Робоча програма методологія доказової медицини (назва навчальної дисципліни)
Скачати 346.1 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації21.04.2016
Розмір346.1 Kb.
1   2   3Засоби контролю по кожній темі:

Кількість балів за тему:

Модуль 1

Тестовий контроль різного рівня


20

Індивідуальне опитування

8

Разом за тему

28

Оцінювання індивідуальної та самостійної роботи студентів

Студент може отримати за індивідуальну та самостійну роботу від 0 до 4 балів після доповіді реферату відповідно до теми занять.


1.3.2. Засоби проведення підсумкового контролю знань і його форми
Підсумковий заліковий контроль проводиться на останньому тематичному занятті з дисципліни після закінчення розбору теми. Студентам оголошується сума балів, яку набрав кожен з них за результатами поточного контролю. Студент отримує оцінку «зараховано», якщо кількість набраних ним балів не менше 98 та він відвідав усі навчальні заняття або вчасно їх відпрацював. Якщо кількість балів менша за 98 або студент має академічну заборгованість він отримує оцінку «не зараховано».
1.4. Перелік навчально-методичної літератури

1.4.1. Основна:

 1. Бащинский СЕ. Разработка клинических практических руководств с позиций доказательной медицины: Учеб. пособие для врачей и организаторов здравоохранения. - М.: Медиа Сфера, 2004. - 135 с.

 2. Біостатистика / Під ред. Москаленка В.Ф. – К.: Книга плюс, 2009.

 3. Власов В.В. Введение в доказательную медицину. - М: Медиа Сфера, 2001. -392 с.

 4. Гринхальх Т. Основы доказательной медицины: пер. с англ. / Под ред. И.Н. Денисова, К.И. Сайткулова. - 3-е изд. М.: ГЭОТАР Медиа, 2009. -288 с.

 5. Колесник Н.А., Непомнящий В.Н., Самусева Е.С. Теория и практика доказательной медицины. - К.: Полиграфплюс, 2006. - 200 с.

 6. Медична інформатика: підручник / Булах І.Є., Лях Ю.Є., Марценюк В.П., Хаїмзон 1.1. / Тернопіль: ТДМУ, 2008. - 308 с

 7. Москаленко В.Ф., Грузєва Т.С., Іншакова Г.В. Право на охорону здоров'я у нормативно-правових актах міжнародного та європейського рівня. - X.: ВПП «Контраст», 2006. - 296 с

 1. Москаленко В.Ф. Концептуальні підходи до формування сучасної профілактичної стратегії в охороні здоров'я: від профілактики медичної до профілактики соціальної. - К.: ВД «АВІЦЕНА», 2009.-240 с

 2. Пономаренко Г.Н. Основы доказательной физиотерапии. - 2-е изд., перераб. и доп. — К.: Куприянова, 2005. — 336 с.

 3. Путеводитель читателя медицинской литературы: Принципы клинической практики, основанной на доказанном: пер. с англ. / Под ред. Г. Гайятт, Д. Ренни. - М.: Медиа Сфера, 2003. - 382 с.

 1. Руководство по медицинской профилактике / Под ред. Р.Г. Оганова, Р.А. Хальфина. - М.: ГЭОТАР Медиа, 2007. - 464 с.

 2. Руководство по созданию и имплементации формулярной системы в Украине. - К.: СПД Шкода Ю.В., 2005. - 32 с.

 3. Скакун М.П. Основи доказової медицини. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. - 244 с.

 4. Флетчер Р., Флетчер С, Вагнер Э. Клиническая эпидемиология. Основы доказательной медицины / Пер. с англ. под ред. С.Е. Бащинского, С.Ю. Варшавского / М.: Медиа Сфера, 2004. - 347 с.

 5. Glasziou P., Del Mar С. Evidence-based Medicine Workbook. Finding and applying the best evidence to improve patient care. - London, BMJ Books. 2003. 132 p.

 1. Lang T.A., Secic M. How to report statistics in medicine. Annotated Guidelines for Authors, Editors, and Reviewers / 2" ed. / Philadelphia, American College of Physicians, 2006.-490 p.

 2. Sackett D.L., Stranss S.E., Richardson W,S. et al. Evidence based medicine. How to practice and reach EBM. - Edinburgh: Churchill Livingstone


1.4.2. Додаткова:
Web - сайти:

 1. www.cebm.net (Кохрейнівський центр доказової медицини)

 2. www.cochrane.org (Кохрейнівська бібліотека)

 3. www.cochrane.ru (Російський відділ Кохрейнівського співтовариства)

 4. www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed (Національна медична бібліотека США MEDLINE)

 5. www.cche.net (Канадський центр доказів в охороні здоров'я)

 6. www.osdm.org (Міжрегіональне товариство спеціалістів з доказової медицини)

 1. ns.fbm.msu.ru/-evbmed (Центр доказової медицини на базі Московського державного університету імені М.В. Ломоносова)

 2. www.vork.ac.uk/inst/crd (Британський центр Національної служби охорони здоров'я з оглядів та поширення інформації)

 3. www.york.ac.uk/healthsciences/centres/evidence/cebn.htm (Британський центр доказової медицини для середнього медичного персоналу)

10. www.evidence-basedmedicine.com (Журнал Evidence-Based Medicine)

 1. www.clinicalevidence.com (Компендіум Clinical evidence)

 2. www.silverplatter.eom.catalog/amed/htm/ (AMED - база даних Британської бібліотеки з суміжних і додаткових розділів медицини)

 3. www.cinahl.com (CINAHL - база даних, присвячена питанням догляду за хворими, навчань і соціальної адаптації пацієнтів)

 4. www.isinet.com (База даних Current Contents)

 5. tripdatabase.com (База даних TRIP)

 6. www.bmj.com (Журнал British Medical Journal)

 7. http://www.eboncall.org (База даних ЕВОС - з питань невідкладних станів)

 8. www.jama.ama-assn.org (Журнал Journal of the American Medical Association)

 9. thelancet.com (Журнал Lancet)

 10. www.nejm.org (Журнал New England Journal of Medicine)

 11. www.acpjc.org (Журнал Американської колегії лікарів АСР Journal Club)

 12. www, annals.org (Журнал Annals of Internal Medicine)

 13. archinte.ama-assn.org (Журнал Archives of Internal Medicine)

 14. www.ahaiournals.org (Журнал Circulation)

 15. www.amjmed.com (Журнал American Journal of Medicine) .

 16. www.g-i-n.net (Міжнародна мережа розробників клінічних рекомендацій GIN)

 17. www.cardiosource.org (Американська колегія кардіологів АСС)

 18. www.heart.org (Американська асоціація серця AHA)

 19. www.escardio.org (Свропейське товариство кардіологів ESC)

30. www.eshonline.org (Європейське товариство з гіпертензії ESH)

31.. www.eular.org (Європейська протиревматична ліга EULAR) 1. www.rheumatology.org (Американська колегія ревматологів ACR)

 2. www.acg.gi.org (Американська асоціація гастроентерологів ACG)

 1. www.uegf.org (Об'єднана Європейська федерація гастроентерологів UEGF)

 2. www.esgena.org (Європейське товариство гастроентерологів та ендоскопістів ESGENA)

 3. www.eabip.org (Міжнародна Асоціація з бронхології та інтервенційної пульмонології ЕАВ)

 4. www.wab-wcb.org (Всесвітня Асоціація з бронхології WAB)

 5. www.ersnet.org (Європейське респіраторне товариство ERS)

 6. www.aabronchology.org (Американська Асоціація з бронхології ААВ)

 7. www.netoncology.ru (Спілка протиракових організацій Росії)

 8. www.ronc.ru (Російський онкологічний науковий центр)

 9. www.hematology.ru (База даних з питань захворювань крові)

 10. www.kar.net («Український канцер-реестр»)

 11. www.apa.org (Американська психологічна асоціація АРА)

 12. www.efpa.eu (Європейська федерація асоціацій психологів EFPA)

 13. www.eapp.org (Європейська асоціація психології особистості ЕАРР)

 14. www.easp.eu Європейська асоціація з соціальної психології EASP) '

 15. www.fdiworldental.org/home/home.html (Всесвітня стоматологічна федерація FDI)

 16. www.bda-dentistry.org.uk (Британська асоціація стоматологів BDA)

 17. www.adha.org (Американська асоціація гігієністів ADHA)

 18. www.dental.ru (російськомовна база даних з питань доказової ортодонтії)

 19. www.ukrdental.com (перший український спеціальний сервер з питань стоматології)

 20. www.ahrq.gov/clinic/uspstfix.htm (USPSTF - Робоча група з питань профілактики в охороні здоров'я СІП А)


2. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
2.1. Загальні методичні матеріали
2.1.1. Мета і завдання дисципліни

У загальній системі підготовки лікаря методологія доказової медицини відноситься до циклу професійної підготовки. Дисципліна сприяє вивченню студентами клінічних і соціальних дисциплін, передбачає формування умінь застосовувати знання з доказової медицини, використовувати її принципи, методи та інформаційні ресурси в процесі подальшого навчання та в професійній діяльності.

Необхідність підвищення якості надання медичної допомоги насамперед фахівцями первинної ланки охорони здоров'я на основі стандартизації їх діяльності, пріоритетного впровадження профілактичного напряму та орієнтації на вибір пацієнтів, а також обмеженість ресурсів і необхідність раціонального їх використання в медичній практиці, науці та менеджменті вимагають від медичних працівників знання методологічних засад доказової медицини, навичок роботи з її інформаційними ресурсами, критичного оцінювання спеціальної інформації та впровадження в практику дієвих, результативних, ефективних і безпечних заходів і технологій профілактики, діагностики та лікування захворювань і інших порушень здоров'я.

Курс методології доказової медицини складає один модуль.

Практичні заняття за методикою їх організації є практично-орієнтованими. Вони передбачають:


 1. Опанування принципів доказової медицини та клінічної епідеміології.

 2. Формування навичок формулювання структурованих клінічних запитань.

 3. Демонстрування навичок роботи з основними комп'ютерними базами даних доказової медицини.

 4. Використання алгоритмів критичного оцінювання якості науково-медичної інформації - статей, присвячених клінічним дослідженням.

 5. Формування навичок пошуку систематичних оглядів і мета-аналізів досліджень та оцінки їх результатів.

 6. Демонстрування навичок роботи з клінічними рекомендаціями (керівництвами).


Мета вивчення навчальної дисципліни.

Мета вивчення навчальної дисципліни медична інформатика - кінцеві цілі - встановлюється на основі додатків Б і Г ГСВО-2003 «Освітньо-професійна програма підготовки» спеціаліста і є основою для побудови змісту навчальної дисципліни. Цілі (кінцеві і конкретні) сформульовані з точки зору «професійної діяльності» з урахуванням відповідних таксономічних рівнів. На підставі кінцевих цілей до кожного змістового модуля сформульовані конкретні цілі у вигляді певних умінь (дій), цільових завдань, що забезпечують досягнення кінцевої мети вивчення дисципліни. Кінцеві цілі розташовані на початку програми й передують її змісту, конкретні цілі передують змісту відповідного змістового модулю.

Кінцеві цілі дисципліни


 • визначати можливість оптимізації ресурсів охорони здоров'я та підвищення якості медичної допомоги шляхом використання принципів доказової медицини;

 • пояснювати доцільність впровадження доказового підходу на всіх етапах лікувально-діагностичного процесу - профілактика, діагностика та лікування;

 • демонструвати навички використання основних інформаційних ресурсів доказової медицини;

 • демонструвати навички критичного оцінювання науково-медичної інформації;

 • пояснювати можливість використання клінічних рекомендацій як інструменту стандартизації в охороні здоров'я та підвищення якості медичної допомоги;

 • використовувати доказовий підхід у впровадженні стратегії тотальної профілактики захворювань і порушень здоров'я.


Зміст програми Модуль 1. Методологія доказової медицини

Змістовий модуль 1. Прийняття рішень у медицині та охороні здоров'я.

Основні поняття та методологічні засади доказової медицини.

Конкретні цілі: • інтерпретувати основні поняття клінічної епідеміології та доказової медицини;

 • трактувати основні принципи доказової медицини / доказової практики;

 • визначати роль доказів, досвіду експертів-медиків і вибору пацієнтів і суспільства у процесі прийнятті управлінських рішень у клінічній практиці та в організації охорони здоров'я;

-трактувати доказовий підхід як інструмент підвищення якості медичної допомоги та оптимізаціі використання ресурсів охорони здоров'я;

 • трактувати цілі медичних втручань з позицій доказової практики, інтерпретувати їх дієвість на основі оцінки зниження ризиків несприятливих подій;

 • інтерпретувати основні характеристики контрольованих клінічних досліджень;

 • демонструвати навички використання основних джерел доказів (систематичних оглядів і контрольованих клінічних досліджень високого методологічного рівня) при обґрунтуванні клінічних і організаційних рішень;

 • інтерпретувати характеристики точності діагностичних тестів.


Змістовий модуль 2. Основні інформаційні ресурси та «кроки» доказової медицини. Методологія пошуку якісної науково-медичної інформації.

Конкретні цілі: 1. інтерпретувати основні «кроки» доказової медицини; трактувати якість медичної інформації з позицій доказового підходу;

 2. інтерпретувати основні підходи до отримання якісної медичної інформації

 3. «навчатися про всякий випадок» (метод «push») та «навчатися вчасно» метод «pull»);

 4. демонструвати навички використання рецензованих науково-медичних журналів та інших спеціалізованих бібліографічних та комп'ютерних ресурсів доказової медицини;

 5. демонструвати навички формулювання структурованих клінічних запитань за принципом PICO;

 6. демонструвати навички визначення типів клінічних запитань і відповідних найкращих первинних джерел доказів - контрольованих клінічних досліджень;

 7. трактувати принципи пошуку доказів в Internet;

 8. демонструвати базові вміння користування основними Internet-ресурсами доказової медицини - Кохрейнівською бібліотекою та MEDLINE.


Змістовий модуль 3. Методологія критичного оцінювання, узагальнення та впровадження доказів у медичну практику.

Конкретні цілі: • інтерпретувати принципи визначення класів доказів і рівнів доказовості медичної інформації;

 • трактувати основні поняття та терміни, що зустрічаються в статтях, присвячених результатам клінічних досліджень;

 • демонструвати базові уміння критичного оцінювання методологічного рівня представленого клінічного дослідження;

 • трактувати пошук систематичного огляду та мета-аналізу первинних досліджень як перший етап у разі планування науково-дослідної роботи;

 • демонструвати базові уміння опису блобограм;

 • інтерпретувати міжнародні клінічні рекомендації, адаптовані з урахуванням регіональних особливостей, як інструмент підвищення якості медичної допомоги;

 • трактувати розроблення медичних стандартів і локальних клінічних протоколів надання медичної допомоги як інструмент оптимізації ресурсів охорони здоров'я;

 • трактувати градації доказовості окремих положень клінічних рекомендацій (керівництв);

 • демонструвати навички використання якісних міжнародних клінічних рекомендацій для прийняття рішень у конкретних клінічних ситуаціях;

 • демонструвати навички використання формулярної системи в конкретних клінічних ситуаціях.


Змістовий модуль 4. Доказова тотальна соціальна профілактика в охороні здоров'я.

Конкретні цілі: • інтерпретувати поняття доказової медичної профілактики, доказової профілактики в охороні здоров'я, доказового просування здоров'я;

 • трактувати принципи доказового підходу до розроблення та впровадження окремих заходів, технологій та програм профілактики захворювань та інших порушень здоров'я на індивідуальному та популяційному рівнях, у разі первинної, вторинної та третинної профілактики;

 • демонструвати базові уміння використовувати основні бази даних доказової медицини з питань профілактики в охороні здоров'я;

 • трактувати доказову тотальну соціальну профілактику як парадигму сучасної охорони здоров'я та соціальної політики.2.1.2. Аналіз зв’язків із суміжними дисциплінами


Дисципліни, які забезпечують Методологію доказової медицини до початку її вивчення

Дисципліни, що забезпечуються Методологією доказової медицини

філософія,

історія медицини,

медична інформатика,

основи біоетики та біобезпеки,

основи психології та основи педагогіки,

пропедевтика внутрішньої медицини,

пропедевтика педіатрії,

загальна хірургія (з оперативною хірургією та топографічною анатомією)


1   2   3


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка