Робоча програма офтальмологія (назва навчальної дисципліни) 12010001 „Лікувальна справа
Сторінка3/4
Дата конвертації14.04.2016
Розмір0.92 Mb.
1   2   3   4

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ПИТАНЬ ТЕМИ

 1. Кардинальні симптоми первинної глаукоми;

 2. Перелічити шляхи відтоку внутрішньоочної рідини;

 3. Методи визначення ВОТ;

 4. Чим відрізняється клініка закрито- та відкритокутової глаукоми;

 5. Стадії перебігу первинної глаукоми і ступінь компесації ВОТ;

 6. Принципи лікування відкрито- та закритокутової глаукоми;

 7. Клінічні ознаки гострого приступу глаукоми;

 8. Диференційну діагностику гострого приступу глаукоми і гострого іридоцикліту;

 9. Вторинна з глаукоми, причина;

 10. Методи раннього виявлення глаукоми;Актуальні аспекти

 1. Загострити увагу студентів на диференціальній діагностиці глаукоми та інших захворювань (кришталика, зорового нерва).

 2. Навчити студентів проводити вимірювання ВОТ, діагностувати захворювання за даними периметрії, камніметрії, гоніоскопії, тонографії по Нестерову, еластотонографії.


Міждисциплінарна інтеграція

Дисципліни

Знати

Вміти

Анатомія

Забепечуючі дисципліни

Анатомія кута передньої камериХарактеризувати орієнтири кута передньої камери

Топографічна анатомія

Будову передньої камери

За даними біомікроскопії виставити діагноз за формою глаукоми

Патанатомія

Зміни структур кута передньої камери

Знайти зміни кута передньої камери при гоніоскопії

Фармакологія

Препарати групи -адреноблокалокатори, інгібітори, карбангідрази, холіноміметики, осмотичні препарати

Виписати рецепт на препарати всіх цих груп

План і організаційна структура заняття
№ п/п

Основні етапи заняття, їх функції і зміст

Методи контролю, навчання

Матеріали методичного забезпечення (котролю, наочності, інструкції)

Час в хв. від загального часу занять

1.

Підготовчий етап: організація заняття. Постановка навчальних цілей. Контроль вихідного рівня знань.

Фронтальне, теоретичне, експрес опитування, тестовий контроль

Перелік питань для усного опитування, тестові завдання (додаток №2)

3

2.

Основний етап: формування професійних вмінь і навичок обстеження хворого із глаукомою, формулювати діагноз

Професійний тренінг в оволодінні професійними навичками проводиться під керівництвом викладача в учбовій кімнаті, оглядовій кімнаті, палатах. При відсутності хворих з глаукомою – ділові ігри з використанням слайдів, таблиць

Інструкції до виконання проф. навичок , тематичні хворі, умови ділової гри при діагностуванні глаукоми на прикладі слайдів, даних периметрії, добової тонометрії

57

3.

Заключний етап: контроль і корекція рівня проф. вмінь і навичок. Проведення тестових завдань. Домашнє завдання.

Індивідуальний аналіз контролю практичних навичок та результатів написаних тестів.

Ситуаційні задачі, тести

15

Матеріали методичного забезпечення.

Матеріали для підготовчого етапу.


 1. Основні питання теми.

 2. Тести контролю вихідного рівня знань (Додаток 2).

Матеріали до основного етапу заняття.
 1. Інструкції до виконання практичних навиків.

 2. Набір таблиць.

 3. Слайди.

 4. Тонометри Маклакова.

 5. Периметр.

 6. Гоніоскоп.

Матеріали контролю заключного етапу.


 1. Тести для контролю остаточного рівня знань (Додаток 3).

 2. Ситуаційні задачі для контролю кінцевого рівня знань (Додаток 4).

Структура заняття.
№ п/п

Етап заняття, зміст, методи навчання

Наочні посібники

Орієн-товний час, хв.

Ціль навчаль-ної діяльно-сті

Характер діяльності студентів

1.

Організаційний момент

Академічний журнал

2-3

-

Слухають

2.

Перевірка якості засвоєння цілі та якості сформованих мотивів
10

П

Відповідають, слухають, записують

3.

Перевірка якості самопідготовки

Тести до контролю

20-25

П-Ш

Пишуть

4.

Самоперевірка за еталонами

Еталонні відповіді

10

П

Перевіряють відповіді за еталонами

5.

Корекція результатів самопідготовки

Навчальні таблиці, лупа 13.0, тонометр Маклакова,0.25% р-н дікаїну; 10% р-н фураціліну; бікс із стерильним матеріалом, щілинна лампа, гоніоскопи

30

П-Ш

Слухають, записують

6.

Деонтологічна установка на хворого
2
Слухають

7.

Курація хворих

Орієнтовна картка для оволодіння вмінням

40

П-Ш

Відпрацьовують вміння вимірювання ВОТ пальпатор-ним методом, інтерпретація даних тонометрії за Маклаковим, а також інтерпретація розмірів рогівки новонароджених


8.

Обговорення й оцінка результатів курації
10-20

-

Слухають

9.

Розв’язок клінічних завдань

Картки з клінічними завданнями

10-20

П-Ш

Розв’язують задачі

10.

Перевірка й оцінка розв’язку клінічних задач

Еталони розв’язання клінічних задач

5-10

П

Звіряють відповіді з еталонами

11.

Підсумки
3-5

П

Слухають

12.

Завдання додому

Орієнтовні картки для самостійної роботи з літературою, методичні вказівки для студентів.

3-5
Записують, слухають.Матеріали до контролю вихідного рівня знань
№ п/п

Навчальний елемент

Рівень

засвоєнняТести успішності

Запитання або задачі

Еталон відповідності

1.

Кардинальні симптоми глаукоми

ІІ

Який ВОТ є підвищеним? Стан зорових функцій та зорового нерва при глаукомі

ВОТ вищий за 26 мм рт.ст. Наявне зниження адаптації, звуження поля зору, гостроти зору, збільшення диску зорового нерва, краєва екскавація ДЗН

2.

Будова кута передньої камери, дренажна система ока

ІІ

Що утворює кут передньої камери? Що складає дренажний апарат ока?

Рогівка і склера, райдужна оболонка та циліарне тіло. Корнеосклеральна трабекула з інтратраберулярним простором, шлемів канал, водянисті і передні циліарні вени.

3.

Де продукується ВОТ? Шляхи відтоку ВОТ

ІІ

Назвіть головні функції циліарного тіла. Передній, середній та задній шляхи відтоку ВОР.

ВОР продукується відростками циліарного тіла. Передній шлях відтоку ВОР з циліарного тіла надходить у задню камеру, далі через зіницю у передню, крізь щілини міжкорнеосклеральними трабекулами фільтрується у шлемів канал, що являє собою синус, розміщений навколо рогівки. У передні циліарні вени ВОР надходить за допомогою 30 дрібних судин, 80% відтоку здійснює передній шлях.

Середній шлях: ВОР крізь супрахоріоідальний простір, періваскулярні простори райдужної оболонки, циліарного тіла, хоріодеї уздовж водовертних вен до теннового простору.Задній шлях: ВОР із скловидного тіла клокеттовим каналом відтікає між волокнами зорового нерва і периваскулярно профільтровується до супрахоріоїдального простору, у течію спинномозкової рідини.

4.

Відкритокутова глаукома

ІІ

Назвіть особливості кліники відкритої глаукоми

Кут передньої камери (КПК) відкритий, дистрофічні зміни у дренажній системі, райдужній оболонці; скарг у перших стадіях немає, перебіг повільний, прогресуючий; ВОТ підвищений з різким зниженням коефіцієнта легкості відтоку та хвилинного об’єму камерної вологи. Прогноз несприятливий.

5.

Закритокутова глаукома

ІІ

Назвіть особливості клініки закритокутової глаукоми

КПК закритий. Скарги на затуманювання, райдужні кола. ВОТ підвищений. Об’єктивно: застійна ін’єкція, набряк рогівки, мілка передня камера, зіниця ширша за таку на здоровому боці. Зміни адаптації, поля зору та гостроти зору залежно від стадії глаукоми.

6.

Лікування глаукоми

ІІ

Лікування глаукоми (місцеве й загальне). Показання до хірургічного лікування

Місцеве: міотичні засоби холінометичного та антихолінестеразного ряду. У разі відкритокутової глаукоми міотики поєднують із симпатоміметиками. Загальне: гіпотензивна терапія-осмотерапія й ацетазоламіди, стимулююче лікування – АТФ, тканинна терапія, вітаміни групи В, судиннопоширюючі препарати, ангіопротектори, антисклеротичні засоби. При зниженні зорових функцій та відсутності компенсації ВОТ показана антиглаукоматозна операція.

7.

Гострий приступ глаукоми


ІІ

Назвіть клінічні ознаки гострого приступу. Проведіть диф. дагностику гострого приступу глаукоми із іридоциклітом.

ВОТ 40-60 мм.рт.ст. скарги на різкий головний біль, нудоту, блювання, затьмарювання зору, райдужні кола навколо джерела світла. Об’єктивно: застійна ін’єкція, набряк рогівки, мілка передня камера, зіниця широка, овальна, на світло не реагує. Під час гоніоскопії: КПК закритий. При іридоцикліті: ВОТ у нормі або трохи знижений, скарги на болі в оці. Об’єктивно: перикорнеальна ін’єкція, рогівка прозора, пердня камера нормальної глибини, зіниця звужена, неправильної форми.

8.

Перша допомога під час гострого приступу глаукоми

ІІ

Консервативні заходи щодо знімання приступу глаукоми. Коли вдаються до хірургічного лікування?

Міотики: 1% розчин пілокарпіну, 0.5% розчин прозеріну (кожні 15 хв., далі – кожну годину). Діакарб 0.25х4рази, гліцерин 1-1.65 г на 1кг маси, літична суміш, п’явки на скроню, ніжні ванни, гірчичники. Якщо ВОТ не зменшується протягом доби – антиглаукомотозна операція.

9.

Профілактика глаукоми

ІІ

Методи активного виявлення глаукоми

Профілактика: огляд населення віком понад 40 років, огляд у полікліниці й на підприємствах осіб, які звертаються з будь-якими захворюваннями.Додаток 4
Ситуаційні задачі

№ п/п

Навчальний елемент

Рівень засвоєння

Тести успішності

1.

Лікування гострого приступу глаукоми

ІІ

Хворий А., 45 років, направлений до очної клініки із скрагами на туман перед правим оком, райдужні кола, біль у потилиці, нудоту, що з’явилася о 4-й годині ранку, до цього часу на зір не скаржився. Об’єктивно: праве око – набряк повік, сльозотеча, застійна ін’єкція, рогівка опалесціює, передня камера мілка, зіниця широка, овальної форми, на світло на реагує. Гострота зору: рух руки біля обличчя, пальпаторно око щільне (Т+3). Виставте діагноз. Призначте лікування.

2.

Лікування гострого приступу глаукоми

ІІ

Хворий Р., віком 50 років, скражиться на туман перед лівим оком, райдужні круги, головний біль, нудоту. Такий стан спостерігає вже два рази, але поступово всі симптоми мінялися, зір відновлювався. Зараз всі симптоми тривають понад 2 доби. Об’єктивно: набряк повік, застійна ін’єкція, рогівка тьмяна, мілка камера, на світло не реагує. Пальпаторно (Т+3). діагноз. Лікування.

3.

Лікування відкритокутової глаукоми

ІІ

Хвора С., 60 років, звернулася із скаргами на погіршення зору на праве око. Хвора помітила це випадково, коли закрила ліве око. Об’єктивно: передні циліарні судини розширені, звиті. Передній відрізок ока не змінений, рефлекс очного дна червоний, рівномірний. Ліве око: передній відділ у нормі. Гострота зору правого ока – 0.7, лівого – 1.0, ВОТ правого ока – 28 мм.рт.ст., лівого ока 21 мм. рт.ст. Поле зору на правому оці звужено з назального боку до 30 гр. На лівому оці поле зору в нормі. Ваш діагноз. Лікування.

4.

Диференційна діагностика глаукоми

ІІ

Хвора С., 58 років, скаржиться на "мушки" перед очима, погіршення зору. Обєктивно: Передній відділ ока не змінений . При дослідженні у прохідному світлі на тілі червоного рефлексу з очного дна видно чорні шпиці, при русі очного яблука вона рухається у бік, в який відхиляється очне яблуко. Гострота зору правого й лівого ока 0,7; ВОТ правого ока 20 мм рт.ст., лівого – 21 мм рт.ст. Поле зору нормальне. Ваш діагноз. Призначте лікування.

5

Вроджена глаукома

ІІ

Дитина 10 років періодично скаржиться на головний біль. Гострота зору правого ока-0,1,рефракція міопічна /М-3,5 дптр/, лівого – 1,0 ВОТ правого ока – 30 мм рт.ст., лівого – 20 мм рт.ст.. Об’єктивно: праве око трохи збільшене. Рогівка тьмяна, діаметр по горизонталі – 12 мм, лімб до 2 мм. Передня камера глибока, зіниця ширша, ніж на лівому оці, реакція на світло в’яла. Рефлекс з очного дна тьмяно-червоний, ДЗН – сірий, глибока крайова екскавація. Ліве око без змін. Поле зору правого ока звужене, лівого – нормальне. Ваш діагноз. Лікування.

6

Закритокутова глаукома

ІІ

Хворий 70 років помічає періодичне затуманювання зору на обох очах, погіршення зору нема. Об’єктивно: передні циліарні судини розширені, звиті. Рогівка прозора, блискуча. Передня камера мілка. Райдужна оболонка з чітким рисунком. Зіниця на правому оці – 2,5 мм на лівому – 1,5 мм, реакція на світло в’яла. Середовища ока прозорі. Гострота зору правого ока – 1,0 із +0,5 дптр, лівого ока - 1,0 із +0,7 дптр. ВОТ правого ока – 29 мм рт. ст., лівого – 27 мм рт, ст. Поле зору у межах норми. Ваш діагноз. Призначте лікування.

7

Вторинна глаукома

ІІІ

Хворий 40 років зазначає, що 2 тижні тому почервоніло праве око, був сильний біль, особливо вночі, потім око зблідло, біль зменшився. Сьогодні зранку з’явилися різкі болі у потилиці, око почервоніло , погіршився зір. Об’єктивно: набряк повік, змішана ін’єкція. Рогівка набрякла, передня камера звичайної глибини. Зіниця вузька, неправильної форми, на світло не реагує. Райдужна оболонка зеленувата, малюнок стертий. Гострота зору правого ока 0,1; не корегується. ВОТ – 40 мм рт. ст., поле зору в нормі. Ліве око без патологічних змін, гострота зору 1,0, поле зору в нормі. Ваш діагноз.

8

Діагностика глаукоми

ІІ

У хворого діагностовано відкритокутову глаукому. Гострота зору – 0,5 поле зору концентрично звужене до 300 ,сліпа пляма збільшена. Об’єктивно: передні циліарні судини розширені й звиті, симптом кобри. Атрофія райдужної оболонки. ВОТ 32 мм рт. ст. Під час повторного огляду через 6 місяців: гострота зору 0,3, поле зору звузилось на 150. Колова парацентральна скотома. Симптом кобри. Збільшилася атрофія райдужної оболонки, видимі власні судини райдужки, ВОТ 35-38 мм рт ст. Який діагноз при першому й останньому огляді?.


Відповіді на ситуаційні задачі


№ п/п

Навчальний елемент

Рівень засвоєння

Тести успішності

1.

Лікування гострого приступу глаукоми

ІІ

Відповідь: гострий приступ глаукоми правого ока. Лікування: місцево – 1% р-н пілокарпіну кожні 15 хв. протягом 1 год., далі кожну годину по 2 краплі у праве око. П’явки 3 шт. На праву скроню, сольове проносне (одну столову ложку), діакарб по 0.25х4 рази, 40% р-н глюкози по 1.5 г на 1 кг маси, ножні ванни

2.

Лікування гострого приступу глаукоми

ІІ

Відповідь: затяжний, гострий приступ глаукоми. Лікування: хірургічне втручання.

3.

Лікування відкритокутової глаукоми

ІІ

Відповідь: відкритокутова розвинена з помірно підвищеним ВОТ глаукома правого ока. Лікування: 1% р-н пілокарпіну 3 рази на день у праве око, 1% р-н адреналіна 2 рази у праве око АЦС, вітамін В612, С внутрішньом’язево, Са - електрофорез, місклерон 1х3 рази.

4.

Диференційна діагностика глаукоми

ІІ

Відповідь:

Початкова стареча катаракта обох очей.

Вітамінні краплі – катахром/ по 2 краплі на день в обидва ока/


5

Вроджена глаукома

ІІ

Відповідь:

Вроджена далекозайшовша глаукома правого ока з високим ВОТ. Рекомендується гоніотомія з гоніопунктурою на правому оці.6

Закритокутова глаукома

ІІ

Відповідь:

Закритокутова початкова з помірно підвищеним ВОТ глаукома очей. Лікування:1% р-н пілокарпіна 3 рази в обидва ока, ФІБС по 0,5 внутрішньом’язево №80, вітаміни В6, В12, місклерон 0,25*3 рази, нігексин 0,25*3 рази, Са – електрофорез.7

Вторинна глаукома

ІІІ

Відповідь:

Гострий приступ вторинної глаукоми. Зрощення й зарощення зіниці. Залишкові явища іридоцикліта.8

Діагностика глаукоми

ІІ

Відповіть:

Відкритокутова розвинена з помірно підвищеним ВОТ глаукома лівого ока. Відкритокутова далекозайшовша з високим ВОТ глаукома лівого ока.


Ситуаційна задача (взірець)

Хворий А., 45 років, направлений до очної клініки із скрагами на туман перед правим оком, райдужні кола, біль у потилиці, нудоту, що з’явилася о 4-й годині ранку, до цього часу на зір не скаржився. Об’єктивно: праве око – набряк повік, сльозотеча, застійна ін’єкція, рогівка опалесціює, передня камера мілка, зіниця широка, овальної форми, на світло на реагує. Гострота зору: рух руки біля обличчя, пальпаторно око щільне (Т+3). Виставте діагноз. Призначте лікування.

Відповідь: гострий приступ глаукоми правого ока. Лікування: місцево – 1% р-н пілокарпіну кожні 15 хв. протягом 1 год., далі кожну годину по 2 краплі у праве око. П’явки 3 шт. На праву скроню, сольове проносне (одну столову ложку), діакарб по 0.25х4 рази, 40% р-н глюкози по 1.5 г на 1 кг маси, ножні ванни

Список літератури:
Наукова


 1. Очні хвороби. За редакцією Г.Д.Жабоєдова, М.М. Сєргієнко, К.:“Здоров’я”,1999.- 310 с.

 2. Терапевтична офтальмологія. Посібник з офтальмології. За редакцією Г.Д.Жабоєдова, А.О. Ватченко, К.:“Здоров’я”,2003.- 133 с.

 3. Клініка Вілса. Діагностика і лікування очних захворювань. За редакцією Дугласа Каллома та Бенджаміна Чанга. Медицина світу.- 1999 р.- 492 с.

 4. Детская офтальмология . Д.Тейлор, К.Хойт. Перевод с английского. Москва изд-во Бином, 2002.- 247 с.

 5. Офтальмологія. Вильгельма Хаппе. Перевод с немецкого. Москва: Медпресс-информ, 2004.- 352с.

 6. Глазные болезни: Учебник / Под редакц. Копаевой В.Г. М.: «Медицина», 2002.-560с.

 7. Протоколи надання медичної допомоги офтальмологічним хворим, затверджені наказом МОЗ України № 117 від 15.03.2007 року.

Додаткова література

1. Глазные болезни и травмы Е.Е.Сомов «СПб», 2002 – 236 с.

2. Клиническая офтальмология / Под редакц. Джек Дж.Кански Перевод с английского. Москва изд-во «Логосфера», 2006.- 733 с.

3. Аветисов Э.С. Близорукость.-М., 1986.

4. Аветисов Э.С., Розенблюм Ю.З., Оптическая коррекция зрения. – М., 1981

5. Глазные болезни /Под ред. А.А.Бочкаревой. – М., 1989. – С.105-134.

Методична


Методические рекомендации к практическим занятиям на кафедре педагогики для слушателей ФПК медицинских вузов. – М ,.1980.

О разработке учебно-методических комплексов в соответствии с требованиями эдиной методической системы института, факультета, кафедры. – Ч.П. Учебно-методические комплексы по дисциплинам: Инструктивное письмо. – К., 1984.


Методичну вказівку підготував доцент Панько О.М.

Додаток 2.Тести для контролю

Вихідного рівня знань
А. Перелічіть кардинальні симптоми глаукоми.

1. Підвищення внутрішньоочного тиску;

2. Погіршення відтоку водянистої вологи з ока;

3. Розвиток глаукоматозної атрофії зорового нерва;

4. Погіршення темнової адаптації;

5. Зміни критичної частоти злиття блимань;

6. Збільшення сліпої плями;

7. Поява центральних скотом у зоні Б’єруму;

8. Поява периферичних скотом;

9. Звуження поля зору за всіма меридіанами;

10.Зниження гостроти зору.

Еталон відповіді: 1-7, 9, 10.


Б. Перелічіть основні шляхи відтоку внутрішньоочної рідини.

1. Дренажна система ока;

2. Інтрасклеральні венозні сплетення;

3. Епісклеральні венозні сплетення;

4. Супрахоріоїдальний простір;

5. Венозні відділи капілярів сітківки й диска зорового нерва.

Еталон відповіді:1-5.
В. Виберіть основні тести ранньої діагностики первинної глаукоми.

1. Добова тонометрія;

2. Еластотонометрія;

3. Ортокліностатична проба;

4. Компресійно-тонометрична проба;

5. Тонографія;

6. Кампіметрія;

7. Темнова проба;

8. Комбінована водно-темнова проба;


 1. Пілокарпінова проба;

Еталон відповіді: 1-9.
Г. Перелічіть особливості клінічного перебігу відкритокутової глаукоми.

1. Гострий початок захворювання;

2. Повільний, хронічний перебіг;

3. Суб’єктивні симптоми захворювання зовсім відсутні або мало виражені;

4. Скарги на появу райдужних кілець при погляді на світло й затуманювання зору;

5. Скарги на болі в оці, надбрівній дузі й голові;

6. Скарги на блимання перед очима, почуття напруження в оці;

7. Під час гоніоскопічного дослідження КПК закриті;

8. Під час гоніоскопічного дослідження КПК відкриті;

9. Нестійкість внутрішньоочного тиску;

10. Підвищення рівня офтальмотонусу;

11. Глаукоматозна атрофія зорового нерва;

12. Зниження зорових функцій.

Еталон відповіді:2-3, 8-12.


Д. Перелічіть особливості клінічного перебігу закритокутової глаукоми.

1. Перебіг захворювання гострий;

2. Перебіг захворювання повільний, поступово прогресуючий;

3. Перебіг захворювання хвилеподібний з приступами й міжприступними періодами;

4. Нестійкість внутрішньоочного тиску;

5. Погіршення відтоку водянистої вологи з ока;

6. Підвищення рівня офтальмотонусу;

7. Розвиток глаукоматозної атрофіїї зорового нерва;

8. Зниження зорових функцій;

Еталон відповіді: 3-8. 1.


Е. Перелічіть основні причини гострого приступу первинної глаукоми.

1. Емоційне збудження;

2. Негативні емоції;

3. Розширення зіниці;

4. Зорова робота у напівтемному приміщенні;

5. Тривала робота з нахилом голови;

6. Надмірне вживання рідини;

7. Переохолодження;

8. Приймання збуджуючих медикаментів.

Еталон відповіді:1-6, 8.


Ж. Виберіть основні клінічні ознаки гострого приступу глаукоми.

1. Скарги на біль в оці, надбрівній дузі і у всій половині голови;

2. Скарги на затуманювання зору й на появу райдужних кілець при погляді на світло;

3. Застійна ін’єкція очного яблука;

4. Перикорнеальна ін’єкція очного яблука;

5. Набряк строми та епітелія рогівки;

6. Зниження чутливості рогівки;

7. Мілка передня камера;

8. Бомбована райдужна оболонка;


 1. Розширена зіниця;

 2. Відкритий кут під час гоніоскопії;

 3. Закритий кут під час гоніоскопії;

 4. Підвищення офтальмотонусу;

 5. Утруднення відтоку внутрішньоочної рідини;

 6. Виражений набряк меж диска зорового нерва;

Еталон відповіді: 1-3, 5-9, 11-13.
З. Виберіть ознаки гострого приступу глаукоми.

1. Біль в оці, надбрівній дузі й половині голови;

2. Скарги на зниження зору;

3. Змішана ін’єкція очного яблука;

4. Перикорнеальна ін’єкція очного яблука;

5. Сльозотечіння, світлобоязнь, блефароспазм;

6. Виражена циліарна болючість;

7. Рогівка прозора;

8. Набряк епітелія й строми рогівки;


 1. Мілка передня камера;

 2. Помірна глибина передньої камери;

 3. Бомбована райдужна оболонка;

 4. Поодинокі задні синехії в області зіниці;

 5. Зіниця широка, неправильної форми;

 6. Зіниця вузька, неправельної форми;

 7. Зниження секреторної функції циліарного тіла;

 8. Офтальмотонус підвищений;

 9. Внутрішньоочний тиск у межах норми або знижений;

Еталон відповіді: 1-3, 8, 9, 11, 13, 16.
І. Консервативні заходи щодо усунення гострого приступу глаукоми.

1. Інстиляції міотиків;

2. Інстиляції антихолінестеразних препаратів;

3. Відволікаюча терапія /піявки, гірчичники, ножні ванни/;

4. Введення препаратів анальгезуючої та седативної дії;

5. Застосування інгібіторів карбоангидрази та нейроплегічних засобів.

Еталон відповіді:1-5.
К. Перелічіть основні показники до хірургічного лікування глаукоми.

1. Неможливість досягнення стійкої компенсації офтальмотонусу консервативним шляхом;

2. Прогресуюче зниження зорових функцій на фоні нормалізованого медикаментозного внутрішньоочного тиску;

3. Підвищення внутрішньоочного тиску до високого рівня із значними добовими коливаннями;

Еталон відповіді: 1-3.
Л. Перелічіть основні заходи щодо диспансерного обслуговування хворих на глаукому.

1. Активне виявлення захворювання;

2. Систематичний контроль за станом хворого на глаукому;

3. Раціональне лікування глаукоми та супутніх хвороб;

4. Працевлаштування й оздоровлення побутових умов;

5. Cанітарно-просвітницька робота з населенням, хворим на глаукому.

Еталон відповіді: 1-5.

Додаток 3.


Тести для контролю

остаточного рівня знань.
1. Нормальний внутрішньоочний тиск дорівнює…………

/16-27 мм рт.ст./

2. Вимірювання офтальмотонусу називається……………ока.

/тонометрією/

3. Кардинальною ознакою первинної глаукоми є постійне або періодичне підвищення……… .

/внутрішньоочного тиску/.

4. Трабекуло-склеральний синус та колекторні канали складають……… .

/дренажну систему ока/.

5. Вроджена глаукома є наслідком …………… .

/неповного розсмоктування ембріональної мезодермальної тканини у куті передньої камери/.

6. Ознакою вродженої глаукоми є збільшення розмірів…………. .

/рогівки та очного яблука/. 1. Підвищення внутрішньоочного тиску, погіршення відтоку рідини з ока, поява дефектів у полі зору, розвиток глаукоматозної екскавації є основними ознаками .………. .

/відкритокутової глаукоми/.

8. Розвантажувальна пілокарпінова проба свідчить про зовнішні ……………. При відкритокутовій глаукомі.

/регуляції офтальмотонусу/.

9. Головним ланцюгом у патогенезі закритокутової форми первинної глаукоми є ……… .

/блокада кута передньої камери/.

10. Гострий приступ закритокутової глаукоми виникає під впливом різних факторів: …………….., тривале перебування у темряві, медикаментозне розширення зіниці.

/емоційне напруження/.

11. Застійна ін’єкція очного яблука, набряк рогівки, мілка передня камера, мідріаз є об’єктивними ознаками ……….. .

/гострого приступу глаукоми/.

2.3. МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ
2.3.1. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДО
ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


V курсу медичного факультету

Тема: Глаукома
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ:

Значне поширення первинної глаукоми, складності ранньої діагностики й суворий прогноз є причиною постійного інтересу до цієї групи захворювань з боку вчених і практичних лікарів.

Знання методів ранньої діагностики, принципів лікування необхідні для практичної діяльності кожного лікаря лікувальника.

1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка