Робоча програма соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров’я
Сторінка3/4
Дата конвертації19.04.2016
Розмір0.56 Mb.
1   2   3   41.3. Засоби контролю знань студентів

1.3.1. Засоби проведення та оцінки поточного контролю рівня знань
Враховуючи те, що 6 курс займаються за цикловою системою (8 днів) то всі теми практичних занять згруповані в тематичні блоки (по 6 год. на день, в модульний день – 8 год.).

Під час оцінювання засвоєння кожної теми практичного заняття студенту виставляються бали за багатобальною шкалою відповідно до критеріїв оцінювання. При цьому враховуються усі види робіт, передбачені методичною розробкою для вивчення теми практичного заняття, а саме: тестовий контроль, індивідуальне усне опитування та виконання індивідуальних ситуаційних завдань.

При засвоєнні модуля І «Застосування комплексу статистичних методів для оцінки стану здоров'я населення та діяльності медичних закладів. Організація первинної, вторинної та третинної лікувально-профілактичної допомоги різним контингентам населення» та модуля ІІ «Економіка охорони здоров'я» студент на практичному занятті може бути оцінений, в залежності від рівня показаних ним знань, від 0 до 10 балів, мінімальний позитивний бал – 5. Для допуску до підсумкового модульного контролю при засвоєнні модуля І – 55 балів; модуля ІІ – 60 балів.

Для контролю вихідного рівня знань кожен студент отримує індивідуальне тестове завдання (10 запитань, правильна відповідь на кожне з яких оцінюється в один бал).

Індивідуальне усне опитування проводиться відповідно до переліку запитань, які виносяться на заняття. Відповідь оцінюється від 0 до 10 балів: 0 балів отримує студент, який взагалі не володіє навчальним матеріалом, 1 бал - володіє навчальним матеріалом на рівні елементарного розпізнавання і відтворення окремих фактів, елементів, об’єктів, викладає матеріал уривчастими реченнями; 2 бали - володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу; 3 бали - володіє матеріалом на початковому рівні, значну частину матеріалу, за допомогою викладача, відтворює на репродуктивному рівні; 4 бали – володіє матеріалом на рівні, вищому за початковий, здатний за допомогою викладача логічно відтворити значну його частину; 5 балів - студент може відтворити значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень, за допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, порівнювати та робити висновки, виправляти допущені помилки; 6 балів - здатний застосовувати вивчений матеріал на рівні стандартних ситуацій, наводити окремі власні приклади на підтвердження певних тверджень; 7 балів – вміє порівнювати, узагальнювати, систематизувати інформацію, в цілому самостійно застосовувати її на практиці, виправляти помилки і добирати аргументи на підтвердження певних думок; 8 балів - вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, в тому числі і застосовує його на практиці, самостійно виправляє допущені помилки; 9 балів - студент вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, в тому числі і застосовує його на практиці, добирає переконливі аргументи на підтвердження вивченого матеріалу; 10 балів - самостійно визначає окремі цілі власної навчальної діяльності, оцінює окремі нові факти, явища, ідеї; знаходить джерела інформації та самостійно використовує їх відповідно до цілей, поставлених викладачем.

На кожному занятті проводиться професійний тренінг шляхом вирішення індивідуальних ситуаційних завдань. Оцінювання таких завдань проводиться так: 0 балів отримує студент, який не виконав завдання або допустив помилки в обчисленні показників, не проаналізував їх та не зробив висновки, 1 бал отримує студент, який правильно обчислив показники, але не представив їх графічно, не проаналізував їх, не зробив висновки, 2 бали отримує студент, який правильно обчислив показники, але зробив помили в їх графічному представленні, аналізі чи висновках, 3 бали отримує студент, який правильно обчислив показники, представив їх графічно, але зробив помили в їх аналізі чи висновках, 4 бали отримує студент, який правильно обчислив показники, представив їх графічно, проаналізував їх, але зробив неправильні висновки, 5 балів отримує студент, який правильно обчислив показники, представив їх графічно, проаналізував їх, зробив правильні висновки, 6 балів отримує студент, який правильно обчислив показники, представив їх графічно, проаналізував їх, зробив правильні висновки, порівняв отримані дані з середньо державними чи нормативними показниками, 7 балів отримує студент, який правильно обчислив показники, представив їх графічно, проаналізував їх, зробив правильні висновки, порівняв отримані дані з середньо державними чи нормативними показниками та спробував розробити практичні рекомендації, 8 балів отримує студент, який правильно обчислив показники, представив їх графічно, проаналізував їх, зробив правильні висновки, порівняв отримані дані з середньо державними чи нормативними показниками та спробував розробити практичні рекомендації, 9 балів отримує студент, який правильно обчислив показники, представив їх графічно, проаналізував їх, зробив правильні висновки, порівняв отримані дані з середньо державними чи нормативними показниками та запропонував практичні рекомендації, 10 балів отримує студент, який правильно обчислив показники, представив їх графічно, проаналізував їх, зробив правильні висновки, порівняв отримані дані з середньо державними чи нормативними показниками та запропонував практичні рекомендації, аргументовані підтвердженням вивченого матеріалу.
Засоби проведення контролю поточного рівня знань:
Кількість балів за тему:

Модуль 1

Модуль 2

Тестовий контроль різного рівня


0 - 10

0 - 10

Індивідуальне опитування

0 - 10

0 - 10

Виконання індивідуальних ситуаційних завдань

0 - 10

0 - 10

Разом за тематичний блок (1 день)

0 - 30

0 - 30

Мінімальний позитивний бал

5

5

Допуск до підсумкового модулю

(сума балів за поточну навчальну діяльність)

55

60
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка