Розвиток та управління каналами збуту банківських продуктів на роздрібному ринку
Сторінка7/13
Дата конвертації18.04.2016
Розмір2.13 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

Робочі сидіння користувачів персональних комп’ютерів мають наступні елементи: спинку, сидіння, підлокітники, підйомно-поворотний механізм, який регулюється за висотою та кутом нахилу сидіння та спинки. Зусилля при регулювання цих параметрів не перевищують 20 Н та є плавними, маючи при цьому надійну фіксацію. Висота сидіння становить 310 мм, ширина – 400 мм, а радіус кривизни у горизонтальній площині 410 мм. Нахил спинки регулюється від 0 до 30 градусів відносно вертикального положення. Також регулюється відстань від спинки до переднього краю сидіння від 270 до 410 мм [16]. Поверхня спинки, підлокітників та сидіння є напівм’якою з повітронепроникним покриттям, яке забезпечує можливість чищення від бруду.

Також у філії ПАТ «Умовний Банк» у м. Севастополі використовують рідкокристалічні монітори, які є відповідними до санітарних вимог захисту від випромінювань. Нормативні рівні концентрації позитивних та негативних іонів відповідають вимогам СН 2152-80 [20].

Проаналізувавши відповідне приміщення на предмет гігієнічної класифікації умов праці, то його можна класифікувати як 1 клас – «оптимальні» умови праці.

Що стосується пожежної безпеки, то для запобігання та своєчасного реагування на виникнення пожежі у приміщені встановлено систему протипожежної сигналізації, а також в наявності є 2 вогнегасники, строк експлуатації яких відповідає нормам [18,20].

Кожний день у приміщені Банку проводиться вологе прибирання, знижуючи рівень запиленості повітря.

Якщо виходити з принципів гігієнічної класифікації умов праці, то філію ПАТ «Умовний Банк» в м. Севастополі відноситься до 1 класу – оптимальний.

Аналіз стану виробничого травматизму та професійних захворювань показав, що за 2010-2012 рр. не було жодного випадку втрати працездатності або нещасних випадків. Таким чином проаналізувавши небезпечні та шкідливі фактори умов праці у філії ПАТ «Умовний Банк» у м. Севастополі можна зробити висновок, що загальні умови, які створені у цій філії в повному обсязі відповідні до встановлених норм.

4.3 Безпека в надзвичайних ситуаціях у ПАТ «Умовний Банк»

Важливим фактором під час діяльності в ПАТ «Умовний Банк» є безпека працівників в надзвичайних ситуаціях, завданням якого є усунення ймовірностей травматизму та смертності під час виникнення надзвичайних ситуацій техногенного чи природного походження.

За категоріями класифікації будівель та приміщень за пожежною та вибухопожежною небезпекою філія ПАТ «Умовний Банк» у м. Севастополі відноситься до класу В – пожежонебезпечне, так як у приміщенні присутні матеріали, що горять (папір, шафи, дерев’яні столи та ін.). Відповідно до НПАОП 0.00-1.28-10, приміщення філії ПАТ «Умовний Банк» у м. Севастополі має II ступінь вогнестійкості.

До потенційних причин виникнення пожежі у Банку можна віднести:


 • коротке замикання, яке може бути викликане несправністю електропроводки та електрообладнанням;

 • недотримання до правил пожежної безпеки;

 • використання несправних електроприладів;

 • необережне ставлення до відкритого вогню;

 • можливість виникнення надзвичайної ситуації.

У філії ПАТ «Умовний Банк» у м. Севастополі виконується протипожежний режим – весь персонал щорічно проходить інструктаж під розпис щодо пожежної безпеки [20].

Для зменшення рівня пожежної небезпеки у філії ПАТ «Умовний Банк» у м. Севастополі встановлена протипожежна сигналізація та є в наявності 23 спеціальних вуглекислотних вогнегасників (які здатні гасити пожежі електрообладнання під напругою до 10000В), що є відповідним до норм. Вогнегасники та протипожежна сигналізація розміщаються таким чином, що доступ до них є завжди відкритим (рівномірно розміщені на відстані не більше 10 метрів).

Крім того, приміщення філії ПАТ «Умовний Банк» у м. Севастополі оснащено аварійним освітленням, яке використовується у випадках відключення електричного струму та небезпечних ситуаціях, вказуючи місця виходу з будівлі. Також приміщення забезпечено такими засобами пожежогасіння, як: вогнегасники, пожежні відра, ящики з піском, совкові лопати та пожежні інструменти у кількості та якості відповідному до чинного законодавства України. Приміщення оснащено аварійним резервним вимикачем (для повного вимкнення електричного живлення).

Шляхи для евакуації у приміщенні є вільними і у випадку пожежі в змозі під час евакуації забезпечити безпеку всіх людей, перебуваючи у приміщені. Приміщення філії ПАТ «Умовний Банк» у м. Севастополі має 4 евакуаційні виходи, ширина коридорів у приміщенні складає 1,5м, ширина дверей – 0,8м та ширина сходових майданчиків складає 2м. На шляхах евакуації у приміщенні двері відчиняються в напрямку виходу з нього. План евакуації представлений на рисунках К.1,К.2.

Система пожежного захисту у філії ПАТ «Умовний Банк» у м. Севастополі представлена: наявністю первинних засобів пожежогасіння, аварійним відключенням апаратури, системою оповіщення, звуковою та світловою сигналізацією та автоматичною системою пожежного захисту.

Проаналізувавши систему пожежної безпеки у філії ПАТ «Умовний Банк» у м. Севастополі можна зробити висновок, що при виникненні пожежі у приміщенні у Банку є в наявності всі необхідні засоби для нейтралізації поширення пожежі. В Банку якісна система евакуації та попередження пожежі.


Висновки до розділу 4

Проаналізувавши систему охорони праці у філії ПАТ «Умовний Банк» у м. Севастополі можна зробити висновок, що відносно даного питання в банку виконуються вимоги чинного законодавства. Завдяки активної та ефективної роботи банку з питань охорони праці в галузі персонал отримує необхідну інформацію з цього приводу. Якщо узагальнити проаналізовану інформацію, можна оцінити діяльність банку у сфері охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях як «відмінно».

Аналіз стану виробничого травматизму та професійних захворювань показав, що за 2010-2012 рр. не було жодного випадку втрати працездатності або нещасних випадків. Таким чином проаналізувавши небезпечні та шкідливі фактори умов праці у філії ПАТ «Умовний Банк» у м. Севастополі можна зробити висновок, що загальні умови, які створені у цій філії в повному обсязі відповідні до встановлених норм.

Проаналізувавши систему пожежної безпеки у філії ПАТ «Умовний Банк» у м. Севастополі можна зробити висновок, що при виникненні пожежі у приміщенні у Банку є в наявності всі необхідні засоби для нейтралізації поширення пожежі. В банку якісна система евакуації та попередження пожежі.

Якщо узагальнити, то можна зробити висновок, що у філії ПАТ «Умовний Банк» у м. Севастополі дотримуються всіх нормативно-правових актів, які регламентують діяльність системи охорони праці і створені оптимальні умови для ефективної роботи.

ВИСНОВКИ

Таким чином, при написанні даної роботи ми дійшли наступних висновків.

В результаті дослідження поглядів вчених щодо сутності поняття банківський продукт нами було виділено два підходи в її розумінні: ієрархічний, підґрунтям якого є підпорядкованість понять банківський продукт, банківська послуга та банківська операція та сутнісний, в межах якого нами запропоноване власне визначення досліджуваного поняття, а саме, банківський продукт (послуга) – це товар, створений банком за допомогою проведення фінансових, технічних, бухгалтерських підтверджених документально процедур працівниками та представниками банку, кінцевою метою якого є задоволення потреб як клієнтів так і самого банку.

На сьогоднішній день банки використовують широкий спектр каналів збуту банківських продуктів, серед яких основними є філії та відділення банку, які можуть існувати у формі фінансового супермаркету. Проте, банками все активніше застосовують альтернативні канали продажів роздрібних продуктів, серед яких переважаючими є Інтернет та банкомати.

Фінансовий механізм управління каналами продажів роздрібних продуктів представлений ключовими підсистемами: підсистема забезпечення, цілі банку, функціональні підсистеми, об’єкти та суб’єкти фінансового управління. Так, організаційне забезпечення представлене ієрархічною системою на трьох рівнях: стратегічному, тактичному та оперативному. Фактори та інформаційне забезпечення поділене на внутрішнє та зовнішнє, що відображає сутність діяльності банку.

Для проведення якісної кредитної політики банку необхідно звертатися до всіх можливих джерел і враховувати всі можливі зовнішні та внутрішні фактори, проводячи їх ґрунтовний аналіз.

Проаналізувавши діяльність ПАТ «Умовний Банк», варто зазначити, що ПАТ «Умовний Банк» стабiльно входить до групи найбільших банків України. Станом на 01.01.2013 серед банків України ПАТ «Умовний Банк» посідав перше – за обсягом статутного i балансового капіталу, друге – за розміром чистих активів, обсягами кредитних вкладень i зобов'язань. Банк протягом 2012 року здійснював свою дiяльнiсть вiдповiдно до обраної стратегiї та з урахуванням макроекономiчних тенденцiй, якi впливали на розвиток українського банкiвського сектору.

Банк протягом всього періоду аналізу отримував прибуток, що, перш за все, свідчить про стабільну діяльність банку. Основними клієнтами банку є юридичні особи та державні підприємства. Пріоритетними галузями банку можна вважати сільське господарство та торгівлю. Проаналізувавши показники ефективності та фінансової стійкості можна стверджувати, що переважна більшість з них продемонструвала покращення. Таким чином, можна говорити, що ПАТ «Умовний Банк» протягом всього періоду аналізу проводить ефективну діяльність.

Основним органом, що займається управлінням каналами продажів банку є Управління по зв’язкам з громадськістю, який підпорядковується та звітує безпосередньо Правлінню банку.

Банк використовує основні канали продажів банківських продуктів на роздрібному ринку, при цьому, враховуючи орієнтацію банку на великих корпоративних клієнтів та державні підприємства, незначна увага приділяється активному залученню нових клієнтів-фізичних осіб за допомогою існуючих каналів продажів.

Також, варто зазначити, що банк не застосовує системи оцінки ефективності діяльності каналів продажів та ефективності рекламних заходів в цілому, що є негативним фактом в діяльності банку.

Аналіз діючих в окремих банках України, в тому числі в ПАТ «Умовний Банк», систем преміювання персоналу, задіяного в процесі персональних продажів, довів наявність суттєвих недоліків, зокрема – орієнтацію переважно на загальну результативність роботи всього банку, неуніфікованість, надмірну складність, залежність від некерованих з боку персоналу чинників, невизначеність правил нарахування винагороди та терміну її дії тощо. В роботі запропоновано розраховувати розмір індивідуальної винагороди цих працівників на основі ряду показників, таких як кількість виданих без заставних кредитів (шт.); обсяг виданих без заставних кредитів (тис.грн) – показник доводиться до точки продажів; кількість оформлених депозитів (шт.); приріст строкового депозитного портфелю (тис.грн.) – показник доводиться до точки продажів; кількість встановлених кредитних лімітів (шт.); кількість виданих автокредитів (шт.) – показник доводиться до точки продажів; а також враховувати якість обслуговування клієнтів та якість кредитного портфеля закріпленого за кожним менеджером.

В роботі запропоновано оцінювати якість обслуговування фронт-менедже-ром клієнтів банку за наступними критеріями: 1) професіоналізм (знання законодавства та внутрішньої нормативної бази банку, об’єктивність, оперативність обслуговування, обґрунтованість рішень, старанність); 2) обов’язки перед клієнтами (лояльність, розсудливість, належна увага, ведення документації, чесність, дотримання конфіденційності, уникнення навмисного спотворення фактів, конфліктів з клієнтами та неправомірної поведінки, оперативне надання інформації про поточні та прогнозовані зміни); 3) обов’язки перед банком (дотримання конфіденційності та банківської таємниці, корпоративної етики банку та стандартів корпоративної культури, пріоритетності в здійсненні банківських операцій); 4) уникнення конфлікту інтересів (забезпечення пріоритетності інтересів банку порівняно з особистими, незалежність, обов’язковість повідомлення про конфлікти, обов’язковість узгодження намірів щодо працевлаштування за сумісництвом). А також нами запропоновано використовувати банком 7 кроків продажів банківських продуктів, які також підлягають оцінюванню.

Нами запропоновано використовувати коригуючий коефіцієнт якості кредитного портфеля, який дозволить попередити бажання працівників завищити свої фактичні показники.

Автором розроблено бальну шкалу оцінювання ступеня дотримання стандартів якості обслуговування фронт-менеджером клієнтів банку за кожним критерієм та алгоритм розрахунку коефіцієнту QS. Так, зокрема, розрахунки на базі сектору роздрібного бізнесу філії ПАТ «Умовний Банк» у м. Севастополі за 2012 р. показали, що для фронт-менеджерів відділів кредитних та депозитних операцій значення коефіцієнту QS склало 2,54.

Враховуючи результати даного дослідження, можемо зробити висновок, що розвиток альтернативних каналів продажу банку необхідно розпочинати із вдосконалення системи Інтернет-банкінгу, що дозволить охопити стрімко зростаючу цільову аудиторію.

Також банку варто активно використовувати власний контактний центр, який повинен налагодити ефективний продаж банківських продуктів цільовим сегментам, для чого необхідно розділити потенційних та існуючих клієнтів на цільові групи, та використовувати відповідні підходи для роботи з ними не тільки в режим телефонної розмови, а й при безпосередньому контакті з клієнтом у відділенні банку.

Активно використовуючи аутсорсинг в якості додаткового каналу продаж банківських продуктів банку вдасться захопити велику частку на ринку, особливо в сегменті кредитування нових авто. Нами запропоновано розробити єдине вікно між банком та автосалоном, що дозволить прискорити процедуру погодження кредиту.

Проаналізувавши систему охорони праці у філії ПАТ «Умовний Банк» у м. Севастополі можна зробити висновок, що відносно даного питання в банку виконуються вимоги чинного законодавства. Завдяки активної та ефективної роботи банку з питань охорони праці в галузі персонал отримує необхідну інформацію з цього приводу. Якщо узагальнити проаналізовану інформацію, можна оцінити діяльність банку у сфері охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях як «відмінно».

Аналіз стану виробничого травматизму та професійних захворювань показав, що за 2010-2012 рр. не було жодного випадку втрати працездатності або нещасних випадків. Таким чином проаналізувавши небезпечні та шкідливі фактори умов праці у філії ПАТ «Умовний Банк» у м. Севастополі можна зробити висновок, що загальні умови, які створені у цій філії в повному обсязі відповідні до встановлених норм.

Проаналізувавши систему пожежної безпеки у філії ПАТ «Умовний Банк» у м. Севастополі можна зробити висновок, що при виникненні пожежі у приміщенні у Банку є в наявності всі необхідні засоби для нейтралізації поширення пожежі. В банку якісна система евакуації та попередження пожежі.

Якщо узагальнити, то можна зробити висновок, що у філії ПАТ «Умовний Банк» у м. Севастополі дотримуються всіх нормативно-правових актів, які регламентують діяльність системи охорони праці і створені оптимальні умови для ефективної роботи.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Аналіз банків України: офіційна сторінка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bankografo.com/. – Назва з екрану.

 2. Балабанов, И. Т. Основы финансового менеджмента: Учебное пособие [Текст] / И. Т. Балабанов. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 477c. – ISBN 978-5-8459-1074-5.

 3. Балабанова, Л. В. Маркетинг: підручник [Текст] / Л. В. Балабанова. – 2-ге вид., перероблене і доповнене. – К.: Знання-Прес, 2004. – 645с. – ISBN 966-574-050-4.

 4. Безбородов, А. Статистический анализ банковского ценообразования [Текст] / А. Безбородов, Ю. Безбородов // Экономика и статистика, 1998. – № 5/6. – С. 40.

 5. Безкоштовний інтернет-банкінг пропонують дев'ять банків з числа 50 найбільших [Електронний ресурс] / офіційний сайт Простобанк. – Режим доступу: http://ua.prostobank.ua/e_banking/novini/bezkoshtovniy internet_banking_proponuyut_dev_yat_bankiv_z_chisla_50_naybilshih.– Назва з екрану.

 6. Біловодська, О. А. Теоретичні засади формування маркетингових каналів для просування інноваційної продукції [Текст] / О. А. Біловодська // Механізм регулювання економіки, 2007. – № 4 – С. 47-61.

 7. Благоев, В. Маркетинг в определениях и примерах [Текст] / В. Благоев. – СПб.: Два-Три, 1999. – 212 c. – ISBN 978-5-7749-0602-4.

 8. Бланк, И. А. Основы финансового менеджмента [Текст] : В 2 т. Т. 1 / И. А. Бланк. – К.: Ника-Центр, 1999. – 592 c. – ISBN: 978-966-521-251-5.

 9. Бондаренко, Т. Г. Основные методы калькулирования себестоимости банковских продуктов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://economyar.narod.ru/bondarenko.pdf. – Заглавие с экрана.

 10. Ван Хорн, Дж. К. Основы управления финансами [Текст] / Дж. К. Ван Хорн : Пер.с англ. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 800 с. – ISBN 5-279-01844-9.

 11. Вилутис, А. Определение банковского продукта с позиции процессного подхода [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rusnauka.com/10_NPE_2009/Economics/44119.doc.htm. – Заглавие с экрана.

 12. Герасимович, А. М. Облік та аудит у комерційних банках [Текст] / А. М. Герасимович, Т. В. Кривов’яз, О. А. Мазур [та ін.]. – Львів: Видавництво «Фенікс», 1999. – 512 с. –  ISBN 966–574–567–0.

 13. Головин, Ю. В. Банки и банковские услуги в России: вопр. теории и практики [Текст] / Ю. В. Головин. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 416 с. – ISBN: 5-279-02206-3.

 14. ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования безопасности [Електронний ресурс]: Система стандартов безопасности труда – Режим доступа: http://vsegost.com/Catalog/29/2924.shtml. – Назва з екрану.

 15. ГОСТ 12.1.019–79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования [Електронний ресурс] / Система стандартов безопасности труда – Режим доступу http://vsegost.com/Catalog/14/14408.shtml. – Назва з екрану.

 16. ГОСТ 12.1.019–79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования [Електронний ресурс] / Система стандартов безопасности труда – Режим доступу http://vsegost.com/Catalog/14/14408.shtml. – Назва з екрану.

 17. ГОСТ 12.1.033–81 ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения [Електронний ресурс] / Система стандартов безопасности труда – Режим доступу: http://vsegost.com/Catalog/39/39663.shtml. – Назва з екрану.

 18. ГОСТ 12.1.045–84 ССБТ. Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля [Електронний ресурс] / Система стандартов безопасности труда – Режим доступу: http://vsegost.com/Catalog/27/2729.shtml. – Назва з екрану.

 19. ГОСТ 12.2.032–78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования [Електронний ресурс] / Система стандартов безопасности труда – Режим доступу: http://vsegost.com/Catalog/31/31970.shtml. – Назва з екрану.

 20. ГОСТ 12.2.049–80 ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргономические требования [Електронний ресурс] / Система стандартов безопасности труда – Режим доступу: http://vsegost.com/Catalog/30/30653.shtml. – Назва з екрану.

 21. ГОСТ 12.4.009–83 ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание [Електронний ресурс] / Система стандартов безопасности труда – http://vsegost.com/Catalog/52/5207.shtml. – Назва з екрану.

 22. Гурьянов, С. А. Эффективность бизнес-коммуникаций на рынке банковских услуг : учеб. пособ. [Текст] / С. А. Гурьянов, В. В. Томилов; М-во образования Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. Каф. маркетинга. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2000. – 109 с. – ISBN 5-272-00087-0.

 23. Данилова, Е. Е. Использование сбалансированной системы показателей для оценки эффективности маркетинговых коммуникаций [Электронный ресурс] / Е. Е. Данилова. – Режим доступа: http://spb.hse.ru/data/2012/04/04/Разработка%20комплекса%20маркетинговых%20коммуникаций.pdf. – Заглавие с экрана.

 24. Данцев, С. С. Використання альтернативних каналів продажів банківських продуктів як фактор підвищення ефективності діяльності банку [Електронний ресурс] / С. С. Данцев // Молодіжний науковий вісник Української академії банківської справи НБУ, Серія: економічні науки, 2013. – №3. – С. 288-295. – Режим доступу: http://bulletin.uabs.edu.ua/store/eco/5eadaa19de6689b886403f2d708df442.pdf – Назва з екрану.

 25. ДБН В.1.1–7–02. Державні будівельні норми України. Захист від пожежі [Електронний ресурс] / Пожежна безпека об’єктів будівництва – Режим доступу: http://www.budinfo.com.ua/dbn/82.html. – Назва з екрану.

 26. Дзюблюк, О. Ринок банківських послуг: теоретичні аспекти організації і стратегія розвитку в Україні [Текст] / О. Дзюблюк // Банківська справа, 2006. – №5. – С. 23–35.

 27. Долан, Э. Д. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика [Текст] / Э. Д. Долан, К. Д. Кэмпбелл, Р. Д. Кэмпбелл. – М.: Изд-во АНК, 1996. – 446 с. – ISBN 5-86225-8194 .

 28. Долин, П. А. Справочник по технике безопасности. – 5 –е издание перераб. и доп. [Текст] / П. А. Долин – М: Энергоиздат, 1985 – 800 с. –  ISBN 5-260-00123-0.

 29. Єгоричева, С. Б. Банківські інновації [Електронний ресурс] / С. Б. Єгоричева. – Режим доступу: http://b-ko.com/book_277.html. – Назва з екрану.

 30. Інструкція про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України [Електронний ресурс]: постанова Правління НБУ від 27.12.2007 № 480. – Режим доступу : http://zakon.nau .ua/doc/?uid=1150.56.3&nobreak=1. – Назва з екрану.

 31. Кифяк Р. Альтернативні канали продажу банківських продуктів як пріоритетний напрям розвитку банківського бізнесу [Електронний ресурс] / Журнал європейської економіки. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vnbu/2011_10/2011_10_37.pdf.– Назва з екрану.

 32. Козьменко, С. М. Стратегічний менеджмент банку [Текст]: навч. посібник / С. М. Козьменко, Ф. І. Шпиг, І. В. Волошко. – Сумы: Университетская книга, 2003. – 740 с. – серия Мастер-класс. – ISBN: 966-680-086-1

 33. Коласс, Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. Проблемы, концепции и методы [Текст] : Учебное пособие: пер. с франц./ Б. Коласс. – М.: Финансы; ЮНИТИ, 1997. – 576 с. – ISBN 5-85177-014-7.

 34. Коробов, Ю. И. Банковская конкуренция в условиях становления рыночных отношений [Текст] : автореф. дис. на стиск. ученой степени доктора эконом. Наук : спец. 08.00.01 «Политическая экономия» / Ю. И. Коробов // Финансы, денежное обращение и кредит. Саратов, 1996. – 32 с.

 35. Котлер, Ф Основы маркетинга [Текст] / Ф. Котлер. –М.: Вильямс, 1998. –1056 с. – ISBN 978-5-8459-1466-8.

 36. Котлер, Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии: как создать, завоевать удержать рынок [Текст] / пер.с англ // Ф. Котлер. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2001. – 272 с. – ISBN 5-8459-0011-5.

 37. Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент [Текст] / Ф. Котлер. – СПб.: Питер Ком, 1998. – 896 с. – ISBN 5-94723-311-8.

 38. Красовский, П. А., Ковалев, А. И., Стрипсов, С. Г. Товар и его экспертиза [Текст] / П. А. Красовский, А. И. Ковалев, С. Г. Стипсов. – М.: Центр экономики и маркетинга, 1998. – 270 с. – ISBN 978-985-417-884-4.

 39. Криклій, О. А. Банківський менеджмент: питання теорії та практики [Текст] : монографія / О. А. Криклій, Н. Г. Маслак, О. М. Пожар та ін. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2011. – 152 c. – ISBN 978-966-8958-70-0.

 40. Криклій, О. А. Оптимізація управління комерційним банком зі структурними підрозділами [Текст] / О. А. Криклій // Вісник Української академії банківської справи, 2001. – № 2. – С. 47-49.

 41. Ламбен, Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива.: пер. с французского / Ж.-Ж. Ламбен. – СПб.: Наука, 1996. – 589 c.

 42. Лютий, І. О. Банківський маркетинг [Текст]: підручник / І. О. Лютий, О. О.Солодка // К.: Центр учбової літератури, 2009. – 776 с. – ISBN 5-02-024833-9.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка