Розвиток та управління каналами збуту банківських продуктів на роздрібному ринку
Сторінка13/13
Дата конвертації18.04.2016
Розмір2.13 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


136

Продовження таблиці Ж.1№п.п.

Нормативно-правові акти (Закони, накази, Положення, інструкції тощо), що повинні бути

Відмітка про наявність

Відмітка про відповідність чинному законодавству

Висновки/Коментарі

40

Журнал реєстрації нещасних випадків, що сталися з працюючими на виробництві (Форма Н-1,  Н-5, НПВ)

+

Відповідає

Документи зберігаються в електронному і паперовому вигляді

41

Журнал обліку повідомлень про нещасний випадок

+

Відповідає

42

Журнал обліку професійних захворювань (отруєнь)

+

Відповідає

43

Журнал обліку об'єктів підвищеної небезпеки

+

Відповідає

44

Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці у закладі освіти

+

Відповідає

45

Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці у закладі освіти

+

Відповідає

46

Журнал реєстрації вступного інструктажу з питаньохорони праці

+

Відповідає

47

Інструкції з охорони праці (перші примірники)

+

Відповідає

48

Акти реєстрації нещасних випадків, що сталися з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, аспірантами за формою Н-Н

+

Відповідає

49

Акти розслідування нещасних випадків, професійних захворювань і аварій з працюючими на виробництві за формами  Н-1, Н-5. НПВ

+

Відповідає

50

Акти розслідування професійних захворювань за формою П-4

+

Відповідає

51

Карта обліку професійного захворювання (отруєння)

+

Відповідає

52

Матеріали розслідування нещасних випадків (повідомлення), професійних захворювань (перші примірники)

+

Відповідає

53

Приписи органів державного нагляду, накази та заходи щодо їх виконання

+

Відповідає

54

Приписи фахівців служби охорони праці

+

Відповідає

55

План роботи служби охорони праці

+

Відповідає

56

Протоколи перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб підприємства

+

Відповідає

57

Протоколи лабораторних досліджень атестації робочих місць за умовами праці

+

Відповідає

58

Матеріали перевірки стану умов і безпеки праці комісією закладу освіти і затверджені заходи для усунення виявлених порушень

+

Відповідає

59

Комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці, що передбачені колективним договором

+

Відповідає

60

Матеріали аудиту охорони праці, у тому числі оцінки технічного стану виробничого обладнання, атестації робочих місць за умовами праці на відповідність нормативно-правовим актам з охоронипраці

+

Відповідає


137

Продовження додатку Ж

Таблиця Ж.2 – Відповідність нормативним положенням ОПБНС у Філії ПАТ «Умовний Банк»

№ п/п

Назва діючого в установі (організації) нормативного документу

Розділ, пункт, інформація, на які йдеться посилання

Відповідність нормативним положенням

1

2

3

4

1

Типове положення про службу охорони праці

1. Основні завдання

2. Функції СОП

3. Права працівників

4. Організація роботи СОП+

2

Положення про порядок розслідування нещасних випадків

1. Сфера застосування

2. Повідомлення про нещасні випадки, їх розслідування та облік

3. Спеціальне розслідування


+

3

Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві

1. Сфера застосування

2. Розслідування та облік нещасних випадків

3. Спеціальне розслідування нещасних випадків


+

4

Типове положення про навчання з питань охорони праці

1. Навчання з питань охорони праці

1.1. Навчання і перевірка знань працівників

1.2. Навчання і перевірка знань посадових осіб і спеціалістів

2. Вивчення питань з охорони праці

3. Інструктажі з питань охорони праці

3.1. Види інструктажів

3.2. Порядок проведення інструктажів для працівників

3.3. Порядок проведення інструктажів для практикантів

4. Допуск працівників до роботи


+

5

Положення про розробку інструкцій з охорони праці

1. Зміст інструкції

2. Текст інструкції

3. Порядок затвердження і введення інструкції в дію

4. Реєстрація, облік і видання інструкції

5. Перегляд, припинення чинності та скасування інструкції


+

6

Перелік робіт з підвищеною небезпекою

1. Сфера дії

2. Перелік робіт+

7

Перелік робіт, де необхідний професійний відбір

1. Сфера дії

2. Перелік робіт+

8

Граничні норми підняття і переміщення важких речей жінками

1. Сфера дії

2. Нормативи+

9

Граничні норми підняття і переміщення важких речей неповнолітніми

1. Сфера дії

2. Нормативи+

Продовження таблиці Ж.2

1

2

3

4

10

Положення про медичний огляд працівників окремих категорій

1. Загальні вимоги до проведення попереднього та періодичних медичних оглядів працівників

2. Організація проведення медичних оглядів роботодавців+

11

Порядок розробки і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, чинних на підприємстві

1. Опрацювання та узгодження дії нормативних актів з питань охорони праці

2. Припинення дії та скасування нормативних актів+

12

Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці

1. Сфера дії

2. Вимоги до робочих місць

3. Порядок атестації робочих місць

4. Облік порушень+

13

Типове положення про комісію з питань охорони праці

1. Завдання і права комісії

2. Організація роботи комісії+

14

Типове положення про кабінет охорони праці

1. Основні завдання та зміст роботи кабінету охорони праці

2. Обладнання кабінету охорони праці

3. Організація роботи кабінету охорони праці


+

15

Програма (текст) вступного інструктажу з охорони праці та тексти інструктажу на робочих місцях

1. Порядок проведення вступного інструктажу

2. Вимоги до інформації, що надається

3. Відповідальність за проведення інструктажу


+

16

Положення про систему управління охороною праці

1. Структура управління охороною праці

2. Загальні обов’язки посадових осіб з питань охорони праці

3. Права посадових осіб з питань охорони праці

4. Відповідальність посадових осіб з питань охорони праці+

17

План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій

1. Загальні положення

2. Аналіз небезпеки

3. Оперативна частина

4. Повноваження й обов’язки відповідального керівника робіт+

18

Положення про проведення триступеневого адміністративно-громадського контролю у системі управління охороною праці закладу

1. Рівні громадського контролю

2. Статус профспілок

3. Повноваження профспілок

4. Відповідальність за порушення вимог чинного законодавства з питань охорони праці+

Продовження таблиці Ж.21

2

3

4

19

Про затвердження комісії з перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб

1. Вивчення основ охорони праці під час професійного навчання працівників

2. Організація навчання і перевірки знань працівників

3. Спеціальне навчання і перевірка знань з питань охорони праці

4. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб

5. Організація проведення інструктажів з питань охорони праці

6. Стажування і допуск працівників до роботи+

Додаток И


Таблиця И.1 – Витрати банку на охорону праці філії ПАТ «Умовний Банк» у м. Севастополь

Назва групи витрат

Назва різновиду витрат

Сума витрат

2010

2011

2012

Додаткові до страхових відшкодувань потерпілим у наслідок травм і професійних захворювань


 • Тимчасова непрацездатність

 • Одноразова допомога,включаючи членів родини і утриманців загиблих

 • Відшкодування витрат лікувальним установам

 • Санаторно курортне обслуговування

 • Витрати на соціальну допомогу інвалідам

 • Інші доплати
-

-

--

-

--

-

--

-

--

-

--

-

-Всього

-

-

-

Пільги і компенсації працюючим у важких і шкідливих умовах

 • Додаткові відпустки;

 • Скорочений робочий день

 • Лікувально-профілактичне харчування;

 • Надання молока чи інших рівноцінних продуктів;

 • Підвищені тарифні ставки доплати за умови і інтенсивність праці;

 • Пенсії на пільгових умовах

2070

-

--

1340


2370

2910

-

--

1840


2050

3010

-

--

2150


2150

Всього

5780

6800

7310

Витрати на профілактику травматизму і професійних захворювань

 • Витрати на працеохоронні заходи за колективним договором

 • Витрати на додаткові до колективного договора працеохоронні заходи

 • Витрати на працеохоронні заходи з інших джерел фінансування
4000

3300


5600

4100

2500


4800


4320

2820


4100


Всього

12900

11400

11240

Додаток К


Схеми евакуації з будівлі у ПАТ «Умовний Банк»

Рисунок К.1 – Схема евакуації першого поверху будівлі у філії ПАТ «Умовний Банк» в м. СевастополіРисунок К.2 – Схема евакуації другого поверху будівлі у філії ПАТ «Умовний Банк» в м. Севастополі

Додаток Л
Таблиця Л.1 – Акт перевірки стану охорони праці в ПАТ «Умовний Банк»Найменування заходів з охорони праці

Відмітка провиконання (в балах)

1

2

3

1

1.1


1.2

1.3


2

2.1


2.2

2.3


2.4

2.5


3

3.1


3.2

3.3


3.4

3.5


3.6

3.7


3.8

3.9


4

4.1


4.2

4.3


4.4

4.5


4.6


Організаційні заходи

Виконання заходів, передбачених колдоговорами, угодою.

Наявність наказу про призначення відповідальних осіб за станом охорони праці:

- в установі, в кабінетах, майстернях, лабораторіях, дільницях і ін.

- при експлуатації електрогосподарства

- при експлуатації котлів і обладнання котельної

Наявність акту перевірки готовності закладу до нового

року.


Забезпечення безпечного проведення виробничого процесу

Розміщення обладнання і його відповідність нормам охорони праці в приміщеннях.

Наявність і стан захисних пристроїв на обладнанні

Оформлення і ввід в експлуатацію по акту кабінетів, лабораторій, дільниць підвищеної безпеки і інших приміщень установ, закладу.

Організація збереження кислот, лугів і інших ядохімікатів, горючих речовин і ЛЗР.

Відповідність кабінету вимогам Правил.

Забезпечення повітряно-теплового режиму, нормальної освітленості і гігієни

Наявність паспорта на обладнання

Наявність допуску до роботи у операторів

Наявність паспортів на вентиляційні установки

Наявність графіку планово-попереджувального ремонту вентустановок і його виконання

Наявність акту СЕС по перевірці повітряно-теплового режиму

Наявність акту СЕС по перевірці освітленості приміщення

Наявність акту СЕС по перевірці на запиленість, агазованість.

Санітарний стан приміщень, кабінетів

Проведення паспортизації робочих місць за умовами праці з участю інструментальних замірів СЕС

Безпечна експлуатація електроустановок і електромережі.

Наявність електросхем електроустановок і електроосвітлення

Наявність допуску до роботи у електрика і співробітників, працюючих на електроустановках

Наявність акту перевірки контура захисного заземлення, грозозахисту, тощо

Наявність акту випробування опору ізоляції електропроводки.

Випробування індивідуальних захисних засобів.

Наявність журналу експлуатації електроустановок і електроосвітлення


10

10

1010

-

109

8

910

-

99,9

10

1010

10

1010

10

109

9,83


10

10

1010

9

105

Пожежна безпека

9,7

5.1

Наявність поетапних планів евакуації. Проведення тренувань.

9

Продовження таблиці Л.1

1

2

3

5.2

Наявність своєчасної зарядки вогнегасників

10

5.3

Наявність протипожежного обладнання і інвентаря відповідно до норм

10

5.2

Наявність своєчасної зарядки вогнегасників

10

6

6.1


6.2

6.3


6.4

6.5


6.6

6.7


6.8

6.9


7

7.1


7.2

7.3


7.4

8

8.18.2

8.3


8.4

9

9.19.2

Пропаганда знань з охорони праці.

Проведення та оформлення інструктажів з охорони праці з працюючими і учнями відповідно до Типового положення про навчання з питань охорони праці.

Наявність інструкцій з охорони праці, їх відповідність умовам роботи

Проведення інструктажів з охорони праці із співробітниками в кабінетах підвищеної небезпеки

Наявність інструкцій по охороні праці в кабінетах і підрозділах

Проведення і оформлення інструктажів з охорони праці при проведенні позашкільних, позакласних заходів, пов’язаних з підвищеною небезпекою

Наявність інструкцій з охорони праці про проведенні заходів і занять поза навчально-виховним закладом, установою

Наявність плакатів, попереджувальних написів, стенда або куточка з охорони праці

Наявність кабінету охорони праці, безпеки життєдіяльності Наявність служби охорони праці відповідно до ст. 15 Закону України «Про охорону праці», «Типового положення про службу охорони праці»

Забезпечення спецодягом і медобслуговуванням.

Забезпечення працюючих певних категорій спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту

Забезпечення медогляду осіб, працюючих на установках підвищеної небезпеки, збереження спецодягу, прання і ремонт

Наявність санітарних книжок на працюючих в харчоблоках (проведення періодичних медоглядів)

Наявність аптечок в кабінетах і приміщеннях підвищеної небезпеки

Додержання трудового законодавства.

Правильність накладання дисциплінарних стягнень

Порядок ведення трудових книжок, їх облік і збереження

Дотримання режиму праці і відпочинку

Наявність правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій (розділу в них «Охорона праці»)

Громадський контроль

Робота комісії з питань охорони праці, громадського інспектора з охорони праці, представника профспілки з питань охорони праці.

Розгляд питань по охороні праці на засіданнях профспілкового комітету10

10

1010

10

-10

10

-10

10

1010

10

1010

10

1010

10

1010

10
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка