Рішення №7/11 грудня 2011 року м. Новоселиця Про нову редакцію Статуту Комунального підприємства
Скачати 134.55 Kb.
Дата конвертації18.04.2016
Розмір134.55 Kb.


У К Р А Ї Н А

НОВОСЕЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

VІІ чергова сесія VІ скликання

РІШЕННЯ № - 7/11
__ грудня 2011 року м. Новоселиця


Про нову редакцію Статуту

Комунального підприємства


«оводгоспгаді погодженняЦентральна районна аптека

26»


Розглянувши клопотання завідуючої Комунальним підприємством «Центральна районна аптека № 26» Божик А.С. щодо доцільності прийняття в новій редакції Статуту підприємства, враховуючи висновки постійних комісій районної ради: охорони здоров’я; законності, захисту прав громадян та надзвичайних ситуацій; планування бюджету, фінансів та управління об’єктами спільної власності територіальних громад району, керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43 та статтею 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні », районна рада
В И Р І Ш И Л А :
1.Затвердити нову редакцію Статуту Комунального підприємства «Центральна районна аптека № 26» (додається).

2.Статут Центральної районної аптеки № 26, затверджений рішенням сесії районної ради № 13-12/08 від 20 березня 2008 року вважати таким, що втратив чинність.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу комунальної власності з питань розвитку територіальних громад та залучення інвестицій Обершта М.В. та постійну комісію районної ради з питань планування бюджету, фінансів та управління об’єктами спільної власності територіальних громад району (Томулець А.К.).
Голова районної ради Д.Шова


«ЗАРЕЄСТРОВАНО» „ЗАТВЕРДЖЕНО”

Рішенням VІІ сесії районної

ради VІ скликання

___ грудня 2011 р. № -7/11
С Т А Т У Т
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА № 26»

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

НОВОСЕЛИЦЯ

2011

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.Комунальне підприємство «Центральна районна аптека № 26» (надалі КП «ЦРА № 26») є закладом охорони здоров’я з функціями забезпечення населення, лікувально-профілактичних установ, інших підприємств і організацій лікарськими засобами та виробами медичного призначення, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Новоселиця та сіл Новоселицького району в особі Новоселицької районної ради (надалі Засновник), згідно з рішенням ХІІІ сесії Новоселицької районної ради ХХІ скликання від 7 жовтня 1992 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 311 від 5 листопада 1991 року «Про розмежування державного майна України між загальнодержавною (республіканською) власністю і власністю адміністративно-територіальних одиниць (комунальною власністю)».

1.2.КП «ЦРА № 26» є єдиним господарським комплексом, до складу якого входять аптеки: № 26 м.Новоселиця; № 73 с.Драниця; № 112 с.Динівці; № 53 с.Костичани; аптечні пункти № 1 с.Стальнівці, № 2 с.Черленівка та № 3 с. Балківці, які знаходяться на її балансі як відокремлені структурні підрозділи.

1.3.КП «ЦРА № 26» у своїй діяльності керується Конституцією України, «Основами законодавства України про охорону здоров′я», Законами України «Про лікарські засоби», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про захист прав споживачів», Господарським Кодексом України та іншими законодавчо-нормативними актами України, наказами Міністерства охорони здоров’я, наказами та розпорядженнями Аптечного відділу Головного управління охорони здоров’я Чернівецької обласної державної адміністрації, розпорядженнями голови районної ради, рішеннями сесії районної ради, цим Статутом та іншими нормативно-правовими актами.

1.4.КП «ЦРА № 26» є юридичною особою, самостійним господарюючим суб’єктом, діє на умовах повного госпрозрахунку та самоокупності. Має самостійний баланс, рахунки в установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням та кодом, штампи, фірмові бланки, інші реквізити, право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, бути позивачем і відповідачем в судах. Несе відповідальність за наслідки своєї господарської діяльності та виконання зобов’язань перед партнерами та бюджетом.

1.5.Повна назва: Комунальне підприємство «Центральна районна аптека № 26»; Скорочена назва: КП «ЦРА № 26».

Юридична адреса: 60300, Україна, Чернівецька область, м. Новоселиця, вул. Центральна, 106.


2.МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ «ЦРА № 26»
2.1.КП «ЦРА № 26» утворена з метою забезпечення населення, медичних, лікувально-профілактичних установ, підприємств та організацій всіх видів та форм власності лікарськими засобами і виробами медичного призначення шляхом роздрібної та оптової торгівлі.

2.2.Предметом діяльності КП «ЦРА № 26» є:

-закупівля, зберігання та реалізація оптом і в роздріб лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва;

-закупівля, зберігання та реалізація оптом і в роздріб предметів санітарії, особистої гігієни та предметів догляду за хворими, інших товарів медичного призначення вітчизняного та іноземного виробництва;

-закупівля, зберігання та реалізація медичних апаратів, приладів, устаткування вітчизняного та іноземного виробництва;

-закупівля, зберігання та реалізація мінеральних вод;

-придбання, перевезення, зберігання, відпуск та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

-виготовлення (в умовах аптеки) та реалізація лікарських форм та виробів медичного призначення;

-закупівля, зберігання та реалізація продуктів дитячого харчування вітчизняного та іноземного виробництва;

-закупівля, зберігання та реалізація косметичних засобів, мила і парфумів;

-забезпечення підвідомчої аптечної мережі лікарськими засобами і виробами медичного призначення для їх подальшої реалізації, устаткуванням, обладнанням та іншим майном відповідно до існуючих нормативів;

-інша виробнича, комерційна та посередницька діяльність, що відповідає меті та предмету діяльності КП «ЦРА № 26» і не заборонена чинним законодавством України.

2.3.КП «ЦРА № 26» здійснює адміністративне і організаційно-методичне керівництво діяльністю аптечних закладів структурної аптечної мережі.

2.4.КП «ЦРА № 26» в установленому чинним законодавством України порядку отримує дозвіл (ліцензію) на здійснення відповідних видів діяльності.

2.5.Здійснюючи свою діяльність КП «ЦРА № 26» забезпечує:

-підтримання обов′язкового асортименту лікарських засобів та виробів медичного призначення;

-відповідність виробничих приміщень встановленим нормативним документам щодо виготовлення, зберігання і реалізації лікарських засобів та охорони праці;

-зберігання лікарських засобів та інших товарів аптечного асортименту у відповідності до вимог діючих нормативних та законодавчих актів;

-постійний розвиток матеріально-технічної бази КП «ЦРА № 26» та відокремлених її структурних підрозділів, оснащення сучасним обладнанням, аптечними приладами (апаратами) відповідно до встановлених нормативів;

-обов′язкову наявність нормативно-інформаційних матеріалів та довідкової літератури.

2.6.Для досягнення мети та у відповідності до предмету своєї діяльності КП «ЦРА № 26» має право:

-бути учасником і виступати (за погодженням з районною радою) засновником будь-яких асоціацій, інших добровільних господарських об′єднань, діяльність яких відповідає інтересам, меті та предмету діяльності КП «ЦРА № 26»;

-створювати, за погодженням із Засновником, на території району філії аптек, аптечних пунктів, відкривати кіоски, які є відокремленими структурними підрозділами КП «ЦРА № 26» без права юридичної особи та діють у відповідності з положенням про них, затвердженими завідуючим КП «ЦРА № 26».
3. МАЙНО КП «ЦРА № 26»
3.1.Майно КП «ЦРА № 26» складають основні фонди, оборотні та необоротні матеріальні активи, обігові кошти та інші матеріальні цінності, вартість яких відображається в самостійному бухгалтерському балансі КП «ЦРА № 26».

Приміщення та допоміжні споруди, що розташовані за адресою: м. Новоселиця, вул. Центральна, 106, є спільною власністю територіальної громади міста Новоселиця в особі Новоселицької міської ради, інше майно, за виключенням оборотних матеріальних активів, є спільною власністю територіальних громад міста Новоселиця та сіл Новоселицького району в особі Новоселицької районної ради і знаходиться у повному господарському віданні КП «ЦРА № 26».

3.2.Статутний фонд КП «ЦРА № 26» становить 195530,71грн. (сто дев′яносто п′ять тисяч п′ятсот тридцять грн. 71 коп.) і створений за рахунок власних коштів підприємства.

3.3.КП «ЦРА № 26» утримується за рахунок власних доходів від реалізації лікарських засобів, товарів медичного призначення, продукції (робіт, послуг), а також від інших видів діяльності на умовах повного госпрозрахунку.

3.4.Відчуження майна КП «ЦРА № 26», що належить до спільної власності територіальних громад міста Новоселиця та сіл Новоселицького району здійснюється з дозволу Засновника. Майно КП «ЦРА № 26», що належить до спільної власності територіальних громад міста Новоселиця та сіл Нововселицького району не може бути предметом застави (поруки, іпотеки) або слугувати способом будь-яких зобов’язань.

3.5.КП «ЦРА № 26» володіє, користується та розпоряджається належним їй майном, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать положенням цього Статуту, меті її діяльності та чинному законодавству України.

3.6.КП «ЦРА № 26» несе відповідальність по своїх зобов'язаннях в межах належного їй майна, на яке, згідно законодавства України може бути накладене стягнення.
4.ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ КП «ЦРА № 26»
4.1.КП «ЦРА № 26» самостійно планує і здійснює діяльність, визначає перспективи господарського та соціального розвитку.

4.2.Для ефективного здійснення своєї діяльності КП «ЦРА № 26» має право:

-укладати від свого імені господарські та інші договори з юридичними та фізичними особами;

-відкривати в будь-яких банківських установах рахунки, на договірних засадах одержувати від фінансово-кредитних установ кредити;

-за погодженням із Засновником без утворення юридичної особи відкривати аптеки, аптечні пункти та кіоски;

-самостійно здійснювати закупівлю медикаментів і виробів медичного призначення у суб′єктів підприємницької діяльності всіх видів та форм власності з подальшою їх реалізацією;

-встановлювати форми, розміри, систему оплати праці співробітників та їх матеріального заохочення;

-за погодженням із Засновником списувати з балансу основні засоби, які зносилися або морально застаріли.

4.3.КП «ЦРА № 26» самостійно несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України за порушення договірних зобов′язань кредитно-розрахункової та податкової дисципліни, вимог щодо якості медикаментів і наданих послуг, своєчасності отримання відповідних ліцензій, а також інших правил здійснення фармацевтичної діяльності.

4.4.КП «ЦРА № 26» здійснює інші види діяльності: надання платних послуг; виробнича та комерційна діяльність, не заборонені чинним законодавством України.

4.5.Основним узагальнюючим показником фінансово-господарської діяльності КП «ЦРА № 26» є прибуток, який визначається як різниця між одержаними доходами і проведеними витратами.

4.6.КП «ЦРА № 26» здійснює платежі до бюджету у відповідності з чинним законодавством України.

4.7.Прибуток КП «ЦРА № 26», що залишається після розрахунків з бюджетом, розподіляється в порядку, визначеному чинним законодавством України.
5. ФІНАНСОВІ ТА КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ
5.1.Джерелом формування фінансових ресурсів КП «ЦРА № 26» є прибуток та інші надходження.

5.2.КП «ЦРА № 26» користується банківськими кредитами на комерційній або договірній основі, може надавати банку право під відповідні відсотки використовувати свої вільні кошти.

5.3.КП «ЦРА № 26» несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України за додержання фінансової дисципліни та кредитних договорів.
6. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ.
6.1.Бухгалтерія КП «ЦРА № 26» здійснює оперативний та бухгалтерський облік діяльності аптечної мережі, що входить до її складу, відповідно до чинного законодавства України.

6.2.Перевірка фінансово-господарської діяльності КП «ЦРА № 26» здійснюється контролюючими та іншими органами відповідно до чинного законодавства України.

6.3.Бухгалтерія КП «ЦРА № 26» несе відповідальність за достовірність своїх даних.

7. УПРАВЛІННЯ КП «ЦРА № 26»
7.1.Управління КП «ЦРА № 26» здійснюється відповідно до положень цього Статуту та інших законодавчих нормативно-правових актів на основі поєднання прав Засновника щодо господарського використання майна та принципів самоврядування трудового колективу.

7.2.КП «ЦРА № 26» визначає та встановлює штатний розклад.

7.3.КП «ЦРА № 26» очолює завідуючий, який призначається і звільняється з посади сесією районної ради.

7.4.Кандидатура на посаду завідуючого КП «ЦРА № 26» на розгляд сесії вноситься головою районної ради.

7.5.Кандидатура завідуючого КП «ЦРА № 26» повинна відповідати установленим кваліфікаційним вимогам, попередньо обговорюється в постійних комісіях районної ради з питань охорони здоров’я, законності, захисту прав громадян та надзвичайних ситуацій та з питань планування бюджету, фінансів та управління об’єктами спільної власності територіальних громад району.

7.6.Після затвердження сесією завідуючого КП «ЦРА № 26» між ним та районною радою в особі голови районної ради укладається відповідний контракт терміном від 1 до 5 років згідно рішення сесії.

7.7.В контракті визначаються права та обов’язки завідуючого, його відповідальність перед районною радою та трудовим колективом, умови звільнення із займаної посади тощо.

7.8.За умов невиконання контракту пропозиція щодо звільнення завідуючого КП «ЦРА № 26» з посади на розгляд сесії вноситься головою районної ради.

7.9.Повноваження завідуючого КП «ЦРА № 26»:

-здійснює повсякденне керівництво діяльністю підприємства;

-самостійно вирішує питання діяльності установи, окрім тих, які потребують погодження трудового колективу, голови районної ради або їхнього вирішення на сесії відповідно до положень цього Статуту та чинного законодавства України;

-несе персональну відповідальність за результати господарської діяльності КП «ЦРА № 26», якість наданих послуг, використання майна, дотримання положень укладених договорів та цього Статуту;

-у межах своїх повноважень розпоряджається майном та грошовими коштами;

-діє без доручення від імені колективу КП «ЦРА № 26»;

-представляє КП «ЦРА № 26» у відносинах з державними органами, підприємствами, організаціями, установами та приватними особами;

-видає накази та інші акти з питань діяльності КП «ЦРА № 26»;

-підписує договори, угоди, здійснює інші дії, відповідно до чинного законодавства України;

-здійснює прийом і звільнення працівників відповідно до укладених трудових договорів та діючого чинного законодавства України;

-затверджує правила внутрішнього розпорядку та режим роботи КП «ЦРА № 26»;

-створює належні умови праці для працюючих, забезпечує збереження майна;

-затверджує штатний розклад, встановлює посадові оклади працівників;

-використовує заходи заохочення і накладає дисциплінарні стягнення;

-щорічно звітує перед Засновником про діяльність КП «ЦРА № 26»;

-виконує інші обов'язки, передбачені цим Статутом.

7.10.Заробітна плата працівників КП «ЦРА № 26» не може бути нижчою за встановлений чинним законодавством України її мінімальний рівень.

7.11.При розробці положення про оплату праці, КП «ЦРА № 26» використовує державні тарифні ставки залежно від професій, кваліфікаційної складності та умов виконуваних робіт.


8. СТАТУС ПІДВІДОМЧИХ АПТЕК
8.1.Підвідомчі КП «ЦРА № 26» аптеки та аптечні пункти у своїй виробничій діяльності зобов’язані додержуватись вимог цього Статуту та інших чинних нормативно-правових законодавчих актів України.

8.2.Підвідомчі аптеки несуть персональну відповідальність за невиконання або неякісне виконання своїх зобов'язань.

8.3.Підвідомчі аптеки мають право:

- брати участь в управлінні КП «ЦРА № 26»;

-вносити пропозиції щодо удосконалення як своєї виробничої діяльності, так і діяльності КП «ЦРА № 26»;

-отримувати від КП «ЦРА № 26» необхідну для ефективного виконання своїх функцій інформацію.

8.4.Спірні питання, що виникають в процесі ведення господарської діяльності між КП «ЦРА № 26» і підвідомчими аптеками вирішуються відповідно до чинного законодавства України.
9. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТА ЙОГО ПОВНОВАЖЕННЯ
9.1.Трудовий колектив КП «ЦРА № 26» становлять усі працівники, які своєю працею беруть участь в діяльності підприємства на основі трудового договору і є постійними працівниками КП «ЦРА № 26».

9.2.Трудовий колектив:

- розглядає та затверджує колективний договір, який регулює трудові та економічні відносини відповідно до чинного законодавства України;

- розглядає і вирішує згідно з цим Статутом питання самоврядування трудового колективу;

- визначає і затверджує перелік і порядок надання працівникам КП «ЦРА № 26» соціальних пільг;

- бере участь у моральному і матеріальному стимулюванні продуктивності праці;

- розглядає і погоджує питання входження до будь-яких добровільних громадських об’єднань;

9.3.Загальні збори є вищим органом самоврядування трудового колективу КП «ЦРА № 26». В період між загальними зборами інтереси трудового колективу представляє обраний на загальних зборах уповноважений представник трудового колективу. Загальні збори збираються не рідше одного разу на рік.

9.4.Умови праці, режим роботи та відпочинку працівників КП «ЦРА № 26» визначаються відповідно до чинного законодавства України. Персонал КП «ЦРА № 26» підлягає соціальному та пенсійному забезпеченню в порядку і на умовах, визначених чинним законодавством України.
10.НАБРАННЯ СТАТУТОМ ЧИННОСТІ ТА ПОРЯДОК

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НЬОГО
10.1.Статут набирає чинності з моменту його державної реєстрації.

10.2.Доповнення основних положень та внесення змін до Статуту проводяться за рішенням сесії районної ради.

10.3.Зміни та доповнення до Статуту КП «ЦРА № 26» підлягають обов’язковій реєстрації у Державного реєстратора.

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КП «ЦРА № 26»
11.1.Припинення діяльності КП «ЦРА № 26» здійснюється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, розділу та перетворення) або ліквідації.

11.2.Реорганізація КП «ЦРА № 26» здійснюється за рішенням Засновника. Під час її провадження майно, у тому числі права та обов'язки, передаються іншому суб'єкту господарювання, який став правонаступником.

11.3.КП «ЦРА № 26» може бути ліквідована за рішенням Засновника (добровільна ліквідація), суду (примусова ліквідація), в процесі визнання її банкрутом згідно із Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

11.4.Ліквідація КП «ЦРА № 26» проводиться ліквідаційною комісією з припинення юридичної особи, призначеною Засновником, а у разі її ліквідації за рішенням господарського суду – арбітражним керуючим, що призначається цим органом.


12.ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
12.1.Питання, не врегульовані цим Статутом, регулюються відповідними нормативно-правовими актами чинного законодавства України.


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка