Розподіл навчального часу за модулями, темами і видами занять для студентів профспрямування
Скачати 276.84 Kb.
Дата конвертації14.04.2016
Розмір276.84 Kb.
Розподіл навчального часу за модулями, темами і видами занять

для студентів профспрямування:

Переклад” ф-ту перекладачів і ін-ту східних мов і цивілізації.

Види занять, кількість годин

Номер і назва модуля,

тематика занять


З них:
Всього нав-

чальних годин

Лекції (год)

Семінар-ські, практичні заняття (год.)

Позаду-

диторна самостій

на робота студента (год.)


Модуль 1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності людини

Тема 1.1. Основи безпеки життєдіяльності людини, її актуальність і завдання.

7

2
5

Тема 1.2. Ризик як фактор оцінки небезпек.

3
2

1

Тема 1.3. Виробниче середовище, його небезпеки та їх наслідки для людини.

Тема 1.4. Соціально-природні і побутові небезпеки, їх наслідки для людини.

Тема 1.5. Природне довкілля як середовище життєдіяльності людини, його небезпеки.

Тема 1.6. Побутове середовище, його небезпеки та їх наслідки для людини.

Заняття №1. Утоплення, перша медична допомога. Основи долікарської реанімації.

Заняття №2. Опіки, ураження електричним струмом, відмороження.

Заняття №3. Гострі отруєння грибами, отруйними рослинами, отрутою комах, тварин, змій і ліками.


3
4
2
8
2

2

42


2

2


2

2

21
2

2


Модульно-контрольна робота №1

Модуль 2. Людина в умовах надзвичайних і екстремальних ситуаціях

Тема 2.1. Безпека життєдіяльності людини в умовах надзвичайних ситуацій. Осередок бактеріального ураження.

4


22

Тема 2.2. Заходи і засоби захисту і долікарської допомоги населенню в надзвичайних ситуаціях.

Заняття 1. Засоби індивідуального захисту і укриття населення в захисних спорудах.

Заняття 2. Пожежі. Організація евакозаходів. Натовп, його небезпеки.

Заняття 3. Основи десмургії. Правила зупинки кровотечі.

Заняття №4. Основи транспортної іммобілізації. Правила знеболювання і боротьби із травматичним шоком.


13

3

43
32

22
2

1

21
1

Тема 2.3. Осередки масового ураження, їх характеристика.

Заняття 1. Осередок ядерного ураження, його характеристика. Радіаційна безпека.

Заняття 2. Осередок хімічного ураження, його характеристика. Сильнодіючі отруйні речовини.


6

3
3
2
2

1
1


Тема 2.4. Наслідки негативних дій екстремальних факторів і поведінка людини.

2
2
Тема 2.5. Транспортні аварії.

2
2Модульна контрольна робота №2


Всього за семестр

54

6

28

20


Розподіл навчального часу за модулями, темами і видами занять для студентів профспрямування “Менеджмент організацій”, “Правознавство”

Економіко-правового інституту

Види занять, кількість годин

Номер і назва модуля,

тематика занять


Всього навчаль

них годинЗ них:

Лек

ції (год)Семінарсь

кі, практичні заняття (год.)Позаау

диторна самостій

на робота студента (год.)


Модуль 1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності людини.

Тема 1.1. Основи безпеки життєдіяльності людини, її актуальність і завдання.

7

2
5

Тема 1.2. Ризик як фактор оцінки небезпек.

3
2

1

Тема 1.3. Виробниче середовище, його небезпеки та їх наслідки для людини.

Тема 1.4. Соціально-природні і побутові небезпеки, їх наслідки для людини.

Тема 1.5. Природне довкілля як середовище життєдіяльності людини, його небезпеки.

Тема 1.6. Побутове середовище, його небезпеки та їх наслідки для людини.

Заняття №1. Утоплення, перша медична допомога. Основи долікарської реанімації. Опіки, ураження електричним струмом, відмороження.

Заняття №2. Гострі отруєння грибами, отруйними рослинами, отрутою комах, тварин, змій і ліками.3

4

2


8

4

4
4

2


2

2

2
1

2

2
Модульно-контрольна робота №1

Модуль 2. Людина в умовах надзвичайних і екстремальних ситуаціях

Тема 2.1. Безпека життєдіяльності людини в умовах надзвичайних ситуацій. Осередок бактеріального ураження.

4


22

Тема 2.2. Заходи і засоби захисту і долікарської допомоги населенню в надзвичайних ситуаціях.

Заняття 1. Засоби індивідуального захисту і укриття населення в захисних спорудах.

Заняття 2. Пожежі. Організація евакозаходів. Натовп, його небезпеки.

Заняття 3. Основи десмургії. Правила зупинки кровотечі. Основи транспортної іммобілізації. Правила знеболювання і боротьби із травматичним шоком.13

3

462

2
2


1

24Тема 2.3. Осередки масового ураження, їх характеристика.

Заняття 1. Осередок ядерного ураження, його характеристика. Радіаційна безпека.

Заняття 2. Осередок хімічного ураження, його характеристика. Сильнодіючі отруйні речовини.


8

3
5

2
2

2

1
1


Тема 2.4. Наслідки негативних дій екстремальних факторів і поведінка людини.

2

2Тема 2.5. Транспортні аварії.

2
2Модульна контрольна робота №2


Всього за семестр

54

18

16

20


Завдання для позааудиторної самостійної роботи студентів спец. “Переклад” ф-ту перекладачів та ін-ту східних мов та цивілізацій., “Менеджмент організацій”, “Правознавство” Економіко-правового інституту

Для самостійного опрацювання програмного матеріалу з дисципліни “Безпека життєдіяльності” студентам запропоновані питання до тем:

1. Основи безпеки життєдіяльності людини, її актуальність і завдання -

а) середовище життєдіяльності людини;

б) зовнішні і внутрішні подразники середовища.

2. Ризик як фактор оцінки небезпек -

Експериментальна робота: Функціональні критерії безпеки життєдіяльності людини.

3. Виробниче середовище, його небезпеки та їх наслідки для людини –

Діяльність людини, її види та складові компоненти; фізіологічні зміни організму під час праці.

4. Гострі отруєння грибами, отруйними рослинами, отрутою комах, тварин, змій і ліками –

Отруєння алкоголем, наркотиками; скласти алгоритм першої медичної допомоги.

5. Безпека життєдіяльності людини в умовах надзвичайних ситуацій. Осередок бактеріологічного ураження –

а) правила поведінки під час надзвичайних ситуацій;

б) заходи безпеки в умовах надзвичайних ситуаціях соціального характеру.

6. Засоби індивідуального захисту і укриття населення в захисних спорудах -

Найпростіші і підручні засоби індивідуального захисту населення в надзвичайних ситуаціях.

7. Пожежі. Організація евакозаходів. Натовп, його небезпеки.

а) сигнали оповіщення ЦО і дії населення;

б) причини виникнення пожеж; хімічні основи процесу горіння.

8. Основи десмургії, правила зупинки кровотечі.

Рани, їх класифікація; ознаки ран.

9. Основи транспортної іммобілізації. Правила знеболювання і боротьби із травматичним шоком –

Шок, причини, види, ознаки.

10. Осередок ядерного ураження. Радіаційна безпека –

Чорнобиль очима сьогодення.

11. Осередок хімічного ураження. Сильнодіючі отруйні речовини -

Шкідливі речовини в повітрі, воді та продуктах харчування, їх небезпека для людини.
Для фіксованого реферату запропонована одна тема на вибір:


 1. У вирі біоритмів: біоритми людського тіла і природи в життєдіяльності людини.

 2. Адекватність і неадекватність поведінки людини в різних життєвих звичайних і надзвичайних ситуаціях.

 3. Раціональна організація праці і активного відпочинку – шлях до довголіття.

 4. Ідеальний перекладач – поєднання розуму, краси тіла та душі, думок і поведінки.

 5. Людина та природні катаклізми.

 6. Вплив екологічних і соціальних факторів на демографічні процеси та здоров’я громадян України.

 7. Сімейні конфлікти батьків і дітей – одна з причин соціальних небезпек суспільства.

 8. Краса, мода і здоров’я людини.

 9. Подолання психологічного перенавантаження.

 10. Раціональна організація харчування людини. Їжа на користь чи на шкоду?

 11. Здоров’я – це не тільки індивідуальна, а й суспільна цінність.

 12. Екстремальні види спорту – один крок до трагедії.

 13. Тероризм – страшна відзнака ХХІ століття.

 14. Методи боротьби з негативними явищами у молодіжному середовищі.

 15. Комп’ютерні насолоди з гірким продовженням.

 16. Торгівля людьми в Україні та за кордоном. Чи можна цього уникнути?

 17. Достойний правознавець – запорука безпеки життя і захисту демократичних прав громадян України.

 18. Правові аспекти екології.

 19. Правові та організаційні питання охорони праці на підприємств. Фізіологічні особливості розумової діяльності.

Вимоги

до оформлення рефератів

з тем самостійного опрацювання

Реферат повинен мати:

Чітко зумовлений титульний лист: знизу в правому нижньому куті першої сторінки наводиться прізвище та ініціали, нижче факультет, курс, група. Посередині сторінки – назва теми великими літерами (не сленг і не власне трактування) див. зразок.

План реферату:

1. Вступна частина, яка розкриває актуальність і проблеми теми для безпеки життєдіяльності людини, суспільства, держави.

2. Основна частина – а) зміст обов'язкових питань, які запропоновані для самостійного вивчення; б) зміст додаткових питань, які на Ваш погляд допоможуть ширше розкрити тему; в) значення і висновків до кожного питання визначеної теми;

г) посилення у тексті на літературні джерела, які Ви використовували.

3. Частина власних думок, які стосуються питань теми, пропозицій, які можуть на Ваш погляд вирішити проблему, прикладів – з власного життя або життя Вашого міста, регіону.

4. Частина підсумкових висновків реферату.

5. Літературні джерела:

а) подаються за алфавітом з обов'язковою вказівкою місця видання, року видання, номера журналу або газети, сторінок, текст який був використаний. Посилання на електронні джерела інформації повинне містити точну веб-адресу ресурсу (сайту) та шлях до власне використаного тексту (н., http://uk.wikipedia.org/wiki/рефлекс, http://floranimal.ru/orders/6420.html);

б) використовуються, в першу чергу, додаткові літературні джерела – монографії, журнали, газети, наукові роботи, і як допоміжні джерела – підручники, лекції, методичні розробки.

Обсяг реферату: а) для робіт, писаних від руки, не менше 10 повних сторінок формату А4 (не враховуючи титульної сторінки і літературних джерел); б) для друкованих – не менше 6 повних сторінок.

Реферат оцінюється за:


 • повноту розкриття всіх питань теми;

 • творчий аналіз та висновки;

 • культури мови, емоційність, тощо;

 • логічність мислення та його послідовність;

 • врахування специфіки майбутньої професії.

Оцінка знижується або виставляється “незадовільно” якщо:

 • реферат написаний чужою мовою, яка видається за власну (плагіат);

 • порушення оформлення;

 • відсутність додаткових літературних джерел, опрацювання тільки допоміжної літератури (підручників, методичних розробок, лекцій);

 • наявність граматичних та орфографічних помилок.


Питання до диференційованого заліку з ЦО та БЖД

для студентів профспрямування:

Переклад” факультету перекладачів та ін-ту східних мов та цивілізацій,Менеджмент організацій” Економіко-правового ін-ту
До теми: «Організація захисту населення в умовах надзвичайних ситуацій надання медичної допомоги потерпілим».

 1. Загальні організаційні заходи захисту населення.

 2. Організаційні заходи захисту населення в умовах надзвичайних ситуацій.

 3. Визначення понять: «засоби індивідуального захисту», «захисні споруди».

 4. Засоби індивідуального захисту, їх класифікація.

 5. Засоби індивідуального захисту органів дихання, їх призначення, характеристика та правила користування. Виготовлення найпростіших ЗІЗ.

 6. Засоби захисту шкіри і одягу, їх призначення та правила користування. Використання підручних засобів.

 7. Засоби індивідуального медичного захисту (аптечки АІ-2, АІМЗ, індивідуальний перев’язувальний пакет, індивідуальний протихімічний пакет (ІПП-8), правила користування.

 8. Захисні споруди (сховища, протирадіаційні споруди), їх призначення та правила користування і поведінки.

 9. Евакуація, її способи.

 10. Натовп і поведінка людини.

 11. Пожежі, причини їх виникнення та організація протипожежного захисту.

 12. Засоби пожежегасіння.


До теми: «Безпека життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій мирного та воєнного часів».

 1. Джерела радіаційного випромінювання (природне та антропогенне).

 2. Характеристика видів іонізуючого випромінювання (корпускулярне, квантове).

 3. Характеристика осередку ядерного ураження та факторів, які супроводжують ядерний вибух.

 4. Аварії на АЕС та інших атомних об’єктах. Особливості радіаційної обстановки на Україні після аварії на Чорнобильській АЕС.

 5. Поняття про радіаційні дози та радіаційний рівень, одиниці вимірювання.

 6. Радіаційна гігієна та рекомендації по радіаційному харчуванню в районах з підвищеним рівнем радіації.

 7. Методи вимірювання іонізуючого випромінювання.

 8. Призначення та класифікація приладів радіаційної розвідки та дозиметричного контролю. Робота з приладами.


До теми: «Осередок хімічного ураження. Забруднення навколишнього середовища хімічними речовинами, наслідки”.

 1. Хімічне ураження з точки зору небезпеки для людей, навколишнього середовища.

 2. Поняття про осередок хімічного ураження.

 3. Класифікація та властивості бойових отруйних речовин.

 4. Гранично допустимі і вражаючі концентрації ОР.

 5. Сильнодіючі отруйні речовини, класифікація та їх характеристика. Зона вражаючої дії хімічних речовин залежно від їх виду.

 6. Вплив метеорологічних (інверсія, ізотермія конвекція) та інших умов на розповсюдження хімічних речовин.

 7. Організація захисту та долікарської допомоги при ураженнях хімічними отруйними речовинами.До теми: “Осередок бактеріологічного ураження. Біотичні небезпеки”.


 1. Поняття “осередок біологічного ураження”, його небезпека.

 2. Визначення поняття інфекційного і епідемічного процесів.

 3. Характеристика хвороботворних мікроорганізмів і токсинів.

 4. Шляхи проникнення збудників інфекційних хвороб в організм людини.

 5. Поняття і коротка характеристика особливо небезпечних інфекцій.

 6. Правила поведінки і дії населення в осередку бактеріологічного ураження.

 7. Протиепідемічні та профілактичні заходи в осередку бактеріологічного ураження.До теми: “Цивільна оборона в сучасних умовах”.


 1. Закон і положення про ЦО України, роль, місце і завдання ЦО у структурі заходів по забезпеченню життєдіяльності населення, держави. Утворення загальної системи захисту населення від промислових аварій, катастроф, стихійних лих, застосування зброї масового ураження.До теми: “Людина в умовах надзвичайних ситуацій”.


 1. Загальна характеристика надзвичайних ситуацій.

 2. Стихійні природні екологічні катастрофи на Україні та їх наслідки.

 3. Екологічні катастрофи викликані людино.

 4. Загальна характеристика НС техногенного походження та їх наслідків на Україні.

 5. Правила поведінки під час надзвичайних ситуацій.

 6. Причини виникнення і класифікація надзвичайних ситуацій. Характеристика стихійних лих, пожеж, аварій, катастроф. Техногенні катастрофи, наслідки яких є чи може бути глобальне погіршення екосистеми планети. Прогнозування можливих осередків ураження. Правила оцінки обстановки і заходи захисту учнів від наслідків аварій. Катастроф, стихійних лих, пожеж. Дії вчителя на учнів при надзвичайних ситуаціях.

До теми: “Основи безпеки життєдіяльності людини,

її актуальність та завдання”

 1. Визначення основних понять:

 • безпека життєдіяльності; безпека;

 • небезпека, потенційна небезпека, проявлена небезпека;

 • ризик; виправданий ризик; прийнятний ризик;

 • номенклатура небезпек; класифікація небезпек.

 1. Предмет безпеки життєдіяльності.

 2. Завдання БЖДЛ в системі “Людина – життєве середовище”.

 3. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності, наукова концепція.

 4. Науки, на яких базується безпека життєдіяльності.

 5. Теорія небезпеки та ризику.


До теми: “Проблема довкілля і здоров’я людини”.

    1. Загальний біоекологічний та геоекологічний стан України. Що Ви знаєте про стан довкілля Вашого регіону (місця проживання) і що Ви зробили і робите для його покращення?

    2. Стан довкілля держави, мову якої Ви вивчаєте(вибрати державу відповідної мови).


До теми: “Довкілля, як середовище життєдіяльності людини”.

1. Визначення основних понять: 1. середовище життєдіяльності;

 2. навколишнє середовище;

 3. атмосфера;

 4. гідросфера;

 5. літосфера;

 6. біосфера;

 7. ноосфера;

 8. екологія;
 1. парниковий ефект;

 2. озонові діри;

 3. зміна екологічної рівноваги;

 4. соціоекологія або людська екологія;

 5. екологія людини або антропоекологія.

2.Еволюційні відносини людини і природи.

3.Навколишнє середовище та середовище життєдіяльності людини.

4.Структура сучасної екології, завдання екології людини і екології людського суспільства (соціоекології).

5.Екологічні проблеми, шляхи їх вирішування.

6.Ноосфера – “мисляча оболонка”. Вклад В.Г. Вернадського про ноосферу.
До теми: «Людина в екстремальних ситуаціях».

Визначення основних понять: 1. негативні фактори;

 2. небезпечні фактори;

 3. шкідливі фактори;

 4. екстремальні фактори;

 5. екстремальні ситуації;

 6. екстремальні стани;
 1. адаптація;

 2. захисті реакції;

 3. пристосувальні реакції;

 4. стрес;

 5. адаптаційна енергія організму;

 6. гомеостаз.

 1. Причини та закономірності виникнення «екстремальних ситуацій», «екстремальних станів» людини.

 2. Екстремальні фактори, їх загроза для організму людини.

 3. Відповідні реакції організму людини на діюекстремальних факторів.

 4. Екстремальні стани людини, їх класифікація та умови, що впливають на їх виникнення, перебіг і кінець.

 5. Загальні принципи попередження і усунення екстремальних станів людини.


До теми: «Природно-соціальні небезпеки в життєдіяльності людини».

Визначення основних понять: соціальні, природні, природно-соціальні небезпеки; • імунітет; імунна система; інфекція; інфекційний процес;

 • інфекційна хвороба; епідемічний процес.

 1. Загальні закономірності виникнення природно-соціальних небезпек, їх наслідки для людини.

 2. Імунна система, її значення життєдіяльності людини;

 3. Вплив небезпечних і шкідливих факторів (екологічних, соціальних, антропогенних, шкідливих звичок) на стан імунної системи.

 4. Загальна характеристика інфекційних хвороб (причини, періоди розвитку, наслідки).

 5. Туберкульоз як природно-соціальна небезпека. Засоби і заходи щодо його запобігання.

 6. Загальні принципи попередження і усунення природно-соціальних небезпек.


До теми: «Виробниче середовище, його небезпеки та їх наслідки для людини».

Визначення основних понять: 1. виробниче середовище;

 2. виробничий фактор;

 3. виробничий мікроклімат;

 4. параметри виробничого середовища;

 5. метеорологічні параметри;

 6. світлотехнічні параметри;

 7. бароакустичні параметри;

 8. механічні параметри;комфортні умови;
 1. дискомфортні умови;

 2. оптимальні метереологічні умови;

 3. праця;

 4. працездатність;

 5. фізична діяльність;

 6. інтелектуальна (розумова) діяльність;

 7. втома;

 8. перевтома;

 9. синдром хронічної втоми.

 1. Умови життя і основні форми діяльності людини, їх характеристика.

 2. Параметри виробничого середовища; характеристика фізичних параметрів, їх встановлений норматив.

 3. Показники мікроклімату робочої зони людини інтелектуальної праці (температура, вологість, швидкість руху повітря, їх санітарні норми.

 4. Оптимальні та допустимі параметри освітлення робочої зони людини розумової праці.

 5. Комфортні умови робочої зони людини інтелектуальної праці.

 6. Наслідки надмірного функціонального напруження організму (енергетичного і інформаційного): втома, перевтома, синдром хронічної втоми.

 7. Шляхи запобігання і подолання наслідків надмірного функціонального напруження.


До теми: «Побутове середовище, його небезпеки та їх наслідки для людини».

Визначення основних понять: 1. побутове середовище;

 2. побутова травма;

 3. побутовий травматизм;

 4. опік;

 5. опікова хвороба;

 6. утоплення;

 7. асфіксія;

 8. «синє» асфіксія;

 9. «біле» асфіксія;

 10. отрута;

 11. отруйні речовини;

 12. отруєння;
 1. гостре отруєння;

 2. хронічне отруєння;

 3. побутове отруєння;

 4. промислові отруєння;

 5. біотичні отруєння;

 6. випадкові отруєння;

 7. місцева дія отрути;

 8. рефлекторна дія отрути;

 9. резорбтивна дія отрути;

 10. принципи долікарської допомоги при отруєннях;

 11. антидот (протиотрута).

 1. Класифікація побутового травматизм, причини виникнення, їх наслідки для людини, суспільства.

 2. Термічні опіки, їх характеристика, алгоритм долікарської допомоги.

 3. Хімічні опіки, їх характеристика, алгоритм долікарської допомоги.

 4. Ураження електричним струмом. Характеристика місцевої і загальної дії електричного струму на організм людини, алгоритм долікарської допомоги.

 5. Вологе і сухе утоплення, механізм розвитку, ознаки, алгоритм долікарської допомоги.

 6. Класифікація отруєнь в залежності від умов, де сталося отруєння, характеру дії отрути, ступеня тяжкості.

 7. Ознаки гострих порушень функцій окремих органів і систем: нервової, дихальної, кровообігу, травної.

 8. Загальні принципи надання долікарської допомоги при гострих отруєннях, послідовність їх вживання.

 9. Ознаки отруєння дурманом, красавкою, блекотою, долікарська допомога (алгоритм).

 10. Ознаки отруєння грибами (бліда поганка), долікарська допомога (алгоритм).

 11. Ознаки отруєння ліками (снодійними, заспокійливими), наркотиками, алкоголем, долікарська допомога (алгоритм).


До теми: «Організація долікарської допомоги в умовах надзвичайних і екстремальних ситуацій».

Визначення основних понять: 1. десмургія;

 2. пов'язка;

 3. перев'язувальний матеріал;

 4. закріпляючий матеріал;

 5. перев'язка;

 6. іммобілізація;

 7. транспортна іммобілізація;
 1. засоби транспортної іммобілізації;

 2. знеболювання;

 3. кровотеча;

 4. зовнішня кровотеча;

 5. артеріальна кровотеча;

 6. венозна кровотеча;

 7. капілярна кровотеча.

 1. Організаційні і практичні заходи та засоби надання долікарської допомоги.

 2. Класифікація пов'язок за їх характером та призначенням;

 3. Загальні вимоги при накладанні бинтових пов'язок.

 4. Загальні правила накладання пов'язок.

 5. Конструкції бинтових пов'язок: колова, хрестоподібна, спіральна, «черепашкоподібна», колосоподібна, повзуча, їх призначення та техніка виконання.

 6. Визначення основних понять і термінів: «знеболювання», «крововтрата», «паренхіматозна кровотеча», «кровоспинюючий джгут», «закрутка», «асептична кровоспинююча пов'язка».

 7. Мета і завдання транспортної іммобілізації.

 8. Правила транспортної іммобілізації.

 9. Ознаки зовнішній (артеріальної, венозної, капілярної) і внутрішній кровотеч.

 10. Способи і засоби тимчасового спинення зовнішній кровотечі.

 11. Правила і техніка накладання джгута, закрутки, кровоспинюючої пов'язки.

 12. Алгоритм долікарської допомоги при легеневій, шлунковій і кишковій кровотечах.


До теми: «Техногенні небезпеки, їх наслідки для людини».

Визначення основних понять: • техногенні надзвичайні ситуації; катастрофа; аварія;транспортні аварії і катастрофи;

 • транспортна травма; автомобільна травма.

 1. Класифікація техногенних надзвичайних ситуацій, їх загальна характеристика.

 2. Методи оцінки наслідків аварій.

 3. Транспортні аварії і катастрофи, їх класифікація і загальна характеристика.

 4. Дорожньо-транспортні пригоди, причини порушення загальних правил поведінки на вулицях і дорогах та користування транспортними засобами.

 5. Засоби профілактики і захисту від небезпек пов'язаних з транспортними засобами.

 6. Причини автомобільних травм.

 7. Механізм розвитку автомобільних травм при ДТП.

 8. Види автомобільних травм та їх локалізація у водія, пасажира і пішохода.

 9. Організаційні заходи допомоги потерпілому у ДТП.

 10. Правила евакуації потерпілого з автомобіля.

 11. Алгоритм надання долікарської допомоги при ДТП:

 • проведення реанімаційних заходів: штучної вентиляції легенів та непрямого масажу серця;

 • тимчасове спинення зовнішньої кровотечі: накладання джгута, «закрутки», кровоспинюючої пов'язки;

 • знеболювання і профілактика травматичного току;

 • пов'язки на рани;

 • іммобілізація голови, верхніх і нижніх кінцівок, кісток тазу, хребта;

 • транспортування до лікарні.


До теми: «Наслідки негативних дій екстремальних факторів надзвичайних ситуацій на організм людини».

Визначення основних понять: • екстремальні фактори; екстремальні стани; гостра недостатність дихання;

 • приступ бронхіальної астми; стенокардія; гостра судинна недостатність;

 • гіпертонічний криз; кома; діабетна кома; гіпоглікемічна кома.

 1. Визначення понять і терміні: «астма», «приступ стенокардії», «гіпертонія».

 2. Анатомо-фізіологічні особливості дихальної, серцево-судинної, ендокринної систем (короткі відомості).

 3. Загрозливі для життя ознаки збоку дихальної, серцево-судинної, ендокринної і нервової систем.

 4. Алгоритм надання долікарської допомоги при ознаках критичних для життя станів.

 5. Гострому серцевому болю (стенокардія).

 6. Непритомність, низький артеріальний тиск крові (гостра судинна недостатність).

 7. Раптовому підвищенню артеріального тиску крові (гіпертонічний криз).

 8. Гострому порушенню дихання (гостра дихальна недостатність).

 9. Задишка, ядуха (приступ бронхіальної астми, бронхоспазм).

 10. Класифікація коматозних станів, їх загальні ознаки.

 11. 12.Принципи долікарської допомоги при комах. Алгоритм надання долікарської допомоги при діабетичній і гіпоглікемічній комах.


До теми: “Поведінка людини в екстремальних ситуаціях та заходи і засоби захисту”.

1.Визначення основних питань: 1. охолодження;

 2. відмороження;

 3. сонячний удар;

 4. тепловий удар;

 5. удар блискавки;

 6. ураган;

 7. смерч;

 8. землетрус;

 9. зсув;
 1. лавина;

 2. повінь;

 3. снігові замети;

 4. ожеледиця;

 5. тероризм;

 6. кримінологічна безпека;

 7. особиста безпека;

 8. безпека особистого майна.

 1. Небезпечні фактори природного і соціального середовищ, які створюють екстремальну ситуацію, їх класифікація.

 2. Небезпека для людини від дії підвищених і знижених рівнів фізичних метеорологічних факторів природного середовища: температури, вологості, тиску та швидкості руху повітря, сонячної радіації, природного струму.

 3. Ознаки охолодження, відмороження , теплового удару, ураження блискавкою, алгоритми захисту, долікарської допомоги.

 4. Небезпека контакту з тваринами, комахами та зміями. Ознаки отруєння отрутою гадюки, алгоритм долікарської допомоги.

 5. Тероризм, як суспільно-соціальна небезпека. Види сучасного тероризму: ядерний, технологічний, сільськогосподарський, біологічний, інформаційний, електромагнітний.

 6. Поведінка людини під час терористичного акту.

 7. Особиста кримінологічна небезпека, її основні злочини (зазіхання на особисте майно, зазіхання на здоров­­‘я і життя, шантаж, шахрайство).

 8. Заходи особистої кримінологічної безпеки:

 1. основні рекомендації щодо забезпечення безпеки особистого майна;

 2. основні рекомендації щодо забезпечення безпеки транспортних заходів;

 3. рекомендації як уникнути шахрайства;

 4. основні рекомендації щодо забезпечення особистої фізичної безпеки;

 5. заходи застереження і способи поведінки, які допоможуть вберегтись від насилля.

10.Поведінка людини і прийоми рятування в екстремальних ситуаціях:

 1. сигнали про допомогу в екстремальних ситуаціях;

 2. поведінка людини при ожеледиці, на льоду;

 3. поведінка людини під час спеки, лютому холоді, спразі;

 4. поведінка людини під час урагану, смерчу;

 5. поведінка людини під час лавини, снігових заметів;

 6. поведінка людини під час повені;

 7. поведінка людини під час землетрусу;

 8. поведінка людини на незнайомій місцевості без карти і компасу. Особливості орієнтування в різних умовах (лісі, горах, вночі, взимку).


До теми: «Фізіологічні критерії безпеки людини. Ризик як фактор оцінки небезпек».

 1. Визначення основних понять: функція, функціональна система, захисно-пристосувальні реакції, адаптації, сенсорна інформація, аналізатор, стресова реакція.

 2. Нервова і ендокринна системи, як природний захист життя і діяльності людини від небезпек (короткі анатомічні і фізіологічні відомості про нервову і ендокринну системи).

 3. Умовні і безумовні рефлекси, їх роль в забезпеченні безпеки людини.

 4. Аналізатори, їх загальна характеристика. Роль і значення зовнішніх (зорового, слухового, нюхового, вестибулярного) аналізаторів в забезпеченні життєдіяльності людини.

 5. Види ризику, їх коротка характеристика та методи його визначення та обчислення ризику для кількісної оцінки ступеня небезпеки.


До теми: «Безпека життєдіяльності людини в системі «Людина - життєве середовище».

 1. Визначення основних понять: середовище життєдіяльності, організм людини, внутрішнє середовище, гомеостаз, безумовні рефлекси, умовні рефлекси.

 2. Середовище життєдіяльності людини. Зовнішні та внутрішні подразники середовища життя і діяльності і як вони впливають на стан здоров'я (негативно і позитивно). Навести приклади.

 3. Гомеостаз, як особливий механізм захисту людини. Роль і значення умовних і безумовних рефлексів для життєдіяльності людини (навести приклади з особистого життя).


До теми: «Особливості розумової діяльності людини, оптимальні умови робочого місця».

 1. Визначення основних понять: діяльність, праця, фізична діяльність, розумова діяльність, оптимальні умови робочого місця, комфортні умови робочого місця.

 2. Фізіологічні функції організму людини (нервово-психічна, серцево-судинна, дихальна, м'язово скелетна), їх значення для праці взагалі та їх зміни під час розумової діяльності.

 3. Які існують фактори, що негативно впливають на вашу розумову діяльність? Власні думки щодо покращення умов вашого навчання.

 4. Наука ергономіка, її завдання та призначення у вирішенні проблеми розумової діяльності людини.


До теми: «Природні і побутові небезпеки та поведінка людини».

 1. Стихійні природні явища та природні катаклізми, їх класифікація та характеристика. Природні катаклізми спричинені антропогенною діяльністю людини.

 2. Потенційні побутові небезпеки житла (будинку, квартири, гуртожитку). За яких обставин вони можуть стати реальними.

 3. Побутова техніка - необмеженість і розплата. Комп'ютерні насолоди з гірким продовженням.

 4. Загальні і власні заходи попередження і усунення побутових небезпек та правила поведінки людини під час виникнення небезпек природного походження.


Х. Рекомендована навчально-методична література.
ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Атаманюк В.Г., Ширев Л.И, Акумов Н.Н. Гражданская оборона: учебник для ВУЗов -М., Высшая школа, 1986.

 2. Безпека життєдіяльності (за ред. Я. Бедрія) - Львів. Афіша. 1998.

 3. Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Д.С. Основи загальної екології. Підручник. -К., Либідь, 1995.

 4. Буянов В.М. Первая медицинская помощь. -М., Медицина, 1987.

 5. Джигирей В.С., Жидецький В.Ц. Безпека життєдіяльності. -Львів, Афіша, 1999.

 6. Желібо Е.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності -К., «Каравела», Львів «Новий світ - 2000», 2001.

 7. Заплатинський В.М. Безпека життєдіяльності. -К., КДТЕУ, 1999.

 8. Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини. Навчальний посібник. 2-е видання - Львів, Львівський банківський коледж; К, т-во «Знання», КСО, 1999.

 9. Лекції з безпеки життєдіяльності і ЦО кафедри безпеки життєдіяльності та охорони здоров’я людини КНЛУ.

 10. Навчальна програма нормативної дисципліни «Безпека життєдіяльності для вищих закладів освіти». Розробники: В.В. Зацарний, В.Г. Мазур, В.М. Мостовий. - К., Мін. Освіти, 1999.

 11. Пістун І.П. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. -Суми, вид-во «Університетська книга», 2000.

 12. Положення про кваліфікацію надзвичайних ситуацій. Затверджено постановою кабінету Міністрів України від 15 липня 1988р. № 1099.

 13. Петрик О.І. Медична допомога при травмах -К., 1992

 14. Хрипкова А.Г., Антропова М.В. Возрастная физиология и школьная гигиена. -М., 1990.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Антипчук Ю.П. Анатомія і фізіологія дитини (з основами шкільної гігієни). Практикум. -К., 1984.

 2. Гігієна праці. За ред. А.М.Шевченка. -К., Вища школа. 1993.

 3. Ермолаева Ю.А. Возрасная физиология. Уч. Пособие для студентов педагогических ВУЗов -М. 1985.

 4. Качура А., Кукса А. Террор и терроризм: всегда рядом (финансовая Украина) -1996.

 5. Крістман В.І. Внутрішні хвороби. -К., Вища школа, 1975.

 6. Марченко П.Д., Чайченко І.М. Фізіологія вищої нервової діяльності -К., 1984

 7. Нетяженко В.З., Сьоміна А.Г., Присяжнюк М.С. Загальний та спеціальний догляд за хворими. -К., Здоров’я, 1993.

 8. Швидка медична допомога. За ред. Апанасенко Б.Г., Чепкого Л.П. -К., Вища школа, 1992.

 9. Безпека життєдіяльності. Науково-популярний журнал.

 10. Надзвичайна ситуація. Журнал.


Зразок титульної сторінки реферату
Міністерство освіти і науки України

Київський національний лінгвістичний університет
Рефератз______________________________________________________________________

(назва дисципліни за навчальним планом)


на тему:_________________________________________________________________

Студент(а/ки)__________групи,


факультету/Інституту________
___________________________
___________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

КИЇВ – 2007База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка