Регламент діяльності центрів зайнятості, як механізм антикризового регулювання зайнятості
Скачати 353.74 Kb.
Дата конвертації18.04.2016
Розмір353.74 Kb.
ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор ІПКДСЗУ__________ О.Могильний
Теми рефератів для директорів та заступників директорів базових центрів зайнятості

 1. Регламент діяльності центрів зайнятості, як механізм антикризового регулювання зайнятості.

 2. Інструменти створення клієнтоорієнтованої служби сприяння зайнятості населення.

 3. Шляхи удосконалення організації діяльності базового центру зайнятості в сучасних умовах.

 4. Елементи антикризового менеджменту в організації діяльності базових центрів зайнятості.

 5. Удосконалення співпраці базового центру зайнятості з місцевими органами влади та діловими партнерами щодо реалізації завдань державної політики у сфері зайнятості населення та трудової міграції.

 6. Стратегія і тактика співпраці з територіальними громадами щодо розвитку зайнятості та запобігання безробіттю.

 7. Розвиток соціального діалогу на місцевому рівні щодо сприяння продуктивній зайнятості населення.

 8. Підвищення ефективності центру зайнятості в розробленні та реалізації програми зайнятості населення.

 9. Практики впровадження рекрутингових форм роботи з роботодавцями.

 10. Європейський досвід та вітчизняні практики надання послуг роботодавцям у задоволенні кадрових потреб.

 11. Удосконалення форм і методів обслуговування роботодавців з метою збільшення кількості та якості поданих вакансій і скорочення терміну їх укомплектування.

 12. Удосконалення форм і методів роботи базового центру зайнятості з активізації зусиль клієнтів на пошук роботи.

 13. Організація співпраці базового центру зайнятості з навчальними закладами та роботодавцями з питань працевлаштування молоді: стан та перспективи розвитку.

 14. Організація роботи базового центру зайнятості щодо підвищення ефективності сприяння зайнятості сільського населення в сучасних умовах.

 15. Європейський досвід служб зайнятості зі сприяння зайнятості молоді.

 16. Механізми залучення безробітних до громадських та інших робіт тимчасового характеру. Взаємодія центру зайнятості з органами місцевого самоврядування зокрема, територіальними громадами.

 17. Напрями удосконалення роботи центру зайнятості з працевлаштування громадян, недостатньо конкурентоспроможних на ринку праці.

 18. Шляхи підвищення ефективності роботи центру зайнятості щодо сприяння працевлаштуванню безробітних, які тривалий час (більше шести місяців) не працевлаштовані.

 19. Сучасні практики організації надання послуг шукачам роботи з числа тимчасово переміщених осіб.

 20. Організація надання центрами зайнятості послуг шукачам роботи з числа осіб, що брали участь в антитерористичній операції.

 21. Організація роботи центрів зайнятості зі сприяння занятості особам з інвалідністю.

 22. Сучасні практики клієнториєнтованих послуг з професійної орієнтації.

 23. Механізми зміцнення взаємодії центру зайнятості з діловими партнерами у профорієнтаційній роботі.

 24. Новітні форми і методи роботи центру зайнятості щодо підвищення ефективності професійного навчання безробітних на замовлення роботодавців.

 25. Організація діяльності ЦЗ щодо забезпечення конкурентоздатності особи на ринку праці, зокрема шляхом видачі особам ваучерів.

 26. Засоби удосконалення організації роботи центру зайнятості в умовах скорочення попиту на робочу силу.

 27. Ефективні форми і методи співпраці центру зайнятості з роботодавцями в сучасних умовах.

 28. Шляхи удосконалення співпраці центру зайнятості з роботодавцями та навчальними закладами щодо укомплектування вакансій шляхом професійного навчання безробітних.

 29. Сучасні практики базових центрів зайнятості з вивчення поточних і перспективних потреб підприємств у робочій силі та використання його результатів у своїй діяльності.

 30. Створення нових робочих місць для працевлаштування безробітних з наданням компенсації ЄСВ.

 31. Шляхи підвищення ефективності використання центрами зайнятості інформаційного середовища для обслуговування роботодавців. .

 32. Сучасні форми і методи комунікацій центру зайнятості з формування позитивного ставлення громадськості до державної служби зайнятості.

 33. Формування позитивного іміджу ДСЗ, в тому числі через ЗМІ та соціальні мережі.

 34. Модернізація форм і методів діяльності центру зайнятості з поглиблення довіри шукачів роботи і роботодавців до послуг державної служби зайнятості.

 35. Шляхи підвищення культури обслуговування клієнтів в центрі зайнятості та удосконалення контролю за якістю послуг.

 36. Використання психологічних чинників підвищення ефективності обслуговування клієнтів в центрі зайнятості.

 37. Засоби забезпечення гендерної рівності при вирішенні питань зайнятості в сучасних умовах.

 38. Нові підходи в інформаційно-роз’яснювальній роботі з цільовими групами клієнтів в базовому центру зайнятості.

 39. Організація роботи центру зайнятості, спрямованої на підвищення мотивації населення до праці в легальному секторі економіки.

 40. Організація роботи центру зайнятості щодо залучення безробітних до підприємництва та їх подальшого супроводу.

 41. Використання можливостей ЄІАС для аналізу ефективності центру зайнятості та прийняття управлінських рішень.

 42. Засоби технологічного контролю як інструмент підвищення ефективності послуг центру зайнятості.

 43. Механізми розвитку професійних компетенцій персоналу центру зайнятості.

 44. Удосконалення планування, розподілу і контролю роботи працівників центру зайнятості.

 45. Формування в центрі зайнятості команди однодумців, мотивація їх до творчого пошуку та інновацій.

 46. Шляхи удосконалення організації праці керівника базового центру зайнятості.

 47. Удосконалення взаємодії між відділами та спеціалістами центру зайнятості як фактор підвищення ефективності його роботи.

 48. Засоби підвищення ефективності використання коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття при наданні соціальних послуг та матеріальному забезпеченні безробітних.

 49. Шляхи удосконалення оцінки роботи персоналу центрів зайнятості.

 50. Розвиток мотивації персоналу центру зайнятості щодо підвищення ефективності та покращення якості надання послуг населенню та роботодавцям.

 51. Механізми розширення компетентності працівників центрів зайнятості на робочому місці.

 52. Сучасні практики організації та контролю якості надання соціальних послуг фахівцями центрів зайнятості.Теми рефератів для керівників та фахівців центрів зайнятості базового рівня, які працюють у відділах працевлаштування, взаємодії з роботодавцями, соціальних послуг (особисті консультанти шукачів роботи, особисті консультанти роботодавців)

 1. Напрями удосконалення роботи центру зайнятості з організації працевлаштування людей з інвалідністю.*

 2. Забезпечення індивідуалізації послуг, що надаються клієнтам центру зайнятості, як фактор прискорення працевлаштування..

 3. Шляхи активізації зусиль клієнтів щодо пошуку роботи.

 4. Напрями роботи центру зайнятості щодо сприяння працевлаштуванню молоді в сучасних умовах.

 5. Підвищення ефективності сприяння зайнятості сільського населення в сучасних умовах.

 6. Заходи центру зайнятості з активізації зусиль клієнтів щодо пошуку роботи.

 7. Напрями удосконалення роботи центру зайнятості з працевлаштування громадян, недостатньо конкурентоспроможних на ринку праці.

 8. Шляхи підвищення ефективності роботи центру зайнятості щодо сприяння працевлаштуванню безробітних, які тривалий час (більше 6 місяців) зареєстровані в центрі зайнятості.

 9. Шляхи підвищення ефективності роботи центру зайнятості щодо сприяння працевлаштуванню випускників загальноосвітніх шкіл, ПТУ та вищих навчальних закладів.

 10. Напрями удосконалення роботи центру зайнятості щодо залучення безробітних до громадських та інших робіт тимчасового характеру.

 11. Шляхи удосконалення співпраці центру зайнятості з роботодавцями в сучасних умовах.

 12. Шляхи удосконалення співпраці центру зайнятості з роботодавцями та навчальними закладами щодо укомплектування вакансій шляхом професійного навчання безробітних.

 13. Запровадження в роботі центру зайнятості вивчення поточних і перспективних потреб підприємств у робочій силі та оперативне використання його результатів в роботі центру зайнятості.

 14. Здейснення аналізу потреб роботодавців в робочій силі та використання його результатів.

 15. Шляхи удосконалення роботи центру зайнятості щодо залучення безробітних до підприємництва та подальшого їх супроводу.

 16. Шляхи підвищення ефективності діяльності особистих консультантів центрів зайнятості щодо сприяння працевлаштуванню безробітних громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці.

 17. Діяльність особистих консультантів з обслуговування роботодавців щодо збільшення числа та якості поданих вакансій і скорочення терміну їх укомплектування.

 18. Підвищення ефективності працевлаштування безробітних громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці, шляхом надання роботодавцям компенсацій єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

 19. Шляхи розв’язання та способи профілактики конфліктів в центрі зайнятості.

 20. Шляхи підвищення ефективності використання інформаційного середовища для обслуговування роботодавців в центрі зайнятості.

 21. Шляхи підвищення ефективності використання інформаційного середовища для обслуговування населення в центрі зайнятості.

 22. Організація роботи базового центру зайнятості щодо сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб.

 23. Новації в роботі служби зайнятості щодо сприяння розвитку та підтримці підприємців-початківців.

 24. Організація роботи щодо стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць з надання компенсацій ЄСВ.

 25. Організація роботи базових центрів зайнятості щодо сприяння зайнятості демобілізованих військовослужбовців після участі в АТО.

 26. Підвищення ефективності цільових семінарів з роботодавцями.


Теми рефератів для керівників та фахівців центрів зайнятості базового рівня, які працюють у відділах активної підтримки, профнавчання, профорієнтації, соціальних послуг (фахівці з профорієнтації, фахівці з профнавчання)

 1. Шляхи підвищення адресності послуг з професійної орієнтації.

 2. Напрями удосконалення роботи центру зайнятості з професійної орієнтації безробітних, що мають додаткові гарантії у сприянні зайнятості.

 3. Залучення клієнтів до інформаційно-консультаційних та проф-орієнтаційних заходів як засіб підвищення їх активності на ринку праці.

 4. Шляхи удосконалення роботи центру зайнятості щодо професійної орієнтації молоді на робітничі професії.

 5. Шляхи удосконалення профорієнтаційної роботи центру зайнятості, спрямованої на підвищення мотивації населення до праці в легальному секторі економіки.

 6. Зміцнення взаємодії з соціальними партнерами і громадськими організаціямив профорієнтаційній роботі центру зайнятості.

 7. Удосконалення співпраці з роботодавцями щодо підвищення ефективності організації та проведення професійного навчання зареєстрованих безробітних.

 8. Шляхи підвищення ефективності професійного навчання зареєстрованих безробітних.

 9. Запровадження інноваційних форм і методів навчання для підвищенні ефективності професійного навчання зареєстрованих безробітних.

 10. Шляхи удосконалення організації професійного навчання окремих категорій громадян, які неконкурентоспроможні на ринку праці.

 11. Шляхи удосконалення організації професійного навчання зареєстрованих безробітних для зайняття підприємницькою діяльністю або самозайнятістю.

 12. Шляхи удосконалення організації професійного навчання зареєстрованих безробітних на замовлення роботодавців.

 13. Удосконалення організації професійного навчання безробітних відповідно до сучасних вимог ринку праці.

 14. Організація роботи центру зайнятості щодо підвищення ефективності виконання замовлень роботодавців в підготовці кадрів.

 15. Шляхи підвищення ефективності підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних відповідно до потреб ринку праці.Теми рефератів для заступників директорів, керівників та фахівців центрів зайнятості регіонального рівня, які працюють у відділах організації сприяння працевлаштуванню, організації надання послуг роботодавцям

 1. Шляхи підвищення ефективності діяльності регіональної служби зайнятості в сучасних умовах.

 2. Запровадження механізмів оцінювання якості соціальних послуг, які надаються базовими центрами зайнятості.

 3. Шляхи удосконалення контролю достовірності даних, які є підставою для призначення безробітним матеріального забезпечення.

 4. Удосконалення діяльності базових центрів зайнятості щодо виконання замовлень роботодавців на підготовку кадрів за направленням центрів зайнятості.

 5. Удосконалення взаємодії відділів регіонального центру зайнятості як засіб підвищення ефективності діяльності базових центрів зайнятості.

 6. Шляхи підвищення ефективності роботи базових центрів зайнятості регіону щодо сприяння працевлаштуванню молоді.

 7. Підвищення ефективності працевлаштування безробітних громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці, шляхом надання роботодавцям компенсацій єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

 8. Шляхи удосконалення роботи центрів зайнятості регіону зі сприяння зайнятості молоді, зокрема неповнолітнім, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.

 9. Шляхи удосконалення роботи базових центрів зайнятості регіону щодо сприяння працевлаштуванню осіб, тривалість безробіття яких становить понад шість місяців.

 10. Засоби удосконалення контролю діяльності базових центрів зайнятості регіону з працевлаштування осіб, які перебувають у стані тривалого безробіття.

 11. Напрями удосконалення роботи регіональної служби зайнятості щодо залучення безробітних до громадських робіт та інших робіт тимчасового характер.

 12. Удосконалення роботи центрів зайнятості щодо залучення безробітних до підприємництва та підтримки підприємницької ініціативи.

 13. Організація роботи регіональної служби зайнятості щодо сприяння зайнятості сільського населення.

 14. Шляхи удосконалення діяльності базових центрів зайнятості регіону щодо працевлаштування громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці шляхом надання компенсації роботодавцю.

 15. Організація контролю за дотриманням базовими центрами зайнятості технологічних вимог щодо ефективного надання послуг клієнтам.

 16. Зміцнення взаємодії регіонального центру зайнятості з органами влади щодо сприяння зайнятості населенню в сучасних умовах.

 17. Організація роботи центрів зайнятості, вивчення поточних і перспективних потреб підприємств у робочій силі та використання його результатів.

 18. Запровадження прогнозування поточних і перспективних потреб регіону в робочій силі як передумова ефективного використання трудового потенціалу.

 19. Організація співпраці регіональної служби зайнятості з діловими партнерами на ринку праці регіону в сучасних умовах.

 20. Напрями удосконалення співпраці регіональної служби зайнятості з Фондом соціального захисту інвалідів щодо працевлаштування осіб з інвалідністю.

 21. Шляхи удосконалення роботи регіональної служби зайнятості щодо підвищення конкурентоспроможності безробітних на ринку праці.

 22. Шляхи підвищення ефективності співпраці регіональної служби зайнятості з роботодавцями в сучаснихумовах.

 23. Шляхи удосконалення оцінки ефективності роботи персоналу регіонального центру зайнятості.

 24. Запровадження оцінки ефективності діяльності базового центру зайнятості: досвід, проблеми та шляхи їх розв’язання.

 25. Розвиток менеджменту регіональної служби зайнятості в сучасних умовах.

 26. Організація діяльності центрів зайнятості регіону щодо забезпечення гендерної рівності на ринку праці.

 27. Організація діяльності регіонального центру зайнятості щодо запобігання та протидії корупції в органах державній службі зайнятості.

 28. Підвищення кваліфікації керівних працівників та фахівців центрів зайнятості як ключова складова забезпечення ефективності діяльності регіональної служби зайнятості.

 29. Використання кращого досвіду європейських служб зайнятості та результатів реалізації проектів міжнародних організацій в Україні для підвищення ефективності роботи державної служби зайнятості.

 30. Шляхи та методи підвищення відповідальності працівників центрів зайнятості за реалізацію політики зайнятості.

 31. Використання можливостей ЄІАС для підвищенні ефективності діяльності центрів зайнятості.

 32. Шляхи удосконалення взаємодії центрів зайнятості регіону з роботодавцями при формуванні бази вакансій та їх укомплектуванні.

 33. Шляхи удосконалення роботи базових центрів зайнятості регіону щодо створення умов для самозайнятості населення та підтримки підприємницької ініціативи.

 34. Стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць.

 35. Удосконалення діяльності базових центрів зайнятості щодо сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб.


Теми рефератів для заступників директорів, керівників та фахівців центрів зайнятості регіонального рівня, які працюють у відділах організації профнавчання, організації профорієнтації

 1. Удосконалення профорієнтаційної роботи з населенням в державній службі зайнятості відповідно до сучасних вимог.

 2. Шляхи удосконалення методів профорієнтаційного обслуговування населення в регіоні.

 3. Удосконалення взаємодії базових та регіональних центрів занятості щодо забезпечення профінформаційного обслуговування населення.

 4. Зміцнення співпраці з діловими партнерами в профорієнтаційній роботі з населенням.

 5. Навчально-методичні та організаційні заходи регіонального центру зайнятості з питань підвищення якості послуг з професійної орієнтації.

 6. Удосконалення діяльності регіональної служби зайнятості з відбору навчальних закладів для професійного навчання безробітних та оцінки його ефективності.

 7. Поглиблення взаємодії регіональної служби зайнятості з навчальними закладами (в т.ч. центрами професійно-технічної освіти державної служби зайнятості) для підвищення ефективності професійного навчання безробітних.

 8. Шляхи удосконалення організації діяльності базових центрів зайнятості щодо видачі особам ваучерів.

 9. Шляхи удосконалення роботи регіональної служби зайнятості щодо відбору навчальних закладів для професійного навчання зареєстрованих безробітних.

 10. Аналіз відповідності пропозиції освітніх послуг в регіоні потребам ринку праці.

 11. Шляхи підвищення ефективності професійного навчання зареєстрованих безробітних за укрупненими (інтегрованими) робітничими професіями та іншими професіями, що користуються попитом на ринку праці.

 12. Шляхи удосконалення організації професійного навчання зареєстрованих безробітних на замовлення роботодавців.

 13. Шляхи підвищення ефективності професійного навчання зареєстрованих безробітних.

 14. Шляхи удосконалення взаємодії регіональної служби зайнятості з навчальними закладами і роботодавцями при організації професійного навчання зареєстрованих безробітних.

 15. Використання індивідуальних форм навчання як спосіб підвищення ефективності професійного навчання зареєстрованих безробітних.

 16. Шляхи підвищення ефективності професійного навчання зареєстрованих безробітних, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці.

 17. Шляхи удосконалення роботи регіональної служби зайнятості з організації професійного навчання зареєстрованих безробітних для зайняття підприємницькою діяльністю або самозайнятістю.

 18. Підвищення ефективності професійного навчання зареєстрованих безробітних шляхом використання інноваційних форм і методів професійного навчання.

 19. Аналіз ефективності використання різних видів і форм професійного навчання в регіональній службі зайнятості.


Теми рефератів для керівників та фахівців відділів впровадження та супроводження ЄІАС

 1. Система ЄІАС її склад, технологія побудови та шляхи удосконалення.

 2. Правове врегулювання електронного документообігу в Україні.

 3. Роль електронного документообігу в електронному урядуванні та інформатизації суспільства в Україні.

 4. Впровадження електронного документообігу в державній службі зайнятості.

 5. Електронний документообіг: тенденції та перспективи розвитку в Україні.

 6. Подання звітів в електронному вигляді до органів виконавчої влади в Україні в т.ч. в ДСЗ. Сучасний стан та перспективи розвитку.

 7. Світовий досвід подання звітів у електронному вигляді та можливість його використання в Україні.

 8. Особливості подання податкової звітності в електронному вигляді в Україні.

 9. Адаптація ЄІАС до норм Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

 10. Реалізація в ЄІАС функції обміну даними державної служби зайнятості України з державними установами.

 11. Використання баз даних підсистеми ЄІАС базовими центрами зайнятості при наданні соціальних послуг клієнтам.

 12. Проблеми боротьби з комп’ютерними злочинами. Державний та міжнародний досвід

 13. Інформаційна безпека та проблеми захисту комп'ютерної інформації в центрі зайнятості.

 14. Шляхи удосконалення захисту операційних систем і баз даних в центрах зайнятості.

 15. Побудова багаторіневої системи інформаційної безпеки в центрі зайнятості.

 16. Методи боротьби з комп`ютерними вірусами для забезпечення інформаційної безпеки органів державної служби зайнятості України.

 17. Безпека комп’ютерних мереж органів державної служби зайнятості України: практичні аспекти захисту.

 18. Засоби забезпечення безпеки комп’ютерної інформації.

 19. Правові, організаційні та технічні аспекти забезпечення інформаційної безпеки комп’ютерних систем.

 20. Інформаційна безпека в Intranet: шляхи підвищення надійності та ефективності.

 21. Антивірусний захист персональних комп’ютерів та мереж передачі даних в системі державної служби зайнятості.Теми рефератів для керівників та фахівців відділів інформаційної роботи, комунікації з громадськістю та ЗМІ регіональних центрів зайнятості

 1. Шляхи удосконалення використання PR-інструментів регіональною службою зайнятості.

 2. Шляхи формування позитивного іміджу служби зайнятості.

 3. Удосконалення співпраці регіонального центру зайнятості із засобами масової інформації.

 4. Здійснення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед різних цільових аудиторій (безробітних, роботодавців, соціальних партнерів тощо) регіональної служби зайнятості.

 5. Підвищення ефективності використання масових заходів служби зайнятості для проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед різних цільових аудиторій.

 6. Заходи покращення державною службою зайнятості інформування громадськості на сучасному етапі.

 7. Шляхи удосконалення каналів комунікації в роботі регіональної служби зайнятості на сучасному етапі.

 8. Удосконалення організації інформаційно-роз’яснювальної роботи служби зайнятості на регіональному та базовому рівнях.

 9. Підвищення ефективності використання Інтернет-сторінки та Facebook-сторінки регіонального центру зайнятості для здійснення інформування громадськості про діяльність державної служби зайнятості.


Теми рефератів для керівників та фахівців відділів організаційної роботи та загальних відділів регіональних центрів зайнятості

 1. Порядок ведення діловодства з депутатськими зверненнями та зверненнями громадян в регіональному центрі зайнятості; організація особистого прийому громадян в центрі зайнятості.

 2. Забезпечення регіональними центрами зайнятості доступу до публічної інформації.

 3. Загальні вимоги до створення документів, оформлення реквізитів документів організація контролю за їх виконанням.

 4. Порядок роботи з документами, які містять службову інформацію з грифом обмеження доступу «Для службового користування».

 5. Організація документообігу та виконання документів в регіональному центрі зайнятості.

 6. Систематизація та зберігання документів у діловодстві регіонального центру зайнятості.

 7. Порядок підготовки справ регіонального центру зайнятості до передачі для архівного зберігання.

 8. Складення деяких видів документів (накази, протоколи, службові листи, документи про службові відрядження).


Теми рефератів для керівників та фахівців відділів контрольно-ревізійної роботи регіональних центрів зайнятості

 1. Контрольно-ревізійна служба державної служби зайнятості: права, обов'язки, організація роботи.

 2. Класифікація контролю та шляхи його вдосконалення у практиці роботи конкретного центру зайнятості.

 3. Правове регулювання фінансового контролю в Україні.

 4. Форми і методи фінансового контролю роботи центру зайнятості.

 5. Оформлення матеріалів планових ревізій як засіб підвищення ефективності діяльності державної служби зайнятості.

 6. Основні завдання та вимоги до ведення бухгалтерського обліку в бюджетних установах.

 7. Методологічні основи, порядок організації і ведення бухгалтерського обліку в бюджетних організаціях України.

 8. План рахунків в установах державної служби зайнятості, його структура та практика застосування.

 9. Порядок проведення контрольних заходів в установах, підвідомчих Державній службі зайнятості (Центральному апарату).

 10. Запобігання корупції та корупційним діянням у практичній роботі регіонального центру зайнятості.

 11. Практичне застосування в центрах зайнятості сучасного антикорупційного законодавства.

 12. Застосування у контрольно-ревізійній роботі дисциплінарних стягнень та притягнення службових осіб до матеріальної відповідальністі.

 13. Організація роботи щодо запобігання порушень у використанні коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

 14. Функціонування системи внутрішнього контролю та її удосконалення.

 15. Організація та проведення внутрішніх аудитів в установі.

 16. Взаємодія підрозділу внутрішнього аудиту з органами державної влади та правоохоронними органами.

 17. Забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту.

 18. Система внутрішнього державного фінансового контролю в Україні.

 19. Внутрішній фінансовий аудит та його відмінності від контрольно-ревізійної роботи

 20. Організаційно-правові засади діяльності керівника, аудитора, керівників структурних підрозділів установи у побудові та функціонуванні системи внутрішнього контролю.

 21. Міжнародні стандарти внутрішнього контролю.

 22. Внутрішнє середовище контролю в установі.

 23. Ризики та їх вплив на діяльність установи та їх оцінка.

 24. Заходи контролю, які запроваджуються з метою впливу на ризики та сприяння досягнення цілей установи.

 25. Організація інформаційного та комунікаційного забезпечення в установі.

 26. Здійснення моніторингу систем внутрішнього контролю та відстеження результатів реалізації контрольних заходів.

 27. Передумови запровадження внутрішнього аудиту в органах державного сектору України.

 28. Європейський досвід з розвитку внутрішнього аудиту: централізована і децентралізована моделі.

 29. Організаційно-правові засади створення та функціонування служб внутрішнього аудиту в міністерствах та центральних органах виконавчої влади України.

 30. Європейські підходи та вимоги нормативно-правових актів України щодо функцій, завдань, повноважень підрозділів внутрішнього аудиту.

 31. Аспекти управління функцією внутрішнього аудиту (для керівників підрозділів внутрішнього аудиту).

 32. Кодекс етики внутрішнього аудитора.

 33. Взаємодія підрозділів внутрішнього аудиту з Державною фінансовою інспекцією та іншими органами державної влади.

 34. Оцінка якості внутрішнього аудиту.

 35. Напрями проведення внутрішнього аудиту та його форми.

 36. Планування діяльності з внутрішнього аудиту та його основні етапи.

 37. Можливості вирішення конфлікту інтересів під час спілкування.


Теми рефератів для керівників та фахівців відділів по роботі з персоналом регіональних центрів зайнятості

 1. Кадрова політика державної служби зайнятості та особливості її реалізації на регіональному рівні.

 2. Шляхи вдосконалення кадрової роботи в державній службі зайнятості.

 3. Досвід формування та реалізації кадрової політики в регіональних органах державної служби зайнятості.

 4. Розвиток кадрового менеджменту в регіональних органах державної служби зайнятості.

 5. Особливості формування кадрової політики у державній службі зайнятості на сучасному етапі.

 6. Шляхи підвищення ролі кадрової служби в управлінні персоналом в державній службі зайнятості.

 7. Шляхи вдосконалення управління персоналом регіонального органу державної служби зайнятості

 8. Пріоритетні напрями роботи відділу по роботі з персоналом регіонального органу державної служби зайнятості на сучасному етапі.

 9. Кадрова служба регіонального органу державної служби зайнятості: роль, функції, структура, тенденції розвитку.

 10. Робота з персоналом в державній службі зайнятості: основні напрями та вплив на ефективність діяльності персоналу.

 11. Планування і організація роботи відділу по роботі з персоналом в регіональному органі державної служби зайнятості.

 12. Чисельність, склад і рух персоналу регіональної служби зайнятості як один із чинників ефективності роботи.

 13. Підбір кваліфікованого персоналу як важливий фактор підвищення ефективності діяльності регіонального органу державної служби зайнятості.

 14. Застосування принципу взаємозамінності персоналу в роботі регіонального органу державної служби зайнятості.

 15. Застосування компетентністного підходу при оцінці персоналу регіонального органу державної служби зайнятості.

 16. Атестація персоналу державної служби зайнятості як фактор підвищення ефективності їх діяльності.

 17. Організація атестації персоналу регіональної служби зайнятості.

 18. Практика оцінювання персоналу в регіональній службі зайнятості.

 19. Шляхи удосконалення мотивації персоналу в регіональній службі зайнятості.

 20. Вплив мотиваційних факторів на ефективність управління персоналом в регіональній службі зайнятості.

 21. Мотивація до праці персоналу державної служби зайнятості.

 22. Мотивація персоналу як фактор підвищення ефективності діяльності державної служби зайнятості.

 23. Врахування психологічних аспектів роботи з персоналом в діяльності відділу по роботі з персоналом регіонального центру зайнятості.

 24. Формування етики поведінки персоналу в державній службі зайнятості.

 25. Шляхи формування організаційної культури персоналу державної служби зайнятості.

 26. Заходи регіональної служби зайнятості щодо запобігання професійному вигорянню персоналу.

 27. Залучення персоналу до участі в конкурсі на звання "Кращий спеціаліст обласної служби зайнятості", як форма підвищення кваліфікації.

 28. Організація роботи регіональної служби зайнятості щодо зміцнення тудової дисципліни.

 29. Організація кадрового діловодства в регіональному центрі зайнятості.

 30. Використання сучасних інформаційних технології кадрового менеджментув діяльності регіонального центру зайнятості.

 31. Заходи регіонального центру зайнятості щодо підвищення професіоналізму персоналу.

 32. Перепідготовка та підвищення кваліфікації персоналу центрів зайнятості регіональної служби зайнятості , як засіб розвитку професіоналізму.

 33. Професійне навчання та підвищення кваліфікації персоналу державної служби зайнятості як засіб підвищення ефективності їх роботи.

 34. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації персоналу державної служби зайнятості як фактор забезпечення професійного росту та кар’єри персоналу регіональної служби зайнятості.

 35. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації персоналу державної служби зайнятості як засіб мотивації праці персоналу регіональної служби зайнятості.

 36. Шляхи удосконалення підвищення кваліфікації персоналу на регіональному рівні.

 37. Правове регулювання вивільнення персоналу центрів зайнятості регіональної служби зайнятості.

 38. Система розподілу повноважень посадових осіб на рівні регіонального та базових центрів зайнятості.

 39. Управління конфліктами в центрі зайнятості.

 40. Відповідальність за порушення трудового законодавства та дисциплінарна відповідальність працівників державної служби зайнятості.

 41. Відповідальністі за порушення законодавства про працю в системі державної служби зайнятості.

 42. Законодавчі підстави та практика надання відпусток персоналу державної служби зайнятості.

 43. Військовий облік підрозділах державної служби зайнятості.


Теми рефератів для керівників відділів бухгалтерського обліку базових і регіональних центрів зайнятості

 1. Основні завдання та вимоги до ведення бухгалтерського обліку в установах державної служби зайнятості.

 2. Облікова політика в державній службі зайнятості при веденні бухгалтерського обліку та складанні звітності.

 3. Законодавчо - нормативні документи, що визначають методологічні засади ведення бухгалтерського обліку в системі служби зайнятості.

 4. Запровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі: основні зміни та практика застосування.

 5. Шляхи удосконалення бухгалтерського обліку в державній службі зайнятості.

 6. Особливості застосування робочого плану рахунків діяльності Державної служби зайнятості.

 7. Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій в установах державної служби зайнятості.

 8. Застосування меморіально-ордерної системи для обліку записів господарських операцій.

 9. Облік операцій з надходжень та порядок обліку фінансування установ державної служби зайнятості.

 10. Здійснення контролю за касовими та фактичними видатками з державної служби зайнятості із застосуванням економічної класифікації видатків бюджету.

 11. Вимоги до заповнення первинних бухгалтерських документів, відповідальність за їх складання та своєчасне відображення господарських операцій в бухгалтерському обліку.

 12. Розрахунки з оплати праці: складові елементи, принципи нарахування та порядок проведення індексації заробітної плати в установах державної служби зайнятості.

 13. Утримання із заробітної плати податків і зборів, порядок нарахування єдиного соціального внеску. Складання та подання звітності.

 14. Порядок нарахування та відшкодування матеріального забезпечення застрахованим особам: допомога по тимчасовій непрацездатності, допомога по вагітності та пологах.

 15. Порядок проведення інвентаризації активів та зобов’язань в установах державної служби зайнятості, методика відображення її результатів в бухгалтерському обліку.


Теми рефератів для фахівців відділів бухгалтерського обліку базових і регіональних центрів зайнятості

 1. Основні законодавчі та нормативні документи, що визначають методологічні засади ведення бухгалтерського обліку в системі державної служби зайнятості.

 2. Види матеріального забезпечення безробітних: умови призначення, тривалість та розмір виплати.

 3. Практичне застосування постанови Кабінету міністрів України від 26.09.2001 року №1266: порівняльна характеристика змін в законодавстві.

 4. Організація обліку грошових коштів та документів, контроль за дотриманням касової дисципліни.

 5. Облік необоротних активів в державному секторі: порядок введення в експлуатацію, використання та списання. Особливості нарахування амортизації на необоротні активи.

 6. Порядок обліку та списання запасів в державних установах, операції за внутрішнім їх переміщенням.

 7. Організація обліку автомобільного транспорту та використання паливно-мастильних матеріалів в системі служби зайнятості.

 8. Організація синтетичного та аналітичного обліку розрахунків з підзвітними особами.

 9. Облік розрахунків з дебіторами та кредиторами, витрат та доходів майбутніх періодів. Контроль за веденням договорів з господарської діяльності.

 10. Порядок проведення інвентаризації активів та зобов’язань в установах державної служби зайнятості, методика відображення її результатів в бухгалтерському обліку.


Теми рефератів для керівників та фахівців фінансових відділів регіональних центрів зайнятості

 1. Порядок фінансування видатків Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

 2. Розрахунок видатків на утримання органів державної служби зайнятості як складової частини видатків бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

 3. Умови та аналіз оплати праці працівників державної служби зайнятості .

 4. Рух коштів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Порядок обслуговування коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття в органах казначейства.

 5. Аналіз та контроль використання коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на підставі звітності (форма № 2 ФССБ).

 6. Формування доходної частини бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття в умовах запровадження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

 7. Інформаційна взаємодія суб’єктів інформаційного обміну відповідно до вимог Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

 8. Порядок складання, затвердження кошторису видатків органів державної служби зайнятості та внесення змін до нього.Теми рефератів для керівників юридичних відділів та фахівців-юрисконсультів базових та регіональних центрів зайнятості

 1. Проблемні питання, що виникають під час застосування законодавства про зайнятість та загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

 2. Правове регулювання ринку праці та соціального захисту населення на випадок безробіття.

 3. Нормативно-правове забезпечення державної політики зайнятості населення в Україні.

 4. Права громадян в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

 5. Роль органів державної служби зайнятості в реалізації державної політики зайнятості в Україні і державних соціальних гарантій у сфері зайнятості.

 6. Правове регулювання надання допомоги по безробіттю.

 7. Завдання та функції державної служби зайнятості та її територіальних органів.

 8. Умови, розмір та тривалість виплати допомоги по безробіттю застрахованим особам в Україні.

 9. Організація правової роботи в органах державної служби зайнятості.

 10. Розширення можливостей для підвищення конкурентоспроможності громадян віком старше 45 років на ринку праці.

 11. Нормативно-правове регулювання професійного навчання зареєстрованих безробітних.

 12. Нормативно-правове забезпечення організації оплачуваних громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру.

 13. Нормативно-правове забезпечення працевлаштування громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці.

 14. Нормативно-правове регулювання надання та припинення виплати допомоги по безробіттю.

 15. Правове регулювання одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності.

 16. Претензійно-позовна робота в державній служби зайнятості.

 17. Правові засади взаємодії державної служби зайнятості з іншими органами виконавчої влади і громадськими організаціями у сфері зайнятості населення.

 18. Види відповідальності державних службовців за порушення законодавства України про державну службу.

 19. Персональні дані громадян: захист, обробка, порядок поширення та зберігання.

 20. Організація доступу до публічної інформації, що знаходиться в розпорядженні державної служби зайнятості.

 21. Попередження виникнення безнадійної дебіторської заборгованості.


Теми рефератів для керівників та фаівців відділу статистики, моніторингу та прогнозування регіональних центрів зайнятості

 1. Предмет та нормативно-законодавча база національної статистики ринку праці, її основні задачі.

 2. Особливості статистичного аналізу стану ринку праці на регіональному рівні.

 3. Джерела інформації про ринок праці.

 4. Види адміністративних даних державної служби зайнятості та напрямки їх застосування.

 5. Прийняття управлінських рішень в регіональній службі зайнятості на основі аналізу адміністративних даних державної служби зайнятості.

 6. Характеристика регіонального ринку праці в Україні: можливості для прийняття управлінських рішень.

 7. Основні тенденції на ринку праці та соціальний захист населення від безробіття у регіоні.

 8. Система збору та актуалізації адміністративних даних щодо пропозиції робочої сили та попиту на неї в регіоні.

 9. Розробка статистичної звітності засобами ЄІАС. NET та технологія забезпечення її коректності.

 10. Основні показники зайнятості населення, що використовуються при формуванні політики зайнятості на сучасному етапі (джерела їх формування).

 11. Методи здійснення аналізу щодо збалансованості ринку праці у професійно-кваліфікаційному розрізі.

 12. Гендерні особливості ринку праці.

 13. Статистично-аналітичні підходи для оцінки масштабів безробіття серед молоді.

 14. Система показників щодо надання послуг соціально вразливим групам населення (ВПО, учасникам АТО, інвалідам тощо).

 15. Методологія оцінювання результатів роботи центрів зайнятості (у тому числі за кластерами).

 16. Методи спостереження щодо зацікавленості ВПО у послугах державної служби зайнятості.

 17. Підходи у здійсненні аналізу використання коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на виплату допомоги по безробіттю.

 18. Підходи у здійсненні аналізу використання бюджетних програм регіональних центрів зайнятості, пропозиції щодо його удосконалення.

 19. Участь центрів зайнятості в розробці та реалізації програм зайнятості населення регіону: досвід, проблемні питання та шляхи їх розв’язання.Теми рефератів для керівників та фахівців відділу капітального будівництва регіональних центрів зайнятості


 1. Загальні положення Правил забудови міста (по регіонах).

 2. Проведення процедури закупівлі будівельно-монтажних робіт.

 3. Укладання договорів генерального підряду.

 4. Істотні умови договорів будівельного підряду.

 5. Порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт.

 6. Організація контролю якості в будівництві.

 7. Акти прихованих робіт.

 8. Порядок відведення та оформлення земельних ділянок для будівництва об’єктів.

 9. Умови та особливості експлуатації будівель центрів зайнятості.

 10. Порядок розробки та затвердження проектно-кошторисної документації будівництва, реконструкції, капітального ремонту.

 11. Порядок ведення технічного нагляду по об’єктах будівництва, реконструкції та капітального ремонту.

 12. Порядок приймання в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта.

 13. Про відповідальність установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування.

 14. Технологія облаштування зовнішнього утеплення огороджуючи конструкцій будівель служби зайнятості. Види утеплення.

 15. Ефективне використання енергоресурсів. Заходи з оптимізації енергоспоживання.

 16. Застосування в системах опалення та гарячого водопостачання альтернативних джерел енергії. Теплові насоси, сонячні колектори.

 17. Принципи та засади вимог нової технології для використання в проектуванні та будівництві центрів зайнятості.

 18. Врахування вимог закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів»при проектуванні будівель центрів зайнятості».

 19. Організація та підготовка об’єктів державної служби зайнятості до роботи в осінньо-зимовий період.

 20. Формування планів енергозбереження.

 21. Забезпечення експлуатації будівель та приміщень державної служби зайнятості.


Теми рефератів для керівників та фахівців господарсько-договірних відділів регіональних центрів зайнятості

  1. Контроль договірної діяльності в роботі господарсько-договірних відділів базових центрів зайнятості.

  2. Організація та здійснення контролю за роботою автотранспорту.

  3. Перелік випадків, на які не поширюється дія Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме коли не застосовують процедури закупівлі.

  4. Державне регулювання та контроль у сфері закупівель.

  5. Функції уповноваженого органу при здійсненні закупівель за державні кошти.

  6. Основні вимоги до договору про закупівлю.

  7. Відповідальність у сфері державних закупівель.

  8. Планування закупівель та інші передумови здійснення закупівель.

  9. Процедури закупівлі, їх особливості.

  10. Визначення предмета закупівлі товарів, робіт і послуг.

  11. Порядок списання матеріальних цінностей.

  12. Порядок передачі матеріальних цінностей.


Теми рефератів для керівників та фахівців державної служби зайнятості (Відділ з питань застосування праці іноземців та посередництва у працевлаштуванні за кордоном Державного центру зайнятості)

 1. Практичне застосування Порядку видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.

 2. Використання можливостей АСОДИ для аналізу даних та прийняття управлінських рішень з питань оформлення дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.

 3. Шляхи підвищення якості інформаційного середовища для обслуговування роботодавців з питань оформлення дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.

 4. Ліцензування господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном.

 5. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном.

 6. Порядок контролю за додержанням Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном.


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка