитна ваксина. Заболяването Вирусен хепатит е непознато за 25,9% от анкетираните. 33% от студентите не знят защо е необходимо здравни специалисти да бъдат имунизирани срещу Вирусен хепатит тип В. Много висок е процента на желаещите да научат повече за заболявания, които представляват професионален риск и възможностите да се предпазят от тях. Обсъждане: Резултатите показват необходимостта от имунизиране на студентите и провеждане на системни, последователни, промотивни мероприятия от началото на тяхното обучение. Заключение: Интересът към вирусните хепатити се определя не само като медицински проблем. Те имат и социално значение – продължителна нетрудоспособност на преболедувалите, диспансерно наблюдение, скъпо лечение, спазване на хигиенно-диетичен режим , хронифициране и др. Във връзка с това една инициатива за провеждане на кампания за ваксиниране на студентите по медицина би подчертало готовността заедно да поемем отговорността за здравето на нашите бъдещи колеги.

Ключови думи: ВХВ, имунопрофилактика, рискови групи за ВХВ
IMMUNOHISTOCHEMICAL INVESTIGATION OF P16 INK 4a EXPRESSION IN CARCINOMAS AND HIGH GRADE CERVICAL LESIONS


M. Karcheva, S. Popovska, R. Nachev

Summary: During the years the role of viruses as a cause of oncological illness was known. One of them is cervical carcinomas, related to Human papilloma viruses (HPV’s). There are about 450000 new cases of cervical cancer worldwide each year, and 250000 deaths of this diagnosis. By the diagnosis cervical cancer get there with two procedures: after mass scrinning or clinical suspicious for ill. By the availability apparent tumor diagnosis is put with biopsy. By the discreet lesions require utilization modern diagnostic methods. One of them is immunohistochemical method. In situ hybridization (ISH) assays for high-risk human papillomavirus (HR-HPV) and immunohistochemical (IHC) assays for surrogate markers such as p16 INK 4a can be useful in detecting HR-HPV in cervical dysplasia. The aim of the following study was to find difference the level for expression of the tumor specific gene p16 INK 4a in reactive, dysplastic and invasive changes in biopsy specimens from uterine cervix. In the lesions of the uterine cervix, overexpression of p16 INK 4a is induced by HPV and is associated with the process of cancerogenesis in the epithelium. Almost 100% of the high grade lesions and the invasive carcinomas demonstrated high level of expression of p16 INK 4a while non displastic epithelium is always negative.
Key words: cervical carsinomas, human papilloma viruses, p16 INK4a expression
СРАВНИТЕЛНИ ЕПИДЕМИОЛОГИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ ПРИ ОСТРИ ВИРУСНИ ХЕПАТИТИ
М. Карчева, Хр. Цветанова, Ц. Дойчинова, Г. Ганчева, Хр. Христов, П. Илиева
Представят се тенденциите в разпространението на острите вирусни хепатити в област Плевен за периода 2000-2006 година. Извършен е е пидемиологичен анализ на регистрираните случаи по типове вирусни хепатити, пол, възраст, време, уточнени са клиничните форми според тежестта на протичане. Резултатите от проучването отразяват тенденциите в разпространението на острите вирусни хепатити в страната. От направеното проучване се потвърждава становището за епидемично разпространение на остър вирусен хепатит тип А, характерната сезонност и преобладаване на детската възраст. Направените сравнителни проучвания показват еднакво ниво на заболяемост от остър вирусен хепатит тип В и тип С.
ПРОУЧВАНЕ НА ЕПИДЕМИОЛОГИЯТА И ПРОФИЛАКТИКАТА НА ЕПИДЕМИЧНИЯ ПАРОТИТ В ОБЛАСТ ВИДИН
М. Карчева, К. Алексиева
Статията разглежда в обобщен вид най-важните характеристики на епидемичният паротит в условията на рутинно провеждана имунопрофилактика в област Видин. Проведено е ретроспективно проучване на пациенти с диагноза епидемичен паротит. Използвана е информация за заболяемостта в областта от отчети на РИОКОЗ–Видин за периода от 2000 г. до първото полугодие на 2007 г. включително. Използвани са данни от епидемиологично проучване на терен на регистрирани случаи от епидемичен паротит в областта през първото полугодие на 2007 г. За онагледяване на статистическата информация са оформени съответните графики.Установената заболяемост в област Видин е по-ниска от регистрираната средна заболяемост в страната за проучваният период. Паротитната инфекция е запазила своята периодичност в разпространението – добре оформен междуепидемичен период от 5 години, по-висока заболяемост сред градското население и сред мъжете, боледуват лица в колективи.
СРАВНИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ НА ЕПИДЕМИЧНИЯТ ПАРОТИТ В СЛУЧАЙНО ИЗБРАНИ ОБЛАСТИ В СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ
М. Карчева, Т. Велиславова, К. Алексиева
Епидемичният паротит е ваксинопредотвратима инфекция. Интересът към това заболяване последните 1-2 години се дължи на съобщените еридемични взривове в някои региони в страната. Цел на проучването е да се анализира и сравни заболяемостта от епидемичен паротит в някои области в Северна България за периода 2000-2005 г. Да се изследват демографски показатели на заболелите и характеристики на епидемичния процес. Проведено е ретроспективно епидемиологично проучване на пациенти с диагноза епидемичен паротит. Използвана е официална информация за заболяемостта в страната и областта от информационни журнали и отчети на РИОКОЗ-Плевен, Видин, Габрово. От направеното проучване можем да направим заключение, че са променени някои от епидемиологичните характеристики в протичането на епидемичния паротит, а именно: в различни региони на страната заболяването е с различен интензитет в зависимост степента на възприемчивост на населението; след 3 годишен период на ниска заболямост се наблюдава завишаване на същата; възрастовата граница се измества в групите над 15 години; наблюдава се повишена заболяемост през летните месеци; запазва се тенденцията за по-често засягане на мъжкия пол.

Ключови думи: паротит, заболяемост, профилактика, епидемичен процес
INFECTIOUS MONONUCLEOSIS – DIAGNOSTIC POTENTIALS
M. Karcheva, Tz. Lukanov, S. Gecheva, V. Slavcheva, G. Veleva, R. Nachev
Infectious mononucleosis is a disease in children and adolescents. It is common mainly in countries with temperate and cold climate. Patients usually present with fever, sore throat, lymphadenopathy, often hepatosplenomegaly. Haematologic abnormalities include a peripheral blood lymphocytosis, more than 10 % of the leucocytes in blood consisit of atypical lymphocytes. Epstein-Barr virus (EBV) is an etiologic agent. In organism it leads to characteristic immunopathogenetic process which is visualized by various diagnostic tests. Aims: To analyze the possibilities of flowcytometric immunophenotypization of lymphocyte populations and subpopulations in peripheral blood in order to differentiate the infectious mononucleosis from other benign lymphocytoses and malignant lymphoprolific diseases. Materials and metods: Lymphocyte subsets from whole blood were examined in 25 acute infectious mononucleosis patients with FACSort flow cytometer. We used monoclonal antibodies against CD3 (T-cells), CD4 (T-helper cells), CD8 (T-cytotoxic cells), CD19 (B cells), CD56 and CD16 (natural killer cells), CD3/HLA-DR (activated T cells), CD2 (T-cells), CD5 (T-cells), CD7 (T-cells). Results: The levels of CD8 T-cytotoxic cells were significantly increased in all 25 patients. The T-cells in all cases expressed activation antigen HLA-DR and displayed down-regulation of CD7 in the CD8+ population. Тhree cases showed down-regulation of CD5 in the CD8+ population. We found also that CD19 B cells and CD4/CD8 ratio were significantly decreased in all patients with acute infectious mononucleosis. Conclusion: The data in the present study show that acute infectious mononucleosis is characterized by an activated CD8+ T-cell population with antigenic aberrancy (down-regulation) of CD7 and occasionally of CD5, in addition to a decrease in B-cells and CD4/CD8 ratio. There is specific flow cytometric constellation which makes possible for the patients to be differentiated by infectious mononucleosis and other lymphocytosis.

Key words: infectious mononucleosis, Epstein-Barr virus, flow cytometric analysis
ЕПИЗООТОЛОГИЧНИ И ЕПИДЕМИОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА БЕСА В СИЛИСТРЕНСКА ОБЛАСТ
М. Карчева, Т. Начева, Т. Атанасов

ABSTRACT. Rabies is a fatal viral disease transmitted from animals to humans.It causes more-than 35000 human deaths per year. The problem with rabies still actual in our country. The disease among human population is eliminate, but the epizootic situation in some regions is unfavourable. Although the control of animal rabies is central to the prevention of human disease, few nations have eliminated it, and these usually maintain quarantine procedures lest the disease reappear. Therefore, prophylactic procedures remain essential. Aim: An analysis shows reveals the dynamic changes in the epizootic and epidemic process of rabies in the region of Silistra for the period 2002-2006 years. Methods: Epidemiologycal study and epidemiologycal analysis. Results: The region of Silistra were registereted 1244 people with biting of animals (wild and domestic). The number of immunizations of human patients, has increased from without immunizations person. They were people of all ages and different by profession.

Key words: rabies, immunisation, epizootic situation

РЕТРОСПЕКТИВНО ПРОУЧВАНЕ НА ЕПИДЕМИЧНИЯТ ПРОЦЕС НА ЗАБОЛЯВАНЕТО ЕПИДЕМИЧЕН ПАРОТИТ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ЗА ПЕТГОДИШЕН ПЕРИОД
М. Карчева, П. Христова, С. Козарова, Б. Бонев
ABSTRACT. Parotitis epidemica (mumps) is a viral disease of humans. Prior to the development of vaccination and the introduction of a vaccine, it was a common childhood disease worldwide, and is still a significant threat to health in the third world. The mumps are spread from person to person by saliva droplets or direct contact with articles that have been contaminated with infected saliva. The illness leaves a lifelong immunity. The most common preventative measure against mumps is immunisation with a mumps vaccine. Aim: An analysis shows reveals the dynamic changes in the epidemic process of parotitis in the region of Pleven for the period 2000-2005 years. Methods: Epidemiologycal study and epidemiologycal analysis Results: The region of Pleven were registereted 891 people with parotitis epidemica. 85 of whom were hospitalized in the Clinics of Infectious Diseases with different clinical forms. Of these the men were 76 (89%) and women were 9 (11%). The cases of diseased people predominated during the summer.

Key words: parotitis epidemica, epidemic process, immunization
ОСОБЕНОСТИ НА ЕПИДЕМИЧНИЯ ПРОЦЕС НА ПАРОТИТА В ОБЛАСТ РАЗГРАД 2000-2008 ГОДИНА
М. Карчева, Н. Вълканова, Й. Николова
Резюме. Въпреки рутинната имунизация срещу епидемичен паротит в редица страни, през последните години се наблюдават периоди на благополучие и епидемични подеми. Подобни промени са налице и в България. Целта на проучването е да се установят особеностите в протичането на епидемичния процес при заболяването епидемичен паротит в област Разград. Проведено е ретроспективно проучване на заболелите от паротит за периода 2000-2008 година. Използвана е информация от отчети и анализи на РИОКОЗ-Разград. Резултатите показват, че се наблюдава периодичност в протичането на заболяването. През 2005/2006 година възниква епидемия на територията на областта, която обхваща всички общини. Епидемичният процес запазва своите характеристики.

Ключови думи: епидемичен паротит, епидемичен процес
ОТНОСНО ИМУНИТЕТА И ИМУНОПРОФИЛАКТИКАТА НА ЕПИДЕМИЧНИЯ ПАРОТИТ
М. Карчева
Световният здравен опит доказа възможността да бъдат ликвидирани заразни заболявания с приложените успешни програми за ликвидиране на вариолата и предстоящото ликвидиране на полиомиелита. Изпълнението на тези програми показа, че единственото сигурно средство за борба с инфекциозната патология е наличието и усъвършенстването на специфичната имунопрофилактика. Разработените и внедрени в практиката световни, регионални и национални програми за елиминиране на редица заболявания са основата, върху която се гради борбата срещу тях. Практическо приложение имат националните имунизационни календари, чрез които се води борба срещу заболявания, които наричаме ваксинопредотвратими. Едно от тези заболявания е епидемичният паротит. Основите за въвеждане на имунопрофилактиката са поставени през 60-70-те години на ХХ век, когато са произведени първите живи ваксини. Настоящият обзор представя развитието на имунизационното дело по отношение на паротита в България и в света към настоящият момент.
THE ROLE OF THE GENERAL PRACTITIONER IN THE CAMPAIGN

AGAINST THE MUMPS
Tsv. Valentinova, М. Karcheva
During the last 3-4 years the number of the sick with mumps in Bulgaria increased considerably. Therefore, the scientists focused on two major issues in the campaign against the disease. Aims: To study the opinion of the general practitioners concerning the issues occurring during immunization with the MMR (measles, mumps, rubella) triple vaccine, diagnostics and treatment of already existing mumps among their patients. Materials: The participants in the research have been selected at random among the general practitioners specializing in general medicine at the Medical University-Pleven. Conclusion: The general practitioners, considered to be the first unit in the health care system of the country, are the basic participants in the prevention of that disease by executing the immunization schedule.

Key words: mumps, general practitioners, control measures
КЛИНИКО – ЕПИДЕМОЛОГИЧНО ПРОУЧВАНЕ ПРИ ПАРОТИТНА ИНФЕКЦИЯ
М. Карчева, M. Атанасова, П. Илиева
РЕЗЮМЕ: Паротитната инфекция привлича вниманието на изследователите и на сегашния етап поради лесния механизъм на разпространение и все още недостатъчната ефективност на ваксиналното покритие. През изследвания период (2000-2008) кривата на заболяемостта от паротит в област Плевен показва два пика на повишена заболяемост през 2001г. и 2005г. и междуепидемичен период от три години (2002г., 2003г., 2004г.) с ниска заболяемост. Подобна динамика на заболяемостта е регистрирана и в други райони на страната. Проучени са 130 пациенти и с други клинични изяви на заболяването, които са хоспитализирани в Клиника по инфекциозни болести, УМБАЛ «Д-р Г. Странски» - Плевен за периода 2000 – 2008 г. (първо полугодие). Наблюдавани са следните клинични форми: орхит при 40% от хоспитализираните, панкреатит при 45% и паротитен менингит при 8%. При всички е отчетено засягане на паротитни жлези. Наблюдавани са две, три и четири локализации на паротитна инфекция. Медико – социалното значение на заболяването се свързва с това, че липсва продължително активно наблюдение на късните последици сред преболедувалите.

Ключови думи: паротит, заболяемост, усложнения,


EPIDEMIOLOGIC, ECOLOGIC AND MICROBIOLOGIC STUDIES OF TULAREMIA IN BULGARIA FOR 1997-2006 PERIOD
V. DOYCHEVA, M. KARCHEVA, T. DIMITROVA, K. MARINOV
Objective: A new natural focus of tularemia in Western Bulgaria, that originated in the end of 1997, having developed and reached the magnitude of 4000 sq. km., is described. The diseased were 248 individuals in 40 noso-areas of Sofia and Pernik regions. The disease cases were registered in autumn-winter season. The regions are characterized by hilly relief and abundance of water resources. To the west, the described areas are adjacent to tularemia foci in Kosovo and Serbia. In both regions, murids and wild rabbits – main reservoirs of tularemia infection, are widely spread. Microbiologically, the diagnosis was proven in murids, wild rabbits, and ticks from the affected areas. The areas included in the natural focus of the infection have rural population with main occupation of agriculture and stock-breeding.

Methods: Оfficial data statistics are analyzed. Epidemiologic observation, epidemiologic analysis, microbiologic reactions: serological reaction, (Agglutination- e.g.Widal test), cultivated reactions (Glucose citrate blood agar-GCBA) and polymerase chain reaction (PCR), geographic method, clinical study.

Results: Incedence of tularemia is 3,61 (cases per 100 000 population). Collected incedence in 40 noso-areas of Sofia and Pernik regions is 145,87 per 100 000. In comparison with national indicators, incedence in Sofia region is 6 time more of incedence of Bulgaria and Pernik region is 4 time more of incedence of Bulgaria. The disease cases were registered with glandular and oropharyngeal forms (90,32%), oculoglandular (2,42%), ulceroglandular (2,42%) and pneumonic forms (0,81%). Fr. Tularensis subsp. holarctica was isolated in murids (43), wild rabbits (2) and ticks from the affected areas.

Conclusion: We estimated problem tularemia as most serious for Europe and submit integration measures between affected counties in Europe.


  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка