Робоча програма з фізіології 12010001 Лікувальна справа 12010002 Педіатрія Івано-Франківськ 2014
Сторінка1/20
Дата конвертації15.04.2016
Розмір2.73 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


Міністерство охорони здоров’я України

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
РОБОЧА ПРОГРАМА

З ФІЗІОЛОГІЇ
7.12010001 Лікувальна справа

7.12010002 Педіатрія

Івано-Франківськ – 2014

Міністерство охорони здоров’я України

ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет"
ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор ___________Г.М. Ерстенюк

___ ____________ 2015 р.

Зміни та доповнення до робочої програми

фізіологія

(назва навчальної дисципліни)


7.12010001 Лікувальна справа, 7.12010002 Педіатрія

(шифр, назва спеціальності)


Факультет медичний, підготовки іноземних громадян

Кафедра фізіології
  1. Згідно до плану на 2-му курсі медичного факультету на 2015/2016 навчальний рік передбачено 10 кредитів по 30 годин: всього – 300 год, лекцій - 50 год, практичних занять – 130 год, СРС – 120 год.

  2. Структура залікового кредиту модуля 1 та модуля 2, тематичні плани лекцій, практичних занять та самостійної позааудиторної роботи , критерії оцінювання поточної успішності додаються.

  3. При проведенні тестування вихідного та кінцевого рівня знань студентів на практичних заняттях позитивні бали (0,5) зараховувати при правильних відповідях на 75% і більше тестових запитань (7 і більше правильних відповідей).

Обговорено і затверджено на засіданні кафедри 23.04.2015 року (протокол № 8)

Зав. кафедрою фізіології,

професор ___________________ Н.М. Воронич-Семченко


Затверджено на засіданні методичної комісії 24.04.2015 (протокол №8)

Голова циклової комісії з медико-біологічних дисциплін


_____________ проф. Заяць Л.М.

(підпис, вчене звання, прізвище, ініціали)
Структура навчальної дисципліни

Кількість годин, з них

Рік навчання

Вид контролю

Всього

Аудиторних

СРС

Лекцій

Практичних занять
300

60

120

120

2-й
Кредитів ЕСТS

10, 0Модуль 1:
Змістових модулів 9

150 год / 5,0 кредитів ЕСТS

28

60

62
Підсумковий модульний контроль

Модуль 2:
Змістових модулів 8

150 год / 5,0 кредитів ЕСТS

32

60

58
В тому числі, підсумковий модульний контроль засвоєння 2-х модулів

22 год / 0,7 кредити ЕСТS
6 год

16Тижневе навантаження

7,5 год / 0,25 кредитів ЕСТS
Примітка: 1 кредит ЕСТS – 30 год. Аудиторне навантаження – 60 %, СРС – 40 %.

МОДУЛЬ 1: “ЗАГАЛЬНА ФІЗІОЛОГІЯ ТА ВИЩІ ІНТЕГРАТИВНІ ФУНКЦІЇ”

Тематичний план лекцій (28 год)

з.п.

ТЕМА

1.

Введення в курс фізіології. Збудливі тканини. Біопотенціали

2.

Проведення збудження нервовими волокнами та через нервово-м’язовий синапс. Фізіологія м’язів

3.

Загальні принципи біологічної регуляції. Нервова регуляція. Рефлекторний принцип діяльності ЦНС

4.

Збудження та гальмування в центральній нервовій системі. Принципи координації рефлекторної діяльності

5.

Роль різних рівнів ЦНС у регуляції рухових функцій. Роль спинного мозку в регуляції

6.

Роль стовбура мозку в регуляції рухових функцій

7.

Роль переднього мозку й мозочка в регуляції рухових функцій, системної діяльності організму

8.

Роль автономної нервової системи у регуляції вісцеральних функцій

9.

Гуморальна регуляція вісцеральних функцій. Роль ендокринних залоз у регуляції процесів фізичного, психічного та статевого розвитку

10.

Роль ендокринних залоз у регуляції гомеостазу, неспецифічної адаптації організму

11.

Сенсорні системи (аналізатори). Сомато-сенсорна система. Фізіологічні основи болю

12.

Зорова та слухова сенсорні системи

13.

Вищі інтегративні функції нервової системи. Фізіологічні основи поведінки. Роль потреб та мотивацій. Процеси утворення та гальмування умовних рефлексів. Пам’ять

14.

Фізіологія емоцій
РАЗОМ


Тематичний план практичних занять (60 год)

п/п

Тема заняття
Змістовий модуль 1 «Ведення в фізіологію»Предмет і задачі фізіології.Методи фізіологічних досліджень.
Змістовий модуль 2 «Фізіологія збудливих структур»Реєстрація потенціалу спокою і потенціалу дії нервових і м’язових волокон.Закони подразнення збудливих тканин.Дослідження потенціалу дії цілісних нервів та проведення збудження нервовими волокнами.Дослідження потенціалу дії цілісних м’язів та механізмів скорочення скелетних м’язів.Дослідження проведення збудження через нервово-м’язовий синапс.
Змістовий модуль 3 «Нервова регуляція функцій організму»Загальна характеристика біологічної регуляції. Дослідження рефлекторної дуги.Особливості розповсюдження збудження в ЦНС.Дослідження гальмування в ЦНС.
Змістовий модуль 4 «Роль центральної нервової системи (ЦНС) у регуляції рухових функцій»Дослідження ролі спинного мозку у регуляції рухових функцій організму.Дослідження ролі стовбура мозку у регуляції рухових функцій організму.Роль мозочка, базальних гангліїв та кори головного мозку у регуляції рухових функцій організму.Фізіологічні основи електроенцефалографії.
Змістовий модуль 5 «Роль автономної нервової системи у регуляції вісцеральних функцій»Дослідження механізмів нервової регуляцій вісцеральних функцій організму.
Змістовий модуль 6 «Гуморальна регуляція та роль ендокринних залоз у регуляцій вісцеральних функцій»Дослідження механізмів гуморальної регуляції вісцеральних функцій організму. Гіпоталамо-гіпофізарна система.Фізіологічне значення гормонів щитоподібної, паращитоподібних та підшлункової залоз.Дослідження ролі гормонів у регуляції гомеостазу та адаптації організму до дії стресових факторів.Ендокринна функція статевих залоз.
Змістовий модуль 7 «Фізіологія сенсорних систем»Дослідження сомато-сенсорної системи.Фізіологія болю.Дослідження зорової сенсорної системи.Дослідження слухової та вестибулярної сенсорної систем.Смаковий аналізатор. Нюхова чутливість.
Змістовий модуль 8 «Вищі інтегративні функції нервової системи»Фізіологічні основи поведінки. Дослідження утворення та гальмування умовних рефлексів.Дослідження пам’яті та уваги у людини. Дослідження ролі мотивацій та емоцій в поведінкових реакціях.
Змістовий модуль 9 «Вища нервова діяльність людини (ВНД)»Дослідження типів ВНД.
Змістовий модуль 10 «Фізіологічні основи трудової діяльності та спорту»Фізіологія трудової діяльності. Дослідження втоми і відновлення під час м’язової роботи та адаптації організму до фізичного навантаження.Підсумковий модульний контроль практичної підготовки.Підсумковий модульний контроль теоретичної підготовки.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка