Рішення Одеської міської ради №6723-vi
Сторінка2/3
Дата конвертації14.04.2016
Розмір0.54 Mb.
1   2   3

Щорічна кількість пологів по місту за останні 5 років перевищує 10 тисяч і має постійну тенденцію до збільшення: у 2011 р. – 10 681 пологи, у 2012 році – 11 228 пологів, у 2013 році – 11095 пологів, у 2014 році – 11844 пологів.

Кількість ускладнених пологів щорічно складає приблизно 50% від загального числа пологів (40,4-47,3 %), що значно перевищує європейські показники (25-30 %).

Питома вага випадків ускладнень пологів та післяпологового періоду масивними акушерськими кровотечами продовжує залишатися однією з провідних причин материнських та перинатальних втрат. У 2013 році зареєстровано 8 випадків ускладнень пологів масивними акушерськими кровотечами на 11095 пологів, у 2014 році – 11 випадків на 11844 пологів, 6 з них завершилися інвалідизуючою операцією.

Залишається стабільно високою кількість жінок фертильного віку, у яких вагітність протікає на тлі екстрагенітальної патології, – до 60 %. Біля 15-17 % вагітних з екстрагенітальною патологією потребують госпіталізації до багатопрофільних установ у зв'язку з високим ступенем ризику виникнення ускладнень.

Рівень перинатальної смертності останніми роками залишається високим. У структурі причин перинатальної смертності більше двох третин займають стани, що виникли під час вагітності та пологів (72 %).

Питома вага інфекційних захворювань, в тому числі з причини інфікування групою ТОRСН-інфекцій, у структурі перинатальної смертності складає 25-35 %.

Показник передчасних пологів складає в середньому 4,52 %, при цьому 70 % з них відбуваються в КУ «Пологовий будинок № 5».

Захворюваність новонароджених знизилася з 18,77 % у 2008 році до 12,92 % у 2013 році, проте залишається досить високою. Виходжування на другому етапі щорічно потребує близько 10 % новонароджених дітей.

Наявне на даний час медичне обладнання не завжди дозволяє надати на необхідному рівні медичну допомогу новонародженим та матерям, що перебувають в критичному стані.

Усе вищевказане свідчить про необхідність дооснащення пологових будинків та неонатологічних відділень міста наркозно-дихальної апаратурою для жінок та новонароджених, апаратурою спостереження за станом пацієнтів, новітнім лабораторним обладнанням.

Доступність та своєчасність висококваліфікованої акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги жінкам та новонародженим міста Одеси забезпечить створення міського перинатального центру ІІ рівня на базі КУ «Пологовий будинок № 5».

Програма розроблена як логічне продовження Міської цільової програми «Здоров'я» на 2012-2014 роки. В основу розробленої Програми покладено Концепцію Загальнодержавної програми «Здоров'я 2020: український вимір», затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2011 року № 1164-р.


3. Визначення мети Програми
Метою Програми є збереження та зміцнення здоров'я, профілактика та зниження показників захворюваності, інвалідності та смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медико-санітарної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я.
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем,

обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми


Для досягнення мети Програми необхідно вжити заходів з профілактики та раннього виявлення захворювань, здійснення контролю за перебігом захворювань та запобігання їх несприятливим наслідкам, мотивації населення до здорового способу життя, запровадження заходів з реабілітації, організації спеціальних заходів з медичного забезпечення за окремими класами хвороб та нозологічними формами, що разом з проведенням реформи системи надання медичної допомоги забезпечить зниження потреби у медичній допомозі з раціонального використання ресурсів галузі, підвищення якості та надання ефективної медичної допомоги, що призведе до покращення здоров'я та зниження первинної інвалідизації населення, загальної смертності та смертності населення в працездатному віці.

Заходи Програми:

- поліпшення обізнаності населення з питань формування здорового способу життя та його збереження;

- формування усвідомленого та відповідального ставлення населення до власного здоров’я;

- збереження та зміцнення здоров’я населення шляхом первинної та вторинної профілактики захворювань;

- поліпшення надання первинної медико-санітарної допомоги дорослому населенню шляхом пріоритетного розвитку первинної медичної допомоги;

- підвищення ефективності, якості та доступності медичного обслуговування для всіх верств населення;

- покращення забезпечення установ охорони здоров'я комунальної власності територіальної громади міста Одеси лікарськими засобами, обладнанням та витратними матеріалами медичного призначення;

- покращення матеріально-технічної бази установ охорони здоров'я міста;

- поліпшення інформаційного забезпечення установ охорони здоров'я міста;

- покращення виявлення захворювань на ранніх стадіях та зниження рівня смертності населення у працездатному віці;

- зниження рівня смертності від захворювань органів кровообігу;

- зниження рівня смертності від злоякісних онкологічних захворювань;

- запровадження здійснення протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання поширенню захворюванності на туберкульоз у закладах охорони здоров’я, місцях проживання хворих на туберкульоз, та зміцнення матеріально-технічної бази протитуберкульозних закладів;

- підвищення якості контрольованого лікування туберкульозу через створення мережі кабінетів контрольованого лікування в закладах охорони здоров’я, що надають первинну медико-санітарну допомогу;

- вжиття заходів щодо запобігання поширенню ВІЛ-асоційованого та хіміорезистентного туберкульозу;

- удосконалення системи обліку і звітності щодо результатів лікування кожного хворого;

- розширення можливостей лабораторної мережі з мікробіологічної діагностики туберкульозу для виявлення всіх випадків захворювання шляхом забезпечення витратними матеріалами гідної якості;

- забезпечення своєчасного виявлення хворих на туберкульоз;

- зменшення рівня смертності від туберкульозу та туберкульозу/ ВІЛ-інфекції;

- здійснення заходів з профілактики вертикальної трансмісії ВІЛ;

- забезпечення медикаментозної профілактики та лікування опортуністичних інфекцій у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД;

- забезпечення доступності населення міста до тестування на ВІЛ шляхом закупівлі діагностичних тест-систем;

- забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями;

- зменшення первинного виходу хворих на інвалідність;

- забезпечення максимального охоплення диспансерним наглядом хворих на неінфекційні захворювання;

- забезпечення навчання усіх вперше виявлених хворих на цукровий діабет методам самоконтролю за вмістом цукру в крові;

- забезпечення хворих на цукровий діабет високоефективними та якісними лікарськими засобами;

- забезпечення хворих на хронічну ниркову недостатність у термінальній стадії замісною нирковою терапією методом гемодіалізу;

- забезпечення визначення ліпідів крові, починаючи з підліткового віку;

- забезпечення надання спеціалізованої кардіологічної допомоги хворим на гострий коронарний синдром в умовах відділень інтенсивної терапії кардіологічних стаціонарів;

- забезпечення надання спеціалізованої неврологічної допомоги хворим на гостре порушення мозкового кровообігу;

- профілактичне та діагностичне обстеження хворих методом рентгенографії та флюорографії з метою своєчасного виявлення хвороб легенів;

- забезпечення лікарськими засобами ветеранів війни в умовах стаціонарного лікування;

- забезпечення доступності населення міста до тестування на гепатити, ТОRСН-інфекцію;

- забезпечення повного охоплення диспансерним наглядом всіх дітей, хворих на гемофілію, фенілкетонурію, муковісцидоз, ДЦП, дітей та підлітків із затримкою росту відповідно до діючих протоколів;

- забезпечення хворих на гемофілію, фенілкетонурію, муковісцидоз, ДЦП, дітей та підлітків із затримкою росту ефективними та якісними лікарськими засобами, виробами медичного призначення відповідно до діючих протоколів;

- забезпечення дитячих лікувально-профілактичних установ сучасним обладнанням для обстеження дітей відповідно до діючих протоколів;

- забезпечення дитячого населення висококваліфікованою доступною медичною допомогою;

- забезпечення дитячим харчуванням дітей першого року життя із соціально вразливих та багатодітних сімей;

- подальше забезпечення неонатологічних відділень сучасним обладнанням для надання медичної допомоги новонародженим відповідно до діючих протоколів;

- забезпечення жіночого та дитячого населення висококваліфікованою доступною акушерсько-гінекологічною та неонатологічною допомогою.


Виконання Програми передбачається здійснити протягом 2015-2017 років, у тому числі за етапами:
2015 рік:

- поліпшення якості надання первинної медико-санітарної допомоги шляхом дооснащення центрів первинної медико-санітарної допомоги необхідним обладнанням;

- покращення забезпечення установ охорони здоров'я комунальної власності територіальної громади міста Одеси лікарськими засобами, обладнанням та витратними матеріалами медичного призначення;

- впровадження системи надання пацієнтам, хворим на ішемічну хворобу серця, стенокардію, які відносяться відповідально до здоров’я, високотехнологічними медичними послугами шляхом закупівлі в інших закладах незалежно від форми власності;

- забезпечення пенсіонерів, хворих на гіпертонію, лікарськими засобами на 50% від повної потреби;

- придбання для неврологічних відділень тромболітичних агентів та інших медикаментозних препаратів для надання невідкладної медичної допомоги хворим з гострим порушення мозкового кровообігу;

- проведення комп’ютерної томографії пацієнтам з гострим порушенням мозкового кровообігу, черепно-мозковими та спинальними травмами та тромбоемболією легеневої артерії;

- забезпечення виявлення новоутворень шкіри на ранніх стадіях шляхом обстеження методом дерматоскопії;

- забезпечення обстеження хворих на гіперплазію передміхурової залози шляхом виявлення рівня простатспецифічного антигену у сироватці крові;

- підвищення рівня охоплення жінок обстеженням методом маммографії з метою раннього виявлення захворювань молочної залози;

- забезпечення хворих на цукровий діабет лікарськими засобами;

- забезпечення виявлення туберкульозу шляхом обстеження хворих методом мікроскопії мазка мокротиння;

- забезпечення якісного лікування та харчування хворих на туберкульоз;

- забезпечення впровадження заходів інфекційного контролю в протитуберкульозних закладах;

- забезпечення доступності населення міста до тестування на ВІЛ шляхом закупівлі тест-систем;

- забезпечення медикаментозної профілактики, діагностики та лікування опортуністичних інфекцій у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД;

- забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями;

- забезпечення впровадження та продовження замісної підтримуючої терапії для ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД мешканців м. Одеси;

- скорочення поширеності психічних розладів населення та підвищення якості лікування хворих шляхом розвитку стаціонар-замінних технологій;

- поліпшення стаціонарної допомоги населенню, у тому числі ветеранам війни, інвалідам загального захворювання;

- повне охоплення інвалідів та ветеранів війни диспансерним наглядом, спеціалізованим обстеженням в умовах центру медичного забезпечення інвалідів та ветеранів на базі КУ «Міська лікарня № 5»;

- покращення якості життя хворих на хронічну ниркову недостатність, хворих після трансплантації органів та хворих на розсіяний склероз;

- забезпечення хворих на муковісцидоз, дітей та підлітків, хворих на гемофілію, ДЦП, дітей та підлітків із затримкою росту лікарськими засобами;

- забезпечення хворих на фенілкетонурію лікувальним харчуванням;

- забезпечення обстеження дітей та підлітків для своєчасного виявлення туберкульозу;

- забезпечення дитячих лікувально-профілактичних установ сучасним діагностичним, лікувальним та реабілітаційним обладнанням;

- відкриття відділення ранньої реабілітації неврологічних хворих для дітей у віці до 3 років;

- забезпечення недоношених дітей лікарськими засобами для лікування розладів дихальної системи шляхом закупівлі сурфактанту;

- забезпечення дитячим харчуванням дітей першого року життя з соціально вразливих та багатодітних сімей;

- забезпечення роділь лікарськими засобами для профілактики кровотеч під час пологів шляхом закупівлі карбетоцину;

- забезпечення доступності населення міста до тестування на гепатити та ТОRСН-інфекцію шляхом закупівлі тест-систем;

- проведення підготовчої роботи по створенню перинатального центру ІІ рівня медичної допомоги на базі комунальної установи «Пологовий будинок № 5»;

- забезпечення дооснащення пологових будинків та неонатологічних відділень міста наркозно-дихальною апаратурою для жінок та новонароджених, апаратурою спостереження за станом пацієнтів;

- проведення імунопрофілактики ВІЛ-інфікованим дітям проти пневмококової інфекції


2016 рік:

- поліпшення якості надання первинної медико-санітарної допомоги шляхом дооснащення центрів первинної медико-санітарної допомоги необхідним обладнанням;

- покращення забезпечення установ охорони здоров'я, що засновані на комунальній власності територіальної громади міста Одеси, лікарськими засобами, обладнанням та витратними матеріалами медичного призначення;

- впровадження системи надання пацієнтам хворим на ішемічну хворобу серця, стенокардію, які відносяться відповідально до здоров’я, високотехнологічними медичними послугами шляхом закупівлі в інших закладах, незалежно від форми власності;

- забезпечення пенсіонерів, хворих на гіпертонію лікарськими засобами на 50 % від повної потреби;

- придбання для неврологічних відділень тромболітичних агентів та інших медикаментозних препаратів для надання невідкладної медичної допомоги хворим з гострим порушення мозкового кровообігу;

- проведення комп’ютерної томографії пацієнтам з гострим порушення мозкового кровообігу, черепно-мозковими та спинальними травмами та тромбоемболією легеневої артерії;

- забезпечення виявлення новоутворень шкіри на ранніх стадіях шляхом обстеження за методом дерматоскопії;

- забезпечення обстеження хворих на гіперплазію передміхурової залози шляхом виявлення рівня простатспеціфічного антигену у сироватці крові;

- підвищення рівня охоплення жінок обстеженням методом маммографії з метою раннього виявлення захворювань молочної залози;

- забезпечення хворих на цукровий діабет лікарськими засобами;

- забезпечення виявлення туберкульозу шляхом обстеження хворих методом мікроскопії мазка мокротиння;

- підвищення рівня охоплення профілактичним флюорографічним обстеженням населення шляхом закупівлі пересувних флюорографічних установок;

- забезпечення якісного лікування хворих на туберкульоз;

- забезпечення впровадження заходів інфекційного контролю в протитуберкульозних закладах;

- забезпечення доступності населення міста до тестування на ВІЛ шляхом закупівлі тест-систем;

- забезпечення медикаментозної профілактики, діагностики та лікування опортуністичних інфекцій у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД;

- забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями;

- забезпечення впровадження та продовження замісної підтримуючої терапії для ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД мешканців м. Одеси;

- покращення якості життя хворих на хронічну ниркову недостатність, хворих після трансплантації органів;

- скорочення поширеності психічних розладів населення та підвищення якості лікування хворих шляхом розвитку стаціонар-замінних технологій;

- поліпшення стаціонарної допомоги населенню, у тому числі ветеранам війни, інвалідам загального захворювання;

- повне охоплення інвалідів та ветеранів війни диспансерним наглядом, спеціалізованим обстеженням в умовах центру медичного забезпечення інвалідів та ветеранів на базі КУ «Міська лікарня № 5»;

- забезпечення хворих на хронічну ниркову недостатність, хворих реципієнтів органів та хворих на розсіяний склероз необхідними лікарськими засобами та витратними матеріалами;

- забезпечення недоношених дітей лікарськими засобами для лікування розладів дихальної системи шляхом закупівлі сурфактанту;

- забезпечення дитячим харчуванням дітей першого року життя із соціально вразливих та багатодітних сімей;

- забезпечення породіль лікарськими засобами для профілактики кровотеч під час пологів шляхом закупівлі карбетоцину;

- забезпечення доступності населення міста до тестування на ТОRСН- інфекцію шляхом закупівлі тест-систем;

- створення перинатального центру ІІ рівня надання медичної допомоги на базі комунальної установи «Пологовий будинок № 5»;

- забезпечення дооснащення пологових будинків та неонатологічних відділень міста новітнім лабораторним обладнанням;

- забезпечення дітей та підлітків, хворих на гемофілію, муковісцидоз, ДЦП, дітей та підлітків із затримкою росту, лікарськими засобами;

- забезпечення хворих на фенілкетонурію лікувальним харчуванням у повному обсязі;

- забезпечення обстеження дітей та підлітків для своєчасного виявлення туберкульозу;

- забезпечення дитячих лікувально-профілактичних установ сучасним діагностичним, лікувальним та реабілітаційним обладнанням

2017 рік:

- поліпшення якості надання первинної медико-санітарної допомоги шляхом дооснащення центрів первинної медико-санітарної допомоги необхідним обладнанням;

- покращення забезпечення установ охорони здоров’я комунальної власності територіальної громади міста Одеси лікарськими засобами, обладнанням та витратними матеріалами медичного призначення;

- впровадження системи надання пацієнтам, хворим на ішемічну хворобу серця, стенокардію, які відносяться відповідально до здоров’я, високотехнологічними медичними послугами шляхом закупівлі в інших закладах незалежно від форми власності;

- забезпечення пенсіонерів, хворих на гіпертонію, лікарськими засобами на 50% від повної потреби;

- придбання для неврологічних відділень тромболітичних агентів та інших медикаментозних препаратів для надання невідкладної медичної допомоги хворим з гострим порушення мозкового кровообігу;

- проведення комп’ютерної томографії пацієнтам з гострим порушення мозкового кровообігу, черепно-мозковими, спинальними травмами та тромбоемболією легеневої артерії;

- забезпечення виявлення новоутворень шкіри на ранніх стадіях шляхом обстеження за методом дерматоскопії;

- забезпечення обстеження хворих на гіперплазію передміхурової залози шляхом виявлення рівня простатспеціфічного антигену у сироватці крові;

- підвищення рівня охоплення жінок обстеженням методом маммографії з метою раннього виявлення захворювань молочної залози;

- забезпечення хворих на цукровий діабет лікарськими засобами;

- забезпечення виявлення туберкульозу шляхом обстеження хворих методом мікроскопії мазка мокротиння;

- підвищення рівня охоплення профілактичним флюорографічним обстеженням населення шляхом закупівлі пересувних флюорографічних установок;

- забезпечення якісного лікування хворих на туберкульоз;

- забезпечення впровадження заходів інфекційного контролю в протитуберкульозних закладах;

- забезпечення доступності населення міста до тестування на ВІЛ шляхом закупівлі тест-систем;

- забезпечення медикаментозної профілактики, діагностики та лікування опортуністичних інфекцій у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД;

- забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями;

- забезпечення впровадження та продовження замісної підтримуючої терапії для ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД мешканців м. Одеси;

- покращення якості життя хворих на хронічну ниркову недостатність, хворих після трансплантації органів;

- скорочення поширеності психічних розладів населення та підвищення якості лікування хворих шляхом розвитку стаціонарзамінних технологій;

- поліпшення стаціонарної допомоги населенню, у тому числі ветеранам війни, інвалідам загального захворювання;

- повне охоплення інвалідів та ветеранів війни диспансерним наглядом, спеціалізованим обстеженням в умовах центру медичного забезпечення інвалідів та ветеранів на базі КУ «Міська лікарня № 5»;

- забезпечення хворих на хронічну ниркову недостатність, хворих реципієнтів органів та хворих на розсіяний склероз необхідними лікарськими засобами та витратними матеріалами;

- забезпечення дітей та підлітків, хворих на гемофілію, муковісцидоз, ДЦП, дітей та підлітків із затримкою росту лікарськими засобами;

- забезпечення хворих на фенілкетонурію лікувальним харчуванням у повному обсязі;

- забезпечення обстеження дітей та підлітків для своєчасного виявлення туберкульозу;

- забезпечення дитячих лікувально-профілактичних установ сучасним діагностичним, лікувальним та реабілітаційним обладнанням;

- забезпечення дитячим харчуванням дітей першого року життя із соціально вразливих та багатодітних сімей;

- забезпечення недоношених дітей лікарськими засобами для лікування розладу дихальної системи шляхом закупівлі сурфактанту;

- забезпечення породіль лікарськими засобами для профілактики кровотеч під час пологів шляхом закупівлі карбетоцину;

- забезпечення доступності населення міста до тестування на ТОRСН- інфекцію шляхом закупівлі тест-систем.

5. Перелік заходів та завдань (напрямків) Програми
Мета Програми може бути досягнута шляхом вирішення завдань та конкретних напрямків, які планується здійснити протягом її реалізації, передбачених у додатку.
6. Ресурсне забезпечення Програми


Обсяг коштів,

які пропонується витратити на виконання Програми,

тис.грн


Етапи виконання

Усього витрат

2015 рік

2016 рік

2017 рік

Усього, в т.ч.:

73414,2

-

-

73414,2

Бюджет міста Одеси

73414,2

-

-

73414,2

Фінансування Програми здійснюється за умови затвердження бюджетних призначень на її виконання згідно з рішенням Одеської міської ради про бюджет міста Одеси на відповідний рік головним розпорядником бюджетних коштів, відповідальним за виконання заходів Програми.

Фінансування виконання комплексу заходів, передбачених Програмою, здійснюється за рахунок коштів загального та спеціального фонду бюджету міста. Обсяг фінансування Програми визначатиметься щороку, виходячи з конкретних завдань та наявних ресурсів бюджету, і може бути уточнений під час складання проекту бюджету на відповідний рік чи у процесі його виконання.

Виконання Програми здійснюватиметься протягом 2015-2017 років у межах наявних та залучених матеріально-технічних та фінансових ресурсів.

Даний обсяг фінансування є орієнтовним. Остаточне визначення обсягів видатків на фінансування Програми з бюджету міста здійснюватиметься при формуванні бюджетів на відповідні роки.

Програма реалізовуватиметься за напрямками діяльності та згідно з її заходами. Ресурсне забезпечення заходів, передбачених Програмою, викладено у додатку.

1   2   3


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка