Самостійна робота
Скачати 137.81 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір137.81 Kb.


САМОСТІЙНа РОБОТа


 1. Уявлення про акушерську науку.

 2. Будова жіночого таза.

 3. Жіночі статеві органи.

 4. Нормальний менструальний цикл.

 5. Фізіологія вагітності. Запліднення. Імплантація.

 6. Причини настання пологової діяльності.

 7. Уявлення про післяпологовий період.

 8. Поняття про невиношування та переношування вагітності.

 9. Причини аномалій пологової діяльності.

 10. Класифікація та причини акушерських кровотеч.

 11. Види пологового травматизму.

 12. Уявлення про анатомічно та клінічно вузький таз.

 13. Особливості біомеханізму пологів при вузькому тазі.

 14. Уявлення про неправильні положення плода.

 15. Тазові передлежання — поняття, причини.

 16. Особливості біомеханізму пологів при розгинальних вставленнях голівки плода.

 17. Уявлення про гестози. Сучасні теорії виникнення.

 18. Гіпертензивні розлади під час вагітності.

 19. Анемія і вагітність.

 20. Види та причини ізосерологічної несумісності крові матері та плода.

 21. Причини виникнення багатоплідної вагітності. Характеристика однояйцевої та двояйцевої двійні.

 22. Уявлення про акушерські операції. Плодоруйнівні операції.

 23. Види інструктажів з техніки безпеки.

 24. Інфекційна безпека та інфекційний контроль.

 25. Індивідуальні засоби захисту медичного персоналу в акушерстві.

 26. Види відповідальності за порушення трудової дисципліни.

Перелік практичних навичок


 1. Підготовка рук до приймання пологів.

 2. Вимірювання зовнішніх розмірів таза.

 3. Вимірювання індексу Соловйова.

 4. Вимірювання діагональної кон’югати на фантомі.

 5. Визначення справжньої кон’югати.

 6. Вимірювання окружності живота.

 7. Вимірювання висоти стояння дна матки.

 8. Вислуховування серцебиття плода.

 9. Визначення положення, позиції, передлежання плода.

 10. Заповнення патронажного листка.

 11. Підрахунок і оцінювання переймів.

 12. Зовнішнє акушерське обстеження.

 13. Вислуховування серцебиття плода.

 14. Приймання пологів на фантомі.

 15. Ознаки відокремлення посліду.

 16. Оцінювання крововтрати у пологах.

 17. Огляд посліду на цілість.

 18. Проведення первинного туалету новонародженого.

 19. Активне ведення ІІІ періоду пологів.

 20. Огляд пологових шляхів на фантомі.

 21. Проведення туалету породіль.

 22. Проведення догляду за швами на промежині.

 23. Складання набору інструментів для штучного переривання вагітності.

 24. Контроль і оцінювання пологової діяльності.

 25. Визначення розкриття маткового вічка зовнішніми способами (за контракційним кільцем, за Роговіним).

 26. Ручне відділення плаценти на фантомі.

 27. Ручне обстеження порожнини матки на фантомі.

 28. Проведення епізіотомії, перинеотомії (на фантомі).

 29. Зашивання розривів шийки матки (на фантомі).

 30. Зашивання розривів промежини (на фантомі).

 31. Визначення ознаки Вастена, Цангенмейстера.

 32. Діагностика неправильних положень плода.

 33. Проведення надання ручної допомоги в разі суто сідничних і ножних передлежань, класичної ручної допомоги (на фантомі).

 34. Проведення піхвового дослідження на фантомі та діагностика розгинальних вставлень.

 35. Складання плану ведення вагітної із захворюваннями серцево-судинної системи.

 36. Складання плану ведення пологів у роділлі із резус-негативною кров’ю.

 37. Підготовка набору інструментів для плодоруйнівних операцій.


Перелік питань до СЕМЕСТРОВОГО екзамену


 1. Гестози вагітних: поняття, класифікація.

 2. Гестози першої половини вагітності: клінічна картина, принципи лікування.

 3. Гестози другої половини вагітності: класифікація, діагностичні критерії.

 4. Прееклампсія легкого та середнього ступеня тяжкості: тактика, принципи лікування.

 5. Тяжкі форми пізнього гестозу вагітних: тактика, перша допомога.

 6. Профілактика гестозів вагітних.

 7. Ведення вагітності та пологів при серцево-судинній патології.

 8. Хвороби нирок і вагітність.

 9. Ізосерологічна несумісність крові матері та плода за резус-фактором та системою АВ0; особливості ведення вагітності та пологів.

 10. Інфекційні захворювання і вагітність (TORCH) — особливості ведення вагітності і пологів.

 11. Невиношування вагітності: причини мимовільного аборту, стадії розвитку, профілактика. Тактика.

 12. Передчасні пологи, особливості ведення.

 13. Переношування вагітності: діагностика, тактика фельдшера, особливості ведення пологів. Ознаки переношування у плода.

 14. Передлежання плаценти: клінічна картина, діагностика, тактика фельдшера.

 15. Передчасне відшарування плаценти: клінічна картина, діагностика, тактика фельдшера.

 16. Аномалії пологової діяльності: класифікація, діагностика, принципи лікування.

 17. Вузький таз: поняття, класифікація, особливості ведення пологів.

 18. Пологи при розгинальних вставленнях голівки плода.

 19. Тазове передлежання плода: класифікація, діагностика, особливості ведення вагітності та пологів, ускладнення у пологах.

 20. Поперечне положення плода: діагностика, ускладнення вагітності та пологів, тактика в разі задавненого поперечного положення плода.

 21. Багатоплідна вагітність: види, діагностика, ускладнення, тактика ведення пологів.

 22. Патологія послідового періоду, ведення послідового періоду.

 23. Кровотечі в ранній післяпологовий період: причини, перша допомога.

 24. Розриви шийки матки, піхви та промежини: причини, діагностика, тактика.

 25. Розрив матки: класифікація, причини, клінічна картина загрози розриву матки та розриву матки, що стався. Тактика фельдшера.

 26. Післяпологові септичні захворювання: класифікація, причини, клінічна картина, принципи лікування.

 27. Акушерські операції: класифікація, показання та умови для виконання розроджувальних операцій.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ


 1. Будова таза. Розміри таза та їх вимірювання.

 2. Діагностика вагітності в ранні терміни.

 3. Діагностика вагітності в пізні терміни.

 4. Провісники пологів. Пологи: поняття, періоди. Пологові сили.

 5. Перебіг і ведення І періоду пологів.

 6. Перебіг і ведення ІІ періоду пологів.

 7. Перебіг і ведення ІІІ періоду пологів.

 8. Перебіг і ведення нормального післяпологового періоду.

 9. Догляд за породіллею.

 10. Гестози вагітних: поняття, класифікація.

 11. Гестози першої половини вагітності: клініка, принципи лікування.

 12. Гестози другої половини вагітності: клініка, принципи лікування.

 13. Тяжкі форми пізнього гестозу: клінічна картина, перша допомога.

 14. Невиношування вагітності: причини мимовільного аборту, клінічні стадії, тактика.

 15. Передчасні пологи: особливості ведення.

 16. Передлежання плаценти: клінічна картина, діагностика, тактика фельдшера.

 17. Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти: клінічна картина, діагностика, тактика фельдшера.

 18. Вузький таз: поняття, класифікація, діагностика, особливості ведення пологів.

 19. Клінічне оцінювання таза під час пологів.

 20. Тазове передлежання плода: класифікація, ускладнення під час пологів, особливості ведення вагітності та пологів.

 21. Поперечне положення плода: діагностика, ускладнення вагітності та пологів, тактика фельдшера в разі задавненого поперечного положення.

 22. Багатоплідна вагітність: діагностика, ускладнення, ведення пологів.

 23. Патологія послідового періоду. Ведення послідового періоду.

 24. Кровотеча в ранній післяпологовий період: причини, перша допомога.

 25. Септичні післяпологові захворювання: класифікація, причини, діагностика, клінічні прояви, профілактика.

 26. Акушерські травми: причини, клінічна картина, діагностика, лікування розривів пологових шляхів.

 27. Розрив матки: класифікація, причини, клінічна картина загрози розриву матки та розриву, який стався. Тактика фельдшера.

ЛІТЕРАТУРА

ОсновнаГрищенко В.І., Щербина М.О. Акушерство: підручник. — К.: Медицина, 2009. — 408 с.

Касевич Н.М., Шаповал К.І. Охорона праці та безпека життедіяльності медичних працівників: підручник. — К.: Медицина, 2007. — 224 с.

Мороз Л.О. Посібник для практичних занять з акушерства. — К.: Здоров’я, 2006. — 258 с.

Назарова І.В. Невідкладні стани в акушерстві: навч. посіб. — К.: Медицина, 2008. — 104 с.

Назарова І.Б. Медсестринство в акушерстві: підручник. — К.: Медицина, 2008. — 224 с.

Назарова І.Б., Самойленко В.Б. Фізіологічне акушерство: підручник. — К.: Медицина, 2009. — 407 с.

Хміль С.В., Романчук Л.І., Кучма З.М. Акушерство: підручник. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. — 624 с.

Шатило В.Й., Яворський П.В. Практикум з фантомного акушерства. — К.: Медицина, 2010. — 112 с.
САМОСТІЙНа РОБОТа


 1. Уявлення про акушерську науку.

 2. Будова жіночого таза.

 3. Жіночі статеві органи.

 4. Нормальний менструальний цикл.

 5. Фізіологія вагітності. Запліднення. Імплантація.

 6. Причини настання пологової діяльності.

 7. Уявлення про післяпологовий період.

 8. Поняття про невиношування та переношування вагітності.

 9. Причини аномалій пологової діяльності.

 10. Класифікація та причини акушерських кровотеч.

 11. Види пологового травматизму.

 12. Уявлення про анатомічно та клінічно вузький таз.

 13. Особливості біомеханізму пологів при вузькому тазі.

 14. Уявлення про неправильні положення плода.

 15. Тазові передлежання — поняття, причини.

 16. Особливості біомеханізму пологів при розгинальних вставленнях голівки плода.

 17. Уявлення про гестози. Сучасні теорії виникнення.

 18. Гіпертензивні розлади під час вагітності.

 19. Анемія і вагітність.

 20. Види та причини ізосерологічної несумісності крові матері та плода.

 21. Причини виникнення багатоплідної вагітності. Характеристика однояйцевої та двояйцевої двійні.

 22. Уявлення про акушерські операції. Плодоруйнівні операції.

 23. Види інструктажів з техніки безпеки.

 24. Інфекційна безпека та інфекційний контроль.

 25. Індивідуальні засоби захисту медичного персоналу в акушерстві.

 26. Види відповідальності за порушення трудової дисципліни.

Перелік практичних навичок


 1. Підготовка рук до приймання пологів.

 2. Вимірювання зовнішніх розмірів таза.

 3. Вимірювання індексу Соловйова.

 4. Вимірювання діагональної кон’югати на фантомі.

 5. Визначення справжньої кон’югати.

 6. Вимірювання окружності живота.

 7. Вимірювання висоти стояння дна матки.

 8. Вислуховування серцебиття плода.

 9. Визначення положення, позиції, передлежання плода.

 10. Заповнення патронажного листка.

 11. Підрахунок і оцінювання переймів.

 12. Зовнішнє акушерське обстеження.

 13. Вислуховування серцебиття плода.

 14. Приймання пологів на фантомі.

 15. Ознаки відокремлення посліду.

 16. Оцінювання крововтрати у пологах.

 17. Огляд посліду на цілість.

 18. Проведення первинного туалету новонародженого.

 19. Активне ведення ІІІ періоду пологів.

 20. Огляд пологових шляхів на фантомі.

 21. Проведення туалету породіль.

 22. Проведення догляду за швами на промежині.

 23. Складання набору інструментів для штучного переривання вагітності.

 24. Контроль і оцінювання пологової діяльності.

 25. Визначення розкриття маткового вічка зовнішніми способами (за контракційним кільцем, за Роговіним).

 26. Ручне відділення плаценти на фантомі.

 27. Ручне обстеження порожнини матки на фантомі.

 28. Проведення епізіотомії, перинеотомії (на фантомі).

 29. Зашивання розривів шийки матки (на фантомі).

 30. Зашивання розривів промежини (на фантомі).

 31. Визначення ознаки Вастена, Цангенмейстера.

 32. Діагностика неправильних положень плода.

 33. Проведення надання ручної допомоги в разі суто сідничних і ножних передлежань, класичної ручної допомоги (на фантомі).

 34. Проведення піхвового дослідження на фантомі та діагностика розгинальних вставлень.

 35. Складання плану ведення вагітної із захворюваннями серцево-судинної системи.

 36. Складання плану ведення пологів у роділлі із резус-негативною кров’ю.

 37. Підготовка набору інструментів для плодоруйнівних операцій.


Перелік питань до СЕМЕСТРОВОГО екзамену


 1. Гестози вагітних: поняття, класифікація.

 2. Гестози першої половини вагітності: клінічна картина, принципи лікування.

 3. Гестози другої половини вагітності: класифікація, діагностичні критерії.

 4. Прееклампсія легкого та середнього ступеня тяжкості: тактика, принципи лікування.

 5. Тяжкі форми пізнього гестозу вагітних: тактика, перша допомога.

 6. Профілактика гестозів вагітних.

 7. Ведення вагітності та пологів при серцево-судинній патології.

 8. Хвороби нирок і вагітність.

 9. Ізосерологічна несумісність крові матері та плода за резус-фактором та системою АВ0; особливості ведення вагітності та пологів.

 10. Інфекційні захворювання і вагітність (TORCH) — особливості ведення вагітності і пологів.

 11. Невиношування вагітності: причини мимовільного аборту, стадії розвитку, профілактика. Тактика.

 12. Передчасні пологи, особливості ведення.

 13. Переношування вагітності: діагностика, тактика фельдшера, особливості ведення пологів. Ознаки переношування у плода.

 14. Передлежання плаценти: клінічна картина, діагностика, тактика фельдшера.

 15. Передчасне відшарування плаценти: клінічна картина, діагностика, тактика фельдшера.

 16. Аномалії пологової діяльності: класифікація, діагностика, принципи лікування.

 17. Вузький таз: поняття, класифікація, особливості ведення пологів.

 18. Пологи при розгинальних вставленнях голівки плода.

 19. Тазове передлежання плода: класифікація, діагностика, особливості ведення вагітності та пологів, ускладнення у пологах.

 20. Поперечне положення плода: діагностика, ускладнення вагітності та пологів, тактика в разі задавненого поперечного положення плода.

 21. Багатоплідна вагітність: види, діагностика, ускладнення, тактика ведення пологів.

 22. Патологія послідового періоду, ведення послідового періоду.

 23. Кровотечі в ранній післяпологовий період: причини, перша допомога.

 24. Розриви шийки матки, піхви та промежини: причини, діагностика, тактика.

 25. Розрив матки: класифікація, причини, клінічна картина загрози розриву матки та розриву матки, що стався. Тактика фельдшера.

 26. Післяпологові септичні захворювання: класифікація, причини, клінічна картина, принципи лікування.

 27. Акушерські операції: класифікація, показання та умови для виконання розроджувальних операцій.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ


 1. Будова таза. Розміри таза та їх вимірювання.

 2. Діагностика вагітності в ранні терміни.

 3. Діагностика вагітності в пізні терміни.

 4. Провісники пологів. Пологи: поняття, періоди. Пологові сили.

 5. Перебіг і ведення І періоду пологів.

 6. Перебіг і ведення ІІ періоду пологів.

 7. Перебіг і ведення ІІІ періоду пологів.

 8. Перебіг і ведення нормального післяпологового періоду.

 9. Догляд за породіллею.

 10. Гестози вагітних: поняття, класифікація.

 11. Гестози першої половини вагітності: клініка, принципи лікування.

 12. Гестози другої половини вагітності: клініка, принципи лікування.

 13. Тяжкі форми пізнього гестозу: клінічна картина, перша допомога.

 14. Невиношування вагітності: причини мимовільного аборту, клінічні стадії, тактика.

 15. Передчасні пологи: особливості ведення.

 16. Передлежання плаценти: клінічна картина, діагностика, тактика фельдшера.

 17. Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти: клінічна картина, діагностика, тактика фельдшера.

 18. Вузький таз: поняття, класифікація, діагностика, особливості ведення пологів.

 19. Клінічне оцінювання таза під час пологів.

 20. Тазове передлежання плода: класифікація, ускладнення під час пологів, особливості ведення вагітності та пологів.

 21. Поперечне положення плода: діагностика, ускладнення вагітності та пологів, тактика фельдшера в разі задавненого поперечного положення.

 22. Багатоплідна вагітність: діагностика, ускладнення, ведення пологів.

 23. Патологія послідового періоду. Ведення послідового періоду.

 24. Кровотеча в ранній післяпологовий період: причини, перша допомога.

 25. Септичні післяпологові захворювання: класифікація, причини, діагностика, клінічні прояви, профілактика.

 26. Акушерські травми: причини, клінічна картина, діагностика, лікування розривів пологових шляхів.

 27. Розрив матки: класифікація, причини, клінічна картина загрози розриву матки та розриву, який стався. Тактика фельдшера.

ЛІТЕРАТУРА

ОсновнаГрищенко В.І., Щербина М.О. Акушерство: підручник. — К.: Медицина, 2009. — 408 с.

Касевич Н.М., Шаповал К.І. Охорона праці та безпека життедіяльності медичних працівників: підручник. — К.: Медицина, 2007. — 224 с.

Мороз Л.О. Посібник для практичних занять з акушерства. — К.: Здоров’я, 2006. — 258 с.

Назарова І.В. Невідкладні стани в акушерстві: навч. посіб. — К.: Медицина, 2008. — 104 с.

Назарова І.Б. Медсестринство в акушерстві: підручник. — К.: Медицина, 2008. — 224 с.

Назарова І.Б., Самойленко В.Б. Фізіологічне акушерство: підручник. — К.: Медицина, 2009. — 407 с.

Хміль С.В., Романчук Л.І., Кучма З.М. Акушерство: підручник. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. — 624 с.

Шатило В.Й., Яворський П.В. Практикум з фантомного акушерства. — К.: Медицина, 2010. — 112 с.База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка