Рани. Рановий процес. Лікування чистих ран” Актуальність теми
Скачати 446.16 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації19.04.2016
Розмір446.16 Kb.
  1   2
МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА № 1

до практичного заняття на тему:

Рани. Рановий процес. Лікування чистих ран”

Актуальність теми: рана є неминучим супутником в сучасному суспільстві. Вона являється реальною небезпекою для життя, викликаючи різного роду розлади діяльності організму і навіть смерть. Лікування і догляд за ранами залишається однією із важливих задач сучасної медицини. Хворі, які мають рани складають значну частину пацієнтів хірургічних стаціонарів. В останні роки проходить перегляд багатьох уявлень про способи лікування і догляду за ранами, а також класифікацій засобів місцевого лікування ран різної етіології. Успіх лікування ран залежить від можливо ранньої, правильно наданої першої допомоги і подальшого лікування у відповідності до фази ранового процесу. Тому у своїй професійній діяльності лікар обов’язково повинен знати основні принципи лікування ран в т.ч. і проведення первинної хірургічної обробки.

Навчальні цілі заняття:

Знати: класифікацію ран; відмінні особливості колотих, різаних, рубаних, забійних, розчавлених, укушених, рваних, вогнепальних ран; характеристику асептичних, забруднених, і інфікованих ран; об’єм надання першої долікарської медичної допомоги при пораненнях кінцівок; види місцевих ранових ускладнень; міри профілактики ранових ускладнень; правила надання першої допомоги пораненим, які перенесли значну крововтрату; покази до раціональних видів обробки рани в залежності від загальної і місцевої реакції організму, правильно вибрати метод лікування.

Вміти: правильно охарактеризувати рану; визначити фази ранового процесу; надати екстерну долікарську допомогу при пораненнях, включаючи тимчасову зупинку кровотечі шляхом зміни положення кінцівки, туалет рани, накладення тимчасової тиснучої асептичної пов’язки; самостійно провести туалет рани в умовах перев’язочної, накласти асептичну пов’язку; приймати участь в перев’язці хворих з ранами; визначити ознаки місцевих ранових ускладнень; підготувати інструментарій для первинної хірургічної обробки ран кінцівок; зняти шви з рани, яка заживає первинним натягом.

Самостійна позааудиторна робота:

1. Пригадати анатомію артеріальної та венозної систем людини.

2. Повторити із мікробіології основних збудників хірургічної інфекції.

3. Пригадати із гістології зміни в тканинах при формуванні рубця.

4. Підготуватись до відповіді на запитання теми.

Контрольні питання теми.


 1. Визначення і класифікація ран.

 2. Рановий процес, його фази і фактори, які впливають на його протікання.

 3. Ускладнення ран. Описання і оцінка стану рани.

 4. Лікування ран, задачі і основні принципи.

 5. Лікування рани в гідратації. Лікування рани в фазі дегідратації. Лікування рани в фазі регенерації.

 6. Лікування операційних ран.

 7. Лікування контамінованих ран.

 8. Вогнепальна рана. Особливості клініки і лікування. Зони пошкодження і їх характеристика. Особливості лікування вогнепальних ран.

 9. Перша допомога. Основні правила первинної хірургічної обробки ран. Протипоказання до первинної хірургічної обробки ран.

 10. Лікування ран. Види швів (первинний, первинно відстрочений, ранній, вторинний, пізній, вторинний і провізорні шви), строки їх накладання і показання до застосування.

 11. Загоєння ран. Визначення, фактори, які впливають на загоєння. Фази загоєння ран. Види загоєння ран їх характеристика. Будова і функції грануляційної тканини, Рубці.

 12. Первинна і вторинна обробка ран.

 13. Головні заходи в профілактиці нагноєння ран.

Самостійна аудиторна робота (див. алгоритми дій)

1. Описати і оцінити стан рани.

2. Черговість маніпуляцій при виконанні туалету ран, етапністю виконання перев’язки.

3. Послідовність проведення первинної хірургічної обробки ран.

4. Накласти асептичну пов’язку.

5.Правила поведінки в гній ній перев’язочній.

6. Зняти шви з ран, які заживають первинним натягом.

Література:

Основна

 1. Загальна хірургія / за ред. С.П.Жученка, М.Д.Желіби, С.Д.Хіміча. Київ, “Здоров’я”, 1999.

 2. Загальна хірургія. Вибрані лекції / за ред. Б.І.Дмитрієва. Одеса, 1999.

 3. Черенько М.П., Ваврик Ж.М. Загальна хірургія // Київ, “Здоров’я”, 1999.

 4. Черенько М.П., Ваврик Ж.М. Загальна хірургія // Київ, “Здоров’я”, 2004.

 5. Гостищев В.К. Общая хирургия. Москва, 1993.

 6. Стручков В.И., Стручков Ю.В. Общая хирургия. Москва, 1988.

 7. Петров С.П. Общая хирургия. Санкт-Петербург, 1999.

Додаткова

1. Кузин М.И., Костюченко Б.М. Раны и раневая инфекция. Москва, 1990.

2. Даценко Б.М. Теория и практика местного лечения гнойных ран. Киев, 1995.

3. Чен Г., Соннендэй К.Дж., Лилремо К.Д. Руководство по технике врачебных манипуляций (2-е издание) перевод с английского // Москва.: Медицинская литература. – 2002. – 384 с.


МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА № 2

до практичного заняття на тему:

Інфіковані та гнійні рани”
Актуальність теми: інфіковані рани - це рани з ознаками гнійно-запального процесу. Первинне мікробне забруднення ран реалізується в момент поранення. Від цього необхідно відрізняти вторинне мікробне забруднення, яке відбувається при неакуратному поводженні з раною, відсутності пов’язки або наявності нестерильної пов’язки. Гнійні ж рани представляють безпосередню загрозу для всього організму (ризик розвитку сепсису).

Актуальність теми зумовлена тим, що необхідно намагатися попередити розвиток інфекції у ранах. В умовах зростаючого госпіталізму і прогресуючої антибіотикорезистентності гнійної мікрофлори проблема лікування гнійних ран стає все більш складною.Навчальні цілі заняття:

Знати: основні принципи лікування гнійних ран; нові методи і засоби для лікування хворих з гнійною хірургічною інфекцією; ознайомитися з правилами роботи в гнійній перев’язочній; мати уяву про використанням антисептичних засобів при роботі із хворими у яких є нагнійні захворювання.

Вміти: визначати фазу ранового процесу, проводити перев’язки і обробку гнійних ран у відповідності до фази ранового процесу, проводити забір ранових виділень. Оволодіти навичками визначення показань до застосування того чи іншого методу антисептики у відповідності до визначеної фази ранового процесу. Правила поводження із гнійною раною. Виділити зони найбільшої небезпеки інфікування в перев’язочній, шляхи поширення інфекції.

Самостійна позааудиторна робота:

1. Пригадати з мікробіології бактеріологічний метод дослідження.

2. Повторити основні правила асептики і антисептики.

3. Повторити правила догляду за хворими із гнійною раною.

4. Підготуватись до відповіді на контрольні запитання теми.

Контрольні питання теми:


 1. Дайте визначення поняттю рани, сучасні погляди на патогенез ранового процесу. Перерахуйте фази протікання ранового процесу і основних процесів, що мають місце в кожній з фаз.

 2. Перерахуйте існуючі класифікації ран.

 3. Дайте докладну характеристику класифікації ран по ступеню їх мікробного забруднення.

 4. Які існують типи загоєння ран, у чому їх особливість?

 5. Які фактори впливають на протікання ранового процесу?

 6. Які вам відомі ускладнення ран. Мікроскопічна характеристику ран в різних стадіях ранового процесу.

7. Характеристика ранових виділень при різних формах мікробного ураження в різні фази раневого процесу.

8. Що необхідно враховувати при оцінці стану рани? У чому полягає первинна хірургічна обробка рани?

9. Перерахуйте задачі і основні принципи лікування операційних ран.

10. Перерахуйте задачі і основні принципи лікування контамінованих ран.

11. Перерахуйте задачі і основні принципи лікування гнійних ран

12. У чому полягає вторинна хірургічна обробка ран? 1. Як здійснюється контроль над протіканням ранового процесу?

14. Сучасні методи лікування інфікованих ран (правила техніки безпеки при роботі з лазером для опромінення ран, лікування ран в абактеріальному середовищі).

15. Способи і правила дренування ран, визначення показань до дренування, види дренажів, види і способи дренування.

16. Які задачі місцевого лікування ран. Спрямованість місцевого лікування ран в залежності від фази ранового процесу.

17. Види сучасних засобів місцевого лікування ран і використання спеціальних інтерактивних пов’язок.Самостійна аудиторна робота (див. алгоритми дій)

1.Оволодіння принципами місцевого лікування ран.

2. Використання сучасних антисептичних засобів і перев’язочних матеріалів, які використовуються при перев’язці ран.

3. Освоєння прийомів накладення і зміни пов'язок на рану.

4. Оволодіння правилами поводження з ранами під час проведення перев’язки.

Література:

Основна

Загальна хірургія / за ред. С.П.Жученка, М.Д.Желіби, С.Д.Хіміча. Київ, “Здоров’я”, 1999.

Загальна хірургія. Вибрані лекції / за ред. Б.І.Дмитрієва. Одеса, 1999.

Черенько М.П., Ваврик Ж.М. Загальна хірургія // Київ, “Здоров’я”, 1999.

Черенько М.П., Ваврик Ж.М. Загальна хірургія // Київ, “Здоров’я”, 2004.

Гостищев В.К. Общая хирургия. Москва, 1993.

Стручков В.И., Стручков Ю.В. Общая хирургия. Москва, 1988.

Петров С.П. Общая хирургия. Санкт-Петербург, 1999.Додаткова

1. Кузин М.И., Костюченко Б.М. Раны и раневая инфекция. Москва, 1990.

2. Даценко Б.М. Теория и практика местного лечения гнойных ран. Киев, 1995.

3.Чен Г., Соннендэй К.Дж., Лилремо К.Д. Руководство по технике врачебных манипуляций (2-е издание) перевод с английского // Москва.: Медицинская литература. – 2002. – 384 с.


МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА № 3

до практичного заняття на тему:

Закриті пошкодження м’яких тканин, черепа, грудної

клітки, органів черевної порожнини”
Актуальність теми: травми голови, грудної клітки та живота є і залишаються причиною великого відсотку смертності серед хворих із травматизмом. Такі, закриті пошкодження вивчаються на старших курсах лікувального факультету, але студенти ІІ - ІІІ курсів повинні знати основну симптоматику, клініку та вміти надати першу допомогу. Тому вивчення цієї теми є без сумніву актуальним.

Навчальні цілі:

Знати: анатомічні особливості тієї чи іншої ділянки тіла, що зазнала травми. Патогенетичні особливості різного виду травм. Клінічну картину травми м’яких тканин, голови, грудної клітки та органів черевної порожнини. Методи діагностики закритих травм різної локалізації та основні принципи їх лікування. Особливості надання першої допомоги і транспортування хворих при даних ушкодженнях.

Вміти: Діагностувати закриті пошкодження м’яких тканин і їх ускладнення. Зробити пункцію поверхневих гематом. Надати першу медичну допомогу при закритому пошкодженні м’яких тканин. Проводити діагностику закритих травм головного мозку: струсу, здавлення і забою. Скласти план лікування тієї чи іншої травми головного мозку. Оволодіти методами обстеження хворих із закритою травмою грудної клітки. Надати невідкладну допомогу при клапанному, закритому і відкритому пневмотораксі. Оволодіти обстеженням хворих із закритою травмою черевної порожнини. Провести диференційну діагностику закритої травми черевної порожнини з пошкодженням порожнистого і паренхіматозного органу. Провести профілактику розвитку травматичного шоку.

Самостійна позааудиторна робота:


 1. Згадати особливості анатомічної будови органів черевної порожнини, грудної клітки та черепа.

 2. Пригадати особливості догляду за важкохворими.

 3. Повторити із нормальної фізіології основні показники діяльності життєво важливих систем організму в нормі.

 4. Підготуватись до відповіді на контрольні запитання теми.

Перелік питань для опитування:

1.Будову порожнистих та паренхіматозних органів.

2.Особливості клінічного перебігу, струс головного мозку, забою та здавлення.

3.Патанатомічні зміни при закритих травмах голови, грудної клітки та живота.

4.Перша допомога при закритій травмі черепа. Принципи транспортування.

5.Класифікація закритих травм грудної клітки.

6.Види пневмотораксу. Механізм утворення. Діагностика.

7.Клініка пневмотораксів, перша допомога.

8.Класифікація закритих травм черевної порожнини.

9.Клініка і діагностика закритої травми живота з пошкодженням порожнистого органу.

10.Клінічні особливості травматичного пошкодження паренхіматозного органу.

11.Основні принципи лікування хворих з травмою черевної порожнини.Самостійна аудиторна робота (див. алгоритми дій)

 1. Діагностувати закриті пошкод­ження м’яких тканин і їх ускладнення.

 2. Зробити пункцію поверхневих гематом.

 3. Надати першу медичну допомогу при закритому пошкодженні м’яких тканин.

 4. Проводити діагностику закри­тих травм головного мозку: струсу, здавлення і забою.

 5. Скласти план лікування тієї чи іншої травми головного мозку.

 6. Оволодіти методами обстеження хворих із закритою травмою грудної клітки.

 7. Надати невідкладну допомогу при клапанному, закри­тому і відкри­тому пневмотораксі.

 8. Оволодіти обстеженням хворих із закритою травмою черевної порожнини.

 9. Провести диферен­ційну діагностику закритої травми черевної порожнини з пошкодженням порожнистого і паренхіматозного органу.

10.Провести профілактику розвитку травматичного шоку.
  1   2


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка