Робота з охорони здоров’я учасників навчально-виховного процесу, дотримання санітарного законодавства
Скачати 115.66 Kb.
Дата конвертації14.04.2016
Розмір115.66 Kb.


Робота з охорони здоров’я учасників навчально-виховного процесу, дотримання санітарного законодавства
     Постановою Кабінету міністрів України №1318 від 8.12.2009 затверджено порядок здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Цей Порядок визначає механізм здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів всіх типів і форм власності.

     Медичне обслуговування учнів навчальних закладів включає: проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів; проведення профілактичних щеплень згідно з їх календарем після лікарського огляду; здійснення профілактичних та оздоровчих заходів під час навчання; надання невідкладної медичної допомоги; організацію госпіталізації за наявності показань та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють.

          Учні школи забезпечуються медичним обслуговуванням, що здійснюється медичними працівниками, які входять до штату МДКЛ № 19. Медичне обслуговування учнів школи включає: проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів; проведення профілактичних щеплень згідно з їх календарем після лікарського огляду; здійснення профілактичних та оздоровчих заходів під час навчання; проведення антропометрії, термометрії, плантографії, перевірки гостроти зору та слуху, іншіх скринінгових досліджень; надання невідкладної медичної допомоги; організацію госпіталізації за наявності показань та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють. У школі працює на 1 ставку медична сестра МДКЛ № 19 та на 0,25 ставки лікар.

Під час обов'язкового медичного профілактичного огляду лікарі оглядають учнів та проводять обстеження, роблять висновок про стан їх здоров'я, визначають групу для занять фізичною культурою, дають рекомендації щодо додаткових обстежень, лікування (за наявності показань), профілактичних щеплень, режиму, харчування та здійснюють інші регламентовані нормативними документами заходи.

Узагальнена інформація про результати обов'язкових медичних профілактичних оглядів та загальний стан здоров'я учнів навчальних закладів щороку доводиться до відома педагогічного персоналу. 

За результатами поглиблених медичних оглядів медичні служби надали інформацію щодо розподілу учнів за групами здоров’я та медичними групами, показників хронічної (за окремими видами захворювань) та гострої захворюваності (відносна кількість хворих щомісяця, кількість пропущених занять/днів за хворобою). На основі аналізу отриманих даних, їх порівняння з даними попередніх років було зроблено певні висновки.

Варто нагадати критерії, за якими характеризується стан здоров’я дітей, що навчаються в гімназії.

Під час проведення профілактичних оглядів медичні працівники здійснюють комплексну оцінку стану здоров'я дітей. При цьому враховуються: • функціональний стан органів і систем;

 • рівень і гармонійність фізичного та нервово-психічного розвитку;

 • наявність хронічної (в тому числі, вродженої) патології.

На основі даних показників діти розділяють на 3 групи здоров'я:

 • І група - здорові діти, або з незначними відхиленнями, що не впливають на стан здоров'я і не потребують корекції;

 • II група - діти з обтяженим біологічним і сімейним анамнезом (патологія вагітності, ускладнені пологи, недоношеність тощо), але з нормальним фізичним та нервово-психічним розвитком та діти з наявністю функціональних відхилень, часто (4 рази і більше) і довго хворіючи гострими респіраторними захворюваннями, діти, які видужують після важких гострих захворювань;

 • III група - діти з хронічною патологією.

Розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури відбувається на підставі Інструкції про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури, яка затверджена спільним наказом Міністерства охорони здоров’я та Міністерства освіти і науки від 20.07.2009 №518/674.

Відповідно до Інструкції розподіл по групах відбувається за критеріями: • основна група: здорові діти та діти, які мають гармонійний, високий або середній рівень фізичного розвитку з високим або вище середнього рівнем функціонально-резервних можливостей серцево-судинної системи;

 • підготовча група: діти в реабілітаційному періоді після випадку гострої захворюваності, що не потребує курсу лікувальної фізкультури з середнім рівнем функціонально-резервних можливостей серцево-судинної системи;

 • спеціальна група: значні відхилення постійного або тимчасового характеру в стані здоров’я, що не перешкоджають навчанню в школі, але протипоказані для занять фізичною культурою за навчальною програмою; рівень функціонально-резервних можливостей низький або нижче середнього.

Розподіл учнів за групами здоров’я за результатами поглиблених медичних оглядів учнівРік

Всього учнів

Основана група

Підготовча група

Спеціальна група

Звільнення від занять фізичною культурою

2011-2012 навчальний рік

1002

407

40,6%


561

55,9%


29

2,9%


5

0,5%


2012-2013 навчальний рік

1024

487

48,7%


485

48,5%


43

4,4%


10

1%


2013-2014 навчальний рік

1028

622

60,5%


387

37,6%


17

1,7%


2

0,2%

Статистика останніх трьох років свідчить про те, що серед дітей шкільного віку кількість тих, хто за визначенням медиків відноситься до основної групи (цілком здорових дітей), поступово збільшується. Якщо у 2011-2012 навчальному році їх було 40,6%, 2012-2013 навчальному році – 48,7%, у 2013 – 2014 навчальному році здорових дітей нараховується 60,5% (за даними медичних працівників) Одночасно простежується поступове зменшення кількості дітей, яким визначено підготовчу та спеціальну групу здоров’я (Додаток 1).

Виявлені хронічні паталогії учнів за результатами профілактичних медичних оглядів у 2011-2014 роках


2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013-2014

Хвороби органів дихання

7,60%

7,40%

7,6%

4,10%

Хвороби серця та кровообігу

9%

8,70%

9,6%

23,20%

Хвороби органів травлення

11%

10,80%

12,7%

14,10%

Хвороби органів зору

10,50%

10,20%

13,2%

18,80%

Хвороби кістково м'язової системи

12,50%

12,20%

13,5%

18,11%

Хвороби ендокринної системи

2,20%

2,40%

3,7%

1,7%

Хвороби ЛОР органів

4,80%

4,70%

5,6%

8,40%

Хвороби нервової системи

8,10%

7,90%

6,4%

6,70%

Хвороби сечовивідної системи

6,30%

6,10%

4,6%

4,80%

Результати поглиблених медичних оглядів за 2011- 2014 роки


2011-2012

2012-2013

2013-2014

Практично здорові діти

407

281

504

Діти, що перебувають на диспансерному обліку

487

614

405

Кількість дітей, направлених на дообстеження

108

129

119

Кількість оглянутих

1002

1024

1028

Інформація, яка надана медичними працівниками, дозволила проаналізувати стан хронічної захворюваності вихованців. Аналізу підлягали види захворювань, на які в першу чергу впливають «шкільні» фактори.

Нестабільними є показники практично здорових дітей та дітей, що перебувають на диспансерному обліку. Так, у 2011-2012 н.р. практично здорових учнів було 407, у 2012-2013 н.р. – кількість зменшилась до 281, а у 2013-2014 н.р. знову збільшилась майже у половину – 504 учня.

Хиткі результати про дітей, які перебувають на диспансерному обліку (2011-2012 – 487, у 2012-2013 н.р. – 614, а у 2013-2014 н.р. - 405).

Найбільш поширеними видами захворювань серед учнів залишаються хвороби органів зору, хвороби кістково – м’язової системи, серцево-судинні, нервово-психічні та органів травлення.

Статистика свідчить, що за останній рік збільшились показники кількості учнів, які мають вади зору ( 2010-2011 - 10,5%, 2011-2012- 10,2%, 2012-2013 – 13,2%, а у 2013-2014 до 18,80%), а також хвороби серця та кровообігу (2010-2011 - 9%, 2011-2012- 8,7%, 2012-2013 – 9,6%, а у 2013-2014 сягнув показник до 23,2%). Також збільшився показник виявлених хворих на кістково – м’язову систему (2010-2011 - 12,5%, 2011-2012- 12,2%, 2012-2013 – 13,5%, а у 2013-2014 до 18,11%).

Поступово збільшується кількість учнів, які мають хворобу органів травлення: з 10,8% до 14,10% (Додаток ___).

За результатами поглиблених медичних оглядів бачимо, що за останні три роки зменшилась кількість учнів, які мають хронічні патології органів дихання. Цей показник у минулому році на 3,5%, ніж був у попередні роки. А також, хвороби ендокринної системи (з 3,7 у 2012-2013 н.р. до 1,7% у 2013-2014 н.р.). Зменшується кількість дітей, які мають вади сечовивідної системи (Додаток ___).


Гімназія має медичний кабінет, укомплектований необхідним запасом ліків для надання першої невідкладної допомоги, запас яких у минулому навчальному році поповнювався за позабюджетні батьківські кошти. Кабінет знаходиться у задовільному стані, розташований на ІІ поверсі відповідно до проекту. У медичному кабінеті у наявності змінні санбюлетні, є окремі стенди, на яких розміщуються періодичні матеріали з профілактики захворюваності на туберкульоз, грип, СНІД тощо.

У гімназії наявні тематичні стенди з питань охорони здоров‘я, проводиться роз'яснювальна робота з учнями, батьками, санітарно-просвітницька робота. У класах в наявності куточки з безпеки життєдіяльності. Шкільні меблі знаходяться у задовільному стані, промарковані за допомогою кольорових міток та цифр.

У листках здоров’я указано тип меблів для кожного учня. Освітлення повністю відповідає санітарним нормам та нормам охорони праці. У всіх навчальних приміщеннях світло падає на робочі місця зліва. Педагогічний колектив слідкує, щоб усі вікна, світильники були чисті, на перервах здійснювалося провітрювання кабінетів.

Медичні огляди працівники школи проходять згідно з графіком. Своєчасність проходження контролюється адміністрацією школи, медичною сестрою та працівниками райСЕС. Адміністрація школи тримає на контролі  періодичність  флюорографічного обстеження працівниками школи. Його дані заносяться до графіку, який знаходиться на видному місце в учительській кімнаті. Кожний працівник навчального закладу має санітарну книжку, затвердженого зразка. Журнал реєстрації медичних книжок ведеться відповідно до Порядку проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів та видачі особистих медичних книжок, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 № 559.
Відповідно до Статуту гімназії, законодавчих та розпорядчих документів, гімназія забезпечує безпечні та нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та здорового способу життя. На початку навчального року наказом по школі «Про організацію роботи школи щодо  забезпечення медичного обслуговування учнів, профілактики різних видів захворювань тощо» регламентована дана організація роботи. Вчасно видаються інші накази щодо організації медичного обслуговування учнів та обстеження працівників школи.

Медичними працівниками щорічно заповнюються «Листи здоров’я учнів» 1-11 класів згідно зарахування учнів до медичних груп та інших необхідних даних.

Медичною сестрою та класними керівниками систематично проводився огляд учнів на наявність педикульозу, корости та інших інфекційних захворювань. Даних хвороб протягом минулого навчального рокуу школі не виявлено, а якщо і з’являлась підозра класні керівники негайно інформували батьків та медичну сестру.
Загальні висновки за результатами моніторингового дослідження:


 1. Кількість абсолютно здорових дітей по гімназії за останні три роки є нестабільною.

 2. Високим є рівень хронічної захворюваності серед учнів гімназії. Переважають захворювання серцево-судинної, опорно-рухового апарату та ЛОР органів.

 3. Стан здоров’я учнів має свої відмінності і потребує аналізу з боку адміністрації, педагогів, соціально-психологічної служби з метою створення найбільш сприятливих умов для навчання та виховання кожної категорії, забезпечення здоров’язбереження, реабілітації учнів ЗНЗ.

Виходячи з вищезазначеного, адміністрації та педагогічному колективу рекомендовано: 1. Сприяти системному поширенню кращого досвіду щодо

розв’язання проблеми створення здоров’язберігаючого та здоров’яформуючого середовища для дітей.

 1. Проводити внутрішній моніторинг стану здоров’я учнів за

показниками: розподіл за групами здоров’я, медичними (фізкультурними) групами, хронічною та гострою захворюваністю (не рідше одного разу на рік).

 1. Забезпечити контроль за своєчасним проходженнм

профілактичних медичних оглядів співробітниками та учнями школи, а у разі необхідності – повторного, із занесенням висновків огляду у листки здоров`я класних журналів та медичні книжки працівників.

 1. Організовувати наявність медичного супроводу під час навчально-

виховного процесу, проведення змагань, туристичних походів, позакласних заходів.

 1. Покращити оснащення медичного кабінету відповідно до діючих вимог.

 2. Проводити роз’яснювальну роботу серед учнів та їх батьків, а

також вчителів щодо життєвої необхідності медичних обстежень та негайного звернення до медичних працівників у разі погіршення здоров’я та з профілактики різних видів захворювання.База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка